Planet Fellowship (fi)

Wednesday, 10 September 2014

Avoimen lähdekoodin ratkaisut apuna big datan käsittelyssä

COSS.fi | 09:35, Wednesday, 10 September 2014

Tekniikan kehittyessä tiedon kerääminen on tullut entistä helpommaksi ja sitä kerätään entistä enemmän. Käsite ”big data” kuvaa hyvin nykytilannetta, jossa datan määrä kasvaa helposti suureksi ja joissain tapauksissa jopa hallitsemattomaksi. Big datan tarkoitusta ei tulisi missään vaiheessa unohtaa – kerätty data pitäisi pystyä käsittelemään ja sen tulisi tuottaa lisäarvoa sen kerääjälle.

imagesRuotsalaislähtöiset yritykset Klarna ja Spotify ovat reagoineet kasvavaan datan määrään kehittämällä arkkitehtuuria datan käsittelyn helpottamiseksi. Klarnan haasteena on riskiarvioinnin monet eri tietolähteet, kun taas Spotifylla laaja käyttäjäkunta (kuukausittain noin 40 miljoonaa aktiivista käyttäjää) kerryttää
suuria määriä dataa.

spotifyJotta kerättyä dataa pystyttäisiin hyödyntämään tarkoituksenmukaisesti, on sen käyttöön kehitetty avoimen lähdekoodin ohjelmia. Esimerkiksi maksuratkaisujen tarjoaja Klarna ja musiikinjakopalvelu Spotify hyödyntävät molemmat avoimen lähdekoodin datankäsittelyohjelmia, joita ovat esimerkiksi Kafka, Spark ja Cassandra. Lisäksi Spotify on myös kehittänyt oman avoimen lähdekoodin ohjelman, Luigin, jota se käyttää jokapäiväisessä toiminnassaan. Kuten Spotifyn tuoteomistaja Mårdell sanoo, avoin lähdekoodi on Spotifyssa suosittu ja  sitä hyödynnetään paljon.

Edellä mainittujen ohjelmien lisäksi on myös monia muita datankäsittelyohjelmia,
kuten Hadoop ja Lambda. Oikeiden ohjelmien avulla suurista tietomassoista on mahdollista erottaa oleellinen ja muuttaa se hyödynnettävään muotoon. Koska organisaatioiden tilanteet ja tarpeet vaihtelevat aina tapauskohtaisesti, tulee myös ohjelmien käyttö suunnitella sen mukaan. Oikean ohjelman valitseminen onkin avainasemassa big datan käsittelyssä.

 

”We like open source and use it a lot at Spotify. You get help from the community to develop the open source software – it’s a win-win situation”
(Jimmy Mårdell, Spotifyn tuoteomistaja)

 

Lue lisää:
Computer Weekly
Wikipedia

Wednesday, 03 September 2014

Ihmiset avainasemassa avoimien lähdekoodien projekteissa

COSS.fi | 11:30, Wednesday, 03 September 2014

Development processAvoimen lähdekoodin projektit vaativat osaamista – niin teknistä kuin sosiaalistakin. ”Less about code and more about people” -ajattelutapa tuleekin esille MongoDB:n varapääjohtajan Matt Asayn artikkelissa, jossa pohditaan avoimen lähdekoodin projektien onnistumista. Haastavimmaksi tekijäksi osoittautuu usein aktiivisten osallistujien saaminen mukaan projektiin.

Jotta projektiin saataisiin kiinnostuneita ja sitoutuneita osallistujia, tulisi Matt Asayn mukaan kiinnittää huomiota potentiaalisten kehittäjien ja rahoittajien motivointiin, päivittäiseen teknologiaan, hyviin kirjallisiin ohjeisiin ja ohjelmointikieleen. Lisäksi erityisen tärkeää on oikea ajoitus markkinatilanne huomioon ottaen.

Sen sijaan, että projektin vetäjä painottaisi yksipuolisesti sitä, miten asiat tulee hoitaa, voisi huomiota kiinnittää enemmän siihen, miksi jotain tehdään. Yhdysvaltalainen suunnittelija Vitorio Miliano onkin listannut asioita, joita projektiin osallistuvan tulisi tiedostaa. Osallistujien olisi tärkeä ymmärtää muun muassa projektin merkitys, heidän antamansa työpanoksen arvo ja projektiin osallistumisesta saatava arvo.

Kaiken kaikkiaan avoimen lähdekoodin projekteissa on kyse yhteisöllisyydestä ja halusta olla mukana toiminnassa ja sen kehittämisessä.

Lue lisää:

Readwrite

Open Source Desing

 

 

 

 

Friday, 29 August 2014

Kiinalle oma käyttöjärjestelmä lokakuussa

COSS.fi | 13:25, Friday, 29 August 2014

Chinese_flag_(Beijing)_-_IMG_1104Kiinan uusin kansallinen käyttöjärjestelmä on valmistumassa lokakuussa. Kiinan valtio tiedotti aiheesta ensi kerran tammikuussa. Toistaiseksi nimettömänä pidetyn järjestelmän taustalla on pyrkimys irti ulkomaisista alustoista.

Uusi käyttöjärjestelmä on tarkoitus ottaa käyttöön ensin PC-koneilla ja myöhemmässä vaiheessa myös mobiililaitteilla. Sen on määrä tukea sovelluskauppoja, ja Kiinan valtion tavoitteena onkin, että uusi järjestelmä kilpailisi suoraan kansainvälisten suuryritysten kanssa. Järjestelmän odotetaan Kiinassa korvaavan ulkomaiset alustat myös mobiililaitteilla neljän vuoden kuluessa.

Kiina on kehittänyt omia käyttöjärjestelmiään aikaisemminkin. Vuonna 2000 se julkaisi viestintäministeriön tuella rakennetun Red Flag -järjestelmän, joka pohjautui Linuxiin. Red Flag ei koskaan saavuttanut toivottua asemaa, mutta Kiinassa uskotaan, että paranneltu versio siitä voisi edesauttaa paikallisen käyttöjärjestelmän vauhtiin pääsyä. Tämän perusteella voitaneen odottaa uudessakin käyttöjärjestelmässä hyödynnettävän avointa lähdekoodia.

 

Lisää aiheesta:
Tietoviikko
Computerworld
Engadget
PCMag

Tuesday, 26 August 2014

Hollannin hallitus kehittää avoimen lähdekoodin verkkotallennustilaa

COSS.fi | 12:48, Tuesday, 26 August 2014

Hollannissa on kehitteillä avoimen lähdekoodin verkkotallennustila, jossa käyttäjät pystyvät luomaan kansioita, synkronoimaan sisältöjä ja käyttämään niitä helposti oheislaitteilla, verkkosivuilla tai älypuhelimella. Palvelun tarkoituksena on tarjota turvallista tallentamista ja tiedostojen synkronointia oheislaitteista ja alustoista riippumatta.

Ohjelmiston kehittämisessä on mukana yhteensä viisi organisaatiota, joihin kuuluvat esimerkiksi Hollannin vero- ja tullihallinto sekä valtioneuvosto. Ensimmäisen version verkkotallennustilasta on tarkoitus valmistua syyskuussa 2014.

Avoimen lähdekoodin ratkaisulla ohjelmiston tuottamisessa tavoitellaan riippumattomuutta palveluntarjoajasta. Koska palvelu toteutetaan avoimena, ulkomaalaiset yritykset eivät voi ostaa sitä ja saada käsiinsä Hollannin hallinnon asiakirjoja. Turvallisuus onkin yksi syy, miksi verkkotallennustila toteutetaan avoimena.

Tarkoituksena on, että mikä vaan hallituksen organisaatioista voi käyttää ohjelmistoa ja tarjota sitä esimerkiksi henkilöstölleen. Ohjelmisto tulee saamaan Euroopan unionin vapaiden ohjelmistojen lisenssin (EUPL).

Lue lisää aiheesta:

JoinUp

 

Friday, 22 August 2014

Linux-osaajille suurta kysyntää – uudella sertifikaatilla todistat osaamisesi

COSS.fi | 08:49, Friday, 22 August 2014

linuxsysLinux-osaaminen on arvokasta ja Linux-säätiön kesäkuussa julkaiseman raportin mukaan myös liian vähäistä. Etenkin Linux-kehittäjien ja -järjestelmänvalvojien pulasta koituu ongelmia eurooppalaisille yrityksille. Ratkaisuna tähän ongelmaan ja osaamisen todentamiseen Linux-säätiö on julkaissut uuden serfiointi-ohjelman, jolla sekä uudet että kokeneet järjestelmäylläpitäjät voivat todistaa taitonsa. Suuret teknologiayritykset kuten HP, Dell, Oracle, IBM, Samsung ja Huawei ovatkin jo ottaneet tiedon sertifikaatista ilolla vastaan.

Ohjelma julkistettiin lehdistötiedotteella, jossa LinuxCon- ja OpenCloud -tapahtumien osanottajille tarjottiin tuhatta ilmaista tutkintoa seuraavien 500 henkilön suorittaessa sertifikaatin 50 dollarin alennushintaan. Normaalihinta verkossa on 300 dollaria.Testattavat voivat valita verkkokokeessaan kolmesta eri Linux-jakelusta, jotka ovat CentOS, openSUSE ja Ubuntu. Koe mittaa tosielämän ongelmien ratkomisen taitoja monivalintakysymyksiin vastaamisen sijaan.

Sertifikaatti on keskeinen osa Linux-osaamisen todentamista ja osaajien työllistymistä. 87 prosentilla eurooppalaisista it-pomoista on Linux-osaajan palkkaaminen asialistallaan ja 48 prosentilla on suunnitelmissa Linux-rekrytointien lisäys tulevan puolen vuoden aikana. Rekrytoijista 93 prosentilla on kuitenkin vaikeuksia löytää riittävän ammattitaitoisia osaajia ja yrityksiä.

Lue lisää:

Sertifikaattiohjelma
Linux-foundation adds new certification programme
Linux-osaajista huutava pula

Tuesday, 19 August 2014

Torinon kaupunki siirtyy avoimeen lähdekoodiin – arvioidut säästöt 6 miljoonaa viidessä vuodessa

COSS.fi | 08:40, Tuesday, 19 August 2014

turinAiemmassa uutisessamme kerroimme, kuinka Italiassa kaikkien valtion organisaatioiden tulee suosia hankinnoissaan avoimia ohjelmistoja. Nyt ensimmäisenä  kaupunkina askeleen lähemmäs avoimuutta on ottanut Torino, jonka tavoitteena on olla ensimmäinen italialainen kaupunki, joka siirtyy avoimen lähdekoodin ohjelmistoihin. Riippumattomuus kaupallisista toimittajista kattaa kaikki hankinnat ja käyttöön on tarkoitus ottaa ainakin käyttöjärjestelmä Ubuntu sekä toimisto-ohjelmisto LibreOffice.

Ratkaisuun heijastaa Italian heikko taloustilanne ja mahdollisuus saavuttaa suuren luokan säästöjä julkisista kustannuksista. Muutoksen onkin arvioitu tuovan kaupungille viidessä vuodessa kuuden miljoonan euron säästöt. Yksi projektin johtajista Gianmarco Montanari mainitsee, että tietokoneisiin kohdistuvat säästöt ovat noin 20-40 prosenttia nykyiseen verrattuna. Siirtyminen alkaa syksyn aikana ja kestää puolitoista vuotta. Tavoitteena on siirtyä täysin avoimeen lähdekoodiin kaikissa kaupungin työntekijöiden 8300:ssa työkoneessa.

Lisää aiheesta:

Softpedia
It’s F.O.S.S.

<header class="site-header">
</header>

Thursday, 14 August 2014

Irti toimittajalukosta ikäihmisille ja palvelukeskuksille suunnatulla avoimella kutsujärjestelmällä

COSS.fi | 11:13, Thursday, 14 August 2014

Toimittajalukko on tilanne, jossa tuotteen tai palvelun vaihtaminen on hankalaa, vaihdon kustannukset nousevat suuriksi ja järjestelmän kehittäminen on riippuvainen palveluntarjoajasta. Marko Suvila on puuttunut osaltaan tähän ongelmaan ideoimalla ikäihmisille ja palveluntuottajille avoimen kutsujärjestelmän, jonka ympärille on tarkoitus perustaa kehitysyhteisö. Likioma-projektissa työskennellessään hän huomasi nykyisten järjestelmien olevan sidoksissa toimittajaan, minkä takia esimerkiksi palvelukodin laajentuessa joudutaan ostamaan saman valmistajan tuotteita lisää tai vaihtamaan kaikki uusiin.

Avoimen lähdekoodin kutsujärjestelmän kehittämiseen voivat osallistua kaikki halukkaat eikä kenelläkään synny yksinoikeutta kehitystyön tulokseen. Avoin malli mahdollistaa paremmin myös osallistujien osaamisen hyödyntämisen projektissa. Avoimen kutsujärjestelmän kehitysprojektille on perustettu GitHub-palveluun organisaatio ja projektin työskentelytilana käytetään eri toiminnallisuuksille perustettuja säilytyspaikkoja (repositories). Tarkoitus on hyödyntää GitHub-palvelun tiketöintijärjestelmää, wikiä ja tiedostojen versionhallintaa.

Avoimiin tekniikoihin perustuva kutsujärjestelmän Suvila on suunnitellut ensisijaisesti kotona asuville ikäihmisille. Teknisesti järjestelmä voi hänen mukaansa koostua räätälöidyllä ohjelmistolla varustetusta älypuhelimesta, joka toimii tukiasemana kutsunapille. Tukiasema sijoitettaisiin asunnon keskeiselle paikalle niin, että yhteydet toimivat. Kutsunappi kulkee asukkaan mukana esim. ranteessa, kaulassa ja välittää tarvittaessa hälytyksen tukiaseman kautta päivystykseen.kutsujarjestelma1

Kutsujärjestelmän käyttö hätätilanteessa:

 1. Käyttäjä painaa nappia
 2. Tukiasema välittää hälytyksen eteenpäin
 3. Puheyhteys päivystykseen napin kautta tai asuntoon asennetun puheyksikön tms. kautta.

Suvilan mukaan kilpailutuksessa laatu pitää olla tärkein kriteeri eli sillä pitää olla suurin painoarvo pisteissä. Tällä hetkellä kilpailutukseen tuntuu kuitenkin vaikuttavan eniten tuotteen ominaisuudet tai palvelun sisältö. Joskus jopa käy niin, että tuotteen ominaisuudet ratkaisevat jo voiton tarjousvaiheessa. Toisin kuin perinteisessä kilpailutuksessa avoimen kutsujärjestelmän ollessa tuotteena kilpailutuksessa kaikki toimijat ovat samalla viivalla. Hän kannattaa mallia, jossa ainoastaan laadulla pystyy kilpailemaan ja mukaan kilpailutukseen voi osallistua kuka vain ilman omaa tuotetta.

 

Heräsikö kiinnostus? Ota rohkeasti Markoon yhteyttä ja osallistu kehitystyöhön.

Lisää kutsujärjestelmästä ja sen teknisestä toteutuksesta Marko Suvilan blogissa
Sähköposti: marko.suvila@likioma.fi

Wednesday, 13 August 2014

Laajempaa innovointia ja toimivampia teknologiaratkaisuja tieteen ja tutkimustyön muuttuessa avoimemmaksi

COSS.fi | 08:46, Wednesday, 13 August 2014

Avoimen lähdekoodin ohjelmistot sekä laitteistot ovat ottaneet tukevan jalansijan tieteessä tutkimustyön muuttuessa jatkuvasti avoimemmaksi. Avoimet teknologiaratkaisut ovat keskeinen osa murrosvaihetta, sillä ne muokkaavat akateemista kulttuuria ja ovat jo saaneet monet tutkijat osallistumaan avoimempaan tutkimustulosten jakamiseen teknologian avulla. Avoimuus ja avoimen lähdekoodin hyödyntäminen koetaan edellykseksi innovaatioiden leviämiselle niiden synnyttäessä paremmat mahdollisuudet tutkimustulosten arvioimiseen ja hyödyntämiseen.

Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnisti tänä vuonna Avoimen tieteen ja tutkimuksen hankkeen vuosille 2014-2017 tiedon saatavuuden ja avoimen tieteen edistämiseksi. Tavoitteena hankkeessa on, että vuoteen 2017 mennessä Suomi nousee johtavaksi maaksi tieteen ja tutkimuksen avoimuudessa. Avoimen tieteen mahdollisuudet on tarkoitus hyödyntää laajasti yhteiskunnassa ja avoimuuden periaatteiden tulee kattaa myös tutkimusympäristö tutkimusvälineineen, laitteineen ja palveluineen. Tällöin tutkimus on tarpeeksi läpinäkyvää muiden arvioitavaksi ja hyödynnettäväksi. Avoimessa ohjelmistojen kehitysmallissa sekä ideat että toteutukset ovat kaikkien nähtävissä ja hyödynnettävissä.

cern2

Avoimuuden periaatteista on myös suurta hyötyä kerättäessä suuria määriä dataa kuten Euroopan hiukkasfysiikan tutkimuskeskus CERN esitteli esityksessään heinäkuun lopussa Open Source Conventionissa Yhdysvalloissa. CERN kerää valtavia määriä dataa kiihdytinputkiensa tuhansista ilmaisimista, jotka Sijaitsevat Ranskan ja Sveitsin rajalla lähellä Geneveä. Vuosia sitten tutkimuskeskus ymmärsi, että sen haasteet datan hallinnoimisessa olisivat liian suuret ilman avoimen lähdekoodin omaksumista. Puheessaan CERN paljasti, että se on työllistänyt useita avoimen lähdekoodin avustajia, kehittänyt oman tieteellisen Linux-jakelun ja ottanut aktiivisesti osaa avoimen lähdekoodin laitteistojen ja ohjelmistojen kehitystyöhön. Myös Openstack-pilvialusta sekä ohjelmistot kuten Puppet ja Ceph ovat keskeisessä roolissa osana laajaa avoimen lähdekoodin ohjelmistojen työkalujen ja tuotteiden valikoimaa.

The Inquierin kolumnisti Egan Orionin mukaan CERN teki oikein kääriessään hihat ja sitoutui avoimeen lähdekoodiin pohjatasolta kehittämällä laitteistojen ja ohjelmistojen infrastruktuuria yhdessä yliopistojen ja IT-alan yritysten kanssa sen sijaan, että olisi etsinyt ulkoistusta kaupallisilta myyjiltä. Hänen mukaansa organisaatiot, jotka ottavat oppia CERN:n menestyksestä avoimen lähdekoodin omaksumisessa tulevat saavuttamaan valtavia hyötyjä ja kilpailuetuja muihin nähden, tästä hetkestä lähtien.

 

Lue lisää:

avointiede.fi
opensource.com
theinquirer.net

Thursday, 07 August 2014

Haltu mukana EduCloudin kehityksessä – yhteistyöllä ja avoimuudella erinomaisia tuloksia

COSS.fi | 11:58, Thursday, 07 August 2014

Haltu Oy:n Ilkka Hakkari kuuli EduCloud-projektista ensimmäisen kerran syksyllä 2013. Tämän vuoden keväällä hankkeen käynnistyessä Ilkka alkoi käsittää, mistä hankkeessa oikeastaan oli kyse: Suomeen oli viimein tulossa kansallisen tason järjestelmä siihen, mihin Haltu oli jo useamman vuoden pyrkinyt Unelmakoulu-projektin parissa.

Kun Tieteiden talolla huhtikuun alussa järjestettiin projektin ensimmäinen design day, oli Ilkka paikalla muiden mukana. Tilaisuudessa alkoi selkeytyä, mitä ajatuksia hankkeen taustalla oli ja miksi järjestelmä haluttiin pystyttää. ”Oli hienoa, kuinka yli 20 keskenään erilaista toimijaa saatiin samaan tilaan keskustelemaan yhdessä”, Ilkka kertoo. Hän ei kuitenkaan vielä tuolloin osannut arvioida, mikä hankkeen todellinen laajuus ja oma rooli siinä vielä tulisi olemaan.

haltu_ilkka2EduCloudin toinen design day toukokuussa oli käänteentekevä Ilkan kannalta. Tilaisuudessa ilmoitettiin Tampereen Demolaan koostetun kesätiimin aloittavan työskentelyn EduCloud-konseptin yhden keskeisen osa-alueen eli avoimen markkinapaikan, basaarin, parissa. Lisäksi päätettiin, että mukana olevista toimijoista Haltu, Unelmakoulu, Ubiikki Oy ja Peda.net lähtisivät yhdessä miettimään ratkaisua toteutukseen. Nämä neljä tapasivatkin pian Tampereella ja määrittelivät kertaheitolla ehdotuksensa API-toteutuksesta, jolla basaari, sisällöntuottajat ja oppimisjärjestelmät voisivat keskustella keskenään. Ehdotus toimitettiin Demolan tiimille ja Ilkan rooli hankkeessa alkoi kasvaa.

Demolan tiimi on ensimmäistä kertaa tekemässä palvelua opetuspuolelle, ja näin ollen apua tekniikoissa ja opetusympäristöissä on kaivattu. Demola ja Haltun toimisto sijaitsevat lähellä toisiaan, joten Ilkka on viettänyt paljon aikaa tiimin kanssa. Oppimisympäristöjen parissa työskennelleestä Ilkasta onkin tullut tiimille eräänlainen neuvonantaja. Muutaman kerran tiimi on lähettänyt Ilkalle kysymyksiä sähköpostitse, jolloin tämä on vastausten näpyttelyn sijaan mennyt paikan päälle kertomaan omat näkemyksensä kunkin vaihtoehdon hyvistä ja huonoista puolista – usein tussitaululle piirtämällä havainnollistaen. Lopulliset päätökset Ilkka on kuitenkin jättänyt tiimin käsiin: ”Ei ole minun tehtäväni sanella, miten mikäkin tulisi toteuttaa.”

Demolan tiimi on kesän aikana edennyt huimaa vauhtia alustan rakentamisessa, ja tiimin Scrum Master Vesa Härkönen Sampo Software Oy:ltä uskookin, että ”Ilkan apu on ollut ehdottoman tärkeää, että tässä projektissa ollaan päästy näin pitkälle.” Ilkalle itselleen hankkeeseen osallistuminen on ollut helppoa ja mielekästä. ”Tekemisen ja avoimuuden henki” on Opetus- ja kulttuuriministeriön projektipäällikkö Jarkko Moilasenkin mukaan kuvannut Demolan ja yritysten välistä yhteistyötä. Hän kokee, että basaarin synnyttäminen tällä mallilla on toiminut erittäin hyvin ja kannustaa muitakin liittymään mukaan yhteisiin talkoisiin.

Ilkan mielestä juuri tällainen asennoituminen on ollut parasta koko projektissa: siis se, että viralliseltakin taholta on esitetty tahtoa kaupallisten toimijoiden työskentelemisestä yhdessä suomalaisten oppijoiden eteen avoimia ratkaisuja hyödyntäen. ”Olen jäänyt Ilkasta siihen käsitykseen, ettei hän tee tätä rahasta tai työn vuoksi, vaan koska haluaa olla mukana rakentamassa Suomen opetusta”, vahvistaa Vesa Härkönen. Ilkan mielestä Suomen tehtävänä on toimia EduCloudissa käytettävän teknologian edelläkävijänä ja innovatiivisena toimijana, joka tuo ennakkoluulottomasti uusia trendejä alalle. ”Meillä on kaikki edellytykset siihen, jos vain niin haluamme”, hän maalailee.

 

Lue lisää ja osallistu:
GitHub
LinkedIn-keskusteluryhmä

Tuesday, 05 August 2014

Toulousen kaupungin siirtyminen LibreOfficeen tuonut miljoonasäästöt

COSS.fi | 08:46, Tuesday, 05 August 2014

Ranskan neljänneksi suurin kaupunki Toulouse on säästänyt tähän mennessä miljoona euroa vaihtamalla kaikki työpisteensä käyttämään avoimen lähdekoodin toimisto-ohjelmisto LibreOfficea. Open Source Observatory and Repositoryn teettämässä tutkimuksessa kerrotaan, että avoimista ohjelmistoista ja avoimesta lähdekoodista on tullut vakiintunut osa kaupungin monipuolista digitaalista politiikkaa. Avoimen mallin kerrotaan edistävän taloudellista kehitystä sekä lisäävän alueen työllisyyttä.

LibreOfficeen siirtyminen on yksi keskeisimmistä projekteista kaupungin IT-strategiassa. Useat tuhannet kaupungin ja metropolialueen kymmenestä tuhannesta työntekijästä käyttävät sitä päivittäin. Muutos alkoi vuonna 2012 edellisenä vuonna tehdyn poliittisen päätöksen jälkeen. Siirtymässä kesti puolitoista vuotta ja nyt 90 prosenttia koneista pyörittää LibreOfficea. Siirtyminen on jo tuottanut kaupungille runsaasti säästöjä sillä lisensioidut ohjelmistopaketit maksoivat 1.8 kolmelta vuodelta kun taas siirtymiskustannukset maksoivat yhteensä 800 000 euroa. Kustannussäästöjä on siis saavutettu jo miljoona euroa ja enemmän on odotettavissa.LibreOffice_logo
Tutkimuksen mukaan avoimen lähdekoodin politiikkaa lähdettiin toteuttamaan 2008. Toulousen metropolialueen syntyminen johti kaupungin kahden IT-osaston sulautumiseen. Samanaikaisesti uusi tietohallintojohtaja otti aktiivisen lähestymistavan avoimen lähdekoodin hyödyntämisessä ja näin sen käyttö nousi korkeammalle tasolle. Tämä tosin toteutui asteittain, sillä poliittisella tasolla avoimen lähdekoodin asemasta kiisteltiin säännöllisesti. Nykyisin kaupungilla on myös käytössään useita nettisivuja, web-sovelluksia sekä intranet-portaaleja, jotka ovat kaikki avoimien ohjelmien tukemia.

Viime keskiviikkona LibreOfficesta julkaistiin myös uusi päivitys, joka toi mukanaan muun muassa paremman asiakirjojen yhteensopivuuden, intuitiivisen taulukkojen käsittelyn, 3D-mallit sekä kommenttien hallinnan. Vuoden 2011 syyskuussa ohjelmiston olivat ladanneet vain 10 miljoonaa käyttäjää, mutta nykyisin ohjelmistoja käyttävät jo noin 80 miljoonaa ihmistä ympäri maailmaa. LibreOfficea hallinnoiva Document Foundation on luottavainen, että 200 miljoonaa käyttäjää saadaan täyteen vuosikymmenen loppuun mennessä. Säätiön puheenjohtaja Thorsten Behrensin mukaan LibreOffice–projekti osoittaa, että suuri avoimien ohjelmistojen yhteisö voi elää ja kukoistaa työasemien vapauttamisessa ilman ohjelmistomyyjän asiakasuhteita.

 

Lisää aiheesta:

Toulouse saves 1 million euro by migrating all its desktops to LibreOffice
LibreOffice makes its case as open source alternative to MS Office
Libreoffice 4.3: The best open-source office suite gets better

Friday, 01 August 2014

Microsoftin strategia murroksessa: uusi suunta on avoin

COSS.fi | 10:38, Friday, 01 August 2014

Microsoft-RedmondMicrosoftin tuotteet ja kehitystyö on totuttu näkemään avoimuuden vastakohtana. Viikko sitten yhtiö kuitenkin ilmoitti aikomuksistaan muuttua avoimemmaksi jakamalla aiempaa enemmän tietoa teknologioistaan ja tekemällä yhteistyötä avoimen lähdekoodin yhteisöjen kanssa. Microsoft on toiminut jossain määrin avoimen lähdekoodin parissa jo joitakin vuosia, mutta todellista muutosta lupaa uusi pääjohtaja Satya Nadella, jonka visiona on avoimempi Microsoft.

Miten uusi linjaus sitten näkyy Microsoftilla? Se avasi viime vuoden lopulla oman sivun GitHub-palveluun, jossa kehittäjillä on mahdollisuus jakaa avoimen lähdekoodin ohjelmistohankkeitaan. Lisäksi yhtiö on perustanut avoimelle toiminnalleen omistetut Openness-verkkosivut sekä ylläpitänyt vuodesta 2006 lähtien omaa GitHubin kaltaista CodePlex-palveluaan, josta löytyy paljon avoimen lähdekoodin sisältöä. Microsoft kertoo tavoittelevansa näillä toimilla paremman yhteentoimivuuden ja valinnanvapauden tarjoamista asiakkailleen ja kehittäjille koko toimialalla.

Microsoft kertoo murroksen näkyvän sen työskentelytavoissa muiden alan toimijoiden kanssa, asiakkaiden kuuntelemisessa sekä suhtautumisessa pilvipalveluihin, -työkaluihin ja -tukeen. Talouslehti Forbesin haastattelussa Reconnixin teknologiajohtaja Steve Nice suhtautuu kuitenkin kriittisesti Microsoftin ilmoitukseen. Kuten Nice huomauttaa, tuntuu äkillinen suunnanmuutos epäjohdonmukaiselta Microsoftin taisteltua vuosia avoimen lähdekoodin innovaatioita vastaan. ”Microsoft tuntuu toimivan ennemminkin pakon sanelemana kuin omasta tahdostaan”, kuvailee Nice. Hän väittääkin muutoksen takana olevan yksinkertaisesti pyrkimys vallata jalansijaa pilviteknologioista, joissa avoin lähdekoodi on ratkaisevassa roolissa. Microsoftin markkinoiman käänteen realisoitumista arvioidessa tuleekin muistaa, että suurin osa Microsoftin tuloista tulee -ainakin toistaiseksi- suljetuista ohjelmistoista ja avoimen lähdekoodin projektit ovat vain pieni osa sen kokonaistoimintaa. Toisaalta vaikka käänne onkin odottamaton, voimme vain toivoa, ettei Nice ole oikeassa. Kuten hän itsekin toteaa ”Microsoftin kokoinen kumppani voi olla vain hyvä asia avoimen lähdekoodin liikkeelle”.

 

Lisää aiheesta:
Tietoviikko
CNET
Nextgov
Microsoft UK Faculty Connection
Forbes

Wednesday, 30 July 2014

Avoin lähdekoodi ratkaisuna uhanalaisten kielten pelastamiseen

COSS.fi | 08:40, Wednesday, 30 July 2014

Maailmassa on reilut 6000 kieltä, joista 386:lla on yli miljoona puhujaa kullakin kattaen yhteensä 94 prosenttia maailman väestöstä. Pienempiä kieliä kuolee UNESCO:n mukaan noin 14 päivän välein ja on arvioitu, että vuosisadan loppuun mennessä puolet tänä päivänä puhutuista kielistä on kuollut. Kielten kuollessa mukana katoaa myös arvokasta tietoa ihmisen ajattelusta ja eri kulttuureista. Tästä syystä on tärkeää, että kieli on digitaalisesti vahva ja helpommin omaksuttavavissa myös tuleville sukupolville. Avoimen lähdekoodin ratkaisujen hyödyntäminen osana kielten pelastustyötä on kasvanut vauhdilla, josta osoituksena toimivat viimeaikaiset tapahtumat Euroopassa ja Aasiassa.

Pyreneitten niemimaalla viisi ohjelmistojen lokalisoinnin parissa työskentelevää ryhmää ovat kutsuneet suuret avoimen lähdekoodin ohjelmistoprojektit liittymään työpajaansa 4.-5. lokakuuta Espanjan Santiago de Compostelaan. Ryhmät haluavat jakaa yhteiset uhanalaisten ja vähemmistökielten lokalisaatioon liittyvät ongelmat ja parantaa avoimen lähdekoodin projektien välistä yhteistyötä. Ryhmien tarkoituksena on tavata kääntäjät, jotka työskentelevät Mozillan, LibreOfficen, Apachen, OpenOfficen, Gnomen, KDE:n, Debianin, Fedoran ja Cyanogenmodin parissa sekä kaikki avoimien ohjelmistojen kääntämisestä kiinnostuneet. Ohjelmistot on tarkoitus kääntää aragonian, asturian, katalaanin, baskin ja galegon kielille.Overview of Vitality of the World’s Languages

Myös Intiassa, jossa tilanne on vakava 197 kielen ollessa uhanalainen, aktiivinen ryhmä angika-kielen puhujia pelastaa omaa kieltään teknologian avulla. Ryhmän perustajan ja avoimen lähdekoodin asiantuntijan Rajesh Ranjanin mukaan uhanalaisen kielen siirtäminen avoimen lähdekoodin alustoille on tärkeä ponnistus sekä angika-kielelle että koko maailmalle. Toiminnan alkuvaiheessa hän järjesti seminaarin, johon saapui useita kirjoittajia, runoilijoita, kielitieteilijöitä ja journalisteja. He kaikki tiedostivat tarpeen kielen siirtämisestä käyttöjärjestelmiin, mihin avoimen lähdekoodin yhteisö vastasi tarjoamalla apuaan. Bhasha Ghar -nimisen ryhmän ansiosta kuoleva kieli on nyt elossa avoimen lähdekoodin alustalla ja Ranjan uskoo sen olevan mahdollista muidenkin kielten kohdalla. Hänen kokemuksensa mukaan yksittäisen kielen pelastaminen ei ole liian suuri haaste kenellekään – varsinkaan avoimen lähdekoodin yhteisölle.

 

Lähteet:
Can the FOSS community save 197 endangered Indian languages?
Iberian minority language groups reach out open source
UNESCO’s Atlas of the World’s Languages in Danger Statistics

Muita uutisia aiheesta:
Madison Andrews: On endangered languages and-open source efforts to preserve them
Indigenous tweets: How open source holds the future to endangered languages

Tuesday, 29 July 2014

Valenciassa miljoonasäästöt avoimilla ratkaisuilla

COSS.fi | 08:05, Tuesday, 29 July 2014

Escudo_de_la_Generalitat_Valenciana_editValencian itsehallintoalueella on käynnissä useita avointen ohjelmistojen projekteja. Hiljattain alueen hallitus kertoi säästävänsä noin 36 miljoonaa euroa yhdeksässä vuodessa käyttämällä koulujen tietokoneissa Linuxia. Yli 110 000 tietokoneessa alueen kouluissa on käytössä niitä varten kehitelty Lliurex-käyttöjärjestelmä, joka on muunnelma Edubuntu Linuxista.

Lliurexista julkaistiin heinäkuun alussa uusi versio, joka tulee helpottamaan PC-laitteiston ylläpitoa ja hallintaa alueen kouluissa. Uuden version hyötyihin lukeutuu myös tulostuskustannusten aleneminen. Lisäksi versiossa on uutena ominaisuutena LliureX-Lab -sovellus, joka tarjoaa tukea kielenopetukseen ja mahdollistaa muun muassa ryhmävideokonferenssit.

Lliurexin lisäksi Valenciassa käytetään LibreOfficea toimisto-ohjelmistona. Se on käytössä kaikissa 120 000 hallinnon tietokoneessa ja alue säästää sen ansiosta 1,5 miljoonaa euroa vuodessa.

 

Lue lisää:
JoinUp
Tietoviikko

Thursday, 24 July 2014

Iso-Britannian hallitus siirtyy avoimiin tiedostomuotoihin

COSS.fi | 08:46, Thursday, 24 July 2014

Royal_Coat_of_Arms_of_the_United_Kingdom_(HM_Government).svgIso-Britannian hallitus on valinnut avoimet tiedostomuodot käytettäväksi asiakirjoissaan. Käytettäviksi standardeiksi on määritetty PDF/A tai HTML hallituksen asiakirjojen tarkasteluun ja OpenDocument- eli ODF-tiedostomuoto asiakirjojen jakamiseen ja yhteiseen työstämiseen. Kaikkien valtion toimijoiden odotetaan jatkossa käyttävän mainittuja tiedostomuotoja.

Iso-Britannian päätöksen taustalla on tahto varmistaa, että niin virkamiehet kuin kansalaisetkin voivat jatkossa käyttää tiedostojen katseluun tai työstämiseen heidän tarpeitansa parhaiten vastaavia ohjelmia. Muutos tukee hallituksen tavoitetta luoda kaikenkokoisille yrityksille tasavertainen toimintakenttä, joka edesauttaisi niiden kasvua. ”Olemme kuunnelleet niitä, jotka ovat kertoneet avoimien standardien vähentävän kustannuksia ja helpottavan yhteistyötä valtion kanssa. Tämä on suuri askel kohti ’digital-by-default’ (’oletusarvoisesti digitaalinen’) -ohjelmaamme, joka auttaa säästämään kansalaisilta, yrityksiltä ja veronmaksajilta 1,2 miljardia puntaa (1,6 miljardia euroa) tämän hallituskauden aikana”, kertoo ministeri Francis Maude.

Päätöksen seurauksena kansalaiset, yritykset ja vapaaehtoisjärjestöt eivät enää tarvitse erityisiä ammattiohjelmistoja avatakseen tai työstääkseen hallinnon asiakirjoja, virkamiehet voivat jakaa ja työstää asiakirjoja yhteisessä tiedostomuodossa sen sijaan, että vaihtelisivat eri muotojen välillä, ja valtion organisaatiot voivat valita sopivimmat ja kustannustehokkaimmat ohjelmistot tietäen, että ne ovat käytettävissä niin valtion sisäisesti kuin sen ulkopuolellakin. Muutoksesta on jo nyt saatu valtava määrä positiivista palautetta niin alan asiantuntijoilta kuin suurelta yleisöltäkin, mikä on omiaan osoittamaan, kuinka tärkeää oikeanlaisen tiedostomuodon valinta on.

 

Lue lisää:
GOV.UK
ZDNet

Wednesday, 23 July 2014

Ranskan parlamentaarinen komitea kannustaa eurooppalaisia siirtymään avoimen lähdekoodin ohjelmistoihin

COSS.fi | 08:03, Wednesday, 23 July 2014

Eurooppalaisten tulisi suosia valinnoissaan avoimen lähdekoodin ohjelmistoratkaisuja tekemällä hankinnoistaan julkisia ja avoimista standardeista pakollisia, suosittelee Ranskan parlamentaarinen komitea. Vapaiden ohjelmistojen käyttö on keskeistä sillä ne lisäävät tietoturvaa, vähentävät taloudellisia riippuvuuksia ja taistelevat suljettujen ohjelmistomyyjien voiton tavoittelua vastaan. Komitea pitää myös ohjelmistopatenttien poistoa tärkeänä tekijänä uusien innovaatioiden syntymisen kannalta.http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6c/Paris_Assemblee_Nationale_DSC00074.jpg

Heinäkuun alussa julkaistiin lopullinen raportti ”Nouveau rôle et nouvelle stratégie pour l’Union européenne dans la gouvernance mondiale de l’Internet” (Euroopan Unionin uusi rooli ja strategia internetin globaalissa hallinnoinnissa) senaattori Catherine Morin-Desaillyn johdolla. Raportti osoittaa kuinka muutokset teknologiassa ja asenteissa ovat muokanneet internetistä valtavan vakoilemisen välineen, minkä takia Euroopan tulisi lisätä vaikutustaan internetin hallinnassa. Morin-Desailly huomauttaa, että internetin hallinnasta on tullut geopoliittinen kysymys ja uusi globaali taistelukenttä.

Ranskalla on komitean mukaan merkittävät voimavarat ja runsaasti tietotaitoa vapaiden ohjelmistojen kentällä. Komitea kehottaa edistämään avoimen lähdekoodin käyttöä sekä tekemään päätöksiä, joilla voidaan tehostaa tietotekniikkataitoja myös koulutuksessa. Sekä ranskalainen National Council of Free Software (CNLL) että vapaiden ohjelmistojen kannatusryhmä April ovat ottaneet mielellään raportin vastaan. CNLL pitää raportin ehdotuksia konkreettisina ja uskoo sen argumenttien suosivan vapaita ohjelmistoja lisäämällä taloudellisia säästöjä, kilpailua, innovaatioita sekä tietoturvaa. April puolestaan näkee ohjelmistopatenttien poiston sekä julkishallinnon vakavan harkinnan siirtyä vapaisiin ohjelmistoihin positiivisena edistysaskeleena.

 

Lähde:

France parliamentary committee: ’encourage European open source software market’

Monday, 21 July 2014

Älykodit rakentuvat yhteensopivuutta ja avoimuutta hyödyntäen

COSS.fi | 08:25, Monday, 21 July 2014

smarthomeÄlykodin tekniikka perustuu automaatioon, jolla pyritään tekemään asumisesta helpompaa ja ekologisempaa. Asukkaat voivat hallinnoida järjestelmää esimerkiksi älypuhelimellaan tai tabletillaan. Kehitystyössä mukana olevien yritysten ja yhdistysten yleinen käsitys on, että älykotien omaksuminen onnistuu parhaiten tehden kokonaisuudesta mahdollisimman yhteensopivan hyödyntäen avointa lähdekoodia ja avoimia rajapintoja.

Tuore esimerkki avoimesta kehitystyöstä tulee Hondalta, joka on julkaissut suunnitelmansa Smart Home-projektiinsa liittyen. Autonvalmistajana tunnettu Honda etsii tapoja elää tehokkaasti ja vähentää syntyviä hiilidioksidipäästöjä. Suunnittelussa otetaan huomioon kestävä energiankulutus, lämmitys- ja jäähdytysmenetelmät, älykäs valaistus, kestävät rakennusmateriaalit ja jätteenkäsittely, aurinkoarkkitehtuuri sekä sähköautojen lataus. Honda on julkaissut avoimella lähdekoodilla teknisiä tietoja kuten arkkitehtuurisia suunnitelmia, mekaanisia piirustuksia, huonekalujen ohjeita ja tietokoneavusteisen suunnittelun dataa.

Kaksi suuryritystä Samsung ja Googlen Nest Labs ovat puolestaan hiljattain liittyneet viiden yrityksen muodostamaan Thread–ryhmään, joka kehittelee uutta IP-pohjaista langatonta verkkoprotokollaa älykotien eri tuotteille. Ryhmän mukaan kuluttajilla on mahdollisuus yhdistää yli 250 laitetta toisiinsa pienitehoisella langattomalla verkolla. Nykyisen teknologian yhteensopimattomuus, kykenemättömyys kantaa IPv6-yhteyksiä, tehokkaat vaatimukset sekä hub and spoke”-mallit eivät heidän mukaansa jätä tilaa esineiden internetin kasvamiselle.

Lue lisää:

Honda Smart Home is now open source
Smart home stack needs interoperability as specification groups proliferate

Friday, 18 July 2014

Avoimen lähdekoodin ohjelmistot käytössä kriisialueilla

COSS.fi | 08:27, Friday, 18 July 2014

Vuosikymmenien ajan hallitukset ja kansalaisjärjestöt ovat luottaneet yksityissektorin ratkaisuihin datan keräämisessä ja tulkitsemisessa kriisitilanteissa. Varsinkin vuoden 2010 Haitissa tapahtuneen maanjäristystyksen jälkeen monet ovat alkaneet tiedostamaan edullisemman avoimen lähdekoodin teknologian tuomia mahdollisuuksia. Kriisinhallinnan resurssit ovat usein suhteessa sen kokoluokkaan liian pienet, jonka takia tarvitaan ratkaisuja, jotka ovat sekä edullisia että helposti omaksuttavia haavoittuvimpien yhteisöjen auttamisessa. Avoin lähdekoodi luo kansalaisjärjestöille ja muille toimijoille yhteisen päätöksenteon alustan samalla jättäen niille vaihtoehtoja ja joustavuutta teknisen tuen ja palveluiden saamiseksi. Se voidaan monimuotoisuutensa ansiosta myös räätälöidä tietyn kriisin tarpeisiin luoden laajan kehittäjien ekosysteemin. Seuraavassa on esiteltynä kaksi menestynyttä avoimen lähdekoodin kriisinhallinnan projektia.

Ushahidi on  voittoa tavoittelematon teknologiayritys, joka on erikoistunut avoimen lähdekoodin ohjelmistojen hyödyntämiseen tiedon keräämisessä, visualisoinnissa, viestinnässä ja kartoittamisessa. Alusta on kehitetty niin, että kriisi-informaation kerääminen suuren yleisön toimesta tarjoaa uusia näkökulmia tapahtumiin reaaliajassa. Yhteisöllisen projektin ovat luoneet ydinryhmän lisäksi vapaaehtoiset alun perin Kenian 2008 vaalien jälkeisten väkivaltaisuuksien kartoittamiseen. Nykyään saavutuksiin kuuluu muun muassa teknologiakeskus iHub:n perustaminen, joka sijaitsee Nairobissa. Sen tuloksena on Itä-Afrikkaan  syntynyt teknologiayhteisö, jolla on nykyisin yli 14 000 jäsentä ja joka on synnyttänyt 150 startup-yritystä ja luonut yli 1000 työpaikkaa. Useimmat kehitystiimin jäsenet tulevat eri Afrikan maista kuten Keniasta, Ghanasta ja Malawilta, mutta myös Yhdysvalloista ja Euroopasta. Tällä viikolla Ushahidi valittiin Kenian 50 innovatiivisimman yrityksen joukkoon.

 

https://c2.staticflickr.com/6/5229/5703377559_5c39a7d76b_z.jpg

 

Sahana Foundation Projects on ilmainen avoimen lähdekoodin katastrofinhallintajärjestelmä, jolla havainnoidaan koordinoinnin ongelmat esimerkiksi ihmisten etsimisessä, tuen ja vapaaehtoisten hallinnoinnissa samalla seuraten tarkasti hallituksen, kansalaisjärjestöjen sekä uhrien leirejä. Järjestelmä keksittiin vuonna 2004 Sri Lankan tsunamin aikaan Sri Lankan hallituksen toimesta ja on ollut käytössä laajalti erilaisilla kriisialueilla kuten maanjäristyksessä Pakistanissa, mutavyöryssä Philippiineillä sekä Jogjakartan maanjäristyksessä Indonesiassa.

Avoimen lähdekoodin ratkaisut kriisinhallinnassa on havaittu myös YK:ssa. Sen tieto- ja viestintäliikenteen erikoistunut järjestö ITU (International Telecommunication Union) on hiljattain käynnistänyt kilpailun, jossa etsitään avointa lähdekoodia hyödyntäviä innovaatioita kriisinhallinnassa. Voittajille on mahdollisuus saada 10 000 dollarin alkurahoitus sekä projektin esittelymahdollisuus Telecom World 2014-tapahtumassa joulukuussa Qatarin Dohassa. Kilpailulla halutaan varsinkin haastaa nuoret 18-30-vuotiaat startup-yrittäjät ITU:n kaikista 193:sta jäsenmaasta. Kilpailu päättyy 31. heinäkuuta.

Lisää aiheesta:

Ushahidi
Sahana Foundation
ITU Telecom World Young Innovators Competition

Tuesday, 15 July 2014

Euroopan komissio vastahakoinen siirtymään avoimiin ohjelmistoratkaisuihin

COSS.fi | 07:36, Tuesday, 15 July 2014

In a strategy paper which the Commission released in response to official questions from MEP Andersdotter, the EC lays out a three-track approach for its office automation platform for the coming years. This strategy will only deepen the Commission’s reliance on secret, proprietary file formats and programs. – See more at: http://blogs.computerworlduk.com/open-enterprise/2014/07/european-commissions-anti-open-source-approach-to-software-procurement/index.htm#sthash.IURH2YEP.dpufeu_flags
In a strategy paper which the Commission released in response to official questions from MEP Andersdotter, the EC lays out a three-track approach for its office automation platform for the coming years. This strategy will only deepen the Commission’s reliance on secret, proprietary file formats and programs. – See more at: http://blogs.computerworlduk.com/open-enterprise/2014/07/european-commissions-anti-open-source-approach-to-software-procurement/index.htm#sthash.IURH2YEP.dpuf

eu_flagsEuroopan komissio uusi hiljattain sitoutumisensa suljettuihin ohjelmistoihin ja tiedostomuotoihin. Komissio kieltäytyy vakavasti irrottautumasta toimittajalukosta ja sivuuttaa kaikki mahdolliset vaihtoehdot. Tällä tavoin EU:n virkamiehet epäonnistuvat siinä, mistä itse saarnaavat.

Huhtikuussa komissio allekirjoitti kaksi sopimusta Microsoftin kanssa. Toinen on sopimus ”korkean tason” palveluista ja toinen puitesopimus ohjelmistojen lisensiointiehdoista. Itse lisenssit on sovittu Hewlett-Packardin kanssa vuonna 2012 erillisellä sopimuksella, jonka arvo on 50 miljoonaa euroa. Sopimukset kattavat komission itsensä sekä 54 muuta EU-organisaatiota.

Komission kanssa yhteistyössä toimiva FSFE (Free Software Foundation Europe) on esittänyt huolensa komission sulkeutuneisuutta kohtaan. Säätiön presidentin Karsten Gerloffin mukaan komissio ei ole edes suostunut tarkastelemaan mahdollisia vaihtoehtoja. Komissio julkisti hiljattain ensimmäistä kertaa olevansa sidoksissa ohjelmistotoimittajaansa, mutta dokumentit kuitenkin osoittavat, että komissio ei ole nähnyt suurta vaivaa etsiessään avoimiin standardeihin pohjautuvaa ratkaisua. Tästä seurauksena suurimmalla osalla Euroopan IT-alan toimijoista ei ole mahdollisuuksia toimia yhteistyössä komission kanssa.

Yhteistyökumppaninsa FSFE:n lailla COSS ei myöskään tue komission päätöksiä sulkea avoimet vaihtoehdot harkinnan ulkopuolelle. Komission tulisi näyttää esimerkkiä muille Euroopan julkishallintojen toimijoille, jotta avoimuuden periaatteet leviäisivät koko Euroopan Unionin alueelle. Avoimien ohjelmistojen toimiala on Euroopassa todella eläväinen ja täynnä toimivia esimerkkitapauksia, joten perustelut vaihtoehtojen puuttumisesta eivät ole hyväksyttäviä. Avointa päätöksentekoa korostavan komission tulisi toimia ajamiensa periaatteiden mukaisesti.

 

Since it is not true that there are no other viable alternative products at the ”bottom end of the stack”, and since multilingual support is also not an issue, this argument comes down to ”sunk cost” – basically, the European Commission has wasted so many billions of our Euros that it cannot contemplate admitting that it was a bad deal and moving on to a better one. Instead, it tries to argue that it is trapped, and must simply carry on paying through the nose for inferior products. – See more at: http://blogs.computerworlduk.com/open-enterprise/2014/07/european-commissions-anti-open-source-approach-to-software-procurement/index.htm#sthash.y3x4z2uP.dpuf
In a strategy paper which the Commission released in response to official questions from MEP Andersdotter, the EC lays out a three-track approach for its office automation platform for the coming years. This strategy will only deepen the Commission’s reliance on secret, proprietary file formats and programs. – See more at: http://blogs.computerworlduk.com/open-enterprise/2014/07/european-commissions-anti-open-source-approach-to-software-procurement/index.htm#sthash.IURH2YEP.dpuf

In a strategy paper which the Commission released in response to official questions from MEP Andersdotter, the EC lays out a three-track approach for its office automation platform for the coming years. This strategy will only deepen the Commission’s reliance on secret, proprietary file formats and programs. – See more at: http://blogs.computerworlduk.com/open-enterprise/2014/07/european-commissions-anti-open-source-approach-to-software-procurement/index.htm#sthash.IURH2YEP.dpu

In a strategy paper which the Commission released in response to official questions from MEP Andersdotter, the EC lays out a three-track approach for its office automation platform for the coming years. This strategy will only deepen the Commission’s reliance on secret, proprietary file formats and programs. – See more at: http://blogs.computerworlduk.com/open-enterprise/2014/07/european-commissions-anti-open-source-approach-to-software-procurement/index.htm#sthash.IURH2YEP.dpuf
In a strategy paper which the Commission released in response to official questions from MEP Andersdotter, the EC lays out a three-track approach for its office automation platform for the coming years. This strategy will only deepen the Commission’s reliance on secret, proprietary file formats and programs. – See more at: http://blogs.computerworlduk.com/open-enterprise/2014/07/european-commissions-anti-open-source-approach-to-software-procurement/index.htm#sthash.IURH2YEP.dpuf
In a strategy paper which the Commission released in response to official questions from MEP Andersdotter, the EC lays out a three-track approach for its office automation platform for the coming years. This strategy will only deepen the Commission’s reliance on secret, proprietary file formats and programs. – See more at: http://blogs.computerworlduk.com/open-enterprise/2014/07/european-commissions-anti-open-source-approach-to-software-procurement/index.htm#sthash.IURH2YEP.dpuf

Lue lisää:

EU’s Anti-Open Source approach to procurement
EC distorts market by refusing to break free from lock-in

Friday, 11 July 2014

Ranska YK:n sähköisten hallitusten listan kärjessä

COSS.fi | 08:08, Friday, 11 July 2014

Le_Chateau_de_ChantillyRanska on ensimmäisenä Yhdistyneiden Kansakuntien listauksessa, jossa sijoitetaan sähköisiä hallituksen palveluita tuottavat sekä sähköisiä osallistumismahdollisuuksia tarjoavat maat järjestykseen. Ne ovat osa luokittelua YK:n vuoden 2014 sähköisten hallitusten tutkimuksessa, joka julkaistiin 24. kesäkuuta. Raportin mukaan Ranskan omistautuminen julkisten palveluiden laajentamiseen verkossa tekee siitä johtajan kentällä. Ranska on pyrkinyt hillitsemään kuluja tarkastelemalla ilmaisia vaihtoehtoja kaupalliselle IT-infrastruktuurille ja applikaatioille systemaattisella tavalla sekä laajentamaan avoimen lähdekoodin ohjelmistojen käyttöä.

Yhteenvedossaan YK viittaa hallituksen vuonna 2012 julkaistuun ilmaisen ohjelmiston politiikkaan. Circulaire Ayrault-niminen politiikka tähtää alhaisempiin IT-kustannuksiin sekä ketteryyteen. Se myös kannustaa innovaatioihin ja muiden tekijöiden kuten paikallisten viranomaisten sekä kehittäjäyhteisöjen sitouttamiseen sähköisten palveluiden yhteistuotannossa.

Ranska arvioitiin hyvin kaikilla käytännön aloilla ja verkkopalveluiden kehitystasoilla jatkuvan julkisten palveluiden laadun parantamisen, hallituksen sivujen yhdistämisen sekä kansalaiskonsultaatioon rohkaisun ansiosta. Kansallisen hallinnon virallinen sivusto ohjaa yksittäisiä kansalaisia, yrityksiä ja yhdistyksiä käyttämään niille merkityksellisiä palveluja tapahtuman tai aiheen mukaan. Sen tehtävänä on myös kerätä ideoita hallinnon yksinkertaistamisesta, yhdistää kansalaisia ajankohtaisiin väittelyihin ja konsultaatioihin sekä helpottaa vuorovaikutusta hallituksen kanssa.

YK:n mukaan hallitusten avoin data ja avoimet standardit muuttavat julkisten palveluiden kenttää tarjoamalla enemmän mahdollisuuksia hallituksille työskennellä yhdessä kansalaisten kanssa. Avoimen hallituksen datan osalta tutkimus osoittaa, että melkein kaikki maat, jotka osallistuivat tutkimukseen julkaisevat dataansa saataville konekielisenä avoimilla ohjelmistomuodoilla.

Lähde:

Using Open Source France tops UN e-government survey

Wednesday, 09 July 2014

Etelä-Korea suuntaa katseensa avoimen lähdekoodin ohjelmistoihin

COSS.fi | 09:13, Wednesday, 09 July 2014

Etelä-Korean hallitus haluaa lisätä sen avoimen lähdekoodin ohjelmistojen käyttöä vähentääkseen riippuvuutta suljetuista ohjelmistoratkaisuista. Suunnitelmissa on tehdä avoimista standardeista vaatimus, joka mahdollistaisi valitsemisen useiden eri käyttöjärjestelmien sekä selaimien välillä. Tavoitteena on, että, muutos tulee tapahtumaan vuoteen 2020 mennessä.

Secret Garden, Changdeokgung Palace, Seoul, South Korea

Lee Hyeok-jae NIPA:sta (National IT Industry Promotion Agency) julkisti suunnitelman  avoimen lähdekoodin ohjelmistojen edistämisestä Tieto- ja viestintäteknologiaministeriön järjestämässä konferenssissa kesäkuun alussa. Suunnitelman yhtenä keskeisimmistä tavoitteista on tehostaa kotimaista avoimen lähdekoodin toimialaa, joka koetaan tärkeäksi huipputeknologian omaksumisen sekä lahjakkaiden ohjelmoijien kasvattamisen kannalta.

Siirtyminen avoimen lähdekoodin ohjelmistoihin tarkoittaa myös avoimiin standardeihin siirtymistä, jotka tulevat korvaamaan yleisen suljetun verkkosisällön viitekehyksen ja näin helpottaa hallitusta pääsemään eroon toimittajalukosta. Suunnitelmassa ennakoidaan vuosittainen nousu vaihtoehtoisissa käyttöjärjestelmissä ja muissa ohjelmistoratkaisuissa yli kuuden vuoden aikajaksolle.

Ministeriö aloittaa pilottiohjelmat avoimen lähdekoodin työpisteiden käyttöönotolla ensi vuoden aikana kymmenessä eri julkis- ja yksityisorganisaatiossa. Tuloksia tarkastellaan 2018, jolloin myös selvitetään mahdollisuutta siirtyä avoimeen lähdekoodiin valtion omissa työasemissa. Suunnitelmissa on luoda kattava työvoima avoimen lähdekoodin ohjelmistojen ympärille tukemaan yhteisön toimia ja vahvistamaan yliopistokoulutusta kertoo Lee Heyok-jaen. Hänen mukaansa he ovat tällä hetkellä harkitsemassa yhteensopivien järjestelmien vakiinnuttamista, jotta avoimen lähdekoodin ohjelmistojen käyttöönottoa edistettäisiin samaan aikaan hallituksen tutkimus- ja kehitysprojektin kanssa.

Kolmas päivä kesäkuuta ranskalaisen santarmin ja hollantilaisen Eden kunnan IT-asiantuntijat osallistuivat Etelä Korean Tieto- ja viestintäteknologiaministeriön järjestämään konferenssiin Soulissa. Majuri Stéphane Dumond esitteli santarmin avoimen lähdekoodin muutosta sekä Eden kaupungin koneellistumisen ja automaation johtaja Bart Lindeboom puhui kaupungin avoimien standardien strategiasta. Tällä viikolla Korean ICT ministeriön edustajan on tarkoitus tavata Euroopan Komission edustajia, jotka työstävät avoimen lähdekoodin ja avoimien standardien menettelytapojen parissa.

Lisää aiheesta:

The government says, ”we will break away from OS dependancy with open source software by 2020
South Korean government to switch to open source
’Open source crucial for cutting edge industry – South Korea ICT ministry

Monday, 07 July 2014

Pohjoismaiden maanmittauslaitokset hyödyntävät avointa lähdekoodia yhteisessä kehitystyössään

COSS.fi | 08:31, Monday, 07 July 2014

årstaAvoimen lähdekoodin ohjelmistoratkaisut ovat tehneet Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin maanmittauslaitosten yhteistyöstä helpompaa kertovat Jani Kylmäaho ja Kari Reini Maanmittauslaitokselta. Organisaatiot työstävät yhdessä ohjelmistoa hyödyntäen GitHub:a karttatasojen visuaalisen editorin työstämisessä (styled layer descriptor, SLD). Editori on kehitetty osana European Location Framework:a (ELF), joka pyrkii tarjoamaan ajantasaisen, virallisen, yhteensopivan, rajat ylittävän paikkatiedon mallitoteutuksen Euroopan julkis- ja yksityissektoreiden käyttöön.

Yhteinen avoimen lähdekoodin kehitystyö on Nordic Open Source Initiative Network:n (NOSIN) tavoitteista keskeisimpiä. Verkosto perustettiin pohjoismaisten maanmittauslaitosten toimesta 2010, jolloin se aloitti kansallisten paikkatietoaineistojen jakamisen. NOSIN testaa yhteisiä projekteja, jakaa latauspalveluja ja työstää OpenSearch:a. Ryhmän jäsenet vaihtavat ideoita ratkaisuista tunnistamiseen ja lupiin liittyen sekä keskustelevat uusista mahdollisista työkaluista kuten oskari.org:sta. Oskari on selainpohjainen maantieteellisten karttojen näyttöratkaisu.

Suurimpana etuna avoimen lähdekoodin hyödyntämisessä on Kylmäahon mukaan toimittajalukosta eroon pääsy. Mahdollisuus osallistua projektiin nopeuttaa kehitystä, virheet korjataan nopeammin ja parannukset ovat nopeasti jaettu. Avoimeen lähdekoodiin siirtyminen vaatii julkishallinnoilta näiden yhteisöjen kypsyyden ja suuruuden arviointia. Hän suosittelee tiiviistä suhteiden rakentamista ja yksityisen kehityksen välttämistä. ”Jos teet paljon kehitystyötä eteenpäin ilman integrointia pääprojektiin, on tiedossa lisätöitä pysyttäessä mukana pääversion julkaisuissa”

Lisää aiheesta:

Open source helps Nordic land surveys work together
Esitys Inspire-konferenssissa (pdf)
Yhteenveto esityksestä Inspire-konferenssissa
Inspire-konferenssi

Friday, 04 July 2014

Linuxin osuus maailman supertietokoneista ylivoimainen

COSS.fi | 08:14, Friday, 04 July 2014

supcomppieTuoreen listauksen mukaan maailman top 500:sta supertietokoneesta 485 käyttää Linuxia ja jäljelle jäävistä peräti 13 Unixia. Linuxin osuus maailman supertietokoneissa on näin ollen 97 prosenttia. Taannoin pidetyssä Linux Enterprise End-User -konferenssissa eräs Red Hatin edustajista kertoi, ettei Linuxin dominointi ole yllätys, mutta yllätys sen sijaan olisi, mikäli joku kilpailijoista pääsisi edes lähelle.

Linuxin kaltaiselle avoimen lähdekoodin käyttöjärjestelmälle on kuitenkin mahdotonta laskea koodia ilman taustalla toimivaa yhteisöä kertoo ReadWrite-lehden kolumnisti Matt Asay. Eloisa yhteisö tarjoaa hänen mukaansa useita etuja:

 1. Yhteisö tekee avoimen lähdekoodin projektin omaksumisesta trendikästä
 2. Yhteisö tekee avoimen lähdekoodin projektin omaksumisesta turvallista
 3. Yhteisö luo laajemman kokonaismarkkinan
 4. Yhteisö tekee kilpailemisen muille vaikeaksi

Yhteisö ei ainoastaan vähennä riskiä siitä, että tietyn koodin runkoon luottaminen päättyy pettymykseen vaan varmistaa myös, että verkkomateriaaleja ja osaamista on riittävästi. Tämä johtaa kasvavaan kolmansien osapuolien lisäosien ekosysteemiin. Se on ikiliikkuva sykli joka vaikeuttaa yhden yrityksen hallitsevan aseman syntymistä.

Suorituskyky on Asayn mukaan helppo ongelma ratkaistavaksi kun projektilla on tarpeeksi yhteisön voimavaroja. Linuxin kohdalla suorituskyky kasvoi vauhdilla kun suuret kaupalliset tekijät kuten Red Hat, IBM ja HP liittyivät joukkoon. Jokaisella osanottajalla on ollut omat syynsä ja tapansa osallistua Linuxin kehittämiseen. Ajan kuluessa tämä on näkynyt niin parempana yleisenä toiminnallisuutena kuin myös suorituskykynä.

Lisää aiheesta:

Linux world domination complete why its foolish to bet against open source communities
Linux dominates supercomputers as ever before

Wednesday, 02 July 2014

Kestäviä ratkaisuja avoimilla tiedostomuodoilla

COSS.fi | 07:45, Wednesday, 02 July 2014

Digitaalisen aineiston ylläpitämiseksi on tärkeää, että tietyt tiedostomuodot ovat toteutettavissa avoimen lähdekoodin ohjelmilla, kertoo dosentti Björn Lundell Skövden yliopistosta Ruotsista. Hän esittääkin avoimia standardeja ja avointa lähdekoodia suosittavaksi julkishallinnon hankinnoissa, jotta riski kontrollin menettämisestä voitaisiin minimoida.

Viime viikolla Lundell kiteytti tutkimuksensa Preforma-projektista, joka määrittelee kriittiset tekijät standardien pitkän aikavälin käyttöönotossa ja digitaalisen aineiston, kuten dokumenttien, kuvien sekä audiovisuaalisten komponenttien, arkistoinnissa.preforma1Yhteenvedosta voidaan päätellä, että julkishallinnon olisi tärkeä ymmärtää paremmin digitaalisen aineiston ylläpitämiseen liittyviä keskeisiä haasteita, kuten toimittajalukon aiheuttamia ongelmia. Tutkimuksen mukaan muistiorganisaatioiden aineiston tulisi säilyä paljon pidempään kuin suljettujen lisenssien ohjelmistoihin on tarjolla tukea ja ylläpitoa. Helppo tapa välttää tästä muodostuva ongelma on omaksua tiedostomuodot, jotka voidaan toteuttaa avoimen lähdekoodin ohjelmistolla.

Useat menettelytavat Euroopan komissiossa ja sen jäsenvaltioissa tukevat Lundellin argumenttia. 25. kesäkuuta 2013 julkaistussa tiedotteessaan komissio tunnistaa avoimien standardien käytön tärkeyden toimittajalukon välttämisessä. Tiedotteen mukaan avoimet standardit säästäisivät julkisella sektorilla jopa miljardi euroa vuodessa.

 

Lisää aiheesta:

Long-term sustainability through OSS implementations of open file formats
’Open file formats must be implementable in open source’
OSOR-tutkimusOpen Source Sweden

Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus – COSS ry valmistelee yhteistyötä Björn Lundellin ja Open Source Sweden -yhdistyksen kanssa.

Friday, 27 June 2014

Fuugin säätiö jakaa apurahoja avoimen koodin edistämiseksi

COSS.fi | 06:41, Friday, 27 June 2014

Fuugin säätiö on yhdistyksestä erillinen järjestö, joka perustettiin rahastoimalla FUUG ry:n Eunetin myynnistä saamia varoja miljoona markkaa. Vuoden 2013 lopussa Fuugin säätiön pääoma oli 230 000 euroa. Säätiö jakaa vuosittain apurahoja avoimen lähdekoodin kehittämiseksi, erityisesti suomalaisia hyödyttävällä tavalla.

Osoitteessa fuug.firahaa voi kuka tahansa henkilö jättää apurahahakemuksen. Säätiön tarkoituksena on UNIX:n kaltaisia käyttöjärjestelmiä, avoimia järjestelmiä ja tietotekniikan avoimia standardeja edistävän

 • tutkimuksen
 • tiedonvälityksen
 • opetuksen
 • yleishyödyllisen
 • epäkaupallisen tai voittoa tavoittelemattoman tuotekehityksen sekä
 • orastavan liiketoiminnan tukeminen.

Säätiö tukee mielellään hankkeita, joilla on mahdollisimman suuri vaikuttavuus suhteessa annettuun tukeen. Suomalaisena säätiönä FUUG tukee ensisijaisesti hankkeita, joista on hyötyä suomalaisille ja joita ei välttämättä mikään muu taho maailmassa tukisi.

Hakija voi olla yksityishenkilö, yhteisö tai yritys. Sama hakija tai hanke voi hakea avustusta useita kertoja. Hakijalle katsotaan eduksi jos on näyttöä laajasti käytössä olevan avoimen lähdekoodin ohjelmiston kehittämiseen tai markkinointiin osallistumisesta. Hakijan tulisi vähintäänkin olla aktiivinen suomalaisissa alan yhteisöissä ja esimerkiksi COSS ry:n jäsen. Vuonna 2013 apurahoja saivat Floss Manuals sekä Helsinki Hacklab ry.

Apurahoja voi hakea ympäri vuoden. Hakemuksia käsitellään 3-4 kertaa vuodessa kun säätiön hallitus kokoontuu. Hakemus on jätetty onnistuneesti jos hakemuslomakkeesta on saanut itselleen kopion sähköpostitse. Tarvittaessa hallitus kysyy lisätietoja hakijalta ja jokaiselle hakijalle ilmoitetaan aikanaan hallituksen päätöksestä.

Lisätietoa apurahoista ja hakemisesta löytyy kesäkuussa uudistuneelta sivustolta fuug.fi.

Wednesday, 25 June 2014

Sveitsiläispoliitikot selvittävät avoimen lähdekoodin mahdollisuuksia julkishallinnossa

COSS.fi | 09:15, Wednesday, 25 June 2014

switzerland-271440_640Sveitsin hallitus kartoittaa avoimen lähdekoodin ohjelmistojen käytön taloudellisia vaikutuksia julkishallinnossa sekä tarkastelee vuoden 2005 strategiaa avoimissa ohjelmistoratkaisuissa. Kaksi Sveitsin parlamentin Digitale Nachhaltigkeit -puolueryhmän jäsentä ovat esittäneet hallitukselle jatkokysymyksiä ja ovat ottaneet aktiivisen aseman avoimien ohjelmistojen edistämisessä.

Edith Graf-Litscher Thurgaun piirikunnasta haluaa tietää huolenaiheista liittohallituksen harkitessa eri vaihtoehtoja avoimen lähdekoodin ja suljettujen vaihtoehtojen välillä. Hän lähetti seitsemän kysymyksen listan mukaan lukien hallituksen kymmenelle suurimmalle yksityisomistuksellisten ohjelmistojen myyjälle selvittääkseen lisensseihin ja ylläpitoon käytettyä rahamäärää. Graf-Litscher selvittää myös, mitä hallitus aikoo tehdä parantaakseen yhteistyötä muiden julkishallinnon toimijoiden kanssa avoimen lähdekoodin ohjelmistojen käytössä.

Alkuvuodesta Bernin parlamentti äänesti yksimielisesti lakialoitteen puolesta, joka ohjeistaa julkishallintoa kasvattamaan avoimen lähdekoodin käyttöä ohjelmistojen yhteensopivuuden lisäämiseksi. Päätökseen vaikuttamassa ollut Bernin piirikunnan edustaja Christian Wasserfallen haluaa liittoneuvoston raportoivan avoimen lähdekoodin ohjelmistojen käytön olemassa olevista ja tulevaisuuden mahdollisista makrotalouden säästöistä. Hän haluaa myös tietää minkälaisia toimenpiteitä liittohallitus voisi tehdä lisätäkseen avoimempia ohjelmistoratkaisuja.

Viime perjantaina julkistetussa lehdistötiedotteessa puolueryhmä selittää, että hallituksen vuonna 2005 tehty strategia epäonnistui saamaan julkishallintoa harkitsemaan avoimen lähdekoodin vaihtoehtoja suljettujen sijaan. Monet jatkavat suljettujen ohjelmistojen käyttämistä ja ryhmän mukaan he ohittavat julkisia hankintoja ja sivuuttavat ohjelmistojen yhteensoveltuvuutta. Liittohallituksen standardi luettelo koostuu lähes yksinomaan patentoiduista ohjelmistoista vaikka useimmissa kategorioissa olisi useita toteuttamiskelpoisia avoimen lähdekoodin vaihtoehtoja.

Ryhmä viittaa vuoden 2006 tutkimukseen, jossa arvioitiin Euroopan julkihallintojen säästävän noin 36 prosenttia IT-kustannuksistaan lisäämällä avoimen lähdekoodin käyttöä. Vuoden 2012 tutkimus arvioi Euroopan maiden vuosittaisten säästöjen nousevan 114 miljardiin euroon kokonaisvaikutuksen noustessa noin 342 miljardiin euroon. ”Nämä tutkimukset osoittavat kuinka suuri potentiaali avoimella lähdekoodilla on?”

 

Lue lisää

Swiss to study economic potential of open source
Press release Swiss parliament’s ’Digital Sustainability’ (Saksaksi)
Partial strategy: Open Source Software
Standards of the Swiss Federal administration
Study on the: Economic impact of open source software on innovation and the competitiveness of the Information and Communication Technologies (ICT) sector in the EU

Thursday, 19 June 2014

Autoteollisuuden suunta on avoin

COSS.fi | 08:59, Thursday, 19 June 2014

Sähköautovalmistaja Teslan suuri julkistus aikomuksistaan julkaista patenttinsa julkiseen jakeluun kuohutti automaailmaa viime viikolla. Teko on herättänyt kiinnostusta myös suurten autonvalmistajien keskuudessa ja vain neljä päivää Teslan patenttijulkistuksen jälkeen BMW ja Nissan ilmoittivat yhteistyöhalukkuudesta latausasemaverkoston kehittämiseen. BMW:n edustajan mukaan neuvotteluja Teslan kanssa on käyty, mutta keskustelun aiheita ei ole toistaiseksi paljastettu. Kaikille avoimesta pikalatausasemaverkosta on tarkoitus tehdä samanlainen standardi kuin matkapuhelimien micro-USB-latureista.

TeslaTesla haluaa antaa itsestään avoimemman kuvan ja toimia avoimen lähdekoodin periaatteiden mukaan. Yritystä on aiemmin verrattu Appleen, mutta merkin uusi suunta on menossa kohti Androidin avoimuutta. Patenttikeskustelu on myös näkynyt positiivisesti pörssissä, ja tämän viikon maanantaina Teslan osake oli ennätyskorkealla. Jos BMW ja Nissan liittyvät Teslan kelkkaan latausasemaverkoston kehittämisessä, voi sähköautojen läpimurto olla lähempänä kuin uskommekaan.

Auton valmistaminen onnistuu tänä päivänä myös täysin avoimen lähdekoodin periaatteita noudattaen kuten OSVehicle on osoittanut. Italialaiset Francisco Liu ja Ampelio Macchi yhdistivät voimansa kehittääkseen Tabbyn, joka pyrkii luomaan osallistavan ja yleisen ekosysteemin autonvalmistajien keskuudessa. Tabby on alle tunnissa koottava auto johon mahtuu kahdesta neljään ihmistä. Siihen sopii sekä perinteinen polttomoottori kuin sähkö- että hybridimoottori. Projekti julkaistiin viime vuoden lopulla ja lähitulevaisuuden visiona on luoda alusta pienille organisaatioille ja yksityishenkilöille, jotka voivat rakentaa taloudellisen ja tiekelpoisen ajoneuvon koko kehitysprosessin ollessa avointa.

 

Lisää aiheesta:

Teslan uskalias patenttitemppu toimi – jättilaiset nöyrtyvät
Tesla’s Clever Patent Move Is Already Paying Off
Open-source DIY Tabby car can be constructed in 60 minutes

 

Wednesday, 18 June 2014

Ajankohtaista SUSE Suomelta

COSS.fi | 07:39, Wednesday, 18 June 2014

Korkean käytettävyyden ominaisuus saatavana pilvelle

SUSE® on täydentänyt SUSE Cloud 3 -tuotettaan korkean käytettävyyden toiminnallisuuksilla. Havana-pohjainen SUSE Cloud on ensimmäinen avoimen lähdekoodin OpenStack-ratkaisu, joka tarjoaa yrityksille automatisoidun korkean käytettävyyden konfiguroinnin ja käyttöönoton.

Lisää aiheesta Kauppalehden sivuilla

SUSE Studiolla on jo yli puoli miljoonaa käyttäjää

Suse Studio on tavoittanut yli 512 000 käyttäjää sen ylläpitämässä verkkoversiossa. Lisäksi yrityskäyttäjät, itsenäiset ohjelmistomyyjät ja teknologian tarjoajat ovat rakentaneet jo yli 2.4 miljoonaa ohjelmistosovellusta.

Lisää aiheesta SUSE:n sivuilla

Atos valitsi SUSEn:

”On vaikea kuvitella ongelmaa, joka ei olisi ratkaistavissa SUSEn tuotteilla. Olemme saaneet nopeaa, innovatiivista ja hyödyllistä apua SUSEn paikalliselta organisaatiolta.”

Atoksen Success Story

Hyvin hallinnoidut Linux-ympäristöt – jokaisella tulisi olla sellainen!

Monday, 16 June 2014

Avoin lähdekoodi edistämässä ihmisten terveyttä kehitysmaissa

COSS.fi | 09:15, Monday, 16 June 2014

MSFAvoimen lähdekoodin hyödyt voidaan valjastaa myös humanitaarisessa työssä. Seuraavassa on esiteltynä kaksi vaihtoehtoista avoimen lähdekoodin mahdollistamaa ratkaisua Afrikassa, jossa terveyteen liittyvät ongelmat ovat laajamittaisia ja resurssit usein rajallisia.

Tänä päivänä useimmat sairaalat hyödyntävät toiminnanohjausjärjestelmiä keskittääkseen laitoksensa toimintaa. Toiminnanohjausjärjestelmä on välttämätön sairaalan tehokkaaseen ylläpitoon ohjelmistojen vähentäessä kustannuksia samalla parantaen tehokkuutta ja laatua. Valitettavasti useimmilla Afrikan sairaaloista ei ole resursseja hankkia järjestelmiä käyttöönsä kertoo avoimen lähdekoodin ohjelmoija ja KwaMoja-projektin johtaja Tim Schofield. Hänen mukaansa avoin lähdekoodi mahdollistaa sairaaloille huippuluokan ohjelmiston hankkimisen hintaan johon heillä on varaa. Lisäksi sairaalat eivät maksa monikansallisten kalliista konsultoinnista ja lisensseistä rahojen pysyessä Afrikassa.

Vähäisten resurssien lisäksi Itä-Afrikan sairaalat kärsivät suuresta korruption määrästä. KwaMojan systeemi mahdollistaa hallinnon ja lahjoittajien läheisen kontrollin sairaalan tapahtumista vaikka lahjoittajat sijaitsisivat toisella maanosalla. Schofield sanoo järjestelmän vähentäneen sairaaloista vuotaneen rahan määrää, jonka ansioista ne voidaan käyttää potilaiden hoitamiseen.

Toinen avoimen lähdekoodin ratkaisu ovat avoimen lähdekoodin kartat, joita hyödynnetään Länsi-Afrikassa. 5. kesäkuuta hyväntekeväisyysjärjestö Médecins Sans Frontières raportoi Ebola-viruksen leviämisestä Guineassa ja Sierra Leonessa. Ebola on filovirus ja tämän aiheuttama verenvuotokuume, joka usein johtaa nopeasti kuolemaan. Apua välittävien organisaatioiden prioriteettina on toimittaa oikeanlaista apua nopeimmalla ja tehokkaimmalla tavalla, jonka vuoksi selkeä kuva Ebolan vaikuttamasta alueesta ja ajankohtaisista tapahtumista on tärkeää. SkiDev.Net:n podcastissa kaksi alan asiantuntijaa nostavat esille satelliittiteknologian ja avoimen lähdekoodin kartoituksen menestystekijöitä ja haasteita tämänkaltaisessa humanitaarisessa työssä.

Yksi rohkaiseva esimerkki tästä on Humanitarian OpenStreetMap:n koordinoima ohjelma, joka on tarjonnut avuntarjoajille interaktiivisen kartan, jonka avulla he voivat seurata taudin leviämistä ja uutisia uusista puhkeamisista. Yhteistyössä tehty kartta näyttää julkisesti esillä olevan datan ja apukeinot, jotka on mahdollista sekä lukea että ladata internetistä. Siitä voidaan helposti seurata Ebolan leviämistä Länsi-Afrikassa, paikallisia konflikteja sen ympärillä sekä mitä eri organisaatiot tekevät auttaakseen.

Lisää aiheesta:

Helping African hospitals with open source software
Using open-source mapping to help stop Ebola

 

Wednesday, 11 June 2014

Avoin lähdekoodi osana älykaupungin IT- arkkitehtuuria

COSS.fi | 11:02, Wednesday, 11 June 2014

barcelona1Tulevaisuuden älykaupungissa toiminnot mahdollistaa tietotekniikka, joka on verkottunut kaikkialle ja jossa eri järjestelmät kytkeytyvät toisiinsa saumattomasti. Täysin verkottuneessa kaupungissa internetin avulla voidaan säätää esimerkiksi energiankäyttöä ja liikenteen sujuvuutta. Yhdysvaltalainen tietojenkäsittelytieteilijä Vint Cerf uskoo Barcelonan johtavan älykaupunkien kehitystä maailmassa. Syyksi tähän myös ”internetin isäksi” kutsuttu Cerf mainitsee kaupungin johdon vahvan sitoutumisen älykaupungin luomiseen.

Barcelona uskoo älykaupunkien avoimeen kehitykseen ja hyödyntää toiminnassaan vahvasti avoimen lähdekoodin ratkaisuja. Avoimen lähdekoodin sensori- ja käyttölaite Sentilo on tästä hyvä esimerkki. Se on suunniteltu istumaan minkä tahansa avoimuutta ja helppoa yhteentoimivuutta etsivän älykaupungin arkkitehtuuriin. Sentilo on rakennettu, käytetty ja tuettu aktiivisen ja monimuotoisen kaupunkien ja yritysten luoman yhteisön toimesta, jonka mielestävoimet standardit ja avoimet ohjelmistot ovat ensimmäinen päätös, mitä älykaupungin tulisi tehdä.

Barcelonan kaupunginvaltuusto on sponsoroinut Sentiloa osana 2011 alkanutta projektia, jonka suunnittelun tavoitteena on ollut selvittää strategia ja tarvittavat toimenpiteet kaupungin nostamiseksi johtavaksi älykaupungiksi. Kaupunki on saavuttanut ainutlaatuisen aseman omilla aloitteillaan, mutta myös tarjoamalla tukeaan globaalille älykaupunkien yhteisölle. Barcelona ylläpitää tapahtumaa nimeltään Smart Cities Expo World Congress sekä vie eteenpäin City Protocol-aloitetta, mikä pyrkii osallistamaan kaupunkeja ympäri maailmaa pilottiprojekteihin yhteisten haasteiden tiedostamiseksi. Barcelona on myös testannut erilaisia sensoreita ääni- ja ilmasaasteesta liikenneruuhkiin ja jätteenkäsittelyyn.

Nykyisin Sentilo-yhteisöä tukee yli 10 kaupunkia ja 15 yritystä, joista osa on maailmanlaajuisia johtajia älykaupunkien kentällä. Seuraava versio alustasta on parhaillaan kehitteillä. Kehitysideoita otetaan vastaan kaikilta Sentilo-projektissa yhteistyössä toimivilta organisaatioilta.

Lisää aiheesta:

Mr. Internet: Barcelonasta tulee ensimmäinen älykaupunki
Sentilo – sensor and actuator platform for smart cities

Monday, 09 June 2014

Samsungin avoimen lähdekoodin Tizen-käyttöjärjestelmä mahdollistaa kommunikoinnin laitteiden välillä

COSS.fi | 08:20, Monday, 09 June 2014

Avoimen lähdekoodin käyttöjärjestelmät ovat valtaamassa matkapuhelinmarkkinoita. Uusimpana esimerkkinä tästä on Samsungin Tizen-käyttöjärjestelmä, josta on kaavailtu avoimissa järjestelmissä suositun Androidin kilpailijaa. Viime viikolla julkaistut tiedot uudesta käyttöjärjestelmästä osoittavat sen laajat käyttömahdollisuudet myös muissa laitteissa. Samsung Z-älypuhelimen lisäksi Tizeniä hyödynnetään esimerkiksi kameroissa, älykelloissa, autoissa sekä televisioissa. Tizenin avoimuus mahdollistaa laitteiden kommunikoinnin keskenään.

Tizen on useita vuosia työn alla ollut avoimen lähdekoodin Linux-pohjainen käyttöjärjestelmä, joka syntyi MeeGosta. Nokian ajettua alas MeeGon kehityksen ja siirryttyä Windows-alustalle Intel ja Samsung jatkoivat kehitystä Tizenillä. Nykyisen teknisen johtoryhmän jäsenten mukaan Tizenin kehitys tulee olemaan täysin avoin. Avoimen lähdekoodin käyttöjärjestelmä on käyttäjän kannalta hyvä asia, koska esimerkiksi sovellukset voidaan hioa paremmin toimiviksi, kun kehittäjille on avoin pääsy käyttöjärjestelmätietoihin.

tizenl

 

Ensimmäinen Tizen-puhelin on tullut myyntiin Venäjällä, mutta Suomeen uutta Samsung Z-mallia saadaan vielä odottaa. Tähän asti Samsung on käyttänyt puhelimissaan Googlen Android-käyttöjärjestelmää ja Microsoftin Windows Phonea. Yritys on puhunut myös Tizen CloudBoxista, joka toimii eräänlaisena varastona käyttäjien eri pilvipalveluiden tileille kuten Dropboxille ja Google Drivelle. Samsung mahdollisti ominaisuuden hyödyntämällä useiden yhtiöiden avoimia rajapintoja. Tizen CloudBoxin julkaisu avoimen lähdekoodin projektiksi on huhuttu tapahtuvan pian.

Samsungin kokoisten suuryritysten tarttuminen avoimen lähdekoodin kehitysprojekteihin ei ole toistaiseksi ollut yleistä. Tizenin menestys määrittelee pitkälti myös kilpailijoiden reagoinnin avoimen lähdekoodin hyödyntämisessä käyttöjärjestelmissään. Kehitystyötä tehdään myös Suomessa, sillä viime vuoden kesäkuussa Samsung avasi Espoon Otaniemeen ensimmäisen tutkimuskeskuksensa Pohjoismaissa. Tutkimuskeskus keskittyy avoimen lähdekoodin ratkaisuihin, televisioihin ja matkapuhelimiin. Yhtiön aikomuksena on palkata keskukseen 50 asiantuntijaa lähivuosien aikana sekä kasvattaa keskusta mahdollisuuksien mukaan.

 

Lähteet:

Samsung on the path to Open Source leadership
Not just for phones: Samsung shows Tizen-powered TV, cameras
Samsung kehittää Espoossa avointa koodia puhelimiin ja televisioihin
Kuva

Planet Fellowship (fi): RSS 2.0 | Atom | FOAF |

COSS.fi  Losca