Planet Fellowship (gmq)

Friday, 19 December 2014

Technoshamanism encounter: Gravhund

MODSPIL | 21:05, Friday, 19 December 2014


I want to write more about the technoshamanism encounter in Aarhus on November 22-23, especially with an update about the activities on day 2, since I already wrote a lengthy comment about day 1.

In the meantime, though, I will mention that an important feature of day 2 was a concert with the noise band Gravhund. In fact, the motto of their concert was "technoshamanist noise magic" - it could hardly come closer to the spirit of the event.

After their concert, we had a very interesting discussion about music, shamanism, art, politics, inspiration, muses, entertainment and the function of noise, in technoshamanism as well as in contemporary art.

Below, you can see a couple of samples of their performance.
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" data="https://www.flickr.com/apps/video/stewart.swf" height="360" type="application/x-shockwave-flash" width="640"><param name="flashvars" value="intl_lang=en-US&amp;photo_secret=0fd3e3a22e&amp;photo_id=15674246590&amp;hd_default=false"/><param name="movie" value="https://www.flickr.com/apps/video/stewart.swf"/><param name="bgcolor" value="#000000"/><param name="allowFullScreen" value="true"/><embed allowfullscreen="true" bgcolor="#000000" flashvars="intl_lang=en-US&amp;photo_secret=0fd3e3a22e&amp;photo_id=15674246590&amp;hd_default=false" height="360" src="https://www.flickr.com/apps/video/stewart.swf" type="application/x-shockwave-flash" width="640"></embed></object>

<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" data="https://www.flickr.com/apps/video/stewart.swf" height="360" type="application/x-shockwave-flash" width="640"><param name="flashvars" value="intl_lang=en-US&amp;photo_secret=3636647e9c&amp;photo_id=15860943892&amp;hd_default=false"/><param name="movie" value="https://www.flickr.com/apps/video/stewart.swf"/><param name="bgcolor" value="#000000"/><param name="allowFullScreen" value="true"/><embed allowfullscreen="true" bgcolor="#000000" flashvars="intl_lang=en-US&amp;photo_secret=3636647e9c&amp;photo_id=15860943892&amp;hd_default=false" height="360" src="https://www.flickr.com/apps/video/stewart.swf" type="application/x-shockwave-flash" width="640"></embed></object>

COSS.fi: MindTrek uudistuu ensi vuodeksi – jatkossa Mindtrek Openmind

Planet Fellowship (fi) | 06:48, Friday, 19 December 2014

Mindtrek 2014 -9Mindtrek-konferenssi on toiminut menestyksellä yhtäjaksoisesti jo vuodesta 1996 ja on kansainvälisesti laajasti noteerattu tapahtuma. ”Avoin innovaatio ja avoin sisällöntuotanto ovat näkyneet Mindtrekin esityksissä jo usean vuoden ajan. Mindtrek Openmind vahvistaa tätä näkökulmaa olennaisesti ja kehittää tapahtumasta merkittävän estradin uusille kansainvälisille menestystarinoille”, sanoo Mindtrek ry:n puheenjohtaja Juha Kaario.

Vuodesta 2015 alkaen Mindtrek Openmind tuleekin keskittymään avoimuuteen ja sen eri osa-alueisiin. MindTrek ry:n ja Avoimien tietojärjestelmien keskuksen – COSS ry:n yhteistyön tiivistymisen myötä tapahtuman pääteemat muuttuvat. Pääteemat tulevassa Mindtrek Openmind 2015 -konferenssissa ovatkin avoin lähdekoodi, avoin data ja avoimet sisällöt.

Tapahtuman tuottaminen tulee myös muuttumaan yhteistyön myötä merkittävästi avoimuuden suuntaan ja kohti yhteisöllisyyttä. Tapahtumassa tullaan hyödyntämään esimerkiksi yhteisöllistä sisällöntuotantoa, jolloin jokainen halukas pääsee vaikuttamaan.

Vuoden 2015 tapahtuman tavoitteena on tuoda yhteen MindTrekin aiempaa kävijäkuntaa sekä uuden teeman myötä tulleita uusia kuulijoita. “Törmäyttäminen avoimuuden merkeissä voi tarjota esimerkiksi uusia liiketoimintamahdollisuuksia. World Goes Open – se tulee olemaan suunta ja Suomen tulee pitää paikkansa etulinjassa” tiivistää COSS ry:n toiminnanjohtaja Timo Väliharju.

Seuraavan kerran Open MindTrek järjestetään 22.-24. syyskuuta 2015 Tampereella.

4 Satakunnan silta bridge2

Lisätietoja aiheesta:

Timo Väliharju
COSS ry:n toiminnanjohtaja
+358 50 330 3339
timo.valiharju@coss.fi

Juha Kaario
MindTrek ry:n hallituksen puheenjohtaja
juha@mindtrek.com

Tuesday, 16 December 2014

COSS.fi: Reittioppaat avoimeen lähdekoodiin

Planet Fellowship (fi) | 09:04, Tuesday, 16 December 2014

HSL ja Liikennevirasto kehittävät valtakunnallisen, avoimeenkuva
lähdekoodiin perustuvan reittioppaan, jonka on määrä valmistua 2016. Reittiopas tarjoaa käyttäjälleen apua reittien suunnitteluun, mutta myös tietoa liikennehäiriöistä ja pysäkkien lähtöaikaennusteista. Tavoitteena lisäksi on, että reittiopas tarjoisi tulevaisuudessa matkojen hintatietoja. Reittiopas korvaa HSL:n nykyisen reittiopaan sekä Liikenneviraston Matka.fi-palvelun. Uudella reittioppaalla on mahdollista suunnitella aluekohtaisten matkojen lisäksi myös kaukoliikenteen matkoja.

Avoin reittiopas tarjoaa reaaliaikaista liikennetietoa. Palvelu esimerkiksi muuttaa valittua reittiä vaihtuvan liikennetilanteen mukaan. Reittiopas on suunniteltu myös mobiilikäyttöä varten, jolloin sen käyttö on mahdollista esimerkiksi tabletilla. Yksi projektin keskeinen tavoite on koota joukkoliikennetiedot yhteen, joka mahdollistaa muun muassa uusien palveluiden kehittämisen.

Reittioppaan kehittäjätahot ovat jo aikaisemmin avanneet liikennedataa, mutta nyt avoimuuden periaate saavuttaa myös järjestelmäpuolen, joka mahdollistaa toimittajariippumattomuuden. Kehitettävän ohjelmiston avoin lähdekoodi ja tietorajapinnat ovat vapaasti hyödynnettävissä muissakin palveluissa. Lähdekoodi ja muu dokumentaatio julkaistaan GitHub-verkkopalvelussa. Reittiopas on tarkoitus saada matkustajien kommentoivaksi kesällä 2015.

Lue lisää
Kunnat.net
Helsingin Seudun Liikenne -kuntayhtymä

 

Thursday, 11 December 2014

COSS.fi: Koodikerho tuo Suomelle uusia mahdollisuuksia

Planet Fellowship (fi) | 09:16, Thursday, 11 December 2014

Koodikerho on valtakunnallinen iltapäiväkerho, jonka tarkoituksena on opettaa lapsille ohjelmointia. Vuoden 2014 aikana on aloitettu Koodikerho-hankkeen pilotointi kahdella paikkakunnalla (Tampereella ja Espoossa) ja vuodesta 2015 alkaen kerhoja pyritään lisäämään ympäri Suomea.

Koodikerholla on merkittävä kansallinen arvo esimerkiksi materiaalien tuottamisessa, sillä vuonna 2016 ohjelmointi tulee osaksi opetussuunnitelmaa, jolloin myös valmiiksi testattuja opetusmateriaaleja tarvitaan. Lisäksi jo nuorena opittu ohjelmointi laajentaa osaamista ja kehittää ajattelua.

Yksi hankkeen vetäjistä, Otto Kekäläinen, kuvailee uuden koodikerhon arvoa seuraavasti:

tytot-koodaaKun koodaustaidot yleistyvät, se heijastuu kaikkialle yhteiskuntaan. Koodaajista tulee taitavampia, ja muihin ammatteihin päätyvistä tulee parempia IT:n hyödyntäjiä, parempia tietojärjestelmien ostajia, ja ylipäänsä johtajia, joilla on kehittyneempi ajattelukyky.

Lisäksi koodikerhon toivotaan tulevaisuudessa tasaavan IT-alan sukupuolijakaumaa ja tällä hetkellä koodikerhon osallistujissa onkin tasaisesti sekä tyttöjä että poikia.

Lue lisää:
Koodikerho
Koodikerhon virallinen lehdistötiedote

 

Monday, 08 December 2014

COSS.fi: Avoin kunta -aloite ollut esillä kunnissa

Planet Fellowship (fi) | 08:05, Monday, 08 December 2014

AvoinKunta_logoAvoin kunta -aloite julkistettiin syyskuussa Avoin Suomi 2014 -messuilla. JulkisCOSS-työryhmässä alkunsa saanut Avoin kunta on COSS:n jäsenten yhteinen aloite kuntien toiminnan ja tietojenkäsittelyn kehittämiseksi. Aloite palveluineen ja tuotteineen otettiin syksyn messuilla vastaan innostuneissa tunnelmissa monen jäädessä kiinnostuneena odottamaan jatkoa.

Tapahtuman jälkeen COSS:n edustajat ovatkin kiertäneet kunnissa osana Avoimen tiedon kuntakiertuetta (Open Knowledge Roadshow 2014) vieden Avoin kunta -aloitteen sanomaa eteenpäin. Kuudessa kunnassa (Turku, Mikkeli, Pori, Oulu, Tampere ja Rovaniemi) pidettiin esitys Avoimeen kuntaan liittyen. Lisäksi Mikkelissä, Oulussa ja Rovaniemellä järjestettiin työpaja, jonka tarkoituksena oli toiminnan kehittäminen ja Avoimen kunnan tarjonnan päivittäminen tilanteeseen sopivaksi.

 

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" frameborder="0" height="326" src="https://www.youtube.com/embed/A4SP088Ol1c?feature=oembed" width="580"></iframe>

(Open Knowledge Roadshow – Mikkeli 13.10.2014)

Aloitteen tarkoituksena on ollut edistää Avoin kunta -toimijoiden liiketoimintaa tarjoten samalla kunnille keinoja toimintatapojensa tehostamiseksi ja avoimuuden lisäämiseksi. Jäsenet ovatkin saaneet kiertueen aikana liidejä kiinnostuneista kunnista ja heidän kehityskohteistaan. Avoimeen kuntaan osallistumalla jäsenet voivat myös kasvattaa tarjoomiensa tunnettuutta ja verkostoitua muiden aloitteen toimijoiden kanssa uusia yhteistyösuhteita luoden.

 

Lue lisää:
COSS
Kuntaliitto
Paikkatieto

 

Friday, 05 December 2014

COSS.fi: Firefoxille ja Thunderbirdille uusi päivitys

Planet Fellowship (fi) | 08:56, Friday, 05 December 2014

poodle2Firefox-selaimen 34. versio suojaa käyttäjiä Poodle-aukolta ja
muilta tietosuojaan liittyviltä haavoittuvuuksilta. Firefox 34 poistaa tuen jo vanhentuneelta ssl 3.0 -salaukselta. Lokakuussa 2014 raportoitu Poodle-aukko salauksessa mahdollistaa rajatuissa tilanteissa käyttäjätilien valtaamisen ilman salasanoja.

Mozillan 12-vuotiaan Firefox-selaimen 34. versio sisältää myös korjauksia muihin haavoittuvuuksiin. Versio sisältää kaikkiaan kahdeksan eri päivitystä, joista kolme on luokiteltu uhkaluokaltaan korkeimpaan eli kriittisiksi. Kaikki kriittiset korjaukset koskevat myös Thunderbird-sähköpostiohjelmaa. Ohjelma tarkistaa oletuksena, onko uusia päivityksiä saatavilla. Puolestaan Firefox-selain päivittää oletuksena itsensä aina uusimpaan versioon.

Lue lisää
Digitoday

Wednesday, 03 December 2014

Baobáxia - the Galaxy of Baobab Trees

MODSPIL | 04:59, Wednesday, 03 December 2014

<iframe height="520" scrolling="no" src="http://modspil.dk/docs/baobaxia/baobaxia_final.html" width="640"> </iframe>

This evening, I gave a T³ (Tech Talk Tuesday) talk in our local, friendly hackerspace about the Mocambos network and their software project Baobáxia – a free software project to connect very widely distributed, often rural communities, namely the Brazilian quilombos.

Since my visit to Brazil in April, I've been involved in this project as a programmer, at least as far as my time has allowed.

Above, you can see the slides from my presentation - you can also read them in PDF format here.

Tuesday, 02 December 2014

COSS.fi: Avoimen lähdekoodin kirjastojärjestelmä herättänyt kiinnostusta Suomessa

Planet Fellowship (fi) | 06:34, Tuesday, 02 December 2014

library-488690_1280

.

Joensuun seutukirjasto ja Juuan kunnankirjasto ovat ottaneet avoimen lähdekoodin kirjastojärjestelmän, Kohan, käyttöönsä ensimmäisenä Suomessa. Tämä on herättänyt paljon kiinnostusta eri puolilla maata. Lisäksi Joensuun seutukirjasto on palkittu opetus- ja kulttuuriministeriön Kirjastopäivillä Helsingissä 12.11.2014, jossa se sai palkinnon avoimen lähdekoodin kirjastojärjestelmä Koha:n kehittämisestä (Opetus- ja kulttuuriministeriö).

Joensuun seutukirjaston projektin tavoitteena on laajentaa järjestelmän käyttöönottoa entisestään vuosien 2014-2015 aikana myös muihin Pohjois-Karjalan yleisiin kirjastoihin. Kuten Joensuun verkkouutisissa kerrottiin, uuden kirjastokimpan nimeksi tulee Vaara-kirjastot. Uudistumisen myötä Joensuun kuntalaisille aukeaa myös uusi nettikirjasto.

Yksi syistä, miksi uuden järjestelmän ylläpitoa alettiin Joensuussa harkitsemaan, oli kustannustehokkuus. Haastattelussa hankkeen projektipäällikkö Ari Mäkiranta kertoi käyttöönoton alkaneen keskusteluilla ja noin kuukauden mittaisella selvitystyöllä. ”Aluksi lähdettiin esiselvityksestä, että onko muita palveluntarjoajia kuin kaksi jo tiedettyä ja käytiin alustavaa vaatimusmäärittelyä, onko järjestelmistä vaihtoehtoa suomalaiselle kirjastolle.”

Projektin kiinnostavuudesta kertoo myös se, että Joensuun seutukirjastoon tulee kyselyitä muilta Suomen maakuntakirjastoilta sekä heidän luonaan käydään vierailemassa asian tiimoilta. ”Aika paljon on kiinnostusta herättänyt ja harras toive olisi, että leviäisi muuallekin. Mitä useampi kirjasto Kohaan saataisiin mukaan, sitä helpommaksi kehitystyökin jatkossa tulisi, kun voitaisiin jakaa yhteisiä resursseja. Me näemme tämän vasta alkuna ja toivomme, että tämä laajenee aika voimakkaasti ympäri Suomea” toteaakin Mäkiranta.
.
Lue lisää:
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Joensuu
Koha

Thursday, 27 November 2014

COSS.fi: Innokylä kannustaa avoimeen kehitykseen valtion sähköisessä hallinnossa

Planet Fellowship (fi) | 11:36, Thursday, 27 November 2014

Suomalainen Innokylä on verkkoalusta julkishallinnon palvelumallien ja
-käytäntöjen LIGHT-bulb-498289_640kehittämiseen. Innokylä osoittaa, että innovaatio tarvitsee avoimia prosesseja, jossa mukana ovat käyttäjät, ammattilaiset, johtajat, asiantuntijat sekä poliittiset päätöksentekijät. Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman koordinaattori Pasi Pohjola kertoo, että avoin innovaatio
ja osallistuminen ovat tärkeitä valtion sähköisessä hallinnossa.

Innokylä-katalogi listaa yli 700 projektia ja kuvailee 1 300 palvelumallia ja toteutusta. Vuonna 2011 perustetulla alustalla on nyt jo yli 4 700 rekisteröitynyttä käyttäjää. Lisäksi alustalla vierailee kuukausittain noin 22 000 kävijää. Pohjolan mukaan Innokylän merkittävin osa on se, että alusta mahdollistaa uusien palvelumallien ja käytäntöjen yhteiskehityksen ja toteutuksen.

“Kannustamme palvelun kehittäjiä avaamaan ja jakamaan tuloksia, kuten erilaisia palvelumalleja ja käytäntöjä. Kuka vain voin hyödyntää niitä ja oppia näistä projekteista” Pohjola kertoo. Avoimet prosessit tuottavat myös parempia projekteja ja uudet tehokkaat palvelut voidaan näin ollen löytää nopeammin. Alusta vauhdittaa innovaatioiden jakamista. Pohjolan mukaan johdon tulee korostaa avoimia ja osallistumisen mahdollistavia projekteja. Palveluiden kehityskäytäntöjen muuttaminen on verrattain hankalaa. “Ilman muutospainetta prosessi veisi paljon enemmän aikaa” Pohjola toteaa.

Lue lisää
JoinUp

Wednesday, 26 November 2014

Technoshamanism encounter in Aarhus, day 1

MODSPIL | 15:06, Wednesday, 26 November 2014

As previously announced, on November 22.-23. we held an encounter or mini-festival on technoshamanism in Open Space Aarhus. Keywords were permaculture, sustainablity, free software and free technology, ancestral knowledge and the challenges of the anthropocene.

The encounter was structured as an (informal) meeting rather than a conference, and the program was very diverse thanks to the attendants and the proposals they sent us.

After an initial presentation, I spoke about the state of Danish nature. I pointed out that even though many important initiatives to restore and preserve areas of natural beauty are underway (not least documented through the painstaking work of my friend Rune Engelbreth Larsen), our country's biological diversity is still being systematically destroyed, not least due to the practices of industrial agriculture.


I proposed permaculture as a viable and well-documented alternative which would enable us to produce food while preserving nature rather than destroying it - and which can enable us as individuals to protect our freedom and economic independence by growing our own food with minimal effort. My exposition was supplemented by a vivid discussion and many illuminating facts supplied by the audience.

After that, Fabiane Borges told us about her own perception of technoshamanism and the anthropocene: The destruction of the earth as exemplified by intensive mining and how it interacts with the Yanomami Indians' vision of the end of the world.As our society increases its pace, more and more of human nature and aspiration is cut off and thrown on the garbage heap, and finding a modern shamanism may be equivalent to becoming one of those people living in the garbage worlds surrounding the landfills of many modern cities - illustrated by the schizofrenic shaman Estamira in the eponymous Brazilian documentary (2004).


After that, Esben Hardenberg talked about afrofuturism, the quest of a people (African-Americans) whose history had been stolen and destroyed to create a new history and mythology for themselves, e.g. by using narratives about space and time travel. While permaculture and free technology could be considered to be a form of practical and technological resistance, afro-futurism can be seen as an epistemological resistance - reframing and reinventing an identity to salvage it from the dominant (in the US: white or WASP) narrative. As always, Esben's exposition was supplemented by a vivid and interesting discussion.


After the break, Ramona August performed a maori-inspired fire dance - which for obvious reasons had to take place outside.


We were honoured by the presence of Dr. Birger Schroll, a former ship's doctor who has worked with the homeless of Denmark and Norway for many years. Schroll has developed his own system for helping homeless people in Nordic countries manage their lives. His ideal is to help them organize independently and without leaders by defining a number of roles that must be fulfilled to make a society work; a system which I will not describe here, but which he himself has named Universitas Convivencia. In Aarhus, Schroll was instrumental in the creation of Hjemløseteltet (the Homeless Tent, a tent-shaped occupation of property near the railroad by a group of homeless) and "Håbets Allé", a municipal project intended to alleviate the issues raised by Hjemløseteltet.


Finally, the Brazilian composer and performance artist Marcela Lucatelli performed a healing music ritual, a "ritual of tuning the chakras with voice intoning and open source real time audio synthesis". I think I speak for many of the participants if I describe it as a unique and harmonic experience - you can hear it for yourself in the sound recording of the day's activities, linked below.


Documentation:

Tuesday, 25 November 2014

COSS.fi: Oskari-verkosto haastaa kiinnostuneet mukaan kehitystyöhön

Planet Fellowship (fi) | 07:40, Tuesday, 25 November 2014

.
Finland_Regions_MapOskari.org on avoimen lähdekoodin alusta, joka tarjoaa mahdollisuuden paikkatietojen selaamiseen, jakamiseen ja analysoimiseen eri lähteitä käyttäen. Ohjelman avulla käyttäjä voi esimerkiksi luoda omia sulautettuja tai temaattisia karttoja tai lisätä omaa dataa. Esimerkiksi yritykset ja kunnat voivat tarjota tämän avulla entistä parempia online- ja mobiilikarttapalveluja kuntalaisille sekä asiakkaille.

Oskari-karttapalvelua hyödynnetään tällä hetkellä esimerkiksi Paikkatietoikkunan karttaikkunana, Tampereen kaupungin paikkatietopalveluna, Maanmittauslaitoksen Hallinnon karttapalveluna ja Lupapisteellä.

Oskari-verkosto haastaa nyt kehittäjiä, jotka voisivat tehdä ohjelmasta entistäkin paremman. Tarkoituksena on, että kehittäjä miettisi, visioisi ja kehittäisi oman Oskari-sovelluksen tai parantaisi jotain jo olemassa olevaa toimintoa.

 • Mikä tekisi Oskarista parhaan mahdollisen alustan karttapalveluille?
 • Millä muutoksilla Oskarin käyttöliittymästä tulisi helppokäyttöisempi?
 • Mitä elementtejä ja työkaluja Oskarissa pitäisi olla?
 • Mitkä Oskarin ominaisuuksista eivät ole vielä riittävän hyviä tai mitä puuttuu kokonaan? Mitä pitäisi kehittää vielä pidemmälle?

.
Edellä mainittujen vaihtoehtojen lisäksi on mahdollista kehittää oma konsepti Oskariin perustuvasta palvelusta ja kuvata se mahdollisimman tarkkaan (tarkoitus, kohderyhmä ja odotukset, miten Oskari voisi täyttää tarpeen). Lisäksi voi ideoida Oskarin tietoisuuden lisäämistä, yhteisöjen saavuttamista ja verkoston laajentamista.

Haaste on voimassa 31.1.2015 saakka ja parhaat palkitaan (paras Oskari-sovellus 3 000 €, paras konsepti 1 000 € ja kaksi 1 000 € arvoista kunniamainintaa).
.
Lue lisää:
Paikkatietoikkuna
Oskari.org

Thursday, 20 November 2014

COSS.fi: Seravo Oy tarjoaa WordPress-ohjelmistoa palveluna

Planet Fellowship (fi) | 07:46, Thursday, 20 November 2014

COSS:n jäsen Seravo Oy tarjoaa ensimmäisenä Suomessa WordPress-sivustoja varten räätälöityä palvelintilaa ja ylläpitopalvelua. Seravolla on pitkä kokemus WordPress-sivustojen ylläpidosta ja niitä tarjoavien palvelinten optimoinnista sekä suorituskyvyn että tietoturvan osalta.

– Kun huomasimme, kuinka monella ylläpitopalvelumme asiakkaalla on WordPress, päätimme keskittää kaikki sivustot yhteen palvelinklusteriin, joka on viimeisten päälle optimoitu, kertoo Seravon Otto Kekäläinen.

WordPress-palvelun ansiosta mikä tahansa suomalainen yritys tai järjestö pääsee hyötymään kaikesta siitä optimoinnista, jota on tehty. Lisäksi keskitetty ylläpito sekä muun muassa WordPressin päivitykset tarjoavat hyötyjä, joita Seravo toteuttaa ilman, että jokaisen asiakkaan tarvitsee maksaa erikseen asiantuntijatyöstä tunti tunnilta. Palvelu on hinnoiteltu edullisiin vuosipaketteihin, jonka ostamalla saa sivustonsa Seravon ylläpitämään järjestelmään.

Palvelu on ollut toiminnassa jo vuoden 2013 lopusta, mutta sitä varten on rakennettu kesän 2014 aikana uusi Linux container -teknologiaan perustuva järjestelmä. Järjestelmän esittelyä varten on perustettu sivusto http://wordpress-palvelu.fi/

wp-teknologialogotTeknisemmin optimaalisesta WordPress-palvelinympäristöstä on kirjoitettu myös Seravon blogissa artikkeleissa:
http://seravo.fi/2014/guide-to-modern-wordpress-deployment-part-1
http://seravo.fi/2014/guide-modern-wordpress-deployment-part-2

WordPress on maailman suosituin julkaisujärjestelmä. Se on julkaistu GPL-lisenssillä ja toimii eturivin esimerkkinä avoimen lähdekoodin ohjelmistosta, joka on menestynyt hyvin kaikilla saroilla. Lisäksi julkaisujärjestelmä tuottaa hyvää liiketoimintaa ja toimittajariippumattoman IT-maiseman, jossa käyttäjät ovat vapaita valitsemaan parhaat WordPressiin liittyvät palvelut, mistä haluaa. Suomalaisen kannattaa tutustua, mitä kotimainen WordPress-palvelu.fi tarjoaa.

Lue lisää:
Seravo Oy

 

Thursday, 13 November 2014

COSS.fi: Linuxin käyttöä kaavaillaan Kiinan hallintoon

Planet Fellowship (fi) | 11:10, Thursday, 13 November 2014

Linux artikkelikuvaKiina kaavailee nykyisen käyttöjärjestelmän korvaamista Linuxiin, kirjoittaa Paul Lilly Maximumpc.com:ssa. Tavoitteena olisi, että  kaikissa hallinnon laitteissa olisi valtion hyväksymä Linux vuoteen 2020 mennessä.

Linuxin yhdeksi suurimmista eduista katsotaan tietoturva, joka koetaan paremmaksi kuin Kiinan nykyisessä käyttöjärjestelmässä. Lisäksi Kiinassa ollaan kiristetty esimerkiksi monopolin vastaista lakia, joka ajaa myös kohti uutta muutosta.

Kuten Qin Dexing kertoo Ecns.cn:n artikkelissaan, Ni Guangnan (tietojenkäsittelytieteiden professori) on perustanut China Information Terminal Operating System Alliancen, jonka tavoitteena on muun muassa parantaa Kiinan tietoturvallisuutta. Ryhmän avulla pyritään tuomaan resurssit yhteen ja parantamaan tutkimus- ja kehityspuolen valmiuksia. Tämä taas puolestaan antaa paremmat valmiudet tarjota Kiinalle uutta käyttöjärjestelmäratkaisua.

”Now is the most vulnerable time for Microsoft in China, and the best time for homegrown software companies to beat it.”

Ni Guangnan
Computer science professor
Member of the China Academy of Engineering

 

Lue lisää:
MAXIMUMPC
ECNS

Tuesday, 11 November 2014

Open call: Technoshamanism encounter in Aarhus

MODSPIL | 19:33, Tuesday, 11 November 2014

Autodetermination, liberty and sustainability in the anthropocene

Open call

In the weekend of November 22.-23. we’re organizing an encounter with the purpose of strengthening and enhancing the networks created at the 1st International Festival for Technoshamanism, which took place on April 23-30 in Arraial d’Ajuda, Bahia, Brazil.

As in the festival in Brazil, the focus will be on solutions for the anthropocene, e.g., recycling, permaculture, conservation of nature, reactions to climate change and the possible benefits of ancestral knowledge (e.g., of South American indigenous people) in addressing our situation today.

The focus will be not only academic but also practical, noting the potential of free technology and free software, up to and including DIY space travel.

The Brazilian artist, writer and activist Fabiane Borges, who organized the festival in Brazil with George Sander, is visiting Denmark a few days in November and will be present at the event and will be able to tell us about her work with technoshamanism in South America as well as about the scene for DIY space culture.
Things we’d already like to discuss during the encounter are

 • The status of nature conservation in Denmark (and other places)
 • Permaculture as a real alternative to the agricultural industry and an efficient strategy against climate change
 • Hardware workshops, e.g. in controlling the ambience in a greenhouse or a dwelling to save and manage energy
 • The use of free software and free culture in general to further independent cultures and thus enhance cultural diversity
 • Discussions around ontology, mythology, philosophy, animism, biodiversity and the role of ancestral knowledge
 • Self-maintained infrastructures – DIY in general, free software,  space culture
 • More artistic performances, music, dance, etc., as per your proposal, including an improvised musical ritual in the hackerspace
 • Your own proposal

The encounter will take place in Open Space Aarhus, Katrinebjergvej 105, 8200 Aarhus N  on the 22.-23. of november at 17:00-21:00 hours.

Please come and bring a friend! If you wish to propose an activity, please send your proposal by email to agger@modspil.dk

Monday, 10 November 2014

COSS.fi: Samsungin ensimmäinen avoimen lähdekoodin konferenssi saavutti suuren suosion – myös COSS oli paikalla

Planet Fellowship (fi) | 14:22, Monday, 10 November 2014

Jokaista istuinta myöten täytetty Intercontinental-hotellin konferenssitila toimi Samsungin ensimmäisen Open Source Conferencen (SOSCON) päänäyttämönä Etelä-Korean pääkaupungissa Soulissa. Kaksipäiväinen konferenssi käsitteli useita aiheita avoimen lähdekoodin tärkeydestä yhteisöjen johtamiseen sekä ennen kaikkea toimenpiteisiin avoimen lähdekoodin kehittäjien määrän kasvattamiseksi Etelä-Koreassa. Samsungin keskeisin tavoite on saavuttaa enemmän kehittäjien tukea sen oman käyttöjärjestelmän Tizenin rakentamiseen, mihin liittyen tapahtumassa järjestettiin myös hackathon.

SOSCON:n avasi Samsungin ohjelmistokehityksestä vastaava Lee Hyo-gun, jonka mukaan Samsung ei olisi voinut päästä ohjelmistokehityksessään näin pitkälle ilman avointa lähdekoodia. Hänen mukaansa yrityksen olisi tullut jo kauan aikaa sitten jakaa kokemuksensa ulkopuolisille ja järjestää vastaavanlaisia tapahtumia kuin SOSCON. Paikalle olikin houkuteltu runsaasti avoimen lähdekoodin kehittäjiä jakamaan tietojaan, kokemuksiaan ja ideoitaan kehitystyöstä. Lee Hyo-gunin lisäksi tapahtuman pääpuhujina esiintyivät Tejun Heo Red Hatilta, Lee Min-suk NHN Nextiltä, Carsten Haitzler Samsungilta sekä entinen Ubuntun yhteisömanageri ja nykyinen XPrizen yhteisömanageri Jono Bacon.

SOSCONSamsungin lisääntynyt kiinnostus avointa lähdekoodia kohtaan selittyy sen akilleen kantapäällä eli ohjelmistokehityksellä. Vaikka yritys on yksi globaalien älypuhelinmarkkinoiden suurimmista toimijoista, on sen puhelimissa pääsääntöisesti Googlen Android-käyttöjärjestelmä. Tähän asti laitteistoihin suuntautunut Samsung on alkanut keskittyä enemmän ohjelmistokehitykseen ja pyrkii laajentamaan sen oman käyttöjärjestelmän Tizenin kattavuutta menetettyään kilpailuedun älypuhelinmarkkinoilla. Selvitäkseen nopeasti muuttuvalla toimialalla se pyrkii luomaan oman järjestelmän paitsi puhelimille, myös älykotimarkkinoille.

Samsungin älypuhelinten menestyksen viimeaikaista heikentymistä selittää muiden aasialaisten kilpailijoiden kuten kiinalaisten Xiaomin, Lenovon ja Huawein sekä intialaisen Micromaxin vauhdikas nousu. Eri merkkien väliset laatuerot ovat kaventuneet ja Samsung voidaan helposti korvata, kuten Nokia tai Motorola, joilla oli vahva ote 2G-kännyköistä. Näin ollen, SOSCON:ssa puhuneet asiantuntijat esittivät, että Samsungin on pelkkään laitteistopuoleen keskittymisen sijaan ratkaisevan tärkeää luoda oma ekosysteeminsä vahvistaakseen asemaansa. Tizenin käytön lisääntyessä Samsungin riippuvuus Googlesta vähentyy, ja se voi saavuttaa uusia tulonlähteitä sekä varmistaa käyttäjiensä uskollisuuden. Avoin lähdekoodi on siis avainasemassa Samsungin pyrkiessä vahvistamaan asemiaan kiristyvässä kilpailutilanteessa. Lukuisista avoimen teknologian ympärille rakennetuista tapahtumista voitaneen päätellä sen olevan kasvava trendi koko Etelä-Koreassa.

 

Lisätietoja: jukka.lahtinen@coss.fi

Thursday, 06 November 2014

COSS.fi: SUSE ollut mukana Atoksen toiminnan kehittämissä

Planet Fellowship (fi) | 12:06, Thursday, 06 November 2014


Suse Logo:

:

 

     SUCCESS STORY

:

 


ATOS LYHYESTI:

Atos on Euroopan johtava IT-palvelutalo, jonka liikevaihto oli vuonna 2013 noin 8,6 miljardia euroa. Atos tarjoaa keskisuurille ja suurille yrityksille sekä julkishallinnon organisaatioille liiketoimintaa kehittäviä teknologiaratkaisuja. Noin 76.300 henkilöä työllistävä palvelutalo tarjoaa konsultointia, teknologiaratkaisuja, järjestelmäintegraatioita sekä ulkoistuspalveluja. Suomessa Atos IT Solutions and Services Oy työllistää noin 328 ammattilaista.

TOIMIALA:
IT-palvelutuotanto, ulkoistus- ja asiantuntijapalvelut.

TUOTTEET JA PALVELUT:
SUSE Linux Enterprise Server 11 (SLES), SLES for SAP, SUSE Manager ja SUSE Studio.

TULOKSET:
•Atos on kyennyt nostamaan palvelutuotantonsa automaatioastetta.
•SUSE Manager tarjoaa skaalautuvan ja koko Atoksen IT-ympäristön laajuisen keskitetyn hallintakerroksen fyysisille ja virtuaalisille SLES-järjestelmille.
•Atoksen sisäinen tuotekehitys on tehostunut ja tietoturvan taso on noussut.

Kilpailun kiristyessä menestyminen edellyttää automaatiotason nostamista ja siirtymistä teknologian osalta korkeammalle tasolle. Pyrimme saavuttamaan täysin automatisoidun palvelinprovisioinnin vuonna 2014. Siihen tarvitsemme SUSEn tuotteita.”

Mikko Niska
IT-palveluarkkitehti
Atos

:

LÄHTÖTILANNE JA HAASTE
Atoksen konesaliympäristöissä on käytetty jo muutaman vuoden ajan palvelutuotannon Linux-alustassa SUSE Linux Enterprise -palvelinkäyttöjärjestelmää, SLES for SAP:ia sekä erillispalvelimina että integroituna osana Fujitsun FlexFrame -teknologiaa. Viikissä ja Suvilahdessa sijaitsevissa korkean käytettävyyden konesaleissa on tuhansia palvelimia.

Palvelemme suuremman kokoluokan yrityksiä ja julkishallinnon organisaatioita. Tuotamme asiakkaillemme, kuten EU:n kemikaalivirastolle, monipuoliset IT-palvelut. Kiristyvään kilpailuun vastaamme lisäämällä automaatiota muun muassa palvelinprovisioinnissa sekä panostamalla älykkäisiin lisäarvopalveluihin, kuten tiedon jalostamiseen ja tiedon louhintaan. Automaatioasteen nostaminen edellytti ratkaisua, jonka avulla pystymme hallinnoimaan keskitetysti ja tehokkaasti sekä fyysisiä että virtuaalisia palvelimia koko niiden elinkaaren ajan”, kertoo Atoksen IT-palveluarkkitehti Mikko Niska. ”Otamme kaiken irti SUSEn ratkaisuista.”

Niskan mukaan nyt on käynnissä palvelutuotannon osalta merkittävä murros. ”Päätöksentekoon halutaan reaaliaikaista dataa, jolloin eri tietojärjestelmissä hajallaan olevan datan integrointi on yhä tärkeämpää”, sanoo Niska.

SLES on meille strategisen tärkeä alusta, jonka korkealuokkaista tietoturvaa halusimme entisestään nostaa. Haluamme, että suurten volyymien alustamme on hyvässä iskussa. Tietoturvan merkitys on yhä tärkeämpää, ja avoimen lähdekoodin tietokannoissa on myös selvää kasvua. Myönteisten kokemusten myötä halusimme myös tiivistää yhteistyötä SUSE Suomen organisaation kanssa.”

:

RATKAISU
Atos siirtyi vuonna 2013 käyttämään SUSE Manageria.

Linux-alustamme perustuu valtaosin SLESiin, jota käytämme oletusarvoisesti sekä fyysisissä että virtuaalisissa palvelinympäristöissä. Ympäristöjen hallintaan oli luontevaa valita ’natiiviratkaisu’ SUSE Manager. Ilman sen tarjoamaa toiminnallisuutta jokaista SLESiä pitäisi hallita ikään kuin eristettynä saarekkeena”, sanoo Niska. ”Nyt se voidaan tehdä keskitetysti.”

Teknologian kehittyessä nopeasti ja arkkitehtuurien muuttuessa yhä monimutkaisemmiksi haluamme tarjota asiakkaillemme korkealuokkaiset palvelut sekä varmistaa heille tietojärjestelmien korkealuokkaisen käytettävyyden. Teemme tiivistä yhteistyötä sovellusyksikkömme kanssa, jotta heidän tarpeet huomioidaan infrastruktuurien kehitystyössä”, kertoo Niska. ”SUSE Manager mahdollistaa ennakoitavan, optimoidun ja turvallisen ajoalustan sovellusympäristölle.”

Atos tuottaa lukuisille asiakkailleen myös SAP-järjestelmät palveluna, joista valtaosan SLES for SAP:illa.

SUSEn ratkaisut tarjoavat meille uusien palveluiden nopean kehityssyklin, ja käyttöjärjestelmäimaget ovat myös valmiina. Palvelimen täytyy olla välittömästi käyttövalmis ja täysin integroitu ympäristöön. Käyttöjärjestelmä on tuote, joka edellyttää tuotekehitystä, testausta, versio- ja elinkaarihallintaa. Näihin tarkoituksiin SUSE Manager soveltuu erinomaisesti. Tähän käytämme myös SUSE Studiota, joka on tuotekehityksen ja testauksen ratkaisuna meille aivan korvaamaton. Pystymme sen avulla tekemään tuotekehitystä nopeasti, helposti ja tehokkaasti”, kertoo Niska.

Niskan mukaan SUSE Managerin käyttöönotto sujui suunnitelmien mukaan, ja se on integroitu myös Atoksen orkestrointi-ratkaisuun. ”Näemme Linuxin suhteen kasvua, ja erityisesti perinteisten Unix-järjestelmien migraatiossa SLES-alustalle. SLES on tarvittaessa saatavana myös IBM z -sarjaan, joten skaalautuvuutta riittää.”

:

TULOKSET
Atoksen palveluntuotannossa edetään vauhdilla kohti automatisoitua palvelinprovisiointia, ja tavoitteena on saavuttaa tältä osin täysin automatisoitu ympäristö vuonna 2014.

SUSE Manager on meille ennen kaikkea provisioinnin lavetti, kattaen käyttöjärjestelmien asennuksen sekä ohjelmistojen, resurssien ja konfiguroinnin hallinnan koko palvelimen elinkaaren ajan. Olemme saaneet lähes kaikki SLES-järjestelmämme SUSE Manager -hallinnan piiriin, joten olemme tältä osin hyvin tavoitteissamme”, painottaa Niska. ”Hosting-palveluissa ollaan siirtymässä yhä lähemmäs asiakasta, jossa asiakkaiden tarvitsemat fyysiset ja virtuaaliset ratkaisut tuotetaan verkkokaupan kaltaisen läpinäkyvän portaalin kautta.”

SAP-järjestelmien päivitykset voidaan toteuttaa tehokkaasti ja virheettömästi. Näen SLES:ille kasvavaa kysyntää SAP-ympäristöissä. SUSE Manager on perustoimintojensa ohella yksi datavarastoinnin tietolähteistämme, ja hyödynnämme sen sisältämää tietoa myös datavarastoinnin mittavassa kehityshankkeessamme. Tietoa käytetään inventaario- ja analyysitarpeisiin korreloiden sitä muiden inventaariotyökalujen muodostamaan tietoon. Panostamme strategiamme mukaisesti yhä enemmän korkean tuottavuuden palveluihin ja osaamiseen”, korostaa Niska.

Käyttöjärjestelmätuotteen pitää tuottaa lisäarvoa meille ja meidän asiakkaillemme. Sen on ennen kaikkea oltava sovellusympäristölle ihanteellinen ajoalusta kaikissa olosuhteissa. SUSE Managerilla tällainen käyttöjärjestelmätuote voidaan toteuttaa ja ylläpitää”, sanoo Niska.

SUSE-tuotteiden toimintavarmuus on ollut Niskan mukaan korkealuokkaista ja käyttö helppoa. ”On vaikea kuvitella ongelmaa, joka ei olisi ratkaistavissa SUSEn tuotteilla. Olemme saaneet nopeaa, innovatiivista ja hyödyllistä apua SUSEn paikalliselta organisaatiolta. Meidän olisi kannattanut käyttää heidän asiantuntemustaan enemmän. SLES tarjoaa meille teknologian kehittyessä helpoimman tavan vastata asiakkaidemme tarpeisiin ja parhaan valikoiman erilaisia teknologioita.”

SLES on pysynyt hyvin teknologian nopeassa kehitysvauhdissa. Integroimme koko ajan lisää dataa tietovarastoomme, ja datan käyttöarvo nousee koko ajan huimaa vauhtia”, painottaa Niska.
.

Suse Logo                Logo_RGB

.

LISÄTIEDOT

Tutustu muihin menestystarinoihin osoitteessa:
www.suse.com/success
.
Ota yhteyttä paikalliseen SUSE-asiantuntijaasi:
Kim Aaltonen
toimitusjohtaja
SUSE / Data Center Solutions
040 7567 929
kim.aaltonen@suse.com

.

© 2014 SUSE. All rights reserved. | SUSE and the SUSE logo are registered trademarks of Novell, Inc. in the United States and other countries. All third-party trademarks are the property of their respective owners.

Thursday, 30 October 2014

COSS.fi: Avoimen lähdekoodin analytiikkatyökaluista apua esimerkiksi datan kontrolloimiseen

Planet Fellowship (fi) | 08:52, Thursday, 30 October 2014

.

Nykyään erilaista dataa kertyy merkittäviä määriä ja yrityksissä seuraavat entistä tarkemmin esimerkiksi kotisivuillaan olevaa liikennettä. Jotta kerätystä datasta olisi konkreettista hyötyä, sitä tulee seurata ja analysoida systemaattisesti. Nesbitt esitteleekin Opensource.com:n verkkosivuilla (23/10/2014) kolme vaihtoehtoista työkalua yleisesti käytetylle Google Analyticsille. Nämä kolme esittelyssä olevaa työkalua ovat toteutettu avoimella lähdekoodilla ja niiden kilpailuetuna on esimerkiksi datan kontrollin säilyminen asianomaisella yrityksellä.

Piwik on yksi tunnetuimmista avoimen lähdekoodin analytiikkatyökaluista, joka tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet tietojen keräämiseen ja analysoimiseen. Piwikin avulla niin yritykset tai organisaatiot kuin yksittäiset henkilötkin pystyvät keräämään tietoa esimerkiksi siitä, mitä kautta vierailija saapuu sivulle ja mitä kautta hän poistuu. Lisäksi Piwik tarjoaa erilaisia raportteja, joita pystyy mukauttamaan sen mukaan, mistä on erityisesti kiinnostunut.

Yksi Piwikin eduista on, että kerätty data säilyy koko datan olemassaolon ajan itsellä. Lisäksi Piwik on integroitu lukuisten ohjelmien, kuten WordPressin, Magneton ja Jooman!:n kanssa helpottaakseen ja nopeuttaakseen analytiikkatyökalun käyttöä.

Open Web Analytics mahdollistaa edellä kuvatun työkalun tavoin internet-sivujen ja sovellusten käytön seurannan. Työkalun avulla pystytään esimerkiksi seuraamaan klikkauksia ja näkemään, missä kävijät ovat vuorovaikutuksessa eniten niin sanotun lämpökartan avulla. Open Web Analytics on lisensoitu GPL-lisenssillä ja se on liitännäinen WordPressin kanssa.

eAnalytics ei ole yhtä tunnettu analytiikkatyökalu kuin edellä esitellyt Piwik ja Open Web Analytics. eAnalytics on sopiva ratkaisu etenkin silloin, kun seuratuilla sivuilla käy yli viisi miljoonaa kävijää kuukaudessa. eAnalyticsin omainaisuuksiin kuuluu niin sanottujen perusominaisuuksien lisäksi muun muassa kattava raportointijärjestelmä ja mukautettavuus.

Aiemmista esimerkeistä poiketen tämä työkalu mahdollistaa käyttäjälle valinnan, ettei hänen liikkeitään sivuilla seurata. Erityisesti osa käyttäjistä arvostaa tätä ominaisuutta ja näin ollen se lisää sivujen positiivista käyttäjäkokemusta.  Ennen eAnalyticsin käyttöönottoa kannattaa muistaa tarkistaa käyttöön liittyvät vaatimukset.

 

Lue lisää:
Opensource.com

Monday, 27 October 2014

COSS.fi: Avoimesta lähdekoodista apua IT-alan työllisyystilanteeseen?

Planet Fellowship (fi) | 09:02, Monday, 27 October 2014

Otsikoihin nousi viime viikolla IT-alalla vallitseva haasteellinen työllisyystilanne, josta esimerkiksi Talouselämä (23/10/2014) uutisoi verkkosivuillaan. Tilanteen katsottiin johtuvan niin sanotusta kohtaanto-ongelmasta, jossa työmarkkinoiden tarjonta ei vastaa työelämän tarpeita. Yhä useammin yritykset hakevatkin työntekijöitä ulkomailta tai jo eläkkeelle jääneistä, vaikka samaan aikaan nuorilla IT-alan osaajilla on pula oman alan työpaikoista Suomessa.

Yksi arvio siitä, miten tähän tilanteeseen on päädytty, on Talouselämän uutisen mukaan koulutuksen vanhentuminen. It-ala on nopeasti muuttuva ala, jossa tieto ja ohjelmat vaihtuvat suhteellisen nopeasti asettaen koulutukselle omat haasteensa. Lisäksi työnantajat arvostavat työntekijän aiempaa työkokemusta, jota erityisesti nuorilla ja vastavalmistuneilla on usein rajallisesti. Vaikka tällä hetkellä uusia työnhakijoita on enemmän kuin ennen, samaan aikaan eläkeiän saavuttaneiden henkilöiden palkkaaminen erilaisiin pätkätöihin on yleistynyt (Summa 8/2014).

Yksi vaihtoehto tilanteen helpottamiseksi voisikin olla avoimen lähdekoodin tukeminen, sillä se tukisi samalla työpaikkojen pysymistä Suomessa ja IT-alan osaajien työllistymistä kotimaassa. Esimerkiksi osallistuminen erilaisiin kehitysprojekteihin ei vaadi suuria organisaatioita, vaan kehittäjätiimit organisoituvat usein itsestään. Avoimuuden yhteisöllisyydestä on etua myös yksittäisten henkilöiden kehityksen kannalta.

Aiheesta kiinnostuneet pääsevät osallistumaan oman mielenkiintonsa mukaan avoimeen toimintaan, vaikkei olisi töissä kyseessä olevissa organisaatioissa. Näin työnhakijoilla on mahdollisuus ylläpitää ja päivittää osaamistaan, vaikkei heti löytäisikään oman alansa töitä. Tämän avulla on myös mahdollista osoittaa omaa kiinnostustaan ja osaamistaan työnhakutilanteessa, jossa kilpailu työpaikoista on kovaa.

 

Lue lisää:
Talouselämä
Summa

Sunday, 26 October 2014

International LibreOffice konference kommer til Aarhus i 2015

MODSPIL | 12:44, Sunday, 26 October 2014

PRESSEMEDDELELSE

Den årlige internationale LibreOffice konference afholdes i Aarhus i 2015. Aarhus Kommune bliver vært for konferencen, der planlægges i samarbejde med lokale græsrodsforeninger og fællesskabet omkring LibreOffice i Danmark.

LibreOffice er en open source programpakke med de mest almindelige og anvendte kontorprogrammer. LibreOffice er fri software, som man gratis kan downloade, anvende og distribuere. Hvert år afholdes en konference, hvor udviklere, programmører og supportere samles for at diskutere muligheder og forbedringer til den gratis software-pakke.

I september 2015 skal det nye superbibliotek Dokk1 danne ramme om konferencen.

”I Aarhus Kommune ønsker vi at øge anvendelsen af OpenSource software. Det handler naturligvis om at spare penge, men det handler i høj grad også om at tage ejerskab til de systemer der understøtter vores medarbejdere og vores borgere. LibreOffice er som produkt og community bestemt et koncept vi ønsker at støtte. Vi er altid glade for at tage imod gæster udefra, og vi ser frem til nogle spændende dage, hvor deltagerne også får mulighed for at se vores dejlige by,” siger Bo Fristed, chef for ITK (Innovation, Teknologi, Kreativitet), som er en del af Aarhus Kommune, Kultur og Borgerservice.Byens hackerspace Open Space Aarhus (OSAA) vil lægge lokaler til det kodesprint, der altid indgår som en del af konferencen. Blandt de foreninger, der bakker op om konferencen, finder vi endvidere Free Software Foundation Europe og Ubuntu Aarhus, der begge har brugt Open Space Aarhus som mødested.

Den internationale LibreOffice konference bliver afholdt i perioden 23. til 25. september. LibreOfiice har sit eget danske fællesskab, og her vækker placeringen af konferencen begejstring.

“Først og fremmest er vi meget glade og taknemmelige over at Aarhus Kommune bakker op om konference. At konferencen i 2015 kommer til Aarhus har stor betydning for det danske fællesskab, og vi ser det bestemt som en anerkendelse af vores hidtidige indsats, og vi håber, at konferencen kan tiltrække nye friske hænder. Specielt håber vi på, at danske udviklere, blandt andet studerende, får lyst til at blive en del af et internationalt udviklermiljø,”siger Leif Lodahl, som er talsmand for LibreOffice i Danmark.

LibreOffice i Danmark påpeger, at placeringen af konferencen skal ses som en anerkendelse af, at danske brugere - både private, virksomheder og offentlige myndigheder - i større og større udstrækning, tager LibreOffice i anvendelse.

Thursday, 23 October 2014

COSS.fi: EduCloudin tavoitteena yhteinen väylä oppimisen palveluille

Planet Fellowship (fi) | 10:09, Thursday, 23 October 2014

EduCloud Alliancen pilotti julkistettiin virallisesti Tampereella 22. lokakuuta. Pilotoitava pilvipalvelu tarjoaa opettajille ja oppilaille digitaalisia oppimateriaaleja sekä muita opetuksessa käytettäviä palveluita ja sovelluksia. Palvelu on ensivaiheessaan tarkoitettu perusopetuksen rehtoreille ja opettajille, mutta tulee myöhemmin laajenemaan myös muille koulutusasteille.

Opetus- ja viestintäministeri Krista Kiuru piti tilaisuudessa innoittavan puheenvuoron pilotissa konkretisoituvan hankkeen taustoista ja merkityksestä suomalaiselle koulutukselle. Lisäksi projektin vaiheita ja eri osatekijöitä olivat esittelemässä opetus- ja kulttuuriministeriön projektipäällikkö Jarkko Moilanen sekä COSS:n toiminnanjohtaja Timo Väliharju. Esityksiä oli saapunut kuulemaan täysi salillinen opetusalan ammattilaisia. Tämän jälkeen he pääsivät myös tutustumaan tarjontaan, jota palvelusta on tai tulee olemaan saatavilla. Palveluitaan oli esittelemässä yhteensä 12 hankkeeseen osallistuvaa yritystä. Tulevaisuuden visiona on yksi yhteinen väylä, jonka kautta kaikki oppimisen palvelut ja sisällöt olisivat jokaisen suomalaiskoulun käytettävissä.

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" frameborder="0" height="326" src="https://www.youtube.com/embed/lf_l7G1N-aY?feature=oembed" width="580"></iframe>

Lue lisää:
EduCloud Alliance

COSS.fi: EduCloud-yhteistyö Viron kanssa syvenee – suomalaistoimijat vierailivat Tallinnassa syyskuussa

Planet Fellowship (fi) | 09:12, Thursday, 23 October 2014

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja COSS järjestivät syyskuussa EduCloud Alliancen jäsenille mahdollisuuden päästä tutustumaan oppimisteknologia-alaan Virossa ja verkostoitumaan paikallisten toimijoiden kanssa. Matkan tarkoituksena oli synnyttää ja vahvistaa yhteistyötä suomalaisten ja virolaisten organisaatioiden välillä sekä löytää uusia näkökulmia omaan tekemiseen.

EST2Syyskuun 19. päivän aamulla kohti Tallinnaa suuntasivat COSS:n Timo Väliharju ja Anna Wilkman, e-Oppi Oy:n Johannes Pernaa ja Juha Siitonen, Haltu Oy:n Ilkka Hakkari, Kustannusosakeyhtiö Otavan Teuvo Sankila, Lahden ammattikorkeakoulun Harri Kuusela sekä  OKM:n Jarkko Moilanen. Itse tilaisuus järjestettiin HITSAn eli Viron koulutuksen viestintäteknologiasäätiön tiloissa ja ohjelmassa oli puheenvuoroja molempien maiden edustajilta sekä keskustelua aiheen tiimoilta. Esitysten teemat vaihtelivat edistyneimmän teknologian, kuten robotiikan, koulutuskäytöstä digitaalisen oppimateriaalin laatimiseen ja sen vaihteleviin käyttökohteisiin.

Päivä oli tiiviistä tahdista huolimatta, tai sen ansiosta, todella antoisa. e-Oppi Oy:n Johannes Pernaa oli positiivisesti yllättynyt virolaisten toimijoiden monipuolisesta edustuksesta. ”Tapasimme aika tasokkaan edustuksen yrityskontakteja Viron päästä. Saimme jutella kaikkien kanssa, ja olisi ollut melkoinen työ sovitella itse vastaava määrä palavereja”, Johannes kommentoi päivää.

Marraskuussa hyvin käynnistyneelle yhteistyölle seuraa jatkoa, kun Helsingissä järjestetään vastaavanlainen seminaari. Tuolloin on tarkoitus tarjota osallistumismahdollisuus erityisesti niille, jotka eivät päässeet mukaan Tallinnaan, ja tilaisuus yhteistyön syventämiseen jo mukana olleille. Syyskuussa virolaisten vieraanvaraisuus teki vaikutuksen kaikkiin osallistujiin, ja pyrimmekin rakentamaan heidän Suomen vierailustaan yhtä positiivisen kokemuksen. Kaiken kaikkiaan tämänkaltaiset tapaamiset luovat pohjaa laajamittaisemmallekin yhteistyölle ja rakentavat osaltaan lupaavaa tulevaisuutta koulutukselle niin Suomessa kuin Virossa.

EST1
Esitykset:
Erki Urva, HITSA: About newly established smart class
Mart Laanpere, Tallinn University: Towards educational cloud
Jarkko Moilanen, Suomen Opetus- ja kulttuuriministeriö: EduCloud in Finland
Ilkka Hakkari, Haltu Oy: Towards a new kind of platform – Dream platform
Teuvo Sankila, Kustannusosakeyhtiö Otava: Experience, challenges and plans regarding creating and implementing digital learning materials, cooperation with start-ups in tech field
Antti Rammo, Avita Publishing Company: Experience, challenges and plans in digitalising learning materials
Johannes Pernaa, e-Oppi Oy: Supporting lifeling learning and learning motivation through customizable e-textbooks
Kristiine Rebane, Danske Bank: Challenges with implementing the use of digital learning materials apart from textbook


Lue lisää:

EduCloud Alliance
HITSA

Monday, 20 October 2014

COSS.fi: Moodle tukee jatkossakin avointa lähdekoodia

Planet Fellowship (fi) | 07:45, Monday, 20 October 2014

Opetusteknologiassa on monia eri trendejä ja suuntauksia. Moodlen toimintaperiaate keskittyy sen pedagogisten periaatteiden ja avoimuuden ympärille. Moodle on lisensoitu GPL:n versiolla 3 ja tulee näin ollen pysymään jatkossakin avoimena.

Moodle on vuonna 2001 lanseerattu verkkosovellus, jonka tavoitteena on auttaa kouluttajia tavoittamaan ja sitouttamaan oppilaat ja opiskelijat. Oppimisalusta mahdollistaa muun muassa reaaliaikaisen vuorovaikutuksen ja palautteen antamisen. Tällä hetkellä Moodlella on yli 50 miljoonaa käyttäjää lukuisissa eri maissa sekä yli 60 sertifioitua Moodle-kumppania.

Koska Moodle perustuu avoimeen lähdekoodiin, sen kehittäminen yhteisöllisesti on mahdollista. Tätä tarkoitusta varten Moodle on perustanut osallistumissivun Moodle-projekteihin, jossa kuka vain pystyy vaikuttamaan. Lisäksi Australiassa oleva tiimi (kehittäjät ja ylläpitotuki) toimivat avoimesti yhteistyössä Moodlen oman yhteisöverkoston kanssa.
320px-Moodle-logo-large

Lue lisää:
Open Source

Thursday, 16 October 2014

COSS.fi: Linuxin käyttö yleistynyt Suomessa etenkin IT-alalla

Planet Fellowship (fi) | 07:50, Thursday, 16 October 2014

Linuxin hyödyntäminen on yleistynyt koko 2000-luvun ajan erityisesti suomalaisissa yrityksissä. Nykyään melkein jokainen yritys hyödyntää linuxia vaihtelevissa määrin, kertookin Suse Suomen toimitusjohtaja Kim Aaltonen. Erityisesti linux-ratkaisuja hyödynnetään it-infrastruktuurissa ja järjestelmätoimijoiden piirissä.

Suse Suomi teettämässä kyselyssä koskien linuxia ilmeni muun muassa linux-ympäristöjen kasvu. Lisäksi kyselyssä kävi ilmi, että linuxiin luotetaan ja linux-ratkaisuja pidettään tärkeinä tai erittäin tärkeinä. Vastaajia kyselyssä oli yhteensä 52:sta eri organisaatiosta.

.

meeting-311355_640Ensimmäiset ratkaisut olivat aika vaatimattomia, eikä niitä käytetty kovinkaan tärkeisiin tarkoituksiin. Kun nyt teimme kyselyn linuxin merkityksestä, käytännössä kaikki katsoivat, että linux-ratkaisut ovat joko tärkeitä tai erittäin tärkeitä. Kun pitää kehittää palvelu, jonka pitää olla liiketoiminnan varsinainen väline, aika usein valitaan jonkinlainen linux-järjestelmä.

Kim Aaltonen

.
Haasteena tällä hetkellä linuxin käytössä on kuitenkin se, että yrityksissä käytetään sekä kaupallisia että ilmaisia linuxeja. Huomiota tulee erityisesti suunnata hallintavälineisiin, joiden toimivuudella voidaan säästää aikaa oleelliseen. Lisäksi mikäli linuxia hallinnoidaan käsin, omaa henkilöstöä tulisi kouluttaa riskeihin, kuten tietoturvaan.
.

Lue lisää:
TiVi

Tuesday, 14 October 2014

COSS.fi: EUSurvey apuna julkiselle hallinnolle

Planet Fellowship (fi) | 07:50, Tuesday, 14 October 2014

EUSurvey on sovellus, joka mahdollistaa julkiselle hallinnolle verkkokyselyn luomisen alusta loppuun. Lisäksi työkalua voidaan käyttää erilaisiin tapahtumiin ja konferensseihin ilmoittautumisessa, järjestettäessä sidosryhmille konsultaatiota tai arviointilomakkeen luomisessa.

EUSurveyn ominaisuudet mahdollistavat verkkokyselyn muotoilun, vastausten analysoinnin ja tulosten julkaisemisen. Kyselyyn on saatavissa erilaisia kysymystyyppejä yksinkertaisimmista monimuotoisempiin sekä erilaisia esitysmuotoja. Lisäksi käyttäjälle on tarjolla vinkkejä verkkokyselyn luomiseen.

Ratkaisu on toteutettu avoimella lähdekoodilla ja sovellus on vapaasti saatavissa. Sovelluksen on kehittänyt Euroopan komissio yhteistyössä ISA-ohjelman tuen kanssa.

Alunperin sovellus luotiin EU:n politiikan tueksi ja hallinto, yrityselämän edustajat sekä kaupunkilaiset pystyivät sen avulla ilmaisemaan mielipiteitään tulevista aloitteista. Nykyään sovellusta hyödynnetään eniten esimerkiksi Euroopan komission pääosastoilla, Euroopan parlamentissa ja neuvostossa.


Lue lisää:
Joinup

Jean_Monnet_Building_Luxembourg

 

Tuesday, 07 October 2014

COSS.fi: SUSEn ja Suomen Lähikaupan yhteistyön tuloksena toimintavarmuutta, nopeutta ja helppoutta

Planet Fellowship (fi) | 10:26, Tuesday, 07 October 2014

 

Suse Logo:

:

  SUCCESS STORY

:

 


SUOMEN LÄHIKAUPPA LYHYESTI:
Suomen Lähikauppa kattaa kolme kauppaketjua: Siwa, Valintatalo ja Euromarket. Asiakkaitaan lähikauppa-ajattelun pohjalta palvelevissa kauppaketjuissa on kaikkiaan noin 670 myymälää ja yhteensä yli 5200 työntekijää.

TOIMIALA:
Vähittäiskauppa

TUOTTEET JA PALVELUT:
SUSE Linux Enterprise Point of Service

TULOKSET:

 • Myymäläjärjestelmän toimintavarmuus parantunut selvästi.
 • Ympäristön ylläpito helpottunut huomattavasti.
 • Valmis asennusimage nopeuttaa ja helpottaa kanssalaitteiden esiasennusta.

.

“Käyttöjärjestelmäksi valitsimme uusien maksupäätteiden käyttöönoton yhteydessä Solteqin suosituksesta SUSE Linuxin, josta heillä on hyviä kokemuksia tuotantokäytöstä Profix-myymäläjärjestelmän kanssa. Ylläpidettävyys ja toimintavarmuus ovat parantuneet huomattavasti.”
Esa Vuolas
Palvelupäällikkö, ICT Palvelunhallinta
Suomen Lähikauppa
.
“Valinta kohdistui SUSE Linuxiin monestakin eri syystä. SUSE on tunnettu toimija Linux-maailmassa ja heillä on paljon sertifioitua rautaa maailman johtavilta laitevalmistajilta. Heillä on myös paikallinen organisaatio Suomessa.”
Mika Reunanen
Ohjelmistoarkkitehti
Solteq
:
:
LÄHTÖTILANNE JA HAASTE:
Suomen Lähikauppa otti vuonna 2012 käyttöön kaikissa sen yhteensä noin 670 myymälässä uudet sirumaksupäätteet. Mittavassa kehityshankkeessa korvattiin SCO-käyttöjärjestelmän eri versioilla pyörineet 1500 kassaa ja taustapalvelinta SUSE Linuxilla. Suomen Lähikauppa halusi toimintavarman ja helposti ylläpidettävän myymäläjärjestelmän. Ympäristö kattaa noin 1100 kassalaitetta sekä noin400 erillistä taustapalvelinta.
:
”Aiemmin käyttämästämme käyttöjärjestelmästä alkoi loppua elinkaari, ja kassalaitteisto oli myös vanhentunut”, kertoo Suomen Lähikaupan ICT Palvelunhallinnan palvelupäällikkö Esa Vuolas.

Ohjelmistoyhtiö Solteq on toteuttanut uudistuksen ja vastaa kattavasti järjestelmän ylläpidosta ja päivityksistä.
:
RATKAISU:
Käyttöjärjestelmäksi Suomen Lähikauppa valitsi uusien maksupäätteiden käyttöönoton yhteydessä Solteqin suosituksesta SUSE Linux Enterprise Point of Service -alustan, josta Solteqilla on hyviä kokemuksia tuotantokäytöstä Pro-fix-myymäläjärjestelmän kanssa. Lähikaupalla oli aiemmin käytössä kassaympäristössä useita SCO-käyttöjärjestelmän eri versiota.

SUSE Linux Enterprise Point of Service -alustalla toimivassa myymäläjärjestelmässä voidaan toteuttaa päivitykset tehokkaasti koko ympäristön osalta. Toimintavarmuutta on lisätty uudistuksen yhteydessä uudella teknologialla ja hyödyntämällä muun muassa SUSE Linux Enterprise Point of Servicen työkaluja asennusimagen rakentamiseen. Kassan oheislaitteisiin, kuten kuittikirjoittimeen, asiakashintanäyttöön, kassalaatikkoon, viivakoodinlukijaan ja maksupäätteeseen, kommunikoidaan SUSE Linuxin sisältämien vakioajureiden kautta.
:
”Olemme rakentaneet ympäristön, jossa kaikki kassat toimivat vaikka kaupan kassapalvelin olisi kaatunut tai tietoliikenne ei jostain syystä toimisi myymälästä ulospäin”, sanoo Solteqin ohjelmistoarkkitehti Mika Reunanen.
:
”Yhden kassan myymälöissä toimintavarmuutta on lisätty hyödyntämällä laitevalmistajasta riippumatonta ohjelmistopohjaista Linux RAID:ia.”

Kassojen esiasennus tuotetaan palveluna, eikä se edellytä pääsyä Lähikaupan verkkoon.
:
TULOKSET:
Siirtyminen SUSE Linuxiin onnistui Vuolaksen mukaan hyvin.
.
”Tarpeisiimme räätälöity valmis asennusimage nopeuttaa ja helpottaa merkittävästi laitteiden esiasennusta. Konfiguraatioita ei tarvitse enää tehdä manuaalisesti, ja valmis ohjelmistoimage voidaan pudottaa suoraan kassalaitteistoon. Tämä on meille vaivaton vaihtoehto. Kaksi Solteqin asiantuntijaa istuu tiloissamme ympäristön takuumiehinä ja pitävät huolta jatkuvasta kehitystyöstä.”
:
”Ympäristön toimintavarmuus ja ylläpito ovat parantuneet huomattavasti aiempaan verrattuna. Saamme tarvittavan tuen koko ympäristön osalta suoraan Solteqin ammattilaisilta, joilla on yhteydet Suomessa toimiviin SUSE-asiantuntijoihin. Olemme olleet tyytyväisiä uuteen ympäristöön ja SUSE Linuxiin”
, sanoo Vuolas.
.
Suomen Lähikauppa on avannut vuonna 2013 noin 10 uutta kauppaa, ja myös sulkenut joitakin kauppoja.
.
”Yhdenmukaisuus on parantunut. Ympäristön ylläpitoa helpottaa kun kaikista kassoista ja taustapalvelimista löytyy Susen viimeisimmät ohjelmistoversiot. Otamme käyttöön järjestelmän, jolla voidaan toteuttaa päivitykset etänä. Se on pian mahdollista koko ympäristön osalta. Saavutamme säästöjä kun asentajan ei tarvitse enää tehdä päivityksiä paikan päällä. SUSE Linux -alustan elinkaari on myös aiempaa pidempi muun muassa tärkeiden tietoturvapäivitysten osalta”, painottaa Vuolas.
.
”SUSE Linux on ollut meillä käytössä reilun vuoden, emmekä ole huomanneet tuotantokäytössä käyttöjärjestelmän osalta minkäänlaisia ongelmia.”


.

Suse Logo          SLK_Logo_P_Vaaka_RGB

Lisätietoja:
Tutustu muihin menestystarinoihin osoitteessa:
www.suse.com/success

Ota yhteyttä paikalliseen SUSE-asiantuntijaasi:
Kim Aaltonen
toimitusjohtaja
SUSE / Data Center Solutions
040 7567 929
kim.aaltonen@suse.com

© 2013 SUSE. All rights reserved. | SUSE and the SUSE logo are registered trademarks of Novell, Inc. in the United States and other countries. All third-party trademarks are the property of their respective owners.Success Story

Friday, 03 October 2014

COSS.fi: Linux virtuaaliverkkoalusta – yhteistyössä Nokia ja Ericsson

Planet Fellowship (fi) | 08:25, Friday, 03 October 2014

Mlinuxaailman suurimmat verkkolaitteiden toimittajat Nokia ja Ericsson käyttäjineen ovat aloittaneet hankkeen, jonka tarkoitus on edistää televerkkojen virtualisointia. Virtuaaliratkaisuja tarjoava Nokia on liittynyt Open Platform for NFV Project -ryhmään. Ryhmä toimii Linux Foundationin alaisuudessa.

Open Platform for NFV Project (OPNFV) -ryhmän tarkoitus on rakentaa avoimeen lähdekoodiin perustuva alusta virtuaalisten verkkolaitteiden ja palvelujen luomiseksi. Alustan on tarkoitus vastata erityisesti teleoperaattoreiden tarpeisiin.

Amerikkalainen fiercewireless.com -sivusto kertoo hankkeen päämäärän olevan laitetoimintojen virtualisoiminen ja niiden muuttaminen ohjelmistopohjaisiksi. Hanke mahdollistaa edullisten ja geneeristen laitteiden käytön eri teleoperaattoreiden verkoissa.

Lue lisää
Digitoday

Wednesday, 01 October 2014

COSS.fi: Stephen Hawking tukee Intelin Linux-pohjaista pyörätuoliprojektia

Planet Fellowship (fi) | 06:12, Wednesday, 01 October 2014

Intelillä on käynnissä uusi ”Yhdistetty pyörätuoli” -projekti, joka on saanut myös Stephen Hawkingin (teoreettinen fyysikko ja kosmologi) vakuuttumaan. Hawkingille teknologia on merkittävässä asemassa ja jo ennen edellä mainittua projektia hän on hyödyntänyt Intelin suunnittelemaa kommunikointiteknologiaa.

Yhdistetty pyörätuoli -projektin tarkoituksena on kerätä dataa käyttäjästä sekä itse laitteesta. Alkunsa projekti sai Intelin insinööri-harjoittelijoiden tiimissä, jossa kehitettiin räätälöityä verkkoalustaa, jolle voidaan siirtää pyörätuolista kerättyä dataa. Dataa voidaan jakaa ja lisäksi on kehitetty sovellus, jolla sitä pystytään analysoimaan. Pyörätuolin käyttäjäkokemusta pyritään kehittämään myös sovelluksella, joka auttaa pyörätuolin käyttäjiä valitsemaan parhaiten heille soveltuvan reitin.

Intelin pyynnöstä Staphen Hawking on puhunut projektista ja nostanut sen tuomia hyötyjä ihmisten tietoisuuteen. Youtubessa julkaistulla videolla Hawking esittelee lyhyesti projektin ja sen tarjoamat hyödyt. Kerätyn datan avulla pystytään esimerkiksi seuraamaan käyttäjän terveystietoja kuten sykettä ja pyörätuolin teknisiä tietoja. Projektin tekninen puoli on toteutettu Linux-pohjaisella järjestelmällä ja karttasovellus on käytettävissä esimerkiksi pyörätuoliin yhdistetyllä android-tabletilla.

Yhdistetty pyörätuoli -projekti on vielä kesken ja parhaillaan käynnissä on testausvaihe. Vielä ei ole varmaa, tuleeko tuote päätymään markkinoille, sillä tuotteen mahdollisista valmistajista ja myyjistä ei ole vielä päätetty.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.
”Lääketiede ei pysty parantamaan minua, joten luotan teknologiaan.” (Stephen Hawking)

Lue lisää:
Softpedia

Thursday, 25 September 2014

COSS.fi: Italia edistämässä kuluttajan valinnanvapautta

Planet Fellowship (fi) | 11:06, Thursday, 25 September 2014

ItaliaNykyään markkinoilla vallitsee käytäntö, jossa tietokoneisiin asennetaan automaattisesti suljettuja sovelluksia ja lisenssejä. Vaikka joidenkin lisenssien hyväksyminen tietokoneen käyttöönotossa on maksutonta, lisenssistä aiheutuneet kustannukset ovat kuitenkin usein aiemmin lisätty tietokoneen hintaan. Tämä käytäntö loukkaa kuluttajan valinnanvapautta esimerkiksi avoimien käyttöjärjestelmien suhteen ja Italian Korkein oikeus onkin päättänyt puuttua asiaan.

11.9.2014 Italian tuomioistuin päätti ennakkotapauksessa myöntää tietokoneen ostajalle hyvityksen, jota haettiin tietokoneeseen asennettuun, suljettuun lisenssiin vedoten. Lopputuloksena kuluttaja sai kyseessä olleen lisenssin arvon verran alennusta ostamastaan tietokoneesta. Edellytyksenä hyvitykseen on, ettei valmiiksi asennettua käyttöjärjestelmää ota käyttöönsä.

Suljetuilla käyttöjärjestelmillä myytävät tietokoneet ovat saaneet myös tuomarit kritisoimaan käytäntöä. Tämän hetkistä tilannetta on rinnastettu jopa monopolistiseen taipumukseen ja kaupalliseen pakkojakeluun. Suljetun käyttöjärjestelmän lisäksi kuluttaja on sidottu myös muihin suljettuihin sovelluksiin ohjelmien ja alustojen yhteensopivuuden vuoksi.

Erityisesti Free Software Foundation Europe on ollut jo pitkään niin kutsuttua Windows-veroa vastaan ja onkin nyt tyytyväinen uudesta ratkaisusta. ”Tämä päätös on sekä tervetullut että pitkään odotettu” toteaakin säätiön puheenjohtaja Karsten Gerloff. Hän toivoo myös, että Italia toimisi tässä asiassa suunnannäyttäjänä ja tukisi tietokoneiden ostajien valinnanvapautta.

 

Lue lisää:
FSFE
FSFE wiki

 

COSS.fi: Fuugin säätiö tukee avoimen teknologian edistämisessä – syyskuussa apurahaa myönnettiin kolmelle kohteelle

Planet Fellowship (fi) | 06:49, Thursday, 25 September 2014

rahaaFuugin säätiö jakaa useita kertoja vuodessa apurahoja ja avustuksia säätiön tarkoituksen mukaisesti avointen tietojärjestelmien ja avoimen lähdekoodin ohjelmistojen kehittämiseksi. Apurahaa voivat hakea niin yksityishenkilöt, yhteisöt kuin yrityksetkin.

Säätiön hallitus kokoontui 8.9.2014 ja syyskuun alkuun mennessä saapuneiden hakemusten pohjalta päätettiin myöntää seuraavat apurahat:

Seuraavan kerran apurahoja myönnetään joulukuussa. Jatkuvaan hakuun voi koska tahansa jättää hakemuksia.

 

Lue lisää ja jätä hakemus:
FUUG

Thursday, 18 September 2014

COSS.fi: COSS Avoin Suomi 2014 -messuilla

Planet Fellowship (fi) | 07:52, Thursday, 18 September 2014

COSS on tänä vuonna toiminut osana Valtioneuvoston kanslian kokoamaa yhteistyöverkostoa valmistelemassa Avoin Suomi 2014 -messuja. Yli puoli vuotta kestänyt tapahtumavalmistelu sai onnistuneen päätöksensä 15.-16. syyskuuta, kun yli 1500 suomalaista ja kansainvälistä kävijää kokoontuivat Helsingin Wanhaan Satamaan perehtymään avoimen tiedon hyödyntämiseen. Messujen ohjelma koostui koti- ja ulkomaisten huippuosaajien monipuolisista puheenvuoroista, open space -työskentelystä sekä tietenkin messuständeistä.

COSS:lla oli tapahtumassa yhteinen osasto Suomen eOppimiskeskuksen kanssa, ja se keräsi kiinnostuneita messuvieraita molempina päivinä. COSS esitteli paikalla toimintansa ja jäsenistönsä lisäksi erityisesti tuoretta Avoin kunta -aloitettaan. COSS:lla oli myös tärkeä rooli tapahtumassa esitetyissä menestystarinavideoissa, joista yhdellä COSS:n ja Open Knowlegde Finland ry:n koordinaattorit Anna Wilkman ja Laura Sillanpää keskustelevat avoimen tiedon ja teknologian yhdistämisen hyödyistä. Messujen lopuksi julkistettiin aplodien saattelemana myös vuoden 2014 Open World Hero.

 

avoinkunta3Avoin kunta -aloitetta esiteltiin messuilla ensimmäistä kertaa suurelle yleisölle. Avoin kunta on COSS:n jäsenten oma aloite, jolla pyritään vastaamaan kuntien tehostamishaasteisiin. Kesän ja alkusyksyn aikana muotoutunut tarjooma sisältää monipuolisia tuotteita ja palveluita kuntien toiminnan kehittämiseen. Jo maanantaina aloite herätti kiinnostusta niin kuntien kuin muiden sidosryhmien edustajien keskuudessa ja painotuoreet esitemateriaalit tekivät kauppansa. Kun Avoin kunta -työryhmän vetäjä Jyrki Koskinen tiistaina lanseerasi aloitteen virallisesti julkistuslounaan merkeissä, oli avausta kuulemassa melkoinen joukko uteliaita messuvieraita. Jatkossa Avoin kunta -aloitteeseen on mahdollista tutustua tarkemmin muun muassa messuilta startanneella OKF:n Avoimen tiedon kuntakiertueella.

Kaksipäiväinen tapahtuma huipentui tiistai-iltapäivänä pääsalissa esiteltyihin avoimuuden julkistuksiin, joista yksi oli COSS:n jakama Open World Hero -kunniapalkinto. COSS:n hallituksen varapuheenjohtajanakin toimiva Jyrki Koskinen ja toiminnanjohtaja Timo Väliharju palkitsivat vuoden 2014 Open World Herona MySQL- sekä MariaDB-tietokantaohjelmistoista tunnetun Michael ”Monty” Wideniuksen, joka otti kiertopalkinnon iloisena vastaan vakuuttaen työnsä avoimen lähdekoodin parissa jatkuvan. Kaiken kaikkiaan messut olivat erittäin antoisat ja Suomi otti niillä merkittävän askeleen kohti avoimuutta.

avoin-suomi_tuomasSauliala_vnk

kuva: Tuomas Sauliala, Valtioneuvoston kanslia

 

 

Lue ja katso lisää:
Avoin Suomi 2014
Menestystarinavideo
Avoin kunta
Open Knowledge Roadshow 2014
Open World Hero