Planet Fellowship (gmq)

Tuesday, 10 January 2017

COSS.fi: EduCloud edistää digitaalisten opetusvälineiden avointa käyttöä

Planet Fellowship (fi) | 11:59, Tuesday, 10 January 2017

EduCloud Alliance on avoimeen teknologiaan perustuva liiketoimintalähtöinen ryhmittymä, jonka tarkoituksena on edistää ja rakentaa oppimisteknologian ja sisältöjen digitaalista markkinaa rakentamalla yhteistä standardia. ECA:ssa on mukana tällä hetkellä 16 jäsentä, joista suurimpina opetus- ja kulttuuriministeriö sekä kustannusyhtiöt Edita Publishing, Otava ja Sanoma Pro.

ECA:n vahvuutena on osallistujajoukon monimuotoisuus, johon kuuluu edustajia niin julkiselta kuin yksityiseltäkin sektorilta. “Tarkoituksena on yhdistää toimialaa ja saada toimijoita keskustelemaan saman pöydän ympärillä tekniikasta sekä standardoimaan asioita, jotta saadaan yhteentoimivuutta”, kertoo opetus- ja kulttuuriministeriössä työskentelevä kehittämispäällikkö Jarkko Moilanen.

Merkittävimpiä aikaansaannoksia ovat olleet avoimen ekosysteemin lisäksi ECA-standardi 1.0, kertakirjautumisen toteuttaminen ja näiden jalkauttaminen. “ECA-standardin versio 1.0 on julkaistu ja nyt sitä voidaan laajentaa. Standardi alkaa olemaan jo hyvällä mallilla ja se on joissakin määrin jalkautunut jo kentälle” arvioi Moilanen.  

Lisäksi tiedonjako on ollut keskeisessä roolissa. “Arvokkain asia osallistumisessa on ollut tiedon jakaminen ja yhteisten toimintatapojen luominen. Myös MPASS.id on tärkeä ja hyödyllinen keino kirjautumishaasteiden ratkaisemiseen”, Editan kehitysjohtaja Kalle Huhtala kommentoi.

Toimintaan ja kehitystyöhön pääsee mukaan koska vain. Osallistua voi erilaisissa jäsenyysrooleissa esimerkiksi keskustelemalla, ottamalla kantaa tai tuomalla mukaan ohjelmistokoodia. Vuoden 2017 tavoitteena on lisätä jäsenkuntaa erityisesti oppimisanalytiikan alueen toimijoiden piiristä. Myös Huhtala pitää oppimisanalytiikkaan panostamista tärkeänä. “Jatkossa analytiikkaan keskittyminen on hyvä ajatus. Yhteisten mallien kehittäminen ja tiedon jakaminen vähentävät yksin puuhastelua ja lisäävät yhdenmukaisuutta. Lisäksi koska kaikilla on rajalliset resurssit, on ECA mahdollistanut aivan eri tavalla kertakirjautumisen toteuttamisen samoin kuin tulevaisuudessa analytiikankin tekniset ratkaisut. Muuten kuin ECA:n kautta näistä voisi olla vaikea saada tietoa”.

“ECA:n pohjatyön tulokset alkavat nyt materialisoitua Suomen oppimisekosysteemissä ja tuotoksia aletaan viemään eteenpäin kansainvälisesti”, tiivistää vuosina 2015 ja 2016 ECA:n puheenjohtajana toiminut Jussi Hurmola. “Ekosysteemin rakentamiseen ei yksittäisellä kansallisella toimijalla ole resursseja. Käyttämällä kansallisia investointeja, voimme jatkaa oppimisen kärkimaana. Ainoa tapa luoda luottamusta eri toimijoiden välille on avoimuus.”

Mikäli kiinnostuit ja haluat kuulla lisää osallistumismahdollisuuksista, olethan meihin yhteydessä!

 

Lisätietoja:

Timo Väliharju, COSS ry
+358 50 330 3339
timo.valiharju(a)coss.fi

 

 

Wednesday, 04 January 2017

COSS.fi: WordPress – Avoimen lähdekoodin muokkautuminen vuosien saatossa

Planet Fellowship (fi) | 11:09, Wednesday, 04 January 2017

 

WordPressin lähdekoodin muokkautumisessa ei ole vältytty virheiltä eikä bugeilta. Useita kertoja vuoden aikana julkaistaan uusia versioita ohjelmasta ja päivä päivältä korjataan vanhoja virheitä ja uusia ominaisuuksia lisätään. Se miten avoimen lähdekoodin ohjelmisto kehittyy on toisinaan tehokasta, toisinaan taas sotkuista, mutta koko ajan julkista ja avointa uusille ideoille ja kehitykselle.

Muutosoikeudet WordPressin lähdekoodiin on koko sen historian aikana luovutettu alle 60 käyttäjälle. Jokaiselle näistä käyttäjistä kohdistuva valta ja vastuu on suuri, sillä WordPressin uusimman version latauksiakin on jo noin 21 miljoona, puhumattakaan edellisestä joka kaksinkertaistaa lukeman. Se, mikä määrä lähdekoodiin kohdistuu muokkauksia viikoittain on päätähuimaavaa, sillä esimerkiksi touko-kesäkuun vaihteessa koodia muokattiin 58 kertaa. Tähän kehitystyöhön osallistui 23 eri ihmistä. WordPressin koodi on tallennettu versionhallintajärjestelmään, josta on mahdollista tarkastella ohjelman koko historiaa kaikkine kommentteineen, joissa ei sarkastiselta huumorilta, tylsiltä toteamuksilta ja valaisevilta yksityiskohdilta säästytä.

Tähän asti WordPress on käännetty useille kielille ja sen toiminnallisuutta on mahdollista laajentaa lisäosien avulla. Ohjelmisto on monien satojen ihmisten yhteistyön tulos. Yhtenä ennätyksenä tähän päivään mennessä voidaan pitää versiota 4.4, jonka saatetiedoissakin kiitetään 471 eri ihmistä.

Mikrobitin artikkeli WordPressin kehityksestä tarkentaa yksityiskohtia WordPressin kehityksestä vuosien varrella ja selventää esimerkiksi sitä, miten suppilomainen on ohjelmiston käyttäjiltä tulevan vapaamuotoisen palautteen matka bugiraportiksi tai kehitysehdotukseksi ja lopulta muutokseksi lähdekoodissa. Artikkelissa tutkitaan myös esimerkkejä siitä, millaisia muutoksia ja kommentteja WordPressin historiaan mahtuu.

 

Lue lisää aiheesta:

Näin WordPressin kehitys etenee – 11 vaihetta

WordPress pala palalta – Näin avoimen koodin blogialustaa kehitetään

 

Tuesday, 03 January 2017

COSS.fi: Matkustaminen avartaa

Planet Fellowship (fi) | 10:27, Tuesday, 03 January 2017

 

Kirjoitan tätä blogia telluksen toisella puolella, Australiassa. Täällä on kauniita rantoja, rento kulttuuri, rikas luonto, lämmin ilmasto ja paljon muitakin asioita joita tulen varmasti kaipaamaan. Täällä on myös asioita joita en tule kaipaamaan ja joita en halua tuoda tuliaisina Suomeen. Kuten aina, kaikkialla on hyvät ja huonot puolensa, mutta on päivän selvää, että näiden asioiden ymmärtäminen ei ole mahdollista ilman avointa mieltä ja matkailua. Matkailu avartaa, ja palaan kotiin entistä rikkaampana.

 

Suljetussa tilassa (siilossa) voimme olla maailman parhaita ja elää täydellisessä maailmassa, vaikka oikeasti emme juurikaan tietäisi tai ymmärtäisi. Avointen käytäntöjen avulla myös kunnista ja kuntaorganisaatiosta voi tulla rikkaampia. Uusien avointen toimintamallien oppiminen ja toimintojen tehostaminen on mahdollista jos organisaatio on valmis lähtemään matkalle kokeilemaan jotain uutta.

 

Avoimet ratkaisut on käsitteenä laaja. Avoimet ratkaisut eivät tarkoita ainoastaan avoimen lähdekoodin ohjelmistoja vaan myös käytäntöjä, tietoa, sopimuksia, kommunikointia ja kulttuuria. Kyse ei siis ole ”ATK:stä” vaan jostain aivan muusta. Teknologia on toki merkittävässä roolissa uusien toimintamallien käyttöönotossa ja toimintojen tehostamisessa, mutta vetävänä voimana toimivat ihmiset, ja ei siis IT-yksikkö.

 

Kehityksen edellytyksenä kohti avoimia käytäntöjä ja kulttuuria on kyky tarkastella asioita avoimesti ja ymmärtää omat vahvuudet ja heikkoudet. Vaikeinta, mutta samalla tärkeintä on kyky luopua vanhoista käytännöistä. Uusien asioiden oppiminen on usein helpompaa kuin aikaisemmin opittujen asioiden korvaaminen uusilla paremmilla opeilla.

 

Muutos vaatii johdon tukea ja kannustusta. Se vaatii myös keskustelua, avointa kommunikointia ja selkeää ja ymmärrettävää raportointia. Toimintojen tulee olla helposti omaksuttavissa ja käytettävissä. Työvälineitä muutosjohtamisen rinnalla / tukena ovat esimerkiksi datan visualisointi, analytiikka ja palvelumuotoilu. Avointa kulttuuria tukee esimerkiksi avoimen lähdekoodin ohjelmistot ja ratkaisut, avoin data ja avoin informaatio.

 

Kannustan kuntasektoria matkalle oppimaan, kokeilemaan ja omaksumaan uusia avoimia käytäntöjä. Tärkeintä on, että ymmärrämme yhdessä, ohjaamme laivaa oikeaan suuntaan, ja luomme ja ylläpidämme hyvinvointia asiakkaat huomioiden: kuntalaiset, poliittiset päättäjät ja virkamiehet.

 

Teksti:

Mikko Malmgren, Malmcon

 

Monday, 02 January 2017

COSS.fi: Open Government Partnership kiinnostaa yhä useampia maita

Planet Fellowship (fi) | 12:14, Monday, 02 January 2017

 

Pariisin OGP Summit 2017:n aikana Saksan ja Luxemburgin johto ilmoittivat liittyvänsä Open Government Partnership kumppanuusohjelmaan.  Huippukokouksen aikana myös Pakistan, Burkina Faso ja Jamaica ilmoittivat aikeistaan liittyä instituutioon. Myös Marokon oletetaan liittyvän jäseneksi. Näiden maiden lisäksi Senegal, Afghanistan, Madagascar ja Haiti harkitsevat liittymistä.

Ranskan ja OGP:ta johtavan World Resources Institute:n mukaan uusien jäsenmaiden kanssa painotetaan ranskaa puhuvia Afrikan maita, Eurooppaa ja Aasiaa. Näiltä alueilta aiotaan tuoda mukaan pieni määrä uusia instituution jäseniä, erityisesti maita jotka aikovat tulevaisuudessa johtavaan rooliin. Nämä maat astuisivat jo olemassa olevien jäsenmaiden rinnalle.

 

Mikä OGP?

 

OGP eli Open Government Partnership on multilateraalinen aloite, jonka tavoitteena on turvata valtioiden konkreettiset sitoumukset edistää avoimuutta, parantaa kansalaisten asemaa, taistella korruptiota vastaan ja valjastaa uusia teknologioita vahvistamaan maan hallintoa.

Jäseneksi päästäkseen osallistujamaiden tulee hyväksyä korkean tason Open Government -julistus, toimittaa maan toimintasuunnitelma, joka on kehitetty julkisen konsultaation avulla ja sitoutua itsenäisesti raportoimaan suunnitelman etenemisestä.

OGP aloitti virallisesti toimintansa 20. syyskuuta 2011, kun 8 perustajajäsentä (Brasilia, Indonesia, Meksiko, Norja, Filippiinit, Etelä-Afrikka, Iso-Britannia ja Yhdysvallat) hyväksyivät Open Government julistuksen. Sittemmin OGP on hyväksynyt jo 67 maata kumppanuusohjelmaan.

 

Lisää aiheesta:

https://joinup.ec.europa.eu/community/opengov/news/germany-and-luxembourg-joined-ogp

http://www.opengovpartnership.org/

 

Wednesday, 21 December 2016

COSS.fi: Ranska ja Saksa: ”Avoin lähdekoodi on avaintekijä digitaalisissa innovaatioissa.”

Planet Fellowship (fi) | 08:55, Wednesday, 21 December 2016

 

”Avoin lähdekoodi on avaintekijä digitaalisiin innovaatioihin”, toteavat Saksan ja Ranskan hallitukset German-French digital conference:n päätöspuheenvuorossa 13.Joulukuuta.

 

Konferenssiin osallistui liike-elämän edustajia ja poliitikkoja mukaan lukien Saksan liittokansleri Angela Merkel ja Ranskan presidentti Fracois Hollande. Yhdessä maat haluavat ajaa eteenpäin digitaalista muutosta taloudessa ja teollisuudessa.

 

Innovation and new technology -julistuksen artikla 8:n mukaan: ”Avoimen lähdekoodin ohjelmisto on ratkaiseva avaintekijä innovaatioille. Saksa ja Ranska työskentelevät yhdessä varmistaakseen, että teollisuutensa voivat hyötyä avoimen lähdekoodin ohjelmistoista.”

 

Ranskan Conseil National du Logiciel Libre (CNLL), eli vapaata ohjelmistoa ja kolmea sataa tietoteknisen alan yritystä edustava kauppajärjestö on erityisen tyytyväinen lausuntoon, sillä se liittää vapaan ohjelmiston innovaatioihin. Tätä liitosta pidettiin riidanalaisena pari vuotta sitten. Kuitenkin jo vuodesta 2015 innovaatio ja avoin lähdekoodi ovat olleet Paris Open Source Summit:n pääteemoja ja CNLL on ollut mukana järjestämässä vuosittaista konferenssia.

 

Lue lisää konferenssista täältä

Tuesday, 20 December 2016

COSS.fi: COSS toimii avoimuuden asialla

Planet Fellowship (fi) | 06:47, Tuesday, 20 December 2016

 

Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus – COSS ry:n tavoitteena on edistää avoimen lähdekoodin, avoimen datan, avoimien rajapintojen ja avoimien standardien käyttöä. Lisäksi tarkoituksenamme on auttaa asiakkaitamme eli jäseniämme luomaan menestystä avoimia ratkaisuja hyödyntäen. Mutta mitä tämä kaikki käytännössä tarkoittaa ja mitä COSS oikeasti tekee?

 

Jäsenten toiminnan tukeminen

COSS:n yksi tärkeimpiä tehtäviä on edistää jäsenten liiketoimintaa avoimia ratkaisuja hyödyntäen. Tämän vuoksi toimimme aktiivisesti eri verkostoissa hakien jäsenillemme uusia mahdollisuuksia. Lisäksi teemme päivittäin viestintää jäsenten hyväksi – julkaisemme tietoa ajankohtaista uutisista ja tapahtumista sekä välitämme tiedotteita, tiedusteluja ja tarjouspyyntöjä suoraan jäsenillemme. Lue lisää jäsentoiminnastamme

Vaikuttamistyö

COSS pyrkii vaikuttamaan myös julkishallinnon puolella, missä osallistumme esimerkiksi erilaisiin tilaisuuksiin puhumaan ja tuomaan avoimuuden näkökulmia esille. COSS on osallistunut esimerkiksi JHS 166 -työryhmän toimintaan edistäen avoimen koodin ja rajapintojen vaikuttavuutta uusissa julkisen hallinnon IT-hankintojen yleisissä sopimusehdoissa (JIT 2015). Vaikuttamistyötä tehdään laajasti myös JulkisCOSS-nimisessä työryhmässä.

Projektit

Tavanomaisen jäsentoiminnan lisäksi COSS:lla on aktiivinen rooli erilaisten projektien ja hankkeiden parissa. COSS:n omina jatkuvina projekteina ovat Mindtrek, EduCloud, roam.fi ja Avoin kunta. Kolmella ensimmäisellä projektilla on oma itsenäinen budjettinsa, jolloin ne eivät kuluta jäsen- ja vaikuttamistyöhön varattuja resursseja.

Mindtrek on vuosittain järjestettävä kansainvälinen teknologiakonferenssi, jonka teemoina ovat avoin lähdekoodi ja avoin data, teollinen internet, älykäs kaupunki, terveysteknologia ja virtuaalitodellisuus. Lisäksi Mindtrekin yhteydessä järjestetään Academic Mindtrek. Tänä vuonna konferenssi keräsi yhteensä noin 1 200 kävijää. Laadukkaan ohjelman lisäksi keskiössä on verkostoituminen yli toimialarajojen uusia innovaatioita luoden. Seuraavan kerran konferenssi järjestetään 20.-21.9.2017.

 

30315859791_a3ea6a0552_z1

 

EduCloudissa puolestaan on kyse avoimen ekosysteemin rakentamisesta, missä luodaan avoimeen teknologiaan perustuvaa oppimisteknologiaa ja sisältöjen digitaalista markkinaa edistävää yhteistä standardia. COSS:n roolina on vastata EduCloudin avoimuudesta ja sen toteutumisesta. Myös roam.fi perustuu avoimen ekosysteemin rakentamiselle, sillä siinä pyritään tarjoamaan yhteisöllisesti nopea ja turvallinen verkkoyhteys paikasta ja ajankohdasta riippumatta. Niin EduCloudissa kuin roam.fi:ssäkin on omat, COSS:sta riippumattomat jäsenet.

Avoin kunta on COSS:n jäsenten yhteinen aloite kuntien toiminnan ja tietojenkäsittelyn kehittämiseksi. Aloite sisältää tuotteita ja palveluita strategiasta kehitysprojekteihin, jokapäiväiseen toimintaan ja palvelutuotantoon.

 

Hankkeet

Datasta oivalluksia ja bisnestä – hanke käynnistyi syksyllä 2016 yhteistyössä kuuden muun organisaation kanssa. COSS toimii hankkeessa operatiivisena johtajana sekä vastaa Datasta oivalluksia ja bisnestä -valmennuksesta, jossa valmennetaan yrityksiä analytiikan ja palvelumuotoilun aikaan. Hanke saa rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastolta, Liikenne- ja viestintäministeriöltä, Tredea Oy:ltä ja Hartela Oy:ltä.

dob_banneri

 

Poluttamo – Oma digipolku oppimiseen -hanke kehittää käytännön työkaluja ja toimintamalleja siirtymävaiheessa olevien nuorten eteenpäin poluttamiseksi. COSS:n tehtävänä on perehtyä erityisesti oppijan digitaalisen jalanjälkidatan muodostumiseen ja hyödyntämiseen. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto.

 

Paljon on siis käynnissä tänäkin vuonna, ja kaikki edellä mainitut toimet tulevat jatkumaan vielä vähintään vuoden 2017 ajan. Siksi aloitammekin vuoden 2017 alusta blogisarjan, jossa kerromme lisää käynnissä olevista toimista ja niiden tuomista mahdollisuuksista niin jäsenille kuin muillekin aiheesta kiinnostuneille. Lisäksi luvassa on entistä enemmän verkostoitumista ja erilaisia tilaisuuksia, joihin COSS osallistuu yhdessä jäsentensä kanssa. Pysythän siis kuulolla myös vuonna 2017!

 

Hyvää joulua ja menestyksekästä uutta vuotta!
Moona + COSS:n tiimi

 

COSS.fi: Miten kehittää kaupunkia ja luoda uutta liiketoimintaa?

Planet Fellowship (fi) | 06:25, Tuesday, 20 December 2016

 

Miten kehittää kaupunkia viihtyisämmäksi ja toimivammaksi, ja luoda samalla uutta liiketoimintaa? DOB-hankkeessa otamme avuksi data-analytiikan ja palvelumuotoilun. Vantaan kaupungin johtamassa työpaketissa ”Aviapolis, palveluja matkaajille” tavoitteena on luoda uusia palveluja ja liiketoimintaa Aviapolikselle matkailijoita ja muita alueen käyttäjiä palvelemaan.

Sekä Helsinki-Vantaan lentokentälle että pääkaupunkiseudulle tarvitaan uudenlaisia palveluja, jotta matkailijoiden kokemus olisi mahdollisimman miellyttävä ja kiinnostava, ja jotta heidän viipymäänsä ja kulutustaan alueella saataisiin nostettua. Etenkin stopover-matkustajat ja kiinalaiset turistit ovat tällä hetkellä tärkeitä kohderyhmiä monelle matkailutoimijalle. Vaikka pääkaupunkiseudulla on upea joukkoliikenne, on kartoituksemme mukaan matkailijoiden liikkumisessa seudulla edelleen kehitettävää. Miten voisimme esimerkiksi helpottaa kiinalaisten turistien liikkumista sekä ostosten tekoa pääkaupunkiseudulla?

Aviapolis puolestaan on merkittävä työpaikka-alue ja liikenteellinen solmukohta, josta on rakentumassa monipuolinen työnteon, asumisen, palvelujen ja virkistyksen alue. Tällä hetkellä palvelutarjonta on kuitenkin vielä vähäistä, vaikka alueella työskentelee paljon ihmisiä. Aviapoliksen rakentuessa on tarvetta niin väliaikaisille kuin pysyville palveluille, jotka vastaisivat sekä alueella työskentelevien että asuvien tarpeisiin. Pidemmällä tähtäimellä Aviapoliksesta on tarkoitus kehittää vuorokauden ympäri elävä lentokenttäkaupunki, joka olisi houkutteleva kohde niin matkailijoille kuin muille alueen käyttäjille.

 

terminal-1210006_1280

 

Hankkeessa tuotamme uusia oivalluksia matkailijoiden ja alueen käyttäjien käyttäytymisestä ja tarpeista analysoimalla yritysten dataa. Monille yrityksille kertyy valtavat määrät tietoa asiakkaidensa kulutuksesta, tyytyväisyydestä ja toiminnasta, mutta resurssit datamassojen analysointiin puuttuvat. Hankkeessamme tämän resurssin tarjoavat Tampereen yliopiston informaatiotieteiden yksikön tutkijat, jotka hyödyntävät koneoppimista tiedonlouhintatehtävissä. Etenemme muodostamalla yhdessä tutkimuskysymyksiä, jotka nousevat yrityksen aidosta tietotarpeesta, ja jotka toisaalta haastavat data-analyytikkoja ja vastaavat myös kaupunkikehittämisen tarpeisiin. Tärkeitä huomioitavia seikkoja ovat luonnollisesti myös asianmukaiset salassapitosopimukset ja tietoturva.

Yritysdatan lisäksi olemme kartoittaneet avointa dataa, joka avulla voisimme rikastaa yritysdataa ja hahmottaa kaupunkiympäristön ominaisuuksia. Ensimmäisenä tartuimme MetropAccess-hankkeessa tuotettuun matka-aikamatriisiin, joka käsittää pääkaupunkiseudun saavutettavuustiedot kävellen, joukkoliikenteellä ja autolla. Matka-aikamatriisin avulla olemme kartoittaneet matkailukohteiden saavutettavuutta lentokentältä. Yksi tapa soveltaa tätä tietoa on matkailukohteiden niputtaminen optimaalisessa järjestyksessä esimerkiksi kiertoajelua varten.

Datoista saatuja oivalluksia törmäytetään jo olemassa olevien sekä aloittelevien yritysten kanssa Laurean ja Metropolian järjestämissä palvelumuotoilutapahtumissa. Tarkoituksena on pohtia asiakaslähtöisesti, minkälaiset palvelut tai tuotteet vastaisivat parhaiten kohderyhmien tarpeisiin. Parhaat ideat viedään käytäntöön Vantaan kaupungin ja Metropolian yhteisessä Turbiini-yrityskiihdyttämössä. Pyrimme tuottamaan kestävää ja mielenkiintoista liiketoimintaa, joka palvelisi niin yksilöitä kuin kaupunkia laajemmin.

 

Teksti:
Elina Eskelä, projektipäällikkö, Vantaan kaupungin elinkeinopalvelut

 

 

Monday, 19 December 2016

COSS.fi: Kuilu-Kehys avuksi sovellus- ja tietojärjestelmähankkeisiin

Planet Fellowship (fi) | 15:05, Monday, 19 December 2016

Antti Nevalainen (Privance) kirjoittaa 12.12 julkaistussa blogi-tekstissään Kuilu-kehyksestä, eli neli-vaiheisesta toimintasuunnitelmasta jonka avulla voi helposti ottaa EU:n uuden tietosuoja-asetuksen vaatimukset käytännöllisesti huomioon. Kuilu-kehystä noudattamalla saat asetuksen mukaisen henkilötietojen hallinnan osaksi projektia.Toimintasuunnitelma jakautuu henkilötietojen määrittelyyn, tietojen analysointiin, toteutuksen suunnitteluun ja testaukseen. Nevalainen käsittelee ensimmäisessä blogi-tekstissään näistä kaksi ensimmäistä vaihetta tarkemmin.

Henkilötietojen määrittely:

Exceliin tulee aluksi listata kaikki henkilötiedot, joita sovelluksessa/tietojärjestelmässä kerätään, käytetään tai jaetaan kolmansille osapuolille. Tässä vaiheessa tulee olla erityisen tarkkana arkaluontoisten henkilötietojen kanssa, sillä niiden kerääminen on lähtökohtaisesti kiellettyä, ja käsittelyn tulee olla hyvin perusteltu.

Tietojen analysointi:

Kun on tiedossa millaisia henkilötietoja sovelluksessa kerätään tulee ne analysoida tietosuoja-asetuksen vaatimusten mukaan. Analysoinnissa tulee selvittää:

  • Miten tietoa käytetään
  • Kuinka minimoitua tieto on
  • Kuka käyttää tietoa
  • Kenelle tietoa jaetaan
  • Mihin tietoa tallennetaan
  • Tiedon säilytysaika
  • Lasten henkilötiedot (vain vanhempien suostumuksella)
  • Tietojen ylläpito

Lue koko blogi-teksti ja tarkempi ohjeistus täältä

Friday, 09 December 2016

COSS.fi: Tampereen valmennus päättyi hyvissä tunnelmissa

Planet Fellowship (fi) | 09:25, Friday, 09 December 2016

 

Tampereen valmennus päättyi eilen hyvissä tunnelmissa ja palaute osallistujilta oli positiivista. Mukana valmennuksessa oli viisi yritystä (Solita, Vincit, Citynomadi, Metosin ja Granite Partners) sekä heidän kumppaneitaan ja asiakkaitaan. Valmennus koettiin hyödylliseksi niin valmennettavien yritysten itsensä kuin myös yritysten asiakkaiden ja kumppanien mielestä.

“Tampereen valmennus antoi konkreettiset eväät yrityksille palvelujen kehittämiseen. Jokainen valmennetttava työsti omassa case-projektissaan uuden palvelun tai jalosti olemassa olevaa.  Mikä parasta, palveluja kehitettiin yhdessä asiakkaiden ja kumppanien kanssa. Tuloksena oli siemen uudeksi liiketoiminnaksi sekä valmennettavalle itselleen että asiakkaille  ja kumppaneille – ja uusia kykyjä hyödyntää analytiikkaa ja palvelumuotoilua” kommentoi valmennuksen johtaja ja kouluttaja Jyrki Koskinen.

Erityisesti valmennuksessa arvostettiin lähempää tutustumista käytettävissä oleviin työkaluihin. Esimerkiksi Metosinilta Jari Vasell kertoi, että he lähtivät mukaan nähdäkseen, millaisia uusia työkaluja he voisivat löytää yrityksensä käyttöön. Tämän lisäksi kaivattiin uusia tuulia palvelumuotoilutiimiin.

“Valmennuksen palvelumuotoiluosio osoittautui hyvin palkitsevaksi ja meitä avustanut tiimi mahdollisti laajan ongelmakentän läpikäynnin. Saimme valmennuksesta uusia työkaluja, joita pääsimme soveltamaan heti käytännön työssä” Vasell tiivisti.

Myös Vincit Oy:n ohjelmistotohtori Toni Vanhala oli asiassa samoilla linjoilla. “Valmennuksesta saimme hyviä työkaluja, jotka antavat uutta potkua asiakkaidemme liiketoiminnan kehittämiseen ja huomioivat sekä käyttäjien tarpeet että yritysten mahdollisuudet datan hyödyntämisessä.”

Valmennuksen viimeisessä työpajassa yritykset laativat oppiensa perusteella projektisuunnitelman, jonka avulla ne jatkavat case-projektiensa toteutusta – datasta oivalluksia kohti uutta bisnestä!

Seuraava valmennus järjestetään Tikkurilassa. Ilmoittautuminen valmennukseen on käynnissä nyt ja mukaan valitaan ensimmäiseksi ilmoittautuneet yhdeksän yritystä. Mikäli kiinnostuit, ilmoittaudu mukaan pian!

 

Lisätietoja aiheesta:
Lisätiedot valmennuksesta
Yhteenveto kommenteista
Ilmoittautuminen

 

Thursday, 08 December 2016

COSS.fi: Avoimuus digitalisaation vauhdittaja

Planet Fellowship (fi) | 10:11, Thursday, 08 December 2016

Sprintit mukaan Avoin kunta -hankkeeseen

Sanotaan, että digitalisaatio elää vielä aamuruskon aikaa päivänkajon sarastaessa. Mitä kaikkea digitalisaatio merkitsee tässä todellisuudessa ja tulevaisuudessa, jää nähtäväksi.

Yhteiskunnassamme teknologioiden kehitys, globaalit markkinat ja tätä myötä muutos ihmisten ostokäyttäytymisessä ovat johtaneet siihen, että elämme digivallankumouksen kynnyksellä.

Yritysjohtajat ympäri maailman ovat todenneet, että seuraavat kolmesta viiteen vuotta ovat yritysmaailmassa ratkaisevammat kuin edelliset 50 vuotta (KPMG Global CEO Outlook -tutkimus, lokakuu 2016).

Miten digitalisaatio vaikuttaa yritysmaailman toimintaan?

Digitalisaatio, tai miksi sitä jälkikäteen kutsumme, on tullut jäädäkseen, ja toimintakentän jatkuva muutos on pysyvä olotila. Yrityksiltä tämä vaatii yhä ketterämpää suhtautumista, ennakointia markkinoiden muutoksiin ja kykyä muuntautua.

Ne yritykset, joilla on kyky reagoida ja havainnoida ympäristön muutoksia proaktiivisesti reaktiivisuuden sijasta, toimivat suunnannäyttäjinä ja selviytyvät selkeinä voittajina.

Kiihtyvä kehitys tuo yhteiskunnalle uudet haasteet

Yhä kiihtyvän kehityksen myötä yritysmaailman on pystyttävä muuntautumaan ja uusiutumaan ja kääntämään kurssiaan ketterästi. Myös kunnat, kaupungit ja valtio ovat tässä ratkaisevassa asemassa. Suomalaisessa yhteiskunnassa elämme vahvaa rakenteellisen muutoksen aikaa.

Olemme maailmanlaajuisesti digitalisaation kärkimaita julkisissa sähköisissä palveluissa. Digitalisaatio luo puitteet onnistumiselle, mutta samalla se haastaa meidät kyseenalaistamaan nykyisiä toimintatapoja ja kehittämään niitä yhä toimivammiksi ja joustavammiksi.

Avoimen lähdekoodin edut digitalisaatiossa

Tietoyhteiskunnan kehittäminen ja digitalisaatio ovat omiaan hyödyntämään ketteriä menetelmiä ja teknologioita, joita avoin lähdekoodi edustaa. Käytännössä avoin lähdekoodi on vapaasti käytettävissä, muunneltavissa ja jaettavissa ilman lisenssimaksuja. Avoin lähdekoodi on teknologia – ja toimittajariippumaton, jolloin sen kehitystä ei hallinnoi yksi yritys, vaan maailmanlaajuinen yhteisö, joka koostuu sekä yrityksistä että yksityishenkilöistä.

Näin ollen kaikki osallistuvat ohjelman kehitystyöhön ja virheet on mahdollista löytää ja korjata nopeasti. Tämä takaa myös korkean laadun, hyvän tietoturvan ja yhteentoimivat ohjelmistot.

Menestystä avoimuudella

Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus COSS ry toimii avoimen lähdekoodin, avoimen datan, avoimien rajapintojen sekä avoimien standardien edistämiseksi. Tavoitteena on vahvistaa IT-toimijoiden kilpailukykyä, synnyttää uutta kasvuliiketoimintaa ja edistää tietoyhteiskunnan kehitystä.

COSS ry pyrkii luomaan menestystä avoimuudella, joka tarkoittaa vaikuttamista yksityisellä ja julkisella sektorilla jakamalla tietoa avoimen lähdekoodin hyödyistä, ennakkoluuloja poistamalla, sekä rakentamalla ekosysteemejä ja tukemalla jäsentensä liiketoimintaa.

Erilaiset koulutukset ja projektit, konsultointi sekä yhteistyö yritysten, tutkimuslaitosten ja korkeakoulujen kanssa  ovat osa COSSin toimintaa. Tällä hetkellä COSS ry:n verkostoon kuuluu yli 100 yhteisöjäsentä ja kansainvälisesti se tunnetaan yhtenä Euroopan vanhimmista ja aktiivisimmista avoimuuden keskuksista.

Mikä on Sprintitin rooli COSSin jäsenenä?

Sprintit Oy haluaa COSS ry:n jäsenenä olla avoimuuden ytimessä luomassa muutosta ja kasvua jakamalla tietoa esimerkiksi osallistumalla koulutuksiin ja tapahtumiin, kuten COSS:n järjestämään vuosittaiseen teknologiakonferenssiin, Mindtrekkiin ja verkostoitumalla eri toimijoiden kanssa. Sprintit on uskottava ja osaava toimija avoimen koodin ERP-järjestelmien hyödyntämisessä, joka on saanut yhdistykseltä myös tukea toimintaansa avoimen lähdekoodin käyttöön liittyvissä kysymyksissä kuin myös lisenssiehtojen tulkinnassa.

Avoimen lähdekoodin edut digitalisaatiossa

Sprintit Oy:n partneri ja hallituksen puheenjohtaja Petri Heino näkee yhtenä etuna myös mahdollisuuden käynnistää yhteisiä projekteja useamman toimijan kesken ja saada näihin paitsi tukea myös rahoitusta. Lisäksi asiakasyritysten on mahdollista saada tukea ja tietoa avoimeen koodiin liittyvissä kysymyksissä ja ohjelmistojen hyödyntämisessä.

Sprintitillä nähdään vahvana myös vertaistuen mahdollisuus vakiintuneilta, jo pidempään avoimen lähdekoodin markkinoilla toimineilta yrityksiltä. Ekosysteemi toimii parhaiten, kun on tilaisuus yhdistää voimavaroja muiden avoimen lähdekoodin kanssa toimivien yritysten kesken.

Avoin kunta -aloitteen merkitys kunnille

COSS ry on käynnistänyt Avoin kunta -aloitteen, joka pyrkii kehittämään kuntien toimintaa ja palvelutuotantoa avoimeen arkkitehtuuriin perustuen, joka takaa prosessien ja järjestelmien yhteensopivuuden ja kaikille toimijoille avoimien standardien avoimet markkinat.

Näin ollen kunnilla on mahdollisuus hyödyntää avoimien rajapintojen suorituskykyisiä ja kustannustehokkaita ratkaisuja, kun kuntien tietovarannot ovat kaikkien toimijoiden käytettävissä uusien kuntapalvelujen raaka-aineeksi. Avoin lähdekoodi vapauttaa yhden toimijan lukosta ja muodostaa pohjan digitaalisten palveluiden innovaatioille yhteisöllisyyteen perustuen.

Myös Sprintit on mukana Avoin kunta -aloitteessa yhtenä avoimen lähdekoodin palveluiden tarjoajista ja kehittäjistä.

 

Teksti: Heidi Heikkilä, Sprintit Oy

www.sprintit.fi

Wednesday, 07 December 2016

COSS.fi: 25-vuotias Linux pyörittää maailmaa

Planet Fellowship (fi) | 11:16, Wednesday, 07 December 2016

 

Linux on muuttanut maailmaa lukemattomin eri tavoin ja koodiviidakon keskipisteessä on kauan istunut suomalainen Linus Torvalds. Linuksen luoma käyttöjärjestelmä pyörii jopa 98 prosentissa maailman nopeimmista tietokoneista, antaen potkua niin Applen palvelimille kuin Googlen ja Amazonin kaltaisille jättiläismäisille palveluille. Kauppalehden 6.11.2016 julkaistussa artikkelissa paneudutaan syvemmälle Linus Torvaldsin elämään Linux-käyttöjärjestelmän isänä.

Linus Torvalds on aidon innostunut koodiensa tuomista lopputuloksesta ja kuten Jim Zemlin kertoo, Linus on aidosti välinpitämätön maineesta ja mammonasta. Vaatimattomuus näkyy miehen sanoissa hänen vastatessaan saamiinsa kehuihin, sillä miten tämä korostaa olevansa ainoastaan tekemisistään innostunut insinööri.

Artikkelissa kuvataan myös loistavasti avoin lähdekoodi suomalaisten yhteistyön tuloksena: “Avoin lähdekoodi on eräällä tavalla suomalaisen talkookulttuurin huipentuma. Se on tapa, jolla ihmiset voivat työskennellä yhdessä siten, että kukin kantaa oman pienen tai suuren kortensa kekoon, vaikka kaikki eivät välttämättä aina olisi yhtä mieltä asioista.”

 

Lue koko artikkeli:

Maailma pyörii 25-vuotiaalla Linuxilla – ”Linus on aidosti välinpitämätön maineesta ja mammonasta”

 

Tuesday, 29 November 2016

COSS.fi: Puheenaiheena EU:n tietosuoja-asetus

Planet Fellowship (fi) | 11:17, Tuesday, 29 November 2016

 

EU:n tietosuoja-asetus hyväksyttiin huhtikuussa 2016. Asetus sisältää korkean tietosuojan tason ja vielä yhdenmukaisemman lainsäädännön koko EU:n alueella. Asetuksen soveltaminen alkaa toukokuussa 2018. Ennen asetuksen voimaantuloa liikenne- ja viestintäministeriön ylläpitämän tietosuojafoorumin tavoitteena on auttaa yrityksiä valmistautumaan uusien tietosuoja-asetusten voimaantuloon ja jakaa hyviä käytäntöjä.

22.Marraskuuta järjestetyssä seminaaritilaisuudessa keskusteltiin pääaiheena EU:n tietosuoja-asetuksen voimaantuloa edeltäviä toimenpiteitä, sekä osoitusvelvollisuuden periaatetta. Foorumiin osallistuville kerrottiin viimeisimpiä uutisia asetukseen liittyen ja kansallisen valmistelun etenemisestä. Seminaarissa järjestetyissä työpajoissa tavoitteena oli etsiä konkreettisia ehdotuksia tietosuoja-asetuksen soveltamiseen vaadittavista apuvälineistä ja tarvittavasta tiedosta.

Tilaisuuden materiaalit löydät täältä.

 

Lisää tietosuojafoorumista voit lukea alla olevista linkeistä:

EU:n tietosuoja-asetus digikeskustelun aiheena

Digitaalisen liiketoiminnan tietosuojafoorumi 2.6.2016

 

Wednesday, 23 November 2016

COSS.fi: Venäjä panostaa avoimeen lähdekoodiin ja tietojärjestelmiin

Planet Fellowship (fi) | 10:30, Wednesday, 23 November 2016

Venäjän duuma työskentelee lain parissa, jonka tarkoitus on vaihtaa valtion käytössä olevat yksinoikeudella valmistetut tietojärjestelmät avoimiin tietojärjestelmiin. Venäläisten toimijoiden tulee jatkossa aina suosia avoimia tietojärjestelmiä, minkä vuoksi yrityksien sijoitukset kohdistuvat myös yhä enemmän kotimaisiin ohjelmistotarjoajiin, kuten Diasoft ja New Cloud technologies tai avoimen lähdekoodin ohjelmistopaketteihin kuten esimerkiksi PostgreSQL:iin ja Linuxiin.

Putin haluaa panostaa ns. “Digitaaliseen suvereniteettiin” ja tavoitteena onkin saada Venäjän riippuvuus ulkomaisista ohjelmistotarjoajista alle 50% vuoteen 2025 mennessä. Tulevaisuudessa Venäjän odotetaankin tukevan kotimaisia ohjelmistoyrityksiä, jotta kehitettäisiin uusia avoimia tietojärjestelmiä korvaamaan niitä ohjelmistoja, joille ei vielä ole olemassaolevaa avointa vastiketta.

Lisää aiheesta:

Joinup – Russia to replace proprietary software with open source

Zdnet

Joinup – Russia kicks out IBM, Microsoft and Oracle

COSS.fi: DOB-innovaatiotyöpaja Oulussa

Planet Fellowship (fi) | 07:42, Wednesday, 23 November 2016

 

Ensimmäinen seniorien palveluasumisen innovointiin keskittyvä, yrityksille suunnattu työpaja järjestetään 24. marraskuuta Oulun yliopistossa.

Tilaisuus: Hyvä pitkä elämä – datasta palveluja palveluasumiseen
Päivämäärä: 24.11.2016
Paikka: TellUs-innovaatioareena (Sali M203), Oulun Yliopisto, Linnanmaa Oulu
Ilmoittautuminen: https://www.webropolsurveys.com/S/C5C07981EC18541C.par

 

Ohjelma:

13:00 Tervetuloa ja avaussanat, Maritta-Perälä Heape
13:10 Taustat: DOB-hanke ja Hyvä pitkä elämä, Jarmo Pääkkönen
13:20 Palveluasumisen mahdollisuudet meillä ja muualla, Eeva-Maria Juuti
13:40 Kohorttidatan hyödyntämismahdollisuudet, Niina Rautio ja Heli Lehtiniemi
14:00 Palveluasumisen innovoinnin tarpeet, Nina Hynninen ja Petteri Viramo
14:30 Yritysinnovaatiot ”hissipuheet”
15:15 Työpajatyöskentely innovoinnin käynnistäjänä
15:45 Johtopäätökset
16:00 Vapaata innovointia ja/tai verkostoitumista
16:30 Tilaisuuden päätös

 

Thursday, 17 November 2016

COSS.fi: Seuraava DOB-valmennuskurssi alkaa 15.2. Tikkurilassa

Planet Fellowship (fi) | 06:52, Thursday, 17 November 2016

 

Tikkurilan Datasta oivalluksia ja bisnestä -valmennukseen haetaan nyt yhdeksää yritystä, jotka ovat kiinnostuneita ottamaan data-analytiikan ja palvelumuotoilun osaksi omaa tuotekehitystään sekä innovointiprosessiaan.

Valmennuskurssi alkaa Tikkurilassa 15.2.2017 ja päättyy toukokuun loppuun mennessä.  Valmennuksessa opiskellaan ja harjoitellaan analytiikkaa ja palvelumuotoilua ensin yhdessä, jonka jälkeen yritys pääsee soveltamaan taitoja omassa case-projektissaan yhdessä asiakkaansa ja kumppaniensa kanssa.

Graniten kannalta hyödyllisintä valmennuksessa oli päästä tekemään palvelumuotoilua ammattilaisten opastuksella ja ohjauksessa. Miten tehdä palvelumuotoilua käytännössä ja miten hyödyntää työkaluja. Data-analytiikka tuo puolestaan eväitä strategiatyöhömme ja auttaa valitsemaan oikeat projektit projektisalkkuumme.” – Teppo Kattilakoski, toimitusjohtaja, Granite Partners Oy

Valmennuksesta saimme hyviä työkaluja, jotka antavat uutta potkua asiakkaidemme liiketoiminnan kehittämiseen ja huomioivat sekä käyttäjien tarpeet että yritysten mahdollisuudet datan hyödyntämisessä.” totesi puolestaan Toni Vanhala, ohjelmistotohtori, Vincit Oy.

Katso myös Citynomadin kokemuksia valmennuksesta

Valmennus on yritykselle maksuton. Hankkeen rahoituksesta vastaa Euroopan aluekehitysrahasto.

Ilmoittaudu mukaan Tikkurilan koulutukseen viimeistään 16.12.

Lisätiedot valmennuksesta
Ilmoittautuminen

Kysy lisää:
Jyrki Koskinen, projektivastaava
jyrki.koskinen@coss.fi
+358 40 750 3451
Lisätietoa hankkeesta

 

Tuesday, 15 November 2016

COSS.fi: Cargotecin automaattisatama säästää aikaa ja energiaa

Planet Fellowship (fi) | 11:53, Tuesday, 15 November 2016

Tampereen DOB valmennuksen luento- ja harjoitteluvaihe päättyi puolikurssiseminaariin 12.10. Analytiikkaa ja palveluajattelua on opiskeltu 16 luento- ja harjoittelukerran verran. Seuraavaksi yritykset soveltavat oppejaan käytännössä yrityskohtaisissa case-projekteissaan, joita ne tekevät yhdessä ekosysteeminsä kanssa.

 

 

Kehitysjohtaja Pekka Yli-Paunu kertoi DOB-seminaarissa miten Cargotec rakentaa uutta liiketoimintaa, joka perustuu analytiikkaan ja palveluajatteluun. Cargotec toimittaa automaattisatamia ympäri maailmaa ja on siirtymässä laitetoimittajasta järjestelmätoimittajaksi. Älykkäällä toimintatavalla toiminta virtaviivaistuu, energiaa säästyy ja tehokkuus lisääntyy monella tasolla.

Cargotecin laitteet keräävät dataa, jota käytetään laitteiden kunnon seurantaan ja toiminnan optimointiin. Data-analytiikkaan perustuva ennakoiva huolto parantaa käyttöastetta. Dataa ja sen analysointia käytetään myös liiketoiminnan ohjaukseen. Cargotec tietää mitä lastataan ja puretaan ja laivausdatan avulla se auttaa asiakkaitaan optimoimaan sataman toimintaa. Visiona on integroitu palvelukokonaisuus yhdessä satamaoperaattorin ja koko ekosysteemin kanssa tavoitteen optimoitu logistiikkaketju valmistajalta asiakkaalle.

Carcotecin kilpailuetu on älykäs toiminta, jonka ytimessä on data, sen analysointi ja hyödyntäminen osana omaa toimintaa ja ennen kaikkea osana asiakkaiden liiketoimintaa. Cargotec tekee edelleen hienoja konepajatuotteita mutta liikevaihto tulee yhä enemmän palveluista. Siirtyminen tuotteista palveluliiketoimintaan ei ole yksinkertaista, kaikki muuttuu: myynti, tuotanto, prosessit ja tietojärjestelmät, jopa työnsankari on palveluliiketoiminnassa eri kuin tuoteliiketoiminnassa.

Menestymisen resepti on eri osa-alueiden ihmisten yhteistyö koneista tietotekniikkaan ja liiketoimintaan. ’Purkakaa siilot ja tehkää yhdessä’ oli Pekan menestysresepti. Oman väen lisäksi asiakkaat ja kumppanit tulee rohkaista avaamaan rajapintoja ja rakentaa yhteistyötä yhteisen arvon luomiseksi, yhteinen asiakas keskiössä. Datan jakaminen on kriittistä fiksun toiminnan kehittämiseksi. Yhteistyökulttuurin rakentaminen on pitkä polku. Mitä aikaisemmin aloittaa sitä pitemmälle kehittämisessä ehtii – perillä ei ole koskaan.

 

bus-690508_1280

 

Toinen vieraileva tähti oli Joonas Dukpa, Avoin Tampere -ohjelman projektipäällikkö. Joonas työskentelee myös 6Aika-ohjelman kärkihankkeessa Avoin data ja avoimet rajapinnat, jonka pilotti Datasta oivalluksia ja bisnestä -hanke on. Joonaksen viesti oli, että avoimesta datasta voi tehdä ja on tehty bisnestä. Google Maps perustuu alun alkaen Nasan karttoihin, jotka ovat veronmaksajien maksamina kenen tahansa hyödynnettävissä.

Suomalainen Vainu auttaa asiakkaitaan löytämään tehokkaasti markkinointi- ja myyntiliidejä. Vainu seuraa verkossa mitä yrityksissä tapahtuu, yhdistää avointa dataa omaansa ja kokoaa tuloksena hyödyllisen palvelun asiakkailleen. Suomalaiset ovat erinomaisia keksimään hyödyllisiä tuotteita ja palveluja. Nysse -palvelu auttaa tällä hetkellä tamperelaisia ja jyväskyläläisiä joukkoliikenteessä. Vastaava palveluja on myös maailmalla mutta erona on se, että niillä myös ansaitaan. Nyssen israelilaisessa MoovIT -palvelussa on 1 200 kaupunkia 67 maassa ja se on miljoonabisnes, joka tuo paitsi iloa niin myös palkka- ja verotuloja. Joonaksen mukaan kaupunki ei ole markkina, vaan on katsottava asioita isompana kokonaisuutena ja mentävä sinne missä markkina on. Asenne ratkaisee, tuleeko ideasta myös liiketoimintaa. Vainu on ennakkoluulottomasti lähtenyt maailmalle seitsemään maahan ja myy palveluaan myös markkinoinnin mekassa USA:ssa. Tarvitsemme lisää Vainuja.

 

Teksti:
Jyrki Koskinen

 

 

COSS.fi: Avoimien tietojärjestelmien rekrytointitarpeet -selvitys

Planet Fellowship (fi) | 08:22, Tuesday, 15 November 2016

<script>(function(e,t,n,s){var c,o,i;e.SMCX=e.SMCX||[],t.getElementById(s)||(c=t.getElementsByTagName(n),o=c[c.length-1],i=t.createElement(n),i.type="text/javascript",i.async=!0,i.id=s,i.src=["https:"===location.protocol?"https://":"http://","widget.surveymonkey.com/collect/website/js/sAWQw42LXLhvQ_2Fmuuv75iROenrRAmI3SasMeJLeE7IWZvxwK90ehZfC1jZKdtncx.js"].join(""),o.parentNode.insertBefore(i,o))})(window,document,"script","smcx-sdk");</script> Laadi oma käyttäjäpalautekysely

Monday, 14 November 2016

COSS.fi: Ohjelmistojen lähdekoodeja avoimeksi Ilmatieteen laitoksella

Planet Fellowship (fi) | 10:53, Monday, 14 November 2016

Ilmatieteen laitoksella on suuret määrät ohjelmistoja, joita käytetään erilaisiin sää- ja ympäristötietoja tuottaviin, käsitteleviin ja jakaviin toimintoihin. Mahdollisuuksia Ilmatieteen laitoksella kehitettyjen ohjelmistojen avaamiseksi tutkitaan parhaillaan selvitystyön muodossa ja tavoitteen muokata lähdekoodit avoimeksi taustalta löytyy mm. halu tukea tutkimusprojekteja, kehitysyhteistyötä ja suomalaista yritystoimintaa.

Vuoden 2016 lopun aikana Ilmatieteen laitos julkaisee SmartMet Server -palvelinohjelmiston lähdekoodin. Ohjelmistoa käytetään Ilmatieteen laitoksen asiakaspalvelujen sekä julkisten sivujen ja mobiilisovellusten taustalla sekä avoimen datan jakelussa. Julkaisun tavoitteena on lisätä avoimen sää- ja ilmastodatan hyödynnettävyyttä sekä ohjelmistojen käytön ja kehityksen tehostamista. Myös käyttäjä- ja kehittäjäyhteisön syntymisestä odotetaan saatavan hyötyjä.

Jatkoa SmartMet Server -julkaisuun on luvassa myös vuoden 2017 puolella, jolloin on tarkoitus julkaista säädatan katseluun ja muokkaamiseen käytettävä SmartMet Workstation, sekä HIMAN-ohjelmisto säädatan post-prosessointiin.

 

Lue lisää aiheesta:

http://ilmatieteenlaitos.fi/tiedote/269599753

http://ilmatieteenlaitos.fi/avoin-lahdekoodi

Friday, 11 November 2016

COSS.fi: Tarjouspyyntö Poluttamo – oma digipolku oppimiseen -hankkeeseen

Planet Fellowship (fi) | 12:46, Friday, 11 November 2016

 

TARJOUSPYYNTÖ

Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus – COSS ry pyytää tarjousta seuraavanlaisesta työstä:

20 tuntia työtä Poluttamo – oma digipolku oppimiseen -hankkeeseen My Datan juridiset näkökulmat: hallinnointi- ja käyttöoikeuksien selvitys ja mallintaminen -työpakettiin.

Vertailuperusteena kokemus Mydatasta ja sen piirissä tehdyistä selvityksistä sekä kokemus oppilaitoksista ja toiminnasta oppimisprosessien parissa. Valinnan painotus 50% hinta ja 50% kokemus. Tarjoajan pitää olla valmis aloittamaan työ viikon 46 aikana.

Laskutus 50% joulukuussa 2016 ja 50% tammikuussa 2017.
Optiona mahdollisuus 5 lisätuntiin molemmille laskutusjaksoille sopimuksen mukaan.

Toivomme vastauksia 16.11.2016 mennessä.

Lisätiedot: noora.huotari@coss.fi

Monday, 07 November 2016

COSS.fi: COSS hakee avoimella lähdekoodilla toteutettua kotisivuratkaisua

Planet Fellowship (fi) | 13:34, Monday, 07 November 2016

 

COSS hakee avoimella lähdekoodilla toteutettua kotisivuratkaisua Mindtrek-konferenssia varten. Sivuston tulee sisältää muun muassa ohjelman, puhujaesittelyt,  blogin sekä yhteydenottolomakkeen ja sosiaalisen median päivitykset. Tarjouksen tulee sisältää kustannusarvion sivuston luomisesta sekä ylläpitokustannuksista ja mahdollisesta lisätyöstä.

Valinnassa vaikuttavat kokonaiskustannukset toivottuihin ominaisuuksiin nähden. Lisäksi eduksi katsotaan toimiminen avoimen lähdekoodin yhteisöissä.

Tarjoukset tulee toimittaa viimeistään 18.11. ja valinta tullaan tekemään marraskuun loppuun mennessä.

Katso lisää:  Tarjouspyyntö

Esimerkki tämän vuoden toteutuksesta:
www.mindtrek.org/2016/

 

Thursday, 03 November 2016

Fri programvara – Rejås Blog: Keep it simple, stupid

Planet Fellowship (sv) | 06:11, Thursday, 03 November 2016

Vi har alla hört den förr KISS-principen. Krångla inte till det. Logiskt och smart.

När det gäller it-drift har jag alltid haft en viss skepsis mot avancerade, dyra system som inte kan gå sönder. Det kan vara till exempel serverkluster eller SAN-lösningar. När de är så komplexa att jag inte förstår blir jag skeptisk.

Dessa system har dock en väldigt stor acceptans bland företag och organisationer där ute. Man skall helt enkelt ha dem om man skall vara någon att räkna med. Men jag brukar säga att när något som är så stort, redundant och avancerat att det inte kan gå sönder, i alla fall går sönder så är det bara stort och avancerat. Inte sällan måste man vänta på leverantören av systemet för att kunna lösa problemet. Nertiden blir lång.

Jag kan så klart inte nämna några exempel, men jag har flera. Både på SAN-lösningar, serverkluster och HA-system.

Monday, 31 October 2016

COSS.fi: Miten kunnallasi menee? Millainen on tulevaisuus?

Planet Fellowship (fi) | 09:06, Monday, 31 October 2016

kuvakaappaus-2016-10-31-105600

Kuntadata on nyt tuotu tavallisen tallaajan tasolle yksinkertaisen mielenkiintoisella tavalla! Ylen viime viikolla julkaisema Kuntatutka mittaa monipuolisesti sitä, miten kunnilla yleisesti ottaen menee. Palvelusta on mahdollista hakea tiedot kaikista manner-Suomen kunnista, joilla on omat kuntavaalinsa seuraavan kerran vuonna 2019.

Palvelua on ollut kehittämässä ja ideoimassa laajasti eri alojen asiantuntijoita ja heidän ideoidensa perusteella muodostettiin Kuntatutkaan neljä indeksiä: elinvoima, talous, terveys ja ilmapiiri. Nämä indeksit taas on jaettu useaan muuttujaan, joiden avulla on myös määritetty indeksikohtaiset tähtiluokitukset. Näiden neljän indeksin ja niiden alla olevien muuttujien avulla on saatu muodostettua yleiseltä tasolta hyvin kattava kokonaisuus, joka kuvastaa hyvin kunnan elintasoa ja siitä voi tehdä päätelmiä tulevaisuuden näkymistä.

Erinomainen ominaisuus palvelussa on myös se, miten Kuntatutkan koko aineisto löytyy avoimena datana Google Sheets -palvelusta!

Lue lisää:

http://yle.fi/uutiset/3-9252893

http://yle.fi/uutiset/3-9192528

Thursday, 27 October 2016

COSS.fi: Avoin lähdekoodi tärkeänä elementtinä Puolan Gdańskissa

Planet Fellowship (fi) | 09:28, Thursday, 27 October 2016

hand-1274650_1280

Puolassa, Gdańskin kaupungissa elokuusta julkistetussa toimintaohjelmassa avointa lähdekoodia kuvaillaan tärkeäksi elementiksi ja sitä on tarkoitus hyödyntää kaikkialla, missä se vain on mahdollista. Dokumentissa kuvataan Gdańskin asettamat tehtävät ja toimintatavat, joiden avulla pyritään saavuttamaan Gdańsk 2030 Plus Development Strategy:n määrittelemät tavoitteet.

Uusi toimintaohjelma on tärkeässä asemassa avoimen lähdekoodin käyttöönotossa, sillä ennen kuin uusia IT sovelluksia nyt otetaan käyttöön, etsitään mahdollisia olemassa olevia avointa lähdekoodia hyödyntäviä ratkaisuja. Gdańskin kaupungissa halutaan pitää kiinni oikeudesta valita toimittaja joka palvelee parhaiten asiakkaitaan. Tämän vuoksi jos valmista avoimen lähdekoodin ratkaisua ei ole saatavilla kaupungin vaatimuksena on että yksinoikeudella valmistettu teknologia vähintään toimii avointen standardien mukaisesti, jotta on aina mahdollista tarvittaessa vaihtaa toimittajaa.

Avoimen lähdekoodin ohjelmistot ovat keskeisessä asemassa Open Gdańsk -projektissa. Tarkoituksena on että kaupungin data on saatavilla sen asukkaille, ohjelmistosuunnittelijoille ja -kehittäjille sekä yrityksille. Hyviä esimerkkejä Gdańskin asukkaille tarjoamasta avoimesta datasta ja lähdekoodista ovat Throwlt.Away, joka näyttää käyttäjilleen miten Gdańsk on organisoinut jätehuoltonsa ja BandGdansk, joka näyttää kartalla parhaat paikat puiden istutukselle kaupungin alueella. Sovellukset on kehitetty yhteistyössä Foundation eState ja Code for Poland -projektin kanssa.

 

Lue lisää:

https://joinup.ec.europa.eu/community/osor/news/open-source-where-possible-polish-gda%C5%84sk

http://www.gdansk.pl/strategia/Gdansk-Operational-Programmes-2023-download,a,58657

Tuesday, 25 October 2016

COSS.fi: Datasta oivalluksia ja bisnestä – Suomi nousuun!

Planet Fellowship (fi) | 13:27, Tuesday, 25 October 2016

Helsinki

 

Suomen hintakilpailukyky jää jälkeen kilpailijoista. Yritysjohto osaa vain säästää, eikä näe mahdollisuuksia. Ahneet ja laiskat omistajat tyytyvät vain ulosmittaamaan voittoja eivätkä investoi tulevaan. Valitusta on kuultu mielestäni jo tarpeeksi, maailma on kuitenkin pullollaan uusia mahdollisuuksia, joihin fiksuimmat yritykset ovat jo tarttuneet.

Tieto on tämän päivän öljy, jota jalostamalla saadaan uusia oivalluksia liiketoiminnaksi. Toisin kuin öljy, tieto ei kulu käytössä vaan päinvastoin jalostuu yhä arvokkaammaksi. Puhdas tuoteliiketoiminta on altis hintakilpailulle, jossa Suomi ei pärjää halvan työvoiman maille. Onneksi palveluajattelu pelastaa.

Asiakaskeskeinen palveluajattelu perustuu yksinkertaiseen oivallukseen – yritys on hyödyllinen ja luo lisäarvoa auttaessaan asiakastaan sen omassa liiketoiminnassa. Tuote ei ole arvokas sinänsä vaan ainoastaan silloin kun se on käytössä, tyydyttää jotain tarvetta. Kännykkä ei ole enää pitkään ollut vain insinöörituote vaan palvelualusta. Apple ja varsinkin Google Android ekosysteeminsä kanssa on ollut ylivoimainen kännykkäbisneksessä ja syrjäyttänyt palveluillaan menneisyyden menestyjät. Menestysresepti on periaatteessa yksinkertainen: auta asiakasta asiakkaan arjessa tarjoamalla hyötyä ja huvia yhdessä kumppanien kanssa.

Hitsauslaitteita valmistava Kemppi saa laitteidensa avulla dataa siitä, miten hitsauslaitteita käytetään ja millaista laatua syntyy ja voi siten auttaa asiakkaitaan parantamaan toimintaa ja kehittämään uutta. Kemppi tarjoaa asiakkaille tarkkaa tietoa siitä, millaista hitsaussaumaa on syntynyt, miten paljon ja millaisilla kaasuseoksilla. Tieto kerätään pilvipalveluun, joka on Kempin Welding Management -palvelun ytimessä. Tieto on ensiarvoisen tärkeää asiakkaille ja asiakkaan asiakkaille, vaikkapa ydinvoimalan tekijälle silloin kun Säteilyturvakeskus tulee tarkastamaan hitsauksen laatua. Kemppi auttaa asiakkaitaan myös analytiikkapalvelullaan, joka perustuu Kempin keräämään dataan. Kemppi hyödyntää erinomaisesti palvelumuotoilua ja -palveluajattelua luodessaan palveluliiketoimintaa ajattelemalla tuotteitaan palvelualustana, jolla tuottaa hyötyjä osana asiakkaan prosesseja.

Suomalainen Vainu on oiva esimerkki analytiikan ja palvelumuotoilun yhdistämisestä uudeksi liiketoiminnaksi. Vainu auttaa asiakkaitaan löytämään tehokkaasti markkinointi- ja myyntiliidejä. Vainu seuraa verkossa mitä yrityksissä tapahtuu, yhdistää avointa dataa omaansa ja kokoaa tuloksena tehokkaan palvelun asiakkailleen. Vainu aloitti kaksi vuotta sitten ja sillä on nyt 70 työntekijää ja toimintaa seitsemässä maassa, myös markkinoinnin mekassa, USA:ssa.

 

mindtrek-2016-jjk

Data-analytiikan ja palveluajattelun ilosanomaa Mindtrek 2016 -yleisölle

 

Datasta oivalluksia ja bisnestä -hanke rakentaa yritysten kilpailuetua ja luo uutta liiketoimintaa yhdistämällä kaksi rakennuspalikkaa: data-analytiikan ja palveluajattelun. DOB-innovaatioalustaa pilotoidaan hankkeessa matkailualalla sekä sosiaali- ja terveystoimessa tavoitteena uusia tuotteita, palveluja ja liiketoimintaa.

ICT-yrityksiä valmennetaan data-analytiikkaan ja palveluajatteluun ja ensimmäiset viisi tamperelaista yritystä ovat jo valmennuksessa. Luento- ja harjoitteluvaihe on takana ja nyt yritykset soveltavat taitoja oikeassa case-projektissa yhdessä asiakkaidensa ja kumppaneidensa kanssa. Valmennuksessa käytettävät opetus- ja harjoitusaineistot sekä avoimen lähdekoodin ohjelmistot julkaistaan vapaasti käytettäväksi DOB-työkalupakissa. Työkalupakkiin kootaan myös parhaat käytännöt ja kokemukset tulevien vainujen sekä kemppien hyödynnettäväksi.

Perästä kuuluu…

 

Jyrki KoskinenJyrki,
Analytiikka- ja palveluilosanoman saarnaaja :-)

 

 

 

Monday, 17 October 2016

COSS.fi: Avoimella lähdekoodilla menestykseen – Open World Hero -palkinto Siraiselle

Planet Fellowship (fi) | 17:46, Monday, 17 October 2016

20161017_204212

 

Vuoden 2016 Open World Hero -tunnustus myönnettiin Timo Siraiselle (Dovecot Oy), joka on tehnyt toiminnallaan merkittävää työtä avoimen lähdekoodin edistämiseksi. Hän on työllään yhdistänyt satoja miljoonia ihmisiä tuotteen ja yhteisön avulla – niin käyttäjiä kuin tekijöitäkin.

Dovecot toimii esimerkkinä suomalaisesta menestystarinasta, jossa harrastuksesta avoimen lähdekoodin avulla on syntynyt menestyksekäs yritys, joka työllistää niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Dovecotin liikevaihto on kasvanut 2,8 miljoonaan euroon perustamisesta lukien (2011-2015) ja työllisti vuoden 2015 tietojen mukaan 13 henkilöä.

”2015 aikana yhdistyttiin saksalaiseen Open Xchange -yritykseen. Yhdessä jatkamme maailman valloitusta sähköpostin rintamalla yli 220 ihmisen voimalla”, kommentoi Timo Sirainen. ”Viime kesänä 68% koko maailman IMAP-palvelimista oli ajossa Dovecot”.

Tunnustus myönnettiin kansainvälisen teknologiakonferenssin, Mindtrekin yhteydessä 17.10.2016. Tiistaina 18.10. Sirainen nähdään konferenssissa kertomassa matkasta maailman suosituimmaksi IMAP-palvelimeksi – miten kaikki alkoi ja mihin haasteisiin yritys on törmännyt matkansa varrella.

Open World Hero on COSS ry:n jakama tunnustus, jonka tavoitteena on edistää tietojärjestelmien avoimuutta. Vuosittain jaettava palkinto myönnetään merkittävää työtä tämän tavoitteen eteen Suomessa tehneelle henkilölle tai organisaatiolle.

 

Lisätiedot:

Timo Väliharju, COSS ry
toiminnanjohtaja
+ 358 50 330 3339
timo.valiharju@coss.fi

 

Timo Sirainen, Dovecot Oy
pääarkkitehti, perustaja
tss@iki.fi

Wednesday, 12 October 2016

COSS.fi: DOB-valmennuksen seminaarin keskiössä datan hyödyntäminen

Planet Fellowship (fi) | 12:53, Wednesday, 12 October 2016

Cargotecin kehitysjohtaja Pekka Yli-Paunu saapui Datasta oivalluksia ja bisnestä -valmennustilaisuuteen kertomaan heidän toiminnastaan ja case-esimerkeistään. Puheenvuorossaan hän kertoi muun muassa automaation mahdollistamista toimista satama-alueella. Lisäksi keskusteltiin datan hyödyntämisestä ja sen tuomista mahdollisuuksista.

Toisena esiintyjänä kuultiin avoimen datan asiantuntijaa, Joonas Dukpaa (Tampereen kaupunki). Puheenvuorossaan hän avasi avoimen datan käsitettä ja ominaisuuksia. Lisäksi käytiin läpi sivustoja, joiden kautta avointa dataa on mahdollista löytää sekä tilastoja, miten yritykset avointa dataa käyttävät.

 

20161012_134536

 

Edellä mainittujen puheenvuorojen lisäksi  tilaisuudessa käytiin läpi valmennuskurssilla tähän mennessä opittuja asioita niin data-analytiikasta kuin palvelumuotoilustakin. Seuraavaksi valmennuksessa käynnistyy yrityskohtainen case-osuus, jossa teoriassa opittuja asioita päästään testaamaan käytännössä valmennettavan yrityksen tai sen asiakkaan omalla datalla.

Seuraava valmennus alkaa Tikkurilassa ensi vuoden alussa – tästä tiedotetaan lisää lähempänä.

 

Wednesday, 05 October 2016

COSS.fi: Mindtrek valtaa pian Tampereen!

Planet Fellowship (fi) | 12:41, Wednesday, 05 October 2016

 

Mindtrek-konferenssi valtaa Tampereen – jo kahdennenkymmenennen kerran! Lokakuun 17.-19. päivä järjestettävässä konferenssissa on mukana tänäkin vuonna lukuisia kansainvälisiä alansa huippuja keynote-puhujina sekä monia muita asiantuntijoita vetämässä erilaisia sessioita ja työpajoja.

Konferenssin sisältö ja teemat rakentuvat viidestä eri osiosta, joita ovat Open Source, Smart City, Immersion, IoT ja Academic. Kaiken kaikkiaan konferenssissa tullaan näkemään yli 100 puhujaa 90:ssä esityksessä ja työpajassa edellä mainittuihin teemoihin liittyen.

Pääpuhujina kuullaan muun muassa maailman ensimmäistä kyborgiartistia, Neil Harbissonia sekä tietoturva-asiantuntijaa Petteri Järvistä. Tiistaina pääpuhujina esiintyy Lauri Oksanen Nokialta ja Markku Markkula Euroopan alueiden komiteasta sekä iltapäivällä kaupunkistrategisti Boyd Cohen. Katso koko ohjelma

Konferenssipäivien lisäksi on järjestetty monipuolista oheisohjelmaa viihdyttämään konferenssivieraita ja edesauttamaan verkostoitumista. Luvassa on muun muassa maanantain Evening Party Pakkahuoneella, tiistain Conference Dinner Vapriikissa ja keskiviikon Site Visits eri puolilla Tamperetta.

Lisäksi konferenssin yhteydessä järjestetään Nokia Coding Rally, jonka tarkoituksena on tuoda yhteen IoT-teemasta kiinnostuneita joukkueita. Tällä pyritään lisäämään tietoutta uusista teknologioista ja niiden käyttömahdollisuuksista.

Tällä hetkellä konferenssiin on ilmoittautunut kävijöitä jo yli 700 henkilöä niin Suomesta kuin ulkomailtakin ja määrä vain kasvaa. Mikäli haluat osaksi tätä avoimuuden ja innovatiivisuuden verkostoa, varaa sinäkin oma paikkasi konferenssista!

 

Nähdään konferenssissa!

– Moona Puha

 

Monday, 26 September 2016

COSS.fi: Datasta oivalluksia ja bisnestä -esittely Mindtrekissa

Planet Fellowship (fi) | 05:28, Monday, 26 September 2016

mindtrek-data

 

Datasta oivalluksia ja bisnestä -hankkeen edustaja, Jyrki Koskinen, on mukana kansainvälisessä Mindtrek-konferenssissa esittelemässä hanketta. Esittely on osa ”Data-Driven Business: How Do Companies Do It?” -sessiota, jossa paneudutaan siihen, miksi jokaisen pitäisi kiinnittää huomiota avoimeen dataan sekä massadataan.

Muita puhujia ovat Pirjo Venäläinen (Metsäteho Oy), Krista Mutila (Vainu), Sami Karhumäki (CityNomadi), Jari Salo (TIEKE) ja Hanna Niemi-Hugaerts (Forum Virium Helsinki).

Lisäksi Data-Driven Business -session tarkoituksena on esitellä sitä, miten 6Aika Avoin data -kärkihanke sekä toimijat kuten TIEKE ja COSS, auttavat yrityksiä hyödyntämään datan mahdollisuuksista bisneksessä. Innovaatioalustan kehityksen lisäksi Datasta oivalluksia ja bisnestä -hankkeesta kerrotaan, miten yritykset voivat liittyä hankkeeseen ja hyötyä sen eduista.

 

Mindtrek on kansainvälinen konferenssi, joka järjestetään 17.-19.10.2016 Tampere-talossa. Tavoitteena on saada konferenssiin yli 800 kävijää – tällä hetkellä jo yli 700 on ilmoittautunut.

 

Lisätietoja konferenssista ja sen ohjelmasta

 

Friday, 16 September 2016

COSS.fi: Neutech Oy tarjonnut IT-alan palvelujaan jo 20 vuotta

Planet Fellowship (fi) | 05:50, Friday, 16 September 2016

neutech-logo-rgb_digitaalinen-ympa%cc%88risto%cc%88Neutech, virallisesti K&T Neutech Oy, on espoolainen hostingpalveluita tarjoava ketterä yritys. Neutechin pieneen, mutta pippuriseen porukkaan kuuluu IT-alan huippuosaajia, joilla osalla on jo alan kokemusta kertynyt yli 20 vuotta. Vuosi 2016 onkin todellinen juhlavuosi, kun Neutech täyttää tasan 20 vuotta, ja on siten yksi Suomen vanhimpia alan yrityksiä.

Neutechin palveluihin kuuluu värikäs kirjo niin valmiita webhotellipaketteja kuin räätälöityjä ratkaisujakin virtuaalipalvelimista, fyysisistä palvelimista ja esimerkiksi ylläpidosta. Suomessa kilpailu hostingin saralla on kovaa, mutta mikäs siinä kun Neutech pärjää kilpailussa äärimmäisen nopealla (ja mukavalla) asiakaspalvelulla ja luotettavilla palveluilla.

Neutechin missio on auttaa asiakkaitaan keskittymään omaan liiketoimintaansa jättämällä palvelinasioista huolehtimisen kokonaan pois omasta päiväjärjsetyksestä. Prioriteettina on asiakkaan liiketoiminnan sujuvuus ja Neutechin palveluiden kustannustehokas ja maximaalinen hyödyntäminen. Neutechilla asiakkaiden luottamus on kaiken a ja o, ja kestävät kumppanuudet kuuluvat tavoitteisiin.

 

Lisätietoja:
Nina Kivisilta
Neutech

 

Neutech on COSS ry:n jäsen.

 

Monday, 12 September 2016

COSS.fi: OpenStack – pilvipalveluiden tulevaisuus?

Planet Fellowship (fi) | 08:46, Monday, 12 September 2016

openstack-software-diagram

Mikä OpenStack?

OpenStack on kokoelma avoimen lähdekoodin ohjelmisto-työkaluja, jotka on tarkoitettu rakentamaan ja ylläpitämään pilvialustoja sekä yleiseen, että yksityiseen käyttöön. OpenStack -pilvipalvelua ylläpitää ja tukee tuhansittain yksityisiä yhteisön jäseniä ja muutamia johtavia yrityksiä ohjelmisto-kehityksen alalla, minkä vuoksi monet ajattelevatkin voittoa tavoittelemattoman OpenStack Foundation:in johtaman OpenStack-alustan olevan pilvi-palveluiden tulevaisuus.

 

OpenStack pilvi-ympäristössä

OpenStack hallitsee suuria määriä laskelmia, muistia ja verkostointi resursseja, joita hallitaan läpi datakeskuksen, käyttäjälle näkyvän dashboard:in kautta. Pilvipalvelulla voidaan tarkoittaa montaa eri asiaa, mutta tyypillisesti sillä tarkoitetaan ohjelmistojen, toimintaohjelmien ja infrastuktuurin käyttämistä toimialan palveluina. OpenStack:ssä on kyse jälkimmäisestä, Infrastuktuurista palveluna (IaaS), eli pilvilaskennasta. Infrastruktuurin tarjoaminen tekee OpenStack-käyttäjille helpoksi uuden instanssin tekemisen, jonka avulla muut komponentit voivat toimia. Tyypillisesti infrastuktuuri ajaa toimintaohjelman, johon kehittäjä voi luoda ohjelmisto-sovelluksia toimitettavaksi loppukäyttäjille.

 

Kenelle OpenStack on tarkoitettu?

Saatat tietämättäsi olla OpenStack-käyttäjä tälläkin hetkellä, sillä yhä useammat yritykset ovat lisänneet OpenStack:in osaksi pilvi-työkalujaan. Openstack-taustajärjestelmällä toimivien sovellusten lista lisääntyy jatkuvasti.

 

Haluaisin testata millainen tämä OpenStack on?

OpenStack tarjoaa hiekkalaatikko-tason alustan omien sovellusten testaamiselle TryStack-ympäristössä. Jos haluat vain kokeilla järjestelmän toimivuutta, TryStack opastaa ja antaa mahdollisuuden tutkia onko OpenStack oikea ratkaisu juuri sinulle.

OpenStack etsii jatkuvasti uusia avustajia. Harkitse liittymistä OpenStack-säätiöön tai tämän johdannon lukemista siitä, miten päästä alkuun OpenStack-säätiön avustuksessa.

 

Missä voin nähdä keskusteluja ja uutisia OpenStack:in kehitykseen liittyen?

Tässä linkki Opensource.com linkkiin, jossa on lueteltu ajankohtaisimpia asioita juuri nyt OpenStack:iin liittyen:

(https://opensource.com/business/16/9/openstack-news-september-12)

OpenStack Finlandin nettisivut:

(http://www.meetup.com/OpenStack-Finland-User-Group/)

Lue lisää:

https://opensource.com/resources/what-is-openstack

https://www.openstack.org/enterprise?gclid=CNSPlZyvic8CFSWzcgodhsUKUw