Planet Fellowship (gmq)

Friday, 17 February 2017

COSS.fi: DOB Valmennuskurssi käynnistyi Tikkurilassa

Planet Fellowship (fi) | 09:20, Friday, 17 February 2017

Datasta oivalluksia ja bisnestä -hankkeen järjestämä toinen valmennuskurssi käynnistyi  15.2. Laurean Tikkurilan tiloissa. Tikkurilan valmennuskurssiin osallistuvat Avarea...

Thursday, 16 February 2017

COSS.fi: Lisää vahvistuneita puhujia IT PRO 2017-tapahtumaan

Planet Fellowship (fi) | 13:20, Thursday, 16 February 2017

Tänä vuonna COSS verkostoineen tekee tiivistä yhteistyötä IT PRO 2017-tapahtuman järjestäjien kanssa. Tapahtumassa Data Analytics + Open Source-teemalavan...

Wednesday, 15 February 2017

COSS.fi: Silmäkirurgian kehitystä avoimen lähdekoodin simulaattorin avulla

Planet Fellowship (fi) | 10:02, Wednesday, 15 February 2017

SOFA (Simulation Open Framework Architecture) teknologia on avoimen lähdekoodin silmäkirurgia-simulaattori, jota hyödynnetään lääketieteen opiskelijoiden kouluttamisessa ja...

Tuesday, 14 February 2017

COSS.fi: Avoimella tiedolla kuntiin läpinäkyvyyttä ja tehokkuutta

Planet Fellowship (fi) | 08:38, Tuesday, 14 February 2017

Kuntien toiminnan mittaaminen ei ole helppoa. Päätöksenteon kannalta olisi kuitenkin tärkeätä ymmärtää onko vallitseva toimintamalli oikea ja...

Wednesday, 08 February 2017

COSS.fi: DOB-webinaarisarja käynnistyy ensi viikolla

Planet Fellowship (fi) | 12:49, Wednesday, 08 February 2017

Datasta oivalluksia ja bisnestä -hankkeessa toteutettava webinaarisarja käynnistyy ensi viikolla yhteistyössä TIEKEn Biff (Big Data Forum Finland)...

Tuesday, 07 February 2017

COSS.fi: OGP:n huippukokouksessa käsiteltiin avoimen lähdekoodin ohjelmistojen käytön edistämistä

Planet Fellowship (fi) | 06:49, Tuesday, 07 February 2017

Pariisissa joulukuussa 2016 järjestetyn Avoimen hallinnon kumppanuusohjelman OGP:n huippukokouksen yhteydessä esitelty julistus (Paris Declaration on Open Government)...

Wednesday, 01 February 2017

COSS.fi: Fuugin säätiö tukee lohkoketjujen tutkimusta ja kehitystä

Planet Fellowship (fi) | 06:35, Wednesday, 01 February 2017

Lohkoketjut (engl. block chain) ovat viime vuosina nousseet monella toimialalla uudeksi hajautettujen tietokantojen toteutustekniikaksi. Avointen tietojärjestelmien kehitystä...

Friday, 27 January 2017

COSS.fi: Opensource.com on julkaissut avoimen lähdekoodin vuosikirjan 2016

Planet Fellowship (fi) | 13:21, Friday, 27 January 2017

Opensource.com ilmoitti 25. tammikuuta 2017 sivustollaan julkaisseensa avoimen lähdekoodin vuosikirjan 2016. Opensource.com on koonnut vuosikirjan yhteistyössä yli 25...

Wednesday, 25 January 2017

COSS.fi: COSS ja IT PRO 2017 yhdistävät voimansa avoimuuden kentällä

Planet Fellowship (fi) | 12:49, Wednesday, 25 January 2017

IT PRO 2017 (aiemmin ICT Expo) on Pohjoismaiden suurin IT-ammattitapahtuma. Viime vuonna tilaisuus keräsi paikalle yli 4...

Friday, 20 January 2017

COSS.fi: Sprintit ostaa Devlabin Pupesoft-liiketoiminnan

Planet Fellowship (fi) | 12:23, Friday, 20 January 2017

Sprintit Oy ja Devlab Oy ovat sopineet liiketoimintakaupasta, jossa Pupesoft-liiketoiminta siirtyy Sprintit:lle 1.2.2017. Nykyisten Pupesoft-asiakkaiden palveluista vastaa...

COSS.fi: Suomen riistakeskus avasi Oma riista-palvelun lähdekoodin yhteistyössä Vincitin kanssa

Planet Fellowship (fi) | 09:23, Friday, 20 January 2017

Ohjelmistokehityksen, ICT-palveluiden ja palvelumuotoilun asiantuntijayhtiö Vincit ilmoitti 20. tammikuuta 2017 julkaisemassaan tiedotteessa yhteistyöstään Suomen riistakeskuksen kanssa. Yhteistyön...

Thursday, 19 January 2017

COSS.fi: Monitieteellinen yhteistyö ja innovaatiotoiminta muistisairaan asialla

Planet Fellowship (fi) | 11:51, Thursday, 19 January 2017

Muistiliiton arvion mukaan Suomessa on noin 193 000 etenevästä muistisairaudesta kärsivää ihmistä ja määrän arvioidaan kasvavan rajusti...

Tuesday, 10 January 2017

COSS.fi: EduCloud edistää digitaalisten opetusvälineiden avointa käyttöä

Planet Fellowship (fi) | 11:59, Tuesday, 10 January 2017

EduCloud Alliance on avoimeen teknologiaan perustuva liiketoimintalähtöinen ryhmittymä, jonka tarkoituksena on edistää ja rakentaa oppimisteknologian ja sisältöjen...

Wednesday, 04 January 2017

COSS.fi: WordPress – Avoimen lähdekoodin muokkautuminen vuosien saatossa

Planet Fellowship (fi) | 11:09, Wednesday, 04 January 2017

WordPressin lähdekoodin muokkautumisessa ei ole vältytty virheiltä eikä bugeilta. Useita kertoja vuoden aikana julkaistaan uusia versioita ohjelmasta...

Tuesday, 03 January 2017

COSS.fi: Matkustaminen avartaa

Planet Fellowship (fi) | 10:27, Tuesday, 03 January 2017

Kirjoitan tätä blogia telluksen toisella puolella, Australiassa. Täällä on kauniita rantoja, rento kulttuuri, rikas luonto, lämmin...

Monday, 02 January 2017

COSS.fi: Open Government Partnership kiinnostaa yhä useampia maita

Planet Fellowship (fi) | 12:14, Monday, 02 January 2017

 

Pariisin OGP Summit 2017:n aikana Saksan ja Luxemburgin johto ilmoittivat liittyvänsä Open Government Partnership kumppanuusohjelmaan.  Huippukokouksen aikana myös Pakistan, Burkina Faso ja Jamaica ilmoittivat aikeistaan liittyä instituutioon. Myös Marokon oletetaan liittyvän jäseneksi. Näiden maiden lisäksi Senegal, Afghanistan, Madagascar ja Haiti harkitsevat liittymistä.

Ranskan ja OGP:ta johtavan World Resources Institute:n mukaan uusien jäsenmaiden kanssa painotetaan ranskaa puhuvia Afrikan maita, Eurooppaa ja Aasiaa. Näiltä alueilta aiotaan tuoda mukaan pieni määrä uusia instituution jäseniä, erityisesti maita jotka aikovat tulevaisuudessa johtavaan rooliin. Nämä maat astuisivat jo olemassa olevien jäsenmaiden rinnalle.

 

Mikä OGP?

 

OGP eli Open Government Partnership on multilateraalinen aloite, jonka tavoitteena on turvata valtioiden konkreettiset sitoumukset edistää avoimuutta, parantaa kansalaisten asemaa, taistella korruptiota vastaan ja valjastaa uusia teknologioita vahvistamaan maan hallintoa.

Jäseneksi päästäkseen osallistujamaiden tulee hyväksyä korkean tason Open Government -julistus, toimittaa maan toimintasuunnitelma, joka on kehitetty julkisen konsultaation avulla ja sitoutua itsenäisesti raportoimaan suunnitelman etenemisestä.

OGP aloitti virallisesti toimintansa 20. syyskuuta 2011, kun 8 perustajajäsentä (Brasilia, Indonesia, Meksiko, Norja, Filippiinit, Etelä-Afrikka, Iso-Britannia ja Yhdysvallat) hyväksyivät Open Government julistuksen. Sittemmin OGP on hyväksynyt jo 67 maata kumppanuusohjelmaan.

 

Lisää aiheesta:

https://joinup.ec.europa.eu/community/opengov/news/germany-and-luxembourg-joined-ogp

http://www.opengovpartnership.org/

 

Wednesday, 21 December 2016

COSS.fi: Ranska ja Saksa: ”Avoin lähdekoodi on avaintekijä digitaalisissa innovaatioissa.”

Planet Fellowship (fi) | 08:55, Wednesday, 21 December 2016

 

”Avoin lähdekoodi on avaintekijä digitaalisiin innovaatioihin”, toteavat Saksan ja Ranskan hallitukset German-French digital conference:n päätöspuheenvuorossa 13.Joulukuuta.

 

Konferenssiin osallistui liike-elämän edustajia ja poliitikkoja mukaan lukien Saksan liittokansleri Angela Merkel ja Ranskan presidentti Fracois Hollande. Yhdessä maat haluavat ajaa eteenpäin digitaalista muutosta taloudessa ja teollisuudessa.

 

Innovation and new technology -julistuksen artikla 8:n mukaan: ”Avoimen lähdekoodin ohjelmisto on ratkaiseva avaintekijä innovaatioille. Saksa ja Ranska työskentelevät yhdessä varmistaakseen, että teollisuutensa voivat hyötyä avoimen lähdekoodin ohjelmistoista.”

 

Ranskan Conseil National du Logiciel Libre (CNLL), eli vapaata ohjelmistoa ja kolmea sataa tietoteknisen alan yritystä edustava kauppajärjestö on erityisen tyytyväinen lausuntoon, sillä se liittää vapaan ohjelmiston innovaatioihin. Tätä liitosta pidettiin riidanalaisena pari vuotta sitten. Kuitenkin jo vuodesta 2015 innovaatio ja avoin lähdekoodi ovat olleet Paris Open Source Summit:n pääteemoja ja CNLL on ollut mukana järjestämässä vuosittaista konferenssia.

 

Lue lisää konferenssista täältä

Tuesday, 20 December 2016

COSS.fi: COSS toimii avoimuuden asialla

Planet Fellowship (fi) | 06:47, Tuesday, 20 December 2016

 

Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus – COSS ry:n tavoitteena on edistää avoimen lähdekoodin, avoimen datan, avoimien rajapintojen ja avoimien standardien käyttöä. Lisäksi tarkoituksenamme on auttaa asiakkaitamme eli jäseniämme luomaan menestystä avoimia ratkaisuja hyödyntäen. Mutta mitä tämä kaikki käytännössä tarkoittaa ja mitä COSS oikeasti tekee?

 

Jäsenten toiminnan tukeminen

COSS:n yksi tärkeimpiä tehtäviä on edistää jäsenten liiketoimintaa avoimia ratkaisuja hyödyntäen. Tämän vuoksi toimimme aktiivisesti eri verkostoissa hakien jäsenillemme uusia mahdollisuuksia. Lisäksi teemme päivittäin viestintää jäsenten hyväksi – julkaisemme tietoa ajankohtaista uutisista ja tapahtumista sekä välitämme tiedotteita, tiedusteluja ja tarjouspyyntöjä suoraan jäsenillemme. Lue lisää jäsentoiminnastamme

Vaikuttamistyö

COSS pyrkii vaikuttamaan myös julkishallinnon puolella, missä osallistumme esimerkiksi erilaisiin tilaisuuksiin puhumaan ja tuomaan avoimuuden näkökulmia esille. COSS on osallistunut esimerkiksi JHS 166 -työryhmän toimintaan edistäen avoimen koodin ja rajapintojen vaikuttavuutta uusissa julkisen hallinnon IT-hankintojen yleisissä sopimusehdoissa (JIT 2015). Vaikuttamistyötä tehdään laajasti myös JulkisCOSS-nimisessä työryhmässä.

Projektit

Tavanomaisen jäsentoiminnan lisäksi COSS:lla on aktiivinen rooli erilaisten projektien ja hankkeiden parissa. COSS:n omina jatkuvina projekteina ovat Mindtrek, EduCloud, roam.fi ja Avoin kunta. Kolmella ensimmäisellä projektilla on oma itsenäinen budjettinsa, jolloin ne eivät kuluta jäsen- ja vaikuttamistyöhön varattuja resursseja.

Mindtrek on vuosittain järjestettävä kansainvälinen teknologiakonferenssi, jonka teemoina ovat avoin lähdekoodi ja avoin data, teollinen internet, älykäs kaupunki, terveysteknologia ja virtuaalitodellisuus. Lisäksi Mindtrekin yhteydessä järjestetään Academic Mindtrek. Tänä vuonna konferenssi keräsi yhteensä noin 1 200 kävijää. Laadukkaan ohjelman lisäksi keskiössä on verkostoituminen yli toimialarajojen uusia innovaatioita luoden. Seuraavan kerran konferenssi järjestetään 20.-21.9.2017.

 

30315859791_a3ea6a0552_z1

 

EduCloudissa puolestaan on kyse avoimen ekosysteemin rakentamisesta, missä luodaan avoimeen teknologiaan perustuvaa oppimisteknologiaa ja sisältöjen digitaalista markkinaa edistävää yhteistä standardia. COSS:n roolina on vastata EduCloudin avoimuudesta ja sen toteutumisesta. Myös roam.fi perustuu avoimen ekosysteemin rakentamiselle, sillä siinä pyritään tarjoamaan yhteisöllisesti nopea ja turvallinen verkkoyhteys paikasta ja ajankohdasta riippumatta. Niin EduCloudissa kuin roam.fi:ssäkin on omat, COSS:sta riippumattomat jäsenet.

Avoin kunta on COSS:n jäsenten yhteinen aloite kuntien toiminnan ja tietojenkäsittelyn kehittämiseksi. Aloite sisältää tuotteita ja palveluita strategiasta kehitysprojekteihin, jokapäiväiseen toimintaan ja palvelutuotantoon.

 

Hankkeet

Datasta oivalluksia ja bisnestä – hanke käynnistyi syksyllä 2016 yhteistyössä kuuden muun organisaation kanssa. COSS toimii hankkeessa operatiivisena johtajana sekä vastaa Datasta oivalluksia ja bisnestä -valmennuksesta, jossa valmennetaan yrityksiä analytiikan ja palvelumuotoilun aikaan. Hanke saa rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastolta, Liikenne- ja viestintäministeriöltä, Tredea Oy:ltä ja Hartela Oy:ltä.

dob_banneri

 

Poluttamo – Oma digipolku oppimiseen -hanke kehittää käytännön työkaluja ja toimintamalleja siirtymävaiheessa olevien nuorten eteenpäin poluttamiseksi. COSS:n tehtävänä on perehtyä erityisesti oppijan digitaalisen jalanjälkidatan muodostumiseen ja hyödyntämiseen. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto.

 

Paljon on siis käynnissä tänäkin vuonna, ja kaikki edellä mainitut toimet tulevat jatkumaan vielä vähintään vuoden 2017 ajan. Siksi aloitammekin vuoden 2017 alusta blogisarjan, jossa kerromme lisää käynnissä olevista toimista ja niiden tuomista mahdollisuuksista niin jäsenille kuin muillekin aiheesta kiinnostuneille. Lisäksi luvassa on entistä enemmän verkostoitumista ja erilaisia tilaisuuksia, joihin COSS osallistuu yhdessä jäsentensä kanssa. Pysythän siis kuulolla myös vuonna 2017!

 

Hyvää joulua ja menestyksekästä uutta vuotta!
Moona + COSS:n tiimi

 

COSS.fi: Miten kehittää kaupunkia ja luoda uutta liiketoimintaa?

Planet Fellowship (fi) | 06:25, Tuesday, 20 December 2016

 

Miten kehittää kaupunkia viihtyisämmäksi ja toimivammaksi, ja luoda samalla uutta liiketoimintaa? DOB-hankkeessa otamme avuksi data-analytiikan ja palvelumuotoilun. Vantaan kaupungin johtamassa työpaketissa ”Aviapolis, palveluja matkaajille” tavoitteena on luoda uusia palveluja ja liiketoimintaa Aviapolikselle matkailijoita ja muita alueen käyttäjiä palvelemaan.

Sekä Helsinki-Vantaan lentokentälle että pääkaupunkiseudulle tarvitaan uudenlaisia palveluja, jotta matkailijoiden kokemus olisi mahdollisimman miellyttävä ja kiinnostava, ja jotta heidän viipymäänsä ja kulutustaan alueella saataisiin nostettua. Etenkin stopover-matkustajat ja kiinalaiset turistit ovat tällä hetkellä tärkeitä kohderyhmiä monelle matkailutoimijalle. Vaikka pääkaupunkiseudulla on upea joukkoliikenne, on kartoituksemme mukaan matkailijoiden liikkumisessa seudulla edelleen kehitettävää. Miten voisimme esimerkiksi helpottaa kiinalaisten turistien liikkumista sekä ostosten tekoa pääkaupunkiseudulla?

Aviapolis puolestaan on merkittävä työpaikka-alue ja liikenteellinen solmukohta, josta on rakentumassa monipuolinen työnteon, asumisen, palvelujen ja virkistyksen alue. Tällä hetkellä palvelutarjonta on kuitenkin vielä vähäistä, vaikka alueella työskentelee paljon ihmisiä. Aviapoliksen rakentuessa on tarvetta niin väliaikaisille kuin pysyville palveluille, jotka vastaisivat sekä alueella työskentelevien että asuvien tarpeisiin. Pidemmällä tähtäimellä Aviapoliksesta on tarkoitus kehittää vuorokauden ympäri elävä lentokenttäkaupunki, joka olisi houkutteleva kohde niin matkailijoille kuin muille alueen käyttäjille.

 

terminal-1210006_1280

 

Hankkeessa tuotamme uusia oivalluksia matkailijoiden ja alueen käyttäjien käyttäytymisestä ja tarpeista analysoimalla yritysten dataa. Monille yrityksille kertyy valtavat määrät tietoa asiakkaidensa kulutuksesta, tyytyväisyydestä ja toiminnasta, mutta resurssit datamassojen analysointiin puuttuvat. Hankkeessamme tämän resurssin tarjoavat Tampereen yliopiston informaatiotieteiden yksikön tutkijat, jotka hyödyntävät koneoppimista tiedonlouhintatehtävissä. Etenemme muodostamalla yhdessä tutkimuskysymyksiä, jotka nousevat yrityksen aidosta tietotarpeesta, ja jotka toisaalta haastavat data-analyytikkoja ja vastaavat myös kaupunkikehittämisen tarpeisiin. Tärkeitä huomioitavia seikkoja ovat luonnollisesti myös asianmukaiset salassapitosopimukset ja tietoturva.

Yritysdatan lisäksi olemme kartoittaneet avointa dataa, joka avulla voisimme rikastaa yritysdataa ja hahmottaa kaupunkiympäristön ominaisuuksia. Ensimmäisenä tartuimme MetropAccess-hankkeessa tuotettuun matka-aikamatriisiin, joka käsittää pääkaupunkiseudun saavutettavuustiedot kävellen, joukkoliikenteellä ja autolla. Matka-aikamatriisin avulla olemme kartoittaneet matkailukohteiden saavutettavuutta lentokentältä. Yksi tapa soveltaa tätä tietoa on matkailukohteiden niputtaminen optimaalisessa järjestyksessä esimerkiksi kiertoajelua varten.

Datoista saatuja oivalluksia törmäytetään jo olemassa olevien sekä aloittelevien yritysten kanssa Laurean ja Metropolian järjestämissä palvelumuotoilutapahtumissa. Tarkoituksena on pohtia asiakaslähtöisesti, minkälaiset palvelut tai tuotteet vastaisivat parhaiten kohderyhmien tarpeisiin. Parhaat ideat viedään käytäntöön Vantaan kaupungin ja Metropolian yhteisessä Turbiini-yrityskiihdyttämössä. Pyrimme tuottamaan kestävää ja mielenkiintoista liiketoimintaa, joka palvelisi niin yksilöitä kuin kaupunkia laajemmin.

 

Teksti:
Elina Eskelä, projektipäällikkö, Vantaan kaupungin elinkeinopalvelut

 

 

Monday, 19 December 2016

COSS.fi: Kuilu-Kehys avuksi sovellus- ja tietojärjestelmähankkeisiin

Planet Fellowship (fi) | 15:05, Monday, 19 December 2016

Antti Nevalainen (Privance) kirjoittaa 12.12 julkaistussa blogi-tekstissään Kuilu-kehyksestä, eli neli-vaiheisesta toimintasuunnitelmasta jonka avulla voi helposti ottaa EU:n uuden tietosuoja-asetuksen vaatimukset käytännöllisesti huomioon. Kuilu-kehystä noudattamalla saat asetuksen mukaisen henkilötietojen hallinnan osaksi projektia.Toimintasuunnitelma jakautuu henkilötietojen määrittelyyn, tietojen analysointiin, toteutuksen suunnitteluun ja testaukseen. Nevalainen käsittelee ensimmäisessä blogi-tekstissään näistä kaksi ensimmäistä vaihetta tarkemmin.

Henkilötietojen määrittely:

Exceliin tulee aluksi listata kaikki henkilötiedot, joita sovelluksessa/tietojärjestelmässä kerätään, käytetään tai jaetaan kolmansille osapuolille. Tässä vaiheessa tulee olla erityisen tarkkana arkaluontoisten henkilötietojen kanssa, sillä niiden kerääminen on lähtökohtaisesti kiellettyä, ja käsittelyn tulee olla hyvin perusteltu.

Tietojen analysointi:

Kun on tiedossa millaisia henkilötietoja sovelluksessa kerätään tulee ne analysoida tietosuoja-asetuksen vaatimusten mukaan. Analysoinnissa tulee selvittää:

  • Miten tietoa käytetään
  • Kuinka minimoitua tieto on
  • Kuka käyttää tietoa
  • Kenelle tietoa jaetaan
  • Mihin tietoa tallennetaan
  • Tiedon säilytysaika
  • Lasten henkilötiedot (vain vanhempien suostumuksella)
  • Tietojen ylläpito

Lue koko blogi-teksti ja tarkempi ohjeistus täältä

Friday, 09 December 2016

COSS.fi: Tampereen valmennus päättyi hyvissä tunnelmissa

Planet Fellowship (fi) | 09:25, Friday, 09 December 2016

 

Tampereen valmennus päättyi eilen hyvissä tunnelmissa ja palaute osallistujilta oli positiivista. Mukana valmennuksessa oli viisi yritystä (Solita, Vincit, Citynomadi, Metosin ja Granite Partners) sekä heidän kumppaneitaan ja asiakkaitaan. Valmennus koettiin hyödylliseksi niin valmennettavien yritysten itsensä kuin myös yritysten asiakkaiden ja kumppanien mielestä.

“Tampereen valmennus antoi konkreettiset eväät yrityksille palvelujen kehittämiseen. Jokainen valmennetttava työsti omassa case-projektissaan uuden palvelun tai jalosti olemassa olevaa.  Mikä parasta, palveluja kehitettiin yhdessä asiakkaiden ja kumppanien kanssa. Tuloksena oli siemen uudeksi liiketoiminnaksi sekä valmennettavalle itselleen että asiakkaille  ja kumppaneille – ja uusia kykyjä hyödyntää analytiikkaa ja palvelumuotoilua” kommentoi valmennuksen johtaja ja kouluttaja Jyrki Koskinen.

Erityisesti valmennuksessa arvostettiin lähempää tutustumista käytettävissä oleviin työkaluihin. Esimerkiksi Metosinilta Jari Vasell kertoi, että he lähtivät mukaan nähdäkseen, millaisia uusia työkaluja he voisivat löytää yrityksensä käyttöön. Tämän lisäksi kaivattiin uusia tuulia palvelumuotoilutiimiin.

“Valmennuksen palvelumuotoiluosio osoittautui hyvin palkitsevaksi ja meitä avustanut tiimi mahdollisti laajan ongelmakentän läpikäynnin. Saimme valmennuksesta uusia työkaluja, joita pääsimme soveltamaan heti käytännön työssä” Vasell tiivisti.

Myös Vincit Oy:n ohjelmistotohtori Toni Vanhala oli asiassa samoilla linjoilla. “Valmennuksesta saimme hyviä työkaluja, jotka antavat uutta potkua asiakkaidemme liiketoiminnan kehittämiseen ja huomioivat sekä käyttäjien tarpeet että yritysten mahdollisuudet datan hyödyntämisessä.”

Valmennuksen viimeisessä työpajassa yritykset laativat oppiensa perusteella projektisuunnitelman, jonka avulla ne jatkavat case-projektiensa toteutusta – datasta oivalluksia kohti uutta bisnestä!

Seuraava valmennus järjestetään Tikkurilassa. Ilmoittautuminen valmennukseen on käynnissä nyt ja mukaan valitaan ensimmäiseksi ilmoittautuneet yhdeksän yritystä. Mikäli kiinnostuit, ilmoittaudu mukaan pian!

 

Lisätietoja aiheesta:
Lisätiedot valmennuksesta
Yhteenveto kommenteista
Ilmoittautuminen

 

Thursday, 08 December 2016

COSS.fi: Avoimuus digitalisaation vauhdittaja

Planet Fellowship (fi) | 10:11, Thursday, 08 December 2016

Sprintit mukaan Avoin kunta -hankkeeseen

Sanotaan, että digitalisaatio elää vielä aamuruskon aikaa päivänkajon sarastaessa. Mitä kaikkea digitalisaatio merkitsee tässä todellisuudessa ja tulevaisuudessa, jää nähtäväksi.

Yhteiskunnassamme teknologioiden kehitys, globaalit markkinat ja tätä myötä muutos ihmisten ostokäyttäytymisessä ovat johtaneet siihen, että elämme digivallankumouksen kynnyksellä.

Yritysjohtajat ympäri maailman ovat todenneet, että seuraavat kolmesta viiteen vuotta ovat yritysmaailmassa ratkaisevammat kuin edelliset 50 vuotta (KPMG Global CEO Outlook -tutkimus, lokakuu 2016).

Miten digitalisaatio vaikuttaa yritysmaailman toimintaan?

Digitalisaatio, tai miksi sitä jälkikäteen kutsumme, on tullut jäädäkseen, ja toimintakentän jatkuva muutos on pysyvä olotila. Yrityksiltä tämä vaatii yhä ketterämpää suhtautumista, ennakointia markkinoiden muutoksiin ja kykyä muuntautua.

Ne yritykset, joilla on kyky reagoida ja havainnoida ympäristön muutoksia proaktiivisesti reaktiivisuuden sijasta, toimivat suunnannäyttäjinä ja selviytyvät selkeinä voittajina.

Kiihtyvä kehitys tuo yhteiskunnalle uudet haasteet

Yhä kiihtyvän kehityksen myötä yritysmaailman on pystyttävä muuntautumaan ja uusiutumaan ja kääntämään kurssiaan ketterästi. Myös kunnat, kaupungit ja valtio ovat tässä ratkaisevassa asemassa. Suomalaisessa yhteiskunnassa elämme vahvaa rakenteellisen muutoksen aikaa.

Olemme maailmanlaajuisesti digitalisaation kärkimaita julkisissa sähköisissä palveluissa. Digitalisaatio luo puitteet onnistumiselle, mutta samalla se haastaa meidät kyseenalaistamaan nykyisiä toimintatapoja ja kehittämään niitä yhä toimivammiksi ja joustavammiksi.

Avoimen lähdekoodin edut digitalisaatiossa

Tietoyhteiskunnan kehittäminen ja digitalisaatio ovat omiaan hyödyntämään ketteriä menetelmiä ja teknologioita, joita avoin lähdekoodi edustaa. Käytännössä avoin lähdekoodi on vapaasti käytettävissä, muunneltavissa ja jaettavissa ilman lisenssimaksuja. Avoin lähdekoodi on teknologia – ja toimittajariippumaton, jolloin sen kehitystä ei hallinnoi yksi yritys, vaan maailmanlaajuinen yhteisö, joka koostuu sekä yrityksistä että yksityishenkilöistä.

Näin ollen kaikki osallistuvat ohjelman kehitystyöhön ja virheet on mahdollista löytää ja korjata nopeasti. Tämä takaa myös korkean laadun, hyvän tietoturvan ja yhteentoimivat ohjelmistot.

Menestystä avoimuudella

Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus COSS ry toimii avoimen lähdekoodin, avoimen datan, avoimien rajapintojen sekä avoimien standardien edistämiseksi. Tavoitteena on vahvistaa IT-toimijoiden kilpailukykyä, synnyttää uutta kasvuliiketoimintaa ja edistää tietoyhteiskunnan kehitystä.

COSS ry pyrkii luomaan menestystä avoimuudella, joka tarkoittaa vaikuttamista yksityisellä ja julkisella sektorilla jakamalla tietoa avoimen lähdekoodin hyödyistä, ennakkoluuloja poistamalla, sekä rakentamalla ekosysteemejä ja tukemalla jäsentensä liiketoimintaa.

Erilaiset koulutukset ja projektit, konsultointi sekä yhteistyö yritysten, tutkimuslaitosten ja korkeakoulujen kanssa  ovat osa COSSin toimintaa. Tällä hetkellä COSS ry:n verkostoon kuuluu yli 100 yhteisöjäsentä ja kansainvälisesti se tunnetaan yhtenä Euroopan vanhimmista ja aktiivisimmista avoimuuden keskuksista.

Mikä on Sprintitin rooli COSSin jäsenenä?

Sprintit Oy haluaa COSS ry:n jäsenenä olla avoimuuden ytimessä luomassa muutosta ja kasvua jakamalla tietoa esimerkiksi osallistumalla koulutuksiin ja tapahtumiin, kuten COSS:n järjestämään vuosittaiseen teknologiakonferenssiin, Mindtrekkiin ja verkostoitumalla eri toimijoiden kanssa. Sprintit on uskottava ja osaava toimija avoimen koodin ERP-järjestelmien hyödyntämisessä, joka on saanut yhdistykseltä myös tukea toimintaansa avoimen lähdekoodin käyttöön liittyvissä kysymyksissä kuin myös lisenssiehtojen tulkinnassa.

Avoimen lähdekoodin edut digitalisaatiossa

Sprintit Oy:n partneri ja hallituksen puheenjohtaja Petri Heino näkee yhtenä etuna myös mahdollisuuden käynnistää yhteisiä projekteja useamman toimijan kesken ja saada näihin paitsi tukea myös rahoitusta. Lisäksi asiakasyritysten on mahdollista saada tukea ja tietoa avoimeen koodiin liittyvissä kysymyksissä ja ohjelmistojen hyödyntämisessä.

Sprintitillä nähdään vahvana myös vertaistuen mahdollisuus vakiintuneilta, jo pidempään avoimen lähdekoodin markkinoilla toimineilta yrityksiltä. Ekosysteemi toimii parhaiten, kun on tilaisuus yhdistää voimavaroja muiden avoimen lähdekoodin kanssa toimivien yritysten kesken.

Avoin kunta -aloitteen merkitys kunnille

COSS ry on käynnistänyt Avoin kunta -aloitteen, joka pyrkii kehittämään kuntien toimintaa ja palvelutuotantoa avoimeen arkkitehtuuriin perustuen, joka takaa prosessien ja järjestelmien yhteensopivuuden ja kaikille toimijoille avoimien standardien avoimet markkinat.

Näin ollen kunnilla on mahdollisuus hyödyntää avoimien rajapintojen suorituskykyisiä ja kustannustehokkaita ratkaisuja, kun kuntien tietovarannot ovat kaikkien toimijoiden käytettävissä uusien kuntapalvelujen raaka-aineeksi. Avoin lähdekoodi vapauttaa yhden toimijan lukosta ja muodostaa pohjan digitaalisten palveluiden innovaatioille yhteisöllisyyteen perustuen.

Myös Sprintit on mukana Avoin kunta -aloitteessa yhtenä avoimen lähdekoodin palveluiden tarjoajista ja kehittäjistä.

 

Teksti: Heidi Heikkilä, Sprintit Oy

www.sprintit.fi

Wednesday, 07 December 2016

COSS.fi: 25-vuotias Linux pyörittää maailmaa

Planet Fellowship (fi) | 11:16, Wednesday, 07 December 2016

 

Linux on muuttanut maailmaa lukemattomin eri tavoin ja koodiviidakon keskipisteessä on kauan istunut suomalainen Linus Torvalds. Linuksen luoma käyttöjärjestelmä pyörii jopa 98 prosentissa maailman nopeimmista tietokoneista, antaen potkua niin Applen palvelimille kuin Googlen ja Amazonin kaltaisille jättiläismäisille palveluille. Kauppalehden 6.11.2016 julkaistussa artikkelissa paneudutaan syvemmälle Linus Torvaldsin elämään Linux-käyttöjärjestelmän isänä.

Linus Torvalds on aidon innostunut koodiensa tuomista lopputuloksesta ja kuten Jim Zemlin kertoo, Linus on aidosti välinpitämätön maineesta ja mammonasta. Vaatimattomuus näkyy miehen sanoissa hänen vastatessaan saamiinsa kehuihin, sillä miten tämä korostaa olevansa ainoastaan tekemisistään innostunut insinööri.

Artikkelissa kuvataan myös loistavasti avoin lähdekoodi suomalaisten yhteistyön tuloksena: “Avoin lähdekoodi on eräällä tavalla suomalaisen talkookulttuurin huipentuma. Se on tapa, jolla ihmiset voivat työskennellä yhdessä siten, että kukin kantaa oman pienen tai suuren kortensa kekoon, vaikka kaikki eivät välttämättä aina olisi yhtä mieltä asioista.”

 

Lue koko artikkeli:

Maailma pyörii 25-vuotiaalla Linuxilla – ”Linus on aidosti välinpitämätön maineesta ja mammonasta”

 

Tuesday, 29 November 2016

COSS.fi: Puheenaiheena EU:n tietosuoja-asetus

Planet Fellowship (fi) | 11:17, Tuesday, 29 November 2016

 

EU:n tietosuoja-asetus hyväksyttiin huhtikuussa 2016. Asetus sisältää korkean tietosuojan tason ja vielä yhdenmukaisemman lainsäädännön koko EU:n alueella. Asetuksen soveltaminen alkaa toukokuussa 2018. Ennen asetuksen voimaantuloa liikenne- ja viestintäministeriön ylläpitämän tietosuojafoorumin tavoitteena on auttaa yrityksiä valmistautumaan uusien tietosuoja-asetusten voimaantuloon ja jakaa hyviä käytäntöjä.

22.Marraskuuta järjestetyssä seminaaritilaisuudessa keskusteltiin pääaiheena EU:n tietosuoja-asetuksen voimaantuloa edeltäviä toimenpiteitä, sekä osoitusvelvollisuuden periaatetta. Foorumiin osallistuville kerrottiin viimeisimpiä uutisia asetukseen liittyen ja kansallisen valmistelun etenemisestä. Seminaarissa järjestetyissä työpajoissa tavoitteena oli etsiä konkreettisia ehdotuksia tietosuoja-asetuksen soveltamiseen vaadittavista apuvälineistä ja tarvittavasta tiedosta.

Tilaisuuden materiaalit löydät täältä.

 

Lisää tietosuojafoorumista voit lukea alla olevista linkeistä:

EU:n tietosuoja-asetus digikeskustelun aiheena

Digitaalisen liiketoiminnan tietosuojafoorumi 2.6.2016

 

Wednesday, 23 November 2016

COSS.fi: Venäjä panostaa avoimeen lähdekoodiin ja tietojärjestelmiin

Planet Fellowship (fi) | 10:30, Wednesday, 23 November 2016

Venäjän duuma työskentelee lain parissa, jonka tarkoitus on vaihtaa valtion käytössä olevat yksinoikeudella valmistetut tietojärjestelmät avoimiin tietojärjestelmiin. Venäläisten toimijoiden tulee jatkossa aina suosia avoimia tietojärjestelmiä, minkä vuoksi yrityksien sijoitukset kohdistuvat myös yhä enemmän kotimaisiin ohjelmistotarjoajiin, kuten Diasoft ja New Cloud technologies tai avoimen lähdekoodin ohjelmistopaketteihin kuten esimerkiksi PostgreSQL:iin ja Linuxiin.

Putin haluaa panostaa ns. “Digitaaliseen suvereniteettiin” ja tavoitteena onkin saada Venäjän riippuvuus ulkomaisista ohjelmistotarjoajista alle 50% vuoteen 2025 mennessä. Tulevaisuudessa Venäjän odotetaankin tukevan kotimaisia ohjelmistoyrityksiä, jotta kehitettäisiin uusia avoimia tietojärjestelmiä korvaamaan niitä ohjelmistoja, joille ei vielä ole olemassaolevaa avointa vastiketta.

Lisää aiheesta:

Joinup – Russia to replace proprietary software with open source

Zdnet

Joinup – Russia kicks out IBM, Microsoft and Oracle

COSS.fi: DOB-innovaatiotyöpaja Oulussa

Planet Fellowship (fi) | 07:42, Wednesday, 23 November 2016

 

Ensimmäinen seniorien palveluasumisen innovointiin keskittyvä, yrityksille suunnattu työpaja järjestetään 24. marraskuuta Oulun yliopistossa.

Tilaisuus: Hyvä pitkä elämä – datasta palveluja palveluasumiseen
Päivämäärä: 24.11.2016
Paikka: TellUs-innovaatioareena (Sali M203), Oulun Yliopisto, Linnanmaa Oulu
Ilmoittautuminen: https://www.webropolsurveys.com/S/C5C07981EC18541C.par

 

Ohjelma:

13:00 Tervetuloa ja avaussanat, Maritta-Perälä Heape
13:10 Taustat: DOB-hanke ja Hyvä pitkä elämä, Jarmo Pääkkönen
13:20 Palveluasumisen mahdollisuudet meillä ja muualla, Eeva-Maria Juuti
13:40 Kohorttidatan hyödyntämismahdollisuudet, Niina Rautio ja Heli Lehtiniemi
14:00 Palveluasumisen innovoinnin tarpeet, Nina Hynninen ja Petteri Viramo
14:30 Yritysinnovaatiot ”hissipuheet”
15:15 Työpajatyöskentely innovoinnin käynnistäjänä
15:45 Johtopäätökset
16:00 Vapaata innovointia ja/tai verkostoitumista
16:30 Tilaisuuden päätös

 

Thursday, 17 November 2016

COSS.fi: Seuraava DOB-valmennuskurssi alkaa 15.2. Tikkurilassa

Planet Fellowship (fi) | 06:52, Thursday, 17 November 2016

 

Tikkurilan Datasta oivalluksia ja bisnestä -valmennukseen haetaan nyt yhdeksää yritystä, jotka ovat kiinnostuneita ottamaan data-analytiikan ja palvelumuotoilun osaksi omaa tuotekehitystään sekä innovointiprosessiaan.

Valmennuskurssi alkaa Tikkurilassa 15.2.2017 ja päättyy toukokuun loppuun mennessä.  Valmennuksessa opiskellaan ja harjoitellaan analytiikkaa ja palvelumuotoilua ensin yhdessä, jonka jälkeen yritys pääsee soveltamaan taitoja omassa case-projektissaan yhdessä asiakkaansa ja kumppaniensa kanssa.

Graniten kannalta hyödyllisintä valmennuksessa oli päästä tekemään palvelumuotoilua ammattilaisten opastuksella ja ohjauksessa. Miten tehdä palvelumuotoilua käytännössä ja miten hyödyntää työkaluja. Data-analytiikka tuo puolestaan eväitä strategiatyöhömme ja auttaa valitsemaan oikeat projektit projektisalkkuumme.” – Teppo Kattilakoski, toimitusjohtaja, Granite Partners Oy

Valmennuksesta saimme hyviä työkaluja, jotka antavat uutta potkua asiakkaidemme liiketoiminnan kehittämiseen ja huomioivat sekä käyttäjien tarpeet että yritysten mahdollisuudet datan hyödyntämisessä.” totesi puolestaan Toni Vanhala, ohjelmistotohtori, Vincit Oy.

Katso myös Citynomadin kokemuksia valmennuksesta

Valmennus on yritykselle maksuton. Hankkeen rahoituksesta vastaa Euroopan aluekehitysrahasto.

Ilmoittaudu mukaan Tikkurilan koulutukseen viimeistään 16.12.

Lisätiedot valmennuksesta
Ilmoittautuminen

Kysy lisää:
Jyrki Koskinen, projektivastaava
jyrki.koskinen@coss.fi
+358 40 750 3451
Lisätietoa hankkeesta

 

Tuesday, 15 November 2016

COSS.fi: Cargotecin automaattisatama säästää aikaa ja energiaa

Planet Fellowship (fi) | 11:53, Tuesday, 15 November 2016

Tampereen DOB valmennuksen luento- ja harjoitteluvaihe päättyi puolikurssiseminaariin 12.10. Analytiikkaa ja palveluajattelua on opiskeltu 16 luento- ja harjoittelukerran verran. Seuraavaksi yritykset soveltavat oppejaan käytännössä yrityskohtaisissa case-projekteissaan, joita ne tekevät yhdessä ekosysteeminsä kanssa.

 

 

Kehitysjohtaja Pekka Yli-Paunu kertoi DOB-seminaarissa miten Cargotec rakentaa uutta liiketoimintaa, joka perustuu analytiikkaan ja palveluajatteluun. Cargotec toimittaa automaattisatamia ympäri maailmaa ja on siirtymässä laitetoimittajasta järjestelmätoimittajaksi. Älykkäällä toimintatavalla toiminta virtaviivaistuu, energiaa säästyy ja tehokkuus lisääntyy monella tasolla.

Cargotecin laitteet keräävät dataa, jota käytetään laitteiden kunnon seurantaan ja toiminnan optimointiin. Data-analytiikkaan perustuva ennakoiva huolto parantaa käyttöastetta. Dataa ja sen analysointia käytetään myös liiketoiminnan ohjaukseen. Cargotec tietää mitä lastataan ja puretaan ja laivausdatan avulla se auttaa asiakkaitaan optimoimaan sataman toimintaa. Visiona on integroitu palvelukokonaisuus yhdessä satamaoperaattorin ja koko ekosysteemin kanssa tavoitteen optimoitu logistiikkaketju valmistajalta asiakkaalle.

Carcotecin kilpailuetu on älykäs toiminta, jonka ytimessä on data, sen analysointi ja hyödyntäminen osana omaa toimintaa ja ennen kaikkea osana asiakkaiden liiketoimintaa. Cargotec tekee edelleen hienoja konepajatuotteita mutta liikevaihto tulee yhä enemmän palveluista. Siirtyminen tuotteista palveluliiketoimintaan ei ole yksinkertaista, kaikki muuttuu: myynti, tuotanto, prosessit ja tietojärjestelmät, jopa työnsankari on palveluliiketoiminnassa eri kuin tuoteliiketoiminnassa.

Menestymisen resepti on eri osa-alueiden ihmisten yhteistyö koneista tietotekniikkaan ja liiketoimintaan. ’Purkakaa siilot ja tehkää yhdessä’ oli Pekan menestysresepti. Oman väen lisäksi asiakkaat ja kumppanit tulee rohkaista avaamaan rajapintoja ja rakentaa yhteistyötä yhteisen arvon luomiseksi, yhteinen asiakas keskiössä. Datan jakaminen on kriittistä fiksun toiminnan kehittämiseksi. Yhteistyökulttuurin rakentaminen on pitkä polku. Mitä aikaisemmin aloittaa sitä pitemmälle kehittämisessä ehtii – perillä ei ole koskaan.

 

bus-690508_1280

 

Toinen vieraileva tähti oli Joonas Dukpa, Avoin Tampere -ohjelman projektipäällikkö. Joonas työskentelee myös 6Aika-ohjelman kärkihankkeessa Avoin data ja avoimet rajapinnat, jonka pilotti Datasta oivalluksia ja bisnestä -hanke on. Joonaksen viesti oli, että avoimesta datasta voi tehdä ja on tehty bisnestä. Google Maps perustuu alun alkaen Nasan karttoihin, jotka ovat veronmaksajien maksamina kenen tahansa hyödynnettävissä.

Suomalainen Vainu auttaa asiakkaitaan löytämään tehokkaasti markkinointi- ja myyntiliidejä. Vainu seuraa verkossa mitä yrityksissä tapahtuu, yhdistää avointa dataa omaansa ja kokoaa tuloksena hyödyllisen palvelun asiakkailleen. Suomalaiset ovat erinomaisia keksimään hyödyllisiä tuotteita ja palveluja. Nysse -palvelu auttaa tällä hetkellä tamperelaisia ja jyväskyläläisiä joukkoliikenteessä. Vastaava palveluja on myös maailmalla mutta erona on se, että niillä myös ansaitaan. Nyssen israelilaisessa MoovIT -palvelussa on 1 200 kaupunkia 67 maassa ja se on miljoonabisnes, joka tuo paitsi iloa niin myös palkka- ja verotuloja. Joonaksen mukaan kaupunki ei ole markkina, vaan on katsottava asioita isompana kokonaisuutena ja mentävä sinne missä markkina on. Asenne ratkaisee, tuleeko ideasta myös liiketoimintaa. Vainu on ennakkoluulottomasti lähtenyt maailmalle seitsemään maahan ja myy palveluaan myös markkinoinnin mekassa USA:ssa. Tarvitsemme lisää Vainuja.

 

Teksti:
Jyrki Koskinen

 

 

COSS.fi: Avoimien tietojärjestelmien rekrytointitarpeet -selvitys

Planet Fellowship (fi) | 08:22, Tuesday, 15 November 2016

<script>(function(e,t,n,s){var c,o,i;e.SMCX=e.SMCX||[],t.getElementById(s)||(c=t.getElementsByTagName(n),o=c[c.length-1],i=t.createElement(n),i.type="text/javascript",i.async=!0,i.id=s,i.src=["https:"===location.protocol?"https://":"http://","widget.surveymonkey.com/collect/website/js/sAWQw42LXLhvQ_2Fmuuv75iROenrRAmI3SasMeJLeE7IWZvxwK90ehZfC1jZKdtncx.js"].join(""),o.parentNode.insertBefore(i,o))})(window,document,"script","smcx-sdk");</script> Laadi oma käyttäjäpalautekysely

Monday, 14 November 2016

COSS.fi: Ohjelmistojen lähdekoodeja avoimeksi Ilmatieteen laitoksella

Planet Fellowship (fi) | 10:53, Monday, 14 November 2016

Ilmatieteen laitoksella on suuret määrät ohjelmistoja, joita käytetään erilaisiin sää- ja ympäristötietoja tuottaviin, käsitteleviin ja jakaviin toimintoihin. Mahdollisuuksia Ilmatieteen laitoksella kehitettyjen ohjelmistojen avaamiseksi tutkitaan parhaillaan selvitystyön muodossa ja tavoitteen muokata lähdekoodit avoimeksi taustalta löytyy mm. halu tukea tutkimusprojekteja, kehitysyhteistyötä ja suomalaista yritystoimintaa.

Vuoden 2016 lopun aikana Ilmatieteen laitos julkaisee SmartMet Server -palvelinohjelmiston lähdekoodin. Ohjelmistoa käytetään Ilmatieteen laitoksen asiakaspalvelujen sekä julkisten sivujen ja mobiilisovellusten taustalla sekä avoimen datan jakelussa. Julkaisun tavoitteena on lisätä avoimen sää- ja ilmastodatan hyödynnettävyyttä sekä ohjelmistojen käytön ja kehityksen tehostamista. Myös käyttäjä- ja kehittäjäyhteisön syntymisestä odotetaan saatavan hyötyjä.

Jatkoa SmartMet Server -julkaisuun on luvassa myös vuoden 2017 puolella, jolloin on tarkoitus julkaista säädatan katseluun ja muokkaamiseen käytettävä SmartMet Workstation, sekä HIMAN-ohjelmisto säädatan post-prosessointiin.

 

Lue lisää aiheesta:

http://ilmatieteenlaitos.fi/tiedote/269599753

http://ilmatieteenlaitos.fi/avoin-lahdekoodi