Thoughts of the FSFE Community (fi)

Thursday, 15 February 2018

Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt COSS ry:lle Yhteiskunnallinen yritys -merkin

COSS.fi | 06:50, Thursday, 15 February 2018

Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus – COSS ry:lle on myönnetty Yhteiskunnallinen yritys -merkin käyttöoikeus. Voittoa tavoittelematon COSS ry tekee tärkeää yhteiskunnallista työtä edistämällä avoimen lähdekoodin, avoimen datan, avoimien standardien ja avoimien rajapintojen käyttöä Suomessa.

Yhteiskunnallinen yritys -merkki voidaan myöntää yrityksille, joiden ensisijainen tavoite on ratkaista yhteiskunnallisia tai ekologisia ongelmia. Suomalaisen Työn Liiton myöntämä Yhteiskunnallinen yritys -merkki auttaa tunnistamaan nämä yritykset luotettavasti.

"Yhdistyksemme ydin on edistää avoimen teknologian, avoimen datan ja avoimien rajapintojen sekä avointen innovaatioiden käyttöä suomalaisessa yhteiskunnassa. Voittoa tavoittelemattomana valtakunnallisena yhdistyksenä haluamme verkostoitua samanhenkisten toimijoiden kanssa sekä hakea yhteistyökumppaneita eri toimialoilta", kertoo COSS ry:n toiminnanjohtaja Timo Väliharju.

Yhteiskunnallisia yrityksiä voi toimia eri toimialoilla tehden tärkeää työtä omalla sektorillaan. Jäsentensä toiminnan tukemisen lisäksi COSS ry tekee paljon vaikuttamistyötä mm. julkisen sektorin puolella ja lisää tietoutta avoimuudesta ja sen hyödyistä yleisesti. Yhdistys mm. koordinoi lapsille suunnattua Koodikerho-toimintaa, jossa lapset pääsevät vapaaehtoisvoimin järjestettävissä iltapäiväkerhoissa tutustumaan ohjelmointiin koti- tai lähipaikkakunnallaan. Lisäksi COSS ylläpitää Avoinkoodi.fi-palvelua, joka kokoaa yhteen verkkopalveluun kaikki Suomen julkishallinnon IT-hankkeet sekä opetusalalla käytettävät järjestelmät, joiden lähdekoodi on julkaistu avoimesti internetissä. Avoinkoodi.fi-sivuston tarkoituksena on helpottaa tiedon löytämistä ja olemassa olevien ratkaisujen kartoittamista. "Avoin toiminta ja sen edistäminen on tärkeää yhteiskunnallista työtä. Hienoa, että COSS on nyt mukana Yhteiskunnallisen yritysten joukossa", toteaa Brand Manager Niina Ollikka Suomalaisen Työn Liitosta.

Lisätietoja

Linda Lehto, Viestintäkoordinaattori, Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus COSS ry, p. 040 933 2565, linda.lehto@coss.fi

Niina Ollikka, Brand Manager, Suomalaisen Työn Liitto, p. 040 674 8773, niina.ollikka@suomalainentyo.fi

 

Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus – COSS ry on voittoa tavoittelematon yhdistys, joka toimii avoimen lähdekoodin, avoimen datan, avoimien rajapintojen ja avoimien standardien edistämiseksi. Tavoitteena on tukea jäsenten menestystä avoimia ratkaisuja hyödyntäen. Tämän lisäksi COSS toimii julkisen sektorin puolella ja lisää tietoutta avoimuudesta yleisesti. www.coss.fi

Suomalaisen Työn Liitto on asiantuntijaorganisaatio, jonka tehtävänä on edistää suomalaisen työn arvostusta ja menestystä. Yhteiskunnallinen yritys -merkin saaneet yritykset ratkovat liiketoiminnallaan yhteiskunnallisia tai ympäristöongelmia. Ne käyttävät suurimman osan voitostaan yhteiskunnallisen tavoitteensa edistämiseen. www.suomalainentyo.fi/yhteiskunnallinen-yritys

 

Tuesday, 06 February 2018

Uusi jäsen esittäytyy: Digioiva Oy

COSS.fi | 06:27, Tuesday, 06 February 2018

Tämä on kirjoitus henkilömäärältään pienestä mutta osaamiskokemukseltaan suuresta yrityksestä, Digioivasta. Kirjoitus pitää sisällään kuvauksen Digioivan heimon jäsenistä, heidän arvomaailmastaan, asenteesta sekä osaamisesta.

Digioiva on toistaiseksi viiden hengen yritys, joka koostuu senior-tason projektiosaajista. Työkokemusta projektien ja it-alan hankkeista on yhteensä noin 100 vuotta. Arvomaailma koostuu mm. näistä avainsanoista: Avoimuus, asenne, vastuu, asiakaslähtöisyys, laatu, ketteryys. Ydinosaaminemme on auttaa asiakkaitamme pääsemään projektien kanssa kerralla maaliin. Pääsemme maaliin vain sen takia että tekeminen on avointa, kannamme vastuun projekteista ja ymmärrämme asiakkaan liiketoiminnan ydinprosessit.

Toimialaosaamista Digioivassa on myös useilta eri aloilta. Avoimena sanomme myös, että kaikista toimialoista meillä ei ole tietoa. Tähän liittyy kuitenkin aina ennen projektien aloitusta toimialaan perehtyminen ja heittäytyminen asiakkaan rooliin. Pidämme aina uuden asiakassuhteen alkuvaiheessa haastattelutilaisuuden, jossa aloitamme perehtymisen yhteistyöhön.

Erilaisten taustojemme ansiosta täydennämme ja tuemme toimisiamme monipuolisesti. Meillä on yhdessä kokemusta niin startup- kuin pörssiyritysten muutosprojekteista. Kokemusta on kertynyt myös kansainvälisten yritysten palveluhallinnan ja laajojen hankkeiden johtamisesta. Yrittäjätaustaiset projektipäälliköt ovat aidosti tietoisia projektin perusasioista (kustannukset, aikataulu, laatu) ja tätä kautta tuomme merkittävää tukea ja turvaa asiakkaiden digihankkeisiin.

Digioivan tiimin kädenjälki näkyy satojentuhansien arkipäivässä helpottamalla ja tehostamalla nykyajan palveluita.

Digioivan toiminta on avointa ja arvomaailmamme on muokkaantunut kokeneen henkilöstön asiakaskokemusten pohjalta. Tämän kirjoituksen tarkoitus oli avata lukijalle toimintaamme ja kertoa lyhyesti meistä. Koska kokemusta ja osaamista on paljon, kerromme mielellämme lisää.

 

Mika Lappalainen
Digioiva Oy
CEO, Founder

+358 400 703813
mika.lappalainen@digioiva.com
Twitter: @mikalappalainen

 

 

Monday, 05 February 2018

DOBit-verkosto kääri hihat

COSS.fi | 07:32, Monday, 05 February 2018

DOBit-verkosto kokoontui ensimmäiseen tapaamiseen 30.1.2018 Helsingin kaupungintalolle. Paikalla oli 30 innokasta data-analytiikan ja palvelumuotoilun aktivistia isäntänä Forum Virium Helsinki.

Tilaisuuden avasi Forum Viriumin Hanna Niemi-Hugaerts, joka maalasi Helsingin valitsemaa matkaa kohti maailman toimivinta älykaupunkia. Tulevaisuutta tehdään avoimella ekosysteemillä yhdessä asukkaiden ja yritysten kanssa, moottorina I-o-T.

Hanna Niemi-Hugaerts avasi ensimmäisen DOBit -kokoontumisen.

Tomas Lehtinen ja Jaana Suonsaari kertoivat DataEspoo-aloitteesta, jolla kaupunki rakentaa palveluja yhteiskehittämisen hengessä - ‘Make with Espoo’. Espoo otti härkää sarvista ja aloitti data-analytiikan hyödyntämisen rohkeasti käyttämällä sosiaali- ja terveys- sekä varhaiskasvatuksen anonymisoitua dataa. Ennustavan analytiikan keinoin on jo löydetty tekijöitä, jotka ennustavat lapsen päätymistä lastensuojelun asiakkaaksi. Ennakoimalla ajoissa voidaan pelastaa lapsia ja säästää miljoonia. Osana DataEspoo aloitetta Espoo osallistui myös DOB-valmennukseen ja rakensi hackathon-konseptin, jolla se kehittää uusia palveluja yhdessä yritysten kanssa kaupungin dataa avaamalla. Ensimmäisen hackathonin tehtävä toukokuussa on ratkoa sisäilmaongelmat.

Jaana Suonsaari ja Tomas Lehtinen: Make with Espoo sisäilmaongelmien kimpussa ja lastensuojelun asialla.

DOBit-verkosto edistää data-analytiikkaa ja palvelumuotoilua sekä palveluajattelua. Verkostossa vaihdetaan kokemuksia ja parhaita käytäntöjä sekä rakennetaan yhteistyötä. Verkosto on valinnut kaksi teemaa, joihin keskittyä: rakennettu ympäristö sekä terveys ja hyvinvointi. Rakennetun ympäristön teemassa Timo Ruohomäki esitteli Forum Viriumin MySMARTlife-projektia. Projekti on Helsingin vastaus EU:n 2020 aloitteeseen, jonka tavoitteena on vähentää päästöjä 20%, säästää energiaa 20% ja lisätä uusiutuvan energian käyttöä 20%. Avaintekniikkana on I-o-T, jonka avulla toteutetaan mm. ‘Digital Twin’ -mekanismi, jossa fyysisellä laitteella, vaikkapa talolla on virtuaalinen kaksonen, tietojärjestelmä, jonka avulla simuloida ja ohjata lämmitystä sen mukaan millaista säätä on tulossa.

Forum Viriumin Timo Ruohomäki, ‘virtuaalikaksosten kummisetä’.

THL oli paikalla datoineen hyvinvoinnin ja terveyden asialla. Riia Järvenpää ja Jouni Tuomisto pitivät katsauksen mitä kaikkea dataa THL:llä on ja mihin sitä voi hyödyntää. THL:n datoilla on valtava potentiaali on sitten kyse uuden uljaan Suomi-soten rakentamisesta tai uusista hyvinvointisovelluksista, joilla vallata maailma. Esimerkkinä kuultiin Miils Oy:n ruokakassipalvelusta, jonka ytimessä on terveelliset ruokasuositukset, jotka löytyivät THL:n Fineli-tietokannasta.

Riia Järvenpäällä ja Jouni Tuomistolla on missio: Suomi-sote kuntoon ja suomalaisille hyvinvointia THL:n datalla.

Tapaamisen lopuksi sovittiin jatkoaskelia asenteella mitä MINÄ voin tehdä edistääkseni data-analytiikkaa ja palveluasiaa. Suunnitelmista ja seuraavista tapahtumista kerrotaan DOBit-sivustolla - ole kuulolla.

-Jyrki & 29 muuta DOBit -aktivistia
#DOBit

Ps. DOBit:n GraduTinder-palvelu toi heti tulosta: ensimmäinen gradu löysi tekijän ja teettäjän. :-)

 

Tilaisuuden esitysmateriaalit:

DOB-tarina jatkuu verkoston muodossa (Hanna Niemi-Hugaerts, Forum Virium)
DOB-hankkeen sadonkorjuu (Jyrki Koskinen, Avaamo Konsultointi)
DataEspoo, parempia palveluja yhdessä yritysten kanssa (Tomas Lehtinen & Jaana Suonsaari, Espoon kaupunki)
DOBit-verkosto kylvää uutta kasvua (Jyrki Koskinen, Avaamo Konsultointi)
Rakennettu ympäristö: mySMARTLife (Timo Ruohomäki, Forum Virium)
Hyvinvointi: THL:n datalla terveyttä ja hyvinvointia (Jouni Tuomisto & Riia Järvenpää, THL)

 

 

Tuesday, 30 January 2018

EduCloud Alliance edistää digitaalisen oppimisen avointa ekosysteemiä

COSS.fi | 20:49, Tuesday, 30 January 2018

EduCloud Alliance (ECA) on avoimeen teknologiaan perustuva liiketoimintalähtöinen ryhmittymä, jonka tavoitteena on rakentaa valtiontasoinen, kansainväliseksi tähtäävä ekosysteemi, joka yhdistää niin oppimispalveluiden käyttäjät, ostajat, kehittäjät kuin palveluntarjoajatkin. Allianssi edistää ja rakentaa oppimisteknologian ja sisältöjen digitaalista markkinaa rakentamalla yhteistä avointa standardia oppimisympäristöille, materiaaleille sekä toiminnallisuuksille helpottamaan koulutuksen pilvipalvelutuotteiden ja sisältöjen avointa tarjontaa, myymistä, löytämistä, hankkimista, vertailua ja käyttämistä. Sen avulla digitaalisia oppimateriaaleja on helpompi tuottaa, hankkia ja ottaa käyttöön verkko-oppimisalustoilla tai muissa oppimisen verkkopalveluissa. Tällä hetkellä allianssissa on mukana yhteensä 11 jäsentä, joista suurimpina mainittakoon ECA:n strategiset jäsenet Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä kustannusyhtiöt Edita Publishing, Otava ja Sanoma Pro.

Vuonna 2017 ECA:n toiminnassa keskityttiin erityisesti standardointiin ja oppimisanalytiikan toteuttamiseen sekä analytiikkarajapintoihin. Merkittävin aikaansaannos oli referenssitoteutuksen uudistaminen. Referenssitoteutus ja sitä vastaava käynnissä oleva ympäristö on tärkeä osa standardin määrittelyä. Beta-ympäristössä käyttäjät ja kehittäjät voivat todeta miten eri rajapinnat toimivat ja mitä palveluilta oikeasti odotetaan. Beta-ympäristö toteutettiin yhteistyössä MPASS-projektin kanssa. ECA on ollut myös mukana tukemassa ja edistämässä MPASSid-tunnistautumista, joka on hyvä ratkaisu kirjautumishaasteiden ratkaisemiseksi. 

Standardin toteuttamisen lisäksi viime vuoden yhtenä isona painopistealueena oli oppilaitosten suostumuksenhallinta. ECA:ssa keskityttiin EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisen suostumuksenhallinnan prosessin määrittelemiseen sekä laatimiseen. Aihepiiriin liittyen ECA oli mukana järjestämässä viime toukokuussa yhteistyössä Opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa kaikille avointa seminaaria, jossa keskityttiin oppimisanalytiikkaan ja EU:n uudistuvaan tietosuojalainsäädäntöön.

Viime vuoden mittaan ECA on ollut myös mukana edistämässä sekä tukemassa KOSKI-lainsäädännön ja OID:n eli valtakunnallisen oppijan yksilöivän tunnuksen käyttöönottoa Suomessa. OID tulee olemaan opetustoimen tietovarannot läpileikkaava keino löytää yhteen oppilaaseen liittyvät tiedot.

Vuonna 2017 rakennettiin ja aktivoitiin kansainvälistä yhteistyötä erityisesti Pohjoismaissa, Balttiassa sekä Saksassa. Educloudalliance.org-sivuston käännöstyö koettiin erittäin tärkeäksi tulevaisuuden kannalta laajemman kansainvälisen yhteistyön rakentamiseksi. Näin ollen ECA:n kotisivut käännettiin myös englanniksi ja samalla ne saivat uuden raikkaan ilmeen. 

EduCloud Alliance on vähitellen lunastanut paikkansa osana suomalaista digitaalista oppimisteknologian ekosysteemiä. Olen erittäin ilahtunut, että olemme voineet olla mukana edistämässä kansallista tunnistautumisratkaisua ja GDPR:n soveltamista Suomeen. EduCloud on myös saanut avattua verkostoja kansainvälisesti erityisesti Saksassa ja Pohjaismaissa”, toteaa ECA:n puheenjohtaja Timo Väliharju.

Myös tulevana vuonna kansainvälisyyden lisääminen tulee olemaan yksi ECA:n painopistealueista. ECA jatkaa kiinteästi toimialan kehityksen seuraamista ja pyrkii löytämään kiinnostavia yhteistyömahdollisuuksia ja kumppaneita niin kansallisella tasolla kuin kansainvälisestikin. 

ECA tarjoaa jäsenilleen ensiarvoista tietoa digitaalisten oppimispalveluiden kehityksestä sekä arvokkaan mahdollisuuden vaikuttaa alan tulevaisuuteen. Mikäli kiinnostuit ja haluat kuulla lisää osallistumismahdollisuuksista, olethan yhteydessä!

Lisätietoja:

Timo Väliharju, puheenjohtaja
+358 50 330 3339
timo.valiharju@educloudalliance.org

COSS toimii EduCloud Alliancessa avoimuuskoordinaattorina vastaten siitä, että avoimuuden vaatimukset täyttyvät.

 

Friday, 26 January 2018

Koodikerhon verkkosivusto uudistui

COSS.fi | 09:35, Friday, 26 January 2018

COSSin koordinoiman lasten ohjelmointikerhon, Koodikerhon, verkkosivut uudistuivat.

Sivusto sai uuden raikkaan ilmeen sekä sitä on aiempaa helpompi käyttää myös mobiililaitteilla.

Käythän tutustumassa uudistuneeseen sivustoon osoitteessa www.koodikerho.fi

 

Koodikerho järjestää koululaisten iltapäiväkerhoja, jossa lapset oppivat mielekkäällä tavalla ohjelmoinnin perusteet seitsemän viikon aikana. Koodikerhon tavoitteena on tarjota kaikille lapsille mahdollisuus tutustua ohjelmointiin koti- tai lähipaikkakunnallaan. COSS toimii yhteisön koordinaattorina.

 

 

Wednesday, 20 December 2017

On jälkeen yksi vuosi takana COSSilla – ja miten upea se olikaan!

COSS.fi | 10:40, Wednesday, 20 December 2017

Vuoden lähestyessä loppuaan on aika luoda katsaus menneeseen vuoteen. Listasimme alle vuoden 2017 kohokohtia COSSilla. Mutta ensiksi haluamme kiittää kaikkia jäseniämme ja yhteistyökumppaneitamme kuluneesta vuodesta. Kiitos, että olitte mukana tekemässä hienoja asioita kanssamme!

Tammikuu
Aloitimme vuoden 2017 julkistamalla tammikuussa uuden
Kuntakumppanuus-konseptimme, joka tarjoaa kunnille apua ja tukea toiminnan kehittämiseen, mahdollisuuden vaikuttaa ja edistää avoimuutta yhteiskunnassa sekä pääsyn laajaan avoimuuden verkostoon tekemään yhteistyötä ja vaihtamaan kokemuksia sekä parhaita käytäntöjä.


Helmikuu

Helmikuussa vierailimme 4.-5.2.2017 Belgiassa
FOSDEM 2017 -tapahtumassa, joka tarjosi loistavan mahdollisuuden verkostoitua kehittäjien kanssa, tutustua erilaisiin avoimen lähdekoodin projekteihin sekä kuulla alan kehityksen viimeisimpiä kuulumisia.


Maaliskuu

Maaliskuussa teimme ja julkaisimme kuntavaalien alla
selvityksen puolueiden kannoista avoimiin teknologioihin ja avoimuuteen liittyen. Osallistuimme myös EU:n datatalouden tiedonantoon antamalla oman lausuntomme LVM:lle yhdessä Datasta oivalluksia ja bisnestä -hankkeen osallistujien kanssa. Tuotimme ja julkaisimme myös maaliskuussa Poluttamo – oma digipolku oppimiseen -hankkeeseen selvitykset aiheista “Oppijan digitaalinen jalanjälki – Oppimisen arjessa kertyvät henkilötiedot sekä oikeus ja mahdollisuudet niiden käyttämiseen” sekä “Oikeudellisia näkökulmia MyDataan oppilaitoksissa – Ihmiskeskeinen oppimisanalytiikka”. Maaliskuu huipentui 29.-30.3.2017 Helsingin Messukeskuksessa järjestettyyn IT PRO 2017 -tapahtumaan, jossa COSS ja IT PRO 2017 -tapahtumatiimi yhdistivät voimansa avoimuuden kentällä. Tapahtuman Data Analytics & Open Source -lavalla nähtiin COSSin jäseniä kertomassa avoimen lähdekoodin hyödyistä ja mahdollisuuksista.


Huhtikuu

Huhtikuussa meillä oli ilo julkistaa lasten ohjelmointikerhon,
Koodikerhon, siirtymisen osaksi toimintaamme. Otimme COSSina entistä isomman roolin Koodikerhon valtakunnallisessa koordinoinnissa ja toiminnan edistämisessä. Viestinnän ja koordinoinnin lisäksi kehitämme Koodikerhon kokonaiskonseptia, toimintamallia ja käynnistämme yhteisön sekä ohjausryhmän toiminnan.


Toukokuu

Toukokuussa olimme mukana järjestämässä
 “Oppimisanalytiikka ja EU:n tietosuojalainsäädäntö” -seminaaria 22.5.2017 Helsingissä yhteistyössä EduCloud Alliancen sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa.


Kesäkuu

Kesäkuun alussa järjestimme
COSSin jäsentilaisuuden ja vuosikokouksen Espoossa. Lisäksi aloitimme kuntasektorin toimijoille suunnatun “EU:n tietosuoja-asetus tulee, oletko valmis?” -tapahtumakiertueen, jonka ensimmäinen tilaisuus järjestettiin Oulussa yhteistyössä Solita Oy:n kanssa. Kesäkuussa julkistimme myös Avoinkoodi.fi-palvelun siirtymisen Solitalta COSSin ylläpitoon sekä jatkokehitykseen.


Syyskuu

Syyskuun alussa suosiota kerännyt “EU:n tietosuoja-asetus tulee, oletko valmis?” -tapahtumakiertue kuntasektorin toimijoille jatkui, kun tilaisuus järjestettiin Tampereella yhteistyössä Gofore Oy:n kanssa. Syyskuun ehdoton huipentuma oli kuitenkin vuosittainen Mindtrek-konferenssi, joka järjestettiin 20.-21.9.2017 Tampere-talossa. Vuoden 2017 konferenssi oli jälleen menestys! Konferenssi houkutteli yli 800 kävijää eri puolilta maailmaa Tampereelle. Yhteensä tapahtumassa nähtiin yli 70 mielenkiintoista ja ajatuksia herättävää puhetta ja esitystä. Mukana tapahtumaa kanssamme oli tekemässä yhteensä 41 sponsoria ja partneria. Mindtrek-konferenssin yhteydessä julkistimme myös vuosittain jakamamme Open World Hero -tunnuksen saajan. Vuoden 2017 tunnustus työstä avoimuuden edistämiseksi meni professori Tommi Mikkoselle, joka on tehnyt pitkän ja merkittävän uran avoimen tietojenkäsittelyn opetuksen ja tutkimuksen parissa.


Lokakuu

Lokakuussa laajensimme
Avoinkoodi.fi-palvelua yhteistyössä Digikillan kanssa. Yhteistyön tuloksena palvelu kattaa nyt myös listauksen opetuksessa ja oppilashallinnossa käytettävistä järjestelmistä, joita oppilaitokset ja kunnat voivat hyödyntää. Lisäksi julkaisimme Poluttamo-hankkeeseen kolmannen ja viimeisen tuottamamme selvityksen, jonka aiheena oli “Opiskelijaa koskevat tiedot henkilökohtaistamisprosessin välineenä”.


Marraskuu

EU:n tietosuoja-asetus tulee, oletko valmis?” -tapahtumakiertue saapui marraskuussa Turkuun, jossa EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen (GDPR) keskittynyt koulutustilaisuus järjestettiin yhteistyössä Mediamaisteri Oy:n kanssa. Lisäksi olimme mukana kumppanina 28.11.2017 Helsingissä Kulttuuritehdas Korjaamolla järjestetyssä YTYÄ-tapahtumassa, jossa luotiin nousevaa suomalaista yrittäjyyttä. Julkaisimme myös uudistetun ja tiivistetyn Koodikerho 2.0 -opetusmateriaalin, jonka Koodikerho-verkostolle toteutti Kodarit Oy. Materiaalit tuotettiin yhteistyössä ruotsinkielisen Kodklubbenin kanssa.


Joulukuu

Joulukuussa uudistimme
kannatusjäsentemme etuja. Uutena jäsenetuna tarjoamme jatkossa kaikille nykyisille sekä uusille kannatusjäsenillemme pääsyn myös roam.fi-verkkoon! Lisäksi julkaisimme loppusuoralla olevan Datasta oivalluksia ja bisnestä -hankkeen toimijoiden kanssa yhdessä virtuaalisen DOB-työkalupakin, joka pitää sisällään muun muassa virtuaalikurssin data-analytiikasta ja palvelumuotoilusta kuin myös webinaareja, erilaisia materiaaleja, artikkeleita sekä kokemuksia ja parhaita käytäntöjä koottuna samaan paikkaan kaikkien vapaasti hyödynnettäväksi.

EduCloud Alliancen osalta olimme vuoden mittaan mukana kehittämässä MPASSia sekä edistämässä oppilaitoksissa suostumuksenhallintaa. Edistimme myös allianssin osalta kansainvälistä yhteistyötä Pohjoismaissa, Balttiassa sekä Saksassa.

 

 

Tuesday, 19 December 2017

DOB-hanke päättyy – DOBit-verkosto starttaa

COSS.fi | 11:13, Tuesday, 19 December 2017

Datasta ja oivalluksia ja bisnestä -hanke käynnistyi 1.8.2016 ja päättyy 31.12.2017. Työ data-analytiikkaa ja palvelumuotoilua yhdistävän innovaatioalustan hyödyntämiseksi alkoi jo paljon aikaisemmin. Hankehakemus ‘Datalouhimo ja loikkaamo’ jätettiin 6Aika-ohjelmaan 26.2.2015 mutta huonolla menestyksellä. Konseptia viilattiin ja uusi hakemus jätetettiin tammikuussa 2016 nimellä ‘Datasta oivalluksia ja bisnestä’ ja sitten tärppäsi.

Puolitoista vuotta kestäneessä hankkeessa oli seitsemän organisaatiota ja yhteensä 39 työntekijää erisuuruisilla työpanoksilla. Hankkeessa valmennettiin tai tuettiin 20 yritystä tavalla, joka täytti EU:n de minimis -tuen kriteerit. Hankkeeseen osallistui lisäksi 140 muuta yritystä. Tuote- ja palvelukehitysprojekteja oli 22 kpl. Hankkeessa järjestettiin 45 palvelumuotoilun työpajaa ja 13 webinaaria. DOB-webinaareihin osallistui 599 eri henkilöä 276 organisaatiosta. Tähän mennessä on syntynyt 10 uutta tai uudistettua tuotetta tai palvelua, joissa hyödynnetään myös avoimia rajapintoja. Hankkeessa on käynnistynyt yhdeksän uutta tutkimus-, kehitys- ja innovaatioyhteistyökohdetta.

DOB-työn sankarit saivat päätösseminaarissa työkalupakit.

Uudet tuotteet ja palvelut ovat yrityksille tärkeitä koska ne tuovat saman tien uutta kassavirtaa. Vielä tärkeämpää kuin uudet tuotteet ja palvelut on kuitenkin yritysten kilpailuedun uudistaminen. Yritykset ovat rakentaneet hankkeen avulla uutta kyvykkyyttä, jolla luoda jatkuvasti uusia tuotteita ja palveluja, jotka tuovat työpaikkoja ja verotuloja. Julkisen sektorin toimijat ovat pilotoineet hankkeessa ‘Kaupunki innovaatioalustana’ -toimintaa, jonka avulla kehitetään toimintaa yhdessä asukkaiden ja yritysten kanssa ja luodaan parempia palveluja ja elinvoimaa paikkakunnalle.

DOB-hanke päättyy mutta DOBit-verkosto jatkaa elämäänsä. DOBit-verkostoa ideoitiin marraskuussa hankkeen päätösseminaarissa. DOBit-verkoston ensimmäinen tapaaminen pidetään 30.1.2018, jolloin isäntänä on Forum Virium Helsinki.

Kiitos kaikille mielenkiintoisesta ja antoisasta DOB-yhteistyöstä – nähdään DOBit-verkossa!

- Jyrki Koskinen, hankejohtaja

 

Lue lisää ja liity mukaan DOBit-verkostoon!

 

COSSin kannatusjäsenyyden edut päivittyivät!

COSS.fi | 08:30, Tuesday, 19 December 2017

Uudistimme kannatusjäsentemme etuja. Uutena jäsenetuna tarjoamme kaikille nykyisille sekä uusille kannatusjäsenillemme pääsyn roam.fi-verkkoon!

MIKÄ ROAM.FI ON?

Jakamiseen perustuva langaton verkkoyhteisö

Roam.fi on avoin ja langaton laajakaistayhteisö, joka mahdollistaa käyttäjälleen nopean ja turvallisen verkkoyhteyden paikasta ja ajankohdasta riippumatta. Roam.fi tarjoaa tunnistetun, salatun verkon, jonka toiminta on laadukasta ja turvallista.

Lue lisää roam.fi-verkosta.

Roam.fi-verkon tukipisteitä voit käydä tarkastelemassa täältä. Karttaa päivitetään jatkuvasti. Kaikkien jäsenten tukiasemat eivät vielä näy kartalla.

COSSin kannatusjäsenyys on tarkoitettu kaikille avoimesta lähdekoodista, avoimesta datasta, avoimista standardeista ja avoimista rajapinnoista kiinnostuneille yksityishenkilöille. Kannatusjäsenenä osallistut yhteisön toimintaan ja tuet avoimen lähdekoodin yhteisöjä sekä kehitystä. Kannatusjäsenenä saat ajankohtaista tietoa siitä, mitä avoimuuden saralla tapahtuu. Tiedotamme jäsenillemme uutisista sekä tulevista avoimuuden tapahtumista ja tilaisuuksista. Järjestämme myös vuosittain erilaisia tilaisuuksia ja kumppanitapahtumia, joihin jäsenet voivat osallistua ilmaiseksi tai alennettuun hintaan. Lisäksi neuvomme jäseniämme heitä askarruttavissa kysymyksissä ja tarpeen mukaan välitämme tiedusteluita muille jäsenille. Uutena jäsenetuna yksityishenkilöt saavat nyt myös pääsyn roam.fi-verkkoon kannatusjäsenyyden kautta!

Mikäli haluat olla osa tätä avoimuuden verkostoa – liity mukaan nyt!

Tutustu COSSin kannatusjäsenyyteen.

 

 

Thursday, 14 December 2017

DOB-työkalupakki on nyt julkaistu!

COSS.fi | 11:12, Thursday, 14 December 2017

Datasta oivalluksia ja bisnestä -hankkeen työkalupakki on nyt julkaistu.

DOB-työkalupakin tavoitteena on auttaa yrityksiä, jotka haluavat ottaa data-analytiikan ja palvelumuotoilun osaksi yrityksen kilpailuetua. Lisäksi työkalupakki auttaa julkista sektoria kehittämään palvelujaan yhdessä käyttäjien ja yritysten kanssa.

DOB-työkalupakki koostuu virtuaalikurssista, joka perustuu DOB-valmennus-työpaketin luentoihin ja harjoituksiin. Virtuaalikurssi sisältää luento- ja harjoittelumateriaalit ja videoidut luennot sekä harjoittelussa käytetyt avoimen lähdekoodin analytiikkaohjelmistot. Kokemukset kiertoon -osio sisältää kokemuksia ja parhaita käytäntöjä kaikista työpaketeista. Osioon on koottu kokemuksia ja parhaita käytäntöjä, jotka liittyvät innovaatioalustan hyödyntämiseen uusien tuotteiden ja palvelujen luomiseksi sekä yritysyhteistyön synnyttämiseksi ja syventämiseksi. Webinaarit-osio sisältää koosteen 45 minuutin mittaisista webinaareista, joissa esitellään DOB-innovaatioalustaa ja sen hyödyntämistä ja tuloksia palvelujen ja tuotteiden kehittämiseksi. DOB-työkalupakki sisältää myös kokoelman hankkeessa kirjoitetuista artikkeleista ja esityksistä. Artikkelit, materiaalit ja linkit -osio sisältää mm. menetelmäkuvauksia ja hankkeen yhteydessä laadittuja sopimuksia hyödynnettäväksi. DOBit-verkosto -osion tavoitteena on tukea Datasta oivalluksia ja bisnestä -toimintaa vielä DOB-hankkeen päätyttyä.

DOB-työkalupakin materiaalit on julkaistu CC BY 4.0 -lisenssillä. DOB-työkalupakin aineistoja voi hyödyntää vapaasti myös kaupallisesti. Ehtona on, että käyttäjä mainitsee aineiston tekijän tai tekijät sekä käytetyn lisenssin ja tarjoaa linkin lisenssiehtoihin.

DOB-hanke alkoi 1.8.2016 ja päättyy 31.12.2017. Hankkeen toteuttivat yhteistyössä Tampereen yliopisto, COSS ry, Oulun yliopisto, Vantaan kaupunki, Laurea-ammattikorkeakoulu, Metropolia ammattikorkeakoulu sekä TIEKE ry. Hanke on osa 6Aika-ohjelmaa ja se liittyy Avoin data ja avoimet rajapinnat -kärkihankkeeseen. Hanke saa rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta, Liikenne- ja viestintäministeriöltä, Tredea Oy:ltä ja Hartela Pohjois-Suomi Oy:ltä.

Lue lisää hankkeesta.

 

 

Monday, 04 December 2017

EU:n tietosuoja-asetus tulee, oletko valmis?

COSS.fi | 10:25, Monday, 04 December 2017

COSS järjesti 17. marraskuuta Turussa koulutustilaisuuden EU:n yleisestä tietosuoja-asetuksesta (GDPR) yhteistyössä Mediamaisteri Oy:n kanssa. Tilaisuuteen osallistui yli 30 osallistujaa kahdestatoista varsinais-suomalaisesta kunnasta. Tilaisuuden teemana oli tietosuoja oppilaitoksissa sekä kunnissa. Tilaisuudessa nousi esiin monia haasteita, joita taklata, mutta myös konkreettisia yhteistyömuotoja haasteiden taklaamiseksi.

Tilaisuudessa kuultiin Henri Tanskasen (Asianajotoimisto HH Partners) alustus asetuksen keskeisimmistä periaatteista ja rekisterinpitäjien velvollisuuksista. Erityisesti keskityttiin henkilötietojen eri käsittelyperusteisiin, suostumuksen oikeaan käyttöalaan sekä siihen, kuinka varmistua, että olemassa olevat käytännöt ovat asetuksen vaatimusten tasalla.

Henriikka Hannulan (COSS ry) alustus käsitteli GDPR-haasteita oppilaitoksissa. Myös analytiikan käyttö osana opetustointa herätti keskustelua. Osa opetustoimen tehtävistä on lakisääteistä. Henkilötietoja,  jotka tarvitaan lakisääteistä opetustoimintaa varten voidaan kerätä ja hyödyntää ilman erillistä suostumusta. Ennakkopäätöksiä ja mallisuorituksia puuttuu ja opetustoimeen onkin toivottavasti tulossa linjauksia epäselvyyksien poistamiseksi ja tulkintojen selventämiseksi.

Toimitusjohtaja Mikko Toriseva kuvasi miten koulutuksen tietotekniikkapalveluja toimittava Mediamaisteri hoitaa tietoturvan ja -suojan osana laatujärjestelmäänsä. Mediamaisteri ylläpitää tietoturvan hallintaa kuvaavaa tietoturvakuvausta ja palvelusta kertovaa SaaS-palvelukuvausta, joiden avulla asiakkaat pysyvät perillä tietoturvan toimintakäytänteistä toimittajan puolella. Vastauksena GDPR:n uusiin vaatimuksiin Mediamaisteri valmistelee tietotilinpäätöstä uudeksi tietoturvaa ohjaavaksi työvälineeksi. Vaikka kunta ulkoistaa rekisterin teknisen käsittelyn toimittajalle, se on edelleen vastuussa tietosuojasta. Niinpä kunnan on syytä olla tietoinen toimittajiensa tietosuojakyvyistä ja -käytännöistä.

Mikko Toriseva kuvasi osallistujille miten Mediamaisteri hoitaa tietoturvan ja -suojan osana laatujärjestelmäänsä.

Tilaisuuden lopuksi koottiin Jyrki Koskisen (Avaamo konsultointi) johdolla kokemuksia siitä, missä vaiheessa organisaatiot ovat matkalla kohti GDPR-valmiutta. Jokaisessa kunnassa, jotka olivat tilaisuudessa mukana työ oli jo käynnistetty, useimmissa kunnissa tehtävä oli myös vastuutettu. Ei riitä, että GDPR-projektin vastuuhenkilö (tyypillisesti) tietohallinnosta on löytynyt. Tiedon omistajuus on toimialoilla, jotka tulee saada mobilisoitua. GDPR koskettaa jokaista organisaatiota. Tietosuojahaasteet ovat monitasoiset: on rekistereitä, joista ei edes tiedosteta, että ne ovat henkilörekistereitä. Käytetään luovasti sosiaalisen median työkaluja Facebookeja ja Instagrammeja, jotka ovat uineet huomaamatta osaksi koulun tietojärjestelmäkokonaisuutta ilman, että kunnan tietohallinnolla on mitään näkyvyyttä asiaan. ‘Opetustoimessa on 900 tällaista somepalvelua’, jotka tulee ottaa haltuun. Yksi vilkasta keskustelua herättänyt alue oli pedagoginen data-analytiikka osana opetuksen ja oppilashuollon kehittämistä. Aiheesta ollaan valmistelemassa hanke-ehdotusta, ole kuulolla!

Tilaisuudessa selvitettiin osallistujien kypsyyttä ja valmiutta ensi vuonna voimaanastuvan GDPR:n toteuttamiseen. Tehtävää vielä riittää kunnissa ja oppilaitoksissa.

Turun tietosuojakoulutus oli esimerkki COSSin Kuntakumppanuus-konseptista. Kuntakumppanuuden tavoitteena on tukea kuntia toiminnan kehittämisessä kouluttamalla sekä jakamalla kokemuksia ja parhaita käytäntöjä. Kuntakumppanuus rakentaa kuntien ja yritysten ekosysteemiä, jossa verkottua ja tehdä käytännön yhteistyötä.

Facebookista löydät Kuntakumppanit-ryhmän, johon kaikki ovat vapaasti tervetulleita liittymään ja jatkamaan keskustelua mm. tietosuojakysymyksistä sekä kokemuksista.

 

 

Friday, 01 December 2017

DOB-päätösseminaari kokosi 60 alan asiantuntijaa

COSS.fi | 11:09, Friday, 01 December 2017

Datasta oivalluksia ja bisnestä -hankkeen päätösseminaarissa kuultiin alustuksia, jaettiin kokemuksia, juhlittiin saavutuksia ja tavattiin tuttuja - vanhoja ja uusia.

DOB-päätösseminaari pidettiin Laurean Tikkurilan kampuksella 27.11.2017. Seminaarissa kuultiin mielenkiintoisia alustuksia ja tutustuttiin hankkeessa kehitettyihin palveluihin, joita on tähän mennessä kertynyt 10 – toiset 10 ovat vielä työn alla. Hanke päättyy vuoden lopussa, mutta DOB jatkaa verkostona elämäänsä hankkeen jälkeenkin. Verkottumisen tueksi julkaistaan DOB-työkalupakki joulukuun aikana.

DOB sadonkorjaajia juhlimassa palvelukehityksen satoa.

Jyrki J. Kasvi toi terveiset Arkadianmäeltä.

Johanna Pystynen esitteli Vincitin avaimia menestystarinan takaa, ’Leadership-as-a-Service’.

Hanna Niemi-Hugaerts Forum Viriumista innosti yhteistyöhön myös hankkeen jälkeen.

Verkottumistorilla tavattiin vanhoja tuttuja ja löydettiin uusia.

Miten tästä eteenpäin? Etkoilla ideoitiin yhteistyötä DOB hankkeen jälkeen.

Kuvat: Peppi Heikkilä ja Linda Lehto (COSS ry)

Tuesday, 21 November 2017

COSS mukana YTYÄ-tapahtumassa 28.11. Helsingissä

COSS.fi | 05:26, Tuesday, 21 November 2017

 

 COSS ry on mukana kumppanina 28.11.2017 Helsingissä Kulttuuritehdas Korjaamolla järjestettävässä YTYÄ-tapahtumassa, jossa luodaan nousevaa suomalaista yrittäjyyttä. Tapahtuman pääteemoina ovat mm. rahan arvo, työn arvo ja omistajuuden arvo.

 

“Yrittäjyys, asenteet ja arvot ovat tämän päivän ja huomisen trendi. Työssäkäyvien ja nuorten arvopohja ja asenne työtä kohtaan on muutoksessa. Haluamme tehdä työtä, jolla on merkitystä ja kuluttajina arvostamme hyvää tekeviä yrityksiä. YTYÄ-tapahtumassa luotsataan yrityksiä vastaamaan tähän arvopohjan muutokseen. Lisäksi samalla tapahtuma tarjoaa nuorille, yrittäjyyttäkin miettiville tapahtuman, jossa luodaan nousevaa suomalaista yrittäjyyttä. Olitpa sitten yrittäjä, sellaiseksi suuntaava, palveluntarjoaja, opiskelija tai verkostoituja – YTYÄ on sinulle!”

 

YTYÄ-tapahtumassa ohjelmaa on tarjolla kolmella lavalla aamusta iltaan. Tule kuulemaan klo 10.40 – 11.00 päälavalle COSS ry:n toiminnanjohtajan Timo Väliharjun puheenvuoroa, aiheena “Avoin koodi yrittäjyyden lähtökohtana”. 

 

Meidät löydät myös näytteilleasettajien alueelta. Tervetuloa tapaamaan meitä COSSilaisia ständillemme!

 

Tapahtuma on kävijälle ilmainen. Tutustu tarkemmin ohjelmaan ja rekisteröidy kävijäksi täällä! Nähdään YTYÄ-tapahtumassa!

 

 

Yhteiskunnallinen yrittäjyys on ollut esillä SLUSH-tapahtumassa vuodesta 2015 lähtien. Nyt se on kasvanut omaksi tapahtumakseen ja läpi vuoden toimivaksi verkostoksi ja ilmiöksi. YTYÄ-tapahtumaa järjestää ja koordinoi TIEKE ry. Tapahtuma pidetään 28.11.2017 klo 9:00 alkaen Helsingissä Kulttuuritehdas Korjaamolla osoitteessa Töölönkatu 51 A-B.

 

Lisätietoja tapahtumasta:
ytya@tieke.fi | +358 9 4763 0300

Ytya.fi

 

 

Monday, 23 October 2017

Kolmas COSSin tuottama Poluttamo-selvitys julkaistu

COSS.fi | 11:13, Monday, 23 October 2017

Kolmas COSSin tuottama selvitys Poluttamo – oma digipolku oppimiseen -hankkeeseen on nyt julkaistu. Selvitys luettavissa täällä. Opiskelijaa koskevat tiedot henkilökohtaistamisprosessin välineenä erityisesti henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman näkökulmasta -nimisen selvityksen tarkoituksena on pohtia opiskelijaa koskevien tietovirtojen hyödyntämiseen liittyviä lainsäädännöllisiä rajoitteita erityisesti opiskelijan yksityisyyden suojaa turvaavien oikeuksien näkökulmasta.

Opiskelijaa, hänen osaamistaan ja tavoitteitaan koskevat tiedot ovat avainasemassa opintojen henkilökohtaistamisprosessin kannalta. Vaikka aihepiiri vaikuttaa ensi silmäykseltä puhtaasti pedagogiselta tai erilaisten digitaalisten ratkaisuiden kehittämisen näkökulmasta tekniseltä, on henkilökohtaisten suunnitelmien työstämisessä ja kehittämisessä otettava huomioon myös lainsäädäntö.

Lue selvitys kokonaisuudessaan täällä.

Muut selvitykset:
Oppijan digitaalinen jalanjälki – oppimisen arjessa kertyvät henkilötiedot sekä oikeus ja mahdollisuudet niiden käyttämiseen
Oikeudellisia näkökulmia MyDataan oppilaitoksissa – ihmiskeskeinen oppimisanalytiikka

 

 

Friday, 20 October 2017

Sensoreilla valjastetut tilat auttavat ajattelemaan tulevaisuuden rakennukset uudella tavalla

COSS.fi | 10:35, Friday, 20 October 2017

Tulevaisuuden älykkäät rakennukset ovat inspiroiva visio, mutta äly ei synny itsestään – se täytyy kehittää tutkimuksen avulla. Toimiakseen äly tarvitsee takaisinkytkennän, jossa sen on mahdollista muodostaa arvio nykytilasta ja sen pohjalta tehdä päätöksiä, jotka taas vaikuttavat tilaan. Näin syntyy eräänlainen syyn ja seurauksen kehä.

Nykytilan arviointi älyltä onnistuu erilaisten sensoreiden ja mittalaitteiden avulla. Oulun yliopistolla onkin meneillään hanke, jossa Linnanmaan kampuksen Tellus-innovaatioareena on varustettu kesän aikana kattoon kiinnitetyillä sensoreilla. Nämä sadat sensorit aistivat tilan huoneista muun muassa lämpötilaa, valoisuutta, ilman hiilidioksidipitoisuutta sekä kosteutta ja infrapunasäteilyä hyödyntäen myös liikettä. Sensorit lähettävät mittaustuloksia langattomasti säännöllisin väliajoin, ja tulokset mittausajankohtineen kerätään palvelimen tietokantaan talteen sensorikohtaisesti. Koska kunkin sensorin tarkat GPS-koordinaatit ovat tiedossa, voidaan dataakin käsitellä helposti esimerkiksi huonekohtaisesti. Myöhemmin Tellukseen on suunnitteilla asentaa sensorilaitteiden lisäksi kameroita ja infrapunakameroita, jotka tuottavat lisää dataa analysoitavaksi. Telluksen lisäksi sensoreiden asennusta on tarkoitus jatkaa myöhemmin myös Fab Labissa.

 

Yksi Tellus-innovaatioareenan kattoon asennetuista sensoreista.

 

Mitä sensorien mittaustuloksista sitten voi päätellä?

Jo pelkkä tiloista kerätyn datan visualisointi kuvaajien ja lämpökarttojen avulla herättää uteliaassa mielessä mielenkiintoisia tutkimuskysymyksiä ja hypoteeseja: Miten edellä mainitut suureet ovat vaihdelleet päivän aikana, ja mitkä niistä korreloivat keskenään? Johtuuko päivän tasolle yöksi jämähtänyt valoarvoista koottu käyrä mittausvirheestä, vai jäikö joltakulta vain valot päälle?

Jotta datasta olisi konkreettista hyötyä, täytyy sen pohjalta tehdä toiminnaksi muuntautuvia päätelmiä. Varsinainen älykkään rakennuksen takaisinkytkentä syntyy, kun data, siitä luodut visualisaatiot tai siitä tehdyt johtopäätökset annetaan tiloissa liikkuvien ihmisten tai tiloista taloudellisessa vastuussa olevien tahojen käyttöön. Ihmisiä voidaan ohjata vaikkapa lisätyn todellisuuden avulla älypuhelinsovelluksella henkilökohtaisesta tarpeesta riippuen esimerkiksi rauhallisemmalle tai lämpimämmälle alueelle elämänlaatua parantaen.

Tilojen omistajat taas saattavat tulla datan pohjalta lopputulokseen, että valoja voi kytkeä pois päältä ja lämmitystä voi kytkeä pienemmälle, jos tiloissa ei sillä hetkellä liiku ihmisiä.

Todellinen haaste on siis löytää datasta ne oivallukset, joiden pohjalta luodut ratkaisut parantavat ihmisten elämää suoraan tai taloudellisten säästöjen kautta.

 

Syyskuun 14. päivänä Tellus-innovaatioareenan tiloissa toimivan Business Kitchenin avajaisissa ilmastointi lakkasi toimimasta. Sensorien mukaan läsnäolijat lämmittivät kyseistä rajattua aluetta iltapäivällä miltei 26°C lämpötilaan.

 

 

Teksti:

Miikka Salminen

DI, Oulun yliopisto, Jokapaikan tietotekniikka

 

Monday, 16 October 2017

Avoinkoodi.fi-palvelu laajentui COSSin ja DigiKillan yhteistyönä

COSS.fi | 07:32, Monday, 16 October 2017

Avoinkoodi.fi on COSSin ylläpitämä palvelu, joka kokoaa yhteen avoimena lähdekoodina julkaistut julkishallinnon IT-hankkeet. Palvelua on nyt laajennettu käsittämään opetuksessa ja oppilashallinnossa käytettävät järjestelmät, joita oppilaitokset ja kunnat voivat hyödyntää. Avoinkoodi.fi siirtyi Solitalta COSSin jatkokehitykseen vuoden 2017 alussa.

DigiKilta on valtakunnallinen Opetushallituksen rahoittama verkostohanke esi- ja perusopetuksen sähköisten oppimisympäristöjen kehittämiseksi. Hanke keskittyy tiedolla johtamiseen sekä hyvien toimintakäytäntöjen levittämiseen. Sen toiminnasta vastaavat Hämeenlinnan johdolla 12 kuntaa sekä Tampereen yliopisto ja Suomen eOppimiskeskus ry. Tärkeä osa hanketta on avoin tietopankki, jossa julkaistaan hankkeen kuluessa kertyneitä tietoja ja kokemuksia sekä aiheeseen liittyvää uutisointia. Lisäksi kertynyttä tietotaitoa hyödynnetään DigiKillan järjestämissä teemapajoissa, tapahtumissa ja webinaareissa.

COSSia ja DigiKiltaa yhdistää yhteinen tavoite saattaa avoimen lähdekoodin ratkaisut helpommin niitä etsivien saataville. Siinä missä DigiKilta tuntee oppilaitosten käyttämät avoimen lähdekoodin ratkaisut, pystyy COSS tarjoamaan näille toimivan julkaisualustan Avoinkoodi.fi-palvelussa. COSS ja DigiKilta päättivät tehdä yhteistyötä ja julkaista avoimen lähdekoodin oppimisalan hankkeet ja järjestelmät Avoinkoodi.fi-sivustolla erillisessä oppilaitoksille suunnatussa osiossa. Sivusto löytyy myös DigiKilta.fi-tietopankista. Tarkoituksena on säästää oppilaitosten edustajien aikaa ja karsia avoimen lähdekoodin ratkaisujen etsimiseen ja käyttöönottoon liittyvää päällekkäistä työtä tarjoamalla lista saatavilla olevista palveluista. Tutustu palveluun osoitteessa avoinkoodi.fi ja ilmoita meille puuttuvista järjestelmistä GitHubin kautta tai sähköpostitse avoinkoodi@coss.fi.

Lisätiedot:
Timo Väliharju, Toiminnanjohtaja, COSS ry, timo.valiharju@coss.fi, 050 330 3339
Jari Harvio, Opetusteknologiapäällikkö, Hämeenlinnan kaupunki, DigiKilta-verkosto, jari.harvio@hameenlinna.fi, 050 594 7883

    digikilta

 

Friday, 29 September 2017

Palvelumuotoiluun keskittyvässä työpajassa ideoitiin lähiliikuntateeman palveluideoita vauvasta vaariin

COSS.fi | 06:27, Friday, 29 September 2017

Datasta oivalluksia ja bisnestä -hanke järjesti yhdessä Hartelan kanssa 21.9. Tampereella Mindtrek-konferenssin yhteydessä palvelumuotoiluun keskittyvän työpajan, jonka tavoitteena oli ideoida lähiliikuntateeman palveluideoita vauvasta vaariin asiakaslähtöisen palvelukonseptin luomiseksi MyData-konseptin avulla.

Työpajan aluksi Hartela Pohjois-Suomi Oy:n Karjasillan Vestas Business Labin projektipäällikkö Helena Moring perehdytti työpajan osallistujat Ouluun rakennettavan Karjasillan Verstas -asuinalueen suunnitelmiin. Karjasillan Verstas koostuu 11 kerrostalosta ja n. 550 asunnosta, sekä rakennushistoriallisesti arvokkaasta koulurakennuksesta, joka saneerataan uuteen käyttöön. Lähiliikuntateeman elementtejä asuinalueella tulevat olemaan liikuntasali sekä asuinalueen läpi kulkeva ns. Puhtibulevardi. Lähiliikunnan kohderyhmänä ovat Verstas-alueen asukkaat, mutta myös muut lähialueen asukkaat sekä erityisesti saneerattavaan koulurakennukseen sijoittuva Touhulan liikunnallinen päiväkoti. Rakentamisprojektin yhteydessä toimii Karjasillan Verstas Business Lab, joka on innovaatio- ja testialusta monenlaisille asumiseen liittyville ratkaisuille ja palveluille. Palvelujen tuottamisen ja hallinnoimisen ytimeen on kaavailtu Karjasilta Connector -palvelualustaa.

Helena Moring (Hartela Pohjois-Suomi Oy) perehdyttämässä kuulijoita Ouluun rakennettavan Karjasillan Verstas -asuinalueen suunnitelmiin.


Kuulijat saivat oleellisia tietoa palveluiden vaikuttavuuden merkityksestä innovaattori Jean Spevillen (LC Ventures Oy) työpajan tavoitetta käsittelevästä esityksestä. Hänen mukaansa erilaisten terveys- ja hyvinvointipalveluiden toteuttamisen avainkohtia ovat kaikkien osapuolien vaikuttavuuden varmistaminen.

Työpajatyöskentelyssä osallistujat tutustuivat erilaisiin asiakasprofiileihin. Näiden pohjalta lähdettiin pohtimaan, millaisia lähiliikuntaan liittyvät ja MyDataa hyödyntävät palveluratkaisut voisivat olla? Mitä elementtejä niiden tulisi sisältää?

 

Ryhmätyön tuloksia.

 

Ryhmätyön tuloksena syntyneet palveluratkaisut liittyivät vaikuttavuuteen ja asukkaiden sosiaalisen kanssakäymisen parantamiseen. Keskiöön nousivat ”yhdessä leipominen”, jossa asuinyhteisön vanhusten ja lasten välistä kuilua kavennetaan yhdessä tapahtuvan leipomisen avulla sekä ”ystävyyden tekijä”, jossa asukkaiden sosiaalisuutta ja osallistuvuutta edistetään palvelualustan avulla.

Saimme työpajan avulla aivan uudenlaisia näkemyksiä siitä, miten datalla voidaan personoida liikunnan ja asumisen palveluita”, toteaa Helena Moring työpajan osalta.

  

Datasta oivalluksia ja bisnestä -hanke on osa 6Aika-ohjelmaa ja se liittyy Avoin data ja avoimet rajapinnat -kärkihankkeeseen. Hanke saa rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta, Liikenne- ja viestintäministeriöltä, Tredea Oy:ltä ja Hartela Pohjois-Suomi Oy:ltä. Lue lisää hankkeesta

 

Wednesday, 27 September 2017

Apitalisteja ja huomisen pankkipalvelua

COSS.fi | 05:56, Wednesday, 27 September 2017

DOB-valmennuksen Leppävaaran kurssin luento-osuus päättyi ja nyt alkaa case-vaihe, jossa valmennettavat pääsevät soveltamaan opittuja taitojaan omassa case-projektissaan. ”Tiedossa on taas liuta todella mielenkiintoisia case-projekteja, joissa synnyttää oivalluksia ja bisnestä”, hehkuttaa DOB-valmennuksen vetäjä Jyrki Koskinen.

DOB-valmennuksen puolikurssiseminaarissa 25.9. oli taas mielenkiintoisia vierailijoita. API-talouden ”pääapitalististi”, Jarkko Moilanen APInf Oy:stä maalasi tulevaisuudenkuvaa, jossa yhdistyy datatalous,  API- ja alustatalous. Nämä yhdessä muodostavat digitalisaation teknologia-ajurin, joka luo uusia menestyjiä kasvavalla vauhdilla. Avainsanoja on avoimet rajapinnat, joiden avulla on mahdollista luoda uusia palveluja, jotka perustuvat dataan ja joiden tehokkaasta tuotannosta ja skaalautumisesta pitää huolen alustatalous. Menestyksekkäimmät datatalouden toimijat eivät myy dataa vaan palvelua, joka perustuu dataan.  Tunnetuin esimerkki on Google, joka hyödyntää hallussaan olevaa käyttäjädataa tarjoamalla sen avulla täsmämainontaa mainostajille tai F-Secure, jonka palvelu auttaa asiakkaita joutumasta haitallisille nettisivuille. APInf Oy on itse loistava esimerkki datatalouden start-upista, joka auttaa yrityksiä luomaan liiketoimintaa api- eli ohjelmointirajapintojen hallinnalla.

Jarkko Moilanen (APInf Oy) maalasi tulevaisuudenkuvaa, jossa yhdistyvät datatalous, API- ja alustatalous.


Aallon ja Hankenin tutkijatohtori, pitkän linjan pankkimies Ilkka Lähteenmäki kuvasi elävästi pankkimaailman myllerrystä.  Perinteinen pankki on helisemässä, kun toimialan ulkopuolelta tulevat yritykset nakertavat perusbisnestä. Haastajat ovat ketteriä, palveluajattelun omaksuneita toimijoita, jotka hyödyntävät uutta teknologiaa jollain pankkitoiminnan osa-alueella, kuten maksamisessa.  Jaguar tarjoaa palvelun, jonka avulla voit maksaa tankkauksen menemättä ulos räntäsateeseen. AmazonGo-kaupassa ei tarvitse jonottaa kassalle, koska maksu tuotteesta lähtee kaupan tilille samalla, kun otat tuotteen hyllystä kassiisi – ja palautuu jos laitat tuotteen takaisin hyllylle. Kassaa ei tarvita ollenkaan. EU:n PSD2-direktiivin myötä maksupalvelutarjoajien on avattava omat maksu- ja asiakasrajapinnat kolmansille osapuolille ja ennuste on, että pankit voivat menettää jopa puolet maksupalvelutuloistaan. Voittaja on se, joka tarjoaa palvelun sujuvana osana asiakkaan arkea.

Ilkka Lähteenmäki (Aalto-yliopisto, Hanken) kuvasi digitalisaatiota pankkisektorilla.

 

Datasta oivalluksia ja bisnestä -hanke on osa 6Aika-ohjelmaa ja se liittyy Avoin data ja avoimet rajapinnat -kärkihankkeeseen. Hanke saa rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta, Liikenne- ja viestintäministeriöltä, Tredea Oy:ltä ja Hartela Pohjois-Suomi Oy:ltä. Lue lisää hankkeesta.

Friday, 22 September 2017

Professori Tommi Mikkonen palkittiin Open World Hero 2017 -tunnustuksella työstään avoimuuden edistämiseksi

COSS.fi | 08:13, Friday, 22 September 2017

Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus – COSS ry on myöntänyt vuoden 2017 Open World Hero -tunnustuksen professori Tommi Mikkoselle. Palkinto luovutettiin Tampereella järjestettävän kansainvälisen teknologia-alaan keskittyvän Mindtrek-konferenssin yhteydessä 20.9.2017.

Professori Tommi Mikkonen on erinomainen suomalaisen avoimen maailman akateeminen edustaja. Mikkonen on tehnyt pitkän ja merkittävän uran avoimen tietojenkäsittelyn opetuksen ja tutkimuksen parissa. Hän on ohjannut tai opponoinut lähes 20 väitöskirjaa, ohjannut yli 200 opinnäytettä sekä julkaissut yli 200 artikkelia ja kolme kirjaa sekä on aktiivinen konferenssipuhuja. Mikkosen erityisalueita on ohjelmistokehitys, avoimet arkkitehtuurit ja ohjelmistot sekä avoimet ohjelmistoekosysteemit. Mikkonen myös yhdistää menestyksellä tutkimusta ja käytäntöä ja tuloksena on muun muassa avoimen lähdekoodin lisenssillä julkaistu web-sovellusten ohjelmointiympäristö Lively for Qt.

Tommi Mikkonen aloitti akateemisen uransa Tampereen teknillisessä yliopistossa 1990-luvulla toimien muun muassa professorina ja laitoksen johtajana. Hän on ollut myös vierailevana professorina Sun Microsystemissä sekä konsulttina Mozillalla. Nykyään Mikkonen on professorina Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitoksella, Linuxin kotiyliopistossa.

Professori Tommi Mikkonen vastaanottamassa Open World Hero -palkintoa Mindtrek 2017 -konferenssissa Tampere-talolla. Kuvassa vasemmalta Linda Lehto (COSS ry), Tommi Mikkonen (Helsingin yliopisto), Martin von Willebrand (COSS ry:n hallituksen puheenjohtaja) ja Mikko Malmgren (hallituksen jäsen).

 

Open World Hero on COSS ry:n jakama tunnustus, jonka tavoitteena on edistää tietojärjestelmien avoimuutta. Vuosittain jaettava palkinto myönnetään merkittävää työtä tämän tavoitteen eteen Suomessa tehneelle henkilölle tai organisaatiolle. Kiertopalkintona on suomalaisen taiteilijan Virginie Loÿn lasimosaiikkipallo In the Nucleus, Ytimessä. Kiertopalkinnon on COSS ry:lle lahjoittanut IBM Finland. Perinne sai alkunsa vuonna 2013, kun COSS ry palkitsi Open World Hero -nimityksellä Unelmakoulu-projektin. Tämän jälkeen voittajina on ollut Michael ”Monty” Widenius (2014), Helsingin kaupunki (2015) ja Timo Sirainen, Dovecot Oy (2016).

 

Lisätietoja:

Timo​ Väliharju
Toiminnanjohtaja,​ COSS​​ ry
timo.valiharju@coss.fi
+358​ 50​​ 330​ 3339

 

Lue lisää aiheesta:

20.9.2017 Aamulehti: Palkittu professori: Ohjelmistoalalle tarvitaan samanlainen satsaus kuin taloustieteeseen

 

 

Monday, 11 September 2017

GDPR tulee, oletko valmis?

COSS.fi | 08:29, Monday, 11 September 2017

COSS järjesti 8. syyskuuta Tampereella koulutustilaisuuden EU:n yleisestä tietosuoja-asetuksesta (GDPR) yhteistyössä Gofore Oy:n kanssa. Tilaisuuteen osallistui 30...

Thursday, 31 August 2017

Viimeinen DOB-hankkeen valmennuskurssi käynnistyi Leppävaarassa

COSS.fi | 04:49, Thursday, 31 August 2017

DOB-hanke valmentaa yrityksiä data-analytiikkaan ja palvelumuotoiluun. Kolmas ja viimeinen valmennuskurssi käynnistyi 20.8. Leppävaarassa Laurean kampuksella.

Kurssille osallistuu kuusi organisaatiota: Aditro Oy, Conmio Oy, Espoon kaupunki, Fujitsu Oyj, Pellervon taloustutkimus ry ja Vivago Oy. ”On ilahduttavaa nähdä, miten muutkin kuin ICT -yritykset ovat oivaltaneet data-analytiikan ja asiakasajattelun potentiaalin ja lähteneet mukaan valmennukseen”, toteaa kurssin vetäjä Jyrki Koskinen.

Valmennettavat kertoivat tulleensa hakemaan kurssilta ennen kaikkea päivitystä organisaatioidensa osaamisprofiiliin. Palvelumuotoilun ja analytiikan perusteet ovat useimmille tuttuja ja nyt haetaan syventävää osaamista. Moni haki eväitä muutoksen johtamiseen, miten kääntää organisaatio asiakaskeskeiseksi. Kurssilta etsitään myös uusia liiketoimintaideoita, uusia datalähteitä sekä verkostoja. Kurssin päätyttyä marraskuussa nähdään, miten odotukset täyttyvät.

 

Datasta oivalluksia ja bisnestä -hanke on osa 6Aika-ohjelmaa ja se liittyy Avoin data ja avoimet rajapinnat -kärkihankkeeseen. Hanke saa rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta, Liikenne- ja viestintäministeriöltä, Tredea Oy:ltä ja Hartela Pohjois-Suomi Oy:ltä. Lue lisää hankkeesta.

 

Thursday, 20 July 2017

Kansalaisdata kuuluu kansalaisille – kaupungit toimivat välikätenä

COSS.fi | 09:05, Thursday, 20 July 2017

 

Voivatko kaupungit sisäistää mallin, joka kansallistaa datan ja rohkaisee uudenlaiseen yhteistoimintaan ja demokraattiseen innovaatioon?

 

Avoin teknologia ja avoimuus yleisesti ovat avaimet kaupunkien verkostoitumiseen Francesca Brian, Barcelonan innovaatiojohtajan mukaan. Avoimilla teknologioilla on vaikutus talouteen, demokratiaan ja teollisuuteen. Kukoistaakseen kaupunkien tulee muodostaa digitaalisia strategioita avoimen teknologian ympärille.

 

Suvereenisuus ja kansalaisdatan omistajuus ovat keskeisessä asemassa. Niin sanottu ”City Data Commons” on tärkeä käsite, sillä se tuo pöydälle kysymyksen siitä, miten datasta saadaan mahdollisimman paljon irti. Brian mukaan onkin tärkeää tiedostaa että kyseinen data kuuluu kansalaisille, ei hallitukselle. Kaupunkien tulee toimia tässä suhteessa välikätenä. Verkostoituneen kaupungin rakentaminen vaatii enemmän kuin teknologiaa, sillä myös kulttuuristen ja instituutionaalisten esteiden ylittäminen on haaste. Loppujen lopuksi jos yhteiskunta ei pääse sisään ja tekemään asioita, monitoroimaan ja seuraamaan aktiviteetteja, ei mikään muutu.

 

Lue lisää aiheesta ja tutustu tapoihin, joilla Barcelona pyrkii viemään avoimuutta eteenpäin täältä:

Building the networked city from the ground up with citizens

 

Tuesday, 04 July 2017

OECD kehottaa Euroopan valtioita luomaan kannustimia avoimen datan hyödyntämiseksi

COSS.fi | 07:31, Tuesday, 04 July 2017

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö (OECD) kehottaa Euroopan valtioita luomaan kannustimia julkisen sektorin organisaatioille ja muille toimijoille...

Thursday, 29 June 2017

Mindtrekissa tänä vuonna huippukattaus kansainvälisiä nimiä

COSS.fi | 09:05, Thursday, 29 June 2017

Kansainvälinen teknologia-alan konferenssi Mindtrek valtaa Tampereen jälleen tänä vuonna, nyt hieman aiemmin jo syyskuun 20.-21. päivänä. Tänä vuonna paikalle odotetaan viime vuoden tapaan yli 1000 kävijää erikokoisia yrityksiä, kehittäjiä, päätöksentekijöitä, opiskelijoita ja eri alojen suunnannäyttäjiä.

Konferenssissa kuullaan tänäkin vuonna lukuisia mielenkiintoisia kansainvälisiä alansa huippuja ja asiantuntijoita puhumassa ajankohtaisista aiheista kuten:

 

 

Konferenssin koko ohjelmaan tutustua täällä.

g4387

Vuoden 2017 konferenssin ohjelma muodostuu viime vuoden tapaan useista eri osatapahtumista, joita ovat Open World, IoT, Smart City Event Tampere, eHealth, Academic Mindtrek sekä Immersive Tech.

Uutuutena Mindtrekiin saapuu kaikille avoin Recruitment – powered by ONNIVATORS -tapahtuma, joka järjestetään ensimmäisen konferenssipäivän (ke 20.9.) iltapäivänä.

Lisäksi jatkona viime vuoden Makertech-kisalle, Mindtrekin yhteydessä järjestetään tänä vuonna Mindtrek Challenge-innovaatiokilpailu. Kilpailu muodostuu kolmesta eri sarjasta ja osaa voi ottaa kuka tahansa yksityinen kehittäjä, yritys tai yhteisö, jolla on halua tuoda esiin uusia innovatiivisia ideoita ennalta määrättyihin haasteisiin liittyen. Start-up- ja kehittäjäsarjojen voittajille on luvassa 1500 euron rahapalkinto.

Konferenssin lipunmyynti käy nyt vilkkaana. Early Bird -ennakkolipunmyyntitarjous jatkuu aina kesän loppuun 20.8. asti. Kaikki liput sisältävät ruokailut ja pääsyn kaikkiin osatapahtumiin sekä Mindtrekin Recruitment -rekrytapahtumaan kuin myös virallisiin Mindtrek After-Partyihin keskiviikkona 20.9. Live Club Ilonaan. Tutustu eri lippuvaihtoehtoihin!

Lisäksi COSSin jäsenet ovat oikeutettuja saamaan Mindtrekin sponsoripaketit alennettuun jäsenhintaan. Lue lisää sponsorointivaihtoehdoista.

Varaa siis heti 20.-21.9.2017 kalenteristasi ja tule paikalle kanssamme kuulemaan ajatuksia herättäviä esityksiä Suomesta ja maailmalta, sekä aistimaan uusia tuulia avoimien teknologioiden alalla  mikä on pinnalla nyt ja tulevaisuudessa! Tarjolla on myös nautinnollista iltaohjelmaa sekä tietenkin mahdollisuus uusien verkostojen ja asiakkuuksien luomiseen!

Nähdään syksyllä Mindtrekissä!

 

Lisätietoja konferenssista antaa Mindtrekin tapahtumakoordinaattori:

Jenna Tuominen
jenna.tuominen@mindtrek.org
+358 400 41 5858

 

Seuraa Mindtrekiä sosiaalisessa mediassa ja kuule ajankohtaisista asioista ensimmäisten joukossa!

Facebook

Twitter

Instagram

LinkedIn

Flickr

 

Wednesday, 28 June 2017

Digitaalinen varhaisvaroitusmenetelmä ehkäisemään ikäihmisten terveyden huononemista

COSS.fi | 07:45, Wednesday, 28 June 2017

Varhaisvaroitus on Tanskassa kehitetty menetelmä, jolla tunnistetaan terveyteen liittyvät muutokset mahdollisimman aikaisessa vaiheessa vanhustenhuollon keskuudessa. Yksi...

Tuesday, 27 June 2017

Tulevaisuuden kaupungissa arki on rasvattu datalla

COSS.fi | 08:43, Tuesday, 27 June 2017

Pyöräni kiitää keskellä kerrostaloja pimeässä illassa. Katuvalaisimet tunnistavat liikkeeni ja syttyvät vasta kun tulen kohdalle. Tiedän, että...

Thursday, 22 June 2017

EU:n tietosuoja-asetus veti Oulussa tuvan täyteen

COSS.fi | 07:25, Thursday, 22 June 2017

COSS järjesti 14. kesäkuuta Oulussa koulutustilaisuuden EU:n yleisestä tietosuoja-asetuksesta (GDPR). Solitan toimistolla järjestettyyn tilaisuuteen osallistui 25 osallistujaa...

Friday, 16 June 2017

Vuoden 2017 Open World Hero -haku on käynnistynyt!

COSS.fi | 08:07, Friday, 16 June 2017

Vuoden 2017 Open World Hero -haku on nyt käynnistynyt. Mikäli sinulla on mielessäsi joku suomalainen yritys tai henkilö, joka on tehnyt merkittävää työtä avoimuuden edistämiseksi, kerro siitä meille.

Open World Hero on COSS ry:n jakama tunnustus, jonka tavoitteena on edistää tietojärjestelmien avoimuutta. Vuosittain jaettava palkinto myönnetään merkittävää työtä tämän tavoitteen eteen Suomessa tehneelle henkilölle tai organisaatiolle.

Lähetä ehdotuksesi meille perusteluineen alla olevan linkin kautta. Voittajan valitsee COSS ry:n hallitus yhdessä ohjausryhmän kanssa. Voittajan julkistus tapahtuu 20.9. Mindtrek 2017 -konferenssin yhteydessä. Voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

 

Siirry Open World Hero 2017 -hakuun >>

Haku on käynnissä 16.8. asti.

 

Kiertopalkintona on suomalaisen taiteilijan Virginie Loÿn lasimosaiikkipallo In the Nucleus, Ytimessä. Teoksen aiheena on Linus Torvaldsin työ avoimen lähdekoodin kehittäjänä ja se kuuluu sarjaan Suuria suomalaisia sankareita. Perinne sai alkunsa vuonna 2013, kun COSS ry palkitsi Open World Hero -nimityksellä Unelmakoulu-projektin. Tämän jälkeen voittajina on ollut Michael ”Monty” Widenius (2014), Helsingin kaupunki (2015) ja Timo Sirainen, Dovecot Oy (2016).

 

Lue lisää aiheesta:

Open World Hero -tunnustuksen historiaa

Avoimella lähdekoodilla menestykseen – Open World Hero -palkinto Siraiselle

Helsingin kaupunki vuoden 2015 avoimen maailman edistäjä

Unelmakoulu ja Allan Schneitz palkittiin Open World Hero -palkinnolla

 

 

Wednesday, 14 June 2017

COSSin jäsentilaisuus ja vuosikokous järjestettiin Espoossa

COSS.fi | 10:04, Wednesday, 14 June 2017

COSS ry:n vuosikokous järjestettiin 5.6.2017 Nokian pääkonttorilla Espoossa. Yhdistyksen vuosikokouksessa toiminnanjohtaja Timo Väliharju esitteli vuoden 2016 tilinpäätöksen, vuosikertomuksen ja tilintarkastajan lausunnon. Kokouksessa päätettiin vahvistaa yhdistyksen tilinpäätös sekä myönnettiin hallitukselle ja toiminnanjohtajalle tili- ja vastuuvapaus. Lisäksi kokouksessa vahvistettiin Timo Väliharjun esittelemät yhdistyksen toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio vuodelle 2017 kuin myös esitys jäsenmaksuista, jotka pysyvät ennallaan viime vuodesta. 

Hallituksesta todettiin, että kaikilla nykyisillä hallituksen jäsenillä Simo Lääveriä lukuunottamatta kolmivuotinen toimintakausi tulee päätökseen. Ilkka Tengvall jättäytyi pois hallituksesta kolmisvuotiskautensa päättyessä. Jo aiemmin toimineet Martin von Willebrand (pj), Jyrki Koskinen (varapj) ja Kim Aaltonen jatkavat hallituksessa. Heidän lisäkseen hallitukseen valittiin uusiksi jäseniksi Mikko Malmgren sekä Jarkko Moilanen.

Ohjelmassa oli yhdistyksen sääntömääräisen vuosikokouksen lisäksi jäsentilaisuus, jossa kuultiin Henri Tanskasen (Asianajotoimisto HH Partners Oy) esitys EU:n tietosuoja-asetuksesta ja suostumusten hallinnasta. Lisäksi Timo Perälä (Nokia Networks, Head of Software and Standardisation) piti puheenvuoron siitä, miten Nokia näkee avoimuuden merkityksen omassa liiketoiminnassaan ja Anne Pakari (Nokia, Head of Innovation Collaboration Ecosystem Finland) esitteli Open Ecosystem Networkia, joka on seuraava askel liiketoiminnan avoimuudessa. Jäsentilaisuuden ohjelmassa oli myös lisäksi vapaamuotoista verkostoitumista päivällisen merkeissä.

Vuoden 2017 aikana COSS jatkaa aktiivista rooliaan monissa erilaisissa projekteissa, hankkeissa ja avoimissa ekosysteemeissä.

 

Avoinkoodi.fi

Avoinkoodi.fi sivusto on siirtynyt Solita Oy:ltä COSSin ylläpitoon ja jatkokehitykseen. Avoinkoodi.fi -sivusto kokoaa yhteen Suomen julkishallinnon IT-hankkeet, joiden lähdekoodi on julkaistu avoimesti internetissä. Sivuston tarkoituksena on helpottaa tiedon löytämistä ja olemassaolevien ratkaisujen kartoittamista. Lue lisää.

 

Koodikerho

Koodikerho järjestää yli kolmasluokkalaisille lapsille iltapäiväkerhoina koodauksen opetusta. Koodikerhon avulla pyritään herättämään nuorten kiinnostusta koodaamiseen ja erilaisiin teknologioihin. Koodikerho on siirtynyt vuoden 2016 lopussa COSSin alle. COSS vastaa Koodikerhon valtakunnallisessa koordinoinnista sekä toiminnan edistämisestä ja kehittämisestä. Viestinnän ja koordinoinnin lisäksi COSSin tarkoituksena on kehittää Koodikerhon kokonaiskonseptia, toimintamallia ja käynnistää yhteisön sekä ohjausryhmän toiminta. Lue lisää.

 

Mindtrek 2017

Mindtrek 2017 on kansainvälinen teknologiakonferenssi, joka järjestetään 20.-21.9. Tampere-talossa kaiken kaikkiaan 21. kerran. Vuodesta 2015 lähtien COSS on ottanut vastuun konferenssin tuottamisesta yhteistyössä muiden alan toimijoiden kanssa. Konferenssia pyritään jatkuvasti kehittämään entistä kansainvälisemmäksi ja yrityslähtöisemmäksi. Vuoden 2017 konferenssin ohjelma koostuu useasta pienemmästä osatapahtumasta, joita ovat Smart City Event Tampere, Immersive Tech, Open World, Academic, eHealth, IoT Event, Recruitment Event sekä Mindtrek Challenge. Lue lisää.

 

Roam.fi

Roam.fi on avoin ja langaton jakamiseen perustuva laajakaistayhteisö. Roam.fi tarjoaa avoimia standardeja ja tunnisrajapintoja käyttävän, salatun verkon, jonka toiminta on laadukasta ja turvallista. Palvelu perustuu jakamiseen – käyttäjä jakaa oman langattoman tukiasemansa ja verkkoyhteytensä yhteisön käytettäväksi. Jakamisen vastineeksi käyttäjä saa vierailla muiden jäsenten tukiasemissa maksutta. Lue lisää.

 

Datasta oivalluksia ja bisnestä

Hanke on osa 6Aika-ohjelmaa ja se liittyy Avoin data ja avoimet rajapinnat -kärkihankkeeseen. Hanke vahvistaa yritysten innovaatiotoimintaa hyödyntämällä data-analytiikkaa ja palvelumuotoilua. Hankkeessa kehitettävää innovaatioalustaa hyödynnetään tietopohjaisten palvelujen kehittämiseen matkailuun ja seniorien palveluasumiseen. Lisäksi hankkeessa valmennetaan tietotekniikkayrityksiä data- ja palvelutalouden aikaan.  COSSin tehtävänä on koordinoida hankkeen viestintää ja kerätä hankkeen kokemuksista ja hyvistä käytänteistä kaikkien avoimesti käyttöön oleva työkalupakki. Hanke päättyy vuoden 2017 lopussa. Lue lisää.

 

Poluttamo – oma digipolku oppimiseen

Hanke kehittää käytännön työkaluja ja toimintamalleja siirtymävaiheessa olevien nuorten eteenpäin poluttamiseksi. COSSin rooli hankkeessa on tuottaa tietoa ja selvityksiä keskittyen MyDatan ja digitaalisen jalanjäljen näkökulmiin. Lisäksi hankkeessa järjestetään webinaareja ja muuta yleistä tiedotusta aiheesta. Hanke päättyy vuonna 2018. Lue lisää.

 

EduCloud Alliance

EduCloud Alliance laatii standardin, jonka myötä digitaalisia oppimisen työvälineitä on helpompi tuottaa, hankkia ja ottaa käyttöön. Lisäksi ECA pyrkii myös esimerkiksi laatimaan tietosuoja-asetuksen mukaisen suostumuksenhallinnan prosessin sekä edistämään oppimispalveluihin tarkoitettujen tunnistautumisratkaisujen kehittämistä. Samalla se tarjoaa jäsenilleen ensiarvoista tietoa digitaalisten oppimispalveluiden kehityksestä sekä arvokkaan mahdollisuuden vaikuttaa alan tulevaisuuteen. COSS toimii allianssissa avoimuuskoordinaattorina vastaten siitä, että avoimuuden vaatimukset täyttyvät. Lue lisää. 

 

Avoin kunta

Avoin kunta on COSSin jäsenten yhteinen aloite kuntien toiminnan ja tietojenkäsittelyn kehittämiseksi. Aloite sisältää tuotteita ja palveluita strategiasta kehitysprojekteihin, jokapäiväiseen toimintaan ja palvelutuotantoon. COSS jäsenineen auttaa avoimen, kustannustehokkaan ja toimittajalukottoman ratkaisun löytämisessä. Lue lisää. 

_______

COSS ry:n toimintakertomus 2016

 

Avoinkoodi.fi COSS ry:n jatkokehitykseen

COSS.fi | 07:51, Wednesday, 14 June 2017

Solitan ideoima ja toteuttama avoinkoodi.fi-sivusto kokoaa yhteen verkkopalveluun kaikki julkishallinnon IT-hankkeet Suomessa, joiden lähdekoodi on avoimesti julkaistu verkossa....

Wednesday, 31 May 2017

Uusia palveluja DOB-uunista ulos

COSS.fi | 12:59, Wednesday, 31 May 2017

Datasta oivalluksia ja bisnestä -valmennuksen Tikkurilan kurssi päättyi 30.5. työpajaan, jossa tiimit työstivät yrityskohtaisten case-projektiensa jatkosuunnitelmat.

Tikkurilan kurssi toteutti erinomaisesti asiakaskeskeistä ajattelua, jossa palveluja ei rakenneta norsunluutornissa itsekseen vaan yhdessä kumppanien ja asiakkaiden kanssa”, toteaa kurssin vetäjä Jyrki Koskinen COSS ry:stä. Kurssilla oli kuusi valmennustiimiä ja kuusi case-projektia, joihin osallistui yhteensä 15 yritystä.

Avarean osallistuminen DOB-valmennukseen oli onnistunut ja pääsimme tavoitteisiimme valmennuksen osalta. Data-analytiikan osio lisäsi jo ennestään vahvaa data-analytiikkaosaamistamme. Palvelumuotoiluvalmennus ja -työpajat olivat loistavia, interaktiivisia ja osallistavia. Työpajat antoivat meille uusia näkökulmia ja työvälineitä palvelukonseptimme kehittämiseen ja jopa strategiatyöhön. Olen henkilökohtaisesti erittäin tyytyväinen palvelumuotoilun case-osuuteen, jossa täsmensimme ja jäsensimme uutta MoveMe työhyvinvointipalvelun konseptiamme”, kertoo Avarean toimitusjohtaja Päivi Karesjoki.

DOB-valmennuksen viimeinen kurssi alkaa Leppävaarassa 21.8. Ilmoittautuminen syksyn valmennukseen on nyt käynnissä. Mukaan valitaan kuusi ensimmäiseksi ilmoittautunutta yritystä. Mikäli kiinnostuit, ilmoittaudu mukaan pian! Ilmoittautuminen päättyy 9.6.2017.

Valmennus on yritykselle maksuton.

 

Lisätietoja Leppävaaran valmennuksesta ja ilmoittautumisesta löydät täältä.

 

Datasta oivalluksia ja bisnestä -hanke on osa 6Aika-ohjelmaa ja se liittyy Avoin data ja avoimet rajapinnat -kärkihankkeeseen. Hanke saa rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta, Liikenne- ja viestintäministeriöltä, Tredea Oy:ltä ja Hartela Pohjois-Suomi Oy:ltä. Lue lisää hankkeesta.

 

 

Planet FSFE (fi): RSS 2.0 | Atom | FOAF |

COSS.fi  Losca