Planet Fellowship (gmq)

Thursday, 30 October 2014

COSS.fi: Avoimen lähdekoodin analytiikkatyökaluista apua esimerkiksi datan kontrolloimiseen

Planet Fellowship (fi) | 08:52, Thursday, 30 October 2014

.

Nykyään erilaista dataa kertyy merkittäviä määriä ja yrityksissä seuraavat entistä tarkemmin esimerkiksi kotisivuillaan olevaa liikennettä. Jotta kerätystä datasta olisi konkreettista hyötyä, sitä tulee seurata ja analysoida systemaattisesti. Nesbitt esitteleekin Opensource.com:n verkkosivuilla (23/10/2014) kolme vaihtoehtoista työkalua yleisesti käytetylle Google Analyticsille. Nämä kolme esittelyssä olevaa työkalua ovat toteutettu avoimella lähdekoodilla ja niiden kilpailuetuna on esimerkiksi datan kontrollin säilyminen asianomaisella yrityksellä.

Piwik on yksi tunnetuimmista avoimen lähdekoodin analytiikkatyökaluista, joka tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet tietojen keräämiseen ja analysoimiseen. Piwikin avulla niin yritykset tai organisaatiot kuin yksittäiset henkilötkin pystyvät keräämään tietoa esimerkiksi siitä, mitä kautta vierailija saapuu sivulle ja mitä kautta hän poistuu. Lisäksi Piwik tarjoaa erilaisia raportteja, joita pystyy mukauttamaan sen mukaan, mistä on erityisesti kiinnostunut.

Yksi Piwikin eduista on, että kerätty data säilyy koko datan olemassaolon ajan itsellä. Lisäksi Piwik on integroitu lukuisten ohjelmien, kuten WordPressin, Magneton ja Jooman!:n kanssa helpottaakseen ja nopeuttaakseen analytiikkatyökalun käyttöä.

Open Web Analytics mahdollistaa edellä kuvatun työkalun tavoin internet-sivujen ja sovellusten käytön seurannan. Työkalun avulla pystytään esimerkiksi seuraamaan klikkauksia ja näkemään, missä kävijät ovat vuorovaikutuksessa eniten niin sanotun lämpökartan avulla. Open Web Analytics on lisensoitu GPL-lisenssillä ja se on liitännäinen WordPressin kanssa.

eAnalytics ei ole yhtä tunnettu analytiikkatyökalu kuin edellä esitellyt Piwik ja Open Web Analytics. eAnalytics on sopiva ratkaisu etenkin silloin, kun seuratuilla sivuilla käy yli viisi miljoonaa kävijää kuukaudessa. eAnalyticsin omainaisuuksiin kuuluu niin sanottujen perusominaisuuksien lisäksi muun muassa kattava raportointijärjestelmä ja mukautettavuus.

Aiemmista esimerkeistä poiketen tämä työkalu mahdollistaa käyttäjälle valinnan, ettei hänen liikkeitään sivuilla seurata. Erityisesti osa käyttäjistä arvostaa tätä ominaisuutta ja näin ollen se lisää sivujen positiivista käyttäjäkokemusta.  Ennen eAnalyticsin käyttöönottoa kannattaa muistaa tarkistaa käyttöön liittyvät vaatimukset.

 

Lue lisää:
Opensource.com

Monday, 27 October 2014

COSS.fi: Avoimesta lähdekoodista apua IT-alan työllisyystilanteeseen?

Planet Fellowship (fi) | 09:02, Monday, 27 October 2014

Otsikoihin nousi viime viikolla IT-alalla vallitseva haasteellinen työllisyystilanne, josta esimerkiksi Talouselämä (23/10/2014) uutisoi verkkosivuillaan. Tilanteen katsottiin johtuvan niin sanotusta kohtaanto-ongelmasta, jossa työmarkkinoiden tarjonta ei vastaa työelämän tarpeita. Yhä useammin yritykset hakevatkin työntekijöitä ulkomailta tai jo eläkkeelle jääneistä, vaikka samaan aikaan nuorilla IT-alan osaajilla on pula oman alan työpaikoista Suomessa.

Yksi arvio siitä, miten tähän tilanteeseen on päädytty, on Talouselämän uutisen mukaan koulutuksen vanhentuminen. It-ala on nopeasti muuttuva ala, jossa tieto ja ohjelmat vaihtuvat suhteellisen nopeasti asettaen koulutukselle omat haasteensa. Lisäksi työnantajat arvostavat työntekijän aiempaa työkokemusta, jota erityisesti nuorilla ja vastavalmistuneilla on usein rajallisesti. Vaikka tällä hetkellä uusia työnhakijoita on enemmän kuin ennen, samaan aikaan eläkeiän saavuttaneiden henkilöiden palkkaaminen erilaisiin pätkätöihin on yleistynyt (Summa 8/2014).

Yksi vaihtoehto tilanteen helpottamiseksi voisikin olla avoimen lähdekoodin tukeminen, sillä se tukisi samalla työpaikkojen pysymistä Suomessa ja IT-alan osaajien työllistymistä kotimaassa. Esimerkiksi osallistuminen erilaisiin kehitysprojekteihin ei vaadi suuria organisaatioita, vaan kehittäjätiimit organisoituvat usein itsestään. Avoimuuden yhteisöllisyydestä on etua myös yksittäisten henkilöiden kehityksen kannalta.

Aiheesta kiinnostuneet pääsevät osallistumaan oman mielenkiintonsa mukaan avoimeen toimintaan, vaikkei olisi töissä kyseessä olevissa organisaatioissa. Näin työnhakijoilla on mahdollisuus ylläpitää ja päivittää osaamistaan, vaikkei heti löytäisikään oman alansa töitä. Tämän avulla on myös mahdollista osoittaa omaa kiinnostustaan ja osaamistaan työnhakutilanteessa, jossa kilpailu työpaikoista on kovaa.

 

Lue lisää:
Talouselämä
Summa

Sunday, 26 October 2014

International LibreOffice konference kommer til Aarhus i 2015

MODSPIL | 12:44, Sunday, 26 October 2014

PRESSEMEDDELELSE

Den årlige internationale LibreOffice konference afholdes i Aarhus i 2015. Aarhus Kommune bliver vært for konferencen, der planlægges i samarbejde med lokale græsrodsforeninger og fællesskabet omkring LibreOffice i Danmark.

LibreOffice er en open source programpakke med de mest almindelige og anvendte kontorprogrammer. LibreOffice er fri software, som man gratis kan downloade, anvende og distribuere. Hvert år afholdes en konference, hvor udviklere, programmører og supportere samles for at diskutere muligheder og forbedringer til den gratis software-pakke.

I september 2015 skal det nye superbibliotek Dokk1 danne ramme om konferencen.

”I Aarhus Kommune ønsker vi at øge anvendelsen af OpenSource software. Det handler naturligvis om at spare penge, men det handler i høj grad også om at tage ejerskab til de systemer der understøtter vores medarbejdere og vores borgere. LibreOffice er som produkt og community bestemt et koncept vi ønsker at støtte. Vi er altid glade for at tage imod gæster udefra, og vi ser frem til nogle spændende dage, hvor deltagerne også får mulighed for at se vores dejlige by,” siger Bo Fristed, chef for ITK (Innovation, Teknologi, Kreativitet), som er en del af Aarhus Kommune, Kultur og Borgerservice.



Byens hackerspace Open Space Aarhus (OSAA) vil lægge lokaler til det kodesprint, der altid indgår som en del af konferencen. Blandt de foreninger, der bakker op om konferencen, finder vi endvidere Free Software Foundation Europe og Ubuntu Aarhus, der begge har brugt Open Space Aarhus som mødested.

Den internationale LibreOffice konference bliver afholdt i perioden 23. til 25. september. LibreOfiice har sit eget danske fællesskab, og her vækker placeringen af konferencen begejstring.

“Først og fremmest er vi meget glade og taknemmelige over at Aarhus Kommune bakker op om konference. At konferencen i 2015 kommer til Aarhus har stor betydning for det danske fællesskab, og vi ser det bestemt som en anerkendelse af vores hidtidige indsats, og vi håber, at konferencen kan tiltrække nye friske hænder. Specielt håber vi på, at danske udviklere, blandt andet studerende, får lyst til at blive en del af et internationalt udviklermiljø,”siger Leif Lodahl, som er talsmand for LibreOffice i Danmark.

LibreOffice i Danmark påpeger, at placeringen af konferencen skal ses som en anerkendelse af, at danske brugere - både private, virksomheder og offentlige myndigheder - i større og større udstrækning, tager LibreOffice i anvendelse.

Thursday, 23 October 2014

COSS.fi: EduCloudin tavoitteena yhteinen väylä oppimisen palveluille

Planet Fellowship (fi) | 10:09, Thursday, 23 October 2014

EduCloud Alliancen pilotti julkistettiin virallisesti Tampereella 22. lokakuuta. Pilotoitava pilvipalvelu tarjoaa opettajille ja oppilaille digitaalisia oppimateriaaleja sekä muita opetuksessa käytettäviä palveluita ja sovelluksia. Palvelu on ensivaiheessaan tarkoitettu perusopetuksen rehtoreille ja opettajille, mutta tulee myöhemmin laajenemaan myös muille koulutusasteille.

Opetus- ja viestintäministeri Krista Kiuru piti tilaisuudessa innoittavan puheenvuoron pilotissa konkretisoituvan hankkeen taustoista ja merkityksestä suomalaiselle koulutukselle. Lisäksi projektin vaiheita ja eri osatekijöitä olivat esittelemässä opetus- ja kulttuuriministeriön projektipäällikkö Jarkko Moilanen sekä COSS:n toiminnanjohtaja Timo Väliharju. Esityksiä oli saapunut kuulemaan täysi salillinen opetusalan ammattilaisia. Tämän jälkeen he pääsivät myös tutustumaan tarjontaan, jota palvelusta on tai tulee olemaan saatavilla. Palveluitaan oli esittelemässä yhteensä 12 hankkeeseen osallistuvaa yritystä. Tulevaisuuden visiona on yksi yhteinen väylä, jonka kautta kaikki oppimisen palvelut ja sisällöt olisivat jokaisen suomalaiskoulun käytettävissä.

<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" frameborder="0" height="326" src="https://www.youtube.com/embed/lf_l7G1N-aY?feature=oembed" width="580"></iframe>

Lue lisää:
EduCloud Alliance

COSS.fi: EduCloud-yhteistyö Viron kanssa syvenee – suomalaistoimijat vierailivat Tallinnassa syyskuussa

Planet Fellowship (fi) | 09:12, Thursday, 23 October 2014

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja COSS järjestivät syyskuussa EduCloud Alliancen jäsenille mahdollisuuden päästä tutustumaan oppimisteknologia-alaan Virossa ja verkostoitumaan paikallisten toimijoiden kanssa. Matkan tarkoituksena oli synnyttää ja vahvistaa yhteistyötä suomalaisten ja virolaisten organisaatioiden välillä sekä löytää uusia näkökulmia omaan tekemiseen.

EST2Syyskuun 19. päivän aamulla kohti Tallinnaa suuntasivat COSS:n Timo Väliharju ja Anna Wilkman, e-Oppi Oy:n Johannes Pernaa ja Juha Siitonen, Haltu Oy:n Ilkka Hakkari, Kustannusosakeyhtiö Otavan Teuvo Sankila, Lahden ammattikorkeakoulun Harri Kuusela sekä  OKM:n Jarkko Moilanen. Itse tilaisuus järjestettiin HITSAn eli Viron koulutuksen viestintäteknologiasäätiön tiloissa ja ohjelmassa oli puheenvuoroja molempien maiden edustajilta sekä keskustelua aiheen tiimoilta. Esitysten teemat vaihtelivat edistyneimmän teknologian, kuten robotiikan, koulutuskäytöstä digitaalisen oppimateriaalin laatimiseen ja sen vaihteleviin käyttökohteisiin.

Päivä oli tiiviistä tahdista huolimatta, tai sen ansiosta, todella antoisa. e-Oppi Oy:n Johannes Pernaa oli positiivisesti yllättynyt virolaisten toimijoiden monipuolisesta edustuksesta. ”Tapasimme aika tasokkaan edustuksen yrityskontakteja Viron päästä. Saimme jutella kaikkien kanssa, ja olisi ollut melkoinen työ sovitella itse vastaava määrä palavereja”, Johannes kommentoi päivää.

Marraskuussa hyvin käynnistyneelle yhteistyölle seuraa jatkoa, kun Helsingissä järjestetään vastaavanlainen seminaari. Tuolloin on tarkoitus tarjota osallistumismahdollisuus erityisesti niille, jotka eivät päässeet mukaan Tallinnaan, ja tilaisuus yhteistyön syventämiseen jo mukana olleille. Syyskuussa virolaisten vieraanvaraisuus teki vaikutuksen kaikkiin osallistujiin, ja pyrimmekin rakentamaan heidän Suomen vierailustaan yhtä positiivisen kokemuksen. Kaiken kaikkiaan tämänkaltaiset tapaamiset luovat pohjaa laajamittaisemmallekin yhteistyölle ja rakentavat osaltaan lupaavaa tulevaisuutta koulutukselle niin Suomessa kuin Virossa.

EST1
Esitykset:
Erki Urva, HITSA: About newly established smart class
Mart Laanpere, Tallinn University: Towards educational cloud
Jarkko Moilanen, Suomen Opetus- ja kulttuuriministeriö: EduCloud in Finland
Ilkka Hakkari, Haltu Oy: Towards a new kind of platform – Dream platform
Teuvo Sankila, Kustannusosakeyhtiö Otava: Experience, challenges and plans regarding creating and implementing digital learning materials, cooperation with start-ups in tech field
Antti Rammo, Avita Publishing Company: Experience, challenges and plans in digitalising learning materials
Johannes Pernaa, e-Oppi Oy: Supporting lifeling learning and learning motivation through customizable e-textbooks
Kristiine Rebane, Danske Bank: Challenges with implementing the use of digital learning materials apart from textbook


Lue lisää:

EduCloud Alliance
HITSA

Monday, 20 October 2014

COSS.fi: Moodle tukee jatkossakin avointa lähdekoodia

Planet Fellowship (fi) | 07:45, Monday, 20 October 2014

Opetusteknologiassa on monia eri trendejä ja suuntauksia. Moodlen toimintaperiaate keskittyy sen pedagogisten periaatteiden ja avoimuuden ympärille. Moodle on lisensoitu GPL:n versiolla 3 ja tulee näin ollen pysymään jatkossakin avoimena.

Moodle on vuonna 2001 lanseerattu verkkosovellus, jonka tavoitteena on auttaa kouluttajia tavoittamaan ja sitouttamaan oppilaat ja opiskelijat. Oppimisalusta mahdollistaa muun muassa reaaliaikaisen vuorovaikutuksen ja palautteen antamisen. Tällä hetkellä Moodlella on yli 50 miljoonaa käyttäjää lukuisissa eri maissa sekä yli 60 sertifioitua Moodle-kumppania.

Koska Moodle perustuu avoimeen lähdekoodiin, sen kehittäminen yhteisöllisesti on mahdollista. Tätä tarkoitusta varten Moodle on perustanut osallistumissivun Moodle-projekteihin, jossa kuka vain pystyy vaikuttamaan. Lisäksi Australiassa oleva tiimi (kehittäjät ja ylläpitotuki) toimivat avoimesti yhteistyössä Moodlen oman yhteisöverkoston kanssa.
320px-Moodle-logo-large

Lue lisää:
Open Source

Thursday, 16 October 2014

COSS.fi: Linuxin käyttö yleistynyt Suomessa etenkin IT-alalla

Planet Fellowship (fi) | 07:50, Thursday, 16 October 2014

Linuxin hyödyntäminen on yleistynyt koko 2000-luvun ajan erityisesti suomalaisissa yrityksissä. Nykyään melkein jokainen yritys hyödyntää linuxia vaihtelevissa määrin, kertookin Suse Suomen toimitusjohtaja Kim Aaltonen. Erityisesti linux-ratkaisuja hyödynnetään it-infrastruktuurissa ja järjestelmätoimijoiden piirissä.

Suse Suomi teettämässä kyselyssä koskien linuxia ilmeni muun muassa linux-ympäristöjen kasvu. Lisäksi kyselyssä kävi ilmi, että linuxiin luotetaan ja linux-ratkaisuja pidettään tärkeinä tai erittäin tärkeinä. Vastaajia kyselyssä oli yhteensä 52:sta eri organisaatiosta.

.

meeting-311355_640Ensimmäiset ratkaisut olivat aika vaatimattomia, eikä niitä käytetty kovinkaan tärkeisiin tarkoituksiin. Kun nyt teimme kyselyn linuxin merkityksestä, käytännössä kaikki katsoivat, että linux-ratkaisut ovat joko tärkeitä tai erittäin tärkeitä. Kun pitää kehittää palvelu, jonka pitää olla liiketoiminnan varsinainen väline, aika usein valitaan jonkinlainen linux-järjestelmä.

Kim Aaltonen

.
Haasteena tällä hetkellä linuxin käytössä on kuitenkin se, että yrityksissä käytetään sekä kaupallisia että ilmaisia linuxeja. Huomiota tulee erityisesti suunnata hallintavälineisiin, joiden toimivuudella voidaan säästää aikaa oleelliseen. Lisäksi mikäli linuxia hallinnoidaan käsin, omaa henkilöstöä tulisi kouluttaa riskeihin, kuten tietoturvaan.
.

Lue lisää:
TiVi

Tuesday, 14 October 2014

COSS.fi: EUSurvey apuna julkiselle hallinnolle

Planet Fellowship (fi) | 07:50, Tuesday, 14 October 2014

EUSurvey on sovellus, joka mahdollistaa julkiselle hallinnolle verkkokyselyn luomisen alusta loppuun. Lisäksi työkalua voidaan käyttää erilaisiin tapahtumiin ja konferensseihin ilmoittautumisessa, järjestettäessä sidosryhmille konsultaatiota tai arviointilomakkeen luomisessa.

EUSurveyn ominaisuudet mahdollistavat verkkokyselyn muotoilun, vastausten analysoinnin ja tulosten julkaisemisen. Kyselyyn on saatavissa erilaisia kysymystyyppejä yksinkertaisimmista monimuotoisempiin sekä erilaisia esitysmuotoja. Lisäksi käyttäjälle on tarjolla vinkkejä verkkokyselyn luomiseen.

Ratkaisu on toteutettu avoimella lähdekoodilla ja sovellus on vapaasti saatavissa. Sovelluksen on kehittänyt Euroopan komissio yhteistyössä ISA-ohjelman tuen kanssa.

Alunperin sovellus luotiin EU:n politiikan tueksi ja hallinto, yrityselämän edustajat sekä kaupunkilaiset pystyivät sen avulla ilmaisemaan mielipiteitään tulevista aloitteista. Nykyään sovellusta hyödynnetään eniten esimerkiksi Euroopan komission pääosastoilla, Euroopan parlamentissa ja neuvostossa.


Lue lisää:
Joinup

Jean_Monnet_Building_Luxembourg

 

Tuesday, 07 October 2014

COSS.fi: SUSEn ja Suomen Lähikaupan yhteistyön tuloksena toimintavarmuutta, nopeutta ja helppoutta

Planet Fellowship (fi) | 10:26, Tuesday, 07 October 2014

 

Suse Logo:

:

  SUCCESS STORY

:

 


SUOMEN LÄHIKAUPPA LYHYESTI:
Suomen Lähikauppa kattaa kolme kauppaketjua: Siwa, Valintatalo ja Euromarket. Asiakkaitaan lähikauppa-ajattelun pohjalta palvelevissa kauppaketjuissa on kaikkiaan noin 670 myymälää ja yhteensä yli 5200 työntekijää.

TOIMIALA:
Vähittäiskauppa

TUOTTEET JA PALVELUT:
SUSE Linux Enterprise Point of Service

TULOKSET:

  • Myymäläjärjestelmän toimintavarmuus parantunut selvästi.
  • Ympäristön ylläpito helpottunut huomattavasti.
  • Valmis asennusimage nopeuttaa ja helpottaa kanssalaitteiden esiasennusta.

.

“Käyttöjärjestelmäksi valitsimme uusien maksupäätteiden käyttöönoton yhteydessä Solteqin suosituksesta SUSE Linuxin, josta heillä on hyviä kokemuksia tuotantokäytöstä Profix-myymäläjärjestelmän kanssa. Ylläpidettävyys ja toimintavarmuus ovat parantuneet huomattavasti.”
Esa Vuolas
Palvelupäällikkö, ICT Palvelunhallinta
Suomen Lähikauppa
.
“Valinta kohdistui SUSE Linuxiin monestakin eri syystä. SUSE on tunnettu toimija Linux-maailmassa ja heillä on paljon sertifioitua rautaa maailman johtavilta laitevalmistajilta. Heillä on myös paikallinen organisaatio Suomessa.”
Mika Reunanen
Ohjelmistoarkkitehti
Solteq
:
:
LÄHTÖTILANNE JA HAASTE:
Suomen Lähikauppa otti vuonna 2012 käyttöön kaikissa sen yhteensä noin 670 myymälässä uudet sirumaksupäätteet. Mittavassa kehityshankkeessa korvattiin SCO-käyttöjärjestelmän eri versioilla pyörineet 1500 kassaa ja taustapalvelinta SUSE Linuxilla. Suomen Lähikauppa halusi toimintavarman ja helposti ylläpidettävän myymäläjärjestelmän. Ympäristö kattaa noin 1100 kassalaitetta sekä noin400 erillistä taustapalvelinta.
:
”Aiemmin käyttämästämme käyttöjärjestelmästä alkoi loppua elinkaari, ja kassalaitteisto oli myös vanhentunut”, kertoo Suomen Lähikaupan ICT Palvelunhallinnan palvelupäällikkö Esa Vuolas.

Ohjelmistoyhtiö Solteq on toteuttanut uudistuksen ja vastaa kattavasti järjestelmän ylläpidosta ja päivityksistä.
:
RATKAISU:
Käyttöjärjestelmäksi Suomen Lähikauppa valitsi uusien maksupäätteiden käyttöönoton yhteydessä Solteqin suosituksesta SUSE Linux Enterprise Point of Service -alustan, josta Solteqilla on hyviä kokemuksia tuotantokäytöstä Pro-fix-myymäläjärjestelmän kanssa. Lähikaupalla oli aiemmin käytössä kassaympäristössä useita SCO-käyttöjärjestelmän eri versiota.

SUSE Linux Enterprise Point of Service -alustalla toimivassa myymäläjärjestelmässä voidaan toteuttaa päivitykset tehokkaasti koko ympäristön osalta. Toimintavarmuutta on lisätty uudistuksen yhteydessä uudella teknologialla ja hyödyntämällä muun muassa SUSE Linux Enterprise Point of Servicen työkaluja asennusimagen rakentamiseen. Kassan oheislaitteisiin, kuten kuittikirjoittimeen, asiakashintanäyttöön, kassalaatikkoon, viivakoodinlukijaan ja maksupäätteeseen, kommunikoidaan SUSE Linuxin sisältämien vakioajureiden kautta.
:
”Olemme rakentaneet ympäristön, jossa kaikki kassat toimivat vaikka kaupan kassapalvelin olisi kaatunut tai tietoliikenne ei jostain syystä toimisi myymälästä ulospäin”, sanoo Solteqin ohjelmistoarkkitehti Mika Reunanen.
:
”Yhden kassan myymälöissä toimintavarmuutta on lisätty hyödyntämällä laitevalmistajasta riippumatonta ohjelmistopohjaista Linux RAID:ia.”

Kassojen esiasennus tuotetaan palveluna, eikä se edellytä pääsyä Lähikaupan verkkoon.
:
TULOKSET:
Siirtyminen SUSE Linuxiin onnistui Vuolaksen mukaan hyvin.
.
”Tarpeisiimme räätälöity valmis asennusimage nopeuttaa ja helpottaa merkittävästi laitteiden esiasennusta. Konfiguraatioita ei tarvitse enää tehdä manuaalisesti, ja valmis ohjelmistoimage voidaan pudottaa suoraan kassalaitteistoon. Tämä on meille vaivaton vaihtoehto. Kaksi Solteqin asiantuntijaa istuu tiloissamme ympäristön takuumiehinä ja pitävät huolta jatkuvasta kehitystyöstä.”
:
”Ympäristön toimintavarmuus ja ylläpito ovat parantuneet huomattavasti aiempaan verrattuna. Saamme tarvittavan tuen koko ympäristön osalta suoraan Solteqin ammattilaisilta, joilla on yhteydet Suomessa toimiviin SUSE-asiantuntijoihin. Olemme olleet tyytyväisiä uuteen ympäristöön ja SUSE Linuxiin”
, sanoo Vuolas.
.
Suomen Lähikauppa on avannut vuonna 2013 noin 10 uutta kauppaa, ja myös sulkenut joitakin kauppoja.
.
”Yhdenmukaisuus on parantunut. Ympäristön ylläpitoa helpottaa kun kaikista kassoista ja taustapalvelimista löytyy Susen viimeisimmät ohjelmistoversiot. Otamme käyttöön järjestelmän, jolla voidaan toteuttaa päivitykset etänä. Se on pian mahdollista koko ympäristön osalta. Saavutamme säästöjä kun asentajan ei tarvitse enää tehdä päivityksiä paikan päällä. SUSE Linux -alustan elinkaari on myös aiempaa pidempi muun muassa tärkeiden tietoturvapäivitysten osalta”, painottaa Vuolas.
.
”SUSE Linux on ollut meillä käytössä reilun vuoden, emmekä ole huomanneet tuotantokäytössä käyttöjärjestelmän osalta minkäänlaisia ongelmia.”


.

Suse Logo          SLK_Logo_P_Vaaka_RGB

Lisätietoja:
Tutustu muihin menestystarinoihin osoitteessa:
www.suse.com/success

Ota yhteyttä paikalliseen SUSE-asiantuntijaasi:
Kim Aaltonen
toimitusjohtaja
SUSE / Data Center Solutions
040 7567 929
kim.aaltonen@suse.com

© 2013 SUSE. All rights reserved. | SUSE and the SUSE logo are registered trademarks of Novell, Inc. in the United States and other countries. All third-party trademarks are the property of their respective owners.Success Story

Friday, 03 October 2014

COSS.fi: Linux virtuaaliverkkoalusta – yhteistyössä Nokia ja Ericsson

Planet Fellowship (fi) | 08:25, Friday, 03 October 2014

Mlinuxaailman suurimmat verkkolaitteiden toimittajat Nokia ja Ericsson käyttäjineen ovat aloittaneet hankkeen, jonka tarkoitus on edistää televerkkojen virtualisointia. Virtuaaliratkaisuja tarjoava Nokia on liittynyt Open Platform for NFV Project -ryhmään. Ryhmä toimii Linux Foundationin alaisuudessa.

Open Platform for NFV Project (OPNFV) -ryhmän tarkoitus on rakentaa avoimeen lähdekoodiin perustuva alusta virtuaalisten verkkolaitteiden ja palvelujen luomiseksi. Alustan on tarkoitus vastata erityisesti teleoperaattoreiden tarpeisiin.

Amerikkalainen fiercewireless.com -sivusto kertoo hankkeen päämäärän olevan laitetoimintojen virtualisoiminen ja niiden muuttaminen ohjelmistopohjaisiksi. Hanke mahdollistaa edullisten ja geneeristen laitteiden käytön eri teleoperaattoreiden verkoissa.

Lue lisää
Digitoday

Wednesday, 01 October 2014

COSS.fi: Stephen Hawking tukee Intelin Linux-pohjaista pyörätuoliprojektia

Planet Fellowship (fi) | 06:12, Wednesday, 01 October 2014

Intelillä on käynnissä uusi ”Yhdistetty pyörätuoli” -projekti, joka on saanut myös Stephen Hawkingin (teoreettinen fyysikko ja kosmologi) vakuuttumaan. Hawkingille teknologia on merkittävässä asemassa ja jo ennen edellä mainittua projektia hän on hyödyntänyt Intelin suunnittelemaa kommunikointiteknologiaa.

Yhdistetty pyörätuoli -projektin tarkoituksena on kerätä dataa käyttäjästä sekä itse laitteesta. Alkunsa projekti sai Intelin insinööri-harjoittelijoiden tiimissä, jossa kehitettiin räätälöityä verkkoalustaa, jolle voidaan siirtää pyörätuolista kerättyä dataa. Dataa voidaan jakaa ja lisäksi on kehitetty sovellus, jolla sitä pystytään analysoimaan. Pyörätuolin käyttäjäkokemusta pyritään kehittämään myös sovelluksella, joka auttaa pyörätuolin käyttäjiä valitsemaan parhaiten heille soveltuvan reitin.

Intelin pyynnöstä Staphen Hawking on puhunut projektista ja nostanut sen tuomia hyötyjä ihmisten tietoisuuteen. Youtubessa julkaistulla videolla Hawking esittelee lyhyesti projektin ja sen tarjoamat hyödyt. Kerätyn datan avulla pystytään esimerkiksi seuraamaan käyttäjän terveystietoja kuten sykettä ja pyörätuolin teknisiä tietoja. Projektin tekninen puoli on toteutettu Linux-pohjaisella järjestelmällä ja karttasovellus on käytettävissä esimerkiksi pyörätuoliin yhdistetyllä android-tabletilla.

Yhdistetty pyörätuoli -projekti on vielä kesken ja parhaillaan käynnissä on testausvaihe. Vielä ei ole varmaa, tuleeko tuote päätymään markkinoille, sillä tuotteen mahdollisista valmistajista ja myyjistä ei ole vielä päätetty.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.
”Lääketiede ei pysty parantamaan minua, joten luotan teknologiaan.” (Stephen Hawking)

Lue lisää:
Softpedia

Thursday, 25 September 2014

COSS.fi: Italia edistämässä kuluttajan valinnanvapautta

Planet Fellowship (fi) | 11:06, Thursday, 25 September 2014

ItaliaNykyään markkinoilla vallitsee käytäntö, jossa tietokoneisiin asennetaan automaattisesti suljettuja sovelluksia ja lisenssejä. Vaikka joidenkin lisenssien hyväksyminen tietokoneen käyttöönotossa on maksutonta, lisenssistä aiheutuneet kustannukset ovat kuitenkin usein aiemmin lisätty tietokoneen hintaan. Tämä käytäntö loukkaa kuluttajan valinnanvapautta esimerkiksi avoimien käyttöjärjestelmien suhteen ja Italian Korkein oikeus onkin päättänyt puuttua asiaan.

11.9.2014 Italian tuomioistuin päätti ennakkotapauksessa myöntää tietokoneen ostajalle hyvityksen, jota haettiin tietokoneeseen asennettuun, suljettuun lisenssiin vedoten. Lopputuloksena kuluttaja sai kyseessä olleen lisenssin arvon verran alennusta ostamastaan tietokoneesta. Edellytyksenä hyvitykseen on, ettei valmiiksi asennettua käyttöjärjestelmää ota käyttöönsä.

Suljetuilla käyttöjärjestelmillä myytävät tietokoneet ovat saaneet myös tuomarit kritisoimaan käytäntöä. Tämän hetkistä tilannetta on rinnastettu jopa monopolistiseen taipumukseen ja kaupalliseen pakkojakeluun. Suljetun käyttöjärjestelmän lisäksi kuluttaja on sidottu myös muihin suljettuihin sovelluksiin ohjelmien ja alustojen yhteensopivuuden vuoksi.

Erityisesti Free Software Foundation Europe on ollut jo pitkään niin kutsuttua Windows-veroa vastaan ja onkin nyt tyytyväinen uudesta ratkaisusta. ”Tämä päätös on sekä tervetullut että pitkään odotettu” toteaakin säätiön puheenjohtaja Karsten Gerloff. Hän toivoo myös, että Italia toimisi tässä asiassa suunnannäyttäjänä ja tukisi tietokoneiden ostajien valinnanvapautta.

 

Lue lisää:
FSFE
FSFE wiki

 

COSS.fi: Fuugin säätiö tukee avoimen teknologian edistämisessä – syyskuussa apurahaa myönnettiin kolmelle kohteelle

Planet Fellowship (fi) | 06:49, Thursday, 25 September 2014

rahaaFuugin säätiö jakaa useita kertoja vuodessa apurahoja ja avustuksia säätiön tarkoituksen mukaisesti avointen tietojärjestelmien ja avoimen lähdekoodin ohjelmistojen kehittämiseksi. Apurahaa voivat hakea niin yksityishenkilöt, yhteisöt kuin yrityksetkin.

Säätiön hallitus kokoontui 8.9.2014 ja syyskuun alkuun mennessä saapuneiden hakemusten pohjalta päätettiin myöntää seuraavat apurahat:

Seuraavan kerran apurahoja myönnetään joulukuussa. Jatkuvaan hakuun voi koska tahansa jättää hakemuksia.

 

Lue lisää ja jätä hakemus:
FUUG

Thursday, 18 September 2014

COSS.fi: COSS Avoin Suomi 2014 -messuilla

Planet Fellowship (fi) | 07:52, Thursday, 18 September 2014

COSS on tänä vuonna toiminut osana Valtioneuvoston kanslian kokoamaa yhteistyöverkostoa valmistelemassa Avoin Suomi 2014 -messuja. Yli puoli vuotta kestänyt tapahtumavalmistelu sai onnistuneen päätöksensä 15.-16. syyskuuta, kun yli 1500 suomalaista ja kansainvälistä kävijää kokoontuivat Helsingin Wanhaan Satamaan perehtymään avoimen tiedon hyödyntämiseen. Messujen ohjelma koostui koti- ja ulkomaisten huippuosaajien monipuolisista puheenvuoroista, open space -työskentelystä sekä tietenkin messuständeistä.

COSS:lla oli tapahtumassa yhteinen osasto Suomen eOppimiskeskuksen kanssa, ja se keräsi kiinnostuneita messuvieraita molempina päivinä. COSS esitteli paikalla toimintansa ja jäsenistönsä lisäksi erityisesti tuoretta Avoin kunta -aloitettaan. COSS:lla oli myös tärkeä rooli tapahtumassa esitetyissä menestystarinavideoissa, joista yhdellä COSS:n ja Open Knowlegde Finland ry:n koordinaattorit Anna Wilkman ja Laura Sillanpää keskustelevat avoimen tiedon ja teknologian yhdistämisen hyödyistä. Messujen lopuksi julkistettiin aplodien saattelemana myös vuoden 2014 Open World Hero.

 

avoinkunta3Avoin kunta -aloitetta esiteltiin messuilla ensimmäistä kertaa suurelle yleisölle. Avoin kunta on COSS:n jäsenten oma aloite, jolla pyritään vastaamaan kuntien tehostamishaasteisiin. Kesän ja alkusyksyn aikana muotoutunut tarjooma sisältää monipuolisia tuotteita ja palveluita kuntien toiminnan kehittämiseen. Jo maanantaina aloite herätti kiinnostusta niin kuntien kuin muiden sidosryhmien edustajien keskuudessa ja painotuoreet esitemateriaalit tekivät kauppansa. Kun Avoin kunta -työryhmän vetäjä Jyrki Koskinen tiistaina lanseerasi aloitteen virallisesti julkistuslounaan merkeissä, oli avausta kuulemassa melkoinen joukko uteliaita messuvieraita. Jatkossa Avoin kunta -aloitteeseen on mahdollista tutustua tarkemmin muun muassa messuilta startanneella OKF:n Avoimen tiedon kuntakiertueella.

Kaksipäiväinen tapahtuma huipentui tiistai-iltapäivänä pääsalissa esiteltyihin avoimuuden julkistuksiin, joista yksi oli COSS:n jakama Open World Hero -kunniapalkinto. COSS:n hallituksen varapuheenjohtajanakin toimiva Jyrki Koskinen ja toiminnanjohtaja Timo Väliharju palkitsivat vuoden 2014 Open World Herona MySQL- sekä MariaDB-tietokantaohjelmistoista tunnetun Michael ”Monty” Wideniuksen, joka otti kiertopalkinnon iloisena vastaan vakuuttaen työnsä avoimen lähdekoodin parissa jatkuvan. Kaiken kaikkiaan messut olivat erittäin antoisat ja Suomi otti niillä merkittävän askeleen kohti avoimuutta.

avoin-suomi_tuomasSauliala_vnk

kuva: Tuomas Sauliala, Valtioneuvoston kanslia

 

 

Lue ja katso lisää:
Avoin Suomi 2014
Menestystarinavideo
Avoin kunta
Open Knowledge Roadshow 2014
Open World Hero

Wednesday, 17 September 2014

COSS.fi: Open World Hero -tunnustus avoimuutta edistäneelle Michael ”Monty” Wideniukselle

Planet Fellowship (fi) | 10:37, Wednesday, 17 September 2014

owh14_4

Monty Widenius palkittiin Avoin Suomi 2014 -messuilla

Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus – COSS ry jakoi Open World Hero -kunniapalkinnon tänä vuonna Avoin Suomi 2014 -messuilla tiistaina 16. syyskuuta klo 15.25. Open World Hero 2014 -tunnustus myönnettiin Michael ”Monty” Wideniukselle, jonka alulle panema MySQL-tietokantaohjelmisto muodosti pohjan voimakkaasti kasvavalle liiketoiminnalle.

Open World Hero on COSS ry:n jakama tunnustus, jonka tavoitteena on edistää tietojärjestelmien avoimuutta. Vuosittain jaettava palkinto myönnetään merkittävää työtä tämän tavoitteen eteen Suomessa tehneelle henkilölle tai organisaatiolle. Perinne sai alkunsa vuonna 2013, kun COSS ry palkitsi Open World Hero -nimityksellä Unelmakoulu-projektin. Kiertopalkintona on suomalaisen taiteilijan Virginie Loÿn lasimosaiikkipallo In the Nucleus, Ytimessä. Teoksen aiheena on Linus Torvaldsin työ avoimen lähdekoodin kehittäjänä ja se kuuluu sarjaan Suuria suomalaisia sankareita.

Michael ”Monty” Widenius on onnistunut toistamaan MySQL:n saavuttaman menestyksen MariaDB-tietokantajärjestelmän kanssa. ”Widenius on luovasti yhdistänyt hengen palon ja liiketoiminnan”, COSS ry:n hallitus perustelee valintaansa. Lisäksi Widenius on tukenut muita avoimen lähdekoodin yrityksiä. Näistä saavutuksistaan Widenius on vuonna 2014 ansainnut nimityksen Open World Hero.

 

Lisätietoja:
Martin von Willebrand, hallituksen puheenjohtaja, Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus – COSS ry
Puhelin: +358 9 177 613
Martin.vonWillebrand@hhpartners.fi

Timo Väliharju, toiminnanjohtaja, Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus – COSS ry
Puhelin: +358 50 330 3339
timo.valiharju@coss.fi

COSS.fi: Avoin kunta -aloite käynnistyi

Planet Fellowship (fi) | 10:11, Wednesday, 17 September 2014

avoinkunta

Jyrki Koskinen avasi aloitteen julkistuslounaan merkeissä

Avoin kunta on Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus – COSS ry:n jäsenten aloite, joka on suunnattu kunnille niiden toiminnan ja tietojenkäsittelyn kehittämiseksi. Aloitteen tavoitteena on auttaa kuntia ja kuntayhtymiä kehittämään avoimia, yhteensopivia järjestelmiä ja prosesseja osana kunnan kokonaisvaltaista kehittämistä kuntalaisten ja veronmaksajien parhaaksi. Aloitteeseen liittyvä toiminta käynnistettiin virallisesti Avoin Suomi 2014 -messuilla Helsingissä tiistaina 16.9.

Aloitteeseen liittyen kerätty tarjooma sisältää avoimuuden periaatteita toteuttavia tuotteita ja palveluita strategian laatimisesta kehitysprojekteihin ja palvelutuotantoon. Toiminnan käynnistyessä mukana on 36 toimittajaa ja lähes kaksisataa tuotetta tai palvelua terveydenhuollon ja sosiaalitoimen aloilta kuntalaisten sähköisiin palveluihin, sekä konsultoinnista työkaluihin ja laitekapasiteettiin. Tarjooma myös laajenee jatkuvasti.

 

 

 

avoinkunta3

Julkistus keräsi kiinnostuneita kuulijoita

 

Lue lisää:
Avoin kunta

Ota yhteyttä:
Timo Väliharju, toiminnanjohtaja, Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus – COSS ry
Puhelin: +358 50 330 3339
timo.valiharju@coss.fi

Jyrki Koskinen, Avoin kunta -työryhmän vetäjä, Oy IBM Finland Ab
Puhelin: +358 40 750 3451
jyrki.koskinen@fi.ibm.com

Wednesday, 10 September 2014

COSS.fi: Avoimen lähdekoodin ratkaisut apuna big datan käsittelyssä

Planet Fellowship (fi) | 09:35, Wednesday, 10 September 2014

Tekniikan kehittyessä tiedon kerääminen on tullut entistä helpommaksi ja sitä kerätään entistä enemmän. Käsite ”big data” kuvaa hyvin nykytilannetta, jossa datan määrä kasvaa helposti suureksi ja joissain tapauksissa jopa hallitsemattomaksi. Big datan tarkoitusta ei tulisi missään vaiheessa unohtaa – kerätty data pitäisi pystyä käsittelemään ja sen tulisi tuottaa lisäarvoa sen kerääjälle.

imagesRuotsalaislähtöiset yritykset Klarna ja Spotify ovat reagoineet kasvavaan datan määrään kehittämällä arkkitehtuuria datan käsittelyn helpottamiseksi. Klarnan haasteena on riskiarvioinnin monet eri tietolähteet, kun taas Spotifylla laaja käyttäjäkunta (kuukausittain noin 40 miljoonaa aktiivista käyttäjää) kerryttää
suuria määriä dataa.

spotifyJotta kerättyä dataa pystyttäisiin hyödyntämään tarkoituksenmukaisesti, on sen käyttöön kehitetty avoimen lähdekoodin ohjelmia. Esimerkiksi maksuratkaisujen tarjoaja Klarna ja musiikinjakopalvelu Spotify hyödyntävät molemmat avoimen lähdekoodin datankäsittelyohjelmia, joita ovat esimerkiksi Kafka, Spark ja Cassandra. Lisäksi Spotify on myös kehittänyt oman avoimen lähdekoodin ohjelman, Luigin, jota se käyttää jokapäiväisessä toiminnassaan. Kuten Spotifyn tuoteomistaja Mårdell sanoo, avoin lähdekoodi on Spotifyssa suosittu ja  sitä hyödynnetään paljon.

Edellä mainittujen ohjelmien lisäksi on myös monia muita datankäsittelyohjelmia,
kuten Hadoop ja Lambda. Oikeiden ohjelmien avulla suurista tietomassoista on mahdollista erottaa oleellinen ja muuttaa se hyödynnettävään muotoon. Koska organisaatioiden tilanteet ja tarpeet vaihtelevat aina tapauskohtaisesti, tulee myös ohjelmien käyttö suunnitella sen mukaan. Oikean ohjelman valitseminen onkin avainasemassa big datan käsittelyssä.

 

”We like open source and use it a lot at Spotify. You get help from the community to develop the open source software – it’s a win-win situation”
(Jimmy Mårdell, Spotifyn tuoteomistaja)

 

Lue lisää:
Computer Weekly
Wikipedia

Wednesday, 03 September 2014

COSS.fi: Ihmiset avainasemassa avoimien lähdekoodien projekteissa

Planet Fellowship (fi) | 11:30, Wednesday, 03 September 2014

Development processAvoimen lähdekoodin projektit vaativat osaamista – niin teknistä kuin sosiaalistakin. ”Less about code and more about people” -ajattelutapa tuleekin esille MongoDB:n varapääjohtajan Matt Asayn artikkelissa, jossa pohditaan avoimen lähdekoodin projektien onnistumista. Haastavimmaksi tekijäksi osoittautuu usein aktiivisten osallistujien saaminen mukaan projektiin.

Jotta projektiin saataisiin kiinnostuneita ja sitoutuneita osallistujia, tulisi Matt Asayn mukaan kiinnittää huomiota potentiaalisten kehittäjien ja rahoittajien motivointiin, päivittäiseen teknologiaan, hyviin kirjallisiin ohjeisiin ja ohjelmointikieleen. Lisäksi erityisen tärkeää on oikea ajoitus markkinatilanne huomioon ottaen.

Sen sijaan, että projektin vetäjä painottaisi yksipuolisesti sitä, miten asiat tulee hoitaa, voisi huomiota kiinnittää enemmän siihen, miksi jotain tehdään. Yhdysvaltalainen suunnittelija Vitorio Miliano onkin listannut asioita, joita projektiin osallistuvan tulisi tiedostaa. Osallistujien olisi tärkeä ymmärtää muun muassa projektin merkitys, heidän antamansa työpanoksen arvo ja projektiin osallistumisesta saatava arvo.

Kaiken kaikkiaan avoimen lähdekoodin projekteissa on kyse yhteisöllisyydestä ja halusta olla mukana toiminnassa ja sen kehittämisessä.

Lue lisää:

Readwrite

Open Source Desing

 

 

 

 

Permakultur

MODSPIL | 05:36, Wednesday, 03 September 2014

<iframe height="520" scrolling="no" src="http://modspil.dk/docs/permakultur/permakultur.html" width="640"> </iframe>


Hele sidste uge var jeg på et kursus i permakultur på Svanholm, der endte med at jeg og de andre deltagere fik overrakt vores permakultur-designcertifikat.

I går holdt jeg så foredrag om permakultur til Open Space Aarhus' månedlige Tech Talk Tuesday, og du kan se noget af resultatet herover. Du kan også downloade disse slides i PDF-format, hvis du foretrækker.

Overordnet set kan jeg sige, at permakultur er en designstrategi, der tillader os at producere fødevarer i balance med naturen, ikke alene uden at drive rovdrift på den, men uden at tage ressourcer fra den. En omlægning til permakultur nu kunne standse ødelæggelsen af naturen på en måde, som indførelse af rent økologisk landbrug ikke ville kunne, fordi man her mangler de overordnede principper, der sikrer, at naturens ressourcer ikke udpines. Men læs mere herover, og led selv efter endnu mere på nettet.

Friday, 29 August 2014

COSS.fi: Kiinalle oma käyttöjärjestelmä lokakuussa

Planet Fellowship (fi) | 13:25, Friday, 29 August 2014

Chinese_flag_(Beijing)_-_IMG_1104Kiinan uusin kansallinen käyttöjärjestelmä on valmistumassa lokakuussa. Kiinan valtio tiedotti aiheesta ensi kerran tammikuussa. Toistaiseksi nimettömänä pidetyn järjestelmän taustalla on pyrkimys irti ulkomaisista alustoista.

Uusi käyttöjärjestelmä on tarkoitus ottaa käyttöön ensin PC-koneilla ja myöhemmässä vaiheessa myös mobiililaitteilla. Sen on määrä tukea sovelluskauppoja, ja Kiinan valtion tavoitteena onkin, että uusi järjestelmä kilpailisi suoraan kansainvälisten suuryritysten kanssa. Järjestelmän odotetaan Kiinassa korvaavan ulkomaiset alustat myös mobiililaitteilla neljän vuoden kuluessa.

Kiina on kehittänyt omia käyttöjärjestelmiään aikaisemminkin. Vuonna 2000 se julkaisi viestintäministeriön tuella rakennetun Red Flag -järjestelmän, joka pohjautui Linuxiin. Red Flag ei koskaan saavuttanut toivottua asemaa, mutta Kiinassa uskotaan, että paranneltu versio siitä voisi edesauttaa paikallisen käyttöjärjestelmän vauhtiin pääsyä. Tämän perusteella voitaneen odottaa uudessakin käyttöjärjestelmässä hyödynnettävän avointa lähdekoodia.

 

Lisää aiheesta:
Tietoviikko
Computerworld
Engadget
PCMag

Tuesday, 26 August 2014

COSS.fi: Hollannin hallitus kehittää avoimen lähdekoodin verkkotallennustilaa

Planet Fellowship (fi) | 12:48, Tuesday, 26 August 2014

Hollannissa on kehitteillä avoimen lähdekoodin verkkotallennustila, jossa käyttäjät pystyvät luomaan kansioita, synkronoimaan sisältöjä ja käyttämään niitä helposti oheislaitteilla, verkkosivuilla tai älypuhelimella. Palvelun tarkoituksena on tarjota turvallista tallentamista ja tiedostojen synkronointia oheislaitteista ja alustoista riippumatta.

Ohjelmiston kehittämisessä on mukana yhteensä viisi organisaatiota, joihin kuuluvat esimerkiksi Hollannin vero- ja tullihallinto sekä valtioneuvosto. Ensimmäisen version verkkotallennustilasta on tarkoitus valmistua syyskuussa 2014.

Avoimen lähdekoodin ratkaisulla ohjelmiston tuottamisessa tavoitellaan riippumattomuutta palveluntarjoajasta. Koska palvelu toteutetaan avoimena, ulkomaalaiset yritykset eivät voi ostaa sitä ja saada käsiinsä Hollannin hallinnon asiakirjoja. Turvallisuus onkin yksi syy, miksi verkkotallennustila toteutetaan avoimena.

Tarkoituksena on, että mikä vaan hallituksen organisaatioista voi käyttää ohjelmistoa ja tarjota sitä esimerkiksi henkilöstölleen. Ohjelmisto tulee saamaan Euroopan unionin vapaiden ohjelmistojen lisenssin (EUPL).

Lue lisää aiheesta:

JoinUp

 

Friday, 22 August 2014

COSS.fi: Linux-osaajille suurta kysyntää – uudella sertifikaatilla todistat osaamisesi

Planet Fellowship (fi) | 08:49, Friday, 22 August 2014

linuxsysLinux-osaaminen on arvokasta ja Linux-säätiön kesäkuussa julkaiseman raportin mukaan myös liian vähäistä. Etenkin Linux-kehittäjien ja -järjestelmänvalvojien pulasta koituu ongelmia eurooppalaisille yrityksille. Ratkaisuna tähän ongelmaan ja osaamisen todentamiseen Linux-säätiö on julkaissut uuden serfiointi-ohjelman, jolla sekä uudet että kokeneet järjestelmäylläpitäjät voivat todistaa taitonsa. Suuret teknologiayritykset kuten HP, Dell, Oracle, IBM, Samsung ja Huawei ovatkin jo ottaneet tiedon sertifikaatista ilolla vastaan.

Ohjelma julkistettiin lehdistötiedotteella, jossa LinuxCon- ja OpenCloud -tapahtumien osanottajille tarjottiin tuhatta ilmaista tutkintoa seuraavien 500 henkilön suorittaessa sertifikaatin 50 dollarin alennushintaan. Normaalihinta verkossa on 300 dollaria.Testattavat voivat valita verkkokokeessaan kolmesta eri Linux-jakelusta, jotka ovat CentOS, openSUSE ja Ubuntu. Koe mittaa tosielämän ongelmien ratkomisen taitoja monivalintakysymyksiin vastaamisen sijaan.

Sertifikaatti on keskeinen osa Linux-osaamisen todentamista ja osaajien työllistymistä. 87 prosentilla eurooppalaisista it-pomoista on Linux-osaajan palkkaaminen asialistallaan ja 48 prosentilla on suunnitelmissa Linux-rekrytointien lisäys tulevan puolen vuoden aikana. Rekrytoijista 93 prosentilla on kuitenkin vaikeuksia löytää riittävän ammattitaitoisia osaajia ja yrityksiä.

Lue lisää:

Sertifikaattiohjelma
Linux-foundation adds new certification programme
Linux-osaajista huutava pula

Tuesday, 19 August 2014

COSS.fi: Torinon kaupunki siirtyy avoimeen lähdekoodiin – arvioidut säästöt 6 miljoonaa viidessä vuodessa

Planet Fellowship (fi) | 08:40, Tuesday, 19 August 2014

turinAiemmassa uutisessamme kerroimme, kuinka Italiassa kaikkien valtion organisaatioiden tulee suosia hankinnoissaan avoimia ohjelmistoja. Nyt ensimmäisenä  kaupunkina askeleen lähemmäs avoimuutta on ottanut Torino, jonka tavoitteena on olla ensimmäinen italialainen kaupunki, joka siirtyy avoimen lähdekoodin ohjelmistoihin. Riippumattomuus kaupallisista toimittajista kattaa kaikki hankinnat ja käyttöön on tarkoitus ottaa ainakin käyttöjärjestelmä Ubuntu sekä toimisto-ohjelmisto LibreOffice.

Ratkaisuun heijastaa Italian heikko taloustilanne ja mahdollisuus saavuttaa suuren luokan säästöjä julkisista kustannuksista. Muutoksen onkin arvioitu tuovan kaupungille viidessä vuodessa kuuden miljoonan euron säästöt. Yksi projektin johtajista Gianmarco Montanari mainitsee, että tietokoneisiin kohdistuvat säästöt ovat noin 20-40 prosenttia nykyiseen verrattuna. Siirtyminen alkaa syksyn aikana ja kestää puolitoista vuotta. Tavoitteena on siirtyä täysin avoimeen lähdekoodiin kaikissa kaupungin työntekijöiden 8300:ssa työkoneessa.

Lisää aiheesta:

Softpedia
It’s F.O.S.S.

<header class="site-header">
</header>

Thursday, 14 August 2014

COSS.fi: Irti toimittajalukosta ikäihmisille ja palvelukeskuksille suunnatulla avoimella kutsujärjestelmällä

Planet Fellowship (fi) | 11:13, Thursday, 14 August 2014

Toimittajalukko on tilanne, jossa tuotteen tai palvelun vaihtaminen on hankalaa, vaihdon kustannukset nousevat suuriksi ja järjestelmän kehittäminen on riippuvainen palveluntarjoajasta. Marko Suvila on puuttunut osaltaan tähän ongelmaan ideoimalla ikäihmisille ja palveluntuottajille avoimen kutsujärjestelmän, jonka ympärille on tarkoitus perustaa kehitysyhteisö. Likioma-projektissa työskennellessään hän huomasi nykyisten järjestelmien olevan sidoksissa toimittajaan, minkä takia esimerkiksi palvelukodin laajentuessa joudutaan ostamaan saman valmistajan tuotteita lisää tai vaihtamaan kaikki uusiin.

Avoimen lähdekoodin kutsujärjestelmän kehittämiseen voivat osallistua kaikki halukkaat eikä kenelläkään synny yksinoikeutta kehitystyön tulokseen. Avoin malli mahdollistaa paremmin myös osallistujien osaamisen hyödyntämisen projektissa. Avoimen kutsujärjestelmän kehitysprojektille on perustettu GitHub-palveluun organisaatio ja projektin työskentelytilana käytetään eri toiminnallisuuksille perustettuja säilytyspaikkoja (repositories). Tarkoitus on hyödyntää GitHub-palvelun tiketöintijärjestelmää, wikiä ja tiedostojen versionhallintaa.

Avoimiin tekniikoihin perustuva kutsujärjestelmän Suvila on suunnitellut ensisijaisesti kotona asuville ikäihmisille. Teknisesti järjestelmä voi hänen mukaansa koostua räätälöidyllä ohjelmistolla varustetusta älypuhelimesta, joka toimii tukiasemana kutsunapille. Tukiasema sijoitettaisiin asunnon keskeiselle paikalle niin, että yhteydet toimivat. Kutsunappi kulkee asukkaan mukana esim. ranteessa, kaulassa ja välittää tarvittaessa hälytyksen tukiaseman kautta päivystykseen.kutsujarjestelma1

Kutsujärjestelmän käyttö hätätilanteessa:

  1. Käyttäjä painaa nappia
  2. Tukiasema välittää hälytyksen eteenpäin
  3. Puheyhteys päivystykseen napin kautta tai asuntoon asennetun puheyksikön tms. kautta.

Suvilan mukaan kilpailutuksessa laatu pitää olla tärkein kriteeri eli sillä pitää olla suurin painoarvo pisteissä. Tällä hetkellä kilpailutukseen tuntuu kuitenkin vaikuttavan eniten tuotteen ominaisuudet tai palvelun sisältö. Joskus jopa käy niin, että tuotteen ominaisuudet ratkaisevat jo voiton tarjousvaiheessa. Toisin kuin perinteisessä kilpailutuksessa avoimen kutsujärjestelmän ollessa tuotteena kilpailutuksessa kaikki toimijat ovat samalla viivalla. Hän kannattaa mallia, jossa ainoastaan laadulla pystyy kilpailemaan ja mukaan kilpailutukseen voi osallistua kuka vain ilman omaa tuotetta.

 

Heräsikö kiinnostus? Ota rohkeasti Markoon yhteyttä ja osallistu kehitystyöhön.

Lisää kutsujärjestelmästä ja sen teknisestä toteutuksesta Marko Suvilan blogissa
Sähköposti: marko.suvila@likioma.fi

Wednesday, 13 August 2014

COSS.fi: Laajempaa innovointia ja toimivampia teknologiaratkaisuja tieteen ja tutkimustyön muuttuessa avoimemmaksi

Planet Fellowship (fi) | 08:46, Wednesday, 13 August 2014

Avoimen lähdekoodin ohjelmistot sekä laitteistot ovat ottaneet tukevan jalansijan tieteessä tutkimustyön muuttuessa jatkuvasti avoimemmaksi. Avoimet teknologiaratkaisut ovat keskeinen osa murrosvaihetta, sillä ne muokkaavat akateemista kulttuuria ja ovat jo saaneet monet tutkijat osallistumaan avoimempaan tutkimustulosten jakamiseen teknologian avulla. Avoimuus ja avoimen lähdekoodin hyödyntäminen koetaan edellykseksi innovaatioiden leviämiselle niiden synnyttäessä paremmat mahdollisuudet tutkimustulosten arvioimiseen ja hyödyntämiseen.

Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnisti tänä vuonna Avoimen tieteen ja tutkimuksen hankkeen vuosille 2014-2017 tiedon saatavuuden ja avoimen tieteen edistämiseksi. Tavoitteena hankkeessa on, että vuoteen 2017 mennessä Suomi nousee johtavaksi maaksi tieteen ja tutkimuksen avoimuudessa. Avoimen tieteen mahdollisuudet on tarkoitus hyödyntää laajasti yhteiskunnassa ja avoimuuden periaatteiden tulee kattaa myös tutkimusympäristö tutkimusvälineineen, laitteineen ja palveluineen. Tällöin tutkimus on tarpeeksi läpinäkyvää muiden arvioitavaksi ja hyödynnettäväksi. Avoimessa ohjelmistojen kehitysmallissa sekä ideat että toteutukset ovat kaikkien nähtävissä ja hyödynnettävissä.

cern2

Avoimuuden periaatteista on myös suurta hyötyä kerättäessä suuria määriä dataa kuten Euroopan hiukkasfysiikan tutkimuskeskus CERN esitteli esityksessään heinäkuun lopussa Open Source Conventionissa Yhdysvalloissa. CERN kerää valtavia määriä dataa kiihdytinputkiensa tuhansista ilmaisimista, jotka Sijaitsevat Ranskan ja Sveitsin rajalla lähellä Geneveä. Vuosia sitten tutkimuskeskus ymmärsi, että sen haasteet datan hallinnoimisessa olisivat liian suuret ilman avoimen lähdekoodin omaksumista. Puheessaan CERN paljasti, että se on työllistänyt useita avoimen lähdekoodin avustajia, kehittänyt oman tieteellisen Linux-jakelun ja ottanut aktiivisesti osaa avoimen lähdekoodin laitteistojen ja ohjelmistojen kehitystyöhön. Myös Openstack-pilvialusta sekä ohjelmistot kuten Puppet ja Ceph ovat keskeisessä roolissa osana laajaa avoimen lähdekoodin ohjelmistojen työkalujen ja tuotteiden valikoimaa.

The Inquierin kolumnisti Egan Orionin mukaan CERN teki oikein kääriessään hihat ja sitoutui avoimeen lähdekoodiin pohjatasolta kehittämällä laitteistojen ja ohjelmistojen infrastruktuuria yhdessä yliopistojen ja IT-alan yritysten kanssa sen sijaan, että olisi etsinyt ulkoistusta kaupallisilta myyjiltä. Hänen mukaansa organisaatiot, jotka ottavat oppia CERN:n menestyksestä avoimen lähdekoodin omaksumisessa tulevat saavuttamaan valtavia hyötyjä ja kilpailuetuja muihin nähden, tästä hetkestä lähtien.

 

Lue lisää:

avointiede.fi
opensource.com
theinquirer.net

Thursday, 07 August 2014

COSS.fi: Haltu mukana EduCloudin kehityksessä – yhteistyöllä ja avoimuudella erinomaisia tuloksia

Planet Fellowship (fi) | 11:58, Thursday, 07 August 2014

Haltu Oy:n Ilkka Hakkari kuuli EduCloud-projektista ensimmäisen kerran syksyllä 2013. Tämän vuoden keväällä hankkeen käynnistyessä Ilkka alkoi käsittää, mistä hankkeessa oikeastaan oli kyse: Suomeen oli viimein tulossa kansallisen tason järjestelmä siihen, mihin Haltu oli jo useamman vuoden pyrkinyt Unelmakoulu-projektin parissa.

Kun Tieteiden talolla huhtikuun alussa järjestettiin projektin ensimmäinen design day, oli Ilkka paikalla muiden mukana. Tilaisuudessa alkoi selkeytyä, mitä ajatuksia hankkeen taustalla oli ja miksi järjestelmä haluttiin pystyttää. ”Oli hienoa, kuinka yli 20 keskenään erilaista toimijaa saatiin samaan tilaan keskustelemaan yhdessä”, Ilkka kertoo. Hän ei kuitenkaan vielä tuolloin osannut arvioida, mikä hankkeen todellinen laajuus ja oma rooli siinä vielä tulisi olemaan.

haltu_ilkka2EduCloudin toinen design day toukokuussa oli käänteentekevä Ilkan kannalta. Tilaisuudessa ilmoitettiin Tampereen Demolaan koostetun kesätiimin aloittavan työskentelyn EduCloud-konseptin yhden keskeisen osa-alueen eli avoimen markkinapaikan, basaarin, parissa. Lisäksi päätettiin, että mukana olevista toimijoista Haltu, Unelmakoulu, Ubiikki Oy ja Peda.net lähtisivät yhdessä miettimään ratkaisua toteutukseen. Nämä neljä tapasivatkin pian Tampereella ja määrittelivät kertaheitolla ehdotuksensa API-toteutuksesta, jolla basaari, sisällöntuottajat ja oppimisjärjestelmät voisivat keskustella keskenään. Ehdotus toimitettiin Demolan tiimille ja Ilkan rooli hankkeessa alkoi kasvaa.

Demolan tiimi on ensimmäistä kertaa tekemässä palvelua opetuspuolelle, ja näin ollen apua tekniikoissa ja opetusympäristöissä on kaivattu. Demola ja Haltun toimisto sijaitsevat lähellä toisiaan, joten Ilkka on viettänyt paljon aikaa tiimin kanssa. Oppimisympäristöjen parissa työskennelleestä Ilkasta onkin tullut tiimille eräänlainen neuvonantaja. Muutaman kerran tiimi on lähettänyt Ilkalle kysymyksiä sähköpostitse, jolloin tämä on vastausten näpyttelyn sijaan mennyt paikan päälle kertomaan omat näkemyksensä kunkin vaihtoehdon hyvistä ja huonoista puolista – usein tussitaululle piirtämällä havainnollistaen. Lopulliset päätökset Ilkka on kuitenkin jättänyt tiimin käsiin: ”Ei ole minun tehtäväni sanella, miten mikäkin tulisi toteuttaa.”

Demolan tiimi on kesän aikana edennyt huimaa vauhtia alustan rakentamisessa, ja tiimin Scrum Master Vesa Härkönen Sampo Software Oy:ltä uskookin, että ”Ilkan apu on ollut ehdottoman tärkeää, että tässä projektissa ollaan päästy näin pitkälle.” Ilkalle itselleen hankkeeseen osallistuminen on ollut helppoa ja mielekästä. ”Tekemisen ja avoimuuden henki” on Opetus- ja kulttuuriministeriön projektipäällikkö Jarkko Moilasenkin mukaan kuvannut Demolan ja yritysten välistä yhteistyötä. Hän kokee, että basaarin synnyttäminen tällä mallilla on toiminut erittäin hyvin ja kannustaa muitakin liittymään mukaan yhteisiin talkoisiin.

Ilkan mielestä juuri tällainen asennoituminen on ollut parasta koko projektissa: siis se, että viralliseltakin taholta on esitetty tahtoa kaupallisten toimijoiden työskentelemisestä yhdessä suomalaisten oppijoiden eteen avoimia ratkaisuja hyödyntäen. ”Olen jäänyt Ilkasta siihen käsitykseen, ettei hän tee tätä rahasta tai työn vuoksi, vaan koska haluaa olla mukana rakentamassa Suomen opetusta”, vahvistaa Vesa Härkönen. Ilkan mielestä Suomen tehtävänä on toimia EduCloudissa käytettävän teknologian edelläkävijänä ja innovatiivisena toimijana, joka tuo ennakkoluulottomasti uusia trendejä alalle. ”Meillä on kaikki edellytykset siihen, jos vain niin haluamme”, hän maalailee.

 

Lue lisää ja osallistu:
GitHub
LinkedIn-keskusteluryhmä

Tuesday, 05 August 2014

COSS.fi: Toulousen kaupungin siirtyminen LibreOfficeen tuonut miljoonasäästöt

Planet Fellowship (fi) | 08:46, Tuesday, 05 August 2014

Ranskan neljänneksi suurin kaupunki Toulouse on säästänyt tähän mennessä miljoona euroa vaihtamalla kaikki työpisteensä käyttämään avoimen lähdekoodin toimisto-ohjelmisto LibreOfficea. Open Source Observatory and Repositoryn teettämässä tutkimuksessa kerrotaan, että avoimista ohjelmistoista ja avoimesta lähdekoodista on tullut vakiintunut osa kaupungin monipuolista digitaalista politiikkaa. Avoimen mallin kerrotaan edistävän taloudellista kehitystä sekä lisäävän alueen työllisyyttä.

LibreOfficeen siirtyminen on yksi keskeisimmistä projekteista kaupungin IT-strategiassa. Useat tuhannet kaupungin ja metropolialueen kymmenestä tuhannesta työntekijästä käyttävät sitä päivittäin. Muutos alkoi vuonna 2012 edellisenä vuonna tehdyn poliittisen päätöksen jälkeen. Siirtymässä kesti puolitoista vuotta ja nyt 90 prosenttia koneista pyörittää LibreOfficea. Siirtyminen on jo tuottanut kaupungille runsaasti säästöjä sillä lisensioidut ohjelmistopaketit maksoivat 1.8 kolmelta vuodelta kun taas siirtymiskustannukset maksoivat yhteensä 800 000 euroa. Kustannussäästöjä on siis saavutettu jo miljoona euroa ja enemmän on odotettavissa.LibreOffice_logo
Tutkimuksen mukaan avoimen lähdekoodin politiikkaa lähdettiin toteuttamaan 2008. Toulousen metropolialueen syntyminen johti kaupungin kahden IT-osaston sulautumiseen. Samanaikaisesti uusi tietohallintojohtaja otti aktiivisen lähestymistavan avoimen lähdekoodin hyödyntämisessä ja näin sen käyttö nousi korkeammalle tasolle. Tämä tosin toteutui asteittain, sillä poliittisella tasolla avoimen lähdekoodin asemasta kiisteltiin säännöllisesti. Nykyisin kaupungilla on myös käytössään useita nettisivuja, web-sovelluksia sekä intranet-portaaleja, jotka ovat kaikki avoimien ohjelmien tukemia.

Viime keskiviikkona LibreOfficesta julkaistiin myös uusi päivitys, joka toi mukanaan muun muassa paremman asiakirjojen yhteensopivuuden, intuitiivisen taulukkojen käsittelyn, 3D-mallit sekä kommenttien hallinnan. Vuoden 2011 syyskuussa ohjelmiston olivat ladanneet vain 10 miljoonaa käyttäjää, mutta nykyisin ohjelmistoja käyttävät jo noin 80 miljoonaa ihmistä ympäri maailmaa. LibreOfficea hallinnoiva Document Foundation on luottavainen, että 200 miljoonaa käyttäjää saadaan täyteen vuosikymmenen loppuun mennessä. Säätiön puheenjohtaja Thorsten Behrensin mukaan LibreOffice–projekti osoittaa, että suuri avoimien ohjelmistojen yhteisö voi elää ja kukoistaa työasemien vapauttamisessa ilman ohjelmistomyyjän asiakasuhteita.

 

Lisää aiheesta:

Toulouse saves 1 million euro by migrating all its desktops to LibreOffice
LibreOffice makes its case as open source alternative to MS Office
Libreoffice 4.3: The best open-source office suite gets better

Friday, 01 August 2014

COSS.fi: Microsoftin strategia murroksessa: uusi suunta on avoin

Planet Fellowship (fi) | 10:38, Friday, 01 August 2014

Microsoft-RedmondMicrosoftin tuotteet ja kehitystyö on totuttu näkemään avoimuuden vastakohtana. Viikko sitten yhtiö kuitenkin ilmoitti aikomuksistaan muuttua avoimemmaksi jakamalla aiempaa enemmän tietoa teknologioistaan ja tekemällä yhteistyötä avoimen lähdekoodin yhteisöjen kanssa. Microsoft on toiminut jossain määrin avoimen lähdekoodin parissa jo joitakin vuosia, mutta todellista muutosta lupaa uusi pääjohtaja Satya Nadella, jonka visiona on avoimempi Microsoft.

Miten uusi linjaus sitten näkyy Microsoftilla? Se avasi viime vuoden lopulla oman sivun GitHub-palveluun, jossa kehittäjillä on mahdollisuus jakaa avoimen lähdekoodin ohjelmistohankkeitaan. Lisäksi yhtiö on perustanut avoimelle toiminnalleen omistetut Openness-verkkosivut sekä ylläpitänyt vuodesta 2006 lähtien omaa GitHubin kaltaista CodePlex-palveluaan, josta löytyy paljon avoimen lähdekoodin sisältöä. Microsoft kertoo tavoittelevansa näillä toimilla paremman yhteentoimivuuden ja valinnanvapauden tarjoamista asiakkailleen ja kehittäjille koko toimialalla.

Microsoft kertoo murroksen näkyvän sen työskentelytavoissa muiden alan toimijoiden kanssa, asiakkaiden kuuntelemisessa sekä suhtautumisessa pilvipalveluihin, -työkaluihin ja -tukeen. Talouslehti Forbesin haastattelussa Reconnixin teknologiajohtaja Steve Nice suhtautuu kuitenkin kriittisesti Microsoftin ilmoitukseen. Kuten Nice huomauttaa, tuntuu äkillinen suunnanmuutos epäjohdonmukaiselta Microsoftin taisteltua vuosia avoimen lähdekoodin innovaatioita vastaan. ”Microsoft tuntuu toimivan ennemminkin pakon sanelemana kuin omasta tahdostaan”, kuvailee Nice. Hän väittääkin muutoksen takana olevan yksinkertaisesti pyrkimys vallata jalansijaa pilviteknologioista, joissa avoin lähdekoodi on ratkaisevassa roolissa. Microsoftin markkinoiman käänteen realisoitumista arvioidessa tuleekin muistaa, että suurin osa Microsoftin tuloista tulee -ainakin toistaiseksi- suljetuista ohjelmistoista ja avoimen lähdekoodin projektit ovat vain pieni osa sen kokonaistoimintaa. Toisaalta vaikka käänne onkin odottamaton, voimme vain toivoa, ettei Nice ole oikeassa. Kuten hän itsekin toteaa ”Microsoftin kokoinen kumppani voi olla vain hyvä asia avoimen lähdekoodin liikkeelle”.

 

Lisää aiheesta:
Tietoviikko
CNET
Nextgov
Microsoft UK Faculty Connection
Forbes

Wednesday, 30 July 2014

COSS.fi: Avoin lähdekoodi ratkaisuna uhanalaisten kielten pelastamiseen

Planet Fellowship (fi) | 08:40, Wednesday, 30 July 2014

Maailmassa on reilut 6000 kieltä, joista 386:lla on yli miljoona puhujaa kullakin kattaen yhteensä 94 prosenttia maailman väestöstä. Pienempiä kieliä kuolee UNESCO:n mukaan noin 14 päivän välein ja on arvioitu, että vuosisadan loppuun mennessä puolet tänä päivänä puhutuista kielistä on kuollut. Kielten kuollessa mukana katoaa myös arvokasta tietoa ihmisen ajattelusta ja eri kulttuureista. Tästä syystä on tärkeää, että kieli on digitaalisesti vahva ja helpommin omaksuttavavissa myös tuleville sukupolville. Avoimen lähdekoodin ratkaisujen hyödyntäminen osana kielten pelastustyötä on kasvanut vauhdilla, josta osoituksena toimivat viimeaikaiset tapahtumat Euroopassa ja Aasiassa.

Pyreneitten niemimaalla viisi ohjelmistojen lokalisoinnin parissa työskentelevää ryhmää ovat kutsuneet suuret avoimen lähdekoodin ohjelmistoprojektit liittymään työpajaansa 4.-5. lokakuuta Espanjan Santiago de Compostelaan. Ryhmät haluavat jakaa yhteiset uhanalaisten ja vähemmistökielten lokalisaatioon liittyvät ongelmat ja parantaa avoimen lähdekoodin projektien välistä yhteistyötä. Ryhmien tarkoituksena on tavata kääntäjät, jotka työskentelevät Mozillan, LibreOfficen, Apachen, OpenOfficen, Gnomen, KDE:n, Debianin, Fedoran ja Cyanogenmodin parissa sekä kaikki avoimien ohjelmistojen kääntämisestä kiinnostuneet. Ohjelmistot on tarkoitus kääntää aragonian, asturian, katalaanin, baskin ja galegon kielille.Overview of Vitality of the World’s Languages

Myös Intiassa, jossa tilanne on vakava 197 kielen ollessa uhanalainen, aktiivinen ryhmä angika-kielen puhujia pelastaa omaa kieltään teknologian avulla. Ryhmän perustajan ja avoimen lähdekoodin asiantuntijan Rajesh Ranjanin mukaan uhanalaisen kielen siirtäminen avoimen lähdekoodin alustoille on tärkeä ponnistus sekä angika-kielelle että koko maailmalle. Toiminnan alkuvaiheessa hän järjesti seminaarin, johon saapui useita kirjoittajia, runoilijoita, kielitieteilijöitä ja journalisteja. He kaikki tiedostivat tarpeen kielen siirtämisestä käyttöjärjestelmiin, mihin avoimen lähdekoodin yhteisö vastasi tarjoamalla apuaan. Bhasha Ghar -nimisen ryhmän ansiosta kuoleva kieli on nyt elossa avoimen lähdekoodin alustalla ja Ranjan uskoo sen olevan mahdollista muidenkin kielten kohdalla. Hänen kokemuksensa mukaan yksittäisen kielen pelastaminen ei ole liian suuri haaste kenellekään – varsinkaan avoimen lähdekoodin yhteisölle.

 

Lähteet:
Can the FOSS community save 197 endangered Indian languages?
Iberian minority language groups reach out open source
UNESCO’s Atlas of the World’s Languages in Danger Statistics

Muita uutisia aiheesta:
Madison Andrews: On endangered languages and-open source efforts to preserve them
Indigenous tweets: How open source holds the future to endangered languages

Tuesday, 29 July 2014

COSS.fi: Valenciassa miljoonasäästöt avoimilla ratkaisuilla

Planet Fellowship (fi) | 08:05, Tuesday, 29 July 2014

Escudo_de_la_Generalitat_Valenciana_editValencian itsehallintoalueella on käynnissä useita avointen ohjelmistojen projekteja. Hiljattain alueen hallitus kertoi säästävänsä noin 36 miljoonaa euroa yhdeksässä vuodessa käyttämällä koulujen tietokoneissa Linuxia. Yli 110 000 tietokoneessa alueen kouluissa on käytössä niitä varten kehitelty Lliurex-käyttöjärjestelmä, joka on muunnelma Edubuntu Linuxista.

Lliurexista julkaistiin heinäkuun alussa uusi versio, joka tulee helpottamaan PC-laitteiston ylläpitoa ja hallintaa alueen kouluissa. Uuden version hyötyihin lukeutuu myös tulostuskustannusten aleneminen. Lisäksi versiossa on uutena ominaisuutena LliureX-Lab -sovellus, joka tarjoaa tukea kielenopetukseen ja mahdollistaa muun muassa ryhmävideokonferenssit.

Lliurexin lisäksi Valenciassa käytetään LibreOfficea toimisto-ohjelmistona. Se on käytössä kaikissa 120 000 hallinnon tietokoneessa ja alue säästää sen ansiosta 1,5 miljoonaa euroa vuodessa.

 

Lue lisää:
JoinUp
Tietoviikko