Planet Fellowship (fi)

Tuesday, 05 July 2016

Mitä on avoimen lähdekoodin compliance?

COSS.fi | 06:21, Tuesday, 05 July 2016

keyboardandkey
Avoimen lähdekoodin käyttö organisaatioissa on lisääntynyt jopa räjähdysmäisesti. Erityisesti java-teknologioissa valmiita, hyödynnettäviä kirjastoja ja niiden osia on hyvin paljon. Yksittäisessä projektissa voi tulla käyttöön satoja, jopa tuhansia paketteja. Osa paketeista valitaan nimenomaisesti käyttöön ja osa tulee ns. riippuvuuksina eli paketteina, joita valitut paketit tarvitsevat toimiakseen.

Avoimen koodin compliancella tarkoitetaan niitä menettelytapoja ja prosesseja, joilla organisaatio varmistaa sen, että se noudattaa käyttämänsä avoimen koodin ehtoja. Lisäksi compliance-prosessiin liittyy tyypillisesti se, että varmistetaan organisaatiossa sovittujen menettelytapojen sekä muutoinkin parhaiden toimintatapojen noudattaminen.

Lisenssien ehtojen noudattamisen varmistaminen on jo sellaisenaan haastavaa, koska erilaisia avoimen koodin ohjelmistoja on paljon ja ne tyypillisesti muodostuvat monista osista. Lisäksi käyttötapoja on useita ja toteutuksen arkkitehtuuri voi vaihdella sekä varsinaisia lisenssejä ja niidenkin käyttötapoja on erilaisia. Yhdessä avoimen koodin paketissa voi olla kymmeniä, jopa satoja erilailla lisensoituja osia. Samaa pakettia voidaan käyttää sisäisesti, asiakastoimituksessa yhdelle asiakkaalle, tai maailmanlaajuiseen jakeluun menevässä laitteessa. Ohjelmiston arkkitehtuuriratkaisuja voi tehdä monella tavalla.

 

Miksi avoimen koodin ehtoja tulisi noudattaa?

Syitä on ainakin kolme: maine, asiakkaat ja juridisten riskien hallinta.

Maine

Organisaatioiden tulee noudattaa lakia ja kunnioittaa avoimen koodin tekijöiden oikeuksia. Lisenssiehtojen noudattaminen on oikein. Mikäli organisaatio ei toimisi oikein, syntyy tästä negatiivista mielikuvaa organisaation omille työntekijöille ja sidosryhmien työntekijöille. Negatiivinen mielikuva kasvattaa muita riskejä.

”Avoimen koodin yhteyshenkilö” ”Open Source Officer”

Minun arvioni mukaan tärkein yksittäinen riskienhallintatoimenpide on avoimen koodin yhteyshenkilön nimittäminen ja siitä viestiminen. Viestiminen pitää tehdä omassa organisaatiossa ja ulospäin. Tiedossa on tapauksia, joissa avoimen koodin oikeudenhaltija on pyrkinyt tavoittamaan yritystä, mutta ei ole saanut useista yhteydenotoista ja kirjeistä huolimatta yhteyttä yritykseen. Tavanomaiset yhteyspisteet, esimerkiksi asiakaspalvelu eivät ymmärrä, mistä asiassa on kysymys.

Asiakkaat

Yritysten asiakkaat (tai organisaatioiden sidosryhmät) edellyttävät usein yritykseltä oman tarjoamansa tuntemista ja asettavat esimerkiksi sopimuksissa edellytyksiä käytetyille kolmansien ohjelmistoille. Näihin liittyen on tärkeätä tietää, mitä avointa koodia käytetään missäkin.

 

coffee-break-1177540_1280

Juridisten riskien hallinta

Monesti ensimmäisenä nostetaan esille juridiset riskit, jotka liittyisivät ehtojen noudattamatta jättämiseen. Juridisia riskejä toki on, mutta todettakoon, että lisenssien tarttuminen itsekseen organisaation omaan koodiin on myytti, eikä perustu juridiikkaan. Muutoinkin käytännössä suomalainen oikein toimimaan pyrkivä organisaatio ei juridisiin riskeihin juuri törmää. Ehtojen noudattamatta jättämisestä voi kuitenkin aiheutua selvittelytyötä, kustannuksia, hyvitysvelvollisuutta, tuotteiden muuttamisvelvollisuuksia, jopa tuotteiden tuhoamisvelvollisuuksia sekä loukkaajille rikosoikeudellisia rangaistuksia.

Käytännössä esimerkiksi Free Software Foundation Europe neuvoo avoimen koodin kehittäjiä olemaan ensi sijassa suoraan yhteydessä yrityksiin/käyttäjiin, mikäli kehittäjä havaitsisi tekemänsä paketin lisenssiehtoja loukatun. Suurin riski syntyy siitä, jos tällaisessa tilanteessa ei löydy oikeaa kontaktia organisaatiosta: tyypillisesti asiakaspalvelu ei ymmärrä, mistä tällaisessa yhteydenotossa on kysymys.

 

Validos ry

Validos ry auttaa organisaatioita täyttämään avoimen koodin ehdot sekä voi myös tukea prosessien rakentamisessa. Mindtrek 2016 konferenssissa pidämme workshopin avoimen lähdekoodin compliancesta. Tuolloin kerromme tarkemmin politiikkojen ja prosessien rakentamisesta sekä compliance:n yksityiskohdista. Tervetuloa!

 

martinTeksti:

Martin von Willebrand
HH Partners
+358 40 770 1818
martin.vonwillebrand(a)hhpartners.fi
www.twitter.com/mvonwi
www.hhpartners.fi
Validos ry, Chairman, www.validos.org

 

 

Lisää aiheesta syksyn Mindtrek-konferenssissa maanantaina 17.10. klo 11:00 – 11:45.

 

 

Friday, 01 July 2016

Makertech etsii tulevaisuuden innovaatioita

COSS.fi | 08:27, Friday, 01 July 2016

business-561388_1280

Mindtrek 2016 -konferenssin yhteydessä järjestettävä Makertech-kilpailu käynnistyy tänään 01.07.2016.

Makertech on kaikille teknologian ja ohjelmistojen kehittäjille avoin kilpailu, jonka tarkoituksena on etsiä uusia ratkaisuja eri teemojen sovelluskehitykseen. Innovaatio voi olla alustava suunnitelma, prototyyppi tai jo pidemmälle kehitetty ratkaisu. Makertech koostuu kahdesta eri sarjasta, joita ovat Kehittäjäsarja ja Yrityssarja.

Työssä arvioidaan ennen kaikkea idean jatkokehittämis- ja liiketoimintapotentiaalia. Tavoitteena on jalostaa kilpailuun jätetystä ideasta tai prototyypistä liiketoimintaa yhdessä alan asiantuntijoiden kanssa.

Makertechin voittajat julkaistaan Mindtrek-konferenssissa Tampere-talossa 17.-19.10.2016. Samalla julkistetaan Tampereen yliopiston ja kaupungin kilpailuttamien innovatiivisten hankintojen voittajatyöt.

Järjestäjänä toimii Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus – COSS ry:n Mindtrek-tiimi yhdessä Tampereen yliopiston, sekä 6Aika- ja Tekes-toimijoiden kanssa.
Lisätietoa: Timo Väliharju: 050 330 3339 tai verkkosivuilla www.makertech.fi

 

 

 

Wednesday, 29 June 2016

HTTPS-suojaus on nyt ilmainen vakio-ominaisuus WP-palvelun asiakkaille

COSS.fi | 11:03, Wednesday, 29 June 2016

https

 

HTTPS (engl. Hypertext Transfer Protocol Secure) on HTTP-protokollan ja TLS/SSL-protokollan yhdistelmä, jota käytetään tiedon suojattuun siirtoon verkossa. Varmenteen tunnistaa selaimen osoiterivillä näkyvästä lukon kuvasta ja https-alkuisesta verkkotunnuksesta.

Useimmilla verkkosivustojen palvelintilaa tarjoavilla yrityksillä HTTPS-suojaus on maksullinen lisäpalvelu. Linux Foundationin Let’s Encrypt -hankkeen tavoitteena on saada kaikki maailman verkkosivustot käyttämään suojattua yhteyttä. Hankkeen myötä myös tamperelaisen Seravo Oy:n WordPress-verkkosivustoille optimoitu WP-palvelu.fi on tehnyt HTTPS-suojauksesta maksuttoman vakio-ominaisuuden.

– Haluamme tarjota asiakkaillemme parhaan mahdollisen WordPress-alustan, mihin kuuluu myös tietoturvan maksimointi, kertovat WP-palvelun pääkehittäjät Otto Kekäläinen ja Antti Kuosmanen.

 

Mitä hyötyä HTTPS-varmenteesta on?

HTTPS:n käytöstä on yllättäviä etuja – myös ilmeisen tietoturvahyödyn lisäksi.

 

1. Turvallisuus

HTTPS-suojaus takaa, että verkkosivuston kautta liikkuvat tiedot eivät pääse ulkopuolisten käsiin. Varmenne on erityisen tärkeä sivustoilla, jotka vaativat esimerkiksi asiakkaan kirjautumista tai henkilötietoja. Varmenteen puuttuessa sivustolla liikkuvat tiedot on yllättävän helppo kaapata vääriin käsiin.

2. Nopeus

Hitaasti latautuva verkkosivusto karkoittaa nopeasti potentiaalisen lukijan, asiakkaan tai ostajan. Uusi, nopeampi HTTP/2-protokolla toimii vain sivustoilla, joilla on HTTPS-yhteys. Eli HTTPS:n käyttö parantaa sivuston latausnopeutta. Nopeammista sivusta pitävät kaikki, varsinkin mobiiliyhteyksiä käytettäessä nopeusetu on tuntuva.

3. Hakukoneoptimointi

Myös Google antaa lisäpisteitä sivustoille jotka ovat nopeita, ja sitä kautta nopeus edistää hakukonenäkyvyyttä. Google arvostaa myös HTTPS:n käyttöä, joten varmenne itsessään on myös hakukoneoptimointia.

4. Luotettavuus

Tänä päivänä onneksi useimmat verkossa toimivat tuntevat HTTPS-suojauksen tarpeellisuuden. Ainakin pankkipalveluissa, verkkokaupoissa tai kirjautumista vaativissa palveluissa käyttäjän tulisi kääntyä kannoillaan, mikäli yhteys ei ole suojattu.

– Vieläkin verkossa tulee vastaan kirjautumista tai henkilötietoja vaativia sivustoja, joissa ei ole HTTPS-varmennetta käytössä. Tarjoamalla varmenteen ilman lisämaksua varmistamme asiakkaidemme sivustojen turvallisuuden ja nopeuden – samalla suosittelemme HTTPS:n käyttöä kaikille muillekin, WP-palvelun kehittäjät kertovat.

 

Lisätietoja:

Let’s Encrypt: HTTPS-suojaus ilmaiseksi kaikille WP-palvelun sivustoille

<iframe class="wp-embedded-content" data-secret="8h1x02KEXw" frameborder="0" height="282" marginheight="0" marginwidth="0" sandbox="allow-scripts" scrolling="no" security="restricted" src="https://wp-palvelu.fi/blogi/lets-encrypt-https-suojaus/embed/#?secret=8h1x02KEXw" title="”Let’s Encrypt: HTTPS-suojaus ilmaiseksi kaikille WP-palvelun sivustoille” — WP-palvelu.fi" width="500"></iframe>

 

Monday, 20 June 2016

Vuoden 2016 Open World Hero -haku käynnissä!

COSS.fi | 11:33, Monday, 20 June 2016

 Open World Hero

Vuoden 2016 Open World Hero -haku on nyt käynnissä ja jatkuu 19.8. saakka. Mikäli sinulla on mielessäsi joku suomalainen yritys tai henkilö, joka on tehnyt merkittävää työtä avoimuuden edistämiseksi, kerro siitä meille.

Ehdotukset tulee jättää sähköpostitse osoitteeseen moona.puha(a)coss.fi lyhyiden perusteluiden kera. Voittajan valitsee COSS:n hallitus yhdessä ohjausryhmän kanssa.

Voittajan julkistus tapahtuu 17.10. Mindtrek-konferenssin yhteydessä (voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti).

Kiertopalkintona on suomalaisen taiteilijan Virginie Loÿn lasimosaiikkipallo In the Nucleus, Ytimessä. Teoksen aiheena on Linus Torvaldsin työ avoimen lähdekoodin kehittäjänä ja se kuuluu sarjaan Suuria suomalaisia sankareita.

Open World Hero on COSS ry:n jakama tunnustus, jonka tavoitteena on edistää tietojärjestelmien avoimuutta. Vuosittain jaettava palkinto myönnetään merkittävää työtä tämän tavoitteen eteen Suomessa tehneelle henkilölle tai organisaatiolle. Perinne sai alkunsa vuonna 2013, kun COSS ry palkitsi Open World Hero -nimityksellä Unelmakoulu-projektin. Tämän jälkeen voittajina on ollut Michael ”Monty” Widenius (2014) ja Helsingin kaupunki (2015).

 

 

Thursday, 16 June 2016

COSS:n uusi jäsen esittäytyy: Collapick Company Oy

COSS.fi | 11:03, Thursday, 16 June 2016

computer-1185637_1280

 

Collapick Company Oy on vuonna 2011 perustettu ohjelmistoyritys, jolla on kokemusta. Toteutamme luotettavia web- ja mobiilisovelluksia, moderneja karttapalveluita sekä teollisen internetin ratkaisuja asiakkaan tarpeiden mukaan. Olemme kehittäneet Ponniste-järjestelmän tehostamaan teollisen tuotannon tiedonkulkua, paikantamaan tuotannon pullonkauloja ja ehkäisemään tarpeettomia seisauksia. Toimintamme on saanut tunnustusta muun muassa Startup Saunassa ja INNOSUOMI-kilpailussa.

Tiimimme muodostuu myyntihenkisistä ohjelmistoalan ja graafisen suunnittelun osaajista. Meille on tärkeää kehittyä yksilöinä ja yrityksenä, jotta voimme tarjota asiakkaillemme parasta palvelua nyt ja tulevaisuudessa. Hyödyntämämme avoimen lähdekoodin ratkaisut ovat tietoturvallisia ja laajennettavia, mikä tekee niistä toimivia ja kustannustehokkaita pitkälläkin aikavälillä.

Olemme toteuttaneet kokonaisvaltaisia ohjelmistoratkaisuja ja toimineet osana hankintaketjua. Asiakkaamme ovat kiittäneet meitä yhteistyö- ja innovaatiokyvystämme ja ratkaisujamme konkreettisista tuloksista liiketoiminnan kehittämisessä.

Me Collapickillä uskomme, että parhaat ratkaisut ovat yhteisöllisiä ja syntyvät vuorovaikutuksen tuloksena.

 

Lisää aiheesta:

Collapick Company OyCollapick
Henna Paakinaho
Järjestelmäasiantuntija
040 8349764
henna.paakinaho(a)collapick.com

 

Wednesday, 15 June 2016

COSS:n vuosikokous ja jäsentilaisuus

COSS.fi | 12:33, Wednesday, 15 June 2016

20160614_153609

 

COSS:n vuosikokous järjestettiin 14.6.2016 Helsingissä. Ohjelmassa oli sääntömääräisen yhdistyskokouksen lisäksi vapaamuotoista verkostoitumista päivällisen merkeissä sekä vuoden 2016 keskeisimpien hankkeiden ja projektien esittelyä.

 

COSS:n vuosikokous

Yhdistyksen kokouksessa esitettiin vuoden 2015 tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajan lausunto sekä myönnettiin hallitukselle ja toiminnanjohtajalle tili- ja vastuuvapaus. Lisäksi käytiin läpi vuoden 2016 toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä esitys jäsenmaksuista (pysyvät ennallaan).

Hallituksesta todettiin, että nykyisillä hallituksen jäsenillä (Martin von Willebrand (pj), Jyrki Koskinen (varapj), Ilkka Tengvall ja Kim Aaltonen) on vielä vuosi toimintakautta jäljellä. Heidän lisäkseen toivottiin uusia vahvistuksia hallitukseen ja kokouksessa valittiinkin yksi uusi jäsen – Simo Lääveri.

Yhdistyksen virallisen vuosikokouksen jälkeen hallituksen puheenjohtaja Martin von Willebrand esitteli yleisesti COSS:n strategiaa ja toiminnanjohtaja Timo Väliharju sekä toinen hallituksen jäsen, Jyrki Koskinen, esittelivät muita hankkeita.

 

Mindtrek 2016

Mindtrek 2016 on kansainvälinen teknologiakonferenssi, joka järjestetään 17.-19.10.2016 Tampere-talossa. Teemoina ovat avoin yhteisökehittäminen ja tulevaisuuden teknologiat. Kaiken kaikkiaan ohjelma koostuu seuraavista osioista: Open Source World, Smart City Event, IoT Event ja Immersion.
Lue lisää

 

Datasta oivalluksia ja bisnestä

Hankkeessa keskitytään data-analytiikkaan ja palvelumuotoiluun kolmen työpaketin avulla – Aviapolis, palveluja matkaajille, Hyvä pitkä elämä sekä Datasta oivalluksia ja bisnestä -valmennuskurssi.  Hankkeen tavoitteena on luoda yrityksille uutta liiketoimintaa, mallisuorituksia ja hyviä käytäntöjä. Lisäksi hanke edesauttaa yritysten kilpailuedun päivittämistä data-analytiikan avulla. Ensimmäinen valmennuskurssi tullaan aloittamaan syyskuussa Tampereella.
Lue lisää

 

EduCloud & ekosysteemit

EduCloud toteuttaa standardia, jonka myötä digitaalisen oppimisen työvälineitä on helpompi tuottaa, hankkia ja ottaa käyttöön. COSS toimii allianssissa avoimuuskoordinaattorina vastaten siitä, että avoimuuden vaatimukset toteutuvat. Samaa toimintamallia harkitaan jalostettavaksi myös muille toimialoille.
Lue lisää

 

Poluttamo – oma digipolku oppimiseen

Poluttamo – oma digipolku oppimiseen -hanke kehittää käytännön työkaluja ja toimintamalleja siirtymävaiheessa olevien nuorten eteenpäin poluttamiseksi. COSS:n rooli hankkeessa on tuottaa tietoa ja selvityksiä MyDatasta ja digitaalisesta jalanjäljestä.
Lue lisää

 

COSS Toimintakertomus_2015
COSS Hankkeet ja projektit 2016

 

 

Tuesday, 07 June 2016

6Aika avoin data -koulutustarvekysely

COSS.fi | 11:58, Tuesday, 07 June 2016

Kerro meille, millaisia avoimen tiedon hyödyntämiseen liittyviä koulutustarpeita yrityksellänne on. Miten kuutoskaupungit voisivat auttaa yrityksiä vahvistamaan osaamistaan datalähtöisen ja tietopohjaisen liiketoiminnan saralla? Millaiset koulutus- ja tukipalvelut toimivat yrityksellenne parhaiten?

Vastaamalla autat kuutoskaupunkeja (Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku ja Oulu) luomaan koulutus- ja tukipalveluita, joiden avulla yrityksille avautuu mahdollisimman hyvät olosuhteet luoda uutta, datapohjaista liiketoimintaa.

Vastaukset eivät sido osallistumaan järjestettäviin koulutuksiin. Koulutukset järjestetään syksyllä 2016 ja ne ovat yrityksille maksuttomia.

Vastaamalla voit myös osallistua MyData2016 -konferenssilipun arvontaan. Kyselyyn vastaaminen vie 3 minuuttia. Vastausaikaa on 17.6.2016 saakka.

Siirry kyselyyn

Kyselyn toteuttaa Kuutoskaupunkien avoin data -hanke

http://databusiness.fi/2016/06/02/koulutustarvekysely-yrityksille/

Monday, 06 June 2016

Yrittäjän päivänä 5.9. pärähtää Tampereella: Datasta oivalluksia ja bisnestä -valmennus alkaa, ilmoittaudu nyt!

COSS.fi | 08:27, Monday, 06 June 2016

Mitä uusia mahdollisuuksia avoin data, Big Data ja IoT tuovat yrityksellesi ja asiakkaillesi? Miten asiakkaasi käyttävät tuotteitasi osana omaa liiketoimintaansa? Miten voisit itse menestyä ja auttaa samalla asiakastasi menestymään?

Analytiikka ja palvelumuotoilu antavat uusia oivalluksia sekä sinulle että asiakkaallesi. Datasta oivalluksia ja bisnestä on osallistujille maksuton valmennuskurssi, joka antaa ICT-yrityksille työkalut analytiikkaan ja asiakaskeskeiseen palvelumuotoiluun. Kurssi on osa Euroopan aluekehitysrahaston rahoittamaa 6Aika-ohjelmaa ja sille on myönnetty rahoitus.

Kurssi koostuu luento-osuudesta ja yksilöllisestä, tuetusta case-harjoittelusta. Saat kurssilta analytiikan ja palvelumuotoilun osaamista, avointa dataa sekä ideoita uusiksi tuotteiksi, palveluiksi ja liiketoiminnaksi. Saat mukaasi myös analytiikan ohjelmistopakin sekä kurssilla käytetyn palvelumuotoilupelin.

Kurssi toteutetaan yhteistyössä COSS:n, Tampereen yliopiston ja Laurea-ammattikorkeakoulun kanssa. Kurssi alkaa Yrittäjän päivänä 5.9. ja päättyy 8.12. Kurssin alussa on luentoja ja ohjattua harjoittelua sekä sen jälkeen 12.10. alkava case -vaihe, jossa harjoitellaan yrityksen mukanaan tuoman casen kanssa.

Tampereen kurssille valitaan kuusi yritystä ja luennoille sekä harjoituksiin voi kustakin yrityksestä osallistua enintään kolme henkilöä, joista kaksi on teknisiä henkilöitä ja yksi tuleva palvelumuotoilija. Teknisiltä henkilöiltä edellytetään hyvät tietotekniset taidot.

Ilmoittaudu kurssille 17.6. mennessä

Kurssi täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Tampereen kurssi on tarkoitettu pääkaupunkiseudun ulkopuolisille yrityksille, koska pääkaupunkiseudulla järjestetään kaksi kurssia vuonna 2017. Osallistumisvahvistus kurssille valituista lähetetään 23.6.2016

Lisätietoja valmennuksesta

 

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" frameborder="0" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/dGGbxwdwnsk?feature=oembed" width="500"></iframe>

 

Lisätiedot:
Jyrki Koskinen
040 750 3451
jyrki.koskinen@coss.fi

 

Friday, 03 June 2016

FinBot hakee kiinnostuneita kehittäjiä yhteisöönsä

COSS.fi | 07:33, Friday, 03 June 2016

FinBotFinBot on projekti, jonka tarkoituksena on tarjota analysoitua tietoa käyttäjien taloudellisesta tilanteesta puhumalla BOTille. Palvelua on tarkoitus tarjota nuorille raha-asioidensa kanssa kamppaileville käyttäjille maasta riippumatta.

AI BOT antaa nuorille räätälöityjä vinkkejä auttaen heitä jokapäiväisessä raha-asioiden suunnittelussa. BOT saa tiedot suoraan käyttäjän pankkitililtä, ja vinkit perustuvat muun muassa henkilökohtaisiin kulutustapoihin, säästötavoitteisiin, sekä muiden samanlaisten käyttäjien rahankäyttöön liittyviin tapoihin. BOT muuttuu älykkäämmäksi ja sen antamat ohjeet paranevat mitä enemmän sitä käytetään.

FinBotin koodaaminen alkoi ja sitä vietiin eteenpäin Kööpehaminan, Berliinin ja Aalborgin hackathoneissa. Koodina käytetään avointa lähdekoodia ja palvelua halutaankin kehittää ja ylläpitää avoimen yhteisön voimalla myös jatkossa. Mikäli kiinnostuit, kysy lisää projektin vetäjältä, Amandeep Midhalta.

 

Lue lisää:
Finbot-DEMO (in English)

Lisätiedot:
Amandeep Midha
+45 81619500
amandeepm(a)gmx.se

 

Wednesday, 25 May 2016

Uusi jäsen esittäytyy: Malmcon Oy toimii tietojohtamisen asialla

COSS.fi | 10:40, Wednesday, 25 May 2016

analytics-925379_1280

 

Malmcon toimii julkishallinnon ja erityisesti kuntasektorin tukena oleellisen tiedon hyödyntämisessä tietojohtamisen saralla. Asiakkaitamme ovat virkamiehet, poliittiset päättäjät ja kuntalaiset.

Tavoitteemme on luoda parempaa ymmärrystä toimintaympäristöstä, sekä tukea päätöksentekoa ja kommunikointia. Yhteisen näkemyksen ja ymmärryksen kautta luomme tehokkaampaa toimintaa, parempia tuloksia ja hyvinvointia.

Datan, ja erityisesti avoimen datan hyödyntäminen on työssämme esisijaisessa roolissa. Data ei aiheuta ähkyä vaan se luo mahdollisuuksia. Edellytyksenä on, että dataa jalostetaan, rikastutetaan ja siitä tehdään ymmärrettävää. Jokaisella päättäjällä ja kuntalaisella on oikeus ymmärrettävään tietoon, välineisiin seurata toimintaa ja ymmärtää toimenpiteiden vaikutuksia.

Toiminnan ja prosessien mittaaminen ja jatkuva oppiminen ovat osana rutiineitamme. Datan (toiminnan) visualisointi on taas väline jolla saamme toiminnasta syntyvän datan intuitiiviseen muotoon. Paikkatiedon hyödyntäminen osana tietojohtamista on tehokasta ja lähellä meidän sydäntä.

Hyödynnämme kokeilevia menetelmiä, koska työskentelemme asioiden parissa joita on haastava määritellä etukäteen, tai edes ymmärtää. Ihmisten ja organisaation tarpeiden ymmärtäminen vaatii oppimista, ja organisaatioiden tulee vastaavasti omaksua kyky oppia. Kokeilevien menetelmien avulla edetään oikealla polulla ja opitaan ymmärtämään. Pidämme myös erityisen tärkeänä ymmärtää abstraktiotasot joilla toimimme ja haluamme välttää osaoptimointia.

Teemme yhteistyötä eri kaupungeissa ja kunnissa mm. seuraavien toimintayksikköjen kanssa: hallinto-osasto, tietokeskus, ympäristökeskus, kaupunkisuunnittelukeskus, tekninen toimi, kotihoidon palvelut ja sivistystoimi.

 

Teksti ja lisätiedot:
Mikko Malmgren
Malmcon Oy
toimitusjohtaja
+355 44 756 2449
mikko.malmgren(a)malmcon.fi

 

Vaikuta COSS:n toimintaan ja kerro mielipiteesi!

COSS.fi | 07:31, Wednesday, 25 May 2016

<script>//

 

Monday, 16 May 2016

Keskiviikkona käynnistyy pohjoismaiden ensimmäinen API Days!

COSS.fi | 11:59, Monday, 16 May 2016

mic-1132528_1280

 

 

Keskiviikkona 18.5. käynnistyy Tampereella pohjoismaiden ensimmäinen kaksipäiväinen API Days Nordic -konferenssi! Ohjelmassa nähdään niin kotimaisia kuin kansainvälisiäkin puhujia sekä käytännönläheisiä työpajoja. Aiheina ovat muun muassa raskaan teollisuuden rajapinnat ja API-talous.

Konferenssin tavoitteena on tuoda Skandinavian ja Baltian maat yhteen keskustelemaan edellä mainituista aiheista ja jakamaan menestystarinoita sekä hyviä käytänteitä. API Days Nordic tarjoaakin loistavan tilaisuuden tavata eri ryhmiä, organisaatioita ja muita alan asiantuntijoita innostavan ohjelman parissa.

 

Puhujina nähdään muun muassa:

 

Andress Kütt (Estonia Information System Architect) ottaa strategisesti kantaa arkkitehtuuriin rakennettaessa taloudellisesti ja sosiologisesti merkittäviä järjestelmiä. Työkseen hän toimii pääarkkitehtina Viron tietojärjestelmävirastossa. Ohjelmistojen parissa hän on toiminut jo vuodesta 1993 ja viimeiset 10 vuotta hän on työskennellyt monimuotoisten informaatiojärjestelmien parissa. Koulutuksensa hän on saanut MIT:ssä.

18.5. klo 9:45 Architecting a Country – Andres Kütt

 

Sami Koivisto (IBM) työskentelee tällä hetkellä IBM Hybrid Cloudissa APIen parissa. Työssään hän etsii yksinkertaisia ratkaisuja monimutkaisiin ongelmiin. Rajapintahallinnan lisäksi hänellä on kokemusta integraatioiden ja liiketoimintaprosessien hallinnasta. Esityksessään hän pohtii API-arkkitehtuuria tarjoajan näkökulmasta.

18.5. klo 10:15 Business, IT and the pursuit of APIness

 

Nicolas Grenié (3Scale) toimii hakkerina 3Scalessa. Rajapinnat ja ohjelmointi ovat hänellä veressä ja hän on esimerkiksi rakentanut monia integraatioita Slackin ympärille. Esityksessään hän jakaa parhaita käytänteitä sekä esittelee suositeltuja työkaluja rajapintojen suunnittelijoille. Lisäksi Nicolas pohtii, miten yritykset pääsevät mukaan bottivallankumoukseen.

18.5. klo 10:45 The Bot revolution and it’s consequences for APIs

 

Manraj Sabarwal (SITA) tulee kertomaan, miten he muokkaavat 3scalen avulla lentoliikennealan tulevaisuutta API-talouden näkökulmasta.

19.5. klo 9:45 How SITA’s API Platform is influencing the API strategy for the Air Transport Industry (ATI)

 

Ivo Lõhmus (Guardtime) vastaa Guardtimella julkisesta sekä puolustussektorista työskennellen pääsääntöisesti Viron hallituksen kanssa blockchain-pohjaisten ratkaisujen integraatioprojekteissa. Guardtimen kehittämä teknologia takaa datan, järjestelmien ja prosessien eheyden.

19.5. klo 10:45 Securing Public Services with Blockchain

 

Konferenssin järjestämisestä vastaa API:Suomi yhteistyössä API Duo OÜ:n, Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus – COSS ry:n sekä Tredea Oy:n kanssa. Konferenssi on osa maailmanlaajuista API Days -tapahtumasarjaa.

 

Lisätietoja:

API Days Nordic
Ohjelma
Lipunmyynti

Organisaatiot

Tuesday, 03 May 2016

Metropolia tarjoaa Unix ja Linux-koulutusta

COSS.fi | 10:25, Tuesday, 03 May 2016

Metropolia tarjoaa Unix ja Linux -koulutusta Avoin Amk:n kautta.

 

LinuxAvoin Amk: Unix/Linux (perus- ja jatko) 8,00 op

 

Unix/Linux -perusteet ja jatko on kahdeksan opintopisteen kokonaisuus, joka suoritetaan selaimen kautta virtuaaliympäristössä. Ympäristö sisältää opetusvideoita, käytännön laboratorioharjoituksia, teoriatehtäviä ja harjoituskokeita – opiskelija tarvitsee vain toimivan verkkoyhteyden ja selaimen.

Kurssi tähtää sertifikaatteihin LX0-103 ja LX0-104.

 

Lisätietoja koulutuksesta

 

Friday, 29 April 2016

Menestyvä yritys palvelee asiakasta, on avoin ja rakentaa yhteisöä

COSS.fi | 09:45, Friday, 29 April 2016

nokia-923915_1280

Microsoft ilmoitti 4.4.2016, että se jätti matkapuhelimensa kehityksen jäähylle ja keskittyy muihin liiketoimintoihin. ”Jos haluaa tavoittaa paljon puhelimien käyttäjiä, ei Windows Phone ole oika tapa tehdä sitä” sanoo Mircosoftin laiteosastoa johtava Terry Myerson. Mikä sitten on oikea tapa, kuka on kännykkämaailman voittaja? Ja laajemmin, voisiko kännykkämaailman esimerkin perusteella päätellä muidenkin toimialojen menestyjät ja menehtyjät?

Kun Microsoft osti Nokian kännykkäbisneksen vuonna 2014, se oli jo raskaasti tappiollista. Nokian kännykät menestyivät hienosti niin kauan kuin kännykkäbisnes oli insinööritiedettä. Riitti, että osattiin tehdä innovatiivisia tuotteita tehokkaasti. Avainasemassa olivat tuoteinnovaatiot, yhteiset teollisuusstandardit, tuotannon tehokkuus ja sen osana viimeiseen asti viritetty alihankintaverkosto. Sitten tuli Apple, joka valtasi älypuhelinmarkkinan erinomaisella käytettävyydellään ja ennenkaikkea laajemmalla palvelutarjonnalla, mikä miellytti asiakkaita. Applen vahvuus oli kehittämisyhteisö, joka suolsi hyödyllisiä ja haluttuja sovelluksia käyttäjille. Mutta Applekin on löytänyt voittajansa. Kännyköiden markkinajohtaja on nyt Google – tekemättä yhtään kännykkää. Vuonna 2015 myydyistä kännyköistä yli 80% käytti Googlen kehittämää Android –käyttöjärjestelmää.

Android -käyttöjärjestelmän ovat valinneet Sony, Samsung ja Huawei ja 1.291 muuta laitevalmistajaa. Googlen menestyksen salaisuus on vahva ekosysteemi. Ekosysteemiin kuuluu laitevalmistajien lisäksi laaja sovellusten ja palvelujen kehittäjien joukko, joka tuottaa käyttäjille koko ajan hyödyllisiä ja hauskoja palveluja – sekä markkinoiden laajin käyttäjäjoukko. Googlen Play -kaupassa on 1.300.000 sovellusta, joita ladataan yli 1.5 kertaa niin paljon kuin Applen. Applen ekosysteemi on suljettu, tiukasti Applen omassa hallussa. Myös sen iOS -käyttöjärjestelmä on suljettua lähdekoodia. Applelta ladattuja sisältöjä voi hyödyntää vain Applen laitteilla, ei muilla. Googlen Android -käyttöjärjestelmä on avointa lähdekoodia ja sen Play -kaupasta hankittua sisältöä voi hyödyntää miltä tahansa laitteella. Apple voitti Nokian aikanaan erinomaisella käyttäjäkokemuksella. Googlen Android on nyt voitolla avoimella ekosysteemillä ja valtavalla palvelutarjonnalla. Ekosysteemikisassa enemmän on enemmän.

woman-791227_1280Asiakkaat ostavat kännyköitä hyödyksi ja huviksi kriteerinä miten kännykkä palvelee minua osana minun maailmaani. Myös kännykkä-Nokiassa osattiin puhua palveluista mutta se jäi vain puheeksi. Digitaalisten palvelujen Suomi -hanke, joka on osa Suomi 100 itsenäisyyden juhlavuoden ohjelmaa julkisti maaliskuun lopulla Digihistorian. Digihistoria esittelee suomalaisen yhteiskunnan digitalisointia vuosina 1995-2015 ja yksi teema on ’miksi Suomi putosi’. Yksi ilmeinen syy oli puute ymmärtää asiakasta ja tuottaa aitoa lisäarvoa, joka olisi auttanut ja helpottanur asiakkaan elämää – oli kyse sitten kuluttajasta tai yrityksestä. Palveluajattelussa tuote tai palvelu palvelee asiakasta ja on asiakkaalleen hintansa arvoinen. Palveluajattelussa verbi on ’auta’, eikä ’myy’. Voittavat konseptit syntyvät usein yhteisöissä, joissa erilaiset osaamiset kohtaavat.

Androidista tuttu avoin maailma on alusta tuottamaan voittajia muuallakin kuin matkapuhelimissa. Esimerkiksi Internet perustuu muutamaan avoimeen standardiin, jotka ovat synnyttäneet valtavan yhteisön ja kokonaan uuden maailman. Suomessa syntynyt Linux on esimerkki avoimen lähdekoodin voimasta. Maailman 500 suurimmassa tietokoneessa 485:ssä on käyttöjärjestelmänä Linux. Linux on markkinajohtaja pilvi- ja internet-palvelimissa ja ylipäätään kaikilla markkinoilla, joilla on valinnanvapaus. Avoimessa maailmassa kyvyt kumuloituvat, ideat ja innovaatiot muuttuvat liiketoiminnaksi nopeammin kuin suljetussa maailmassa.

Microsoft on ollut suljetun liiketoiminnan ja kytkykaupan maailmanmestari. Kisassa asiakkaista ja markkinoista ykköspaikan ainakin kännyköissä on ottanut ekosysteemien maailmanmestari Google. Android ei ole vain kännykkäilmiö. Kun lasketaan maailman kaikki tietokoneet, niin Linuxiin perustuva Android on maailman yleisin käyttöjärjestelmä. Android -laitteita on kolme kertaa niin paljon kuin on Microsoft Windows -laitteita. Google on laajentamassa ekosysteemiään Internet of Things -hengesssä viihteeseen, koteihin ja autoihin. Sen Automotive Alliance:een kuuluu 28 suurta autonvalmistajaa. On mielenkiintoista nähdä pysyykö Android -ekosysteemi avoimena. On ollut merkkejä intressien ristiriidoista, jotka ovat johtaneet toistensa kanssa yhteensopimattomiin Android-totetutuksiin. Onko avoimuus uhattuna, kiemurteleeko likinäköinen ahneuden käärme avoimuuden paratiisiin?

climb-517053_1280Mitä Suomi voisi tästä oppia? Mitä voimme saada aikaan palveluajattelulla, avoimuudella ja yhteisöillä? Suomi on yhteistyöhön tottunut, avoin yhteiskunta. Suomessa on aina totuttu auttamaan kaveria joko hyvää hyvyyttään tai vastavuoroisuuden toivossa. Auttaminen ja yhteisöllisyys ovat olleet ihmiskunnan avain hyvinvoinnin kasvuun. Itsekseen puuhastelusta on päästävä yhdessä tekemiseen myös tuotteiden ja palvelujen kehittämisessä. Kun tuotteita ja palveluja kehitetään yhdessä asiakkaiden ja asiakkaiden asiakkaiden, koko arvoverkoston kanssa, niin onnistumisen todennäköisyys on suuri. Käyttökelpoiset ideat löytyvät käyttökelvottomien seasta nopeasti. Avoin maailma: avoin lähdekoodi, avoimet standardit ja rajapinnat, avoin data ja avoin innovaatio ovat osoittaneet kykynsä.

Esimerkiksi Kuntaliiton tutkimuksen mukaan 48 % suomalaisista kouluista käytti vuonna 2013 avointa lähdekoodia. Avoimen lähdekoodin toimittajan on pakko olla hyvä koko ajan. Toimittaja ei elä lisenssimaksuilla, koska sellaisia ei ole. Avoimessa maailmassa toimittaja elää sillä, että tarjoaa koko ajan hyödyllistä palvelua asiakkaalleen ja asiakas haluaa maksaa siitä. Avoimessa maailmassa asiakas ei ole toimittaja- tai teknologialoukussa lypsylehmänä vaan asiakassuhde perustuu lisäarvoon, josta asiakas haluaa maksaa.

Kirjoitussarjan seuraavassa osassa käsittelen miten sote-Suomi voi hyödyntää menestysreseptiä, joka perustuu palveluajatteluun, hyödyntää avointaa maailmaa ja saa voimansa yhteisöistä. Hyviä esimerkkejä on jo!

Jyrki Koskinen(1)

Jyrki Koskinen

jyrki.koskinen@avaamokonsultointi.fi

Lähteet:

Microsoft -kännykän kehitys jäähylle
Digitaalinen Suomi
Android -markkinaosuus

Tämä kirjoitus on osa blogisarjaa
Mistä on isot menestykset tehty: palveluajattelusta, avoimuudesta ja yhteisöistä

Osa I. Menestyvä yritys palvelee asiakasta, on avoin ja rakentaa yhteisöä.
Osa II. Sote-Suomen menestysresepti (julkaistaan myöhemmin)

Monday, 25 April 2016

API-talouden esiinmarssi Tampereella 18.-19.5.

COSS.fi | 07:02, Monday, 25 April 2016

API DAYS

 

API-taloudesta puhutaan paljon, mutta sen näkyminen Suomessa on antanut odottaa itseään. Suomen API-aktiivit yhdistivät voimansa ja päättivät tehdä asialle jotain. Lopputuloksena on globaalin API Days tapahtumasarjan 2-päiväinen tapahtuma Tampereella. API Days Nordic on osa isompaa liikehdintää rajapintojen ja IoT -kentän saralla.

Suomessa on ollut kesästä 2014 asti aktiivinen API:Suomi -yhteisö. Yhteisö on tuottanut muun muassa API-talouden kiihdyttämiseksi apimanifestin ja API-katalogin. Lisäksi yhteistyössä JulkICT Lab / CSC:n kanssa on tuotettu alustava API Guidelines rajapintojen tuottamiseen. Kevään huipennus on API Days Nordic -tapahtuma Tampereen yliopiston tiloissa 18.- 19.5.2016, jonka liput ovat myynnissä.

 

Lohkoketjuja, avoimia rajapintoja ja palveluväylää – kansainvälisiä puhujia

Tapahtuman pääpuhujat ovat kansainvälistä huippua. Yksi puhujista on Guardtime yrityksen Ivo Lõhmus, joka avaa meille miten lohkoketjuteknologiaa on hyödynnetty Virossa. Viron X-Road ratkaisuissa keskeinen Andres Kütt tulee kertomaan Virossa laajenevasta ajattelusta, jossa ydin on kansakuntien arkkitehruurityössä eikä yksittäisten järjestelmien kanssa työskentelystä. Avoimen rajapintamäärittelyn Open API Initiative on yksi aihe ja sitä tulee avaamaan meille johtokunnan jäsen. Nicolas Grenié 3Scale yrityksestä puolestaan avaa API:en ja robottien (bot) välistä yhteyttä ja merkitystä tulevaisuudelle.

 

Eturivin paikka API-talouden ja IoT:n kehitykseen

Edellä mainittujen lisäksi tapahtuma tarjoaa eturivin paikan raskaan teollisuuden rajapintoihin sekä ekosysteemeihin, esityksiä palvelittomista rajapintaratkaisuista ja konttiteknologiasta. Osan ohjelmasta tuottaa vapaaehtoisyhteisö (community track) sisältäen käytännöllisiä työryhmiä ja hands-on ohjelmaa.

Osallistuvien yritysten joukossa on muun muassa Valmet, Apiary, 3Scale, Apinf.io, Dropbox, SC5 Online, Apiwise, IBM, HSL ja EduCloud Alliance.

 

Liput myynnissä – paikkoja rajoitetusti

Tapahtuman tarkemmat tiedot ja ohjelma sekä liput löytyvät osoitteesta: http://nordic.apidays.io. Tapahtuman järjestää yhteistyössä: APIDuo OÜ, API:Suomi, COSS ry ja Tredea.

 

Lisätietoja:

Pilvi Tontti / COSS ry
pilvi.tontti@coss.fi
040 649 2922

Jarkko Moilanen / API:Suomi
jarkko.moilanen@apinf.io
045 346 0499

Canonical julkaisi Ubuntu 16.04 LTS:n

COSS.fi | 06:35, Monday, 25 April 2016

Ubuntu 16.04 LTS julkaistiin myöhään torstai-iltana Suomen aikaa. Kyseessä on uusin versio suositusta vapaasta Linux-<wbr></wbr>käyttöjärjestelmäpaketista niin kuluttajien työpöydille ja mobiililaitteisiin kuin pilveen, palvelimiin ja laitteiden Internetiin.

Kuluttajien keskuudessa Ubuntu on tutuin työpöytäkäytössä. Siellä Unity 7 -käyttöliittymän nopeutta ja virheettömyyttä on jälleen lisätty sadoin korjauksin. Snap-paketoinnin myötä ohjelmien uusimmat versiot tulevat olemaan aiempaa vaivattomammin saatavilla.

Työpöydän ja mobiililaitteiden konvergenssi etenee samaan aikaan, ja ensimmäinen Ubuntu-tabletti, espanjalaisvalmistajan Bq Aquaris M10 Ubuntu Edition, on juuri tullut myyntiin Euroopan laajuisesti. Se sisältää myös PC-tilan toimistosovelluksineen liitettynä näyttöön tai televisioon. Uusi huippupuhelin Meizu Pro 5 Ubuntu Edition on tulossa myös myyntiin lähiaikoina.

Tietokoneiden puolella Ubuntu-kannettavia on tilattavissa Dell-jälleenmyyjiltä kautta maan, halvoista malleista kahden tuhannen euron kärkimalliin. Myös perinteinen ruohonjuuritason Ubuntun itse asentaminen vanhalle tai uudelle tietokoneelle on erittäin suosittua edelleen.

Canonicalin julkaiseman Ubuntun lisäksi yhteisön ylläpitämissä lukuisissa työpöytien sisarjulkaisuissa on uusi tulokas, Ubuntu MATE. MATE-käyttöliittymä on monille mieluinen ”klassinen” 2000-luvun työpöytä uusien modernien käyttöliittymien sijaan. Myös muut sisarjulkaisut ovat päivittyneet – Kubuntu (KDE), Xubuntu (XFCE), Lubuntu (LXDE), Ubuntu GNOME, Ubuntu Studio, Mythbuntu, Edubuntu ja Ubuntu Kylin. Ubuntu Suomi tarjoaa lisäksi Ubuntu Finnish Remixin, jonka ainoa ero viralliseen asennusmediaan on oletuskieli joka on asetettu suomeksi.

Ubuntu Suomi tulee jakamaan lähikuukausina kaikkiin Suomen suurimpiin kirjastoihin Ubuntu 16.04 LTS -DVD-asennusmedioita. Aiempia versioita on tilastojen mukaan lainattu ahkerasti.

Ubuntu 16.04 LTS on Ubuntun kuudes pitkäaikaisesti tuettu versio vuoden 2006 ensimmäisestä LTS:stä lähtien. Sitä tuetaan vuoteen 2021 asti. Päivittämistä 16.04 LTS:ään aletaan tarjota vanhoille käyttäjille elokuussa 2016.

Toimittajille

Valmiita Ubuntu-tuotteita testattavaksi voi tiedustella Dell Finland Oy:ltä tai Data Group -jälleenmyyjiltä. Bq:n tabletti on tilattavissa Bq:n verkkokaupasta, ja Meizun puhelin lähiaikoina heidän verkkokaupastaan. Ubuntu Suomen sivuilta voi ladata Ubuntu-asennusmedian.

Tiedustelut: Timo Jyrinki <timo.jyrinki@iki.fi> (040 476 3410) tai Jussi Kekkonen <tmt@ubuntu.com> (050 514 6975)

Kotisivut

http://www.ubuntu.com/
http://www.canonical.com/

Lisenssi

Sisältää ohjelmia useilla vapailla lisensseillä

Asennus

http://wiki.ubuntu-fi.org/<wbr></wbr>Asentaminen

Käyttöohjeet

Ubuntun käyttöopas:
https://help.ubuntu.com/16.04/<wbr></wbr>ubuntu-help/index.html.fi

Kokeile Ubuntun käyttöä selaimella:
http://www.ubuntu-fi.org/<wbr></wbr>verkkoesittely/14.04/

Ubuntu Suomen keskustelualueet:
http://forum.ubuntu-fi.org/

Friday, 22 April 2016

Avoimen koodin hankinnoissa yleiset ICT-hankinnan pelisäännöt

COSS.fi | 06:23, Friday, 22 April 2016

20160421_083345

 

”Avoimen lähdekoodin ohjelmistohankinnan tulisi edetä pääsääntöisesti samoin tavoin kuin muutkin ICT-hankinnat” totesi kouluttaja Martin von Willebrand COSS:n järjestämässä Avoimen lähdekoodin hankkiminen -koulutuksessa. Muutamia lisätarkennuksia kannattaa kuitenkin ottaa huomioon, kun puhutaan avoimesta koodista.

 

Viisi neuvoa ostajalle avoimen lähdekoodin ICT-hankintaan:

  1. Noudata tavallisia, hyvän ICT-hankinnan pelisääntöjä
  2. Älä vaadi mitään tiettyä lisenssiä ilman painavaa syytä
  3. Älä sulje mitään lisenssiä pois ilman kunnon perustetta
  4. Edellytä, että toimittaja pyrkii palauttamaan koodin takaisin kehittäjäyhteisöön, sillä se pienentää ylläpitokustannusta
  5. Edellytä, että toimittaja noudattaa avoimen koodin lisenssiehtoja toimituksessaan, mutta ilman erityistä syytä ei järjestelmän hankkijan tarvitse tarkastaa lisenssejä

 

ICT-hankintojen lisäksi toinen tyypillinen hankintatilanne on avoimen lähdekoodin hankkiminen osaksi omaa tuotetta, osana tuotekehitystä. Tällaisissa tilanteissa etuna on esimerkiksi avoimen ohjelmiston kaupallinen skaalautuvuus ja tuotekehityksen nopeutuminen. Avoin koodi skaalautuu kaupallisesti erinomaisesti tarkoittaen sitä, että asiakasmäärään kasvaessa ei tuotteen kehittäjä joudu maksamaan kasvavaa lisenssimaksua vaan saa skaalaetua toimintaansa.

Lisäksi, mikäli tuotteen kehittäjä toimii aktiivisesti yhteisössä, tuo se laajempaa osaamista ja helpottaa koodin ottamista takaisin yhteisöön kehityksen jälkeen. Näin ylläpidettävyys ja kustannustehokkuus paranevat ja hyödyt konkretisoituvat niin toimittajalle kuin asiakkaallekin.

 

“Avoimen lähdekoodin maailma on itselleni varsin uusi, joten koulutuksessa sain perusjäsennyksen aiheeseen liittyen. Osaan paremmin myös tarvittaessa ottaa kantaa hankintoihin liittyviin kysymyksiin tarjousprosesseissa.” kuvasi koulutukseen osallistunut Ari Pajula koulutuksesta saatuja oppejaan.

 

Lisätietoja aiheesta:

Martin von Willebrand
hallituksen puheenjohtaja, COSS ry
Martin.vonwillebrand (at) hhpartners.fi

 

Oletko kiinnostunut COSS:n järjestämistä koulutuksista ja haluat kuulla niistä lisää? Ota yhteyttä info(at)coss.fi

 

Monday, 11 April 2016

Ubuntu Linuxin komentorivi saatavissa Windows 10:een

COSS.fi | 05:08, Monday, 11 April 2016

Ubuntu1

Viime viikolla on uutisoitu, miten Microsoftin julkaisemassa Windows 10 Insider Preview -versiossa on mukana Linuxin Bash-komentorivi. Tämä ei kuitenkaan ole vielä järjestelmän vakio-ominaisuus, vaan se edellyttää asetuksien muuttamista.

Mikrobitti-lehti nosti puolestaan esille Canonicalin Dustin Kirklandin laatimat kuvalliset ohjeet, joiden avulla saat tämän Ubuntu Linuxin komentorivin käyttöön Windows 10:n sisällä ilman virtualisointiteknologiaa. Vaatimuksena on Windows Insider -ohjelmaan liittyminen sekä uusimman Windows 10 -koontiversion lataaminen ja asentaminen.

Muutoksen tarkoituksena on lisätä kehittäjien mahdollisuuksia laatia sovelluksia useille eri alustoille ja samalla myös Windows-käyttäjät pääsevät hyödyntämään tiettyjä Linuxin ominaisuuksia.

 

Koetko tämän ominaisuuden lisäämisen hyödylliseksi? Entä uskotko sen helpottavan kehittäjien työtä? Kommentoi uutista ja kerro oma näkemyksesi asiaan.

 

Lue lisää:
Mikrobitti: Ubuntu tuli Windows 10:een – näin otat sen käyttöön
Tivi: Microsoft laittoi linux-ominaisuuksilla varustetun Windows 10:n jakoon

Siirry kuvallisiin ohjeisiin

Friday, 01 April 2016

Avoimella koodilla toteutettu lukuisia projektityökaluja

COSS.fi | 10:31, Friday, 01 April 2016

monitor-862116_1280

 

Opensource.com -sivuston kirjoittaja Robin Muilwijk on selvittänyt, mitkä ovat suosituimpia avoimen lähdekoodin projektityökaluja sivuston lukijoiden keskuudessa. Kaiken kaikkiaan listaan on kertynyt yksitoista eri työkalua, joilla projektihallintaa voi toteuttaa. Tässä kirjoituksessa on nostettu esittelyyn viisi työkalua.

 

LibrePlan

LibrePlan on koko projektihenkilöstölle tarkoitettu, selaimessa toimiva projektityökalu. Myös mobiilisovellus on saatavissa Androidille, Windows-puhelimelle ja muille alustoille.
Lue lisää

MyCollab

MyCollab on monipuolinen työkalu, jolla voi hallita asiakkuuksia, dokumentteja sekä erilaisia projekteja. Projektiominaisuus tarjoaa mahdollisuuden Gantt-taulukkoon, tehtävienhallintaan ja moneen muuhun.
Lue lisää

Odoo

Odoo on avoimen lähdekoodin toiminnanohjausjärjestelmä, joka tarjoaa monipuolisia työkaluja niin Windowsille, Linuxille kuin muillekin käyttöjärjestelmille.
Lue lisää

ProjectLibre

ProjectLibre on laajalti käytetty projektityökalu – se on ladattu yli kaksi miljoonaa kertaa 200 eri maassa. Työkalu mahdollistaa tehtävänhallinnan lisäksi esimerkiksi resurssien hallinnan.
Lue lisää

Taiga

Taiga tarjoaa projektinhallintaominaisuuksia startup-yrityksille, kehittäjille ja suunnittelijoille. Ohjelmisto on integroitu GitHubin, GitLabin ja Bitbucketin kanssa.
Lue lisää

 

Lue alkuperäinen uutinen:
TOP 11 project management tools for 2016

 

Tuesday, 22 March 2016

Pohjoismaiden API-päivät toukokuussa Tampereelle

COSS.fi | 08:05, Tuesday, 22 March 2016

API DAYS

 

API Days Nordic on kaksipäiväinen konferenssi, joka järjestetään ensimmäistä kertaa Tampere-talossa 18.-19.5.2016. Tapahtuma tuo yhteen Skandinavian ja Baltian maiden API -yhteisöjä, yrityksiä ja muita rajapinnoista kiinnostuneita.

API Days Nordic on osa maailmanlaajuista API Days -tapahtumasarjaa. Ensimmäistä kertaa Skandinavian API-yhteisöllä on mahdollista kokoontua yhteen jakamaan tietoa, hyviä käytänteitä ja menestystarinoita. Luvassa jännittävä ja informatiivinen  paketti kiinnostavia puhujia ja työpajoja.

Ohjelmassa nähdään esimerkiksi keynote-puhuja Andres Kütt, joka toimii pääarkkitehtina Viron tietojärjestelmä virastossa. Liput ovat myynnissä tapahtuman verkkosivuilla.

Tapahtuman järjestää API:Suomi kansainvälisen API Days yhteisön tukemana. Mukana ovat myös Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus COSS ry, API Duo OÜ, Tredea ja apinf.io.

 

Lue lisää:
nordic.apidays.io

 

Wednesday, 16 March 2016

Ajankohtaista Big Data Forum Finlandin (BiFF) toiminnassa

COSS.fi | 13:45, Wednesday, 16 March 2016

Big Data Forum Finlandin tarkoituksena on tuottaa ja välittää big data -osaamista ja -teknologiaa yritysten, tutkimusten ja oppilaitosten välillä. Toiminnassa keskitytään erityisesti teollisen internetin näkökulmaan ja siihen, miten big data ja teollinen internet kohtaavat.

 

BiFF

Kuva: www.tieke.fi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tällä hetkellä tarjotaan esimerkiksi koulutusta big datan analysointiin liittyen ja uusi ohjausryhmä on valittu.

 

Big Data Analytics -koulutusta tarjolla Arcadassa

Big Data esillä tietoyhteiskunnan teeseissä

Big Data Forum Finland -ohjausryhmä valittiin

125. Bsnestreffit: Big Data – ei pelkästään massaa!

 

Mikäli haluat liittyä foorumin toimintaan, lue lisää osoitteesta www.tieke.fi

 

 

Thursday, 10 March 2016

Avoin koodi tuo näkyvyyttä ja uusia mahdollisuuksia

COSS.fi | 07:37, Thursday, 10 March 2016

code-820275_1280

MPASS-tunnistamisratkaisu on herättänyt kiinnostusta kehittäjien piirissä.

MPASS:n tarkoituksena on toteuttaa EduCloud Alliancen Auth-tunnistamisrajapinta ja kehityksestä on vastannut opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) yhdessä CSC – Tieteen tietotekniikan keskuksen kanssa. Kehitystä on tehty yhteistyössä Kansallisen palveluarkkitehtuuriohjelman (KaPa) kanssa.

Ratkaisun aikaansaamiseksi ollaan käytetty avoimen lähdekoodin periaatteita ja koodi on jaettu Digipalvelutehtaan GitHubissa MIT-lisenssillä. Ratkaisu on herättänyt ulkopuolisissa mielenkiintoa ja sen seurauksena on tullut yhteydenottoja mahdollisesta yhteistyöstä.

”Tämä tapaus osoittaa jälleen kerran avoimen lähdekoodin hyödyn, joka tässä kohdin kehitystä on vielä vain tietoisuus muiden tekemisistä” kirjoitti kehityspäällikkö Jarkko Moilanen (OKM). ”Valikoidut MPASS- osat voisivat joskus olla osa Shibbolethia ja siten koodin ylläpito saataisiin osaksi isompaa kokonaisuutta. Näin ollen päästäisiin siihen, mitä monet avoimen lähdekoodin projektit tavoittelevat – kontribuutio upstreamiin.”

 

Lue alkuperäinen artikkeli:
MPASS herättänyt kiinnostusta kehittäjien keskuudessa

Monday, 07 March 2016

Mindtrek edistää avointa tulevaisuutta

COSS.fi | 11:20, Monday, 07 March 2016

microphone-704255_1280

 

Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus – COSS ry:llä on kunnia järjestää Mindtrek-konferenssi jo 20. kerran. Tätä tullaan juhlistamaan mahtavalla juhlavuoden konferenssilla, jossa nähdään ja kuullaan paljon uutta!

 

Avoin yhteisökehittäminen toinen pääteemoista

Alkunsa konferenssi sai multimediakilpailusta, josta se on lähtenyt kehittymään vähitellen nykyiseen muotoonsa kansainväliseksi teknologiakonferenssiksi. Vuonna 2015 valittiin uudeksi tuottajaksi COSS ry ja konferenssin teeman suunnaksi avoimuus (avoin lähdekoodi, avoin data ja avoimet sisällöt). Tänä vuonna tuota teemaa ollaan lähdetty kehittämään siten, että ensimmäinen päivä käsittelee avointa yhteisökehittämistä ja toinen päivä tulevaisuuden teknologioita.

 

Neil_Harbisson_cyborgist

Keynote: Neil Harbisson

Kansainvälisiä puhujia

Yksi mielenkiintoisimpia puhujia tulee varmasti olemaan keynote-puhuja Neil Harbisson, joka on maailman ensimmäinen kyborgiartisti. Lisäksi konferenssissa nähdään laaja kattaus erilaisia asiantuntijaesityksiä ja työpajoja. Avoimesta lähdekoodista tulee esimerkiksi kertomaan alan asiantuntija Carlo Daffara, joka on perehtynyt avoimen koodin liiketoimintamalleihin. Myös julkishallinto tulee olemaan vahvasti edustettuna esimerkiksi pormestaripaneelissa, johon Jussi Pajunen, Anna-Kaisa Ikonen ja Matti Pennanen ovat jo vahvistaneet tulonsa.

 

Yhteisön voima

Kuten viime vuonna, tulemme tekemään myös paljon yhteistyötä eri tahojen kanssa mahdollisimman kattavan konferenssin järjestämiseksi. Koska ensisijainen tavoitteemme on törmäyttää ihmisiä ja luoda näin uusia innovaatioita yli toimialarajojen, olemmekin laajentaneet yhteisöämme. Toimimme tiiviissä yhteistyössä muun muassa Tampereen kaupungin, Virtual Reality Finlandin ja ite wikin kanssa. Jokainen edellä mainittu taho tuo tapahtumaan oman panoksensa ohjelmakokonaisuutta järjestettäessä (Smart City, Immersion ja IoT).

Koska konferenssin suunnittelu on vielä käynnissä, sinullakin on mahdollisuus osallistua ja päästä vaikuttamaan. Keitä juuri sinä haluaisit kuulla tai mitä aiheita toivot käsiteltäväksi? Kerro ideasi rohkeasti ja ole mukana vuoden 2016 konferenssin suunnittelussa!

 

Mitä, milloin ja koska?

Mindtrek on kansainvälinen avoimeen teknologiaan suuntautuva konferenssi, joka haastaa ihmisiä keskustelemaan, innovoimaan ja rakentamaan uutta avointa tulevaisuutta. Konferenssin ajankohta on 17.-19.10.2016 ja paikkana on pohjoismaiden suurin kongressi- ja kulttuurikeskus Tampere-talo. Paikalle odotetaan noin 700 ICT-alan tarjoajaa ja kuluttajaa, joista 20 % ulkomaalaisia vieraita.

Lisää ohjelmasta, puhujista ja oheistapahtumista kotisivuillamme www.mindtrek.org/ . Myös Early Bird -lipunmyynti on auki, joten osta oma lippusi! COSS:n jäsenille myönnetään 10 % alennus.

 

screenshot (1)

 

Toivottavasti näemme syksyllä konferenssissa!

 

Teksti: Moona Puha

 

Wednesday, 02 March 2016

Lokalisointia yhteisön voimin

COSS.fi | 11:58, Wednesday, 02 March 2016

hands-600497_1280

Avoimen lähdekoodin ohjelmistojen lokalisointi eli paikallistaminen tai kotoistaminen tulee usein vastaan uusien ohjelmistojen jalkauttamisessa. Tätä varten on olemassa erilaisia aktiivisia lokalisointiryhmiä, joista yksi toimii COSS:n ylläpitämänä. COSS:n lokalisointilistan tarkoituksena on aikaansaada keskustelua ohjelmistojen käännöksistä ja kääntämisestä suomenkielelle.

”Lista on melkein ainoa yhteinen kanava kaikille, jotka lokalisoivat avoimen lähdekoodin ohjelmia suomeksi. Listan ja IRC-kanavan lisäksi on vain projektien omia kanavia” kertoo Lasse Liehu, yksi listan jäsenistä. ”Yhteisellä listalla voi esimerkiksi ilmoittaa, jos joutuu itse lopettamaan lokalisoinnin ja haluaa antaa jonkin ohjelman lokalisoinnin jollekulle muulle. Listalla voi myös pohtia käännösratkaisuja (esimerkiksi termien käännöksiä) yhteisesti projektien välillä.”

Lokalisointilista toimii nykyään Google Groups -palvelussa ja siellä käyty keskustelu on nähtävissä julkisesti. Jotta pääset mukaan ryhmään ja saat tiedon käynnissä olevista keskusteluista, voit liittyä listalle tästä.

 

Friday, 26 February 2016

Fuugin säätiö rahoittaa avoimen lähdekoodin toiminnanohjausjärjestelmiä

COSS.fi | 08:23, Friday, 26 February 2016

work-731198_1920-806x393

Irti toimittajalukoista ja turhista kustannuksista: Fuugin säätiö rahoittaa avoimen lähdekoodin toiminnanohjausjärjestelmiä

Nyt on jaossa apurahoja avoimen lähdekoodin tietojärjestelmien kehittämiseen: vuosi 2016 on Fuugin säätiöllä toiminnanohjaus- ja asiakkuudenhallintajärjestelmi<wbr></wbr>en teemavuosi. Erilaiset tietojärjestelmät ovat keskeinen osa yritysten ja julkisyhteisöjen toimintaa. Niiden avulla hallitaan tuotantoa, asiakasrekistereitä, potilastietoja tai vaikkapa oppilaitosten viestintää. Fuugin säätiö haluaa nostaa avoimen lähdekoodin ratkaisut varteenotettavaksi vaihtoehdoksi suljettujen ohjelmistojen rinnalle.

Tänä vuonna säätiö jakaa avustuksia erityisesti hankkeille, joissa edistetään avoimeen lähdekoodiin perustuvien toiminnanohjausjärjestelmien käyttöä Suomessa niin yrityskentällä, koulumaailmassa kuin sosiaali- ja terveysalalla. Avustusten haku on jatkuva ja seuraava hakemusten käsittelykierros on maaliskuun alussa. Apuraha voi suuruudeltaan olla kymmenenkin tuhatta euroa, ja valtaosa apurahahakemuksista on tähän asti hyväksytty. Säätiön apurahoja haetaan verkkolomakkeella osoitteessa fuug.fi/saatio/hae-apurahaa/

Avoimen lähdekoodin järjestelmät on helppo saada keskustelemaan keskenään, mikä lisäisi esimerkiksi terveydenhuollon tietojärjestelmien yhteensopivuutta ja tehokkuutta sekä vähentäisi turhia kustannuksia. Fuugin säätiössä toivotaankin, että avoimet ratkaisut tulisivat teemavuoden tuella entistä näkyvämmiksi.

– Avoimen koodin ERP- ja CRM-ratkaisuja on paljon, mutta mikään niistä ei ole lyönyt läpi samalla tavalla kuin esimerkiksi mobiilikäyttöjärjestelmissä Android ja julkaisujärjestelmänä WordPress. Säätiönä haluamme edistää näiden ohjelmistojen tunnettuutta, kertoo Fuugin säätiön hallituksen puheenjohtaja Otto Kekäläinen.

Esimerkkejä avoimen lähdekoodin ERP- ja CRM-ohjelmistoista ovat Odoo, Erpnext, OpenBravo, OpenTaps, CiviCRM, SugarCRM ja monet muut. Vaihtoehtoja siis löytyy, mutta usein varsinkin yritysmaailmassa on käytössä suljettu järjestelmä, mikä saa aikaan riippuvuuden tietystä toimittajasta.

Tukemalla avoimen lähdekoodin järjestelmien kehitystä ja niihin liittyvää yhteistyötä voidaan käyttäjämäärässä ylittää kriittinen massa: tällöin ohjelmistot kehittyvät ylivoimaisen hyviksi ja niiden ympärille syntyy tarvittava määrä tukipalveluita.

Fuugin säätiö on äskettäin tukenut kouluille tarkoitetun Qlma-<wbr></wbr>toiminnanohjausjärjestelmän kehittämistä sekä avoimen lähdekoodin ERP/CRM-järjestelmiä hyödyntävien kurssien sunnittelua Haaga-Heliassa. Säätiö toivoo saavansa lisää hyviä hakemuksia teemavuoden aihealueen ympäriltä.

 

Lisätietoja:

fuug.fi
saatio@fuug.fi

Otto Kekäläinen, Fuugin säätiö
hallituksen puheenjohtaja
otto.kekalainen@seravo.fi
044 566 2204
Fuugin säätiö on perustettu Suomen Unix-käyttäjäin yhdistys Fuug ry:n rinnalle tukemaan erilaisia avoimeen lähdekoodiin perustuvia hankkeita. Säätiö jakaa vuosittain apurahoja esimerkiksi ohjelmistojen tai opetuksen kehitykseen sekä tapahtumajärjestelyihin. fuug.fi

Osallistu avoimen ilmastodatan ideointikilpailuun ja voita 20 000€

COSS.fi | 07:27, Friday, 26 February 2016

sky-1149988_1920

 

Oletko joskus miettinyt, mihin kaikkeen ilmastodataa voisi käyttää? Kertomalla ideasi voit voittaa Vaisala-yhtiön Vaisala Open Data Weather Challenge -kilpailusta 20 000 €.

 

Kilpailu perustuu avoimen ilmastodatan hyödyntämiseen ja osallistua voivat niin opiskelijat, yritysten edustajat kuin muuten vaan aiheesta kiinnostuneet. Arviointiperusteina ovat ainutlaatuisuun, vaikutuspotentiaali ja toteuttamiskelpoisuus.

Kilpailun tavoitteena on hakea uudenlaista näkemystä ja osaamista, mikä mahdollistaa myös uusien liiketoimintaideoiden kehittymisen.

 

Lue lisää ja katso alkuperäinen uutinen aiheesta:
DataBusiness.fi: Ideoi ilmastodatasta ratkaisu ja voita 20.000€!

 

 

Friday, 12 February 2016

HSY mukaan Kansalliselle palveluväylälle – asiakkaiden asiointi helpottuu

COSS.fi | 11:08, Friday, 12 February 2016

 

Vesi- ja jätehuollon palveluja Helsingin seudulla tuottava HSY helpottaa yli miljoonan asiakkaansa asiointia ja hyödyntää palvelussaan ensimmäisten joukossa Kansallista palveluväylää. Keväästä 2016 lähtien HSY:n asiakkaat voivat ilmoittaa vesimittarinsa lukemat nopeasti Suomi.fi-verkkopalvelussa. Cybercom toteuttaa palveluun liittyvän käyttäjäystävällisen sovelluksen sekä asiakkaan järjestelmien yhteydet Kansalliseen palveluväylään.

Vesimittarin lukeman ilmoittamista varten HSY:n asiakkaat tunnistautuvat varmennekortilla, mobiilivarmenteella tai pankkitunnuksilla Suomi.fi-palveluun, jonka palveluhakemistoon HSY on liittynyt ensimmäisten joukossa.

Yksi tunnistautuminen riittää myös muihin verkkopalvelussa tarjottaviin kansalaisten ja yritysten julkisiin digipalveluihin.

 

Luotettavuutta, turvallisuutta ja nopeutta

Julkishallinnon digitalisoitumisella on lukuisia etuja myös palveluntarjoajille. HSY:n palvelun piiriin kuuluu yli miljoona pääkaupunkiseudun asukasta. Yhtiö saa asiakkaan tunnistautumisen jälkeen varmuuden asiakkaastaan luotettavasti ja turvallisesti.

Jatkossa HSY:n on helppo liittää mukaan uusia asiakkaille tarjottavia palveluja.

– Pääkaupunkiseudun asukkaiden ja HSY:n jäte- ja vesihuollon asiakkaiden palvelukokemus paranee, kun palvelumme ja asiointi löytyvät tulevasta Suomi.fi-portaalista. Sen sijaan, että rakentaisimme tyhjästä oman vahvan tunnistautumisen, käytämme julkishallinnon yhteistä, uutta tunnistusta. Tämä on asiakkaillemmekin jatkossa helpoin tapa asioida koko julkishallinnon kanssa, kerrotaan HSY:ltä.

 

Cybercom kolmen päähankkeen toteuttaja

Palvelunäkymän ensimmäinen, ns. beta-versio, alkoi toimia loppuvuodesta 2015, kun ensimmäiset palvelut liittyivät siihen mukaan.

Kansallisen palveluarkkitehtuurin (KaPA) nimellä kulkevan ohjelman on laatinut valtiovarainministeriö.

Cybercom toteuttaa kolme sen päähanketta: palvelunäkymän, tunnistautumisen sekä asiointivaltuudet-palvelun.

Julkishallinnon lisäksi myös yritykset pääsevät mukaan kansalaisten digipalveluihin.

– Nyt on oikea hetki olla mukana, kun yritykset ja organisaatiot pohtivat omien palveluidensa näkyvyyttä julkisissa digipalveluissa, sanoo Harri Salminen, KaPA-aktivaattori Cybercomista.

Cybercomin asiantuntijat tukevat ja auttavat kaikissa KaPAan liittyvissä asioissa.

Digitaaliseen palveluun ovat liittyneet muun muassa Verohallinto, Väestörekisterikeskus, Trafi, Posti ja Mikkelin kaupunki.

Moni Kansallisen palveluarkkitehtuurin hankkeista on vielä työn alla, ja niiden on tarkoitus valmistua vuoden 2017 aikana.

 

Ota yhteyttä:

Risto Sipilä
Sales Executive
Cybercom

Uutinen julkaistu alunperin osoitteessa www.cybercom.com

 

Cybercom on yksi COSS:n ohjausryhmäjäsenistä. Lisäksi Cybercom toimii aktiivisesti JulkisCOSS-työryhmässä.

 

 

 

Friday, 05 February 2016

Euroopan komissio aloittaa avoimen koodin turvallisuusauditoinnin

COSS.fi | 08:57, Friday, 05 February 2016

 

Euroopan komissio aloittaa heillä käytössä olevien avoimen lähdekoodin ohjelmistojen turvallisuusauditoinnin. Projekti on saanut nimekseen EU-Fossa (EU-Free and Open Source Software Auditing) ja sille on myönnetty miljoonan euron budjetti.

”Projektin tuloksena luodaan prosessi, jolla me ja avoimen lähdekoodin yhteisöt voivat määrittää vapaiden ja avoimien ohjelmistojen turvallisuustason” kertoo Euroopan komissiolla työskentelevä Marek Przybyszewski.

Projektiin on tarkoitus ottaa mukaan ohjelmistojen kehitysyhteisöjä, kuten Debian ja Drubal. Projektiin liittyvät uutiset ja raportit tullaan julkaisemaan komission Joinup-alustalla, EU-Fossa -yhteisössä.

 

Lue alkuperäinen uutinen:

EC about to begin open source security audit

 

 

Tuesday, 02 February 2016

COSS rakentaa kilpailuetua data-analytiikalla ja palvelumuotoilulla

COSS.fi | 09:24, Tuesday, 02 February 2016

 

COSS on hakenut rahoitusta 6Aika-ohjelmasta hankkeelleen Datasta oivalluksia ja bisnestä.  Hanke ja sen kolme projektia luovat lisäarvoa ja hyvinvointia data-analytiikalla ja palvelumuotoilulla.  Rahoituspäätöstä odotetaan ennen kesälomia.

 

COSS:n johdolla on muodostettu 11 organisaation konsortio ja rakennettu hanke ’Datasta oivalluksia ja bisnestä’, jossa yhdistyy data-analytiikka ja palvelumuotoilu. Hanke osallistuu 6Aika -hankehakuun, joka päättyi 15.1.2016.  Mikäli hankkeemme saa rahoitusta, se käynnistyy elokuussa ja päättyy vuoden 2017 lopussa. Hankkeessa on kolme projektia: Aviapolis, palveluja matkaajille; Hyvä pitkä elämä sekä Datasta oivalluksia ja bisnestä -valmennus.

 

Aviapolis, palveluja matkaajille

Aviapolis, palveluja matkaajille -projektissa louhitaan ja analysoidaan omistetusta ja avoimesta datasta oivalluksia, joilla tyydyttää erilaisten matkaajien tarpeita koko palvelupolun varrella. Tuloksena on uusia fyysisiä ja virtuaalisia palveluja Helsinki-Vantaan lentokentälle ja ympäristöön.

 

Hyvä pitkä elämä

Hyvä pitkä elämä -projektissa löydetään tutkimuksen ja analytiikan keinoin oivalluksia, joiden avulla kehitetään törmäytyksissä uusia palveluja ja toimintamalleja ikäihmisille. Projektissa syntyy Mydata -sovelluksia ja rakennetaan Ouluun terveellistä Karjasillan asuinaluetta, ikäihmiset keskiössä.

 

Datasta oivalluksia ja bisnestä -valmennus

Datasta oivalluksia ja bisnestä valmennuksessa päivitetään tietotekniikkayritysten kilpailuetu datatalouden aikaan. ICT -yrityksiä koulutetaan data-analytiikkaan ja palvelumuotoiluun. Opittuja taitoja harjoitellaan yrityskohtaisesti. Case-vaiheessa yritykset tuovat mukanaan asiakkaansa ja datansa, jota rikastetaan avoimella datalla. Tuloksena on oivalluksia ja ideoita, uutta liiketoimintaa ja lisäarvoa yhdessä asiakkaan ja yhteistyökumppanien kanssa. Pilottikurssi pidetään Tampereella syksyllä 2016 ja seuraavat vuonna 2017 Vantaalla ja Espoossa. Valmennuskurssi tuotteistetaan ja julkaistaan COSS:n nettisivuilla. Aineisto avoimen lähdekoodin analytiikkaohjelmistoineen on kaikkien korkeakoulujen ja kenen tahansa asiasta kiinnostuneen hyödynnettävissä.

 

COSS:n jäsenet pääsevät osallistumaan paikkakuntien projekteihin luomaan uusia palveluja ikäihmisille ja lentomatkaajille.  Valmennuskurssi on COSS:n jäsenille ainutlaatuinen mahdollisuus päivittää oma kilpailuetunsa data-analyytikalla ja palvelumuotoilulla.

Tiedotan hankkeen etenemisestä COSS:n nettisivuilla kevään aikana. Ole kuulolla!

 


Jyrki Koskinen

Ps. ensi hätään katso video: bit.ly/datastaoivalluksia

 

Friday, 22 January 2016

15 miljoonan dollarin rahoitus suomalaisille avoimen koodin yrityksille

COSS.fi | 12:27, Friday, 22 January 2016

Suomalaiset avoimen lähdekoodin toimijat, Vaadin ja MariaDB Corporation, ovat nousseet esille saamansa rahoituksen merkeissä. Molemmat yhtiöt uutisoivat asiasta tällä viikolla.

Vaadinin tiedotteessa kerrottiin noin 5,5 miljoonan euron (6 milj. dollaria) rahoituksen tulleen eEquitylta ja Suomen Teollisuussijoitukselta. Rahoituksella on tarkoitus tukea tutkimus- ja kehityspuolta. Myös ekosysteemin kehittämiseen tullaan kiinnittämään huomiota, sillä web-kehittämisen ekosysteemissä on ollut viime aikoina nopeita muutoksia. ”Nykyisen tuotevalikoiman ansiosta Vaadinilla on ainutlaatuinen mahdollisuus kehittää työkaluja tulevaisuuden verkkosovellusten tarpeeseen” yrityksen toimitusjohtaja Joonas Lehtinen linjaa.

MariaDB Corporation tiedotti puolestaan saaneensa noin 8,3 miljoonan euron (9 milj. dollarin) rahoituksen toimintansa tueksi. Lisäksi uutisessa kerrottiin yhtiön nimenneen uuden toimitusjohtajan, Michael Howardin.

Rahoituksella pyritään uuden toimitusjohtajan mukaan tehostamaan markkinointia, kasvattamaan palveluliiketoimintaa sekä investoimaan tuotekehitykseen.

”Nyt mennään täysillä eteenpäin! Tuotekehityksessä olemme jo laajentamassa MariaDB:tä uusille alueille, jotta käyttäjät voisivat käyttää open source tietokanta-alustaa mahdollisimman laajalti. Tämä yhdistettynä kasvavalla palveluliiketoiminnalla mahdollistetaan entistä kokonaisvaltaisempia ratkaisuja asiakkaillemme” kommentoi Rasmus Johansson (VP Engineering) MariaDB Corporation Ab:lta.

 

Lue lisää:
Vaadin.com
MariaDB Corporation
Bloomberg Business


Powered by MariaDB
Vaadin-logo500

 

 

Planet Fellowship (fi): RSS 2.0 | Atom | FOAF |

COSS.fi  Losca