Planet Fellowship (gmq)

Thursday, 24 July 2014

COSS.fi: Iso-Britannian hallitus siirtyy avoimiin tiedostomuotoihin

Planet Fellowship (fi) | 08:46, Thursday, 24 July 2014

Royal_Coat_of_Arms_of_the_United_Kingdom_(HM_Government).svgIso-Britannian hallitus on valinnut avoimet tiedostomuodot käytettäväksi asiakirjoissaan. Käytettäviksi standardeiksi on määritetty PDF/A tai HTML hallituksen asiakirjojen tarkasteluun ja OpenDocument- eli ODF-tiedostomuoto asiakirjojen jakamiseen ja yhteiseen työstämiseen. Kaikkien valtion toimijoiden odotetaan jatkossa käyttävän mainittuja tiedostomuotoja.

Iso-Britannian päätöksen taustalla on tahto varmistaa, että niin virkamiehet kuin kansalaisetkin voivat jatkossa käyttää tiedostojen katseluun tai työstämiseen heidän tarpeitansa parhaiten vastaavia ohjelmia. Muutos tukee hallituksen tavoitetta luoda kaikenkokoisille yrityksille tasavertainen toimintakenttä, joka edesauttaisi niiden kasvua. ”Olemme kuunnelleet niitä, jotka ovat kertoneet avoimien standardien vähentävän kustannuksia ja helpottavan yhteistyötä valtion kanssa. Tämä on suuri askel kohti ’digital-by-default’ (’oletusarvoisesti digitaalinen’) -ohjelmaamme, joka auttaa säästämään kansalaisilta, yrityksiltä ja veronmaksajilta 1,2 miljardia puntaa (1,6 miljardia euroa) tämän hallituskauden aikana”, kertoo ministeri Francis Maude.

Päätöksen seurauksena kansalaiset, yritykset ja vapaaehtoisjärjestöt eivät enää tarvitse erityisiä ammattiohjelmistoja avatakseen tai työstääkseen hallinnon asiakirjoja, virkamiehet voivat jakaa ja työstää asiakirjoja yhteisessä tiedostomuodossa sen sijaan, että vaihtelisivat eri muotojen välillä, ja valtion organisaatiot voivat valita sopivimmat ja kustannustehokkaimmat ohjelmistot tietäen, että ne ovat käytettävissä niin valtion sisäisesti kuin sen ulkopuolellakin. Muutoksesta on jo nyt saatu valtava määrä positiivista palautetta niin alan asiantuntijoilta kuin suurelta yleisöltäkin, mikä on omiaan osoittamaan, kuinka tärkeää oikeanlaisen tiedostomuodon valinta on.

 

Lue lisää:
GOV.UK
ZDNet

Wednesday, 23 July 2014

COSS.fi: Ranskan parlamentaarinen komitea kannustaa eurooppalaisia siirtymään avoimen lähdekoodin ohjelmistoihin

Planet Fellowship (fi) | 08:03, Wednesday, 23 July 2014

Eurooppalaisten tulisi suosia valinnoissaan avoimen lähdekoodin ohjelmistoratkaisuja tekemällä hankinnoistaan julkisia ja avoimista standardeista pakollisia, suosittelee Ranskan parlamentaarinen komitea. Vapaiden ohjelmistojen käyttö on keskeistä sillä ne lisäävät tietoturvaa, vähentävät taloudellisia riippuvuuksia ja taistelevat suljettujen ohjelmistomyyjien voiton tavoittelua vastaan. Komitea pitää myös ohjelmistopatenttien poistoa tärkeänä tekijänä uusien innovaatioiden syntymisen kannalta.http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6c/Paris_Assemblee_Nationale_DSC00074.jpg

Heinäkuun alussa julkaistiin lopullinen raportti ”Nouveau rôle et nouvelle stratégie pour l’Union européenne dans la gouvernance mondiale de l’Internet” (Euroopan Unionin uusi rooli ja strategia internetin globaalissa hallinnoinnissa) senaattori Catherine Morin-Desaillyn johdolla. Raportti osoittaa kuinka muutokset teknologiassa sekä muutokset asenteissa ovat muokanneet internetistä valtavan vakoilemisen välineen, minkä takia Euroopan tulisi lisätä vaikutustaan internetin hallinnassa. Morin-Desailly huomauttaa, että internetin hallinnasta on tullut geopoliittinen kysymys ja uusi globaali taistelukenttä.

Ranskalla on komitean mukaan merkittävät voimavarat ja runsaasti tietotaitoa vapaiden ohjelmistojen kentällä. Komitea kehottaa edistämään avoimen lähdekoodin käyttöä sekä tekemään päätöksiä, joilla voidaan tehostaa tietotekniikkataitoja myös koulutuksessa. Sekä ranskalainen National Council of Free Software (CNLL) että vapaiden ohjelmistojen kannatusryhmä April ovat ottaneet mielellään raportin vastaan. CNLL pitää raportin ehdotuksia konkreettisina ja uskoo sen argumenttien suosivan vapaita ohjelmistoja lisäämällä taloudellisia säästöjä, kilpailua, innovaatioita sekä tietoturvaa. April puolestaan näkee ohjelmistopatenttien poiston sekä julkishallinnon vakavan harkinnan siirtyä vapaisiin ohjelmistoihin positiivisena edistysaskeleena.

 

Lähde:

France parliamentary committee: ’encourage European open source software market’

Monday, 21 July 2014

COSS.fi: Älykodit rakentuvat yhteensopivuutta ja avoimuutta hyödyntäen

Planet Fellowship (fi) | 08:25, Monday, 21 July 2014

smarthomeÄlykodin tekniikka perustuu automaatioon, jolla pyritään tekemään asumisesta helpompaa ja ekologisempaa. Asukkaat voivat hallinnoida järjestelmää esimerkiksi älypuhelimellaan tai tabletillaan. Kehitystyössä mukana olevien yritysten ja yhdistysten yleinen käsitys on, että älykotien omaksuminen onnistuu parhaiten tehden kokonaisuudesta mahdollisimman yhteensopivan hyödyntäen avointa lähdekoodia ja avoimia rajapintoja.

Tuore esimerkki avoimesta kehitystyöstä tulee Hondalta, joka on julkaissut suunnitelmansa Smart Home-projektiinsa liittyen. Autonvalmistajana tunnettu Honda etsii tapoja elää tehokkaasti ja vähentää syntyviä hiilidioksidipäästöjä. Suunnittelussa otetaan huomioon kestävä energiankulutus, lämmitys- ja jäähdytysmenetelmät, älykäs valaistus, kestävät rakennusmateriaalit ja jätteenkäsittely, aurinkoarkkitehtuuri sekä sähköautojen lataus. Honda on julkaissut avoimella lähdekoodilla teknisiä tietoja kuten arkkitehtuurisia suunnitelmia, mekaanisia piirustuksia, huonekalujen ohjeita ja tietokoneavusteisen suunnittelun dataa.

Kaksi suuryritystä Samsung ja Googlen Nest Labs ovat puolestaan hiljattain liittyneet viiden yrityksen muodostamaan Thread–ryhmään, joka kehittelee uutta IP-pohjaista langatonta verkkoprotokollaa älykotien eri tuotteille. Ryhmän mukaan kuluttajilla on mahdollisuus yhdistää yli 250 laitetta toisiinsa pienitehoisella langattomalla verkolla. Nykyisen teknologian yhteensopimattomuus, kykenemättömyys kantaa IPv6-yhteyksiä, tehokkaat vaatimukset sekä hub and spoke”-mallit eivät heidän mukaansa jätä tilaa esineiden internetin kasvamiselle.

Lue lisää:

Honda Smart Home is now open source
Smart home stack needs interoperability as specification groups proliferate

Friday, 18 July 2014

COSS.fi: Avoimen lähdekoodin ohjelmistot käytössä kriisialueilla

Planet Fellowship (fi) | 08:27, Friday, 18 July 2014

Vuosikymmenien ajan hallitukset ja kansalaisjärjestöt ovat luottaneet yksityissektorin ratkaisuihin datan keräämisessä ja tulkitsemisessa kriisitilanteissa. Varsinkin vuoden 2010 Haitissa tapahtuneen maanjäristystyksen jälkeen monet ovat alkaneet tiedostamaan edullisemman avoimen lähdekoodin teknologian tuomia mahdollisuuksia. Kriisinhallinnan resurssit ovat usein suhteessa sen kokoluokkaan liian pienet, jonka takia tarvitaan ratkaisuja, jotka ovat sekä edullisia että helposti omaksuttavia haavoittuvimpien yhteisöjen auttamisessa. Avoin lähdekoodi luo kansalaisjärjestöille ja muille toimijoille yhteisen päätöksenteon alustan samalla jättäen niille vaihtoehtoja ja joustavuutta teknisen tuen ja palveluiden saamiseksi. Se voidaan monimuotoisuutensa ansiosta myös räätälöidä tietyn kriisin tarpeisiin luoden laajan kehittäjien ekosysteemin. Seuraavassa on esiteltynä kaksi menestynyttä avoimen lähdekoodin kriisinhallinnan projektia.

Ushahidi on  voittoa tavoittelematon teknologiayritys, joka on erikoistunut avoimen lähdekoodin ohjelmistojen hyödyntämiseen tiedon keräämisessä, visualisoinnissa, viestinnässä ja kartoittamisessa. Alusta on kehitetty niin, että kriisi-informaation kerääminen suuren yleisön toimesta tarjoaa uusia näkökulmia tapahtumiin reaaliajassa. Yhteisöllisen projektin ovat luoneet ydinryhmän lisäksi vapaaehtoiset alun perin Kenian 2008 vaalien jälkeisten väkivaltaisuuksien kartoittamiseen. Nykyään saavutuksiin kuuluu muun muassa teknologiakeskus iHub:n perustaminen, joka sijaitsee Nairobissa. Sen tuloksena on Itä-Afrikkaan  syntynyt teknologiayhteisö, jolla on nykyisin yli 14 000 jäsentä ja joka on synnyttänyt 150 startup-yritystä ja luonut yli 1000 työpaikkaa. Useimmat kehitystiimin jäsenet tulevat eri Afrikan maista kuten Keniasta, Ghanasta ja Malawilta, mutta myös Yhdysvalloista ja Euroopasta. Tällä viikolla Ushahidi valittiin Kenian 50 innovatiivisimman yrityksen joukkoon.

 

https://c2.staticflickr.com/6/5229/5703377559_5c39a7d76b_z.jpg

 

Sahana Foundation Projects on ilmainen avoimen lähdekoodin katastrofinhallintajärjestelmä, jolla havainnoidaan koordinoinnin ongelmat esimerkiksi ihmisten etsimisessä, tuen ja vapaaehtoisten hallinnoinnissa samalla seuraten tarkasti hallituksen, kansalaisjärjestöjen sekä uhrien leirejä. Järjestelmä keksittiin vuonna 2004 Sri Lankan tsunamin aikaan Sri Lankan hallituksen toimesta ja on ollut käytössä laajalti erilaisilla kriisialueilla kuten maanjäristyksessä Pakistanissa, mutavyöryssä Philippiineillä sekä Jogjakartan maanjäristyksessä Indonesiassa.

Avoimen lähdekoodin ratkaisut kriisinhallinnassa on havaittu myös YK:ssa. Sen tieto- ja viestintäliikenteen erikoistunut järjestö ITU (International Telecommunication Union) on hiljattain käynnistänyt kilpailun, jossa etsitään avointa lähdekoodia hyödyntäviä innovaatioita kriisinhallinnassa. Voittajille on mahdollisuus saada 10 000 dollarin alkurahoitus sekä projektin esittelymahdollisuus Telecom World 2014-tapahtumassa joulukuussa Qatarin Dohassa. Kilpailulla halutaan varsinkin haastaa nuoret 18-30-vuotiaat startup-yrittäjät ITU:n kaikista 193:sta jäsenmaasta. Kilpailu päättyy 31. heinäkuuta.

Lisää aiheesta:

Ushahidi
Sahana Foundation
ITU Telecom World Young Innovators Competition

Tuesday, 15 July 2014

COSS.fi: Euroopan komissio vastahakoinen siirtymään avoimiin ohjelmistoratkaisuihin

Planet Fellowship (fi) | 07:36, Tuesday, 15 July 2014

In a strategy paper which the Commission released in response to official questions from MEP Andersdotter, the EC lays out a three-track approach for its office automation platform for the coming years. This strategy will only deepen the Commission’s reliance on secret, proprietary file formats and programs. – See more at: http://blogs.computerworlduk.com/open-enterprise/2014/07/european-commissions-anti-open-source-approach-to-software-procurement/index.htm#sthash.IURH2YEP.dpufeu_flags
In a strategy paper which the Commission released in response to official questions from MEP Andersdotter, the EC lays out a three-track approach for its office automation platform for the coming years. This strategy will only deepen the Commission’s reliance on secret, proprietary file formats and programs. – See more at: http://blogs.computerworlduk.com/open-enterprise/2014/07/european-commissions-anti-open-source-approach-to-software-procurement/index.htm#sthash.IURH2YEP.dpuf

eu_flagsEuroopan komissio uusi hiljattain sitoutumisensa suljettuihin ohjelmistoihin ja tiedostomuotoihin. Komissio kieltäytyy vakavasti irrottautumasta toimittajalukosta ja sivuuttaa kaikki mahdolliset vaihtoehdot. Tällä tavoin EU:n virkamiehet epäonnistuvat siinä, mistä itse saarnaavat.

Huhtikuussa komissio allekirjoitti kaksi sopimusta Microsoftin kanssa. Toinen on sopimus ”korkean tason” palveluista ja toinen puitesopimus ohjelmistojen lisensiointiehdoista. Itse lisenssit on sovittu Hewlett-Packardin kanssa vuonna 2012 erillisellä sopimuksella, jonka arvo on 50 miljoonaa euroa. Sopimukset kattavat komission itsensä sekä 54 muuta EU-organisaatiota.

Komission kanssa yhteistyössä toimiva FSFE (Free Software Foundation Europe) on esittänyt huolensa komission sulkeutuneisuutta kohtaan. Säätiön presidentin Karsten Gerloffin mukaan komissio ei ole edes suostunut tarkastelemaan mahdollisia vaihtoehtoja. Komissio julkisti hiljattain ensimmäistä kertaa olevansa sidoksissa ohjelmistotoimittajaansa, mutta dokumentit kuitenkin osoittavat, että komissio ei ole nähnyt suurta vaivaa etsiessään avoimiin standardeihin pohjautuvaa ratkaisua. Tästä seurauksena suurimmalla osalla Euroopan IT-alan toimijoista ei ole mahdollisuuksia toimia yhteistyössä komission kanssa.

Yhteistyökumppaninsa FSFE:n lailla COSS ei myöskään tue komission päätöksiä sulkea avoimet vaihtoehdot harkinnan ulkopuolelle. Komission tulisi näyttää esimerkkiä muille Euroopan julkishallintojen toimijoille, jotta avoimuuden periaatteet leviäisivät koko Euroopan Unionin alueelle. Avoimien ohjelmistojen toimiala on Euroopassa todella eläväinen ja täynnä toimivia esimerkkitapauksia, joten perustelut vaihtoehtojen puuttumisesta eivät ole hyväksyttäviä. Avointa päätöksentekoa korostavan komission tulisi toimia ajamiensa periaatteiden mukaisesti.

 

Since it is not true that there are no other viable alternative products at the ”bottom end of the stack”, and since multilingual support is also not an issue, this argument comes down to ”sunk cost” – basically, the European Commission has wasted so many billions of our Euros that it cannot contemplate admitting that it was a bad deal and moving on to a better one. Instead, it tries to argue that it is trapped, and must simply carry on paying through the nose for inferior products. – See more at: http://blogs.computerworlduk.com/open-enterprise/2014/07/european-commissions-anti-open-source-approach-to-software-procurement/index.htm#sthash.y3x4z2uP.dpuf
In a strategy paper which the Commission released in response to official questions from MEP Andersdotter, the EC lays out a three-track approach for its office automation platform for the coming years. This strategy will only deepen the Commission’s reliance on secret, proprietary file formats and programs. – See more at: http://blogs.computerworlduk.com/open-enterprise/2014/07/european-commissions-anti-open-source-approach-to-software-procurement/index.htm#sthash.IURH2YEP.dpuf

In a strategy paper which the Commission released in response to official questions from MEP Andersdotter, the EC lays out a three-track approach for its office automation platform for the coming years. This strategy will only deepen the Commission’s reliance on secret, proprietary file formats and programs. – See more at: http://blogs.computerworlduk.com/open-enterprise/2014/07/european-commissions-anti-open-source-approach-to-software-procurement/index.htm#sthash.IURH2YEP.dpu

In a strategy paper which the Commission released in response to official questions from MEP Andersdotter, the EC lays out a three-track approach for its office automation platform for the coming years. This strategy will only deepen the Commission’s reliance on secret, proprietary file formats and programs. – See more at: http://blogs.computerworlduk.com/open-enterprise/2014/07/european-commissions-anti-open-source-approach-to-software-procurement/index.htm#sthash.IURH2YEP.dpuf
In a strategy paper which the Commission released in response to official questions from MEP Andersdotter, the EC lays out a three-track approach for its office automation platform for the coming years. This strategy will only deepen the Commission’s reliance on secret, proprietary file formats and programs. – See more at: http://blogs.computerworlduk.com/open-enterprise/2014/07/european-commissions-anti-open-source-approach-to-software-procurement/index.htm#sthash.IURH2YEP.dpuf
In a strategy paper which the Commission released in response to official questions from MEP Andersdotter, the EC lays out a three-track approach for its office automation platform for the coming years. This strategy will only deepen the Commission’s reliance on secret, proprietary file formats and programs. – See more at: http://blogs.computerworlduk.com/open-enterprise/2014/07/european-commissions-anti-open-source-approach-to-software-procurement/index.htm#sthash.IURH2YEP.dpuf

Lue lisää:

EU’s Anti-Open Source approach to procurement
EC distorts market by refusing to break free from lock-in

Friday, 11 July 2014

COSS.fi: Ranska YK:n sähköisten hallitusten listan kärjessä

Planet Fellowship (fi) | 08:08, Friday, 11 July 2014

Le_Chateau_de_ChantillyRanska on ensimmäisenä Yhdistyneiden Kansakuntien listauksessa, jossa sijoitetaan sähköisiä hallituksen palveluita tuottavat sekä sähköisiä osallistumismahdollisuuksia tarjoavat maat järjestykseen. Ne ovat osa luokittelua YK:n vuoden 2014 sähköisten hallitusten tutkimuksessa, joka julkaistiin 24. kesäkuuta. Raportin mukaan Ranskan omistautuminen julkisten palveluiden laajentamiseen verkossa tekee siitä johtajan kentällä. Ranska on pyrkinyt hillitsemään kuluja tarkastelemalla ilmaisia vaihtoehtoja kaupalliselle IT-infrastruktuurille ja applikaatioille systemaattisella tavalla sekä laajentamaan avoimen lähdekoodin ohjelmistojen käyttöä.

Yhteenvedossaan YK viittaa hallituksen vuonna 2012 julkaistuun ilmaisen ohjelmiston politiikkaan. Circulaire Ayrault-niminen politiikka tähtää alhaisempiin IT-kustannuksiin sekä ketteryyteen. Se myös kannustaa innovaatioihin ja muiden tekijöiden kuten paikallisten viranomaisten sekä kehittäjäyhteisöjen sitouttamiseen sähköisten palveluiden yhteistuotannossa.

Ranska arvioitiin hyvin kaikilla käytännön aloilla ja verkkopalveluiden kehitystasoilla jatkuvan julkisten palveluiden laadun parantamisen, hallituksen sivujen yhdistämisen sekä kansalaiskonsultaatioon rohkaisun ansiosta. Kansallisen hallinnon virallinen sivusto ohjaa yksittäisiä kansalaisia, yrityksiä ja yhdistyksiä käyttämään niille merkityksellisiä palveluja tapahtuman tai aiheen mukaan. Sen tehtävänä on myös kerätä ideoita hallinnon yksinkertaistamisesta, yhdistää kansalaisia ajankohtaisiin väittelyihin ja konsultaatioihin sekä helpottaa vuorovaikutusta hallituksen kanssa.

YK:n mukaan hallitusten avoin data ja avoimet standardit muuttavat julkisten palveluiden kenttää tarjoamalla enemmän mahdollisuuksia hallituksille työskennellä yhdessä kansalaisten kanssa. Avoimen hallituksen datan osalta tutkimus osoittaa, että melkein kaikki maat, jotka osallistuivat tutkimukseen julkaisevat dataansa saataville konekielisenä avoimilla ohjelmistomuodoilla.

Lähde:

Using Open Source France tops UN e-government survey

Wednesday, 09 July 2014

COSS.fi: Etelä-Korea suuntaa katseensa avoimen lähdekoodin ohjelmistoihin

Planet Fellowship (fi) | 09:13, Wednesday, 09 July 2014

Etelä-Korean hallitus haluaa lisätä sen avoimen lähdekoodin ohjelmistojen käyttöä vähentääkseen riippuvuutta suljetuista ohjelmistoratkaisuista. Suunnitelmissa on tehdä avoimista standardeista vaatimus, joka mahdollistaisi valitsemisen useiden eri käyttöjärjestelmien sekä selaimien välillä. Tavoitteena on, että, muutos tulee tapahtumaan vuoteen 2020 mennessä

Secret Garden, Changdeokgung Palace, Seoul, South Korea

Lee Hyeok-jae NIPA:sta (National IT Industry Promotion Agency) julkisti suunnitelman  avoimen lähdekoodin ohjelmistojen edistämisestä Tieto- ja viestintäteknologiaministeriön järjestämässä konferenssissa kesäkuun alussa. Suunnitelman yhtenä keskeisimmistä tavoitteista on tehostaa kotimaista avoimen lähdekoodin toimialaa, joka koetaan tärkeäksi huipputeknologian omaksumisen sekä lahjakkaiden ohjelmoijien kasvattamisen kannalta.

Siirtyminen avoimen lähdekoodin ohjelmistoihin tarkoittaa myös avoimiin standardeihin siirtymistä, jotka tulevat korvaamaan yleisen suljetun verkkosisällön viitekehyksen ja näin helpottaa hallitusta pääsemään eroon toimittajalukosta. Suunnitelmassa ennakoidaan vuosittainen nousu vaihtoehtoisissa käyttöjärjestelmissä ja muissa ohjelmistoratkaisuissa yli kuuden vuoden aikajaksolle.

Ministeriö aloittaa pilottiohjelmat avoimen lähdekoodin työpisteiden käyttöönotolla ensi vuoden aikana kymmenessä eri julkis- ja yksityisorganisaatiossa. Tuloksia tarkastellaan 2018, jolloin myös selvitetään mahdollisuutta siirtyä avoimeen lähdekoodiin valtion omissa työasemissa. Suunnitelmissa on luoda kattava työvoima avoimen lähdekoodin ohjelmistojen ympärille tukemaan yhteisön toimia ja vahvistamaan yliopistokoulutusta kertoo Lee Heyok-jaen. Hänen mukaansa he ovat tällä hetkellä harkitsemassa yhteensopivien järjestelmien vakiinnuttamista, jotta avoimen lähdekoodin ohjelmistojen käyttöönottoa edistettäisiin samaan aikaan hallituksen tutkimus- ja kehitysprojektin kanssa.

Kolmas päivä kesäkuuta ranskalaisen santarmin ja hollantilaisen Eden kunnan IT-asiantuntijat osallistuivat Etelä Korean Tieto- ja viestintäteknologiaministeriön järjestämään konferenssiin Soulissa. Majuri Stéphane Dumond esitteli santarmin avoimen lähdekoodin muutosta sekä Eden kaupungin koneellistumisen ja automaation johtaja Bart Lindeboom puhui kaupungin avoimien standardien strategiasta. Tällä viikolla Korean ICT ministeriön edustajan on tarkoitus tavata Euroopan Komission edustajia, jotka työstävät avoimen lähdekoodin ja avoimien standardien menettelytapojen parissa.

Lisää aiheesta:

The government says, ”we will break away from OS dependancy with open source software by 2020
South Korean government to switch to open source
’Open source crucial for cutting edge industry – South Korea ICT ministry

Monday, 07 July 2014

COSS.fi: Pohjoismaiden maanmittauslaitokset hyödyntävät avointa lähdekoodia yhteisessä kehitystyössään

Planet Fellowship (fi) | 08:31, Monday, 07 July 2014

årstaAvoimen lähdekoodin ohjelmistoratkaisut ovat tehneet Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin maanmittauslaitosten yhteistyöstä helpompaa kertovat Jani Kylmäaho ja Kari Reini Maanmittauslaitokselta. Organisaatiot työstävät yhdessä ohjelmistoa hyödyntäen GitHub:a karttatasojen visuaalisen editorin työstämisessä (styled layer descriptor, SLD). Editori on kehitetty osana European Location Framework:a (ELF), joka pyrkii tarjoamaan ajantasaisen, virallisen, yhteensopivan, rajat ylittävän paikkatiedon mallitoteutuksen Euroopan julkis- ja yksityissektoreiden käyttöön.

Yhteinen avoimen lähdekoodin kehitystyö on Nordic Open Source Initiative Network:n (NOSIN) tavoitteista keskeisimpiä. Verkosto perustettiin pohjoismaisten maanmittauslaitosten toimesta 2010, jolloin se aloitti kansallisten paikkatietoaineistojen jakamisen. NOSIN testaa yhteisiä projekteja, jakaa latauspalveluja ja työstää OpenSearch:a. Ryhmän jäsenet vaihtavat ideoita ratkaisuista tunnistamiseen ja lupiin liittyen sekä keskustelevat uusista mahdollisista työkaluista kuten oskari.org:sta. Oskari on selainpohjainen maantieteellisten karttojen näyttöratkaisu.

Suurimpana etuna avoimen lähdekoodin hyödyntämisessä on Kylmäahon mukaan toimittajalukosta eroon pääsy. Mahdollisuus osallistua projektiin nopeuttaa kehitystä, virheet korjataan nopeammin ja parannukset ovat nopeasti jaettu. Avoimeen lähdekoodiin siirtyminen vaatii julkishallinnoilta näiden yhteisöjen kypsyyden ja suuruuden arviointia. Hän suosittelee tiiviistä suhteiden rakentamista ja yksityisen kehityksen välttämistä. ”Jos teet paljon kehitystyötä eteenpäin ilman integrointia pääprojektiin, on tiedossa lisätöitä pysyttäessä mukana pääversion julkaisuissa”

Lisää aiheesta:

Open source helps Nordic land surveys work together
Esitys Inspire-konferenssissa (pdf)
Yhteenveto esityksestä Inspire-konferenssissa
Inspire-konferenssi

Friday, 04 July 2014

COSS.fi: Linuxin osuus maailman supertietokoneista ylivoimainen

Planet Fellowship (fi) | 08:14, Friday, 04 July 2014

supcomppieTuoreen listauksen mukaan maailman top 500:sta supertietokoneesta 485 käyttää Linuxia ja jäljelle jäävistä peräti 13 Unixia. Linuxin osuus maailman supertietokoneissa on näin ollen 97 prosenttia. Taannoin pidetyssä Linux Enterprise End-User -konferenssissa eräs Red Hatin edustajista kertoi, ettei Linuxin dominointi ole yllätys, mutta yllätys sen sijaan olisi, mikäli joku kilpailijoista pääsisi edes lähelle.

Linuxin kaltaiselle avoimen lähdekoodin käyttöjärjestelmälle on kuitenkin mahdotonta laskea koodia ilman taustalla toimivaa yhteisöä kertoo ReadWrite-lehden kolumnisti Matt Asay. Eloisa yhteisö tarjoaa hänen mukaansa useita etuja:

 1. Yhteisö tekee avoimen lähdekoodin projektin omaksumisesta trendikästä
 2. Yhteisö tekee avoimen lähdekoodin projektin omaksumisesta turvallista
 3. Yhteisö luo laajemman kokonaismarkkinan
 4. Yhteisö tekee kilpailemisen muille vaikeaksi

Yhteisö ei ainoastaan vähennä riskiä siitä, että tietyn koodin runkoon luottaminen päättyy pettymykseen vaan varmistaa myös, että verkkomateriaaleja ja osaamista on riittävästi. Tämä johtaa kasvavaan kolmansien osapuolien lisäosien ekosysteemiin. Se on ikiliikkuva sykli joka vaikeuttaa yhden yrityksen hallitsevan aseman syntymistä.

Suorituskyky on Asayn mukaan helppo ongelma ratkaistavaksi kun projektilla on tarpeeksi yhteisön voimavaroja. Linuxin kohdalla suorituskyky kasvoi vauhdilla kun suuret kaupalliset tekijät kuten Red Hat, IBM ja HP liittyivät joukkoon. Jokaisella osanottajalla on ollut omat syynsä ja tapansa osallistua Linuxin kehittämiseen. Ajan kuluessa tämä on näkynyt niin parempana yleisenä toiminnallisuutena kuin myös suorituskykynä.

Lisää aiheesta:

Linux world domination complete why its foolish to bet against open source communities
Linux dominates supercomputers as ever before

Wednesday, 02 July 2014

COSS.fi: Kestäviä ratkaisuja avoimilla tiedostomuodoilla

Planet Fellowship (fi) | 07:45, Wednesday, 02 July 2014

Digitaalisen aineiston ylläpitämiseksi on tärkeää, että tietyt tiedostomuodot ovat toteutettavissa avoimen lähdekoodin ohjelmilla, kertoo dosentti Björn Lundell Skövden yliopistosta Ruotsista. Hän esittääkin avoimia standardeja ja avointa lähdekoodia suosittavaksi julkishallinnon hankinnoissa, jotta riski kontrollin menettämisestä voitaisiin minimoida.

Viime viikolla Lundell kiteytti tutkimuksensa Preforma-projektista, joka määrittelee kriittiset tekijät standardien pitkän aikavälin käyttöönotossa ja digitaalisen aineiston, kuten dokumenttien, kuvien sekä audiovisuaalisten komponenttien, arkistoinnissa.preforma1Yhteenvedosta voidaan päätellä, että julkishallinnon olisi tärkeä ymmärtää paremmin digitaalisen aineiston ylläpitämiseen liittyviä keskeisiä haasteita, kuten toimittajalukon aiheuttamia ongelmia. Tutkimuksen mukaan muistiorganisaatioiden aineiston tulisi säilyä paljon pidempään kuin suljettujen lisenssien ohjelmistoihin on tarjolla tukea ja ylläpitoa. Helppo tapa välttää tästä muodostuva ongelma on omaksua tiedostomuodot, jotka voidaan toteuttaa avoimen lähdekoodin ohjelmistolla.

Useat menettelytavat Euroopan komissiossa ja sen jäsenvaltioissa tukevat Lundellin argumenttia. 25. kesäkuuta 2013 julkaistussa tiedotteessaan komissio tunnistaa avoimien standardien käytön tärkeyden toimittajalukon välttämisessä. Tiedotteen mukaan avoimet standardit säästäisivät julkisella sektorilla jopa miljardi euroa vuodessa.

 

Lisää aiheesta:

Long-term sustainability through OSS implementations of open file formats
’Open file formats must be implementable in open source’
OSOR-tutkimusOpen Source Sweden

Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus – COSS ry valmistelee yhteistyötä Björn Lundellin ja Open Source Sweden -yhdistyksen kanssa.

Friday, 27 June 2014

COSS.fi: Fuugin säätiö jakaa apurahoja avoimen koodin edistämiseksi

Planet Fellowship (fi) | 06:41, Friday, 27 June 2014

Fuugin säätiö on yhdistyksestä erillinen järjestö, joka perustettiin rahastoimalla FUUG ry:n Eunetin myynnistä saamia varoja miljoona markkaa. Vuoden 2013 lopussa Fuugin säätiön pääoma oli 230 000 euroa. Säätiö jakaa vuosittain apurahoja avoimen lähdekoodin kehittämiseksi, erityisesti suomalaisia hyödyttävällä tavalla.

Osoitteessa fuug.firahaa voi kuka tahansa henkilö jättää apurahahakemuksen. Säätiön tarkoituksena on UNIX:n kaltaisia käyttöjärjestelmiä, avoimia järjestelmiä ja tietotekniikan avoimia standardeja edistävän

 • tutkimuksen
 • tiedonvälityksen
 • opetuksen
 • yleishyödyllisen
 • epäkaupallisen tai voittoa tavoittelemattoman tuotekehityksen sekä
 • orastavan liiketoiminnan tukeminen.

Säätiö tukee mielellään hankkeita, joilla on mahdollisimman suuri vaikuttavuus suhteessa annettuun tukeen. Suomalaisena säätiönä FUUG tukee ensisijaisesti hankkeita, joista on hyötyä suomalaisille ja joita ei välttämättä mikään muu taho maailmassa tukisi.

Hakija voi olla yksityishenkilö, yhteisö tai yritys. Sama hakija tai hanke voi hakea avustusta useita kertoja. Hakijalle katsotaan eduksi jos on näyttöä laajasti käytössä olevan avoimen lähdekoodin ohjelmiston kehittämiseen tai markkinointiin osallistumisesta. Hakijan tulisi vähintäänkin olla aktiivinen suomalaisissa alan yhteisöissä ja esimerkiksi COSS ry:n jäsen. Vuonna 2013 apurahoja saivat Floss Manuals sekä Helsinki Hacklab ry.

Apurahoja voi hakea ympäri vuoden. Hakemuksia käsitellään 3-4 kertaa vuodessa kun säätiön hallitus kokoontuu. Hakemus on jätetty onnistuneesti jos hakemuslomakkeesta on saanut itselleen kopion sähköpostitse. Tarvittaessa hallitus kysyy lisätietoja hakijalta ja jokaiselle hakijalle ilmoitetaan aikanaan hallituksen päätöksestä.

Lisätietoa apurahoista ja hakemisesta löytyy kesäkuussa uudistuneelta sivustolta fuug.fi.

Wednesday, 25 June 2014

COSS.fi: Sveitsiläispoliitikot selvittävät avoimen lähdekoodin mahdollisuuksia julkishallinnossa

Planet Fellowship (fi) | 09:15, Wednesday, 25 June 2014

switzerland-271440_640Sveitsin hallitus kartoittaa avoimen lähdekoodin ohjelmistojen käytön taloudellisia vaikutuksia julkishallinnossa sekä tarkastelee vuoden 2005 strategiaa avoimissa ohjelmistoratkaisuissa. Kaksi Sveitsin parlamentin Digitale Nachhaltigkeit-puolueryhmän jäsentä ovat esittäneet hallitukselle jatkokysymyksiä ja ovat ottaneet aktiivisen aseman avoimien ohjelmistojen edistämisessä.

Edith Graf-Litscher Thurgaun piirikunnasta haluaa tietää huolenaiheista liittohallituksen harkitessa eri vaihtoehtoja avoimen lähdekoodin ja suljettujen vaihtoehtojen välillä. Hän lähetti seitsemän kysymyksen listan mukaan lukien hallituksen kymmenelle suurimmalle yksityisomistuksellisten ohjelmistojen myyjälle selvittääkseen lisensseihin ja ylläpitoon käytettyä rahamäärää. Graf-Litscher selvittää myös, mitä hallitus aikoo tehdä parantaakseen yhteistyötä muiden julkishallinnon toimijoiden kanssa avoimen lähdekoodin ohjelmistojen käytössä.

Alkuvuodesta Bernin parlamentti äänesti yksimielisesti lakialoitteen puolesta, joka ohjeistaa julkishallintoa kasvattamaan avoimen lähdekoodin käyttöä ohjelmistojen yhteensoveltuvuuden lisäämiseksi. Päätökseen vaikuttamassa ollut Bernin piirikunnan edustaja Christian Wasserfallen haluaa liittoneuvoston raportoivan avoimen lähdekoodin ohjelmistojen käytön olemassa olevista ja tulevaisuuden mahdollisista makrotalouden säästöistä. Hän haluaa myös tietää minkälaisia toimenpiteitä liittohallitus voisi tehdä lisätäkseen avoimempia ohjelmistoratkaisuja.

Viime perjantaina julkistetussa lehdistötiedotteessa puolueryhmä selittää, että hallituksen vuonna 2005 tehty strategia epäonnistui saamaan julkishallintoa harkitsemaan avoimen lähdekoodin vaihtoehtoja suljettujen sijaan. Monet jatkavat suljettujen ohjelmistojen käyttämistä ja ryhmän mukaan he ohittavat julkisia hankintoja ja sivuuttavat ohjelmistojen yhteensoveltuvuutta. Liittohallituksen standardi luettelo koostuu lähes yksinomaan patentoiduista ohjelmistoista vaikka useimmissa kategorioissa olisi useita toteuttamiskelpoisia avoimen lähdekoodin vaihtoehtoja.

Ryhmä viittaa vuoden 2006 tutkimukseen, jossa arvioitiin Euroopan julkihallintojen säästävän noin 36 prosenttia IT-kustannuksistaan lisäämällä avoimen lähdekoodin käyttöä. Vuoden 2012 tutkimus arvioi Euroopan maiden vuosittaisten säästöjen nousevan 114 miljardiin euroon kokonaisvaikutuksen noustessa noin 342 miljardiin euroon. ”Nämä tutkimukset osoittavat kuinka suuri potentiaali avoimella lähdekoodilla on?”

 

Lue lisää

Swiss to study economic potential of open source
Press release Swiss parliament’s ’Digital Sustainability’ (Saksaksi)
Partial strategy: Open Source Software
Standards of the Swiss Federal administration
Study on the: Economic impact of open source software on innovation and the competitiveness of the Information and Communication Technologies (ICT) sector in the EU

Thursday, 19 June 2014

COSS.fi: Autoteollisuuden suunta on avoin

Planet Fellowship (fi) | 08:59, Thursday, 19 June 2014

Sähköautovalmistaja Teslan suuri julkistus aikomuksistaan julkaista patenttinsa julkiseen jakeluun kuohutti automaailmaa viime viikolla. Teko on herättänyt kiinnostusta myös suurten autonvalmistajien keskuudessa ja vain neljä päivää Teslan patenttijulkistuksen jälkeen BMW ja Nissan ilmoittivat yhteistyöhalukkuudesta latausasemaverkoston kehittämiseen. BMW:n edustajan mukaan neuvotteluja Teslan kanssa on käyty, mutta keskustelun aiheita ei ole toistaiseksi paljastettu. Kaikille avoimesta pikalatausasemaverkosta on tarkoitus tehdä samanlainen standardi kuin matkapuhelimien micro-USB-latureista.

TeslaTesla haluaa antaa itsestään avoimemman kuvan ja toimia avoimen lähdekoodin periaatteiden mukaan. Yritystä on aiemmin verrattu Appleen, mutta merkin uusi suunta on menossa kohti Androidin avoimuutta. Patenttikeskustelu on myös näkynyt positiivisesti pörssissä, ja tämän viikon maanantaina Teslan osake oli ennätyskorkealla. Jos BMW ja Nissan liittyvät Teslan kelkkaan latausasemaverkoston kehittämisessä, voi sähköautojen läpimurto olla lähempänä kuin uskommekaan.

Auton valmistaminen onnistuu tänä päivänä myös täysin avoimen lähdekoodin periaatteita noudattaen kuten OSVehicle on osoittanut. Italialaiset Francisco Liu ja Ampelio Macchi yhdistivät voimansa kehittääkseen Tabbyn, joka pyrkii luomaan osallistavan ja yleisen ekosysteemin autonvalmistajien keskuudessa. Tabby on alle tunnissa koottava auto johon mahtuu kahdesta neljään ihmistä. Siihen sopii sekä perinteinen polttomoottori kuin sähkö- että hybridimoottori. Projekti julkaistiin viime vuoden lopulla ja lähitulevaisuuden visiona on luoda alusta pienille organisaatioille ja yksityishenkilöille, jotka voivat rakentaa taloudellisen ja tiekelpoisen ajoneuvon koko kehitysprosessin ollessa avointa.

 

Lisää aiheesta:

Teslan uskalias patenttitemppu toimi – jättilaiset nöyrtyvät
Tesla’s Clever Patent Move Is Already Paying Off
Open-source DIY Tabby car can be constructed in 60 minutes

 

Wednesday, 18 June 2014

COSS.fi: Ajankohtaista SUSE Suomelta

Planet Fellowship (fi) | 07:39, Wednesday, 18 June 2014

Korkean käytettävyyden ominaisuus saatavana pilvelle

SUSE® on täydentänyt SUSE Cloud 3 -tuotettaan korkean käytettävyyden toiminnallisuuksilla. Havana-pohjainen SUSE Cloud on ensimmäinen avoimen lähdekoodin OpenStack-ratkaisu, joka tarjoaa yrityksille automatisoidun korkean käytettävyyden konfiguroinnin ja käyttöönoton.

Lisää aiheesta Kauppalehden sivuilla

SUSE Studiolla on jo yli puoli miljoonaa käyttäjää

Suse Studio on tavoittanut yli 512 000 käyttäjää sen ylläpitämässä verkkoversiossa. Lisäksi yrityskäyttäjät, itsenäiset ohjelmistomyyjät ja teknologian tarjoajat ovat rakentaneet jo yli 2.4 miljoonaa ohjelmistosovellusta.

Lisää aiheesta SUSE:n sivuilla

Atos valitsi SUSEn:

”On vaikea kuvitella ongelmaa, joka ei olisi ratkaistavissa SUSEn tuotteilla. Olemme saaneet nopeaa, innovatiivista ja hyödyllistä apua SUSEn paikalliselta organisaatiolta.”

Atoksen Success Story

Hyvin hallinnoidut Linux-ympäristöt – jokaisella tulisi olla sellainen!

Monday, 16 June 2014

COSS.fi: Avoin lähdekoodi edistämässä ihmisten terveyttä kehitysmaissa

Planet Fellowship (fi) | 09:15, Monday, 16 June 2014

MSFAvoimen lähdekoodin hyödyt voidaan valjastaa myös humanitaarisessa työssä. Seuraavassa on esiteltynä kaksi vaihtoehtoista avoimen lähdekoodin mahdollistamaa ratkaisua Afrikassa, jossa terveyteen liittyvät ongelmat ovat laajamittaisia ja resurssit usein rajallisia.

Tänä päivänä useimmat sairaalat hyödyntävät toiminnanohjausjärjestelmiä keskittääkseen laitoksensa toimintaa. Toiminnanohjausjärjestelmä on välttämätön sairaalan tehokkaaseen ylläpitoon ohjelmistojen vähentäessä kustannuksia samalla parantaen tehokkuutta ja laatua. Valitettavasti useimmilla Afrikan sairaaloista ei ole resursseja hankkia järjestelmiä käyttöönsä kertoo avoimen lähdekoodin ohjelmoija ja KwaMoja-projektin johtaja Tim Schofield. Hänen mukaansa avoin lähdekoodi mahdollistaa sairaaloille huippuluokan ohjelmiston hankkimisen hintaan johon heillä on varaa. Lisäksi sairaalat eivät maksa monikansallisten kalliista konsultoinnista ja lisensseistä rahojen pysyessä Afrikassa.

Vähäisten resurssien lisäksi Itä-Afrikan sairaalat kärsivät suuresta korruption määrästä. KwaMojan systeemi mahdollistaa hallinnon ja lahjoittajien läheisen kontrollin sairaalan tapahtumista vaikka lahjoittajat sijaitsisivat toisella maanosalla. Schofield sanoo järjestelmän vähentäneen sairaaloista vuotaneen rahan määrää, jonka ansioista ne voidaan käyttää potilaiden hoitamiseen.

Toinen avoimen lähdekoodin ratkaisu ovat avoimen lähdekoodin kartat, joita hyödynnetään Länsi-Afrikassa. 5. kesäkuuta hyväntekeväisyysjärjestö Médecins Sans Frontières raportoi Ebola-viruksen leviämisestä Guineassa ja Sierra Leonessa. Ebola on filovirus ja tämän aiheuttama verenvuotokuume, joka usein johtaa nopeasti kuolemaan. Apua välittävien organisaatioiden prioriteettina on toimittaa oikeanlaista apua nopeimmalla ja tehokkaimmala tavalla, jonka vuoksi selkeä kuva Ebolan vaikuttamasta alueesta ja ajankohtaisista tapahtumista on tärkeää. SkiDev.Net:n podcastissa kaksi alan asiantuntijaa nostavat esille satelliittiteknologian ja avoimen lähdekoodin kartoituksen menestystekijöitä ja haasteita tämänkaltaisessa humanitaarisessa työssä.

Yksi rohkaiseva esimerkki tästä on Humanitarian OpenStreetMap:n koordinoima ohjelma, joka on tarjonnut avuntarjoajille interaktiivisen kartan, jonka avulla he voivat seurata taudin leviämistä ja uutisia uusista puhkeamisista. Yhteistyössä tehty kartta näyttää julkisesti esillä olevan datan ja apukeinot, jotka on mahdollista sekä lukea että ladata internetistä. Siitä voidaan helposti seurata Ebolan leviämistä Länsi-Afrikassa, paikallisia konflikteja sen ympärillä sekä mitä eri organisaatiot tekevät auttaakseen.

Lisää aiheesta:

Helping African hospitals with open source software
Using open-source mapping to help stop Ebola

 

Wednesday, 11 June 2014

COSS.fi: Avoin lähdekoodi osana älykaupungin IT- arkkitehtuuria

Planet Fellowship (fi) | 11:02, Wednesday, 11 June 2014

barcelona1Tulevaisuuden älykaupungissa toiminnot mahdollistaa tietotekniikka, joka on verkottunut kaikkialle ja jossa eri järjestelmät kytkeytyvät toisiinsa saumattomasti. Täysin verkottuneessa kaupungissa internetin avulla voidaan säätää esimerkiksi energiankäyttöä ja liikenteen sujuvuutta. Yhdysvaltalainen tietojenkäsittelytieteilijä Vint Cerf uskoo Barcelonan johtavan älykaupunkien kehitystä maailmassa. Syyksi tähän myös ”internetin isäksi” kutsuttu Cerf mainitsee kaupungin johdon vahvan sitoutumisen älykaupungin luomiseen.

Barcelona uskoo älykaupunkien avoimeen kehitykseen ja hyödyntää toiminnassaan vahvasti avoimen lähdekoodin ratkaisuja. Avoimen lähdekoodin sensori- ja käyttölaite Sentilo on tästä hyvä esimerkki. Se on suunniteltu istumaan minkä tahansa avoimuutta ja helppoa yhteentoimivuutta etsivän älykaupungin arkkitehtuuriin. Sentilo on rakennettu, käytetty ja tuettu aktiivisen ja monimuotoisen kaupunkien ja yritysten luoman yhteisön toimesta, jonka mielestävoimet standardit ja avoimet ohjelmistot ovat ensimmäinen päätös, mitä älykaupungin tulisi tehdä.

Barcelonan kaupunginvaltuusto on sponsoroinut Sentiloa osana 2011 alkanutta projektia, jonka suunnittelun tavoitteena on ollut selvittää strategia ja tarvittavat toimenpiteet kaupungin nostamiseksi johtavaksi älykaupungiksi. Kaupunki on saavuttanut ainutlaatuisen aseman omilla aloitteillaan, mutta myös tarjoamalla tukeaan globaalille älykaupunkien yhteisölle. Barcelona ylläpitää tapahtumaa nimeltään Smart Cities Expo World Congress sekä vie eteenpäin City Protocol-aloitetta, mikä pyrkii osallistamaan kaupunkeja ympäri maailmaa pilottiprojekteihin yhteisten haasteiden tiedostamiseksi. Barcelona on myös testannut erilaisia sensoreita ääni- ja ilmasaasteesta liikenneruuhkiin ja jätteenkäsittelyyn.

Nykyisin Sentilo-yhteisöä tukee yli 10 kaupunkia ja 15 yritystä, joista osa on maailmanlaajuisia johtajia älykaupunkien kentällä. Seuraava versio alustasta on parhaillaan kehitteillä. Kehitysideoita otetaan vastaan kaikilta Sentilo-projektissa yhteistyössä toimivilta organisaatioilta.

Lisää aiheesta:

Mr. Internet: Barcelonasta tulee ensimmäinen älykaupunki
Sentilo – sensor and actuator platform for smart cities

Monday, 09 June 2014

COSS.fi: Samsungin avoimen lähdekoodin Tizen-käyttöjärjestelmä mahdollistaa kommunikoinnin laitteiden välillä

Planet Fellowship (fi) | 08:20, Monday, 09 June 2014

Avoimen lähdekoodin käyttöjärjestelmät ovat valtaamassa matkapuhelinmarkkinoita. Uusimpana esimerkkinä tästä on Samsungin Tizen-käyttöjärjestelmä, josta on kaavailtu avoimissa järjestelmissä suositun Androidin kilpailijaa. Viime viikolla julkaistut tiedot uudesta käyttöjärjestelmästä osoittavat sen laajat käyttömahdollisuudet myös muissa laitteissa. Samsung Z-älypuhelimen lisäksi Tizeniä hyödynnetään esimerkiksi kameroissa, älykelloissa, autoissa sekä televisioissa. Tizenin avoimuus mahdollistaa laitteiden kommunikoinnin keskenään.

Tizen on useita vuosia työn alla ollut avoimen lähdekoodin Linux-pohjainen käyttöjärjestelmä, joka syntyi MeeGosta. Nokian ajettua alas MeeGon kehityksen ja siirryttyä Windows-alustalle Intel ja Samsung jatkoivat kehitystä Tizenillä. Nykyisen teknisen johtoryhmän jäsenten mukaan Tizenin kehitys tulee olemaan täysin avoin. Avoimen lähdekoodin käyttöjärjestelmä on käyttäjän kannalta hyvä asia, koska esimerkiksi sovellukset voidaan hioa paremmin toimiviksi, kun kehittäjille on avoin pääsy käyttöjärjestelmätietoihin.

tizenl

 

Ensimmäinen Tizen-puhelin on tullut myyntiin Venäjällä, mutta Suomeen uutta Samsung Z-mallia saadaan vielä odottaa. Tähän asti Samsung on käyttänyt puhelimissaan Googlen Android-käyttöjärjestelmää ja Microsoftin Windows Phonea. Yritys on puhunut myös Tizen CloudBoxista, joka toimii eräänlaisena varastona käyttäjien eri pilvipalveluiden tileille kuten Dropboxille ja Google Drivelle. Samsung mahdollisti ominaisuuden hyödyntämällä useiden yhtiöiden avoimia rajapintoja. Tizen CloudBoxin julkaisu avoimen lähdekoodin projektiksi on huhuttu tapahtuvan pian.

Samsungin kokoisten suuryritysten tarttuminen avoimen lähdekoodin kehitysprojekteihin ei ole toistaiseksi ollut yleistä. Tizenin menestys määrittelee pitkälti myös kilpailijoiden reagoinnin avoimen lähdekoodin hyödyntämisessä käyttöjärjestelmissään. Kehitystyötä tehdään myös Suomessa, sillä viime vuoden kesäkuussa Samsung avasi Espoon Otaniemeen ensimmäisen tutkimuskeskuksensa Pohjoismaissa. Tutkimuskeskus keskittyy avoimen lähdekoodin ratkaisuihin, televisioihin ja matkapuhelimiin. Yhtiön aikomuksena on palkata keskukseen 50 asiantuntijaa lähivuosien aikana sekä kasvattaa keskusta mahdollisuuksien mukaan.

 

Lähteet:

Samsung on the path to Open Source leadership
Not just for phones: Samsung shows Tizen-powered TV, cameras
Samsung kehittää Espoossa avointa koodia puhelimiin ja televisioihin
Kuva

Thursday, 05 June 2014

COSS.fi: Avoin kunta – pois siiloista ja teknologialoukuista kohti yhteensopivia järjestelmiä ja prosesseja

Planet Fellowship (fi) | 08:16, Thursday, 05 June 2014

JulkisCOSSCOSS rakentaa Avoin kunta-tarjoomaa suomalaisille kunnille auttamaan kuntia toiminnan kehittämisessä. Konsepti sisältää tuotteita ja palveluja strategiasta kehitysprojekteihin ja tuotantoon. Modulaarisuuden, avoimien rajapintojen sekä avoimen innovaation toimintamallin avulla pyritään avaamaan kuntamarkkina kaikille toimijoille. Kunta tarjoaa avoimen hyvin määritellyn ohjelmistorajapinnan ja kuka tahansa voi kehittää rajapintaa hyödyntämällä uusia palveluja. Avoimen datan lähestymistapa muuttaa kuntapalvelujen kehittämistä.

Kunnissa on yhteensä 823 miljoonan euron tietotekniikkamarkkina, joka on keskimäärin 1.1% kuntien budjetista. Kansalaisten palvelujen ja kuntien talouden kannalta on vähintään yhtä tärkeää taata laatupalvelut ja tehostaa toimintaa. Uusien kuntarajojen murros tuo mahdollisuuden parantaa palveluja ja samalla tehostaa toimintaa sekä helpottaa kestävyysvajetta.

Vuoden 2014 JulkisCOSS-työryhmän toimintaohjelmassa päätettiin arvioida COSS:n Avoin kunta-liiketoimintamallin soveltuvuus markkinoille. COSS:n jäsenillä on suuri rooli tarjooman rakentumisessa ja mahdollisuus vaikuttaa päätökentekoon jo aikaisessa vaiheessa. Tulevaisuudessa tarjooma tulee koostumaan kuntauudistuskonsultoinnista, implementoinnista ja integroinnista sekä tuotannosta, jatkuvasta palvelusta ja tuesta.

Lisätietoa konseptista ja osallistumisesta:

info@coss.fi
+358 40 933 2565

Tuesday, 03 June 2014

T³-foredrag om teknoshamanisme

MODSPIL | 20:14, Tuesday, 03 June 2014

<iframe height="520" scrolling="no" src="http://modspil.dk/docs/teknoshamanisme/teknoshamanisme.html" width="640"> </iframe>


Her til aften holdt jeg Tech Talk Tuesday om teknoshamanisme og festivalen i Brasilien i Aarhus' hackerspace Open Space Aarhus.

Du kan se mine slides ovenfor, og du kan også hente dem i PDF-format, hvis du har lyst.

På sidste side har jeg lavet en lille samling af links, som jeg også kan gentage her:

COSS.fi: 33 avoimiin ohjelmistoihin sitoutunutta edustajaa Euroopan parlamenttiin

Planet Fellowship (fi) | 09:43, Tuesday, 03 June 2014

Tuoreiden Euroopan parlamentin jäsenten joukossa on ainakin 33 edustajaa seitsemästä jäsenvaltiosta, jotka ovat osoittaneet tukensa avoimiin ohjelmistoihin kertovat kannatusryhmät April ja FSFE. Tulosten mukaan europarlamentaarikot ovat jakautuneet jäsenvaltioiden kesken seuraavasti:

 • 17 Ranskasta : Eric Andrieu, Pervenche Berès, José Bosé, Marielle de Sarnez, Karima Delli, Jean-Paul Denanot, Pascal Durand, Sylvie Guillaume, Yannick Jadot, Eva Joly, Patrick Le Hyaric, Emmanuel Maurel, Jean-Luc Mélenchon, Christine Revault, Michèle Rivasi, Isabelle Thomas, Marie-Christine Vergiat
 • 7 Saksasta :Jan Philip Albrecht, Fabio de Masi, Ska Keller, Constanze Krehl, Martina Michels, Julia Reda, Gabi Zimmerfsfe
 • 3 Hollannista : Bas Eikhout, Kati Piri, Judith Sargentini
 • 2 Italiasta : Sergio Cofferati, Patrizia Toia
 • 2 Espanjasta : Pablo Echenique Robba, Florent Marcellesi
 • 1 Portugalista : Marisa Matias
 • 1 Belgiasta : Philippe Lamberts

Tänä vuonna kampanjassa, jossa sitoutettiin ehdokkaita tukemaan avoimia ohjelmistoja olivat mukana ranskalainen April, espanjalainen Hispalinux, latvialainen LATA, slovenialainen SOIK ja yleiseurooppalaiset FSF sekä FSFE.

Allekirjoittamalla sopimuksen ehdokkaat lupautuivat tukemaan avoimien ohjelmistojen ja avoimien standardien käyttöä politiikassa, lainsäädännössä ja hallinnossa. Avoimien ohjelmistojen vapaaehtoiset kannattajat onnistuivat saamaan 162 ehdokasta kuudestatoista jäsenvaltiosta allekirjoittamaan sopimuksen avoimista ohjelmistoista, jonka lisäksi he olivat yhteydessä myös moneen muihin toimijoihin sanoo Jeanne Tadeusz Aprililta. Ryhmän mukaan on tärkeää, että europarlamentaarikot tietävät ja välittävät avoimista ohjelmistoista. Euroopan parlamentti on yksi tärkeimmistä toimijoista tänä päivänä ihmisten vapauksien suojelemisessa, mikä on näkynyt sen taistossa ACTA:n parissa, joka käsittelee internetin neutraliteettia ja ohjelmistojen patentteja.

Lisää aiheesta:

Aprilin lehdistötiedote
FSFE:n lehdistötiedote
Computerworldin uutinen
JoinUpin uutinen

Kuvat:

FSFE
EU

 

 

Wednesday, 28 May 2014

COSS.fi: Avoin lähdekoodi ja avoimet rajapinnat globaalina ilmiönä – hallitukset muutosten edessä

Planet Fellowship (fi) | 09:21, Wednesday, 28 May 2014

Viime viikolla julkaisemassamme artikkelissa kerroimme kuinka ihmiset ovat edistäneet kansalaisvaikuttamista avoimen lähdekoodin ratkaisuja hyödyntäen. Kansalaisten lisäksi maiden hallitukset sekä muut poliittiset toimijat ovat viime vuosina aktivoituneet ja hyödyntävät nykyään avointa lähdekoodia omassa toiminnassaan. Syitä muutokseen löytyy monia kuten kansalaisten välisen yhdenvertaisuuden parantaminen sekä tietoturvan ja läpinäkyvyyden lisääntyminen. Keskeisiä tekijöitä ovat myös riippuvuuden väheneminen yksittäisistä yhtiöistä ja muista valtioista sekä suuret kustannussäästöt, mikä on julkishallinnolle erityisen tärkeää talouden taantumassa.

Euroopan komissio suositteli raportissaan avoimen lähdekoodin ohjelmistojen käytön edistämistä valtioiden hallinnoissa. Tavoitteena on ollut kehittää jäsenvaltioiden julkisten sektoreiden keskinäistä toimintaa ja kannustaa avoimeen lähdekoodiin perustuvia innovaatioita myös yksityisellä sektorilla. Esimerkiksi Italiassa kaikkien valtion organisaatioiden tulee suosia hankinnoissaan avoimia ohjelmistoja. Valinta ei ole Italiassa vain suositeltavaa, vaan jopa pakollista. Muiden valintojen tekeminen edellyttää, ettei avoimia vaihtoehtoja ole olemassa.white_house_open_source

Myös Euroopan ulkopuoliset valtiot ovat hyödyntäneet avoimen lähdekoodin tarjoamia ratkaisuja ja viitoittaneet esimerkillään tietä avoimempaan maailmaan. Joulukuussa 2011 Yhdysvaltain presidentti Barack Obama sitoutui avoimeen lähdekoodiin perustuvan kansalaisvaikuttamista edistävän työkalun käyttöön sekä sen teknologian jakamiseen. Alle vuosi tämän jälkeen We The People-nimisen alustan lähdekoodi julkaistiin Valkoisen talon GitHub:ssa. Siitä lähtien Valkoisen talon insinööritiimit ovat laajentaneet sitoutumistaan avoimeen lähdekoodiin käyttämällä Drupal.org:a ja GitHub:a, järjestämälllä hackathoneja, julkistamalla dataansa sekä antamalla muiden tehdä ja allekirjoittaa adresseja heidän omien applikaatioidensa ja alustojensa kautta. Hallinnosta on näillä keinoin pyritty tekemään läpinäkyvämpää, yhteistyökykyisempää ja osallistavampaa. Hankkeesta vastaa Valkoisen talon uusien mediateknologioiden johtaja Leigh Heyman, joka kertoo puheessaan Open Source Conventionissa Yhdysvaltojen hallituksen askelista kohti avoimempaa hallintoa.

Yhdysvaltojen ohella muutkin suurvallat suuntaavat katseitaan avoimeen lähdekoodiin eri toimin kuten päivittämällä virkamiesten käyttöjärjestelmiä. Vuonna 2011 Venäjän silloinen pääministeri Vladimir Putin käski hallitusta siirtymään avoimeen lähdekoodiin vuoteen 2015 mennessä. Kiinassa taas hallituksen viimeviikkoinen kielto Windows 8:n asennuksesta julkisiin tietokoneisiin sekä sen käytetyimmän käyttöjärjestelmän Windows XP:n tukiajan päättyminen ovat asettaneet väestöllisesti maailman suurimman valtion vaikean valinnan eteen. Canonical on yhteistyössä Kiinan viranomaisten kanssa luonut Ubuntu Kylin -nimisen käyttöjärjestelmän maan markkinoille, jonka tarkoituksena on tuottaa avoimella lähdekoodilla varustettuja tietokoneita Kiinan markkinoille.

Lähteet:

Direct from the White House: APIs are key to extending platforms (Myös artikkelikuva)
White House contributes APIs, stages hackathons & runs on Drupal
Putin orders Russian Gov’t to move to open source
Windows 8 ban may open doors in China
China bans Windows 8 from use in government
Change we can believe in – the White House develops open source code (Kuva)

Thursday, 22 May 2014

Patentdomstolen: Et høfligt, men klart nej tak

MODSPIL | 20:20, Thursday, 22 May 2014

<iframe height="520" scrolling="no" src="http://modspil.dk/docs/patentdomstol2014/patentdomstol2014.html" width="640"> </iframe>

Dette er min præsentation fra aftenens foredrag på Ingeniørhøjskolen. I morgen og på fredag vil jeg dele foldere ud i sammen med Enhedslisten og Folkebevægelsen mod EU i Randers, og Nej i Maj-initiativet og IT-Politisk Forening og Prosa mfl. sætter i det hele taget slutspurten ind - så må vi se.

Du kan finde ovenstående præsentation i PDF-format her.

Nej til patentdomstol og patenttrolde

MODSPIL | 08:33, Thursday, 22 May 2014
Plakaten her så jeg in the wild på gaden i Århus i går morges. De hænger over det hele og minder om, at det er på søndag, vi skal hen og stemme nej til den nye europæiske patentdomstol.

Jeg holder i den anledning oplæg på Ingeniørhøjskolen i Århus kl. 18.15 i aften. Arrangementet afholdes af IDA, Ingeniørforeningen i Danmark. Jeg er glad for at få lov til at fremlægge Nej i Maj-kampagnens synspunkter efter sværvægterne fra Grundfos og Dansk Industri, som nok vil nå frem til en anden konklusion end undertegnede.

Hvis du vil vide mere: Softwarepatenter og patentdomstol: Åbent brev til Danmarks IT-virksomheder

Wednesday, 21 May 2014

COSS.fi: COSS – jäsenkysely 2014

Planet Fellowship (fi) | 11:07, Wednesday, 21 May 2014

COSSlogo2_head_rgbJärjestimme aikaisemmin kuluvana keväänä jäsenillemme verkkokyselyn. Kyselyn tarkoitus oli kartoittaa toiminnan osa-alueet, joissa COSS on onnistunut ja osa-alueet, joissa puolestaan on vielä kehitettävää.

Kyselyyn vastanneet kokivat avoimuuden edistämisen suomalaisessa yhteiskunnassa olevan tärkeää. Myös tulevaisuudessa COSS pyrkii toiminnallaan edesauttamaan ja tukemaan avoimuutta tiedottamalla ja osallistumalla aktiivisesti erilaisiin hankkeisiin. Kiitosta keräsivät lisäksi COSS:in tarjoamat verkostoitumismahdollisuudet sekä erilaiset avoimuuteen liittyvät tapahtumat. Pyrimme järjestämään aikaisempaa enemmän tilaisuuksia verkostoitumiseen ja tarjoamaan jäsenillemme muitakin erilaisia avoimuuteen liittyviä tapahtumia. Olemme tänä vuonna olleet mukana ITK14-konferenssissa, syksyllä osallistumme Avoin Suomi 2014 -tapahtumaan ja ensi vuonna järjestämme jälleen paljon kysytyn OpenMind -konferenssin.

Kehittämisen kohteiksi puolestaan nousivat vuorovaikutus ja B2B-kontaktointi.
Myös jäsenten näkyvyys ohjausryhmän ulkopuolella koettiin vähäiseksi. Osallistumismahdollisuuksia alan tapahtumiin ja tukea erilaisten hankkeiden käynnistämiseen toivottiin aikaisempaa enemmän. Olemme kevään aikana pyrkineet kehittämään vuoropuhelua jäsentemme kanssa ja ottaneet kehitysehdotukset huomioon toimintamme suunnittelussa. Välitämme ja vastaamme kaikkiin avoimuuteen liittyviin kysymyksiin.

Kiitos kaikille kyselyyn vastanneille. Tulevaisuudessa toteutamme kyselyn vuosittain, jotta voisimme paremmin vastata jäsentemme tarpeisiin. Otamme mielellämme vastaan kommentteja ja kehitysehdotuksia toimintaamme koskien. Jäsentemme mielipiteet ovat meille ensiarvoisen tärkeitä, jotta voimme tulevaisuudessa keskittyä rakentamaan entistäkin avoimempaa Suomea!

Tuesday, 20 May 2014

COSS.fi: Kansalaisvaikuttamista avointa lähdekoodia hyödyntäen

Planet Fellowship (fi) | 07:00, Tuesday, 20 May 2014

”Hallituksen ulkopuolisille ihmisille on kurjaa seisoa ulkona ja katsoa sen työskentelyä aiheen parissa, josta tiedät, mutta mahdollisuuksia osallistumiseen ei ole.” Open Gov:n toinen perustaja Seamus Kraft kiteyttää ihmisten ajatukset turhautuneisuudesta vallankäyttöelimien sulkeutuneisuutta kohtaan. Demokratian perusajatus on, että hallintovalta nousee kansasta ja toteuttaa kansan tahtoa. Jokaisen ei kuitenkaan tarvitse omistaa elämäänsä politiikalle vaikuttaakseen päätöksentekoon. Avoimeen lähdekoodiin perustuvat ratkaisut ovat luoneet alustan ihmisille heidän etsiessään aktiivisesti uusia innovatiivisia tapoja edistää päätöksenteon avoimuutta sekä kansalaisvaikuttamisen mahdollisuuksia. Menestystarinoita on useita ja tässä artikkelissa niistä on lyhyesti esiteltynä kolme.

Argentiinalaisen politiikan tutkijan Pia Mancinin perustama Net Democracy -säätiö tutkii mahdollisuuksia parantaa kansalaisten osallistumista teknologian kautta. Säätiön ensimmäinen projekti nimeltään Democracy OS on verkkopohjainen avointa lähdekoodia hyödyntävä äänestyksiin ja väittelyihin soveltuva työkalu, joka on erityisesti kehitelty maiden hallituksille, puolueille sekä muille päätöksentekoelimille. Alusta on jo löytänyt paikkansa sillä esimerkiksi Meksikon hallitus käyttää sitä kerätessään palautetta ehdotetusta julkisen datan menettelytavoista.democracy-os

Yhdysvaltalainen Madison Project tarjoaa alustan lakien kirjoittamiselle, julkaisulle ja kommentoinnille. Hanke on alussa mainitun yhdysvaltalaisen OpenGov -säätiön perustama, jonka tavoitteena on helpottaa pääsyä hallituksen tietoihin niin paljon kuin mahdollista. Päättäjät ja asianajoryhmät voivat käyttää Madisonia kerätessään julkista palautetta lainsäädännöstä. Se on jo käytössä Baltimoressa ja San Franciscossa, joka on mahdollistanut lakien kommentoinnin. GrunchGov -politiikkasivusto sekä Internet Association -lobbausyritys hyödyntävät sitä kerätessään ideoita kansalasilta.

Hollannissa pieni neljän hengen tiimi aloitti projektin, jossa valtion virkamiehet ja kansalaiset voivat tavata toisiaan, keskustella ja työskennellä yhdessä asioden parissa, jotka kokevat tärkeiksi. Projektin nimi on Pleio ja kuten edellämainituillakin sen menestys perustuu avoimen lähdekoodin teknologian ja yhteisölliseen sitoutumisen yhdistämiseen. Pleion oli mahdollista aloittaa toiminta pienellä budjetilla, koska ei ollut tarvetta maksaa lisenssimaksuja. Maaliskuun aikana sivuston kuukausikäyttäjien määrä oli 84 000 näyttökertojen ollessa 843 664. Jatkuvan kasvun ansioista Pleio on herättänyt kiinnostusta muista Euroopan maista sekä Australiasta, Kanadasta ja Yhdysvalloista.

Maiden hallitukset ovat alkaneet tunnistaa avoimen lähdekoodin arvoa, koska se mahdollistaa niille vapauden jakaa ja rakentaa olemassa olevaa teknologiaa. Democracy OS:n, Madisonin ja Pleion kaltaiset hankkeet konkretisoivat avoimen lähdekoodin hyödyllisyyden vaikuttamisen kanavina tiukoista budjeteista huolimatta. Haasteet avoimelle päätöksenteolle eivät ole enää teknologiasta kiinni vaan menestys on kiinni ihmisten aktivoinnista ja halusta muuttaa yhteiskuntaa.

 

Lisää tietoa hankkeiden kotisivuilla:

Democracy OS
Madison Project
Pleio

Lähteet:

Democracy OS
Democracy OS/GitHub (kuvat)
Madison Project
Pleio

Monday, 19 May 2014

COSS.fi: Avoimen lähdekoodin tulevaisuus -kyselyn tulokset 2014

Planet Fellowship (fi) | 08:45, Monday, 19 May 2014

democduckBlack Duckin ja North Bridgen yhteistyössä toteuttama vuosittainen kysely avoimen lähdekoodin nykytilanteesta havainnollistaa sen strategisen roolin kasvua tämän päivän yritysmaailmassa. Kahdeksannen kerran järjestetyn kyselyn tuloksista käy myös ilmi avoimen lähdekoodin ratkaiseva rooli nykyisessä teknologian kehityksessä, uusien kehittäjien kasvu yhteisössä sekä avoimen lähdekoodin vaikutus päivittäiseen elämään. Kyselyn tuloksista on koottu esitys, joka sisältää alan asiantuntijoiden näkemykset tulevaisuudennäkymistä.

Esitykseen pääset täältä
Kuvien lähde

 

Wednesday, 14 May 2014

COSS.fi: Avoimen tiedon visionääri Avoin Suomi 2014 -messujen pääpuhujaksi

Planet Fellowship (fi) | 10:56, Wednesday, 14 May 2014

as2014-logo-greenSyyskuussa järjestettävän Avoin Suomi 2014 -messujen pääpuhujaksi saapuu yhdysvaltalainen avoimen tiedon huippuasiantuntija Beth Simone Noveck.  Oikeustieteen professori Noveck on johtanut presidentti Barack Obaman avoimen hallinnon aloitetta sekä toiminut Britannian pääministeri David Cameronin avoimen hallinnon tiedonantajana. Kansainvälisesti arvostettu puhuja ja kirjailija toimii myös perustamansa The Governance Lab -verkoston johtajana.

Ilmoittautuminen tapahtumaan avautuu yleisölle perjantaina 23. toukokuuta, jolloin myös ohjelma, jota tullaan vielä täydentämään, julkaistaan. Tapahtuman odotetaan saavuttavan suuren suosion, joten suosittelemme rekisteröitymistä heti rekisteröitymislomakkeen avauduttua. Tapahtuman verkkosivujen kautta ehtii vielä 20. toukokuuta saakka ehdottaa suomalaisia menestystarinoita esille puheenvuoroihin, videoille ja näyttelyosastoille.

 

Lisätietoja ja ilmoittautuminen 23.5 lähtien Avoin Suomi 2014-sivuilta
Alkuperäinen uutinen Valtioneuvoston sivuilla
Pääpuhuja Beth Simone Noveck

Tuesday, 13 May 2014

COSS.fi: Avoimen lähdekoodin korkeakouluopetusta PreVALOX-hankkeella

Planet Fellowship (fi) | 06:55, Tuesday, 13 May 2014

prevalox

Vapaan ja avoimen lähdekoodin ohjelmistojen merkitys ICT-alalla on noussut viime vuosina suuresti. Ohjelmistojen hyödyntämisen ja taloudellisen merkityksen kasvaessa on koulutusta kehitettävä tuottamaan työelämän tarpeita vastaavaa osaamista kertoo Jouni Juntunen Oulun ammattikorkeakoulusta. OAMK:ssa vuoden 2014 alusta käynnistyneen preVALOX-hankkeen tavoitteena onkin lisätä vapaan ja avoimen lähdekoodin ohjelmiin liittyvää osaamista Oulun seudulla.

Hankkeen työelämäläheisellä ja luovuutta edistävällä oppimismallilla pyritään vastaamaan työelämän tarpeisiin ja näin sekä helpottaa valmistuvien siirtymistä työelämään että tarjota työelämän käyttöön ajantasaista osaamista. Juntusen mukaan ammattitaitoinen työvoima lisää yritysten ja organisaatioiden tuottavuutta sekä synnyttää uusia työpaikkoja. On myös todennäköistä, että avoimen lähdekoodin osaajille löytyy kysyntää työmarkkinoilla avoimien ohjelmistojen yleistyessä.

Hankkeen aikana on tarkoitus tutkia, kuinka avoimen lähdekoodin ohjelmistoihin liittyvää osaamista ja opetusta voitaisiin lisätä Oulun ammattikorkeakoulussa. Tulosten pohjalta on tavoitteena suunnitella, vähintään 10 opintopisteen koulutuspaketti, jota tarjotaan Oamkin opiskelijoiden lisäksi avoimen ammattikorkeakoulun kautta kiinnostuneille. Tällä tavoin hanke osallistuu ICT-alan irtisanottujen osaamisen ja työllistymisedellytysten kehittämiseen.

Lisää PreVALOX-hankkeesta
Kuvan lähde

Thursday, 08 May 2014

Hvad er teknoshamanisme?

MODSPIL | 20:35, Thursday, 08 May 2014


Nedenstående er mine noter til aftenens snak om teknoshamanisme og den netop overståede festival til de fremmødte til vores månedlige møde i Free Software Foundation Europe:

Hvad er teknoshamanisme?

Shamanisme handler om

 1. Overleveret viden, kontakt til vore kulturelle og historiske rødder (kan gå tusinder af år tilbage)
 2. Leve i pagt med naturen, samleve med den frem for at udnytte eller ødelægge den (amerindisk perspektivisme, Viveiros de Castro)
 3. Opnå viden om verden og os selv gennem ændrede bevidsthedstilstande

Teknoshamanisme:
 • Indførelse af moderne teknologi i shamanismen
 • Anerkendelse af moderne teknologi som shamanisme, videnskab og teknologi som et særtilfælde af magien
 • Udforskning af shamanisme og magi som selvstændige teknologier
Note: ALLE bruger ny teknologi i dag. Bortset fra evt. 100% uopdagede stammer er al shamanisme derfor strengt taget teknoshamanisme.

Politiske aspekter:
 • Fremme af kulturel, biologisk og spirituel mangfoldighed
 • Anerkendelse af alle menneskers egenart og verdener
 • Skabe uafhængige samfund, som kan leve med deres egen kultur (quilomboer, indianere og andre indfødte, neo-nomadiske urbane samfund)
 • Permakultur
Forbindelse til fri software:
 • Samarbejde med alle bevægelser, der støtter samliv mellem frie mennesker
 • DIY - fuck regering og myndigheder, vi gør det selv
Konkret, til festivalen:
 • Samarbejde med Pataxó-indianerne og deres pajé/shaman
 • Kunst, teater, events
 • Workshops, hacklab
 • Workshops for skolebørn hos pataxóerne
 • Deltagelse i bryllup hos pataxóerne
 • Permakultur
I praksis:
 • In the end blev der ikke så meget konkret hacking og permakultur.
 • MEN der blev knyttet vigtige kontakter, utallige projekter er søsat, og pataxóerne fik gennem vores tilstedeværelse et vigtigt tilsagn om støtte i kampen for deres jord
 • Jeg deltog før afrejsen sammen med permakultur-aktivisterne Jony og Jürgen i et møde med pataxóerne i Aldeia Pará om at skabe dem en agrofloresta, en økologisk, frugtgivende regnskov
 • Festivalen fungerede i praksis som et gigantisk mind merge, hvor folk mødte hinanden og knyttede kontakter på kryds og tværs.


Se også:
 • Seminal thoughts for a possible technoshamanism, teoretisk baggrund ved Fabi Borges.
 • Billeder fra festivalen
 • Tecnoxamanismo

  Wednesday, 07 May 2014

  FSFE-møde i Open Space Aarhus 8. maj: Teknoshamanisme

  MODSPIL | 09:39, Wednesday, 07 May 2014

  Dagsorden

  Goddag og velkommen – kort introduktion til FSFE for nye deltagere
  (10 minutter)
  Oplæg: Techoshamanisme-festival i Brasilien, Carsten Agger beretter (20
  minutter)
  Spørgsmål og diskussion (20 minutter)
  Pause (10 minutter)
  Afstemning om EU-patentdomstol, arbejde med kampagnen (20 min)
  Arbejde med nyt website, der skal demonstrere fordelene ved fri
  software (20 minutter)
  Eventuelt + planlægning af næste møde (20 minutter)

  Formålet med disse møder er at styrke erfaringsdelingen og skabe netværk
  blandt folk, der arbejder med fri software.

  FSFE (Free Software Foundation Europe) arbejder for at udbrede fri
  software, og det er også et hovedformål for arbejdet i FSFE Århus. Man
  behøver ikke at være medlem af FSFE for at deltage.

  På møderne tager vi udgangspunkt i deltagernes erfaringer med fri
  software i det daglige arbejde – og de problemer, vi måtte støde på i
  den forbindelse. Det er altså både en politisk arbejdsgruppe og en
  faglig/teknisk “erfa-gruppe” for folk med interesse for fri software.

  Vel mødt til alle interesserede i Open Space Aarhus torsdag den 8. maj kl. 19!