Thoughts of the FSFE Community (gmq)

Thursday, 14 December 2017

COSS.fi: DOB-työkalupakki on nyt julkaistu!

Thoughts of the FSFE Community (fi) | 11:12, Thursday, 14 December 2017

Datasta oivalluksia ja bisnestä -hankkeen työkalupakki on nyt julkaistu. DOB-työkalupakin tavoitteena on auttaa yrityksiä, jotka haluavat ottaa...

Monday, 04 December 2017

COSS.fi: EU:n tietosuoja-asetus tulee, oletko valmis?

Thoughts of the FSFE Community (fi) | 10:25, Monday, 04 December 2017

COSS järjesti 17. marraskuuta Turussa koulutustilaisuuden EU:n yleisestä tietosuoja-asetuksesta (GDPR) yhteistyössä Mediamaisteri Oy:n kanssa. Tilaisuuteen osallistui yli 30...

Friday, 01 December 2017

COSS.fi: DOB-päätösseminaari kokosi 60 alan asiantuntijaa

Thoughts of the FSFE Community (fi) | 11:09, Friday, 01 December 2017

Datasta oivalluksia ja bisnestä -hankkeen päätösseminaarissa kuultiin alustuksia, jaettiin kokemuksia, juhlittiin saavutuksia ja tavattiin tuttuja - vanhoja...

Tuesday, 21 November 2017

COSS.fi: COSS mukana YTYÄ-tapahtumassa 28.11. Helsingissä

Thoughts of the FSFE Community (fi) | 05:26, Tuesday, 21 November 2017

COSS ry on mukana kumppanina 28.11.2017 Helsingissä Kulttuuritehdas Korjaamolla järjestettävässä YTYÄ-tapahtumassa, jossa luodaan nousevaa suomalaista yrittäjyyttä....

Thursday, 02 November 2017

Fri programvara – Rejås Blog: Leverantörsoberoende

Thoughts of the FSFE Community (sv) | 18:34, Thursday, 02 November 2017

Det här är en artikel som jag skrev 2009 som jag hittade på min dator. Jag tror dock aldrig att den blev klar eller publicerades. Tycker den är ok som den är och lika aktuell nu som då så här kommer den.

Allt fler talar om leverantörsoberoende och minskande av inlåsningseffekter. Vi kan läsa om det i fackpress nästan dagligen. Men vad är då egentligen leverantörsoberoende och hur kan vi uppnå det?

Att vara leverantörsoberoende innebär inte att man inte har några leverantörer utan tvärt om att man har många att välja på som kan leverera det man vill ha. Det skall vara enkelt att byta emellan dem och det skall inte märkas i verksamheten.

Många skriver att öppna standarder är viktigt för att uppnå leverantörsoberoende, det är sant, men det är långt ifrån allt. Jag anser att det inte ens är det viktigaste. Öppna standarder är viktiga för att kunna byta ut program och system samt för att kunna kommunicera med andra. Detta är nog så viktigt men bara en del av lösningen på gåtan leverantörsoberoende, det är snarare en lösning som gör att man kan bli teknikoberoende, vilket i sin tur underlättar för leverantörsoberoende men tar dig inte hela vägen. För att bli leverantörsoberoende måste man även kunna byta leverantör utan att byta ut sina system.

Leverantörsoberoende är ett pussel med flera viktiga bitar. De tre viktigaste tycker jag är att man har egen kompetens, använder fri programvara, och att man har flera leverantörer att välja på.

<figure class="wp-caption aligncenter" id="attachment_2576" style="max-width: 474px"><figcaption class="wp-caption-text">Tre viktiga pusselbitar för att uppnå leverantörsoberoende.</figcaption></figure>

Egen kompetens

Har man ingen egen kompetens i företaget så är det svårt att vara helt leverantörsoberoende. Man behöver inte besitta expertkompetens på alla områden men ju mer intern kompetens man har desto enklare är det att göra sig leverantörsoberoende och att ställa krav på leverantörerna. Även om man inte har intern kompetens kan man anse sig vara oberoende om det finns flera leverantörer som man lätt kan byta mellan.

Att bygga egen intern kompetens kan vara bra även ur andra synvinklar. Till exempel kan det ge mer positiva medarbetare om de får utbilda sig och aktivt lära sig de produkter företaget använder. Har man egen kompetens kan man dessutom välja att vara helt leverantörsoberoende och inte anlita externa resurser alls i det dagliga arbetet.

Fri programvara

Med sluten, icke-fri programvara kan man helt enkelt inte vara leverantörsoberoende. Man kan vara mer eller mindre leverantörsberoende beroende på hur bra programmen följer öppna standarder och beroende på hur lätta de är att byta ut. Eftersom ett icke-fritt program ofta styrs av ett enskilt företag så är man alltid beroende av det företaget och vad de väljer att göra med den produkt som används.

Många företag lever idag på att sälja fri programvara. Det är bra för det gör att användare blir mindre inlåsta. Men vissa företag blandar fri programvara med egna tillägg som inte är fria, detta är inte bra eftersom det ger inlåsningseffekter som vid första anblick kan missas. För att vara på den säkra sidan bör man använda produkterna från originalkällorna.

Som vi sett är fri programvara är en mycket viktig ingrediens i att bli leverantörsoberoende. För att fri programvara skall kunna leva måste den ha två saker: användare och utvecklare. Ju intressantare programvaran är desto fler leverantörer kommer att jobba med den. Användare och utvecklare kan vara företag eller individer och oftast är det en mix av de båda.

Flera leverantörer

Det är svårt att stå ensam. Det är i dessa sammanhäng sällan bra att göra det. Men det är inte heller bra att vara beroende av en leverantör, som ju då i sin tur står ensam. Vad händer om den leverantören helt plötsligt gör ett val eller en prioritering som inte gynnar er verksamhet?

Dela för framtiden

Att använda fri programvara gör att man på sätt och vis blir beroende av den. Denna beroendeställning är inte lika avgörande som att vara beroende av en leverantör men kopplingen finns ändå. Skillnaden är att nu är det du som styr.

Vad gäller de produkter du använder så är det bra för dig ju fler som använder dem och ju fler som använder dem på liknande sätt som du själv. Att vara ensam användare av ett övergivet projekt är ingen trevlig sits, även om den är relativt bra som det rör sig om ett fritt program.

Det ligger nu i ditt eget intresse att fler använder programmet och helst att de använder det på liknande sätt som dig själv. Därför är det viktigt att du delar med dig av dina erfarenheter och eventuella modifieringar av programmet i fråga. Det gagnar både dig själv och andra.

Monday, 23 October 2017

COSS.fi: Kolmas COSSin tuottama Poluttamo-selvitys julkaistu

Thoughts of the FSFE Community (fi) | 11:13, Monday, 23 October 2017

Kolmas COSSin tuottama selvitys Poluttamo – oma digipolku oppimiseen -hankkeeseen on nyt julkaistu. Selvitys luettavissa täällä. Opiskelijaa koskevat...

Friday, 20 October 2017

COSS.fi: Sensoreilla valjastetut tilat auttavat ajattelemaan tulevaisuuden rakennukset uudella tavalla

Thoughts of the FSFE Community (fi) | 10:35, Friday, 20 October 2017

Tulevaisuuden älykkäät rakennukset ovat inspiroiva visio, mutta äly ei synny itsestään – se täytyy kehittää tutkimuksen avulla....

Monday, 16 October 2017

COSS.fi: Avoinkoodi.fi-palvelu laajentui COSSin ja DigiKillan yhteistyönä

Thoughts of the FSFE Community (fi) | 07:32, Monday, 16 October 2017

Avoinkoodi.fi on COSSin ylläpitämä palvelu, joka kokoaa yhteen avoimena lähdekoodina julkaistut julkishallinnon IT-hankkeet. Palvelua on nyt laajennettu...

Friday, 29 September 2017

COSS.fi: Palvelumuotoiluun keskittyvässä työpajassa ideoitiin lähiliikuntateeman palveluideoita vauvasta vaariin

Thoughts of the FSFE Community (fi) | 06:27, Friday, 29 September 2017

Datasta oivalluksia ja bisnestä -hanke järjesti yhdessä Hartelan kanssa 21.9. Tampereella Mindtrek-konferenssin yhteydessä palvelumuotoiluun keskittyvän työpajan, jonka...

Wednesday, 27 September 2017

COSS.fi: Apitalisteja ja huomisen pankkipalvelua

Thoughts of the FSFE Community (fi) | 05:56, Wednesday, 27 September 2017

DOB-valmennuksen Leppävaaran kurssin luento-osuus päättyi ja nyt alkaa case-vaihe, jossa valmennettavat pääsevät soveltamaan opittuja taitojaan omassa case-projektissaan. ”Tiedossa...

Friday, 22 September 2017

COSS.fi: Professori Tommi Mikkonen palkittiin Open World Hero 2017 -tunnustuksella työstään avoimuuden edistämiseksi

Thoughts of the FSFE Community (fi) | 08:13, Friday, 22 September 2017

Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus – COSS ry on myöntänyt vuoden 2017 Open World Hero -tunnustuksen professori Tommi...

Wednesday, 13 September 2017

Fri programvara – Rejås Blog: Public Money – Public Code

Thoughts of the FSFE Community (sv) | 12:07, Wednesday, 13 September 2017

Free Software Foundation Europe startar idag ett initiativ för att sprida information om fri programvara i den publika sektorn. Inget nytt egentligen, vi har pratat om det länge och det finns flera äldre initiativ. Men detta är nytt, fräscht och snyggt.

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" frameborder="0" height="360" mozallowfullscreen="mozallowfullscreen" src="https://player.vimeo.com/video/232524527" webkitallowfullscreen="webkitallowfullscreen" width="640"></iframe>

Tummen up!

Monday, 11 September 2017

COSS.fi: GDPR tulee, oletko valmis?

Thoughts of the FSFE Community (fi) | 08:29, Monday, 11 September 2017

COSS järjesti 8. syyskuuta Tampereella koulutustilaisuuden EU:n yleisestä tietosuoja-asetuksesta (GDPR) yhteistyössä Gofore Oy:n kanssa. Tilaisuuteen osallistui 30...

Thursday, 31 August 2017

COSS.fi: Viimeinen DOB-hankkeen valmennuskurssi käynnistyi Leppävaarassa

Thoughts of the FSFE Community (fi) | 04:49, Thursday, 31 August 2017

DOB-hanke valmentaa yrityksiä data-analytiikkaan ja palvelumuotoiluun. Kolmas ja viimeinen valmennuskurssi käynnistyi 20.8. Leppävaarassa Laurean kampuksella. Kurssille osallistuu...

Wednesday, 30 August 2017

Fri programvara – Rejås Blog: 10 år sedan: SIS förklarar omröstningen ogiltig

Thoughts of the FSFE Community (sv) | 06:07, Wednesday, 30 August 2017

För 10 år sedan meddelar SIS att omröstningen om OOXML är ogiltig.

Som jag har berättat om tidigare var jag engagerad i skandalen på SIS där Microsoft kuppade igenom ett Ja till sin föreslagna standard OOXML.

SIS befann sig nu i ett underligt läge. Man hade haft en omröstning som alla insåg inte gått rätt till och den hade lett till att man skulle rösta Ja i ISO. Den ursprungliga gruppen skulle med största sannolikhet ha kommit fram till ett Nej. Vad skall man göra?

Det var för lite tid för att göra en ny omröstning. Och om man skulle göra en, hur skulle den gå till?

I en intervju med Lars Flink, dåvarande VD för SIS några dagar innan kan man mellan raderna läsa lösningen när han på frågan om SIS kan riva upp beslutet svarar:

– Det enda som skulle kunna riva upp beslutet är om något formellt fel begåtts. Om något i processen inte varit korrekt. Om det är aktuellt nu är en hypotetisk fråga som jag avstår från att besvara.

Några dagar senare, idag för 10 år sedan, kom beskedet. SIS ogiltigförklarar omröstningen. Anledningen är röstfusk. Så här säger Lars Flink i en intervju i Ny Teknik.

– Vi har fått en hel del information under de här dagarna och den pekar på att någon deltagit i omröstningen med mer än en röst.

Jag har hört ryktesvägen att något sådant fusk inte förekom. Men en läsare på min blogg föreslår att det kan vara Microsoft som avses. Jag vet inte, men det var nog den enda lösningen för SIS att klara sig ur denna situation.

Men hur skulle man göra med omröstningen i ISO? Det slutade med att SIS lade ner Sveriges röst i ISO.

Sunday, 27 August 2017

Fri programvara – Rejås Blog: 10 år sedan: SIS-skandalen kring OOXML

Thoughts of the FSFE Community (sv) | 06:48, Sunday, 27 August 2017

Idag är det exakt 10 år sedan skandalen på SIS och då mina ”15 minutes of fame” startade. Jag var då som nu en anhängare av fri programvara. Det vill säga programvara som tillåter insyn och inte snärjer dig som användare. För 10 år sedan var jag mycket mer engagerad än idag men jag står fortfarande fast vid mina principer. Många, många gånger under åren har vi fått rätt och jag har i efterhand kunnat säga ”Vad var det jag sa?”.

För 10 år redan var dokumentformat och öppna standarder i ropet. Det fanns ett standardformat som heter OpenDocument Format (ODF) som är ISO-standard. Detta användes då främst av OpenOffice.org som är en populär kontorsprogramvara. Microsoft som var ledande i branschen använde ett eget proprietärt format.

Eftersom öppna standarder var väldigt hett efterfrågade myndigheter och företag just det. Det skulle vara öppet och man skulle kunna byta program utan inlåsningseffekter.

Microsoft har då två alternativ. Antingen omfamnar man den befintliga standarden eller så gör man en egen. Tyvärr valde de det sistnämnda.

Microsoft kallade sitt format Office Open XML (OOXML). Förvillande likt ODF. Många trodde nog att debatten handlade om deras äldre format (.DOC) men de var alltså ett relativt nytt format som inte många använde då. Microsoft lyckades dessutom få detta nya format att snabb-behandlas av ISO. Hur det gick till undrar jag fortfarande.

I ISO ingår svenska SIS. Så SIS skall rösta om OOXML i ISO. Hur man skall rösta skall tas fram i en arbetsgrupp som hette Ag17. Här satt personer från olika företag och intressenter. Det var inte så många med i gruppen från början. Men SIS regler gjorde det möjligt att gå med i gruppen ända fram till omröstningen och då ha rösträtt. Denna konstiga regel utnyttjades av både Microsoft och vi som kontrade på samma sätt. Dessvärre förlorade vi.

Hur det gick till och vad som hände sedan skrev jag om i inlägget SIS sålde sin röst rörande OOXML. Det var exakt 10 år sedan idag.

Inlägget ovan har lästs (eller i alla fall visats) hundratusentals gånger. Dagen efter mötet fick jag sätta upp en statisk sida med bara det inlägget för servern belastades så hårt. Det fanns länkar till min lilla blogg från flera stora dagstidningar och väl trafikerade webbplatser som till exempel Slashdot och IDG.

För mig började det med ett telefonsamtal från en person aktiv i AG17 en fredag kväll. Jag skriver inte vem eftersom jag inte frågat personen i fråga. Men det var i alla fall inte jag som upptäckt det, jag bara hängde med. Det hade tillkommit nya företag som vi trodde skulle rösta ja. Vi önskade att SIS skulle rösta nej. Planen var att vi skulle väga upp med lika många. Men på mötet kom många fler än vi trott.

Jag åkte till mötet. Jag var alltså med där på mötet på riktigt. När jag kom hem skrev jag inlägget. Jag var en av de första som skrev om det och eftersom jag hade varit med fick det stor spridning. Tidningarna ringde. Bokstavligen hela natten. Flera som ringde hade bara två frågor:

 • Är du Marcus Rejås?
 • Är det du skriver på din blogg sant?

Jag svarade ”Ja” på båda. Vissa ville veta lite mer. Mötet var på en måndag och telefonen ringde hela veckan. Det gick inte att jobba alls den veckan. Om det var jobbigt? Nej, jag tyckte det var skitkul. Det var journalister, organisationer, företag, myndigheter, till och med Rikspolisstyrelsen (av någon anledning) och privatpersoner hörde av sig. Till en början var alla positiva. Men senare, efter att SIS beslutat att lägga ner sin röst (mer om det senare) blev det mindre positiva brev.

En organisation som inte var så glad var Microsofts intresseförening IAMCP som senare kom att stämma SIS för detta möte. Jag hade kontakt med ordföranden där och vi talades vid i telefon och skickade flera brev till varandra. Han var väldigt trevlig och även om vi stod långt ifrån varandra tror jag vi fann en ömsesidig respekt för varandra.

Det fanns andra som inte var så glada också. Jag fick så klart också arga brev. Inga hot direkt men några rejäla utskällningar.

Dagarna som följde var som sagt kaotiska. Jag hoppas jag får tid att berätta mer. Men kortfattat kan man säga att OOXML först fick avslag i ISO men efter en runda till klubbades det igenom på mycket tveksamma grunder.

Blev världen bättre eller sämre? Nåja världen snurrar på. Vi snackar programvara här… Men inget hade varit sämre om vi vunnit. Tvärt om.

Vad var det jag sa?

Det skrevs så klart mycket om detta. De flesta vinklade det som att Microsoft gjort fel. I själva verket var det ju SIS regler som var fel. Här följer bara några exempel på artiklar som finns kvar från mitt inlägg (tyvärr fungerar inte de flesta länkar efter 10 år men dessa är kvar. Sök på SIS och OOXML så hittar du massor av artiklar):

DN: Microsofts affärspartners köpte Sveriges röst
Computer Sweden: Microsoftkupp mot formatomröstning
Tech World: Microsoft anklagat för att rigga omröstningen i OOXML
Computer Sweden: Microsoft pressade partners att rösta ja
The Local: Microsoft accused of buying Swedish votes
Metro: Microsofts röstkupp värd miljardbelopp
Ny teknik: Microsoft erkänner röstkupp hos SIS

Jag hoppas få tid att inom de närmaste dagarna berätta mer om eftermälet av detta turbulenta möte. Kortfattat kan jag säga att SIS lade ner sin röst i ISO. OOXML röstades först ner i ISO men på ett uppföljande möte accepterades standarden. OOXML är alltså en standard idag. SIS har idag ändrat sina regler.

Thursday, 20 July 2017

COSS.fi: Kansalaisdata kuuluu kansalaisille – kaupungit toimivat välikätenä

Thoughts of the FSFE Community (fi) | 09:05, Thursday, 20 July 2017

Voivatko kaupungit sisäistää mallin, joka kansallistaa datan ja rohkaisee uudenlaiseen yhteistoimintaan ja demokraattiseen innovaatioon?   Avoin...

Tuesday, 04 July 2017

COSS.fi: OECD kehottaa Euroopan valtioita luomaan kannustimia avoimen datan hyödyntämiseksi

Thoughts of the FSFE Community (fi) | 07:31, Tuesday, 04 July 2017

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö (OECD) kehottaa Euroopan valtioita luomaan kannustimia julkisen sektorin organisaatioille ja muille toimijoille...

Thursday, 29 June 2017

COSS.fi: Mindtrekissa tänä vuonna huippukattaus kansainvälisiä nimiä

Thoughts of the FSFE Community (fi) | 09:05, Thursday, 29 June 2017

Kansainvälinen teknologia-alan konferenssi Mindtrek valtaa Tampereen jälleen tänä vuonna, nyt hieman aiemmin jo syyskuun 20.-21. päivänä. Tänä vuonna...

Technoshamanism in Aarhus - Rethink Ancestrality and Technology

MODSPIL | 03:50, Thursday, 29 June 2017

OPEN CALL


On August 12, 2017 from 14:00 to 22:00 there will be a technoshamanism meeting in Dome of Visions, Aarhus, Denmark.

The purpose of the meeting is to unite people who are interested in the combination of DIY technologies such as free software and permaculture with ancestral, ancestorfuturist and shamanistic practices. We are calling all the cyborgs, witches, heretics, technoshamans, programmers, hackers, artists, alchemists, thinkers and everyone who might be curious to join us and explore the possiblities of combining ancestorfuturism, perspectivism, new and old indigenism in the middle of the climate changes of the anthropocene.

If you feel attracted by the combination of these terms, techno + shamanism and ancestrality + futurism and if you're worried about the destruction of the Earth and the hegemony of capital and neoliberal ontologies, this event is for you. In view of Aarhus' slogan as European Cultural Capital of 2017, the theme of this event could be: Rethink ancestrality and technology!

We welcome all proposals for rituals, musical and artistic performances, talks, discussions and technological workshops. Please send your proposal to xamanismotecnologico@gmail.com.

The proposal needs to be short (250 words) with your web site (if any) and a short bio.

PROGRAM

FREE RADIO

The verbal talks will be structured as roundtable discussions with several participants which are recorded and simultaneously live streamed as Internet radio.

Topics:

 • TECHNOSHAMANISM - What is it?
 • Ancestrality and ancestrofuturism
 • Experiences from the II International Festival and other events
 • Immigration and new ontologies arriving in Europe
 • Self-organizing with free software and DIY technology
 • Your proposal!

PERFORMANCE AND RITUAL

A collaborative DIY ritual to end the event - bring costumes, proposals, visual effects, ideas and musical instruments.

We welcome proposals for all kinds of performance, rituals and narratives along the lines of this open call - all proposals to be sent to xamanismotecnologico@gmail.com.

NOTE

When we have received your proposals, we will organize them and publish a detailed program around August 1, for the discussions and workshops as well as for the rituals.

ACCOMODATION

If you don't live in Aarhus and need accomodation, that can be arranged (for free). Bring your sleeping bag!

WHO ARE WE?

This encounter is organized by Carsten Agger, Beatriz Ricci, Fabiane M. Borges and Ouafa Rian.

TECHNOSHAMANISM - THE NETWORK

Tecnoshamanism is an international network for people interested in living out their ideas in everyday life while focusing on open science, open technology, free and DIY cosmological visions and feel the necessity of maintaining a strong connection to the Earth as a living, ecological organism.

In recent years, we have had meetings in Spain, England, Denmark, Ecuador, Colombia, Brazil, Germany, and Switzerland. In November 2016, we had the II International Festival of Tecnoxamanism in the indigenous Pataxó village of Pará in Bahia, Brazil. The purpoose of this meeting is to discuss technoshamanism as outlined above and to strengthen and grow this network, hopefully reaching out to new partners in Denmark and beyond. The network is based in Brazil but draws inspiration from all over the world.

You can find nmore information on technoshamanism in these articles:


  

ACKNOWLEDGEMENTS

This event is supported by Digital Living Research Commons, Aarhus University and NANO/PPGAV/EBA/UFRJ  (Federal University of Rio de Janeiro).

Wednesday, 28 June 2017

COSS.fi: Digitaalinen varhaisvaroitusmenetelmä ehkäisemään ikäihmisten terveyden huononemista

Thoughts of the FSFE Community (fi) | 07:45, Wednesday, 28 June 2017

Varhaisvaroitus on Tanskassa kehitetty menetelmä, jolla tunnistetaan terveyteen liittyvät muutokset mahdollisimman aikaisessa vaiheessa vanhustenhuollon keskuudessa. Yksi...

Tuesday, 27 June 2017

COSS.fi: Tulevaisuuden kaupungissa arki on rasvattu datalla

Thoughts of the FSFE Community (fi) | 08:43, Tuesday, 27 June 2017

Pyöräni kiitää keskellä kerrostaloja pimeässä illassa. Katuvalaisimet tunnistavat liikkeeni ja syttyvät vasta kun tulen kohdalle. Tiedän, että...

Thursday, 22 June 2017

COSS.fi: EU:n tietosuoja-asetus veti Oulussa tuvan täyteen

Thoughts of the FSFE Community (fi) | 07:25, Thursday, 22 June 2017

COSS järjesti 14. kesäkuuta Oulussa koulutustilaisuuden EU:n yleisestä tietosuoja-asetuksesta (GDPR). Solitan toimistolla järjestettyyn tilaisuuteen osallistui 25 osallistujaa...

Friday, 16 June 2017

COSS.fi: Vuoden 2017 Open World Hero -haku on käynnistynyt!

Thoughts of the FSFE Community (fi) | 08:07, Friday, 16 June 2017

Vuoden 2017 Open World Hero -haku on nyt käynnistynyt. Mikäli sinulla on mielessäsi joku suomalainen yritys tai henkilö, joka on tehnyt merkittävää työtä avoimuuden edistämiseksi, kerro siitä meille.

Open World Hero on COSS ry:n jakama tunnustus, jonka tavoitteena on edistää tietojärjestelmien avoimuutta. Vuosittain jaettava palkinto myönnetään merkittävää työtä tämän tavoitteen eteen Suomessa tehneelle henkilölle tai organisaatiolle.

Lähetä ehdotuksesi meille perusteluineen alla olevan linkin kautta. Voittajan valitsee COSS ry:n hallitus yhdessä ohjausryhmän kanssa. Voittajan julkistus tapahtuu 20.9. Mindtrek 2017 -konferenssin yhteydessä. Voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

 

Siirry Open World Hero 2017 -hakuun >>

Haku on käynnissä 16.8. asti.

 

Kiertopalkintona on suomalaisen taiteilijan Virginie Loÿn lasimosaiikkipallo In the Nucleus, Ytimessä. Teoksen aiheena on Linus Torvaldsin työ avoimen lähdekoodin kehittäjänä ja se kuuluu sarjaan Suuria suomalaisia sankareita. Perinne sai alkunsa vuonna 2013, kun COSS ry palkitsi Open World Hero -nimityksellä Unelmakoulu-projektin. Tämän jälkeen voittajina on ollut Michael ”Monty” Widenius (2014), Helsingin kaupunki (2015) ja Timo Sirainen, Dovecot Oy (2016).

 

Lue lisää aiheesta:

Open World Hero -tunnustuksen historiaa

Avoimella lähdekoodilla menestykseen – Open World Hero -palkinto Siraiselle

Helsingin kaupunki vuoden 2015 avoimen maailman edistäjä

Unelmakoulu ja Allan Schneitz palkittiin Open World Hero -palkinnolla

 

 

Wednesday, 14 June 2017

Technoshamanism and Wasted Ontologies

MODSPIL | 15:09, Wednesday, 14 June 2017

Interview with Fabiane M. Borges published on May 21, 20171

By Bia Martins and Reynaldo Carvalho – translated by Carsten Agger

Fabiane M. Borges, writer and researcher

Also available in PDF format

In a state of permanent warfare and fierce disputes over visions of the future, technoshamanism emerges as a resistance and as an endeavour to influence contemporary thinking, technological production, scientific questions, and everyday practices. This is how the Brazilian Ph.D. in clinical psychology, researcher and essayist Fabiane M. Borges presents this international network of collaboration which unites academics, activists, indigenous people and many more people who are interested in a search for ideas and practices which go beyond the instrumental logic of capital. In this interview with Em Rede, she elaborates her reflections on technoshamanism as platform for producing knowledge and indicates some of the experiences that were made in this context.

At first, technology and shamanism seem like contradictory notions or at least difficult to combine. The first refers to the instrumental rationalism that underlies an unstoppable developmentalist project. The second makes you think of indigenous worldviews, healing rituals and altered states of consciousness. What is the result of this combination?

In a text that I wrote for the magazine Geni2 in 2015, I said this: that techno + shamanism has three quite evident meanings:

 1. The technology of shamanism (shamanism seen as a technology for the production of knowledge);
 2. The shamanism of technology (the pursuit of shamanic powers through the use of technology);
 3. The combination of these two fields of knowledge historically obstructed by the Church and later by science, especially in the transition from the Middle Ages to the Renaissance.

Each of these meanings unfolds into many others, but here is an attempt to discuss each one:

1) When we perceive shamanism not as tribal religions or as the beliefs of archaic people (as is still very common) but as a technology of knowledge production, we radically change the perception of its meaning. The studies of e.g. ayahuasca shows that intensified states of consciousness produces a kind of experience which reshapes the state of the body, broadening the spectrum of sensation, affection, and perception. These “plants of power” are probably that which brings us closest to the “magical thinking” of native communities and consequently to the shamanic consciousness e– that is, to that alternative ontology, as Eduardo Viveiros de Castro alerts us when he refers to the Amerindian ontology in his book Cannibal Metaphysics3, or Davi Kopenawa with his shamanic education with yakoana, as described in The Falling Sky4. It is obviously not only through plants of power that we can access this ontology, but they are a portal which draws us singularly near this way of seeing the world, life itself. Here, we should consider the hypotheses of Jeremy Narby in his The Cosmic Serpent: DNA and origins of knowledge where he explains that the indigenous knowledge of herbs, roots and medicine arises partly from dreams and from the effects of entheogens.

When I say that shamanism is a technology of knowledge production, it is because it has its own methods for constructing narratives, mythologies, medicine and healing as well as for collecting data and creating artifacts and modes of existence, among other things. So this is neither ancient history nor obsolete – it lives on, pervading our technological and mass media controlled societies and becoming gradually more appreciated, especially since the 1960s where ecological movements, contact with traditional communities and ways of life as well as with psychoactive substances all became popular, sometimes because of the struggles of these communities and sometimes because of an increased interest in mainstream society. A question arose: If we were to recuperate these wasted ontologies with the help of these surviving communities and of our own ruins of narratives and experiences, would we not be broadening the spectrum of technology itself to other issues and questions?

2) The shamanism of technology. It is said that such theories as parallel universes, string theory and quantum physics, among others, bring us closer to the shamanic ontology than to the theological/capitalist ontology which guides current technological production. But although this current technology is geared towards war, pervasive control and towards over-exploitation of human, terrestrial and extra-terrestrial resources, we still possess a speculative, curious and procedural technology which seeks to construct hypotheses and open interpretations which are not necessarily committed to the logic of capital (this is the meaning of the free software, DIY and open source movements in the late 20th and early 21st century).

We are very interested in this speculative technology, since in some ways it represents a link to the lost ancestral knowledge. This leads us directly to point 3) which is the conjunction of technology with shamanism. And here I am thinking of an archeology or anarcheology, since in the search for a historical connection between the two, many things may also be freely invented (hyperstition). As I have explained in other texts, such as the Seminal Thoughts for a Possible Technoshamanism or Ancestrofuturism – Free Cosmogony – Rituals DIY, there was a Catholic theological effort against these ancestral knowledges, a historical inhibition that became more evident during the transition from the Middle Ages to the Renaissance with its inquisitions, bonfires, prisons, torture and demands for retraction. The technology which was originally a part of popular tradition and needs passed through a purification, a monotheist Christian refinement, and adhered to these precepts in order to survive.

In his book La comunidad de los espectros5, Fabián Ludueña Romandini discusses this link between science and Catholicism, culminating in a science that was structurally oriented towards becoming God, hence its tendency to omnipresence, omnipotence and omniscience. Its link to capital is widely discussed by Silvia Federici in her book Caliban and the Witch6, who states that the massacre against witches, healers, sorcerers, heretics and all who did not conform to the precepts of the church was performed in order to clear the way for the introduction of industrial society and capitalism. So two things must be taken into account here: first, that there has been a violent decimation of ancestral knowledge throughout Europe and its colonial extensions and secondly, that the relationship between science/technology and the wasted ontologies was sundered in favor of a Christian theological metaphysics.

Faced with this, techno + shamanism is an articulation which tries to consider this historical trauma, these lost yet not annihilated leftovers, and to recover (and reinvent) points of connection between technology and wasted ontologies, which in our case we call shamanism since it represents something preceding the construction of the monotheisms and because it is more connected to the processes of planet Earth, at least according to the readings that interest us. But there are several other networks and groups that use similar terms and allow other readings such as techno + magic, cyber + spirituality, techno + animism and gnoise (gnosis + noise), among others, all talking about more or less the same issues.

The result of this mixture is improbable. It functions as a resistance, an awakening, an attempt to influence contemporary thinking, technological practices, scientific questions as well as everyday practices. These are tension vectors that drive a change in the modes of existence and of relation to the Earth and the Cosmos, applied to the point where people are currently, causing them to associate with other communities with similar aspirations or desiring to expand their knowledge. These changes are gradually taking shape, whether with clay or silicium technology. But the thing is crazy, the process is slow and the enemy is enormous. Given the current level of political contention that we are currently experiencing in Brazil, associations and partnerships with traditional communities, be they indigenous, afro-Brazilian, Roma, aboriginal or activist settlements (the MST7 and its mystique), seems to make perfect sense. It is a political renewal mixed with ancestorfuturist worldviews.

You've pointed out that conceptually technoshamanism functions as a utopian, dystopian and entropic network of collaboration. What does this mean in practice?

Fundamentally, we find ourselves in a state of constant war, a fierce dispute between different visions of the future, between social and political ontologies and between nature and technology. In this sense, technoshamanism manifests itself as yet another contemporary network which tries to analyze, position itself with respect to and intervene in this context. It is configured as a utopian network because it harbors visionary germs of liberty, autonomy, equality of gender, ethnicity, class and people and of balance between the environment and society that have hitherto characterized revolutionary movements. It is dystopian because at the same time it includes a nihilistic and depressive vision which sees no way out of capitalism, is disillusioned by neoliberalism and feels itself trapped by the project of total, global control launched by the world's owners. It sees a nebulous future without freedom, with all of nature destroyed, more competition and poverty, privation and social oppression. And it is entropic because it inhabits this paradoxical set of forces and maintains an improbable noise – its perpetual noisecracy, its state of disorganization and insecurity is continuous and is constantly recombining itself. Its improbability is its dynamism. It is within this regime of utopia, dystopia and entropy that it promotes its ideas and practices, which are sometimes convergent and sometimes divergent.

In practice, this manifests itself in individual and collective projects, be they virtual or face-to-face and in the tendencies that are generated from these. Nobody is a network, people are in it from time to time according to necessities, desires, possibilities, etc.

This network's meetings take place in different countries, mainly in South America and Europe. Can you give some examples of experiences and knowledge which were transferred between these territories?

Some examples: Tech people who come from the European countries to the tecnoshamanism festivals and return doing permaculture and uniting with groups in their own countries in order to create collective rituals very close to the indigenous ones or collective mobilization for construction, inspired by the indigenous mutirão. Installation of agroforestry in a basically extractivist indigenous territory organized by foreigners or non-indigenous Brazilians working together with indigenous people. The implementation of an intranet system (peer-to-peer network) within indigenous territory (Baobáxia). Confluence of various types of healing practices in healing tents created during encounters and festivals, ranging from indigenous to oriental practices, from afro-Brazilian to electronic rituals, from Buddhist meditation to the herb bath of Brazilian healers, all of this creating generative spontaneous states where knowledge is exhanged and is subsequently transferred to different places or countries. Indigenous and non-indigenous bioconstructor's knowledge of adobe, converging in collective construction work in MST's squatted lands (this project is for the next steps). Artistic media practices, performance, live cinema, projection, music, and so on, that are passed on to groups that know nothing about this. In the end, technoshamanism is an immersive and experiential platform for exchanging knowledge. All of this is very much derived from the experiences of other networks and movements such as tactical media, digital liberty, homeless movements, submediology, metareciclagem, LGBTQ, Bricolabs, and many others. In the technoshamanism book, published in 2016, there are several practices that can serve as a reference.

Technoshamanism arose from networks linked to collaborative movements such as Free Software and Do It Yourself with the same demands for freedom and autonomy in relation to science and technology. To what extent has it proposed new interventions or new kinds of production in these fields? Can you give an example?

First is important to say that these movements of free software and DIY have changed. They have been mixed up with the neoliberal program, whether we're talking about corporate software or about the makers, even though both movements remain active and are still spaces of invention. In the encounters and festivals, we are going as far is possible, considers our precarious nature, lack of dedicated funding or support from economically stronger institutions, we rely mainly on the knowledge of the participants of the network, which come into action in the places. I also know of cases where the festivals inspired the formation of groups of people who returned to their cities and continued to do work related to technological issues, whether in the countryside, in computer technology, and in art as well. Technoshamanism serves to inspire and perhaps empower projects that already function, but which technoshamanism endorses and excites.

I think that a fairly representative example is the agroforest, the Baobáxia system and the web radio Aratu that we implemented with the Pataxó in the Pará village. It is an exhange and simultanously a resistance that points to the question of collaboration and autonomy, remembering that all the processes of this planet are interdependent and that autonomy is really a path, an ideal which only works pragmatically and to the extent that it's possible to practice it. So we're crawling in that direction. There are networks and processes much more advanced.

What we'd like to see is the Pataxó village Pará (home of the II International Festival of Technoshamanism), to take one example, with food autonomy and exuberant agroforests and wellsprings, with media and technological autonomy and very soon with autonomous energy. We'd like to see that not just for the Pataxó, but for all the groups in the network (at least). But that depends a lot on time, investment and financing, because these things may seem cheap, but they aren't. We should remember that corporations, entrepeneurs and land-owners are concentrating their forces on these indigenous villages and encouraging projects that go totally against all of this, that is, applying pressure in order to take their land, incorporate them in the corporate productive system and turn them into low-paid workers, etc.

In May 2017 we met with the Terra Vista Settlement in Arataca (Bahia, Brazil). They invited the leaders of the Pataxó village to become part of the Web of Peoples8 which has this exact project of technological and alimentary autonomy and I see this as a kind of continuation of the proposals which were generated in community meetings in the Pará village during the preparations for the II International Festival of Technoshamanism. Everything depends on an insistent and frequent change in the more structural strata of desire. And when we understand that TV channels like the Globo network reach all these territories, we see the necessity of opening other channels of information and education.

Do you believe that insurgent knowledge and anti-hegemonic epistemologies should gradually take up more space in the universities or is it better for them to remain in the margin?

Fabiane M. Borges

In a conversation with Joelson, leader of the MST in the Terra Vista settlement he gave the following hint, which was decisive for me: “Technoshamanism is neither the beginning nor the end, it is a medium.” His suggestion is that as a medium, technoshamanism possesses a space of articulation, which rather than answering questions of genesis and purpose functions as a space of interlocution, for making connections, uniting focal points, leveraging movements, expanding concepts and practices concerning itself and other movements – that is, it plays in the middle of the field and facilitates processes.

As yet another network in the “middle”, it negotiates sometimes within institutions and sometimes outside them, sometimes inside academia and sometimes outside it. Since it consists of people from the most diverse areas, it manifests itself in the day to day life of its members. Some work in academia, some in healing, others in a pizzaria. That is, the network is everywhere where its participants are. I particularly like it when we do the festivals autonomously, deciding what to do and how to do it with the people who invite us and we don't have to do favours or do anything in return for the institutions. But this is not to say that it will always be like that. In fact, the expenses of those who organize the meetings are large and unsustainable. Sometimes the network will be more independent, sometimes more dependent. What it can't do is stagnate because of the lack of possibilities. Crowdfunding has been an interesting way out, but it's not enough. It's necessary sometimes to form partnerships with organizations such as universities so the thing can continue moving in a more consistent and prolonged form, because it's difficult to rely on people's good will alone – projects stagnate because they lack the ressources.

Notes

4 Davi Kopenawa and Bruce Albert, The Falling Sky, Belknap Press (2013).
5 Fabián Ludueña, La comunidad de los espectros: Antropotecnia, Mino y Davila (2010).
6 Silvia Federici, Caliban and the Witch: Women, the Body and Primitive Accumulation. Brooklyn, NY: Autonomedia (2004). Available here: https://libcom.org/files/Caliban%20and%20the%20Witch.pdf
7 MST, the “landless worker's movement” is a social movement in Brazil that fights for workers' access to land through demands for land reform and direct actions such as establishing settlements on occupied land.

COSS.fi: COSSin jäsentilaisuus ja vuosikokous järjestettiin Espoossa

Thoughts of the FSFE Community (fi) | 10:04, Wednesday, 14 June 2017

COSS ry:n vuosikokous järjestettiin 5.6.2017 Nokian pääkonttorilla Espoossa. Yhdistyksen vuosikokouksessa toiminnanjohtaja Timo Väliharju esitteli vuoden 2016 tilinpäätöksen, vuosikertomuksen ja tilintarkastajan lausunnon. Kokouksessa päätettiin vahvistaa yhdistyksen tilinpäätös sekä myönnettiin hallitukselle ja toiminnanjohtajalle tili- ja vastuuvapaus. Lisäksi kokouksessa vahvistettiin Timo Väliharjun esittelemät yhdistyksen toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio vuodelle 2017 kuin myös esitys jäsenmaksuista, jotka pysyvät ennallaan viime vuodesta. 

Hallituksesta todettiin, että kaikilla nykyisillä hallituksen jäsenillä Simo Lääveriä lukuunottamatta kolmivuotinen toimintakausi tulee päätökseen. Ilkka Tengvall jättäytyi pois hallituksesta kolmisvuotiskautensa päättyessä. Jo aiemmin toimineet Martin von Willebrand (pj), Jyrki Koskinen (varapj) ja Kim Aaltonen jatkavat hallituksessa. Heidän lisäkseen hallitukseen valittiin uusiksi jäseniksi Mikko Malmgren sekä Jarkko Moilanen.

Ohjelmassa oli yhdistyksen sääntömääräisen vuosikokouksen lisäksi jäsentilaisuus, jossa kuultiin Henri Tanskasen (Asianajotoimisto HH Partners Oy) esitys EU:n tietosuoja-asetuksesta ja suostumusten hallinnasta. Lisäksi Timo Perälä (Nokia Networks, Head of Software and Standardisation) piti puheenvuoron siitä, miten Nokia näkee avoimuuden merkityksen omassa liiketoiminnassaan ja Anne Pakari (Nokia, Head of Innovation Collaboration Ecosystem Finland) esitteli Open Ecosystem Networkia, joka on seuraava askel liiketoiminnan avoimuudessa. Jäsentilaisuuden ohjelmassa oli myös lisäksi vapaamuotoista verkostoitumista päivällisen merkeissä.

Vuoden 2017 aikana COSS jatkaa aktiivista rooliaan monissa erilaisissa projekteissa, hankkeissa ja avoimissa ekosysteemeissä.

 

Avoinkoodi.fi

Avoinkoodi.fi sivusto on siirtynyt Solita Oy:ltä COSSin ylläpitoon ja jatkokehitykseen. Avoinkoodi.fi -sivusto kokoaa yhteen Suomen julkishallinnon IT-hankkeet, joiden lähdekoodi on julkaistu avoimesti internetissä. Sivuston tarkoituksena on helpottaa tiedon löytämistä ja olemassaolevien ratkaisujen kartoittamista. Lue lisää.

 

Koodikerho

Koodikerho järjestää yli kolmasluokkalaisille lapsille iltapäiväkerhoina koodauksen opetusta. Koodikerhon avulla pyritään herättämään nuorten kiinnostusta koodaamiseen ja erilaisiin teknologioihin. Koodikerho on siirtynyt vuoden 2016 lopussa COSSin alle. COSS vastaa Koodikerhon valtakunnallisessa koordinoinnista sekä toiminnan edistämisestä ja kehittämisestä. Viestinnän ja koordinoinnin lisäksi COSSin tarkoituksena on kehittää Koodikerhon kokonaiskonseptia, toimintamallia ja käynnistää yhteisön sekä ohjausryhmän toiminta. Lue lisää.

 

Mindtrek 2017

Mindtrek 2017 on kansainvälinen teknologiakonferenssi, joka järjestetään 20.-21.9. Tampere-talossa kaiken kaikkiaan 21. kerran. Vuodesta 2015 lähtien COSS on ottanut vastuun konferenssin tuottamisesta yhteistyössä muiden alan toimijoiden kanssa. Konferenssia pyritään jatkuvasti kehittämään entistä kansainvälisemmäksi ja yrityslähtöisemmäksi. Vuoden 2017 konferenssin ohjelma koostuu useasta pienemmästä osatapahtumasta, joita ovat Smart City Event Tampere, Immersive Tech, Open World, Academic, eHealth, IoT Event, Recruitment Event sekä Mindtrek Challenge. Lue lisää.

 

Roam.fi

Roam.fi on avoin ja langaton jakamiseen perustuva laajakaistayhteisö. Roam.fi tarjoaa avoimia standardeja ja tunnisrajapintoja käyttävän, salatun verkon, jonka toiminta on laadukasta ja turvallista. Palvelu perustuu jakamiseen – käyttäjä jakaa oman langattoman tukiasemansa ja verkkoyhteytensä yhteisön käytettäväksi. Jakamisen vastineeksi käyttäjä saa vierailla muiden jäsenten tukiasemissa maksutta. Lue lisää.

 

Datasta oivalluksia ja bisnestä

Hanke on osa 6Aika-ohjelmaa ja se liittyy Avoin data ja avoimet rajapinnat -kärkihankkeeseen. Hanke vahvistaa yritysten innovaatiotoimintaa hyödyntämällä data-analytiikkaa ja palvelumuotoilua. Hankkeessa kehitettävää innovaatioalustaa hyödynnetään tietopohjaisten palvelujen kehittämiseen matkailuun ja seniorien palveluasumiseen. Lisäksi hankkeessa valmennetaan tietotekniikkayrityksiä data- ja palvelutalouden aikaan.  COSSin tehtävänä on koordinoida hankkeen viestintää ja kerätä hankkeen kokemuksista ja hyvistä käytänteistä kaikkien avoimesti käyttöön oleva työkalupakki. Hanke päättyy vuoden 2017 lopussa. Lue lisää.

 

Poluttamo – oma digipolku oppimiseen

Hanke kehittää käytännön työkaluja ja toimintamalleja siirtymävaiheessa olevien nuorten eteenpäin poluttamiseksi. COSSin rooli hankkeessa on tuottaa tietoa ja selvityksiä keskittyen MyDatan ja digitaalisen jalanjäljen näkökulmiin. Lisäksi hankkeessa järjestetään webinaareja ja muuta yleistä tiedotusta aiheesta. Hanke päättyy vuonna 2018. Lue lisää.

 

EduCloud Alliance

EduCloud Alliance laatii standardin, jonka myötä digitaalisia oppimisen työvälineitä on helpompi tuottaa, hankkia ja ottaa käyttöön. Lisäksi ECA pyrkii myös esimerkiksi laatimaan tietosuoja-asetuksen mukaisen suostumuksenhallinnan prosessin sekä edistämään oppimispalveluihin tarkoitettujen tunnistautumisratkaisujen kehittämistä. Samalla se tarjoaa jäsenilleen ensiarvoista tietoa digitaalisten oppimispalveluiden kehityksestä sekä arvokkaan mahdollisuuden vaikuttaa alan tulevaisuuteen. COSS toimii allianssissa avoimuuskoordinaattorina vastaten siitä, että avoimuuden vaatimukset täyttyvät. Lue lisää. 

 

Avoin kunta

Avoin kunta on COSSin jäsenten yhteinen aloite kuntien toiminnan ja tietojenkäsittelyn kehittämiseksi. Aloite sisältää tuotteita ja palveluita strategiasta kehitysprojekteihin, jokapäiväiseen toimintaan ja palvelutuotantoon. COSS jäsenineen auttaa avoimen, kustannustehokkaan ja toimittajalukottoman ratkaisun löytämisessä. Lue lisää. 

_______

COSS ry:n toimintakertomus 2016

 

COSS.fi: Avoinkoodi.fi COSS ry:n jatkokehitykseen

Thoughts of the FSFE Community (fi) | 07:51, Wednesday, 14 June 2017

Solitan ideoima ja toteuttama avoinkoodi.fi-sivusto kokoaa yhteen verkkopalveluun kaikki julkishallinnon IT-hankkeet Suomessa, joiden lähdekoodi on avoimesti julkaistu verkossa....

Wednesday, 31 May 2017

COSS.fi: Uusia palveluja DOB-uunista ulos

Thoughts of the FSFE Community (fi) | 12:59, Wednesday, 31 May 2017

Datasta oivalluksia ja bisnestä -valmennuksen Tikkurilan kurssi päättyi 30.5. työpajaan, jossa tiimit työstivät yrityskohtaisten case-projektiensa jatkosuunnitelmat.

Tikkurilan kurssi toteutti erinomaisesti asiakaskeskeistä ajattelua, jossa palveluja ei rakenneta norsunluutornissa itsekseen vaan yhdessä kumppanien ja asiakkaiden kanssa”, toteaa kurssin vetäjä Jyrki Koskinen COSS ry:stä. Kurssilla oli kuusi valmennustiimiä ja kuusi case-projektia, joihin osallistui yhteensä 15 yritystä.

Avarean osallistuminen DOB-valmennukseen oli onnistunut ja pääsimme tavoitteisiimme valmennuksen osalta. Data-analytiikan osio lisäsi jo ennestään vahvaa data-analytiikkaosaamistamme. Palvelumuotoiluvalmennus ja -työpajat olivat loistavia, interaktiivisia ja osallistavia. Työpajat antoivat meille uusia näkökulmia ja työvälineitä palvelukonseptimme kehittämiseen ja jopa strategiatyöhön. Olen henkilökohtaisesti erittäin tyytyväinen palvelumuotoilun case-osuuteen, jossa täsmensimme ja jäsensimme uutta MoveMe työhyvinvointipalvelun konseptiamme”, kertoo Avarean toimitusjohtaja Päivi Karesjoki.

DOB-valmennuksen viimeinen kurssi alkaa Leppävaarassa 21.8. Ilmoittautuminen syksyn valmennukseen on nyt käynnissä. Mukaan valitaan kuusi ensimmäiseksi ilmoittautunutta yritystä. Mikäli kiinnostuit, ilmoittaudu mukaan pian! Ilmoittautuminen päättyy 9.6.2017.

Valmennus on yritykselle maksuton.

 

Lisätietoja Leppävaaran valmennuksesta ja ilmoittautumisesta löydät täältä.

 

Datasta oivalluksia ja bisnestä -hanke on osa 6Aika-ohjelmaa ja se liittyy Avoin data ja avoimet rajapinnat -kärkihankkeeseen. Hanke saa rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta, Liikenne- ja viestintäministeriöltä, Tredea Oy:ltä ja Hartela Pohjois-Suomi Oy:ltä. Lue lisää hankkeesta.

 

 

COSS.fi: Räätälöity versio Ubuntusta avuksi Britannian terveydenhuoltopalveluihin

Thoughts of the FSFE Community (fi) | 05:00, Wednesday, 31 May 2017

 

Joukko terveydenhuollon tietotekniikan asiantuntijoita ovat vapaaehtoistoiminnalla räätälöineet Ubuntu Linuxin käytettäväksi Britannian kansallisen terveydenhuollon (NHS) työasemilla.

Rob Dyke, yksi NHS:n ohjelmistokehittäjistä listaa päivitys- ja riippuvaisuusongelmat, jotka tulevaisuudessa tulevat vastaan, mikäli NHS pitää kiinni lisensioiduista käyttöjärjestelmistä. Organisaatioiden tulee jatkuvasti ostaa uusia PC laitteistoja, päivittää työasemiaan, hankkia uusia lisenssejä ohjelmistoihin jotka sisältyvät NHSbuntuun ja varmistaa, että data kulkeutuu haluttuun osoitteeseen turvallisesti. Tällaisen tietoteknisen polun ylläpitäminen on sekä kallista, että aikaavievää.

Dyke ja hänen kollegansa kertovat NHSbuntun työasemien olevan 80% hallinnollisia ja pitävät sisällään mm. Libre Officen, kaksi modernia selainta ja maksuttoman tiedostojen jakamisen. Loput 20% työaseman toiminnoista on mahdollista määrittää kliinisille tehtäville, kuten potilasdatan turvalliseen käsittelyyn. NHSbuntu sisältää myös veloituksettoman, täyden levyn salauksen.

 

Lue lisää:
NHSbuntu (kotisivu)
NHSbuntu (Slides-esitys)
Volunteers tailor Ubuntu Linux to UK’s health service

 

Thursday, 25 May 2017

COSS.fi: Ruotsissa pyritään pääsemään eroon toimittajalukoista ja edistämään avoimia standardeja

Thoughts of the FSFE Community (fi) | 12:07, Thursday, 25 May 2017

Viime viikolla järjestetyssä tapaamisessa Ruotsin poliittisia johtajia päätyi yhdessä johtopäätökseen siitä, että Ruotsin julkisen sektorin tulee hankkiutua eroon toimittajalukoista. Julkisen hallinnon organisaatioiden tulee saada itselleen avoimuuden asiantuntijuus, jotta osaavat suhtautua oikein toimittajalukkoihin ja edistää avoimien IT standardien käyttöä.

Ruotsin parlamentissa järjestetyssä tapaamisessa Björn Lundell, Skövden yliopiston avustava professori esitteli tutkimuksensa, jossa määritellään seitsemän strategiaa kestävään digitalisaatioon ja kertoi tapaamisen osallistujien ilmaisseen tyytymättömyyttä hallinnon johtamiseen: ”Julkishallinnolle toimittajalukot ovat todellinen ongelma. Organisaatioiden tulee parantaa omia taitojaan asian käsittelyssä, mutta hallituksen poliittiset päätökset auttaisivat.”

Myös hallituksen tietotekniikan asiantuntija Daniel Melinin mielestä julkisen sektorin tulisi ymmärtää ettei se ole vain uhri vaan osa ongelmaa: ” Julkishallinnot luovat paljon dokumentteja ja se on todella huono jos dokumentit ovat lukittuina vain yhteen ohjelmistoratkaisuun.”

Valtiovarainministeriön digitaalisen hallinnon erityisneuvonantaja Alexander Wall kertoi avoimien standardien olevan välttämättömiä digitaalisten arkistojen säilyttämien julkisten tietojen saatavuuden takaamiseksi. Wallin mukaan Ruotsissa valtioneuvoston palvelukeskus on määrätty tarjoamaan digitaalista arkistopalvelua julkiselle sektorille. Avoimia standardeja edistetään tarjoamalla tätä palvelua.

Kuten Mp Fredrik Christersson kertoo OSOR:lle, tulee paikallisten, kansallisten ja eurooppalaisten poliitikkojen ottaa ohjat käsiinsä avoimen lähdekoodin ja datan käytön edistämiseksi.

Lue lisää aiheesta:

Swedish policy makers want to end IT vendor lock-in

Problem med slutna standarder vid it upphandlingar