Free Software, Free Society!
Thoughts of the FSFE Community (fi)

Tuesday, 21 June 2022

COSSin vuosikokouksessa valittiin hallituksen kokoonpano tulevalle vuodelle

 • COSS.fi
 • 06:22, Tuesday, 21 June 2022

COSS ry:n jäsenet kokoontuivat 20.6.2022 järjestettyyn yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen sekä jäsentilaisuuteen niin paikan päällä Helsingissä COSSin yhteisöjäsenen, Asianajotoimisto HH Partnersin, toimistolla kuin myös verkon välityksellä. Vuosikokouksessa toiminnanjohtaja Timo Väliharju esitteli jäsenille yhdistyksen viime vuoden 2021 toimintakertomuksen, tilinpäätöksen sekä tilintarkastajan lausunnon. Kokouksessa päätettiin vahvistaa yhdistyksen tilinpäätös sekä myöntää hallitukselle ja toiminnanjohtajalle tili- ja vastuuvapaus. Lisäksi kokouksessa vahvistettiin toiminnanjohtajan esittelemät yhdistyksen toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio kuluvalle vuodelle 2022. Yhdistyksen jäsenmaksuihin ei ehdotettu muutoksia ja niiden suuruudet päätettiin pitää samana kuin edellisvuosina.

Kokouksessa valittiin myös COSS ry:n hallituksen kokoonpano vuodelle 2022. Hallituksen nykyisistä jäsenistä kolmen vuoden toimintakausi tuli tänä vuonna päätökseen Jukka Ehdolla, mutta Ehtoa ehdotettiin uudelle kaudelle. Muiden nykyisten hallituksen jäsenten osalta toimintakausi jatkuu vielä. Kokouksessa päätettiin hyväksyä edellä esitetty ehdotus.

COSS ry:n hallitus 2022

Jukka Ehto, Pohjois-Satakunnan Seutuverkko
Martin von Willebrand, Asianajotoimisto HH Partners
Mikko Malmgren
Ville Ilkkala, Valaa Technologies
Mikko Lampi, Metatavu

Lisäksi varsinaisen vuosikokouksen jälkeen ohjelma jatkui Martin von Willebrandin (HH Partners) pitämällä esityksellä organisaatioiden open source -kyvykkyydestä strategisena etuna. Tämän jälkeen jäsenet jatkoivat vielä vapaamuotoista keskustelua ja verkostoitumista yhteisen lounaan merkeissä.

Tutustu yhdistyksen 2021 toimintakertomukseen >>

 

 

Tuesday, 07 June 2022

Jätä meille ehdotuksesi Open World Hero 2022 -tunnustuksen saajasta!

 • COSS.fi
 • 06:43, Tuesday, 07 June 2022

Open World Hero 2022

Vuoden 2022 Open World Hero -haku on alkanut. Kenen sinun mielestäsi tulisi saada seuraava Open World Hero -tunnustus?

Onko sinulla mielessäsi jokin yritys, organisaatio tai yksittäinen henkilö, jonka mielestäsi tulisi saada tunnustusta merkittävästä työstään avointen tietojärjestelmien, erityisesti avoimen lähdekoodin, edistämiseksi Suomessa? Arvostamme erityisesti ehdokkaiden monimuotoisuutta ja toivomme saavamme monipuolisesti ehdokkaita erilaisista taustoista. Kyseessä voi olla yhteistyökumppanisi, kollegasi tai vaikkapa sosiaalisesta mediasta tai uutispalstoilta bongaamasi organisaatio tai henkilö. Tärkeintä on tehdyn työn tulokset: mitä merkittävää avoimella lähdekoodilla ollaan saatu aikaan, miten sitä on tehokkaalla tai uudella tavalla hyödynnetty tai miten sen asemaa ja käyttöä on onnistuttu edistämään.

Jätä meille ehdotuksesi perusteluineen alla olevan linkin kautta 14.8.2022 mennessä. Voittajan tulee valitsemaan COSS ry:n hallitus yhdessä ohjausryhmän edustajien kanssa. Voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti ja vuoden 2022 tunnustuksen saaja tullaan julkistamaan syksyllä Mindtrek-teknologiakonferenssin yhteydessä Tampereella.

Ehdota meille tunnustuksen saajaa >>

___________________________________________________________________

Open World Hero on COSS ry:n vuosittain jakama tunnustus, jonka tavoitteena on edistää tietojärjestelmien avoimuutta. Vuosittain jaettava palkinto myönnetään merkittävää työtä tämän tavoitteen eteen Suomessa tehneelle henkilölle tai organisaatiolle.

Kiertopalkintona on suomalaisen taiteilijan Virginie Loÿn lasimosaiikkipallo In the Nucleus, Ytimessä. Teoksen aiheena on Linus Torvaldsin työ avoimen lähdekoodin kehittäjänä ja se kuuluu sarjaan Suuria suomalaisia sankareita. Kiertopalkinnon on COSS ry:lle lahjoittanut IBM Finland. Perinne sai alkunsa vuonna 2013, kun COSS ry palkitsi Open World Hero -nimityksellä Unelmakoulu-projektin. Tämän jälkeen voittajina ovat olleet Michael ”Monty” Widenius (2014), Helsingin kaupunki (2015), Timo Sirainen, Dovecot Oy (2016), professori Tommi Mikkonen (2017), kansanedustaja Jyrki Kasvi (2018), Maanmittauslaitos (2020) sekä viimeisimpänä Harri Pitkänen (2021).

Voit lukea lisää aiempien vuosien voittajista ja heidän perusteluistaan täältä >>

 

Virginie Loÿn lasimosaiikkipallo In the Nucleus, Ytimessä.

Monday, 06 June 2022

Tehdään Digikompassista avoin Digikompassi

 • COSS.fi
 • 08:21, Monday, 06 June 2022

Alkuperäinen blogiteksti julkaistu 5.6.2022 Fuugin säätiön sivuilla.

Luonnos kansalliseksi Digikompassiksi on julkaistu. Digikompassin ’tarkoitus on toimia työkaluna digitalisaatiokehityksen johtamisessa ja ohjaamisessa’. Fuugin säätiö antoi asiaan lausunnon ja ehdotti Digikompassin päivittämistä avoimeksi Digikompassiksi.

 

Avoin lähdekoodi on digi- ja datatalouden ytimessä – miksei myös Digikompassin luonnoksessa?

Avoin teknologia on joukossamme. Internet perustuu avoimiin standardeihin ja avoimeen lähdekoodiin. Maailma ilman avointa teknologiaa olisi maailma ilman internetiä. EU:n komissio on hyväksynyt 21.10.2021 avoimen lähdekoodin strategian. Komissio ’haluaa hyödyntää avointa lähdekoodia ja sen yhteisöllisyyden luomaa innovatiivista muutos- ja vipuvoimaa tavoitteena laadukkaammat ja kustannustehokkaammat palvelut’. EU uskoo avoimeen lähdekoodiin ja sen mahdollisuuksiin Euroopan elinvoiman luomisessa. Sama tulisi näkyä kansallisessa digikompassissa. Nyt avointa lähdekoodia ei mainita Digikompassissa ollenkaan.

Avoimen teknologian osa-alueita ovat:

 • avoin lähdekoodi – ohjelmistoja yhteisöllisesti, kenelle tahansa veloituksetta
 • avoimet standardit – standardit luovat markkinat, avoimet standardit avoimet markkinat
 • avoimet arkkitehtuurit ja rajapinnat takaavat yhteensopivat järjestelmät ja sujuvat prosessit.
 • avoimella datalla ja dataa jakamalla uusia palveluja ja liiketoiminta

Avoin teknologia ja avoimuus ovat uusia tapoja luoda hyvinvointia. Suljetussa maailmassa innovaatioita yritetään omistaa, patentoida – rahastaa omistamisen avulla. Avoimessa maailmassa ideoita jaetaan, opitaan, rakennetaan yhdessä. Avoin innovaatio ja asiakaskeskeinen, palveluajatteluun perustuva yhteiskehittäminen koko arvoverkoston kanssa ovat väkeviä lisäarvon luojia. Avoin lähdekoodi voidaan siis nähdä ohjelmistoalan liiketoimintamallin muutoksena sekä uutena tuotekehitysmallina.

Avoimuus

Avoin lähdekoodi valtaa markkinaa.
Linux on maailman yleisin käyttöjärjestelmä. Maailman 500 suurinta tietokonetta käyttää Linuxia, Linuxiin perustuva Android hallitsee 85% kännykkämarkkinoista. BCG:n mukaan 35% yritysjärjestelmistä on avointa lähdekoodia, käynnissä on 140 miljoonaa avoimen lähdekoodin projektia, joita koodaa 56 miljoonaa ohjelmoijaa. Avointa lähdekoodia on joka paikassa: autoissa, televisioissa, kodinkoneissa ja jopa Marsissa, johon lähetettyä robottia ohjaa avoin lähdekoodi. Linuxin lisäksi muita tunnettuja Suomessa syntyneitä avoimen lähdekoodin ohjelmistoja ovat Monty Wideniuksen kehittämät tietokannan hallintaohjelmistot MySQL ja MariaDB sekä turvallinen sähköpostijärjestelmä Dovecot. MariaDB on menossa New Yorkissa pörssiin. Missä ovat menestyneet suomalaiset suljetun lähdekoodin yritykset?

Avoimen lähdekoodin ohjelmistojen ylivoiman ytimessä on yhteisöllisyys. Yksikään yritys ei pysty kilpailemaan avoimen koodin yhteisöjen ohjelmointivoimalle ja toimintamallin tuottamalle laadulle. Avoin lähdekoodi on uusi tuotekehitysmalli mutta se on myös ydin ohjelmistoalan uusille, palveluun perustuville liiketoimintamalleille.

Yhden toimittajan omistamat suljetut ohjelmistot voivat aiheuttaa asiakkaille toimittajaloukun, joka saattaa johtaa huonoon ja kalliiseen palveluun. Koska avointa lähdekoodia voi ylläpitää ja kehittää edelleen kuka tahansa, niin asiakkaalla on monia toimittajavaihtoehtoja. Avoin lähdekoodi takaa suvereniteetin, vapauden valita. Kilpailu parantaa laatua ja alentaa hintoja.

Pitääkö ratkaisu ostaa moneen kertaan?
Sen sijaan, että organisaatiot ostavat suljetun ohjelmiston lisenssejä moneen kertaan, valveutuneet organisaatiot ovat alkaneet hyödyntää avointa lähdekoodia ja yhteiskehittämistä. Esimerkiksi Espoo avasi VM:n tuella varhaiskasvatuksen toiminnanohjausjärjestelmän koodin. eVAKA-ohjelmisto on kenen tahansa käytettävissä. Seuraavaksi sen ottaa käyttöön Tampere.

Internet on uhattuna, miten Suomi aikoo osallistua EU:n rintamaan?
Internetistä toivottiin yhdenvertaisuuden äänitorvea ja demokratian uudistajaa, tasa-arvoista mahdollisuutta joka ikiselle yrittää, markkinatalouden kukkatarhaa. Nykyinen internet 2.0 on kuitenkin mennyt rikki. Se on muuttunut trollien temmellyskentäksi ja oligopolien suljetuksi markkinaksi, jossa netin käyttäjät on valjastettu ilmaiseksi raaka-aineeksi rikkauksien luomisessa harvoille. Internetin tarjoamaa sisältöä ohjaa digijättien johdolla länsimainen mainosmaailma, jonka kilpailija on omilla arvoillaan toimiva itämainen keskusjohtoinen diktatuuri. Missä on eurooppalaisiin arvoihin ja ihmisoikeuksiin perustuva internet ja siihen perustuva reilu datatalous?

Iso osa intrastrukttuuristamme on amerikkalaisten digijättien hallussa, jotka tekevät päätöksiä liiketaloudellisin perustein amerikkalaisen hallinnon ja lainsäädännön alaisuudessa. Millaisen riskin tilanne aiheuttaa suomalaiselle infrastruktuurille. Mikä on keino säilyttää itsenäisyys rakentamatta infrastruktuuria toiseen kertaan?

EU on rakentamassa Web 3.0 konseptia, jonka tavoite on reilu datatalous, jossa jokaiselle kuuluu oma osuus internetin hyödyistä sekä oikeus päättää miten omia tietoja hyödynnetään. Web 3.0:sta toivotaan eurooppalaisen itsemääräämisoikeuden, suvereniteetin puolustajaa. Web 3.0:n rakennuspalikoina on mainittu hajautus ja avoin lähdekoodi sekä lohkoketjuteknologia ja älykkäät sopimukset, joissa Suomella on erinomaista osaamista. Esimerkiksi Internetin tietoturvan asiantuntija, Mikko Hyppönen näkee avoimen lähdekoodin ratkaisuksi. Miten Suomi aikoo Digikompassillaan osallistua pelastustoimiin?

Avoin lähdekoodi osaksi Digikompassia

Data- ja digitalous perustuvat avoimeen teknologiaan. EU:n komissio tukee avointa lähdekoodia. Sanna Marinin hallitusohjelman mukaan ‘hallitus edistää avoimen lähdekoodin ensisijaisuutta julkisissa tietojärjestelmissä ja niiden hankinnoissa’. BGC:n tutkimuksen mukaan vuonna 2021 80% tietohallinnoista aikoi lisätä avoimen lähdekoodin käyttöä. Miksi Suomen kannattaisi toimia toisin? Suomeen rakennetaan uusia hyvinvointialueita. Mitä jos kaikki hyvinvointialueiden uudet järjestelmät toteutettaisiin avoimena lähdekoodina?

Jyrki Koskinen,
Fuugin säätiön puheenjohtaja

 

Friday, 27 May 2022

COSSin lausunto uudesta tekijänoikeuslain muutosesityksestä HE 43/2022

 • COSS.fi
 • 05:41, Friday, 27 May 2022

COSS ry lausunto tekijänoikeuslakiesityksestä

COSS on antanut lausunnon uudesta tekijänoikeuslain muutosesityksestä (HE 43/2022). Alla oleva lausunto on lähetetty suoraan eduskunnan sivistys-, talous- ja liikenne- ja viestintävaliokunnille.

 

Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus – COSS ry:n (”COSS ry”) lausunto hallituksen esityksestä 43/2022

COSS ry on suomalainen yhdistys, jonka jäseniä ovat noin 70 suomalaista yritystä, jotka hyödyntävät liiketoiminnassaan avointa lähdekoodia merkittävästi. COSS ry on osallistunut otsikon mukaisen hallituksen esitykseen liittyvän direktiivin valmisteluun aktiivisuudella sekä osallistunut direktiivin johdosta tehtävän suomalaisen tekijänoikeuslain muutoksen valmisteluun ministeriön avoimessa valmisteluprosessissa. Hallituksen esitys on kuitenkin muuttunut merkittävästi osallistumisemme jälkeen, eikä tässä yhteydessä ole selvästi varattua lausumamahdollisuutta ollut käytettävissämme. Tästä syystä lausumme meille keskeisestä asiasta suoraan eduskunnan valiokunnille.

Direktiivin artiklan 2 verkkosisällön jakopalveluiden tarjoajan määritelmä on suomalaisessa tekijänoikeuslakimuutoksessa virheellinen. Direktiivin mukaan (artikla 2, alakohta 6, toinen kappale):

”avoimen lähdekoodin ohjelmistojen kehitys- ja jakoalustojen kaltaisten palvelujen tarjoajat … eivät ole tässä direktiivissä tarkoitettuja ’verkkosisällönjakopalvelujen tarjoajia”. Sama todetaan myös direktiivin resitaalissa 62, toinen kappale. Tämä rajaus puuttuu kokonaan suomalaisesta tekijänoikeuslain muutoksesta. Kyseinen rajaus on direktiivin minimivaatimus ja ehdotettu tekijänoikeuslain muutos ei täytä sitä.

Kiinnitämme huomiota siihen, että rajaus ei ole alisteinen ilmaisulle ”voittoa tavoittelematon” vaan nimenomaisesti tämä ilmaisu on jätetty avoimen lähdekoodin ohjelmistojen kehitys- ja jakoalustojen palvelun tarjoajista pois. Muihin kohtiin tämä ilmaus liittyy siltä osin kuin direktiivissä näin on kirjattu. Avoimen lähdekoodin jakopalvelut ym. saavat tavoitella voittoa, mutta ovat silti määritelmän ulkopuolella. Tämä oli COSS ry:n ja monen muun avoimen lähdekoodin hyödyntäjiä edustavien tahojen keskeisiä vaikuttamispyrkimyksiämme direktiiviä valmisteltaessa. Direktiiviä valmisteltaessa oli myös muita näkemyksiä ja tekstimuotoiluja, mutta tämä kanta oli eurooppalaisen lainsäätäjän lopullinen tahtotila. Aikaisempi kotimainen tekijänoikeuslain muutosehdotus oli tältä osin oikein. Nyt tämä rajaus puuttuu ja uusi muutosehdotus on siksi direktiivin vastainen.

Kyseinen kohta on olennainen, koska avoimen lähdekoodin jakopalvelut ym. ovat keskeisessä roolissa digitaalista yhteiskuntaa rakennettaessa, eikä niihin ole kohdistunut mitään olennaisia tekijänoikeusloukkausvaatimuksia. Sen sijaan ne edustavat keskeistä, kaikille avointa infrastruktuuria, joka on kasvavassa määrin yhteiskuntamme ytimessä. Tämä on olennaista niin liiketoiminnalle, kansalaisoikeuksille, sananvapaudelle ja demokratian läpinäkyvyydelle. Tekijänoikeuslain muutoksen tarkoittamat säännökset soveltuessaan tekisivät alueen palveluista vaikeammin toteuttavia, kalliimpia ja siten vähemmän saavutettavia. Tämän alueen toimintavapaus tulee säilyttää nykyisellä tasolla siten kuin myös direktiivi edellyttää.

 

24.5.2022
Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus – COSS ry
Timo Väliharju, toiminnanjohtaja

 

Lausunnon laati Martin von Willebrand, hallituksen jäsen

 

Monday, 02 May 2022

Avoimella koodilla ketteryyttä Seclanin toimintaan

 • COSS.fi
 • 08:40, Monday, 02 May 2022

SECLAN – IT-palveluiden asiantuntija

Tamperelainen ICT-alan asiantuntija- ja palveluyritys Seclan tarjoaa asiakkailleen kustannustehokkaan ja helppohoitoisen IT-ympäristön. Omavaraisena Internet-operaattorina Seclanin palvelut tuotetaan omissa konesaleissa Tampereella ja Valkeakoskella. “Avoimen lähdekoodin toimintoja käyttämällä ja kehittämällä, saadaan raha pysymään kotimaassa. Käyttämällä avointa lähdekoodia voidaan edistää kotimaan markkinoita”, kerrotaan Seclanilta. 

Lisäksi avoin lähdekoodi on avainasemassa yrityksen kilpailukyvyn ja ketteryyden kannalta, sillä sen avulla koetaan pystyvän tuottamaan asiakkaille ja yhteistyökumppaneille paras ja kustannustehokkain lisäarvo. ”Seclanilla on tärkeää pystyä toimittamaan laadukasta ja täsmällistä lisäarvoa asiakkaalle eli asiakas maksaa juuri siitä, mitä se haluaakin (eikä turhasta). Kilpailukykyyn avoin koodi vaikuttaa positiivisesti, sillä usein avoimen lähdekoodin ratkaisut ovat tietyllä tavalla edullisempia.” 

Parempaa tietoturvaa avoimella koodilla

Lisäksi tietoturva on yksi keskeisistä tekijöistä Seclanin toiminnassa ja yksi syy avoimen lähdekoodin parissa työskentelyyn. “Myös tietoturvan aspektilla on suuri merkitys, koska tiedetään mitä ”koodi tekee”. Ja sitä on kehittämässä lukuisat muut organisaatiot ja henkilöt. Ne ketkä osaavat (esim. Seclan) toimia sen parissa, hallitsevat sillä huomattavan ketteryyden toiminnoissa.”

Yrityksen etuna pitkä kokemus ohjelmistoalalta

Yrityksen perustajilla ja avainhenkilöillä itsellään on pitkä kokemus ohjelmistomaailmasta ja avoimen lähdekoodin yhteisöjen toimintatavoista. “Vakaan pohjan yhteiselle menestykselle luo asiantuntijoidemme yli 130 vuoden työkokemus IT-alalta” heiltä kerrotaan. Lisäksi Seclanilta ollaan laitettu työpanosta bugien korjaamiseen ja laadun parantamiseen avoimen lähdekoodin hengen mukaisesti.

_________

Seclan Oy on vuonna 2002 perustettu tamperelainen ICT-alan asiantuntija- ja palveluyritys, jonka päätuotteena ovat konesali- ja pilvipalvelut muuta IT:tä unohtamatta. Seclan suunnittelee, tuottaa ja kehittää tietoteknisiä kokonaisratkaisuja yrityksille ja yhteisöille, asiakkainamme on PK-yrityksiä ja julkisen puolen organisaatioita. Seclan käyttää toiminnoissaan avoimen lähdekoodin sekä kaupallisten toimijoiden ratkaisuja. 

Olemme luotettava ja ketterä kumppani. Panostamme pitkiin asiakassuhteisiin ja tulokselliseen yhteistyöhön. Lähtökohtanamme on asiakkaamme liiketoimintojen ja sen tietoteknisten yksilöllisten tarpeiden ymmärtäminen. Asiantuntijamme auttavat Teitä löytämään toimivat ja joustavat ratkaisut, jotka edistävät yrityksenne kasvua ja menestystä - nyt ja tulevaisuudessa. Näin voitte levollisin mielin paremmin keskittyä yrityksenne ydinosaamiseen.

IT-palvelut asiantuntijalta!

Tuesday, 19 April 2022

Avoin lähdekoodi ei ole itseisarvo vaan mahdollistaja – kunhan koodia hyödyntää oikein

 • COSS.fi
 • 08:07, Tuesday, 19 April 2022

Avoin lähdekoodi ei itsessään ole avain onneen, mikäli sen käytössä ja hyödyntämisessä on puutteita. Varsinaisen koodin lisäksi tulee ymmärtää sen käyttö oikeassa kontekstissa. Onnistumisista kuin epäonnistumisistakin löytyy lukuisia esimerkkejä mutta kysymys kuuluu, mitä niistä on opittu? 

Avoin lähdekoodi nostaa suosiotaan ja sen käyttö lisääntyy jatkuvasti niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla. Lisäksi ymmärrys avoimen koodin erityispiirteistä kasvaa mutta edelleen tässä löytyy myös suuria puutteita. Avoin lähdekoodi voidaan esimerkiksi nähdä usein pelkästään hyvin teknisenä asiana ja määritellään sen käyttöön perustuen. 

Avoin lähdekoodi on tapa kehittää ja jaella tietokoneohjelmistoja. Asiakas saa vapaasti käyttää, kopioida, muunnella ja jaella avoimen lähdekoodin ohjelmaa – ilman lisenssimaksuja ja työlästä lisenssien ylläpitoa ↗.

Vaikka avointa lähdekoodia käytettäessä säästyy kalliilta lisenssimaksuilta, ei se kuitenkaan aina tarkoita, ettei sen käyttämisestä ja hyödyntämisestä syntyisi mitään kuluja. Myös avoimen lähdekoodin käytössä voi tulla kustannuksia vaikkapa ohjelmiston käyttöönotosta, ylläpidosta ja räätälöinnistä, mutta nämä ovat usein edullisempi vaihtoehto kuin vuosittaiset lisenssimaksut.

Pelkkä avoin lähdekoodi ei riitä

Jos otetaan tarkasteluun esimerkiksi yksi avoimen lähdekoodin merkittävämpiä etuja ja mahdollisuuksia eli toimittajalukottomuus, nähdään hyvin ettei yksin pelkkä avoin koodi riitä.

Toimittajalukottomuudella tarkoitetaan tilannetta, jossa asiakasta ei ole käytännöllisesti tai oikeudellisesti sidottu tiettyyn tuotteen tai palvelun toimittajaan ja näin ollen se pystyy vaihtamaan toimittajaa ilman merkittäviä kustannuksia tai haittaa toiminnalleen.

Jotta avoimen lähdekoodin toimittajalukottomuus toteutuisi, edellyttää se kuitenkin riittävää osaamista tuotteen tai palvelun ympäriltä, jolloin muodostuu myös kilpailua. Tämän vuoksi avoimen lähdekoodin ratkaisua toteuttaessa tai siihen siirtyessä onkin tärkeää tarkastella myös siihen tarjolla olevaa osaamista. Parhaimmillaan avoimen lähdekoodin käytöllä saavutetaan tilanne, jossa sopivan kumppanin tai toimintamallin löydyttyä saavutetaan merkittäviä kustannussäästöjä verrattuna aiempaan joko lisensoituun ratkaisuun tai kumppaniin. 

Keskustelua on myös herättänyt se, puhutaanko aidosti avoimesta ratkaisusta vai pelkästään avoimesta ytimestä (open core).

Aidosti avoimen lähdekoodin ohjelmisto on kyseessä silloin, kun ohjelmisto on olemassa täysin toimivana ja kokonaisena tuotteena.

Mikäli jossain toteutuksessa on hyödynnetty vain osaksi avointa lähdekoodia, voi tässä olla kyse tilanteesta, jossa avointa lähdekoodia käytetään niin sanottuna sisäänheittotuotteena maksullisten tuotteiden tai palvelun pariin. Ohjelmisto voi myös olla toteutettuna avoimella lähdekoodilla, mutta sen löytäminen on voitu tehdä hankalaksi tai puutteellisen dokumentoinnin myötä sen käyttöönotto on kannattamatonta, jolloin ei myöskään julkaistusta avoimesta koodista ole etua kenellekään. Lisää aiheesta voi lukea hiljattain julkaistusta avoimen lähdekoodin hankintaoppaasta kunnille.

Miten varmistaa avoimesta lähdekoodista saatavat hyödyt?

Avoimen lähdekoodin partneriksi on tärkeää valita yritys tai taho, joka ymmärtää nämä avoimen lähdekoodin toimintaperiaatteet eri konteksteissa. Avointa lähdekoodia hyödynnettäessä on tärkeä ymmärtää esimerkiksi avoimen lähdekoodin compliance ↗. Tällä tarkoitetaan niitä menettelytapoja ja prosesseja, joilla organisaatio varmistaa noudattavansa käyttämänsä avoimen koodin ehtoja sekä huomioivansa organisaatiossa sovittujen menettelytapojen sekä muutoinkin parhaiden toimintatapojen noudattamista. 

Oikein hyödynnettynä avoin lähdekoodi mahdollistaa merkittäviä kustannussäästöjä ja toimittajalukottomuus yhdessä ohjelmistojen vapaan muuntelumahdollisuuden kanssa tuo joustavuutta. Usein avoimen lähdekoodin voima piilee aktiivisessa yhteisössä teknologian taustalla, jolloin yhteiskehittämisen ansiosta mahdolliset virheet löydetään nopeasti sekä koodia jatkokehitetään ja päivitetään usean eri tahon toimesta. 

Yksi erinomainen vaihtoehto on hakea osaamista COSSin jäsenten piiristä, sillä verkostostamme löytyy laajaa osaamista ja ymmärrystä avoimista teknologioista ja niiden käytöstä niin asiakkaan kuin yrityksen itsensäkin hyväksi.

 

 

Monday, 11 April 2022

Roam.fi-verkkoyhteisö – Yhteistyöllä kattavampia palveluita ja tehokkuutta

 • COSS.fi
 • 06:36, Monday, 11 April 2022

Roam.fi-verkkoyhteisö

Mikä on roam.fi?

Roam.fi on jakamiseen perustuva langaton verkkoyhteisö, jonka tavoitteena on mahdollistaa käyttäjälleen nopea verkkoyhteys paikasta ja ajankohdasta riippumatta. Roam.fi on jatkumoa Tampereen ja sen ympäristökuntien yhteiselle Langaton Tampere -hankkeelle, joka siirtyi COSS ry:n koordinoitavaksi jo vuonna 2014, jolloin samalla toiminta nimettiin roam.fi:ksi ja sitä alettiin kehittämään ja laajentamaan ympäri Suomea.

Roam.fi perustuu jakamiseen – verkkoyhteisössä mukana oleva organisaatio jakaa omat langattomat tukiasemansa ja verkkoyhteytensä yhteisön käytettäväksi. Jakamisen vastineeksi organisaation jäsenet saavat käyttää vastaavasti muiden verkkoyhteisön jäsenten verkkoa maksutta koko roam.fi-verkon kattavuusalueella.

 

Miksi liittyä?

Roam.fi tarjoaa tunnistetun, salatun sekä arkkitehtuuriltaan helposti laajennettavissa olevan verkon, jonka toiminta on laadukasta ja turvallista. Tavoitteena on kehittää, edistää ja hyödyntää jakamistalouden uusia toimintamalleja ja yhdistää eri toimijoiden langattomat verkot yhdeksi kokonaisuudeksi. Näin voidaan vähentää yksittäisen toimijan langattomiin verkkoihin liittyviä investointitarpeita. Lisäksi roam.fi tukee älykästä kaupunkikehitystä ja edistää alueellista yhteistyötä niin kuntien, oppilaitoksien ja muiden organisaatioiden kesken sekä lisää tehokkuutta jakamalla yhteisiä resursseja. Näin voidaan taata kaikille parempia ja kattavampia palveluita.

Täysin avoimet tunnistamattomat verkot (esim. vierailijaverkot) saattavat olla helppoja ottaa käyttöön, mutta ongelmia käytettävyyden suhteen voi ilmetä verkon laadussa, toiminnallisuudessa ja tietoturvassa. Roam.fi:n käytön tarkoituksena on sujuvoittaa ja nopeuttaa langattomiin verkkoihin kirjautumista vähentämällä ylimääräisistä kirjautumisista aiheutuvaa vaivaa käyttäjälle. Roam.fi-verkkoyhteisön käyttämä WPA2/WPA3-autentikaatio on täysin yhteensopiva operaattoreiden käyttämien tunnistamistekniikoiden ja arkkitehtuurien kanssa. Tämä mahdollistaa hyvän yhteistyön operaattoreiden kanssa verkkovierailujen suhteen kattavuuden laajentamiseksi. Integrointi avoimien standardien rajapintojen kautta helpottaa verkkovierailuliitosten tekoa.

Kertakirjautumisperiaatteella roam.fi:n jäsenorganisaation alle kuuluva, olipa sitten kyseessä esimerkiksi roam.fi:ssä mukana olevan kunnan työntekijä tai vaikkapa tietyn oppilaitoksen opettaja tai opiskelija pääsevät kerran kotiorganisaationsa alueella roam.fi-verkkoon kirjauduttuaan kätevästi automaattisesti kirjautumaan päätelaitteellaan myös toisen roam.fi-jäsenorganisaation alueella kuuluvaan wifiin. Esimerkiksi vaikkapa kunnan työntekijän vierailessaan tapaamisen merkeissä toisen lähikunnan toimitiloissa tai opettajan tai opiskelijan siirtyessä työskentelemään kampusalueella toiseen rakennukseen tai kauemmaksi kokonaan toiseen oppilaitoksen toimipisteeseen.

 

Avoimuus

Verkkoyhteisön koordinaattorin COSS ry:n tavoitteiden mukaisesti roam.fi hyödyntää avointa teknologiaa ja edistää sen kehittymistä yhteisöllisesti. Avoimia standardeja ja tunnistusrajapintoja käyttävä roam.fi tarjoaa turvallisen, laadukkaan ja arkkitehtuuriltaan helposti laajennettavan verkon kaikille.

Roam.fi:ssä tunnistamispalvelut voi toteuttaa kaupallisilla ratkaisuilla, avoimella lähdekoodilla tai vaikka itse puusta tekemällä, kunhan vain sovitut, avoimet ja standardoidut rajapinnat täyttyvät. WLAN-verkkopalvelut, laitteet ja internet-palveluntarjoajat ovat näin vapaasti valittavissa eivätkä ole sidottuja tiettyihin toimittajiin.

Avoimuus roam.fi:ssä tarkoittaa, että kuka tahansa voi liittyä mukaan yhteisten pelisääntöjen mukaisesti, ja että kuka tahansa voi toimia palveluntarjoajana, integraattorina tai toteuttajana – kunhan sääntöjä ja avoimia rajapintoja noudatetaan. Ratkaisut ja palvelut kilpailevat laadullaan, toiminnallisuudellaan sekä käytettävyydellään, mutta takaavat silti vaihdettavuuden toisiin, samat rajapinnat toteuttaviin ratkaisuihin.

 

Käy tutustumassa tarkemmin roam.fi-verkkoyhteisön toimintaan: www.roam.fi

 

Mikäli kaipaat lisätietoja roam.fi:stä tai siihen liittymisestä, olethan meihin yhteydessä sähköpostitse roam@coss.fi niin vastaamme mielellämme henkilökohtaisesti sinua askarruttaviin kysymyksiin.

 

Alla listatut organisaatiot ovat jo mukana langattomassa roam.fi-verkkoyhteisössä:

Roam verkkoyhteisön jäsenet

Wednesday, 23 March 2022

Avoimen lähdekoodin hankintaopas kunnille on nyt julkaistu

 • COSS.fi
 • 10:12, Wednesday, 23 March 2022

Avoimen lähdekoodin hankintaopas

Kuntaliitto on julkaissut kunnille oppaan avoimen lähdekoodin hankintoihin liittyen. Opas on laadittu kuntien hankintatilanteiden tueksi yhteistyössä Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus COSS ry:n kanssa. Opas pyrkii vastaamaan avoimen lähdekoodin hankintaan liittyviin yleisimpiin kysymyksiin sekä tuomaan esille avoimen lähdekoodin erityispiirteitä.

Avoimen lähdekoodin hankintoihin keskittyvää selkokielistä opasta ei aiemmin ole ollut saatavilla. Avoimen lähdekoodin hankintaoppaan toteutus on osa vuosina 2020-2022 toteutettavaa Kuntaliiton Yhteiset digiratkaisut ja tuki -projektia.

Mikäli avointa lähdekoodia halutaan kunnassa hyödyntää, hankintavaiheessa tulee ottaa huomioon näkökohtia, jotka eivät välttämättä ole itsestäänselvyyksiä, mikäli aiemmin on hankittu ns. suljettuja ohjelmistoratkaisuja.

Oppaassa ei aseteta avoimia tai suljettuja järjestelmiä arvojärjestykseen. Hankkii kunta sitten avointa tai suljettua ratkaisua, tärkeintä on, että se palvelee kunnan tarpeita parhaalla mahdollisella tavalla niin toiminnallisesti, kustannusten kuin jatkuvuudenkin näkökulmasta.

Miksi opas on tehty?

Avoimeen lähdekoodiin liittyvät kysymykset nousevat kunnassa ajankohtaiseksi yleensä silloin, kun kunta on halukas ottamaan käyttöönsä ohjelmistoratkaisun, joka on toteutettu avoimella lähdekoodilla. Tällöin täytyy myös selvittää myös hankintakysymyksiä, jotka eivät ole samanlaisia kuin hankittaessa ratkaisuja markkinoilta perinteisellä suljetulla lähdekoodilla. Perinteisessä ratkaisussa lähdekoodi on yrityksen omaisuutta.

Avoimeen lähdekoodiin liittyvät kysymykset voivat tulla esiin myös silloin, kun kunta lähtee mukaan kehittämään esimerkiksi kuntayhteistyössä avoimen lähdekoodin ratkaisua.

Yksi näkökulmista liittyy hankittavan tietojärjestelmän lähdekoodiin ja siihen, millaisia vaikutuksia valittavan ohjelmiston lähdekoodilla on sen kehittämisessä, ratkaisun ylläpidossa, toimittajan ja yhteistyökumppanin valinnassa. Hankintalaki on kaikissa tilanteissa sama, riippumatta millaista tietojärjestelmää hankitaan.

Oppaan sisältö

Oppaan alkupuolisko keskittyy kuvaamaan

 • yleistajuisesti avoimen ja suljetun lähdekoodin tuotteiden eroavaisuuksia,
 • millaisia erityispiirteitä ja huomioon otettavia näkökulmia avoimen lähdekoodin hankintatilanteisiin liittyy sekä
 • mitä kuntien tulee huomioida avoimen lähdekoodin hankinnan sisällön määrittelyssä ja kilpailutuksessa.

Oppaassa kuvataan myös tilanteita, joissa kannattaa harkita valmiin avoimen lähdekoodin yhteisötuotteen hankintaa ja toisaalta tilanteita, joissa voi olla järkevintä keskittyä avoimen lähdekoodin kehittämiseen.

Oppaan jälkimmäisellä puoliskolla syvennytään tarkastelemaan avoimen lähdekoodin hankintoihin liittyviä juridisia kysymyksiä muutaman relevantin kotimaisen ja EU-tason oikeustapauksen kautta. Tämän oppaan lakiosuuden tavoitteena on tukea erityisesti kuntien ICT-hankintojen parissa työskenteleviä hankinta-asiantuntijoita ja lakimiehiä. Oppaan lakiosuudessa esille tuodut esimerkit ja näkökulmat eivät korvaa oikeudellista asiantuntijaneuvontaa.

Kuinka opas laadittiin?

Opasta valmisteltiin syksyn 2021 kuluessa siten, että työversiota pääsi kommentoimaan ja muokkaamaan ilmoittautumalla Kuntaliittoon tai COSSille halukkaaksi valmisteluryhmään.

Yhteisiä työpajoja, joissa työstettiin oppaan sisältöjä, järjestettiin syksyn aikana neljästi. Lisäksi kiinnostuneille kuntien edustajille järjestettiin muutamia tilannepalavereita, joissa käytiin läpi erityisesti hankalia kysymyksiä ja oppaan valmistelun tilannetta. Lisäksi COSS pyysi oppaan luonnoksesta kommentteja myös omilta jäsenyrityksiltään.

Oppaan on toimittanut Kuntaliiton kehittämispäällikkö Elisa Kettunen ja kirjoittajina COSS ry:stä ovat olleet Linda Lehto, Timo Väliharju ja Martin von Willebrand. Myös Kuntaliiton hankinta-asiantuntijat osallistuivat työhön.

 

 

Lisätiedot:

Elisa Kettunen, Kuntaliitto
Kuntien digitalisoinnin kehittämispäällikkö, ratkaisupäällikkö
Strategiayksikkö, Digitalisaatio ja tietoyhteiskunta
+358 9 771 2167, +358 50 372 6789
Elisa.Kettunen@kuntaliitto.fi

Timo Väliharju, COSS ry
Toiminnanjohtaja
+358 50 330 3339
timo.valiharju@coss.fi

 

Wednesday, 09 March 2022

Keväällä käynnistyy avoimen lähdekoodin webinaarisarja

 • COSS.fi
 • 10:14, Wednesday, 09 March 2022

Avoimen lähdekoodin webinaarisarja

Mimmit koodaa, Fuugin säätiö ja COSS järjestävät yhdessä maksuttoman webinaarisarjan, jossa esitellään avointa lähdekoodia ja avoimuutta yleisemmin digitalisaation voimavarana, kilpailutekijänä ja hyvinvoinnin lähteenä. Tilaisuudet ovat tarkoitettu kaikille avoimesta lähdekoodista kiinnostuneille, joilla on halua oppia ymmärtämään avoimen lähdekoodin periaatteita ja keskittää osaamistaan tähän suuntaan.

Ajatus yhteisesti järjestettävästä avoimen lähdekoodin webinaarisarjasta sai alkunsa Fuugin säätiön vuoden 2022 teemasta Hän koodaa, hen kodar, jossa tavoitteena on lisätä työelämän monimuotoisuutta. Avoin lähdekoodi puolestaan nähdään potentiaalisena vaihtoehtona alalle siirtymisessä ja työllistymisessä. 

Jotta saamme toimialalle uusia osaajia, tarvitaan konkreettisia toimia, joista tällaiset opetukselliset, matalalla kynnyksellä saavutettavat sisällöt ovat erinomainen esimerkki. Naisia kiinnostaa teknologia ja nyt meidän täytyy vain antaa heille mahdollisuus oppia ja tulla toimialalle”, toteaa Mimmit koodaa -ohjelman vetäjä Milja Köpsi Fuugin säätiön tiedotteessa.

Tule mukaan oppimaan avoimesta lähdekoodista!

Webinaarisarja sisältää kuusi webinaaria, joista kolme ensimmäistä käsittelevät avointa lähdekoodia yleisemmin ja syksyn kolme webinaaria pureutuu tarkemmin yleisimpiin avoimen lähdekoodin ohjelmistoihin (Drupal, Odoo, WordPress). Puhujina tilaisuuksissa kuullaan COSSin verkoston kautta tulleita avoimen lähdekoodin asiantuntijoita, joilla on vankka kokemus alalla toimimisesta.

Kevään webinaarit
1.4.2022 klo 12-13 Mitä avoimesta lähdekoodista tulisi tietää? 
6.5.2022 klo 12-13 Avoimella koodilla töihin
20.5.2022 klo 12-13 Osaksi avoimen lähdekoodin yhteisöjä


Fuugin säätiö tukee avoimen teknologian tutkimusta, tiedonvälitystä, opetusta sekä yleishyödyllistä kehittämistä. Tehtäväänsä toteuttaakseen säätiö myöntää apurahoja ja avustuksia, harjoittaa tiedotustoimintaa ja osallistuu tarkoitusta tukevien koulutuksien sekä muiden tilaisuuksien järjestämiseen. Hakuaika on jatkuva, tee hakemus nyt >>

Mimmit koodaa -ohjelman toiminta ja tapahtumat murtavat aktiivisesti myyttiä, että koodaaminen  ja muut ohjelmistokehitykseen liittyvät työt olisivat vain miehille ja matemaattisesti lahjakkaille. Ohjelman pitkäaikaisena tavoitteena on antaa tuleville sukupolville tasa-arvoinen mahdollisuus opiskella ja menestyä IT-alalla sukupuolesta riippumatta.

 

 

Monday, 28 February 2022

Fuugin säätiö liittyi COSSin jäseneksi

 • COSS.fi
 • 07:12, Monday, 28 February 2022

COSS ja Fuugin säätiö ovat edistäneet avointa teknologiaa kumpikin tahoillaan ja nyt myös yhdessä.

Internet-aika alkoi Suomessa vuonna 1985, kun eurooppalaisten unix-käyttäjäyhdistysten verkosto EUnet aloitti toimintansa. Verkostoa operoi ja ylläpiti FUUG ry (Finnish Unix User Group). Vuoden 1993 alusta verkon toiminta siirtyi EUnet Finland Oy:lle, ja FUUG ry:stä tuli yksi sen omistajista. Vuonna 1998 EUnet International myytiin yhdysvaltalaiselle Qwestille. FUUG ry siirsi EUnet-kaupasta saamastaan myyntivoitosta miljoona markkaa perustamalleen säätiölle: Fuugin säätiö oli syntynyt tehtävänään huolehtia pääomasta ja tukea avointa teknologiaa.

Fuugin säätiö tukee avoimen teknologian tutkimusta, tiedonvälitystä, opetusta sekä yleishyödyllistä kehittämistä

Tehtäväänsä toteuttaakseen säätiö myöntää apurahoja ja avustuksia, harjoittaa tiedotustoimintaa ja osallistuu tarkoitusta tukevien koulutus– ja muiden tilaisuuksien järjestämiseen.

Fuugin säätiö rahoittaa avointa teknologiaa

Fuugin säätiö on tukenut vuosien 2014 - 2021 aikana 74 projektia tai tapahtumaa ja myöntänyt apurahoja ja avustuksia 167.382 euroa, avustuksen mediaani on ollut 2.000€. Tässä kooste vilkkaasta vuodesta 2021.

Fuugin säätiö myöntää rahoitusta avoimeen lähdekoodiin, datan avoimuuteen tai vaikkapa kansalaisten vapaaseen tietotekniikan käyttöön liittyvään ideaan tai projektiin. Tuemme myös hankkeita, joiden on vaikea saada rahoitusta muualta, esimerkiksi alkuvaiheessa olevia projekteja, joilla ei ole suoraa kaupallista kannattavuutta. Apurahat ovat tyypillisesti muutaman tuhannen euron suuruisia. Hakuaika on jatkuva, tee hakemus vaikka heti.

Avoin teknologia on digi- ja datatalouden ytimessä. Koko internet perustuu avoimeen lähdekoodiin, avoimiin standardeihin ja avoimeen innovaatioon. ‘Maailma ilman avointa teknologiaa ja ajattelua olisi maailma ilman internetiä’, vertaa Fuugin säätiön puheenjohtaja Jyrki Koskinen.

Fuugin säätiö edistää avointa teknologiaa

Fuugin säätiö edistää avointa teknologiaa

Teksti:

Jyrki Koskinen
puheenjohtaja
Fuugin säätiö

Wednesday, 16 February 2022

Business Kangasala tarjoaa digitietoutta yrittäjille

 • COSS.fi
 • 11:46, Wednesday, 16 February 2022

Business Kangasala järjestää Digi-keskiviikkoinfoja yhteistyössä COSSin kanssa

WordPress, verkkokauppa, toiminnanohjausjärjestelmä, paikkatieto… Business Kangasalan kevätkauden keskiviikkoinfoissa yrittäjille tuodaan monenlaista digitietoutta keskittyen avoimen lähdekoodin ohjelmistoihin. Ohjelma on koottu yhdessä COSS ry:n kanssa.

Keskiviikkoinfot ovat Business Kangasalan järjestämiä tunnin mittaisia aamukahvitilaisuuksia yrittäjille. Ne ovat kaikille avoimia ja maksuttomia Teams-alustalla tapahtuvia tilaisuuksia. Keskiviikkoinfoissa on aikaisemmin pureuduttu mm. someen ja markkinointiin, julkisiin hankintoihin ja yritysrahoitukseen. Business Kangasalan digiteemavuoden mukaisesti nyt keskitytään antamaan yrittäjille kattava ja monipuolinen kuva tämän päivän digityökaluista ja mahdollisuuksista.

Business Kangasalan yrityskehityspäällikkö Juuso Heinisuo on rakentanut digiteemaisen keskiviikkoinfojen ohjelman yhdessä Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus COSS ry:n kanssa. COSS ry toimii mm. avoimen lähdekoodin ja avoimien rajapintojen edistäjänä.

Kaikki kevään tilaisuudet liittyvät avoimen lähdekoodin ohjelmistoihin. Ohjelmistoja voivat hyödyntää niin pienet kuin suuretkin yritykset ja ne ovat kaikki mahdollista ladata maksuttomasti omaan käyttöön. Näihin ohjelmistoihin kannattaa tutustua etukäteen ja tulla keskiviikkoinfoihin kuulemaan ja innostumaan lisää, kannustaa Juuso Heinisuo yrittäjiä.

Keskiviikkoinfoissa kutakin aihetta esittelee asiantuntijayritys. Tilaisuuksia järjestetään kerran kuukaudessa. 3D-mallinnukseen keskittyvä tilaisuus on jo pidetty helmikuussa ja sen tallenne on katsottavissa Business Kangasalan YouTube-kanavalla. Maaliskuussa perehdytään WordPress-sisällönhallintajärjestelmään ja Woocommerce-verkkokauppasovellukseen. Huhtikuussa vuorossa on Odoo-toiminnanohjausjärjestelmä.

Koko kevään ohjelmiston ja ilmoittautumislinkit löydät: businesskangasala.fi/keskiviikkoinfot

Lisätietoja:
Juuso Heinisuo
yrityskehityspäällikkö
Business Kangasala Oy
050 4627 659
juuso.heinisuo@businesskangasala.fi

Wednesday, 26 January 2022

Eurooppa maailman digitalisaation johtajaksi avoimella lähdekoodilla

 • COSS.fi
 • 07:26, Wednesday, 26 January 2022

Avoimen lähdekoodin ohjelmistojen (OSS) edistäminen ja niihin investoiminen lisää talouskasvua Euroopassa, kannustaa uusiin innovaatioihin sekä luo työpaikkoja ohjelmistoalalle. Lisäksi tämä edesauttaa Euroopan kykyä määrittää ja muokata omaa digitaalista tulevaisuuttaan sekä edistää eurooppalaista ohjelmistoteollisuutta ja sen ympärillä olevan ekosysteemin kehittymistä ja kasvua. Nämä johtopäätelmät avoimen lähdekoodin vaikutuksista Euroopan talouteen käyvät ilmi myös komission hiljattain julkaisemasta avoimen lähdekoodin tutkimuksesta

Euroopan komission laatiman tutkimuksen mukaan vuoden 2018 aikana eurooppalaiset yritykset investoivat avoimen lähdekoodin ohjelmistoihin noin miljardi euroa. Nämä investoinnit tuottivat Euroopassa 65-95 miljardin euron talouskasvun. Mikäli panostukset avoimeen lähdekoodiin lisääntyisivät 10%, nostaisi se vuosittaista bruttokansantuotetta 0,4-0,6% sekä loisi yli 600 uutta viestintä- ja teknologia-alan yritystä Eurooppaan. Edellä mainitut luvut vahvistavat, että avoimen lähdekoodin investointien avulla on mahdollista lisätä eurooppalaista hyvinvointia sekä edistää digitaalista suvereniteettia.

Avoimen lähdekoodin ohjelmistoja on ollut olemassa siitä lähtien, kun tietokoneiden käyttö alkoi lisääntyä 1960-luvulla. Avoimen lähdekoodin ohjelmistoja voidaan vapaasti käyttää, tutkia, parantaa sekä jakaa, sillä ne perustuvat ohjelmistokehittäjien ja käyttäjien väliseen avoimeen yhteistyöhön sekä innovaatioihin. Tästä huolimatta ohjelmistoteollisuus on kuitenkin 1970-luvulta lähtien tukeutunut patentoituihin ja suljetun koodin ohjelmistoihin, jotka vahvistavat ennemmin niitä toimittavien yritysten kuin yksittäisten henkilöiden ja käyttäjäorganisaatioiden asemaa.

Suljetut ohjelmistot luovat tilanteen, jossa käyttäjä on riippuvainen toimittajasta myös ohjelmistojen yhteentoimivuuden  näkökulmasta. Kun käyttäjät ovat sidoksissa yhteen toimittajaan, eivät he voi yhtä helposti vaihtaa toiseen ohjelmistoon, vaikka se tarjoaisi paremman hinta-laatusuhteen sekä olisi helpommin mukautettavissa heidän tarpeisiinsa. Näin ajaudutaan tilanteeseen, jossa ohjelmistoliiketoiminnan markkinaa hallitsevat muutamat suuret Euroopan ulkopuoliset yritykset. Riippuvuus edellä kuvattujen globaalien yritysten liiketoimintapäätöksistä kasvaa entisestään ohjelmistojen toimittajien siirtäessä tarjontaansa pilveen. Tällöin heillä on entistä enemmän valtaa ja mahdollisuuksia muuttaa ohjelmiston käyttöehtoja niin halutessaan. Yhteiskunnallisesta näkökulmasta katsottuna tästä johtuva  strateginen lukkiutuminen heikentää Euroopan digitaalista itsemääräämisoikeutta.

Avoimen lähdekoodin lisenssit puolestaan mahdollistavat ohjelmistojen kehittymisen vapaasti vastaamaan uusiin haasteisiin, mukautumaan vallitseviin olosuhteisiin ja kehittämään tehokkaampia sovelluksia.

Kuka tahansa henkilö tai yritys voi olla mukana kehittämässä innovatiivisia avoimen lähdekoodin ratkaisuja, jotka ovat kaikkien kiinnostuneiden kehittäjien ja käyttäjien saatavilla – avoin lähdekoodi ei aseta laillisia tai sopimuksellisia esteitä yhteistyölle. Avoin lähdekoodi mahdollistaa kilpailun ja innovaatioiden kehittymisen, jotta ohjelmistojen käyttäjät niin julkisella kuin yksityiselläkin sektorilla pääsevät helpommin käsiksi heidän tarpeitaan parhaiten vastaaviin ohjelmistotuotteisiin kohtuullisin kustannuksin ilman strategisia toimittajalukkoja.

Komission julkaisema tutkimus avoimesta lähdekoodista vahvistaa, että avointa lähdekoodia hyödynnetään jo nyt merkittävästi koko Euroopan ohjelmistoteollisuudessa. Lisäksi Euroopasta löytyy aktiivinen avoimen lähdekoodin ekosysteemi, jossa erityisesti pienet ja keskisuuret yritykset ovat aktiivisia toimijoita. Haasteena on kuitenkin määritellä sekä kansallisella että EU-tasolla yleiset linjaukset, jotka mahdollistaisivat Euroopan avoimen lähdekoodin sektorin kehittymisen.

Me APELLissa (the European Open Source Business Association) uskomme, että julkisten linjausten prioriteettien tulisi olla:

 • Luodaan avoimen lähdekoodin strategioita, jotka keskittyvät talouskasvun, innovaatioiden ja digitaalisen itsemääräämisoikeuden edistämiseen niin EU:n tasolla kuin jokaisessa EU-maassakin.
 • Priorisoidaan avointa lähdekoodia niin julkisen kuin yksityisen sektorin ohjelmistohankinnoissa toimittajalukkojen välttämiseksi.
 • Edistetään avoimen lähdekoodin alkuvaiheen tuotekehitysinvestointeja erityisesti pienten ja keskisuuren yritysten osalta niin tuotekehitystuilla kuin verokannustimien avulla.
 • Lisätään avoimen lähdekoodin hankkeiden julkista rahoitusta erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille olemassa olevien ohjelmien ja uusien aloitteiden kautta.
 • Asetetaan avoin lähdekoodi digitaitojen sekä tieto- ja viestintätekniikan koulutuksen ytimeen kaikkialla Euroopassa innovoinnin edistämiseksi pitkällä aikavälillä.

Edellä mainitut osa-alueet toimivat hyvänä lähtökohtana luoda perusta uudelle eurooppalaiselle digitaaliselle teollisuudelle, jossa avointa lähdekoodia käytetään siihen, missä se parhaiten toimii – innovoimaan, muuttamaan markkinaa ja edistämään digitaalista itsemääräämisoikeutta. Olipa kyse sitten pilvestä, tekoälystä, kyberturvallisuudesta tai IoT:sta, avoimen lähdekoodin ohjelmistot ovat innovaation ytimessä. Tässä Euroopalla on nyt erinomainen mahdollisuus toimia suunnannäyttäjänä.

--
Kirjoittajat, Euroopan avoimen lähdekoodin sektoria edustavien yhdistysten edustajat, jotka ovat liittyneet APELL:iin (European Professional Association of Free Software).

 

 

Wednesday, 19 January 2022

Metatavu uskoo, että avoin lähdekoodi on hyväksi bisnekselle

 • COSS.fi
 • 07:17, Wednesday, 19 January 2022

Metatavun porukka

Metatavu on avoimeen lähdekoodiin erikoistunut ohjelmistotalo. Uskomme, että softabisneksen pitää olla reilua. Yrityksen olemassaolo perustuukin siihen, että avoimeen ja reiluun toimintatapaan voi perustaa kannattavaa ja kasvukykyistä bisnestä, joka on hyväksi meille ja asiakkaillemme.

Olemme ketterä ohjelmistokumppani, joka auttaa digitaalisen maailman kesyttämisessä

Tarjoamme ketterää sovelluskehitystä ja fiksuja hyvin muotoiltuja digiratkaisuja palveluna. Autamme räätälöityjen ratkaisujen ja ohjelmistojen kehittämisessä aina palvelumuotoilusta ja määrittelystä toteutukseen, konsultointiin ja ylläpitoon.

Ydinliiketoimintamme koostuu neljästä osa-alueesta:

 1. Ketterä ohjelmistokehitys
 2. Selvitykset, palvelumuotoilu ja kokeilut
 3. Pilviratkaisut
 4. Ylläpito ja DevOps-palvelut

 

Metatavu on vuonna 2016 perustettu Mikkelistä ponnistava softatalo. Meitä on kirjoitushetkellä viitisentoista, mutta porukka kasvaa jatkuvasti. Tarjoamme myös jatkuvasti harjoittelupaikkoja korkeakouluopiskelijoille. Olemme sitä mieltä, että osaamista kannattaa kerryttää sekä junior- että senior-tason tekijöistä.

Olemme ratkaisukeskeinen softatalo. Sen sijaan, että keskittyisimme tiettyyn toimialaan tai tuotteeseen, uskomme, että moni- ja poikkialainen kokemus ongelmien ratkaisussa mahdollistaa luovan softakehityksen ja ongelmien ratkaisun laajasti eri toimialoille. Teknisessä mielessä monet ratkaisut, vaikkapa pääsyn- ja identiteetinhallinta tai tuotannonohjaus, ovat hyvin samanlaisia eri aloilla, vaikka yksityiskohdissa ja kontekstissa onkin omat piirteensä. Asiakkaitamme ovat mm. ETRA, Järvikylän salaatteja viljelevä Famifarm, Lääkärikeskus Ikioma ja konepajayritys Reifer.

Uskomme, että

softabisneksen pitää

olla reilua.

Avoimen lähdekoodin softabisnestä

Uskomme vahvasti, että avoin lähdekoodi on hyväksi bisnekselle tarkasteltuna kummalta puolelta pöytää tahansa. Liiketoiminnan kannalta tarkasteltuna avoimuus rakentaa luottamusta ja on tehokas keino hallita teknistaloudellisia riskejä, kuten vaikkapa toimittajalukkoja tai elinkaaren aikaisia kustannuksia. Se myös lisää softakehityksen kustannustehokkuutta ja läpinäkyvyyttä yhdistettynä ketterään kehittämiseen. Toimittajan näkökulmasta se mahdollistaa kustannustehokkuuden kasvattamisen, kun avointa lähdekoodia voidaan hyödyntää myös muissa projekteissa. Tällöin projektit kasvattavat jatkuvasti teknistä pääomaa.

Softabisnes on luottamusbisnestä. Avoin lähdekoodi mahdollistaa sen, että asiakas voi tarkastella tilaamansa työn laatua ja toisaalta avoimuus pakottaa tekijätkin olemaan skarppina. Vaatimus laadukkaasta koodista korostuu, kun asiakas tai kuka tahansa voi tarkastella koodin laatua ja toimintaa vaikkapa Githubissa. Avoimuus takaa myös jatkuvuuden. Koodin kehitystä voi tehdä hajautetulla monitoimijamallilla tai vaihtaa tekijää tarpeen vaatiessa. Pulaan ei joudu samalla tavalla kuin yksittäisen toimijan suljetun ratkaisun kanssa. Lisenssimaksujen sijaan raha voidaan ohjata kehitykseen ja arvoa tuottavaan toimintaan. Kaiken kaikkiaan avoimuus lisää toimittajan mahdollisuuksia rakentaa kestäviä ja pitkäaikaisia kumppanuuksia, eli kannattavaa liiketoimintaa.

Toisaalta avoin lähdekoodi sisältää riskejä, jotka on hyvä tiedostaa. Asiakas voi helpommin vaihtaa kehitys- tai ylläpitokumppania kuin IPR-lukolla varustetussa suljetussa ratkaisussa. Vaihtamisen kustannukset (ns. switching cost) ovat pienemmät, kun lisenssit ja sopimukset noudattavat avoimen lähdekoodin henkeä. Toisaalta asiakkaan puolelta katsottuna tämä on selkeä etu. Me Metatavulla näemme sen hyvänä kirittäjänä sille, että toimimme reilusti ja fiksusti asiakkaitamme kohtaan. Meidän kanssa tehdään bisnestä, koska meihin uskotaan ja olemme haluttu kumppani – ei siksi, että sopimus pakottaa. Toisaalta meidänkin on helpompi kehittää softaa asiakkaille, jos heidän olemassa olevat ratkaisunsa perustuvat avoimeen lähdekoodiin.

Avoin lähdekoodi on teknisesti kestävää

Kuten kuuluisa Linusin laki toteaa:

”Given enough eyeballs, all bugs are shallow”.

Se tarkoittaa, että pyörää ei tarvitse keksiä uudestaan, vaan sovelluskehityksessä voidaan käyttää parasta jo olemassa olevaa teknologiaa ja komponentteja. Niiden takana on usein laajoja kehittäjäyhteisöjä, jolloin niiden tekninen laatu on korkeaa ja vaikkapa tietoturvaongelmien havaitseminen on nopeaa. Ratkaisut myös perustuvat laajasti käytössä oleviin avoimiin standardeihin ja teknologioihin. Innovaatiot vauhdittuvat, kun kaikkea ei tarvitse tehdä tai keksiä itse. Softatoimittaja voi myös osallistua avoimen lähdekoodin kehitykseen ns. upstream-tasolla, jolloin koko tuote kehittyy ja omilla muutoksilla on vahvempi asema osana sitä.

Avoimen lähdekoodin kehittäminen tukeutuu ekosysteemeihin, jolloin saadaan käyttöön laajempia muskeleita kuin yksittäisellä yrityksellä on käytettävissään. Se on etu etenkin Metatavun kaltaisille pienille ratkaisutaloille. Avoimeen lähdekoodin perustaminen tarkoittaa myös, että ylläpidosta ei muodostu riippakiveä, vaan ratkaisut kehittyvät ekosysteemien ja yhteisöjen toimesta. Sen vuoksi Metatavukin mielellään antaa panoksensa avoimen projektien kehittymiseen. Osallistuminen tarjoaa myös vaikutusmahdollisuuksia tuotteiden ja komponentteihin kehitykseen.

 

Teksti:
Mikko Lampi
liiketoiminta- ja kehitysjohtaja
Metatavu Oy

Tuesday, 21 December 2021

Avoin lähdekoodi nostaa asemaansa niin julkishallinnossa kuin COSSin toiminnassakin

 • COSS.fi
 • 08:40, Tuesday, 21 December 2021

Open source software

Avoimen lähdekoodin merkitys kasvoi etenkin julkishallinnossa

Vuoden 2021 aikana avoimen lähdekoodin asema kasvoi etenkin julkishallinnon puolella. Tätä kasvua vauhditti muun muassa Euroopassa keskusteluihin noussut digitaalinen suvereniteetti, jossa avoin lähdekoodi nähdään yhtenä mahdollisena ratkaisuna.

“On hienoa havaita, että avoin lähdekoodi on nousemassa Euroopan digitalisaatiossa keskeiseen asemaan. Avoimen lähdekoodin teollisuudessa nähdään suuri potentiaali Euroopan digitaalisen tulevaisuuden rakentamisessa.”, kommentoi tilannetta myös COSS ry:n toiminnanjohtaja Timo Väliharju.

Lisäksi Euroopan komissio julkaisi syyskuussa tutkimuksen avoimen lähdekoodin vaikutuksista. Tutkimuksessa ilmeni, että avoimen lähdekoodin ohjelmistot ja laitteistot ovat avainasemassa digitaalisessa muutoksessa ja vaikuttavat myös merkittävästi EU:n bruttokansantuotteeseen. Avoimen maailman kannalta tutkimuksessa esille tuotujen havaintojen uskotaan vievän toimialaan vauhdilla eteenpäin.

Suomessa erinomaisena esimerkkinä mainittakoon eVaka, joka on Espoon kaupungin oma, avoimeen lähdekoodiin perustuva varhaiskasvatuksen toiminnanohjausjärjestelmä, jota kehitetään yhdessä Tampereen, Oulun ja Turun kaupunkien kanssa.

Erityisesti kunnista on noussut tarve hahmottaa kustannustehokkaita, toimittajalukottomia vaihtoehtoja suljettujen ratkaisujen korvaajiksi erityisesti etäkokoustyökalujen osalta. COSS julkisti maaliskuussa 2021 Fuugin säätiön tuella tuotetun Avoin etäkokous -projektiraportin ja kattavan listauksen saatavilla olevista potentiaalisista avoimen lähdekoodin etäkokousratkaisuista. Lisäksi raportissa otettiin kantaa myös siihen, miten näistä yksittäisistä avoimen lähdekoodin työkaluista olisi mahdollista muodostaa tekninen kokonaisuus ja minkä yhteisöjen/ organisaatioiden välillä sekä selvitettiin eri työkalujen teknistä yhteensopivuutta.

COSSin toiminta pysyi aktiivisena

Vuoden 2021 aikana COSS keskittyi uudistamaan strategiaansa sekä fokusoimaan toimintaansa entistä enemmän avoimen lähdekoodin suuntaan. Lisäksi COSSin hallitus sai uuden puheenjohtajan, Mikko Lammen (Metatavu Oy).

COSS järjesti 2021 kuntavaalien alla Avoimuuden vaalipaneelin yhteistyössä Open Knowledge Finlandin kanssa. Sekä COSS että OKFI toimivat Suomessa edistääkseen avoimuutta yhteiskunnassa palvelujen ja toiminnan kehittämisen, hyvinvoinnin ja demokratian moottorina. Avoimuuden vaalipaneelin kautta saimmekin näille tärkeiksi kokemillemme yhteisille teemoille keväällä järjestettyjen kuntavaalien alla näkyvyyttä sekä toimme avoimuuden hyötyjä osaksi julkista keskustelua ja päätöksentekoa.

Mennyt vuosi oli tapahtumille erityisesti haastavaa aikaa ja Mindtrekin ohjelma siirrettiin verkkoon. Pandemian tuomista haasteista huolimatta Mindtrek sai järjestettyä kolme osallistujille ilmaista ohjelmakokonaisuutta: Academic Mindtrek 2021, Mindtrek x DXtera - Impact of Open Technology in Education ja Mindtrek goes Openmind | Creating Solutions with Open Source. 

Mindtrek palaa webinaarien muodossa jälleen tammikuussa 2022. Ensimmäisenä on luvassa webinaari aiheesta digitaalinen suvereniteetti, jonka jälkeen heti helmikuun alussa järjestetään tilanteen salliessa Mindtrek x Smart Villages -lähitapahtuma.

Lisäksi COSSissa keskityttiin syksyn aikana laatimaan Kuntaliiton toimeksiannosta avoimen lähdekoodin hankintaopasta kuntien käyttöön. Hankintaoppaan tavoitteena on toimia kuntien hankintatilanteiden tukena ja vastata avoimen lähdekoodin hankintaan liittyviin yleisimpiin kysymyksiin sekä siihen, mitä kuntien tulee huomioida avoimen lähdekoodin hankinnan sisällön määrittelyssä ja kilpailutuksessa. Oppaassa tullaan käsittelemään myös hankintoihin liittyviä juridisia kysymyksiä muutaman relevantin oikeustapauksen kautta. Opas tullaan julkaisemaan vuoden 2022 alkupuolella.

Vuoden lopussa järjestimme jäsentilaisuuden, jossa keskusteltiin avoimen lähdekoodin nykytilanteesta niin Suomessa kuin laajemmin maailmalla, kiitos vielä kaikille mukana olleille! Lisäksi tilaisuudessa julkistettiin COSS ry:n hallituksen ja ohjausryhmän toimesta valittu vuoden 2021 Open World Hero, Harri Pitkänen! Pitkänen on kehittänyt avoimen lähdekoodin Voikko-kielityökalun suomen kielen koneelliseen käsittelyyn, kuten oikolukuun, tavutukseen ja analysointiin.

COSSin yhteisö jatkoi laajenemistaan

Jäsentemme kanssa pidimme etätapaamisia voidaksemme tutustua paremmin ja tarjotaksemme entistä kohdennetumpia jäsenetuja - näitä tapaamisia jatketaan myös ensi vuonna. Saimme myös uusia jäseniä joukkoomme, kuten Haltun, Druidin (Tinkimätöntä ohjelmistokehitystä avoimella asenteella) ja Digitoimisto Duden (Dudella avoin lähdekoodi ja aktiivinen osallistuminen yhteisön toimintaan ovat osa menestystä). Myös tiivis yhteistyö APELLin (The European Open Source Software Business Association) kanssa jatkui läpi vuoden.

Nyt on aika toivottaa oikein hyvää joulua ja menestyksekästä uutta vuotta 2022!

- COSSin väki -

 

Monday, 20 December 2021

Dudella avoin lähdekoodi ja aktiivinen osallistuminen yhteisön toimintaan ovat osa menestystä

 • COSS.fi
 • 08:17, Monday, 20 December 2021

Digitoimisto Dudella avoimuus ja avoin lähdekoodi ovat osa jokapäiväistä toimintaa ja niiden tarjoamat mahdollisuudet on ymmärretty jo yrityksen perustamishetkestä lähtien. “Kun perustin Duden suunnittelijakollegani Laitisen Juhan kanssa, olin jo valmiiksi open source -maailmassa vahvasti läsnä. Olen aina tykännyt avoimen lähdekoodin periaatteista ja siitä, että ikään kuin kierrätetään hyvää eteenpäin.”, kertoi Duden teknologiajohtaja Roni Laukkarinen.

WordPressin valinta yrityksen ainoaksi alustaksi oli ilmiselvä. Laukkarinen itse on käyttänyt WordPressiä omissa sivuprojekteissaan ja blogeissaan vuodesta 2005. “Koska WordPress on avointa lähdekoodia ja edellyttää, että kaikki sille julkaistut lisäosat ja teemat julkaistaan avoimen lähdekoodin lisenssillä, oli luontaista lähteä jatkamaan kuviota omassa toiminnassaan”.

"Mitä suurempi yhteisö, sitä pidempään löytyy tukea niin koodi- kuin yhteisötasollakin, eikä asiakaskaan jää toimittajaloukkuun kun projektille löytyy aina jatkaja."

WordPress-yhteisö tiiviisti mukana toiminnassa

Aktiivinen osallistuminen WordPressin maailmanlaajuiseen yhteisöön on antanut paljon uusia ajatuksia toiminnan kehittämiseen liittyen sekä auttanut pysymään ajan hermoilla. “Avoimen lähdekoodin yhteisö laajentaa omaa työporukkaamme ja motivoi kehittämään myös WordPressistä entistä paremman. Kaikki tämä ajaa kaikkien asioita eteenpäin ja lisää jokaisen työmotivaatiota entisestään. Meille on tärkeää, että "kehittämistä" ja avoimeen lähdekoodiin liittyvää tekemistä ei ole rajattu mitenkään.”, Laukkarinen kertoo.

Kontribuutioita Dude on tehnyt WordPressin lähes joka osa-alueeseen kuten ytimeen, lisäosiin, teemoihin ja käännöksiin aina kun siihen on tarjoutunut tilaisuus. Yrityksen kehittäjä Timi Wahalahti käyttää myös viikottain työaikaansa WordPress-yhteisön kehittämiseen WordPress Global Community Debutyn roolissa.

"Avoimen lähdekoodin osallistuminen tulee pitkälti ihmisten osallistumisesta ja meillä se näkyy upeasti siinä, että porukassa on monta avoimen lähdekoodin kannattajaa."

“Lisäksi yrityksenä olemme sponsoroineet paljon WordPress-tapahtumia, järjestetty vuosia WordPress Meetuppeja, oltu puhumassa WordPress-tapahtumissa ja luonnollisesti oltu mukana osallistujana jokaisessa. Osallistuminen on meille luontaista ja se on hieno tapa kierrättää sitä hyvää, mitä olemme myös itse avoimen yhteisön ja lähdekoodin kautta saaneet.”.


Digitoimisto Dude Oy

Digitoimisto Dude Oy on vuonna 2013 perustettu yritys, joka suunnittelee ja toteuttaa räätälöityjä WordPress-verkkosivuja, -verkkopalveluja, verkkolehtiä ja verkkokauppoja. Keskiössä ovat räätälöidyt toteutukset, mikä tarkoittaa sitä että ei rakenneta WordPress-toteutuksia kolmannen osapuolen valmisteemojen tai lisäosien kautta, vaan tehdään mahdollisimman paljon itse asiakasta varten. Toiminnan ydinperiaatteisiin kuuluu läpinäkyvyys ja se näkyy myös työtavoissa. Yrityksellä on alusta asti ollut päivänselvää julkaista koodi GitHubissa avoimesti, poislukien luonnollisesti asiakasprojektit. Laadukkaan koodin lisäksi  Dude suunnittelee myös sivuston visuaalisen ilmeen itse. Vuonna 2021 Dude työllistää seitsemän henkilöä.

"Ole uskottava."

Friday, 17 June 2011

Betawikissä tuhannen euron porkkana

 • Losca
 • 12:54, Friday, 17 June 2011

--- cut ---
Vuoden 2007 lopussa Siebrand asetti lokalisointitavoitteet MediaWikille.Tavoitteet olivat todella kunnianhimoisia. Näyttääkin siltä, että näihin ei päästä. Emme kuitenkaan aio luovuttaa ilman taistelua. Vielä on vajaa viikko aikaa saavuttaa nuo tavoitteet. Sinä voit auttaa saavuttamaan tavoitteet suomen kielen osalta.

Yhteistyössä Stichting Open Progressin kanssa pystymme tarjoamaan sinulle kannustusta. Tarjoamme 1000 euroa jaettuna kaikkien kääntäjien kesken, jotka ovat tehneet yli 500 uutta käännöstä MediaWikiin ja sen laajennuksiin vuoden loppuun mennessä.

Myös muut Betawikin projektit kaipaavat apua. Kiinnostaisiko sinua kääntää vaikkapa FreeCol-peliä tai Mantis-virheenseurantajärjestelmää. Ystävällinen ja yhteistyökykyinen ympäristö saattaa sinut vauhtiin sekä auttaa sinua kehittymään suomentajana parantamalla käännöksiä yhdessä.

Betawiki löytyy osoitteesta http://translatewiki.net.
--- cut ---
(lähde)

Katso myös http://lokalisointi.org/.

Pohjoismaista FLOSS-blogiyhteistyötä

 • Losca
 • 12:52, Friday, 17 June 2011

Jos blogit.vapaasuomi.fi ei riitä, kannattaa harkita myös uutta pohjoismaista F{N}OSS-blogiyhteenliittymää: http://fnoss.org/planet/. Koskapa myös muut kirjoittavat sekä äidinkielellään että englanniksi, ei suomen kielikään haittaa.

Jeremiah Fosterin käynnistämä Planet onkin tervetullut lisäys, sillä en ainakaan itse tiedä kovinkaan paljon muiden Pohjoismaiden vapaisiin ohjelmistoihin liittyvistä asioista. Poikkeuksena ehkä Free Software Foundation Europen aktiivinen Ruotsi-osasto, joka on järjestänyt muun muassa FSCONS-tapahtuman.

Vastaavasti olen melko varma, että suomalaisten puuhista ei juurikaan Linusia enempää tiedetä, siitä huolimatta että täällähän tapahtuu vaikka mitä! COSS:lla on englanninkielinen sivusto, mutta noin muuten esimerkiksi vapaasuomi.fi tai eri jakeluiden sivustot jäänevät kielimuurin taakse. Kannattaakin välillä miettiä, miten kansainvälisiä yhteyksiä voisi parantaa. Kirjoitin vähän aikaa sitten FSFE:n wikiin Helsinki-sivua alkuun, tosin vain suomeksi :P Ja FSFE on nyt kuitenkin vain yksi järjestö monista.

Planet FSFE (fi): RSS 2.0 | Atom | FOAF |

COSS.fi  Losca