Planet Fellowship (gmq)

Tuesday, 31 March 2015

COSS.fi: Intia tukee avointa lähdekoodia sähköisen hallinnon projekteissa

Planet Fellowship (fi) | 08:28, Tuesday, 31 March 2015

225px-Flag_of_India.svgIntian hallitus on julkaissut säädännön, jonka mukaan avoimen lähdekoodin ohjelmien käyttäminen on ensisijainen vaihtoehto kaikissa sähköisen hallinnon projekteissa. Tällä Intia pyrkii varmistamaan palveluiden tehokkuuden, avoimuuden ja luotettavuuden kohtuullisin kustannuksin.

Säädännön mukaan kaikkien valtion organisaatioiden on vaadittava ohjelmistojen toimittajia harkitsemaan ja käyttämään ensimmäisenä avoimen lähdekoodin vaihtoehtoa. Intian hallitus ottaa käyttöön Digital India -ohjelman valmistellakseen Intian valtiota tietopohjaiseen muutokseen, jonka tähtäimenä olisi tuottaa Intiasta digitaalisesti valmis yhteisö ja tietoyhteiskunta.

Aiemmin tässä kuussa Intian hallitus kertoi myös yhteistyöstä Googlen kanssa. Yhteistyön yhtenä päämääränä on kaikille avoimen kilpailun kautta luoda sovellus, jolla kansalaiset voivat kommunikoida pääministerin kanssa. Voittajasovelluksesta tulee virallinen pääministerin kanslian sovellus.

Suomessa julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta JUHTA on vuonna 2009 julkaissut suosituksen (JHS169) avoimen lähdekoodin käyttämisestä julkisella sektorilla.

Lue lisää:
betanews.com
JUHTA

Friday, 27 March 2015

COSS.fi: Avoimen lähdekoodin osaajat kysyttyjä

Planet Fellowship (fi) | 09:29, Friday, 27 March 2015

open-source-software

Tällä viikolla tehdyn Linux Foundationin kyselyn mukaan avoimen lähdekoodin osaaminen on haluttua työmarkkinoilla.

Linux Jobs Report vahvisti avoimen lähdekoodin infrastruktuuritaitojen olevan korkean kysynnän kohteena. Kyselyyn vastanneiden (4 456 kpl) kautta saatiin selville suurimman osan rekrytoijista hakevan ”Linux ammattilaisia”, sekä kehittäjä että järjestelmäasiantuntijoita.

Infoworld-verkkosivuston mukaan Suse-yhtiöllä olisi tällä hetkellä 66 avointa paikkaa, joihin halutaan avoimen lähdekoodin taitajia. Yhtiö kertoo tarvitsevansa enemmän Linux kehittäjiä, erityisesti OpenStack-kehittäjiä, Docker-spesialistejä ja insinöörejä, rakentaakseen myös hajautettuja tietovarastointiohjelmistoja.

Linux Jobs Report -kyselyn vastauksista korostui ensimmäisenä pilvilaskenta. Kyselyn mukaan 42% rekrytoijista etsi OpenStack- ja CloudStack-osaajia.

Linux Foundation on mainostanut certification product line -skeemaa, jonka kannan mukaan sertifikaatti olisi esivaatimus työhön palkkaukselle.

Skeemasta huolimatta Marie Louise Deutekom, SUSE:n Global HR johtaja kertoo, että ”Kiinnitämme huomiota moniin asioihin palkatessamme ihmisiä, kuten kokemukseen ja siihen miten haastateltu henkilö sopisi SUSE:n työkulttuuriin. Sertifikaatit ovat yksi taidonnäyte monen joukossa, mutta eivät ainoa peruste. Ne asiantuntijat, joita lähestyin olivat skeptisiä toimenkuvasta, joka vaatisi sertifikaatin. — Eräs esimerkiksi kertoi kannakseen sen, että on kiinnostunut ainoastaan niistä toimenkuvista, joissa tunnustetaan käytännönkokemus arvokkaaksi.”

Infoworld:n artikkelin mukaan avoimen lähdekoodin projekteihin liittyminen edesauttaa käytännönkokemuksen hankkimista. Parhaimmat sertifikaatit saataisiin myös todennäköisimmin avoimen lähdekoodin ohjelmisto-ja järjestelmäkehitykseen keskittyviltä projektiyhteisöiltä.

Lue lisää
Infoworld
Linux Foundation

Tuesday, 24 March 2015

COSS.fi: Koodikerho opettaa lapsille tulevaisuuden yleissivistystä

Planet Fellowship (fi) | 08:32, Tuesday, 24 March 2015

k-logoSyksyllä 2014 startannut koodikerho on valtakunnallinen verkosto, joka tarjoaa ohjelmoinnin opetusta koululaisille. Kerran viikossa järjestettävissä iltapäiväkerhoissa lapset pääsevät tutustumaan tietotekniikan maailmaan ja kehittämään taitoja, joita tämän päivän tietoyhteiskunnassa voi verrata lukemiseen ja kirjoittamiseen. Kerhoja on tähän mennessä toiminut Tampereella ja pääkaupunkiseudulla. Nyt toimintaan haetaan yhteistyötahoja ympäri Suomen.

– Koodaustaito on tulevaisuuden yleissivistystä. Haluamme edistää sitä, että yhä useampi ihminen ymmärtää, miten jokapäiväisessä käytössä olevat tietokoneohjelmistot toimivat, kerhoja vetävä Otto Kekäläinen kertoo.

Koodikerhot järjestetään koulun tiloissa ja laitteilla, ja vetäjänä toimii ohjelmoinnista kiinnostunut opettaja tai muu aikuinen, esimerkiksi IT-alalla työskentelevä vanhempi. Koodikerho.fi -sivusto toimii kerhojen koordinoijana, yhdistää saman alueen toimijat sekä tarjoaa kerhotoiminnalle opetusmateriaalit. Kerhotoiminnan aloittaminen on helppoa, ja toimintaan pääsee mukaan verkkosivujen ilmoittautumislomakkeen kautta (koodikerho.fi/ilmoittaudu).

Lisätietoja:

Sanna Saarikangas, puh. 044 3419689, sanna@koodikerho.fi (Koodikerhon tiedottaja)
Jukka Eklund, jukka.eklund@sofiadigital.com (Koodikerhon tiedottaja)
Otto Kekäläinen, puh. 044 5662204, otto@seravo.fi (Koodikerhon vetäjä Tampereella)
Juha Paananen, juha.paananen@reaktor.fi (Koodikerhon vetäjä ja opetustyökalujen kehittäjä)

koodikerho.fi

Tuesday, 17 March 2015

COSS.fi: JulkICTLab – Ideasta prototyypiksi ja valmiiksi palveluksi

Planet Fellowship (fi) | 06:57, Tuesday, 17 March 2015

JulkICTLabJulkICTLab on julkisen hallinnon digitaalisten palvelujen kehittämisympäristö, johon haetaan jatkuvasti uusia, innovatiivisia kehitysprojekteja.
Projektit kehittävät julkisen sektorin palveluita sekä tuovat esiin uusia innovaatioita tai kokeiluja julkisiin palveluihin liittyen.

Valituille hankkeille tarjotaan maksutta
– joustava OpenStack-pilvipalveluympäristö
– työkaluja ja projektinhallinnan välineitä kehittämistyön tueksi
– teknistä asiantuntijakonsultointia
– avoimen tuotteen hallintamalli syntyvien palveluiden suunnittelun tueksi
– tukea palveluiden muotoiluun

Projektien toivotaan ensisijaisesti käyttävän avoimen lähdekoodin ohjelmistoja ja lisenssejä, jotta valitut ratkaisut eivät rajoita eri toimijoiden osallistumista tai tulosten hyödyntämistä. JulkICTLab projekteiksi voivat hakea hankkeet, joissa on mukana julkishallinnon toimijoita. Muut toimijat voivat olla esimerkiksi yrityksiä, oppilaitoksia, yhdistyksiä tai yksittäisiä kehittäjiä.

Lisätietoja ja hakuohjeet:
JulkICTLab
Hakemus JulkICTLabille

Thursday, 12 March 2015

COSS.fi: Cenatic listaa avoimen lähdekoodin ohjelmistoratkaisujen teknisen tuen tarjoajia

Planet Fellowship (fi) | 08:56, Thursday, 12 March 2015

CENATICCenatic, avoimien ohjelmistojen resurssikeskus, tekee inventaariota kaupallisesta teknisestä tuen määrästä avoimen lähdekoodin ohjelmistoratkaisuille. Keskus toivoo tämän kiihdyttävän saatavilla olevan tuen tilaa yhtiöiden avoimen lähdekoodin ohjelmistoille. Keskus on vastikään julkaissut kyselyn tähän liittyen. Kysely on saatavilla sekä englannin- että espanjankielisenä.

”Olemme rakentamassa listaa niistä yrityksistä, jotka tarjoavat tukea uudenaikaisille ja syvällisille avoimen lähdekoodin ratkaisuille”, sanoo Pop Ramsamy, joka hallinnoi Cenatic:n observatoriota. ”Haluamme inventaariomme kartoittavan palveluntarjoajia avoimen lähdekoodin teknologioihin, joille on suurta kysyntää, lukuunottaen ratkaisut liittyen pilvilaskentaan, big dataan, liikkuvuuteen ja Internet of Things -skenaarioon.”

Tutkimus on osa Cenatic:n ja Red.es -yhtiön yhteistyötä.Tutkimuksen toteuttaa ICT-konsultoinnin yritys GMV.

Tutkimuskyselyt ovat voimassa huhtikuun loppuun asti. Tällä välin Cenatic ja GMV suorittavat haastatteluita alan asiantuntijoiden kanssa maaliskuun 2015 loppuun asti. Tutkimusraportin arvioidaan julkistettavan kesäkuussa.

 

Lue lisää
Joinup

Tuesday, 10 March 2015

COSS.fi: Linus Nyman: väitöskirja forkkaamisesta

Planet Fellowship (fi) | 07:49, Tuesday, 10 March 2015

forking-imgKauppatieteiden maisteriksi valmistunut Linus Nyman tutkii tuoreessa väitöskirjassaan forkkaamista open source -ohjelmissa. Kirja käsittelee forkkaamisen merkitystä open source -ilmiöön ja ohjelmoijien suhtautumista forkkaamiseen.

Forkkaaminen on olemassa olevan koodin käyttämistä uuden ohjelman luomisen pohjana. Kaikki avoimen lähdekoodin lisenssit antavat oikeuden forkata.

Mutta miksi lähteä kehittämään uutta ohjelmaa vanhan parantamisen sijaan? Päällimmäinen syy forkkaamiseen on ohjelman viemistä uuteen suuntaan. Eli halutaan jokin ominaisuus tms. joka ei alkuperäisessä ole ja jota ei jostain syystä alkuperäiseen haluta tai oteta, Nyman toteaa. Forkkaaminen kilpailumielessä, jossa yritetään tarjota identtistä tuotetta on erittäin harvinaista.

Väitöskirjan löydösten perusteella oikeutta forkata pidetään open source:n kulmakivenä. Se on myös merkittävä syy siihen, että open source on kehittynyt siihen, mitä se nykyään on. Forkkaamisella on ollut valtava vaikutus sekä suljetun että avoimen koodin kehittämiselle. Yritykset voivat myös hyötyä suuresti oikeudesta forkata. Yksi keino on kehittää avoimen lähdekoodin ohjelman pohjalta ohjelmia yrityksen sisäiseen käyttöön. Näin säästetään rahaa, vaivaa ja aikaa.

Uskon, että forkkaaminen tulee tulevaisuudessa yhä yleisemmäksi, Nyman arvioi. Versionhallintaohjelmien, kuten esimerkiksi GitHubin myötä forkkaaminen on muuttunut teknisesti helpommaksi.

Nymanin väitöskirja on nähtävillä kokonaisuudessaan Hankenin sivuilla.

Thursday, 05 March 2015

COSS.fi: Google tarjoaa mikropalveluille gRPC-kehystä vaihtoehtona REST-arkkitehtuurille.

Planet Fellowship (fi) | 09:40, Thursday, 05 March 2015

grpc_square_reverse_4x

RPC-kehykset ovat yleisiä palvelinten välisiä kommunikoinnin menetelmiä, joiden avulla hajautetut järjestelmät voivat yhdistyä keskenään. Ne ovat pääosin näkyvissä järjestelmänvalvojille ja DevOps-menetelmää käyttäville henkilöille.

Googlen uusi RPC-kehys (Remote Procedure Calls framework), gRPC, on julkaistu avoimena. Kehys perustuu HTTP/2 -standardiin, joka mahdollistaa uusia ominaisuuksia, kuten:

– Kaksisuuntaisen suoratoiston
– Datasiirtojen hallintaprosessin (Flow control)
– Pakettien otsikkotunnisteen tiivistämisen (Header compression)
– Yksittäisen TCP-yhteyden multiplexing-kyselyt

Googlen gRPC tarjoaa kirjastoja monelle ohjelmointikielelle (C,C++, Java, Gom Python Ruby) sekä Node.js -alustalle. Lähdekoodin ja laajamittaisen dokumentaatio ovat saatavilla Github-palvelusta.

 

Lue lisää:
Opensource.com

Tuesday, 03 March 2015

COSS.fi: Red Hat Enterprise Linux OpenStack Platform 6 julkaistu

Planet Fellowship (fi) | 07:49, Tuesday, 03 March 2015

Red Hat on julkaissut 25.helmikuuta Red Hat Enterprise Linux OpenStack Platform 6:n ja keskittyy jatkossa yhä vahvemmin verkkotoimintojen virtualisointiin.

Red Hat on maailman johtava avoimen lähdekoodin ratkaisujen tarjoaja. Yhtiö luo yhteisöpohjaisten lähestymistapojen avulla luotettavia ja suorituskykyisiä pilvi-, Linux-, middleware, tallennus- ja virtualisointitekniikoita.

Red Hat Enterprise Linux OpenStack Platform luo perustan tuotantovalmiille pilviratkaisulle integroimalla Openstack-tekniikan Red Hat Enterprise Linuxin turvallisuuteen ja vakauteen. OpenStack Platform on tarkoitettu kaikenkokoisille yrityksille ja julkisille organisaatioille, jotka toimivat esimerkiksi koulutuksen, rahoituspalveluiden, viranomaispalveluiden, terveyspalveluiden, vähittäiskaupan ja televiestinnän aloilla. Graafiseen asennus- ja ylläpitokäyttöliittymään tehdyt päivitykset pyrkivät tarjoamaan korkeaa yhteensopivuutta ja käyttäjäystävällisyyttä, mikä lisää tehokkuutta ja vähentää monimutkaisuutta pilviratkaisun käyttöönotossa.

”Red Hat Enterprise Linux OpenStack Platform 6 tarjoaa ammattitason työkaluja televiestintäalan käyttöön. Siinä näkyy syvä yhteistyö satojen asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa ympäri maailman. Tämän version avulla uudet yritykset ja palveluntarjoajat voivat siirtyä nopeasti OpenStack-pohjaiseen pilvi-infrastruktuuriin.” -Radhesh Balakrishnan, General Manager, OpenStack, Red Hat

Red Hat Enterprise Linux OpenStack Platform 6:n avulla asiakkaat pääsevät irti ns. toimittajaloukusta. Alusta tarjoaa integroitua tukea Red Hat CloudFormsille, sisältää uuden ohjelmointirajapinnan pilven ylläpitoa varten sekä mahdollistaa kolmannen osapuolen työkalujen sertifioinnin. Red Hat OpenStack Cloud Infrastructure Partner Networkiin kuuluu yli 275 sertifioitua OpenStack-kumppania. Tällä hetkellä alustalle on yli 1 000 sertifioitua ulkoista ratkaisua ja työkalua.

Lisätietoja
Red Hat
Red Hat OpenStack
Red Hat Enterprise Linux OpenStack Platform

Thursday, 26 February 2015

Rejås Blog » Fri programvara: Städade i lådorna!

Planet Fellowship (sv) | 12:20, Thursday, 26 February 2015

Firar sportlov med att städa. Hittade en kartong i en låda. En svensk version av Windows 1.0 från 1986.  Den är helt komplett med disketter (5 1/2-tummare) och manualer. Kartongen är sliten efter att ha flyttats mellan olika hyllor och kartonger i snart 30 år men innehållet är i bra skick. Manualen till Write är inte ens öppnad.

20150226_115629

Då vi är lite fattiga blev jag nyfiken på vad den kan vara värd och Googlade lite och hittade två liknande på E-bay fast på engelska till salu. En som var lite finare än min för 45 700 och en i samma skick som min för 16 600. Oj, den kanske går att sälja? Marknaden är så klart pytteliten men lägger ändå ut den på Tradera. Har jag tur hittar rätt köpare den annars får den stå kvar i hyllan. Kanske ställer fram den så den syns lite mer :-).

Kartongen har några oslagbara säljcitat. Vad sägs om:

-Kör fler program än vad som egentligen får plats i minnet.

– Växla mellan olika applikationer utan att avsluta dem – antingen genom att använda musen eller tangentbordet.

20150226_115712

Under Systemkrav kan man läsa:

256K primärminne, DOS 2.0 eller senare versioner, två dubbelsidiga diskettenheter eller en hårddisk, grafikkort.

20150226_115725

Disketterna är 6 till antalet

Windows Diskett 1 av 5: Installationsdiskett D 281 0500050S.103
Windows Diskett 2 av 5: Tillbehör D 281 0500050S.103
Windows Diskett 3 av 5: Tilläggsprogram D 281 0500050S.103
Windows Diskett 4 av 5: Typsnitt D 281 0500050S.103
Windows Diskett 5 av 5: Skrivbordstillbehör D 281 0500050S.103
Windows Write Programdiskett: Tillbehör D 317 0500050S.103

20150226_115911

Manualerna och papper med licenser och påsen till disketterna är i väldigt bra skick. Manualen till write är inte ens öppnad utan är fortfarande i plast.

20150226_115829

Säga vad man vill om Windows och Microsoft. Men det är lite kul att hålla i något som blev starten på deras resa. Som sagt, blir den inte såld får den nog stå framme på finhyllan på kontoret.

Bliv lite taggad att leta mera saker i hyllorna …

  • <script src="http://platform.twitter.com/widgets.js" type="text/javascript"></script>
  • <g:plusone annotation="bubble" href="http://blog.rejas.se/2015/02/26/947/" size="medium"></g:plusone>
  • <script src="http://platform.linkedin.com/in.js" type="text/javascript"></script><script data-counter="right" data-url="http://blog.rejas.se/2015/02/26/947/" type="in/share"></script>

COSS.fi: Mindtrek Openmind 2015 – Call for Ideas on nyt auki!

Planet Fellowship (fi) | 08:56, Thursday, 26 February 2015

Q9HELKKA

Mindtrek Openmind 2015 on kolmipäiväinen konferenssi, jonka päämääränä on edistää avoimuutta monialaisesti. Konferenssi pyrkii tuomaan asiantuntijoita, tekijöitä ja päättäjiä yhteen keskittyen samalla tulevaisuuden innovaatioihin ja ajankohtaisiin aiheisiin. Tämän vuoden teemana ovat avoimuus ja sen eri muodot, kuten avoin lähdekoodi, avoin data ja avoimet sisällöt.

Tänä vuonna konferenssin toteutukseen ja sisältöön kohdistuvia ideoita kerätään joukkoistamisprosessin avulla. Tähän liittyen keskiviikkona 25.2. julkaistiin konferenssin ideakuulutus – Call for ideas, jonka kautta jokaisella on mahdollisuus tuoda omat ehdotuksensa julki.

Ideoinnista kiinnostuneet voivat myös kokoontua Mindsweep-tapaamisiin. Tapaamiset järjestetään Tampereella torstaina 5.3. klo 15:00 ja Helsingissä perjantaina 6.3. klo 15:00.

Maaliskuussa käynnistetään tapahtuman Call for Participation, jossa pyydetään sitovia ehdotuksia tapahtuman järjestämiseksi.

Mindtrek Openmind 2015 järjestetään 22.-24. syyskuuta Tampereella Solo Sokos Hotel Tornissa.

 

Lue lisää:
Mindtrek Openmind 2015

Tuesday, 24 February 2015

COSS.fi: 6Aika-strategialla kohti avoimia ja älykkäitä palveluja

Planet Fellowship (fi) | 08:02, Tuesday, 24 February 2015

6aika-tunnus-RGB-C6Aika-kaupunkistrategian hankkeita toteutetaan sekä Euroopan aluekehitysrahaston että Euroopan sosiaalirahaston rahoituksella. Kuutoskaupunkien avoin data -kärkihankkeessa Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku ja Oulu avaavat tietovarantojaan mahdollisimman laajasti avoimeksi dataksi koko kaupunkiyhteisön hyödynnettäväksi. Strategian painopisteinä ovat avoin data, avoin osallisuus ja asiakkuus sekä avoimet innovaatioalustat.

Strategian avoin data -painopisteen avulla kuutoskaupungit jakavat kaupunkikehityksen parhaita käytäntöjä ja luovat uudenlaisen avointa dataa hyödyntävän toimintaympäristön. Tavoitteena on kehittää yhteisiä toimintamalleja, julkaisualustoja ja rajapintoja.
Avoin data tukee sähköisten palvelujen kehittämistä yli toimialarajojen asiointi- ja terveyspalveluista energiaan, liikenteeseen, logistiikkaan ja resurssien hallintaan. Useat suomalaiset yritykset ovat hyödyntäneet sovelluksissa ja palveluissa julkisia tietovarantoja, kuten kaupunkien avointa paikkatietoa, reittitietoja ja tapahtumatietoja. Kuutoskaupunkien datan avaaminen luo Suomen oloissa ainutlaatuisen mahdollisuuden tiedon jalostamiseen ja sovelluskehitykseen liittyvälle liiketoiminnalle.

Avoimen datan markkinoiden arvioidaan tuottavan kansantaloudelle vuosittain pelkästään Euroopassa potentiaalisen 40 miljardin euron suoran hyödyn. Välilliset hyödyt voivat olla jopa 100 miljardia euroa. Tulevaisuudessa datan hyödyntämiseen, keräämiseen ja analysointiin liittyvien palveluiden tarpeen arvioidaan kasvavan entisestään.

Haku 6Aika-strategian avoin data -hankkeen yrityspaneeliin on nyt käynnissä. Paneeliin haetaan suomalaisia yrityksiä ja verkostoja keräämään tietoa ja toiveita tiedon hyödyntämiseen. Tavoitteena on tehdä uuden, tietopohjaisen liiketoiminnan rakentamisesta Suomessa entistäkin helpompaa ja sujuvampaa.

Lue lisää:
6Aika
Forum Virium

Saturday, 21 February 2015

Foredrag: How to get involved in Free Software & Versionsstyring

MODSPIL | 16:13, Saturday, 21 February 2015

Jeg holder dobbeltforedrag i PROSA Aarhus den 10. marts.

Fra PROSAs opslag:
HOW TO GET INVOLVED
Mange projekter inden for fri eller open source software drives som offentlige projekter, hvor alle, der har lyst, kan bidrage. Det er imidlertid ikke altid lige let at vide, hvor du skal starte. Hvordan kommer du ind i projektet, hvordan undersøger du communityet bag, og hvor er det mest relevant for dig at bidrage? Det modsatte problem er, hvis du selv vil lancere et projekt og gerne vil involvere andre. Hvordan får du folk til at bidrage til og bruge dit program, og hvordan opbygger du selv et sundt community?

 

VERSIONSSTYRING OG RELEASE MANAGEMENT
Versionsstyring er ikke kun et spørgsmål om at kunne vende tilbage til tidligere versioner af koden, det handler også om at kunne arbejde på mange ting samtidig og om at styre arbejdsgange som udvikling, klargøring, test, release, support og hotfixes. Foredraget vil tage udgangspunkt i git, men vil være relevant for brugere af ethvert versionsstyringssystem, hvor det er let at bruge branches.

Det koster gratis, hvis du er medlem af PROSA, ellers kr. 250.

Thursday, 19 February 2015

COSS.fi: Portugali suuntaa kohti avointa lähdekoodia

Planet Fellowship (fi) | 09:28, Thursday, 19 February 2015

Portugali-1000 Portugalin hallitus laajentaa avoimen lähdekoodin ohjelmistoratkaisuja uudistaakseen maan ICT-alaa, kertoo ICT-erikoisasiantuntija Pedro Viana (AMA). Avointa lähdekoodia on käytetty vuodesta 2013, erityisesti ” tapauksissa, jossa täsmällinen ja objektiivinen kypsyysarvioinnin analyysi sekä elinkaarilaskenta (TCO) osoittavat, että se on etujen mukaista”, Viana mainitsee.

Portugali tähtää 10 miljoonan euron säästöihin siirtymällä avoimeen lähdekoodiin. Julkisen hallinnon vapaudet rakentaa oma ICT-arkkitehtuuri johti julkisen hallinnon järjestelmien yhteentoimimattomuuteen ja vaivalloiseen integrointiin. Useita resursseja ei käytetä tehokkaasti – esimerkkinä tästä ovat  ICT-järjestelmän hankintaan, käyttöön ja ylläpitoon liittyvät prosessit.

Tällä hetkellä strategian eräs avaintoteuttajista, AMA (Agency for Administrative Modernisation), julkistaa tietoja ja ylläpitää listaa avoimen lähdekoodin ohjelmistoratkaisuista Software Publico (”Avoimet ohjelmistot”) verkkosivulla. Järjestö esittelee muun muuassa pilviratkaisuja, rakentaa uusia palvelukanavia sekä hankkii tietoa parhaista käytännöistä avoimuuteen liittyen.

Tämän vaihdoksen myötä Portugali pyrkii kiihdyttämään tulevaisuuden teknologiasektoria. Lisäksi hallituksen tavoitteena on tuottaa mahdollisuuksia pienille ja keskikokoisille yrityksille sekä ottaa toimintaan mukaan myös kansalaisyhteiskunta.

Lue lisää

Joinup – Rationalising ICT takes Portugal to open source
AMA presentation (PDF, in Portuguese)
AMA Public Software website (in Portuguese)
AMA/ESOP 10th session of Software and Open Standards (in Portuguese)

Tuesday, 17 February 2015

COSS.fi: Linux-ydin ajaa Terminator T-800 -mallia

Planet Fellowship (fi) | 08:23, Tuesday, 17 February 2015

linux
Reddit-palvelun viestiketjusta on paljastunut Linux -ytimen (4.1.15) ajavan Terminator T-800 -mallia. Mallin tiedostonimi on viittaus Terminator Salvation -elokuvan Skynet-tekoälyyn.

Digitoday -verkkouutispalvelu kirjoittaa Linux -käyttöjärjestelmän kehittäjän (Linus Torvalds) miettineen pitkään, versioidako Linuxin uuden ytimen 3.20:ksi vai 4.0:ksi. Käyttäjien mielipiteitä on myös kyselty tähän liittyen Google+-palvelun kautta. Lopullista päätöstä ei ole vielä tehty.

”Jos Terminatoreista tulee totta, on vain loogista niiden käyttävän vakaata Linux-ydintä. Olisi kiusallista, jos tappokoneen Windows Update päättäisi yhtäkkiä käynnistää itsensä uudelleen.” – Digitoday

 

 

Lue lisää
Digitoday – Kuvakaappaus yllättää: Terminator hyrrää Linuxilla?

Wednesday, 11 February 2015

COSS.fi: Nuoria naisia toivotaan IT-alan työtehtäviin

Planet Fellowship (fi) | 08:10, Wednesday, 11 February 2015

women_technology
Helsingin Sanomat uutisoi lauantaina 7.2. Helsingin Alma-talolla järjestettyä tapahtumaa nimeltä Super-Ada. Tapahtuman tarkoituksena oli houkutella nuoria naisia (16-22-vuotiaat) IT-alan työtehtäviin. Tapahtuman järjestäjänä toimi IT-alalla työskentelevien naisten verkosto Nice Tuesday.

Verkoston puheenjohtajan, Suvi Erjantin, mukaan alan työntekijöistä vain 23% on naisia. Tapahtuman kautta alasta pyrittiin tekemään helposti lähestyttävä nuorten naisten silmissä.

Käytännössä tapahtuma koostui erilaisista IT-yhtiöiden pitämistä rasteista, jotka suoritettiin 2-3 hengen tiimeissä. Voittajajoukkueen jäsenille tarjottiin tällä kertaa kesätyöpaikkaa Roviolla. Viime vuoden palkintona toimi työpaikka Futurice-yhtiössä. Muut palkintosijoituksiin yltäneet joukkueet saivat lahjoituksena iPad Air-tablettikoneen tai lounaan Elisan naisjohtajien kanssa.

”Tähdennämme, että työ on sosiaalista, kansainvälistä, luovaa ja hyvin palkattua. Ei mitään yksinäistä koodaamista kellarissa” – Suvi Erjanti

Tapahtuma perustuu vapaaehtoistyöhön. Suuren suosion takia Super-Ada -tapahtuma suunnitellaan järjestettäväksi ainakin kerran vielä.

 

Myös avoimen lähdekoodin kehitykseen toivotaan lisää naisia

Idea nuorten naisten houkuttelusta, tällä kertaa avoimen datan kehitykseen, on saanut tulta alleen esimerkiksi myös Square-yhtiön suunnitelmissa. Yhtiö julkaisi ”avoimen toimintaohjeen” toivoen sen tekevän avoimen lähdekoodin yhteisön yhä ystävällisemmäksi ja helppopääsyisemmäksi naisille. Toimintaohje sisältää muun muuassa yleisiä käyttäytymisohjeita, kuten ”ole kunnioittava ja yhteistyöhaluinen”.

 

Lue lisää:
Helsingin Sanomat – Tyttöjä houkutellaan IT-alalle yhteistyötempauksella
Square tries to make open source ”welcoming and inspiring” to women

Tuesday, 10 February 2015

COSS.fi: Avoimen hallinnon toimintatavat esillä Wienissä

Planet Fellowship (fi) | 09:21, Tuesday, 10 February 2015

OGP_logo_-_print_layersAvoimen hallinnon toimintatavat ovat keskeisiä Wienin kaupungin digitaalistrategian kannalta. Wienin kaupungin tietohallintojohtaja Ulrike Huemer esitteli Wienin avoimen hallinnon toimintamalleja Münchenissa järjestetyillä Avoimen hallinnon päivillä (Open Government Tagen). Huemerin näkemyksen mukaan kolme keskeisintä asiaa ovat avoimuus, läpinäkyvyys ja osallistuminen.

Kaupungin asukkaiden osallistumista tuetaan Digital Agenda Wien ­-sivustolla järjestettävillä kyselyillä ja mahdollisuudella jättää omia ideoitaan muiden kommentoitavaksi. Huemerin mukaan osallistumaan kannustaminen johtaa läpinäkyvyyteen ja yhteistyöhön sekä päätöksenteon helpottumiseen. Näillä toimintatavoilla voidaan myös saavuttaa taloudellisia hyötyjä ja löytää uusia kaupallisia mahdollisuuksia.

Avoin data on osana Wienin avoimen hallinnon käytäntöjä. Yhteensä 246 eri aineistoa on julkaistu ja aineistojen pohjalta on luotu 154 sovellusta. Sovellusten joukosta löytyy muun muassa mobiilisovellus turisteille, pysäköintisakkojärjestelmä ja paikannuksen sekä laajennetun todellisuuden (Augmented Reality) avulla lähimmän WC:n löytävä sovellus.

Huemer esitteli myös Wienin kaupungin suunnitelman tulla digitaaliseksi suurkaupungiksi. Tämä suunnitelma on osana Wienin älykkääseen kaupunkiin tähtäävää Smart City Wien ­-aloitetta, jossa kehitetään julkisten palveluiden teknologiaa ja luodaan kaupunkiin toimiva IT­infrastruktuuri.

Wienin kaupungilla on useita työryhmiä suunnittelemassa tietä eteenpäin avoimen hallinnon toimintatapojen pohjalta.

Lue lisää:
Joinup

 

Sunday, 08 February 2015

Rejås Blog: Krokodilen

Planet Fellowship (sv) | 17:03, Sunday, 08 February 2015

Mål : Benspark, Balans, Koordination

Liknande Stålmannen. Simmaren simmar som stålmannen, men lyfter regelbundet den hand som är efter sidan sträckt mot taket och tillbaka. Från sidan blir det ett krokodilgap.

Denna övning kan göras även av mindre simmare så snart de behärskar ”Stålmannen”.

Saturday, 07 February 2015

Rejås Blog: Melodifestivalen

Planet Fellowship (sv) | 21:55, Saturday, 07 February 2015

Så har man tittat på ett avsnitt av melodifestivalen igen. Det gjorde mig så pass trött att jag nu ligger i sängen. Bara en öl och ingen whisky gjorde det segare än vanligt.

Ingen låt som berörde men Saade hade häftigast nummer och flest fans så inte ens omröstningen var spännande. Prickade lätt in vilka låtar som skulle till final och vilka som skulle bort. Sångare utan orsak* hela bunten även om han med pappan gjorde det med viss inlevelse.

Alla gjorde väl vad som förväntades helt enkelt. Barnen ville rösta så Jenny laddade ner appen. Tog minst hela första låten innan appen var installerad och man fattade hur den fungerade. Rättvist mot första låten? Njae.

Apropå appen så borde man ju man ju kunna rösta även från utlandet om man vill. Men ingen orkar väl lägga ner den energin.

Nåja. I morgon är det glömt även om det står på löpsedlarna. Själv skall jag vara golvläggare, ekonom och simtränare i morgon.

God natt :-)

*) Lyssna på Perssons eminenta låt ”Sångare utan orsak” så förstår ni vad jag menar.

Rejås Blog: Streamline stående

Planet Fellowship (sv) | 21:54, Saturday, 07 February 2015

Mål: Streamline på korrekt sätt

Denna övning är för mindre simmare och nybörjare, men även för andra simmare kan den vara bra att göra till exempel i samband med uppvärmning.

Simmaren sträcker sig i streamline stående på golvet. Viktigt att träna på hur det känns. Händerna skall ligga ovanpå varandra (man kan haka i den undre handen med den övre handens tumme om man vill). Armarna skall vara sträckta. Överarmarna skall vara ungefär vid öronen. Då har man både armar och huvud korrekt. Ställer man sig med ryggen mot en vägg skall man vara så rak som möjligt så att så mycket av kroppen som möjligt rör väggen.

Mindre simmare är det bra att tipsa om att de skall hålla för öronen med armarna. De tenderar ofta till att hålla upp huvudet och titta framåt. Blicken skall vid streamline vara riktad ca 90 grader från kroppens längdriktining alltså rakt mot botten om man gör den i magläge eller rakt fram om man gör den stående.

Streamline är en viktig grundposition i alla simsätt.

Friday, 06 February 2015

Rejås Blog: Kraften och debatten

Planet Fellowship (sv) | 21:14, Friday, 06 February 2015

Jag älskar att diskutera och debattera med kloka människor. Många ämnen, inte minst tekniska är omhuldade med nästan religiösa människor som är anhängare av ditten eller datten. Helt okej, det stör mig inte, det är som sagt kul att debattera och det är bra att man får göra det. Tror jag …

En sak som jag funderar på är vad som driver detta. Mig själv inkluderat. Jag har varit där många gånger. Kraften. Var kommer den ifrån? Jag är som bekant förespråkare för fri programvara och har debatterat detta ämne flitigt genom åren. Jag använder fri programvara och kan inte tänka mig något annat. Men ärligt, jag bryr mig inte om ifall du gör det eller ej. Ändå skulle jag kunna debattera detta ämne med dig timme ut och timme in och tycka det var kul under tiden. Varför? Vad får mig och andra att orka? Ingen aning, men den är stor den kraften. Tänk om man kunde kanalisera den på något annat?

Visst finns det incitament för att övertala andra. Det gäller kanske framför allt politiker som ju har det som profession, men även andra vinner så klart på att övertala andra. Till exempel med fri programvara så vinner ju jag på att fler använder det så det blir mer accepterat i samhället, men kan den vinningen väga upp engagemanget? Knappast. Ändå kan man i en debatt bli så fylld av energi att man nästan kokar. Detta över många gånger triviala saker som ”Min vadsomhelst är bättre än din vadsomhelst”.

Jag tror alla känner igen denna kraft. Den som får en att koka när man blir emotsagd eller när den man debatterar med medvetet eller mot sin vilja inte förstår eller accepterar ens argument. Jag jag skriver koka menar jag det på ett positivt sätt, det är en angenäm kraft. I alla fall upplever jag den så.

Tänk om man kunde framkalla denna kraft när man skall städa hemmet, jobba med något trist eller göra något annat som är nyttigt. Tänk vad man skulle kunna åstadkomma. Men då är kraften som bortblåst. Var är den? Kan man framkalla den?

Som kreativ programmerare och säkert även i andra jobb eller intressen kan man komma i ”zonen”, när man har kontroll över allt och kreativiteten flödar. Tiden rusar och alla problem är överblickbara. Detta är något annat, den återkommer jag till. Denna känsla skulle jag också vilja kalla fram vid behov, men det går inte heller. Men den är inte lika energiladdad som den kraft jag skriver om i detta blogginlägg.

Det som är häftigt med kraften jag beskriver är att leka med tanken på vad mänskligheten skulle kunna åstadkomma om alla använde denna kraft när den nu vill komma på att driva saker framåt istället för att debattera meningslösheter. Men för att alla skall kunna dra åt samma håll måste man börja med att komma överens. Och en bra början på att komma överens är ju en debatt. Och det är ju just då kraften kommer. Dessutom är det ju kul att debattera med kloka människor.

Det blir nog bra det här!

Rejås Blog: Stålmannen

Planet Fellowship (sv) | 21:13, Friday, 06 February 2015

Mål: Balans, Benspark

Simmaren ligger på sidan (med blicken mot taket om det är ryggsimsläge som tränas) med den undre armen sträckt framåt och den övre efter sidan. Gör benspark och håller balansen.

Små simmare kan med fördel ha en liten dolme eller ”hundben” i den främre handen som flythjälp. Men de kan snart klara sig utan hjälpmedel när de hittat balansen.

Denna övning är en mycket bra grundövning och kan varieras på många olika sätt.

Thursday, 05 February 2015

Rejås Blog: Nystart på bloggen

Planet Fellowship (sv) | 20:21, Thursday, 05 February 2015

Inspirerad av bland annat min vän Åke Hedmans blogg En o-cool gubbe har jag beslutat att försöka mig på att blogga igen. Jag kommer aldrig upp i Åkes nivå men det är inte heller är min ambition. Jag kommer att skriva precis vad jag vill när det passar mig.

Ämnena har ändrat sig sedan 2011 när jag skrev sist. Tidigare har jag i princip bara skrivit om fri programvara. Bloggens absoluta topp med besökarantal i sexsiffriga siffror var mitt inlägg om SIS omröstning om OOXML 2007. Kanske kommer jag titta i backspegeln på det och andra inlägg.

Fri programvara är fortfarande ett av mina största intressen, men det har fått sällskap av andra. Kanske är det åldern som gör att jag kan ha mer än ett intresse samtidigt, vad vet jag? Båtliv och simning är nya intressen som kommer att behandlas här på bloggen. Att jag skulle stå som simtränare i Norrtälje badhus var väldigt oväntat med tanke på den tragiska händelsen 2008. Men så blev det och jag tycker det är jättekul både att simma och att träna andra simmare. Jag kommer att lägga upp övningar och tips som min egen lilla anteckningsbok.

Båtintresset har alltid funnits där men har fått stå tillbaka på grund av tidsbrist. Jag hoppas kunna skriva lite om det också, inte minst sommartid när vi befinner oss på sjön i vår båt Camajo. Jag hoppas också kunna berätta lite om hur arbetet med Marinwiki fortgår även om jag inte har så mycket tid att lägga på det projektet så rullar det sakta framåt.

Apropå tid så har jag även bytt arbetsgivare sedan sist. Jag är inte längre egen på heltid utan är vanlig knegare på ett gammalt kärt företag som jag jobbat med sedan starten.

I jobbet och även på fritiden jobbar jag med vad jag kallar Smarta hem. Nu mera kallas det ofta IoT eller något annat flashigt. Jag har blinkat med lampor på olika sätt i 20 år och tycker fortfarande att det är kul!

Ytterligare ett intresse är att handla med Aktier som jag också gör när andan faller på. Tveksamt om jag kommer att skriva om det här på bloggen, men det är inte omöjligt.

I övrigt kan inlägg handla om vad som helst, det är ju trots allt en blogg. Min blogg.

Välkommen!

COSS.fi: Ruokaverkostosta ekologista ruokaa

Planet Fellowship (fi) | 09:34, Thursday, 05 February 2015

food_hub_logo1

Open Food Network (OFN) on verkossa toimiva ruokakeskittymä, eli ns. ”Food hub”, jonka tarkoituksena on yhdistää maanviljelijät ja myyntipaikat, joissa voitaisiin myydä paikallista, ympäristöystävällistä ruokaa. Löydät heidät GitHubista.

Kiinnostus paikallista, ekologista ruokaa kohtaan on kasvanut viimeisen kymmenen vuoden aikana hurjasti. Kuluttajat ovat yhä tarkempia siitä mitä syövät; ruoan pitää olla ympäristöystävällisesti tuotettu, terveellistä ja turvallista.

Pienyritykset eivät pärjää nykyisessä tilanteessa. Tähän vaikuttavat monet syyt, esimerkiksi hintakilpailu ja rajalliset tilat, joissa myydä pientilan tuotteita. Tilamarkkinoiden rajallisten myyntialueiden tähden monet uudet pientilalliset eivät saa mahdollisuutta myydä tuotteitaan.

Edellä mainitut ongelmat ovat luoneet tilaa avoimelle ruokakeskittymälle (OFN), uudelle innovaatiolle, joka auttaa pienviljelijöitä ja -tilallisia markkinoinnin saralla linkittämällä heidät ravintoloitsijoihin ja kauppiaihin sekä institutionaalisiin kahviloihin.

”Keskittymä on kuin reititin paikalliselle ruoalle. Se väliaikaisesti varastoi ja kokoaa yhteen ruoan monelta tilalta, tarjoten sen asiakkaille.”

Tällaisen keskittymän rakentaminen vaatii suuren määrän käyttäjiä. Toimivan verkoston luominen ja ylläpitäminen edellyttää muutakin kuin sovelluksen.

Ruokaverkostoja maailmalla (luvut viime vuoden marraskuulta)

Australiassa: 30 keskittymää ja maatilamarkkinoita, sekä 40 maatilaa
Skotlannissa: (koeajalla) 9 keskittymää ja kauppoja, sekä 13 maatilaa
Yhdysvallat: (ei vielä käytössä) 1 keskittymä ja 10 tavarantoimittajaa.

Open Food Network (OFN) käyttää Ruby on Rails ja AngularJS:ää. Kehittämiseen liittyviä tietoja löytyy täältä.

 

 

Lue lisää
Opensource.com – Open Food Network connects you with local, sustainable food

Wednesday, 04 February 2015

Rejås Blog: Trött och belåten

Planet Fellowship (sv) | 20:32, Wednesday, 04 February 2015

Tränat NSK T1 och T2 idag. Vilka härliga simmare vi har. Lugnt och trevlig i banorna och väldigt duktiga.

Efter det tränade jag själv med Masters. Långt men inte så intensivt program. Skönt.

Alltså i badhuset större delen av kvällen. Nu i soffan :-).

Tuesday, 03 February 2015

Rejås Blog: Tweet: #lurad på 12 spänn. Mackan fastnade i den bakom. :…

Planet Fellowship (sv) | 16:23, Tuesday, 03 February 2015

#lurad på 12 spänn. Mackan fastnade i den bakom. :-( http://t.co/RHG2LdMIXD

B87tBQKCEAEg3wC

COSS.fi: Dell on julkaissut päivityksiä tehokannettavaansa

Planet Fellowship (fi) | 08:07, Tuesday, 03 February 2015

Dell_Logo
Tämän hetkisten markkinoiden ohuin ja kevyin Precision M3800 -työaseman uusia ominaisuuksia ovat muun muuassa 4K Ultra HD  -kosketusnäyttö, Thunderbolt 2 -teknologia ja Ubuntu-pohjainen versio ohjelmistokehittäjille.

Thunderbolt 2 -portti mahdollistaa jopa 20 Gbps:n datasiirtonopeuden ja tukee korkean resoluution omaavia näyttöjä sekä korkean suorituskyvyn laitteita. Portin lisäksi Dell on lisännyt M3800-tehokannettavaan tallennusvaihtoehtoja ja nostanut saatavilla olevan sisäisen levyaseman kokoa 2 teratavuun. Kannettava on noin 18 mm ohut ja painoa siinä on noin 1,88 kg. Kannettava sisältää Intel Core i7 -neliydinsuorittimen, NVIDIA Quadro K1100M -näytönohjaimen ja keskusmuistia 16 Gt.

Precision M3800 -kannettava on saatavilla Ubuntu-, Windows 7 -ja Windows 8.1 -käyttöjärjestelmillä. Dell tarjoaa ensimmäisen kerran Precision M3800 -kannettavasta Ubuntu-pohjaisen kehittäjäversion. Lisätietoa kehittäjäversiosta löydät täältä.

 

Lue lisää
Dell:n lehdistötiedote 28.1.2015

 

Monday, 02 February 2015

Rejås Blog: Iréne Special

Planet Fellowship (sv) | 20:26, Monday, 02 February 2015

Mål: Vattenvana, kul

Passar bra till mindre simmare, men även större tycker den är kul och lite jobbig. Roligast i bassänger med sluttande botten.

Börja vid kortsidan och spring allt du kan på botten så länge du bottnar. När du inte bottnar längre hoppar du på botten och andas när du är över ytan. När det är för djupt att hoppa simmar du sista biten. Allt skall vara i maxfart.

(Iréne är en tränarkollega i NSK.)

Rejås Blog: Tweet: Måndagen snart till ända. Snart väntar träning med…

Planet Fellowship (sv) | 14:52, Monday, 02 February 2015

Måndagen snart till ända. Snart väntar träning med #NSK nybörjare. Det kommer ca 15 nya simmare idag. Kul! Passet är klart :-)

Saturday, 31 January 2015

Rejås Blog: Tweet: Slappnar av med en Jäger efter en dag skidor i Rom…

Planet Fellowship (sv) | 15:16, Saturday, 31 January 2015

Slappnar av med en Jäger efter en dag skidor i Romme. Lite snöigt men helt okej dag :-)