Planet Fellowship (fi)

Thursday, 26 February 2015

Mindtrek Openmind 2015 – Call for Ideas on nyt auki!

COSS.fi | 08:56, Thursday, 26 February 2015

Q9HELKKA

Mindtrek Openmind 2015 on kolmipäiväinen konferenssi, jonka päämääränä on edistää avoimuutta monialaisesti. Konferenssi pyrkii tuomaan asiantuntijoita, tekijöitä ja päättäjiä yhteen keskittyen samalla tulevaisuuden innovaatioihin ja ajankohtaisiin aiheisiin. Tämän vuoden teemana ovat avoimuus ja sen eri muodot, kuten avoin lähdekoodi, avoin data ja avoimet sisällöt.

Tänä vuonna konferenssin toteutukseen ja sisältöön kohdistuvia ideoita kerätään joukkoistamisprosessin avulla. Tähän liittyen keskiviikkona 25.2. julkaistiin konferenssin ideakuulutus – Call for ideas, jonka kautta jokaisella on mahdollisuus tuoda omat ehdotuksensa julki.

Ideoinnista kiinnostuneet voivat myös kokoontua Mindsweep-tapaamisiin. Tapaamiset järjestetään Tampereella torstaina 5.3. klo 15:00 ja Helsingissä perjantaina 6.3. klo 15:00.

Maaliskuussa käynnistetään tapahtuman Call for Participation, jossa pyydetään sitovia ehdotuksia tapahtuman järjestämiseksi.

Mindtrek Openmind 2015 järjestetään 22.-24. syyskuuta Tampereella Solo Sokos Hotel Tornissa.

 

Lue lisää:
Mindtrek Openmind 2015

Tuesday, 24 February 2015

6Aika-strategialla kohti avoimia ja älykkäitä palveluja

COSS.fi | 08:02, Tuesday, 24 February 2015

6aika-tunnus-RGB-C6Aika-kaupunkistrategian hankkeita toteutetaan sekä Euroopan aluekehitysrahaston että Euroopan sosiaalirahaston rahoituksella. Kuutoskaupunkien avoin data -kärkihankkeessa Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku ja Oulu avaavat tietovarantojaan mahdollisimman laajasti avoimeksi dataksi koko kaupunkiyhteisön hyödynnettäväksi. Strategian painopisteinä ovat avoin data, avoin osallisuus ja asiakkuus sekä avoimet innovaatioalustat.

Strategian avoin data -painopisteen avulla kuutoskaupungit jakavat kaupunkikehityksen parhaita käytäntöjä ja luovat uudenlaisen avointa dataa hyödyntävän toimintaympäristön. Tavoitteena on kehittää yhteisiä toimintamalleja, julkaisualustoja ja rajapintoja.
Avoin data tukee sähköisten palvelujen kehittämistä yli toimialarajojen asiointi- ja terveyspalveluista energiaan, liikenteeseen, logistiikkaan ja resurssien hallintaan. Useat suomalaiset yritykset ovat hyödyntäneet sovelluksissa ja palveluissa julkisia tietovarantoja, kuten kaupunkien avointa paikkatietoa, reittitietoja ja tapahtumatietoja. Kuutoskaupunkien datan avaaminen luo Suomen oloissa ainutlaatuisen mahdollisuuden tiedon jalostamiseen ja sovelluskehitykseen liittyvälle liiketoiminnalle.

Avoimen datan markkinoiden arvioidaan tuottavan kansantaloudelle vuosittain pelkästään Euroopassa potentiaalisen 40 miljardin euron suoran hyödyn. Välilliset hyödyt voivat olla jopa 100 miljardia euroa. Tulevaisuudessa datan hyödyntämiseen, keräämiseen ja analysointiin liittyvien palveluiden tarpeen arvioidaan kasvavan entisestään.

Haku 6Aika-strategian avoin data -hankkeen yrityspaneeliin on nyt käynnissä. Paneeliin haetaan suomalaisia yrityksiä ja verkostoja keräämään tietoa ja toiveita tiedon hyödyntämiseen. Tavoitteena on tehdä uuden, tietopohjaisen liiketoiminnan rakentamisesta Suomessa entistäkin helpompaa ja sujuvampaa.

Lue lisää:
6Aika
Forum Virium

Thursday, 19 February 2015

Portugali suuntaa kohti avointa lähdekoodia

COSS.fi | 09:28, Thursday, 19 February 2015

Portugali-1000 Portugalin hallitus laajentaa avoimen lähdekoodin ohjelmistoratkaisuja uudistaakseen maan ICT-alaa, kertoo ICT-erikoisasiantuntija Pedro Viana (AMA). Avointa lähdekoodia on käytetty vuodesta 2013, erityisesti ” tapauksissa, jossa täsmällinen ja objektiivinen kypsyysarvioinnin analyysi sekä elinkaarilaskenta (TCO) osoittavat, että se on etujen mukaista”, Viana mainitsee.

Portugali tähtää 10 miljoonan euron säästöihin siirtymällä avoimeen lähdekoodiin. Julkisen hallinnon vapaudet rakentaa oma ICT-arkkitehtuuri johti julkisen hallinnon järjestelmien yhteentoimimattomuuteen ja vaivalloiseen integrointiin. Useita resursseja ei käytetä tehokkaasti – esimerkkinä tästä ovat  ICT-järjestelmän hankintaan, käyttöön ja ylläpitoon liittyvät prosessit.

Tällä hetkellä strategian eräs avaintoteuttajista, AMA (Agency for Administrative Modernisation), julkistaa tietoja ja ylläpitää listaa avoimen lähdekoodin ohjelmistoratkaisuista Software Publico (”Avoimet ohjelmistot”) verkkosivulla. Järjestö esittelee muun muuassa pilviratkaisuja, rakentaa uusia palvelukanavavia sekä hankkii tietoa parhaista käytännöistä avoimuuteen liittyen.

Tämän vaihdoksen myötä Portugali pyrkii kiihdyttämään tulevaisuuden teknologiasektoria. Lisäksi hallituksen tavoitteena on tuottaa mahdollisuuksia pienille ja keskikokoisille yrityksille sekä ottaa toimintaan mukaan myös kansalaisyhteiskunta.

Lue lisää

Joinup – Rationalising ICT takes Portugal to open source
AMA presentation (PDF, in Portuguese)
AMA Public Software website (in Portuguese)
AMA/ESOP 10th session of Software and Open Standards (in Portuguese)

Tuesday, 17 February 2015

Linux-ydin ajaa Terminator T-800 -mallia

COSS.fi | 08:23, Tuesday, 17 February 2015

linux
Reddit-palvelun viestiketjusta on paljastunut Linux -ytimen (4.1.15) ajavan Terminator T-800 -mallia. Mallin tiedostonimi on viittaus Terminator Salvation -elokuvan Skynet-tekoälyyn.

Digitoday -verkkouutispalvelu kirjoittaa Linux -käyttöjärjestelmän kehittäjän (Linus Torvalds) miettineen pitkään, versioidako Linuxin uuden ytimen 3.20:ksi vai 4.0:ksi. Käyttäjien mielipiteitä on myös kyselty tähän liittyen Google+-palvelun kautta. Lopullista päätöstä ei ole vielä tehty.

”Jos Terminatoreista tulee totta, on vain loogista niiden käyttävän vakaata Linux-ydintä. Olisi kiusallista, jos tappokoneen Windows Update päättäisi yhtäkkiä käynnistää itsensä uudelleen.” – Digitoday

 

 

Lue lisää
Digitoday – Kuvakaappaus yllättää: Terminator hyrrää Linuxilla?

Wednesday, 11 February 2015

Nuoria naisia toivotaan IT-alan työtehtäviin

COSS.fi | 08:10, Wednesday, 11 February 2015

women_technology
Helsingin Sanomat uutisoi lauantaina 7.2. Helsingin Alma-talolla järjestettyä tapahtumaa nimeltä Super-Ada. Tapahtuman tarkoituksena oli houkutella nuoria naisia (16-22-vuotiaat) IT-alan työtehtäviin. Tapahtuman järjestäjänä toimi IT-alalla työskentelevien naisten verkosto Nice Tuesday.

Verkoston puheenjohtajan, Suvi Erjantin, mukaan alan työntekijöistä vain 23% on naisia. Tapahtuman kautta alasta pyrittiin tekemään helposti lähestyttävä nuorten naisten silmissä.

Käytännössä tapahtuma koostui erilaisista IT-yhtiöiden pitämistä rasteista, jotka suoritettiin 2-3 hengen tiimeissä. Voittajajoukkueen jäsenille tarjottiin tällä kertaa kesätyöpaikkaa Roviolla. Viime vuoden palkintona toimi työpaikka Futurice-yhtiössä. Muut palkintosijoituksiin yltäneet joukkueet saivat lahjoituksena iPad Air-tablettikoneen tai lounaan Elisan naisjohtajien kanssa.

”Tähdennämme, että työ on sosiaalista, kansainvälistä, luovaa ja hyvin palkattua. Ei mitään yksinäistä koodaamista kellarissa” – Suvi Erjanti

Tapahtuma perustuu vapaaehtoistyöhön. Suuren suosion takia Super-Ada -tapahtuma suunnitellaan järjestettäväksi ainakin kerran vielä.

 

Myös avoimen lähdekoodin kehitykseen toivotaan lisää naisia

Idea nuorten naisten houkuttelusta, tällä kertaa avoimen datan kehitykseen, on saanut tulta alleen esimerkiksi myös Square-yhtiön suunnitelmissa. Yhtiö julkaisi ”avoimen toimintaohjeen” toivoen sen tekevän avoimen lähdekoodin yhteisön yhä ystävällisemmäksi ja helppopääsyisemmäksi naisille. Toimintaohje sisältää muun muuassa yleisiä käyttäytymisohjeita, kuten ”ole kunnioittava ja yhteistyöhaluinen”.

 

Lue lisää:
Helsingin Sanomat – Tyttöjä houkutellaan IT-alalle yhteistyötempauksella
Square tries to make open source ”welcoming and inspiring” to women

Tuesday, 10 February 2015

Avoimen hallinnon toimintatavat esillä Wienissä

COSS.fi | 09:21, Tuesday, 10 February 2015

OGP_logo_-_print_layersAvoimen hallinnon toimintatavat ovat keskeisiä Wienin kaupungin digitaalistrategian kannalta. Wienin kaupungin tietohallintojohtaja Ulrike Huemer esitteli Wienin avoimen hallinnon toimintamalleja Münchenissa järjestetyillä Avoimen hallinnon päivillä (Open Government Tagen). Huemerin näkemyksen mukaan kolme keskeisintä asiaa ovat avoimuus, läpinäkyvyys ja osallistuminen.

Kaupungin asukkaiden osallistumista tuetaan Digital Agenda Wien ­-sivustolla järjestettävillä kyselyillä ja mahdollisuudella jättää omia ideoitaan muiden kommentoitavaksi. Huemerin mukaan osallistumaan kannustaminen johtaa läpinäkyvyyteen ja yhteistyöhön sekä päätöksenteon helpottumiseen. Näillä toimintatavoilla voidaan myös saavuttaa taloudellisia hyötyjä ja löytää uusia kaupallisia mahdollisuuksia.

Avoin data on osana Wienin avoimen hallinnon käytäntöjä. Yhteensä 246 eri aineistoa on julkaistu ja aineistojen pohjalta on luotu 154 sovellusta. Sovellusten joukosta löytyy muun muassa mobiilisovellus turisteille, pysäköintisakkojärjestelmä ja paikannuksen sekä laajennetun todellisuuden (Augmented Reality) avulla lähimmän WC:n löytävä sovellus.

Huemer esitteli myös Wienin kaupungin suunnitelman tulla digitaaliseksi suurkaupungiksi. Tämä suunnitelma on osana Wienin älykkääseen kaupunkiin tähtäävää Smart City Wien ­-aloitetta, jossa kehitetään julkisten palveluiden teknologiaa ja luodaan kaupunkiin toimiva IT­infrastruktuuri.

Wienin kaupungilla on useita työryhmiä suunnittelemassa tietä eteenpäin avoimen hallinnon toimintatapojen pohjalta.

Lue lisää:
Joinup

 

Thursday, 05 February 2015

Ruokaverkostosta ekologista ruokaa

COSS.fi | 09:34, Thursday, 05 February 2015

food_hub_logo1

Open Food Network (OFN) on verkossa toimiva ruokakeskittymä, eli ns. ”Food hub”, jonka tarkoituksena on yhdistää maanviljelijät ja myyntipaikat, joissa voitaisiin myydä paikallista, ympäristöystävällistä ruokaa. Löydät heidät GitHubista.

Kiinnostus paikallista, ekologista ruokaa kohtaan on kasvanut viimeisen kymmenen vuoden aikana hurjasti. Kuluttajat ovat yhä tarkempia siitä mitä syövät; ruoan pitää olla ympäristöystävällisesti tuotettu, terveellistä ja turvallista.

Pienyritykset eivät pärjää nykyisessä tilanteessa. Tähän vaikuttavat monet syyt, esimerkiksi hintakilpailu ja rajalliset tilat, joissa myydä pientilan tuotteita. Tilamarkkinoiden rajallisten myyntialueiden tähden monet uudet pientilalliset eivät saa mahdollisuutta myydä tuotteitaan.

Edellä mainitut ongelmat ovat luoneet tilaa avoimelle ruokakeskittymälle (OFN), uudelle innovaatiolle, joka auttaa pienviljelijöitä ja -tilallisia markkinoinnin saralla linkittämällä heidät ravintoloitsijoihin ja kauppiaihin sekä institutionaalisiin kahviloihin.

”Keskittymä on kuin reititin paikalliselle ruoalle. Se väliaikaisesti varastoi ja kokoaa yhteen ruoan monelta tilalta, tarjoten sen asiakkaille.”

Tällaisen keskittymän rakentaminen vaatii suuren määrän käyttäjiä. Toimivan verkoston luominen ja ylläpitäminen edellyttää muutakin kuin sovelluksen.

Ruokaverkostoja maailmalla (luvut viime vuoden marraskuulta)

Australiassa: 30 keskittymää ja maatilamarkkinoita, sekä 40 maatilaa
Skotlannissa: (koeajalla) 9 keskittymää ja kauppoja, sekä 13 maatilaa
Yhdysvallat: (ei vielä käytössä) 1 keskittymä ja 10 tavarantoimittajaa.

Open Food Network (OFN) käyttää Ruby on Rails ja AngularJS:ää. Kehittämiseen liittyviä tietoja löytyy täältä.

 

 

Lue lisää
Opensource.com – Open Food Network connects you with local, sustainable food

Tuesday, 03 February 2015

Dell on julkaissut päivityksiä tehokannettavaansa

COSS.fi | 08:07, Tuesday, 03 February 2015

Dell_Logo
Tämän hetkisten markkinoiden ohuin ja kevyin Precision M3800 -työaseman uusia ominaisuuksia ovat muun muuassa 4K Ultra HD  -kosketusnäyttö, Thunderbolt 2 -teknologia ja Ubuntu-pohjainen versio ohjelmistokehittäjille.

Thunderbolt 2 -portti mahdollistaa jopa 20 Gbps:n datasiirtonopeuden ja tukee korkean resoluution omaavia näyttöjä sekä korkean suorituskyvyn laitteita. Portin lisäksi Dell on lisännyt M3800-tehokannettavaan tallennusvaihtoehtoja ja nostanut saatavilla olevan sisäisen levyaseman kokoa 2 teratavuun. Kannettava on noin 18 mm ohut ja painoa siinä on noin 1,88 kg. Kannettava sisältää Intel Core i7 -neliydinsuorittimen, NVIDIA Quadro K1100M -näytönohjaimen ja keskusmuistia 16 Gt.

Precision M3800 -kannettava on saatavilla Ubuntu-, Windows 7 -ja Windows 8.1 -käyttöjärjestelmillä. Dell tarjoaa ensimmäisen kerran Precision M3800 -kannettavasta Ubuntu-pohjaisen kehittäjäversion. Lisätietoa kehittäjäversiosta löydät täältä.

 

Lue lisää
Dell:n lehdistötiedote 28.1.2015

 

Thursday, 29 January 2015

Tärkeä Unity-päivitys Ubuntu 14.04 LTS:lle

COSS.fi | 08:16, Thursday, 29 January 2015

Canonical-Ports-Unity-Improvements-from-Ubuntu-14-10-to-Ubuntu-14-04-LTS-470083-2Unity on Ubuntun työpöytäympäristö, jonka ovat rakentaneet Canonical Ltd. Tämänhetkinen Unity DE ei ole muuttunut ulkoasunsa kannalta paljoakaan.Tästä huolimatta ohjelmaa päivitetään ja virheitä korjataan säännöllisesti.

Eri Ubuntun versiot käyttävät eri Unity-työympäristön versioita. Tavallisten käyttäjien ei kuitenkaan tulisi olla huolissaan, sillä kaikki muutokset ovat jo valmiina Ubuntu 14.10 -versiossa.

Kehittäjät kertovat, että ”lukitusnäytön salasana näyttöjen keskellä säilytetään, nuoli aktivaattori on lisätty lukitusnäytölle, auki olevat ikkunat näytetään järjestyksessä, tuki distron nimihaulle ”/etc/os-release” on lisätty, ja käynnistyskuvakkeen laskurin leveyttä on muokattu.”

Nämä ovat muutamia mainittuja päivityksiä. Käyttäjien ei tarvitse tehdä muuta kuin päivittää järjestelmänsä.

 

Lue lisää:
Canonical Ports Unity Improvements from Ubuntu 14.10 to Ubuntu 14.04 LTS

Tuesday, 27 January 2015

Big Data ja suuret tuotot

COSS.fi | 09:01, Tuesday, 27 January 2015

Avoimen lähdekoodin NoSQL-yritysten sijoitukset ovat kasvussa.  Word Cloud "Big Data"

NoSQL-tietokannat eivät ole ainoastaan suuren luokan yrityksille. Sen lisäksi, että näitä tietokantoja käytetään kasvavassa määrin Big Data:n hallinnoinnissa, monet start-up -yritykset saavat suuren rahallisen hyödyn NoSQL-tietokantatyökalujen käytöstä.

NoSQL-työkalut antavat yritysten hankkia ja analysoida tietoa vain murto-osan perinteisten ratkaisujen hinnasta. Pieni, mutta monimuotoinen osa käyttäjistä on onnistunut edesauttamaan NoSQL-yritysten kasvua.

Hyviä esimerkkejä menestyneen avoimen lähdekoodin ohjelmistoista ovat Redis ja Riak. Redis-tietorakenne palvelin ja Riak-tietokannan kehittäjät ovat molemmat ansainneet noin 10 miljoonaa dollaria. Toinen esimerkki menestyksestä on Data Stax, joka rakensi tuotteensa Apache Cassandra -tietokannan päälle. Yhtiö on kerännyt rahaa jopa kymmenkertaisesti enemmän kuin Redisin ja Riakin kehittäjät. Myös Hazelcast-yhtiö on maistanut menestyksen makua ja ilmoitti keränneensä noin 11 milj. dollaria syyskuussa 2014. Heidän eräs, avoimeen lähdekoodiin ja NoSQL-tietokantoihin perustuva, itse kehitetty tuote on ”In Memory Data Grid” (IMDG).

Avoimen lähdekoodin start-up -yrityksiin sijoitetaan tällä hetkellä suuria summia.

 

Lue lisää:
LinuxUser – Big Data – Big Growth

 

 

Friday, 23 January 2015

Collabora ja Smoose julkaisevat Libreoffice Viewer Beta -version Androidille

COSS.fi | 09:52, Friday, 23 January 2015

Android1

Tammikuun 21. päivänä Cambridgessa julkaistiin LibreOffice Viewer (Beta) Android-alustalle ensi kertaa. LibreOffice Viewer Beta:n löytää Google Play Store -sovelluksesta. Tämä Android-alustan app storessa julkaistava versio on merkki uudesta tuotesarjasta, joka on Smoose BV:n ja Collaboran kuukausien mittaisen yhteistyön tulos mobiilimarkkinoille. Päivitysten ja uusien ominaisuuksien julkaisutiheys on suunniteltu viikottaiseksi.

Tällä hetkellä LibreOffice Viewer avaa asiakirjoja, taulukkoarkkeja, ja perusesityksiä Open Document -ja Microsoft Office -tiedostomuodoissa. Tukea monimutkaisille esitystoiminnoille ja monille lisäominaisuuksille on suunniteltu tuleviin versioihin.

”Maailman suosituin avoimen lähdekoodin toimistosovellus kuuluu maailman suosituimmalle mobiilialustalle. Julkaisemalla LibreOffice:n Android-alustalle Collabora on tuonut huippuluokan tuotantotyökaluja miljardille mobiilikäyttäjälle ja samalla astunut sisään uusille mobiilimarkkinoille.”

– Michael Meeks, Collabora Productivity -yhtiön varapääjohtaja

LibreOffice:n julkaiseminen Android-alustalle ei olisi ollut mahdollista ilman LibreOffice-yhteisön ja monen muun (mm. SUSE:n, Googlen ja Igalia S.L:n) tuottamaa työpanosta.

 

LibreOffice Viewer Beta on saatavilla ilmaiseksi Google Play -palvelusta tästä.

 

Lue lisää:
LibreOffice from Collabora
The Document Foundation Blog – LibreOffice Viewer (Beta) for Android

Tuesday, 20 January 2015

Ruotsi tehostaa avoimen lähdekoodin käyttöä hankintapalveluiden kautta

COSS.fi | 11:12, Tuesday, 20 January 2015

swedishflagRuotsin julkishallinto ryhtyy lisääntyvässä määrin käyttämään avointa lähdekoodia ja avoimia standardeja, ennustavat Ruotsin valtakunnallisen hankintapalveluiden ICT-hankintojen asiantuntijat.

Uudet ICT-puitesopimukset tulevat korvaamaan tänä vuonna päättyvät nykyiset sopimukset.

Ruotsin julkishallinto ja tavarantoimittajat ovat kallistumassa osittain patentoitujen ja avointen ratkaisujen sekä pilvipalveluiden puoleen, selittää Daniel Melin, ICT-hankintaosaston työntekijä Ruotsin hankintapalveluista. “Nykyiset toimintakehykset keskittyvät näihin erillisinä osa-alueinaan. Uusi puitesopimus niputtaa yhteen monenlaisia sovelluksia ja palveluja, mitkä palvelisivat paremmin julkishallintoa. Sopimus tulee mahdollistamaan heille ratkaisun, joka tuo parhaan vastineen investoinneille”.

Ruotsin hankintapalveluiden keskus aikoo luoda neljä uutta toimintakehystä; yhden toimiston ylläpidolle sisältäen myös yhteiset ratkaisut työpöydille, älypuhelimille, toimistotyökaluille sekä sähköpostille. Toinen on suunnattu IT-osaston ensisijaisiin IT-ratkaisuihin, ja kolmas ratkaisuille, jotka liittyvät online-palveluihin, ja johon lukeutuvat myös asiakirjahallinta ja sähköinen arkistointi. Neljäs toimintakehys suunnataan  järjestelmä- ja sovelluskehitykseen. “Kaikki neljä seuraavat samoja sääntöjä ja sopimusehtoja”, sanoo Melin, “ainoa ero on jokaisesta saatavan ratkaisun luonteella”.

Näillä sopimuksilla pyritään kilpailuttamaan ennalta valittuja ICT-palveluntarjoajia. Puitteet sisältävät muun muassa säädöksiä, joilla estetään mainitsemasta suljetun lähdekoodin ohjelmistoja, paitsi jos kyseessä on päivitys tai laajennus jo olemassa oleviin ratkaisuihin.  

Päätös

Aikaisemmin tällä viikolla hankintapalvelujen virasto ilmoitti kuka  ICT-palveluntarjoajista voitti ja kuka tulee olemaan kahteen toimintakehykseen liittyvien järjestelmien (työpöydä- ja IT-ratkaisut) toimittaja. Ne ICT-yhtiöt, joita ei valittu saattavat taistella oikeudessa päätöstä vastaan. Joka tapauksessa, puitesopimusten allekirjoittaminen on toistaiseksi tauolla, kunnes oikeuden lopullinen päätös on tehty.

 

Lue lisää:
Joinup – OSO (Open Sourse Observatory)
Ruotsin hankintapalvelut
OSOR study

Friday, 16 January 2015

Fuugin säätiö tuki neljää hanketta joulukuussa 2014

COSS.fi | 06:22, Friday, 16 January 2015

Fuugin säätiö jakaa useita kertoja vuodessa apurahoja ja avustuksia säätiön tarkoituksen mukaisesti avointen tietojärjestelmien ja avoimen lähdekoodin ohjelmistojen kehittämiseksi.

rahaa: euro-seteleitä ja kolikoitaSäätiön hallitus kokoontui 19.12.2014 ja siihen mennessä saapuneiden hakemusten joukosta päätettiin tukea seuraavia hankkeita:

  • Vaasa Hacklab ry ry:lle 3000 euroa ihmiskokoluokan esineiden 3D-skannerin rakentamiseen käyttämällä 30 kpl Raspberry Pi:tä ja kameramoduulia, sekä skannaukseen tarvittien avoimen lähdekoodin ohjelmistojen jatkokehittämiseen.
  • Tampereen Hacklabille eli Mode 5w ry:lle 1500 € sekalaisiin laitehankintoihin sekä Hacklab Summit Finland- tapahtuman valmisteluihin.
  • Tutkija ja kouluttaja Linus Nymanille 3000 € kauppatieteiden tohtorin väitöskirjan viimeistelyyn otsikolla ”Understanding Code Forking in Open Source Software. An examination of code forking, its effect on open source software, and how it is viewed and practiced by developers”
  • API:Suomi-yhteisölle ja Jarkko Moilaselle 2000 € yhteisötapaamisten järjestämiseen Suomessa, Nordic APIs -tapahtuman Suomen osuuden järjestämiseen sekä apis.io-pohjaisen hakukoneen kehittämiseen suomalaisten rajapintojen löydettävyyden edistämiseksi.

Seuraavan kerran apurahoja myönnetään helmikuussa 2015. Jatkuvaan hakuun voi koska tahansa jättää hakemuksia.

Monday, 12 January 2015

COSS käynnistää yhteistyön ite wikin kanssa

COSS.fi | 10:11, Monday, 12 January 2015

ite_wiki_logoAvoimien tietojärjestelmien keskus – COSS ry on aloittanut yhteistyön ite wikin kanssa. Yhteistyöllä pyritään edistämään muun muassa COSS:n jäsenyritysten tarjonnan vientiä tilaajayritysten tietouteen keskitetysti.

Ite wiki on it-alan avoin ja ilmainen markkinapaikka, jonka tarkoituksena on tehostaa it-alan hankintoja sekä koko Suomen it-markkinoita. Ite wiki pyrkii auttamaan esimerkiksi sopivien konsulttien, ohjelmistojen, toteuttajien tai laitteiden löytämisessä tarjoamalla tietoa palveluntarjoajien osaamisesta sekä mahdollistamalla tarpeeseen sopivien kumppanien listaamisen.

ite wikin Hakupalvelu helpottaa it-kumppanin hakemista koostamalla koko it-markkinan yhteen ja jäsentämällä tarjontoja osaamisalueittain. Yritysprofiilit tarjoavat lisätietoa it-toimittajan referensseistä, suosituksista ja markkinointisisällöistä.

Ite wiki tarjoaa myös mm. ilmaisen tarjouspyyntösivuston, joka koostaa alan julkiset tarjouspyynnöt helppolukuisesti.

Ite wikin tavoitteena on luoda koko alan kattava verkostoja ja lisätä kommunikaatiota eri toimijoiden välille. Näin ite wiki pyrkii edistämään koko Suomen digitalisaatiota ja kilpailukykyä. Koska palvelu on avoin, riippumaton ja ilmainen, jokainen yritys voi lisätä tietonsa ite wikiin palvelun etusivulta. Ite wikissä on premium-näkyvyyteen perustuva liiketoimintamalli, mutta loppukäyttäjä saa aina halutessaan maksullisen näkyvyyden vaikutuksen pois päältä.

Tulevana vuonna, kun riittävä määrä COSS:n jäsenyrityksiä on liittynyt palveluun, ite wiki mahdollistaa hakupalvelussaan COSS:n jäsenten listaamisen. Näin pyrimme edistämään yhdistyksen ja sen jäsenten presenssiä ja sanomaa Suomen it-markkinassa.

.
Lue lisää:
Ite wiki
Lisää yritys

Thursday, 08 January 2015

Avoin lähdekoodi – ohjelmistoalan rinnakkaislääke

COSS.fi | 07:32, Thursday, 08 January 2015

_MG_0895Rinnakkaislääkkeissä on sama teho kuin alkuperäisissä lääkkeissä ja apteekilla on velvollisuus tarjota edullisempaa rinnakkaislääkettä asiakkaalle. Miksi rinnakkaislääkkeet ovat sitten edullisempia? Vastaus on kilpailu.

Uusille lääkkeille on kehitysinvestointien takia perusteltua mahdollistaa patenttisuoja. Patenttisuojan päätyttyä alkuperäislääkkeiden rinnalle on mahdollista tehdä biologisesti samanarvoisia valmisteita eli rinnakkaislääkkeitä. Tämä avoimuus tarkoittaa kilpailua, mikä johtaa halvempaan hintaan.

Ohjelmistojen kehitys ei vaadi samanlaista investointia kuin lääkkeiden kehitys. Ohjelmistoja suojaakin vain tekijänoikeus. Suljettu kehitystyö on yleensä yhden tahon tekemää ja lisenssimaksuja perustellaan kehitystyön kuolettamisella. Koodia varjellaan viimeiseen asti ja resursseja käytetään siihen, etteivät ulkopuoliset pääse käsiksi koodin rakenteeseen.

Avoimen lähdekoodin periaate on, että kehitystyö ja työkalut ovat avoimia, parhaassa tapauksessa julkisia. Samojen vaikuttavien aineisosien, eli tässä tapauksessa koodin, pohjalle saa vapaasti kehittää uutta ja koodia saa vapaasti kierrättää. Avoimen lähdekoodin ohjelmia voidaankin pitää jatkuvasti tarpeiden mukaan kehittyvänä prosessina. Kehityksen takana on suuri yhteisö, eivätkä kehityskustannukset jää yhden toimijan vastuulle.

Avoimen lähdekoodin ympärillä törmätään yhä myytteihin muun muassa tietoturvallisuudesta ja hankintojen laillisuudesta. Myös rinnakkaislääkkeillä oli omat vaikeutensa. Ne tuomittiin kopioiksi ja turvattomiksi. Lainsäädännön muuttumisen jälkeen aika on kuitenkin murtanut nuo myytit ja samoin on käymässä avoimen lähdekoodin kanssa.

Suomessa reseptilääkkeitä sai lain mukaan alkaa vaihtaa rinnakkaislääkkeisiin vuonna 2003, jolloin asiakkaat pääsivät nauttimaan lääkkeiden halvemmista hinnoista. Ohjelmistoalalla ollaan kilpailuttamisen lainsäädännössä monessa suhteessa vielä 90-luvun puolella. Kokonaistaloudellisesti edullisinta vaihtoehtoa on näin ollen erittäin hankala hahmottaa, eikä halvin hankintahinta takaa vielä mitään.

Italia toimii suunnannäyttäjänä julkisen sektorin ohjelmistohankinnoissa. Alkuvuodesta 2014 julkaistu ohjeistus velvoittaa kaikkia valtion organisaatioita suosimaan avoimen lähdekoodin ohjelmistoja. Suomessakin olemme vähitellen alkaneet ymmärtää avoimen lähdekoodin tarjoamia merkittäviä hyötyjä ja säästöjä julkisessa hallinnossa.

Ohjelmistohankintoihin tulisi soveltaa rinnakkaislääkkeistä tuttua periaatetta: hankittaessa tulisi aina selvittää löytyykö avoimen lähdekoodin vaihtoehtoa ja mikäli löytyy, niin edullisempi tulee hankkia. Avoimen lähdekoodin ratkaisuissa voi nauttia suuren yhteisön kehittämien ominaisuuksien hyödyistä, mutta myös soveltaa niitä eteenpäin tarvelähtöisesti. Avoimen lähdekoodin käyttöä ei myöskään rajoiteta, joten toimittajan vaihto tai laajentaminen esimerkiksi ulkopuolisiin ohjelmiin integroimalla ei ole mahdotonta.

Olisiko avoimen lähdekoodin käyttöönotosta julkisella sektorilla syytä tehdä lakialoite? Ota kantaa Twitterissä @arcusys.

.
Janne Hietala, CCO, Arcusys Oy
Martin von Willebrand, puheenjohtaja, COSS ry ja osakas, Asianajotoimisto HH Partners Oy

.

Lähteet:
Coss 24.1.2014 – Italiassa merkittävä askel avoimuuteen
Tieke – Suomi avoimen lähdekoodin piilaaksoksi – tekemistä vaille valmis!
Tivi 23.1.2014 – Italia kehottaa avoimeen koodiin julkisella sektorilla

Von Willebrand, Martin – 10 myyttiä avoimen lähdekoodin juridiikasta ja riskeistä

Wednesday, 31 December 2014

COSS 2014

COSS.fi | 11:34, Wednesday, 31 December 2014

Vuosi 2014 on ollut COSS:lle ennen kaikkea päivittäisen aktivoitumisen IMG_2014091coss.jpg
vuosi. Viestintää tehostettiin ja jäsentoimintaa lisättiin. Lisäksi COSS on ollut aktiivisesti mukana useissa eri hankkeissa kuluneen vuoden aikana.

Merkittävin hankkeista on ollut EduCloud Alliance, jossa COSS on ollut mukana rakentamassa valtiontasoista, oppimispalveluiden käyttäjät ja ostajat sekä kehittäjät ja palveluntarjoajat yhdistävää ekosysteemiä. COSS toimi hankkeessa katto-organisaationa. Kansainvälisen yhteistyön tiivistyminen ja EduCloud Alliance -projektin julkistus olivat merkittäviä teemoja COSS:lla erityisesti syksyn ajan.

EduCloud Alliancen lisäksi COSS oli mukana verkostoyhteistyössä osana Avoin Suomi 2014 -tapahtumaa, joka järjestettiin syyskuussa Helsingin Wanhassa Satamassa. COSS oli mukana itse tapahtuman lisäksi myös sitä valmistelevassa projektiryhmässä. Avoin Suomi 2014 -tapahtumassa julkistettiin Avoin kunta -aloite sekä jaettiin Open World Hero -tunnustus ja kiertopalkinto Michael ”Monty” Wideniukselle.

COSS:n jäsenten yhteinen aloite kuntien toiminnan ja tietojenkäsittelyn kehittämiseksi toi väriä COSS:n toimintaan 2014. Avoin Kunta -aloite sai alkunsa JulkisCOSS-työryhmässä ja siihen kerättiin jäseniltä tarjoomaa kesän ja alkusyksyn aikana. Aloitteen julkistustilaisuus järjestettiin Avoin Suomi 2014 -tapahtuman yhteydessä. Myös Langaton Tampere-verkkoyhteisö tuli COSS:n koordinoitavaksi liiketoimintasiirrolla helmikuussa 2014.

Euroopan komissio päivittää avoimen lähdekoodin toimintaohjeitaan

COSS.fi | 06:25, Wednesday, 31 December 2014

euriKomissio haluaa helpottaa ohjelmistokehittäjien korjaustiedostojen ja uusien ominaisuuksien lähettämistä avoimen lähdekoodin projekteihin.

Open Source -yhteisöjen osallistaminen tehdään keskeiseksi uudessa avoimen lähdekoodin toimintaohjeessa. “Käytämme paljon avoimeen lähdekoodiin perustuvia komponentteja, joita sovelletaan ja integroidaan. Nyt on tullut aika tarjota tukea toiseenkin suuntaan” Pierre Damas, DIGIT:n (Directorate General for IT) osastopäällikkö kertoo. Komissio haluaa selkeyttää muun muassa juridisia näkökulmia, kuten omistus- ja tekijänoikeuksia.

Damas uskoo, että toimintaohjeiden päivittäminen motivoi lukuisia komission ohjelmistokehittäjiä ja toimihenkilöitä kannattamaan ilmaisia ja avoimia ohjelmistoja. Toimintaohjeiden päivityksen on tarkoitus valmistua vuoden 2015 alkupuoliskolla.

Päätöksentekijät tiedostavat, että avoin lähdekoodi laskee IT-kustannuksia, tekee valtion tarjoamien palveluiden modernisoinnin mahdolliseksi ja vahvistaa eurooppalaisia IT-alan palveluntarjoajia. “Kansainvälinen politiikkamme on murroksessa ja avointa lähdekoodia tullaan edistämään. Ohjelmistojen hankinnassa otamme muiden vaihtoehtojen lisäksi huomioon avoimen lähdekoodin ohjelmistot. Hankinnat perustuvat siihen, millaisen vastineen ne kustannuksille antavat. Tietyillä osa-alueilla avoin lähdekoodi asetetaan etusijalle. ” Euroopan komissio hyödyntää jo nykyisellään paljon avoimen lähdekoodin työkaluja.

Lue lisää
JoinUp

 

Friday, 19 December 2014

MindTrek uudistuu ensi vuodeksi – jatkossa Mindtrek Openmind

COSS.fi | 06:48, Friday, 19 December 2014

Mindtrek 2014 -9Mindtrek-konferenssi on toiminut menestyksellä yhtäjaksoisesti jo vuodesta 1996 ja on kansainvälisesti laajasti noteerattu tapahtuma. ”Avoin innovaatio ja avoin sisällöntuotanto ovat näkyneet Mindtrekin esityksissä jo usean vuoden ajan. Mindtrek Openmind vahvistaa tätä näkökulmaa olennaisesti ja kehittää tapahtumasta merkittävän estradin uusille kansainvälisille menestystarinoille”, sanoo Mindtrek ry:n puheenjohtaja Juha Kaario.

Vuodesta 2015 alkaen Mindtrek Openmind tuleekin keskittymään avoimuuteen ja sen eri osa-alueisiin. MindTrek ry:n ja Avoimien tietojärjestelmien keskuksen – COSS ry:n yhteistyön tiivistymisen myötä tapahtuman pääteemat muuttuvat. Pääteemat tulevassa Mindtrek Openmind 2015 -konferenssissa ovatkin avoin lähdekoodi, avoin data ja avoimet sisällöt.

Tapahtuman tuottaminen tulee myös muuttumaan yhteistyön myötä merkittävästi avoimuuden suuntaan ja kohti yhteisöllisyyttä. Tapahtumassa tullaan hyödyntämään esimerkiksi yhteisöllistä sisällöntuotantoa, jolloin jokainen halukas pääsee vaikuttamaan.

Vuoden 2015 tapahtuman tavoitteena on tuoda yhteen MindTrekin aiempaa kävijäkuntaa sekä uuden teeman myötä tulleita uusia kuulijoita. “Törmäyttäminen avoimuuden merkeissä voi tarjota esimerkiksi uusia liiketoimintamahdollisuuksia. World Goes Open – se tulee olemaan suunta ja Suomen tulee pitää paikkansa etulinjassa” tiivistää COSS ry:n toiminnanjohtaja Timo Väliharju.

Seuraavan kerran MindTrek Openmind järjestetään 22.-24. syyskuuta 2015 Tampereella.

4 Satakunnan silta bridge2

Lisätietoja aiheesta:

Timo Väliharju
COSS ry:n toiminnanjohtaja
+358 50 330 3339
timo.valiharju@coss.fi

Juha Kaario
MindTrek ry:n hallituksen puheenjohtaja
juha@mindtrek.com

Tuesday, 16 December 2014

Reittioppaat avoimeen lähdekoodiin

COSS.fi | 09:04, Tuesday, 16 December 2014

HSL ja Liikennevirasto kehittävät valtakunnallisen, avoimeenkuva
lähdekoodiin perustuvan reittioppaan, jonka on määrä valmistua 2016. Reittiopas tarjoaa käyttäjälleen apua reittien suunnitteluun, mutta myös tietoa liikennehäiriöistä ja pysäkkien lähtöaikaennusteista. Tavoitteena lisäksi on, että reittiopas tarjoisi tulevaisuudessa matkojen hintatietoja. Reittiopas korvaa HSL:n nykyisen reittiopaan sekä Liikenneviraston Matka.fi-palvelun. Uudella reittioppaalla on mahdollista suunnitella aluekohtaisten matkojen lisäksi myös kaukoliikenteen matkoja.

Avoin reittiopas tarjoaa reaaliaikaista liikennetietoa. Palvelu esimerkiksi muuttaa valittua reittiä vaihtuvan liikennetilanteen mukaan. Reittiopas on suunniteltu myös mobiilikäyttöä varten, jolloin sen käyttö on mahdollista esimerkiksi tabletilla. Yksi projektin keskeinen tavoite on koota joukkoliikennetiedot yhteen, joka mahdollistaa muun muassa uusien palveluiden kehittämisen.

Reittioppaan kehittäjätahot ovat jo aikaisemmin avanneet liikennedataa, mutta nyt avoimuuden periaate saavuttaa myös järjestelmäpuolen, joka mahdollistaa toimittajariippumattomuuden. Kehitettävän ohjelmiston avoin lähdekoodi ja tietorajapinnat ovat vapaasti hyödynnettävissä muissakin palveluissa. Lähdekoodi ja muu dokumentaatio julkaistaan GitHub-verkkopalvelussa. Reittiopas on tarkoitus saada matkustajien kommentoivaksi kesällä 2015.

Lue lisää
Kunnat.net
Helsingin Seudun Liikenne -kuntayhtymä

 

Thursday, 11 December 2014

Koodikerho tuo Suomelle uusia mahdollisuuksia

COSS.fi | 09:16, Thursday, 11 December 2014

Koodikerho on valtakunnallinen iltapäiväkerho, jonka tarkoituksena on opettaa lapsille ohjelmointia. Vuoden 2014 aikana on aloitettu Koodikerho-hankkeen pilotointi kahdella paikkakunnalla (Tampereella ja Espoossa) ja vuodesta 2015 alkaen kerhoja pyritään lisäämään ympäri Suomea.

Koodikerholla on merkittävä kansallinen arvo esimerkiksi materiaalien tuottamisessa, sillä vuonna 2016 ohjelmointi tulee osaksi opetussuunnitelmaa, jolloin myös valmiiksi testattuja opetusmateriaaleja tarvitaan. Lisäksi jo nuorena opittu ohjelmointi laajentaa osaamista ja kehittää ajattelua.

Yksi hankkeen vetäjistä, Otto Kekäläinen, kuvailee uuden koodikerhon arvoa seuraavasti:

tytot-koodaaKun koodaustaidot yleistyvät, se heijastuu kaikkialle yhteiskuntaan. Koodaajista tulee taitavampia, ja muihin ammatteihin päätyvistä tulee parempia IT:n hyödyntäjiä, parempia tietojärjestelmien ostajia, ja ylipäänsä johtajia, joilla on kehittyneempi ajattelukyky.

Lisäksi koodikerhon toivotaan tulevaisuudessa tasaavan IT-alan sukupuolijakaumaa ja tällä hetkellä koodikerhon osallistujissa onkin tasaisesti sekä tyttöjä että poikia.

Lue lisää:
Koodikerho
Koodikerhon virallinen lehdistötiedote

 

Monday, 08 December 2014

Avoin kunta -aloite ollut esillä kunnissa

COSS.fi | 08:05, Monday, 08 December 2014

AvoinKunta_logoAvoin kunta -aloite julkistettiin syyskuussa Avoin Suomi 2014 -messuilla. JulkisCOSS-työryhmässä alkunsa saanut Avoin kunta on COSS:n jäsenten yhteinen aloite kuntien toiminnan ja tietojenkäsittelyn kehittämiseksi. Aloite palveluineen ja tuotteineen otettiin syksyn messuilla vastaan innostuneissa tunnelmissa monen jäädessä kiinnostuneena odottamaan jatkoa.

Tapahtuman jälkeen COSS:n edustajat ovatkin kiertäneet kunnissa osana Avoimen tiedon kuntakiertuetta (Open Knowledge Roadshow 2014) vieden Avoin kunta -aloitteen sanomaa eteenpäin. Kuudessa kunnassa (Turku, Mikkeli, Pori, Oulu, Tampere ja Rovaniemi) pidettiin esitys Avoimeen kuntaan liittyen. Lisäksi Mikkelissä, Oulussa ja Rovaniemellä järjestettiin työpaja, jonka tarkoituksena oli toiminnan kehittäminen ja Avoimen kunnan tarjonnan päivittäminen tilanteeseen sopivaksi.

 

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" frameborder="0" height="326" src="https://www.youtube.com/embed/A4SP088Ol1c?feature=oembed" width="580"></iframe>

(Open Knowledge Roadshow – Mikkeli 13.10.2014)

Aloitteen tarkoituksena on ollut edistää Avoin kunta -toimijoiden liiketoimintaa tarjoten samalla kunnille keinoja toimintatapojensa tehostamiseksi ja avoimuuden lisäämiseksi. Jäsenet ovatkin saaneet kiertueen aikana liidejä kiinnostuneista kunnista ja heidän kehityskohteistaan. Avoimeen kuntaan osallistumalla jäsenet voivat myös kasvattaa tarjoomiensa tunnettuutta ja verkostoitua muiden aloitteen toimijoiden kanssa uusia yhteistyösuhteita luoden.

 

Lue lisää:
COSS
Kuntaliitto
Paikkatieto

 

Friday, 05 December 2014

Firefoxille ja Thunderbirdille uusi päivitys

COSS.fi | 08:56, Friday, 05 December 2014

poodle2Firefox-selaimen 34. versio suojaa käyttäjiä Poodle-aukolta ja
muilta tietosuojaan liittyviltä haavoittuvuuksilta. Firefox 34 poistaa tuen jo vanhentuneelta ssl 3.0 -salaukselta. Lokakuussa 2014 raportoitu Poodle-aukko salauksessa mahdollistaa rajatuissa tilanteissa käyttäjätilien valtaamisen ilman salasanoja.

Mozillan 12-vuotiaan Firefox-selaimen 34. versio sisältää myös korjauksia muihin haavoittuvuuksiin. Versio sisältää kaikkiaan kahdeksan eri päivitystä, joista kolme on luokiteltu uhkaluokaltaan korkeimpaan eli kriittisiksi. Kaikki kriittiset korjaukset koskevat myös Thunderbird-sähköpostiohjelmaa. Ohjelma tarkistaa oletuksena, onko uusia päivityksiä saatavilla. Puolestaan Firefox-selain päivittää oletuksena itsensä aina uusimpaan versioon.

Lue lisää
Digitoday

Tuesday, 02 December 2014

Avoimen lähdekoodin kirjastojärjestelmä herättänyt kiinnostusta Suomessa

COSS.fi | 06:34, Tuesday, 02 December 2014

library-488690_1280

.

Joensuun seutukirjasto ja Juuan kunnankirjasto ovat ottaneet avoimen lähdekoodin kirjastojärjestelmän, Kohan, käyttöönsä ensimmäisenä Suomessa. Tämä on herättänyt paljon kiinnostusta eri puolilla maata. Lisäksi Joensuun seutukirjasto on palkittu opetus- ja kulttuuriministeriön Kirjastopäivillä Helsingissä 12.11.2014, jossa se sai palkinnon avoimen lähdekoodin kirjastojärjestelmä Koha:n kehittämisestä (Opetus- ja kulttuuriministeriö).

Joensuun seutukirjaston projektin tavoitteena on laajentaa järjestelmän käyttöönottoa entisestään vuosien 2014-2015 aikana myös muihin Pohjois-Karjalan yleisiin kirjastoihin. Kuten Joensuun verkkouutisissa kerrottiin, uuden kirjastokimpan nimeksi tulee Vaara-kirjastot. Uudistumisen myötä Joensuun kuntalaisille aukeaa myös uusi nettikirjasto.

Yksi syistä, miksi uuden järjestelmän ylläpitoa alettiin Joensuussa harkitsemaan, oli kustannustehokkuus. Haastattelussa hankkeen projektipäällikkö Ari Mäkiranta kertoi käyttöönoton alkaneen keskusteluilla ja noin kuukauden mittaisella selvitystyöllä. ”Aluksi lähdettiin esiselvityksestä, että onko muita palveluntarjoajia kuin kaksi jo tiedettyä ja käytiin alustavaa vaatimusmäärittelyä, onko järjestelmistä vaihtoehtoa suomalaiselle kirjastolle.”

Projektin kiinnostavuudesta kertoo myös se, että Joensuun seutukirjastoon tulee kyselyitä muilta Suomen maakuntakirjastoilta sekä heidän luonaan käydään vierailemassa asian tiimoilta. ”Aika paljon on kiinnostusta herättänyt ja harras toive olisi, että leviäisi muuallekin. Mitä useampi kirjasto Kohaan saataisiin mukaan, sitä helpommaksi kehitystyökin jatkossa tulisi, kun voitaisiin jakaa yhteisiä resursseja. Me näemme tämän vasta alkuna ja toivomme, että tämä laajenee aika voimakkaasti ympäri Suomea” toteaakin Mäkiranta.
.
Lue lisää:
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Joensuu
Koha

Thursday, 27 November 2014

Innokylä kannustaa avoimeen kehitykseen valtion sähköisessä hallinnossa

COSS.fi | 11:36, Thursday, 27 November 2014

Suomalainen Innokylä on verkkoalusta julkishallinnon palvelumallien ja
-käytäntöjen LIGHT-bulb-498289_640kehittämiseen. Innokylä osoittaa, että innovaatio tarvitsee avoimia prosesseja, jossa mukana ovat käyttäjät, ammattilaiset, johtajat, asiantuntijat sekä poliittiset päätöksentekijät. Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman koordinaattori Pasi Pohjola kertoo, että avoin innovaatio
ja osallistuminen ovat tärkeitä valtion sähköisessä hallinnossa.

Innokylä-katalogi listaa yli 700 projektia ja kuvailee 1 300 palvelumallia ja toteutusta. Vuonna 2011 perustetulla alustalla on nyt jo yli 4 700 rekisteröitynyttä käyttäjää. Lisäksi alustalla vierailee kuukausittain noin 22 000 kävijää. Pohjolan mukaan Innokylän merkittävin osa on se, että alusta mahdollistaa uusien palvelumallien ja käytäntöjen yhteiskehityksen ja toteutuksen.

“Kannustamme palvelun kehittäjiä avaamaan ja jakamaan tuloksia, kuten erilaisia palvelumalleja ja käytäntöjä. Kuka vain voin hyödyntää niitä ja oppia näistä projekteista” Pohjola kertoo. Avoimet prosessit tuottavat myös parempia projekteja ja uudet tehokkaat palvelut voidaan näin ollen löytää nopeammin. Alusta vauhdittaa innovaatioiden jakamista. Pohjolan mukaan johdon tulee korostaa avoimia ja osallistumisen mahdollistavia projekteja. Palveluiden kehityskäytäntöjen muuttaminen on verrattain hankalaa. “Ilman muutospainetta prosessi veisi paljon enemmän aikaa” Pohjola toteaa.

Lue lisää
JoinUp

Tuesday, 25 November 2014

Oskari-verkosto haastaa kiinnostuneet mukaan kehitystyöhön

COSS.fi | 07:40, Tuesday, 25 November 2014

.
Finland_Regions_MapOskari.org on avoimen lähdekoodin alusta, joka tarjoaa mahdollisuuden paikkatietojen selaamiseen, jakamiseen ja analysoimiseen eri lähteitä käyttäen. Ohjelman avulla käyttäjä voi esimerkiksi luoda omia sulautettuja tai temaattisia karttoja tai lisätä omaa dataa. Esimerkiksi yritykset ja kunnat voivat tarjota tämän avulla entistä parempia online- ja mobiilikarttapalveluja kuntalaisille sekä asiakkaille.

Oskari-karttapalvelua hyödynnetään tällä hetkellä esimerkiksi Paikkatietoikkunan karttaikkunana, Tampereen kaupungin paikkatietopalveluna, Maanmittauslaitoksen Hallinnon karttapalveluna ja Lupapisteellä.

Oskari-verkosto haastaa nyt kehittäjiä, jotka voisivat tehdä ohjelmasta entistäkin paremman. Tarkoituksena on, että kehittäjä miettisi, visioisi ja kehittäisi oman Oskari-sovelluksen tai parantaisi jotain jo olemassa olevaa toimintoa.

  • Mikä tekisi Oskarista parhaan mahdollisen alustan karttapalveluille?
  • Millä muutoksilla Oskarin käyttöliittymästä tulisi helppokäyttöisempi?
  • Mitä elementtejä ja työkaluja Oskarissa pitäisi olla?
  • Mitkä Oskarin ominaisuuksista eivät ole vielä riittävän hyviä tai mitä puuttuu kokonaan? Mitä pitäisi kehittää vielä pidemmälle?

.
Edellä mainittujen vaihtoehtojen lisäksi on mahdollista kehittää oma konsepti Oskariin perustuvasta palvelusta ja kuvata se mahdollisimman tarkkaan (tarkoitus, kohderyhmä ja odotukset, miten Oskari voisi täyttää tarpeen). Lisäksi voi ideoida Oskarin tietoisuuden lisäämistä, yhteisöjen saavuttamista ja verkoston laajentamista.

Haaste on voimassa 31.1.2015 saakka ja parhaat palkitaan (paras Oskari-sovellus 3 000 €, paras konsepti 1 000 € ja kaksi 1 000 € arvoista kunniamainintaa).
.
Lue lisää:
Paikkatietoikkuna
Oskari.org

Thursday, 20 November 2014

Seravo Oy tarjoaa WordPress-ohjelmistoa palveluna

COSS.fi | 07:46, Thursday, 20 November 2014

COSS:n jäsen Seravo Oy tarjoaa ensimmäisenä Suomessa WordPress-sivustoja varten räätälöityä palvelintilaa ja ylläpitopalvelua. Seravolla on pitkä kokemus WordPress-sivustojen ylläpidosta ja niitä tarjoavien palvelinten optimoinnista sekä suorituskyvyn että tietoturvan osalta.

– Kun huomasimme, kuinka monella ylläpitopalvelumme asiakkaalla on WordPress, päätimme keskittää kaikki sivustot yhteen palvelinklusteriin, joka on viimeisten päälle optimoitu, kertoo Seravon Otto Kekäläinen.

WordPress-palvelun ansiosta mikä tahansa suomalainen yritys tai järjestö pääsee hyötymään kaikesta siitä optimoinnista, jota on tehty. Lisäksi keskitetty ylläpito sekä muun muassa WordPressin päivitykset tarjoavat hyötyjä, joita Seravo toteuttaa ilman, että jokaisen asiakkaan tarvitsee maksaa erikseen asiantuntijatyöstä tunti tunnilta. Palvelu on hinnoiteltu edullisiin vuosipaketteihin, jonka ostamalla saa sivustonsa Seravon ylläpitämään järjestelmään.

Palvelu on ollut toiminnassa jo vuoden 2013 lopusta, mutta sitä varten on rakennettu kesän 2014 aikana uusi Linux container -teknologiaan perustuva järjestelmä. Järjestelmän esittelyä varten on perustettu sivusto http://wordpress-palvelu.fi/

wp-teknologialogotTeknisemmin optimaalisesta WordPress-palvelinympäristöstä on kirjoitettu myös Seravon blogissa artikkeleissa:
http://seravo.fi/2014/guide-to-modern-wordpress-deployment-part-1
http://seravo.fi/2014/guide-modern-wordpress-deployment-part-2

WordPress on maailman suosituin julkaisujärjestelmä. Se on julkaistu GPL-lisenssillä ja toimii eturivin esimerkkinä avoimen lähdekoodin ohjelmistosta, joka on menestynyt hyvin kaikilla saroilla. Lisäksi julkaisujärjestelmä tuottaa hyvää liiketoimintaa ja toimittajariippumattoman IT-maiseman, jossa käyttäjät ovat vapaita valitsemaan parhaat WordPressiin liittyvät palvelut, mistä haluaa. Suomalaisen kannattaa tutustua, mitä kotimainen WordPress-palvelu.fi tarjoaa.

Lue lisää:
Seravo Oy

 

Thursday, 13 November 2014

Linuxin käyttöä kaavaillaan Kiinan hallintoon

COSS.fi | 11:10, Thursday, 13 November 2014

Linux artikkelikuvaKiina kaavailee nykyisen käyttöjärjestelmän korvaamista Linuxiin, kirjoittaa Paul Lilly Maximumpc.com:ssa. Tavoitteena olisi, että  kaikissa hallinnon laitteissa olisi valtion hyväksymä Linux vuoteen 2020 mennessä.

Linuxin yhdeksi suurimmista eduista katsotaan tietoturva, joka koetaan paremmaksi kuin Kiinan nykyisessä käyttöjärjestelmässä. Lisäksi Kiinassa ollaan kiristetty esimerkiksi monopolin vastaista lakia, joka ajaa myös kohti uutta muutosta.

Kuten Qin Dexing kertoo Ecns.cn:n artikkelissaan, Ni Guangnan (tietojenkäsittelytieteiden professori) on perustanut China Information Terminal Operating System Alliancen, jonka tavoitteena on muun muassa parantaa Kiinan tietoturvallisuutta. Ryhmän avulla pyritään tuomaan resurssit yhteen ja parantamaan tutkimus- ja kehityspuolen valmiuksia. Tämä taas puolestaan antaa paremmat valmiudet tarjota Kiinalle uutta käyttöjärjestelmäratkaisua.

”Now is the most vulnerable time for Microsoft in China, and the best time for homegrown software companies to beat it.”

Ni Guangnan
Computer science professor
Member of the China Academy of Engineering

 

Lue lisää:
MAXIMUMPC
ECNS

Monday, 10 November 2014

Samsungin ensimmäinen avoimen lähdekoodin konferenssi saavutti suuren suosion – myös COSS oli paikalla

COSS.fi | 14:22, Monday, 10 November 2014

Jokaista istuinta myöten täytetty Intercontinental-hotellin konferenssitila toimi Samsungin ensimmäisen Open Source Conferencen (SOSCON) päänäyttämönä Etelä-Korean pääkaupungissa Soulissa. Kaksipäiväinen konferenssi käsitteli useita aiheita avoimen lähdekoodin tärkeydestä yhteisöjen johtamiseen sekä ennen kaikkea toimenpiteisiin avoimen lähdekoodin kehittäjien määrän kasvattamiseksi Etelä-Koreassa. Samsungin keskeisin tavoite on saavuttaa enemmän kehittäjien tukea sen oman käyttöjärjestelmän Tizenin rakentamiseen, mihin liittyen tapahtumassa järjestettiin myös hackathon.

SOSCON:n avasi Samsungin ohjelmistokehityksestä vastaava Lee Hyo-gun, jonka mukaan Samsung ei olisi voinut päästä ohjelmistokehityksessään näin pitkälle ilman avointa lähdekoodia. Hänen mukaansa yrityksen olisi tullut jo kauan aikaa sitten jakaa kokemuksensa ulkopuolisille ja järjestää vastaavanlaisia tapahtumia kuin SOSCON. Paikalle olikin houkuteltu runsaasti avoimen lähdekoodin kehittäjiä jakamaan tietojaan, kokemuksiaan ja ideoitaan kehitystyöstä. Lee Hyo-gunin lisäksi tapahtuman pääpuhujina esiintyivät Tejun Heo Red Hatilta, Lee Min-suk NHN Nextiltä, Carsten Haitzler Samsungilta sekä entinen Ubuntun yhteisömanageri ja nykyinen XPrizen yhteisömanageri Jono Bacon.

SOSCONSamsungin lisääntynyt kiinnostus avointa lähdekoodia kohtaan selittyy sen akilleen kantapäällä eli ohjelmistokehityksellä. Vaikka yritys on yksi globaalien älypuhelinmarkkinoiden suurimmista toimijoista, on sen puhelimissa pääsääntöisesti Googlen Android-käyttöjärjestelmä. Tähän asti laitteistoihin suuntautunut Samsung on alkanut keskittyä enemmän ohjelmistokehitykseen ja pyrkii laajentamaan sen oman käyttöjärjestelmän Tizenin kattavuutta menetettyään kilpailuedun älypuhelinmarkkinoilla. Selvitäkseen nopeasti muuttuvalla toimialalla se pyrkii luomaan oman järjestelmän paitsi puhelimille, myös älykotimarkkinoille.

Samsungin älypuhelinten menestyksen viimeaikaista heikentymistä selittää muiden aasialaisten kilpailijoiden kuten kiinalaisten Xiaomin, Lenovon ja Huawein sekä intialaisen Micromaxin vauhdikas nousu. Eri merkkien väliset laatuerot ovat kaventuneet ja Samsung voidaan helposti korvata, kuten Nokia tai Motorola, joilla oli vahva ote 2G-kännyköistä. Näin ollen, SOSCON:ssa puhuneet asiantuntijat esittivät, että Samsungin on pelkkään laitteistopuoleen keskittymisen sijaan ratkaisevan tärkeää luoda oma ekosysteeminsä vahvistaakseen asemaansa. Tizenin käytön lisääntyessä Samsungin riippuvuus Googlesta vähentyy, ja se voi saavuttaa uusia tulonlähteitä sekä varmistaa käyttäjiensä uskollisuuden. Avoin lähdekoodi on siis avainasemassa Samsungin pyrkiessä vahvistamaan asemiaan kiristyvässä kilpailutilanteessa. Lukuisista avoimen teknologian ympärille rakennetuista tapahtumista voitaneen päätellä sen olevan kasvava trendi koko Etelä-Koreassa.

 

Lisätietoja: jukka.lahtinen@coss.fi

Thursday, 06 November 2014

SUSE ollut mukana Atoksen toiminnan kehittämissä

COSS.fi | 12:06, Thursday, 06 November 2014


Suse Logo:

:

 

     SUCCESS STORY

:

 


ATOS LYHYESTI:

Atos on Euroopan johtava IT-palvelutalo, jonka liikevaihto oli vuonna 2013 noin 8,6 miljardia euroa. Atos tarjoaa keskisuurille ja suurille yrityksille sekä julkishallinnon organisaatioille liiketoimintaa kehittäviä teknologiaratkaisuja. Noin 76.300 henkilöä työllistävä palvelutalo tarjoaa konsultointia, teknologiaratkaisuja, järjestelmäintegraatioita sekä ulkoistuspalveluja. Suomessa Atos IT Solutions and Services Oy työllistää noin 328 ammattilaista.

TOIMIALA:
IT-palvelutuotanto, ulkoistus- ja asiantuntijapalvelut.

TUOTTEET JA PALVELUT:
SUSE Linux Enterprise Server 11 (SLES), SLES for SAP, SUSE Manager ja SUSE Studio.

TULOKSET:
•Atos on kyennyt nostamaan palvelutuotantonsa automaatioastetta.
•SUSE Manager tarjoaa skaalautuvan ja koko Atoksen IT-ympäristön laajuisen keskitetyn hallintakerroksen fyysisille ja virtuaalisille SLES-järjestelmille.
•Atoksen sisäinen tuotekehitys on tehostunut ja tietoturvan taso on noussut.

Kilpailun kiristyessä menestyminen edellyttää automaatiotason nostamista ja siirtymistä teknologian osalta korkeammalle tasolle. Pyrimme saavuttamaan täysin automatisoidun palvelinprovisioinnin vuonna 2014. Siihen tarvitsemme SUSEn tuotteita.”

Mikko Niska
IT-palveluarkkitehti
Atos

:

LÄHTÖTILANNE JA HAASTE
Atoksen konesaliympäristöissä on käytetty jo muutaman vuoden ajan palvelutuotannon Linux-alustassa SUSE Linux Enterprise -palvelinkäyttöjärjestelmää, SLES for SAP:ia sekä erillispalvelimina että integroituna osana Fujitsun FlexFrame -teknologiaa. Viikissä ja Suvilahdessa sijaitsevissa korkean käytettävyyden konesaleissa on tuhansia palvelimia.

Palvelemme suuremman kokoluokan yrityksiä ja julkishallinnon organisaatioita. Tuotamme asiakkaillemme, kuten EU:n kemikaalivirastolle, monipuoliset IT-palvelut. Kiristyvään kilpailuun vastaamme lisäämällä automaatiota muun muassa palvelinprovisioinnissa sekä panostamalla älykkäisiin lisäarvopalveluihin, kuten tiedon jalostamiseen ja tiedon louhintaan. Automaatioasteen nostaminen edellytti ratkaisua, jonka avulla pystymme hallinnoimaan keskitetysti ja tehokkaasti sekä fyysisiä että virtuaalisia palvelimia koko niiden elinkaaren ajan”, kertoo Atoksen IT-palveluarkkitehti Mikko Niska. ”Otamme kaiken irti SUSEn ratkaisuista.”

Niskan mukaan nyt on käynnissä palvelutuotannon osalta merkittävä murros. ”Päätöksentekoon halutaan reaaliaikaista dataa, jolloin eri tietojärjestelmissä hajallaan olevan datan integrointi on yhä tärkeämpää”, sanoo Niska.

SLES on meille strategisen tärkeä alusta, jonka korkealuokkaista tietoturvaa halusimme entisestään nostaa. Haluamme, että suurten volyymien alustamme on hyvässä iskussa. Tietoturvan merkitys on yhä tärkeämpää, ja avoimen lähdekoodin tietokannoissa on myös selvää kasvua. Myönteisten kokemusten myötä halusimme myös tiivistää yhteistyötä SUSE Suomen organisaation kanssa.”

:

RATKAISU
Atos siirtyi vuonna 2013 käyttämään SUSE Manageria.

Linux-alustamme perustuu valtaosin SLESiin, jota käytämme oletusarvoisesti sekä fyysisissä että virtuaalisissa palvelinympäristöissä. Ympäristöjen hallintaan oli luontevaa valita ’natiiviratkaisu’ SUSE Manager. Ilman sen tarjoamaa toiminnallisuutta jokaista SLESiä pitäisi hallita ikään kuin eristettynä saarekkeena”, sanoo Niska. ”Nyt se voidaan tehdä keskitetysti.”

Teknologian kehittyessä nopeasti ja arkkitehtuurien muuttuessa yhä monimutkaisemmiksi haluamme tarjota asiakkaillemme korkealuokkaiset palvelut sekä varmistaa heille tietojärjestelmien korkealuokkaisen käytettävyyden. Teemme tiivistä yhteistyötä sovellusyksikkömme kanssa, jotta heidän tarpeet huomioidaan infrastruktuurien kehitystyössä”, kertoo Niska. ”SUSE Manager mahdollistaa ennakoitavan, optimoidun ja turvallisen ajoalustan sovellusympäristölle.”

Atos tuottaa lukuisille asiakkailleen myös SAP-järjestelmät palveluna, joista valtaosan SLES for SAP:illa.

SUSEn ratkaisut tarjoavat meille uusien palveluiden nopean kehityssyklin, ja käyttöjärjestelmäimaget ovat myös valmiina. Palvelimen täytyy olla välittömästi käyttövalmis ja täysin integroitu ympäristöön. Käyttöjärjestelmä on tuote, joka edellyttää tuotekehitystä, testausta, versio- ja elinkaarihallintaa. Näihin tarkoituksiin SUSE Manager soveltuu erinomaisesti. Tähän käytämme myös SUSE Studiota, joka on tuotekehityksen ja testauksen ratkaisuna meille aivan korvaamaton. Pystymme sen avulla tekemään tuotekehitystä nopeasti, helposti ja tehokkaasti”, kertoo Niska.

Niskan mukaan SUSE Managerin käyttöönotto sujui suunnitelmien mukaan, ja se on integroitu myös Atoksen orkestrointi-ratkaisuun. ”Näemme Linuxin suhteen kasvua, ja erityisesti perinteisten Unix-järjestelmien migraatiossa SLES-alustalle. SLES on tarvittaessa saatavana myös IBM z -sarjaan, joten skaalautuvuutta riittää.”

:

TULOKSET
Atoksen palveluntuotannossa edetään vauhdilla kohti automatisoitua palvelinprovisiointia, ja tavoitteena on saavuttaa tältä osin täysin automatisoitu ympäristö vuonna 2014.

SUSE Manager on meille ennen kaikkea provisioinnin lavetti, kattaen käyttöjärjestelmien asennuksen sekä ohjelmistojen, resurssien ja konfiguroinnin hallinnan koko palvelimen elinkaaren ajan. Olemme saaneet lähes kaikki SLES-järjestelmämme SUSE Manager -hallinnan piiriin, joten olemme tältä osin hyvin tavoitteissamme”, painottaa Niska. ”Hosting-palveluissa ollaan siirtymässä yhä lähemmäs asiakasta, jossa asiakkaiden tarvitsemat fyysiset ja virtuaaliset ratkaisut tuotetaan verkkokaupan kaltaisen läpinäkyvän portaalin kautta.”

SAP-järjestelmien päivitykset voidaan toteuttaa tehokkaasti ja virheettömästi. Näen SLES:ille kasvavaa kysyntää SAP-ympäristöissä. SUSE Manager on perustoimintojensa ohella yksi datavarastoinnin tietolähteistämme, ja hyödynnämme sen sisältämää tietoa myös datavarastoinnin mittavassa kehityshankkeessamme. Tietoa käytetään inventaario- ja analyysitarpeisiin korreloiden sitä muiden inventaariotyökalujen muodostamaan tietoon. Panostamme strategiamme mukaisesti yhä enemmän korkean tuottavuuden palveluihin ja osaamiseen”, korostaa Niska.

Käyttöjärjestelmätuotteen pitää tuottaa lisäarvoa meille ja meidän asiakkaillemme. Sen on ennen kaikkea oltava sovellusympäristölle ihanteellinen ajoalusta kaikissa olosuhteissa. SUSE Managerilla tällainen käyttöjärjestelmätuote voidaan toteuttaa ja ylläpitää”, sanoo Niska.

SUSE-tuotteiden toimintavarmuus on ollut Niskan mukaan korkealuokkaista ja käyttö helppoa. ”On vaikea kuvitella ongelmaa, joka ei olisi ratkaistavissa SUSEn tuotteilla. Olemme saaneet nopeaa, innovatiivista ja hyödyllistä apua SUSEn paikalliselta organisaatiolta. Meidän olisi kannattanut käyttää heidän asiantuntemustaan enemmän. SLES tarjoaa meille teknologian kehittyessä helpoimman tavan vastata asiakkaidemme tarpeisiin ja parhaan valikoiman erilaisia teknologioita.”

SLES on pysynyt hyvin teknologian nopeassa kehitysvauhdissa. Integroimme koko ajan lisää dataa tietovarastoomme, ja datan käyttöarvo nousee koko ajan huimaa vauhtia”, painottaa Niska.
.

Suse Logo                Logo_RGB

.

LISÄTIEDOT

Tutustu muihin menestystarinoihin osoitteessa:
www.suse.com/success
.
Ota yhteyttä paikalliseen SUSE-asiantuntijaasi:
Kim Aaltonen
toimitusjohtaja
SUSE / Data Center Solutions
040 7567 929
kim.aaltonen@suse.com

.

© 2014 SUSE. All rights reserved. | SUSE and the SUSE logo are registered trademarks of Novell, Inc. in the United States and other countries. All third-party trademarks are the property of their respective owners.

Thursday, 30 October 2014

Avoimen lähdekoodin analytiikkatyökaluista apua esimerkiksi datan kontrolloimiseen

COSS.fi | 08:52, Thursday, 30 October 2014

.

Nykyään erilaista dataa kertyy merkittäviä määriä ja yrityksissä seuraavat entistä tarkemmin esimerkiksi kotisivuillaan olevaa liikennettä. Jotta kerätystä datasta olisi konkreettista hyötyä, sitä tulee seurata ja analysoida systemaattisesti. Nesbitt esitteleekin Opensource.com:n verkkosivuilla (23/10/2014) kolme vaihtoehtoista työkalua yleisesti käytetylle Google Analyticsille. Nämä kolme esittelyssä olevaa työkalua ovat toteutettu avoimella lähdekoodilla ja niiden kilpailuetuna on esimerkiksi datan kontrollin säilyminen asianomaisella yrityksellä.

Piwik on yksi tunnetuimmista avoimen lähdekoodin analytiikkatyökaluista, joka tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet tietojen keräämiseen ja analysoimiseen. Piwikin avulla niin yritykset tai organisaatiot kuin yksittäiset henkilötkin pystyvät keräämään tietoa esimerkiksi siitä, mitä kautta vierailija saapuu sivulle ja mitä kautta hän poistuu. Lisäksi Piwik tarjoaa erilaisia raportteja, joita pystyy mukauttamaan sen mukaan, mistä on erityisesti kiinnostunut.

Yksi Piwikin eduista on, että kerätty data säilyy koko datan olemassaolon ajan itsellä. Lisäksi Piwik on integroitu lukuisten ohjelmien, kuten WordPressin, Magneton ja Jooman!:n kanssa helpottaakseen ja nopeuttaakseen analytiikkatyökalun käyttöä.

Open Web Analytics mahdollistaa edellä kuvatun työkalun tavoin internet-sivujen ja sovellusten käytön seurannan. Työkalun avulla pystytään esimerkiksi seuraamaan klikkauksia ja näkemään, missä kävijät ovat vuorovaikutuksessa eniten niin sanotun lämpökartan avulla. Open Web Analytics on lisensoitu GPL-lisenssillä ja se on liitännäinen WordPressin kanssa.

eAnalytics ei ole yhtä tunnettu analytiikkatyökalu kuin edellä esitellyt Piwik ja Open Web Analytics. eAnalytics on sopiva ratkaisu etenkin silloin, kun seuratuilla sivuilla käy yli viisi miljoonaa kävijää kuukaudessa. eAnalyticsin omainaisuuksiin kuuluu niin sanottujen perusominaisuuksien lisäksi muun muassa kattava raportointijärjestelmä ja mukautettavuus.

Aiemmista esimerkeistä poiketen tämä työkalu mahdollistaa käyttäjälle valinnan, ettei hänen liikkeitään sivuilla seurata. Erityisesti osa käyttäjistä arvostaa tätä ominaisuutta ja näin ollen se lisää sivujen positiivista käyttäjäkokemusta.  Ennen eAnalyticsin käyttöönottoa kannattaa muistaa tarkistaa käyttöön liittyvät vaatimukset.

 

Lue lisää:
Opensource.com

Planet Fellowship (fi): RSS 2.0 | Atom | FOAF |

COSS.fi  Losca