Free Software, Free Society!
Thoughts of the FSFE Community (fi)

Tuesday, 19 February 2019

Nokia Hacklab (Uusi Nokia ry) mukaan roam.fi-verkostoon

 • COSS.fi
 • 11:22, Tuesday, 19 February 2019

Viimeisimpänä langattomaan roam.fi-verkostoon on liittynyt Nokia Hacklab (Uusi Nokia ry). Lämpimästi tervetuloa mukaan!

Tulemme päivittämään lähiaikoina roam.fi-verkon tukiasematietoja.

 

Mikä on roam.fi?

roam.fi on langaton laajakaistayhteisö, jonka tavoitteena on mahdollistaa käyttäjälleen nopea verkkoyhteys paikasta ja ajankohdasta riippumatta. Roam.fi tarjoaa tunnistetun, salatun verkon, jonka toiminta on laadukasta ja turvallista. Palvelu perustuu jakamiseen – organisaatio jakaa omat langattomat tukiasemansa ja verkkoyhteytensä yhteisön käytettäväksi. Jakamisen vastineeksi organisaation jäsenet saavat käyttää muiden jäsenten verkkoa maksutta. Samoilla tunnuksilla roam.fi-verkkoon pääset kirjautumaan koko sen kattavuusalueella Suomessa – kuinka kätevää! Lue lisää roam.fi-verkosta.

Lisätietoja roam.fi-verkosta ja verkostoon liittymisestä saat myös ottamalla meihin yhteyttä: roam@coss.fi

Wednesday, 13 February 2019

Omatietovaranto – kansallinen sote-aarrearkku hyötykäyttöön

 • COSS.fi
 • 10:58, Wednesday, 13 February 2019

 

Kelan pääkonttorissa ideoitiin 4.2.2019 hyvinvointituotteita ja -palveluja. Trampoliinina oli Kanta-palvelujen Omatietovaranto ja mukana oli 40 hyvinvointialan asiantuntijaa.

Kanta-palvelujen ja DOBit-verkoston järjestämän tilaisuuden aluksi Kelan Kanta-palvelujen Pirjo Vuorikallas piti tietoiskun Omatietovarannosta osana Kanta-palveluja. Omakantaa käyttää lähes 1,5 miljoonaa suomalaista joka kuukausi osana omaa terveydenhoitoaan. Kansainvälistä yhteistyötä on tehty monella saralla ja Reseptipalvelut ovat käytössä nyt Virossakin. Kanta-palvelujen Omatietovaranto tarjoaa myös kehittäjille vahvan brändin ja rikkaan alustan kehittää hyvinvointipalveluja suomalaisille – käytetyn FHIR-standardin myötä myös kansainvälisesti. Palvelu palvelee sekä kansalaisia että sosiaali- ja terveystoimen julkisen ja yksityisen sektorin ammattilaisia ja se laajenee asteittain palvelemaan erilaisia tiedon yhteiskäyttötilanteita. Omatietovarannossa ja Kanta-palveluissa ylipäätään astutaan monille uusille alueille, jotka edellyttävät uudenlaisia ratkaisuja. Potilastietokannan laajentaminen omahoidon puolelle on mielekäs siirto, mutta samalla tullaan taas uudelle ennenkokeilemattomalle alueelle. Henkilötietojen ja potilastietojen käsittelyä säätelevä lainsäädäntö tekee hyvin perustellun ja loogisen eron lakisääteisten tehtävien hoidon ja henkilön suostumusta edellyttävään tietojen säilyttämiseen ja käyttöön. Kun biohakkeri tallentaa mydatana aktiivisuusmittauksia hoitaakseen hyvinvointiaan, niin samat tiedot lääkärin käsissä muuttuvat kliinisiksi tiedoiksi, joiden perusteella lääkärin valan vannonut lääkäri tekee diagnooseja ja hoitosuunnitelmia ja varoo hoitovirheitä. GDPR-suostumuksen hallintaan liittyy aina mahdollisuus ottaa suostumus pois. Lääkärin kannalta on kestämätöntä jos yhtäkkiä jokin hoitosuunnitelmaan oleellisesti vaikuttanut tieto otettaisiinkin pois. Jotta hoitoon vaikuttavat tiedot pysyvät eheinä ja lääkärin oikeusturva ei vaarannu, tilanne on selkeytettävä. Mm. tätä työtä tehdään asiakastietolain uudistuksessa.

Kuva 1. Pirjo Vuorikallas pitää tietoiskua Alvar Aallon arvomaisemissa

Kelan Kanta-palvelujen Anna Korpelan johdolla sukellettiin Omatietovarannon tietosisältöön, joka vain odottaa sovellusten ja palvelujen kehittäjiä. Omatietovarannon nykyinen määritelty tietosisältö koostuu muun muassa itsehoitolääkkeistä, itsehoitosuunnitelmista, kyselyistä ja mittaustuloksista. Mittaustulokset sisältävät esimerkiksi pituutta ja painoa, vyötärönympärystää, kehonlämpöä ja verensokeria sekä liikuntatietoa askelista energiankulutukseen. Ravitsemustieto sisältää kaloreita ja rasvaa, hiilihydraatteja ja proteiineja, virtsan seurannassa kootaan terveydenhoidon kannalta relevantteja suureita eri tavoin. FHIR-standardin mukainen tietosisältö on kuvattu osana kehittäjän työkalupakkia. Tiedoille on määritelty ‘profiilit’, jotka kuvaavat tiedon rakenteen ja sisällön. Yksikäsitteisen, standardoidun tietosisällön ansiosta varmistetaan tietojen eheys ja laatu. Kuka tahansa sovelluksen tai palvelun kehittäjä voi ehdottaa Omatietovarantoon myös uutta tietosisältöä tai muutosta olemassa olevaan. Ehdotukset käsitellään foorumilla, johon kuuluu Kela, THL, HL7 Finland-yhdistys sekä sovellustoimittajia.

Ensimmäinen Omatietovarantoa hyödyntävä sovellus on erikoissairaanhoitopiirien omistaman Terveyskylän kehittämä Omapolku. Sitä esitteli HUS:n Aki Puustjärvi. Terveyskylä sisältää kolme palvelukokonaisuutta: Terveyskylä.fi on avoin neuvontapalvelu, Omapolku on henkilökohtainen kansalaisen palvelu tunnistautumisineen. Terveyskyläpro tarjoaa palveluja terveydenhoidon ammattilaisille. Omapolku sisältää digitaalisia hoidollisia kokonaisuuksia, jotka tukevat kansalaisten hyvinvointia ja terveitä elintapoja sekä auttavat erilaisissa terveystilanteissa esimerkiksi ennen leikkausta ja leikkauksen jälkeen. Omapolkupalvelu halusi laajentaa tietosisältöä henkilön itsensä keräämillä terveys- ja hyvinvointitiedoilla, jotka saadaan aikanaan kaikkien toimijoiden käyttöön. Marraskuussa 2018 käyttöönotetun palvelun tuloksena on nyt mahdollista tallentaa sykemittarin, aktiivisuusrannekkeen ja vaa´an keräämiä tietoja Terveyskylän Omapolulle ja Omatietovarantoon ja saada ne näkymään myös Omakanta-palvelussa. Tässä vaiheessa integrointi onnistuu Fitbitin, Polarin ja Withingsin (Nokia) laitteilla. Kunhan asiakastietolaki on päivitetty, niin asiakas voi antaa myös terveydenhuollon ammattilaisille luvan tarkastella omia aktiivisuustietojaan.

Kuva 2. Anna Korpela johdatteli osallistujat Omatietovarannon tietosisältöön

Kuva 3. Aki Puustjärvi jakoi pioneerin kokemuksia

Alustusten jälkeen käärittiin Avaamon Konsultoinnin Jyrki Koskisen johdolla hihat ja lähdettiin hyödyntämään Omatietovarannon mahdollisuuksia ideoimalla uusia palveluja ja tuotteita sekä kehittämällä edelleen nykyisiä. Olemassa olevien tuotteiden edelleenkehittäjiä kiinnosti ajatus rakentaa tuotteista integraatio Omatietovarantoon ja tarjota sitä kautta asiakkailleen sisältöjä ja laajennusta jokapojan ja -tytön omaan Kanta-tietosisältöön. Koska integrointi edellyttää toimialan standardoidun tietosisällön käyttöä, se avaa toimittajalle saman tien mahdollisuuden integroitua mihin palveluun tahansa ja missä vain niin Suomessa kuin maailmallakin. Toinen puolisko tiimeistä ideoi kokonaan uusia palveluja ja nosti esiin haasteita ja kysymyksiä auttamaan ja nopeuttamaan Omatietovarannon hyödyntämistä osana yritysten tuote- ja palvelukehitystä. Kanta-palveluun kytkeytyvä Omatietovaranto nähtiin ainutlaatuisena mahdollisuutena saada integroitu yhden luukun ratkaisu osaksi Suomi-sotea. Kehittäminen on tehtävä viisaasti ja ketterästi, jotta ei synny kilpailevia ‘tietojärviä’.

Kuva 4. Ideointia Kelan Anssi Hämäläisen ja THL:n Anniina Pylsyn sparrauksessa

Lopuksi koottiiin Pirjon johdolla Omatietovarannon etuja ja hyötyjä sekä haasteita ja kipupisteitä, joihin Kanta-tiimi lähtee hakemaan ratkaisuja. Osa haasteista on tiimin itsensä ratkaistavissa, osa on pitemmässä liemessä, mm. lainlaatijoiden näpeissä ja odottaa ehkä uutta hallitusta. Osaango Oy:n Marjukka Niinioja totesi mm. tunnistautumisen ja ‘puolesta-asiointi’ -valtuutuksessa olevan täsmälleen samaa problematiikkaa kuin Liikenne- ja viestintäministeriön liikennepalveluhankkeessa. Toivottavasti osataan hyödyntää parhaita ratkaisuja yli hallinnonalojen. Kanta-tiimin missio on viilata palvelu API-hengessä kehittäjille ja koodareille niin helppokäyttöiseksi ja käteväksi, että Omatietovarannon ovelle tulee tungosta. :-)

DOBit -tiimin puolesta,
Jyrki Koskinen, Avaamo Konsultointi

 

Esitykset liitteinä:
Ohjelma
Pirjo Vuorikallas
Anna Korpela
Aki Puustjärvi

Lisätietoa:
Omatietovaranto kehittäjille
Omatietovaranto, hiekkalaatikko
Terveyskylä ja sen Omapolku-palvelu

 

Thursday, 17 January 2019

Suomen Yliopistokiinteistöt mukaan roam.fi-verkostoon

 • COSS.fi
 • 07:28, Thursday, 17 January 2019

Suomen Yliopistokiinteistöt (SYK) on liittynyt mukaan roam.fi-verkostoon. SYKin liittymisen myötä roam.fi-verkko tulee laajentumaan kevään aikana. Tulemme päivittämään roam.fi-verkon tukiasemakarttaa, kun verkkoa on kevään 2019 aikana saatu laajemmin käyttöönotettua.

Oppilaitoksista verkostossa mukana ovat jo uusi Tampere3-korkeakouluyhteisö (Tampereen ammattikorkeakoulu, Tampereen yliopisto, Tampereen Teknillinen yliopisto) sekä Aalto-yliopisto.

 

Mikä on roam.fi?

roam.fi on langaton laajakaistayhteisö, jonka tavoitteena on mahdollistaa käyttäjälleen nopea verkkoyhteys paikasta ja ajankohdasta riippumatta. Roam.fi tarjoaa tunnistetun, salatun verkon, jonka toiminta on laadukasta ja turvallista. Palvelu perustuu jakamiseen – organisaatio jakaa omat langattomat tukiasemansa ja verkkoyhteytensä yhteisön käytettäväksi. Jakamisen vastineeksi organisaation jäsenet saavat käyttää muiden jäsenten verkkoa maksutta. Samoilla tunnuksilla roam.fi-verkkoon pääset kirjautumaan koko sen kattavuusalueella Suomessa – kuinka kätevää! Lue lisää roam.fi-verkosta.

Oppilaitoksille roam.fi-palveluun liittyminen on maksutonta. Lisätietoja roam.fi-verkosta ja verkostoon liittymisestä saat myös ottamalla yhteyttä: roam@coss.fi

 

Thursday, 10 January 2019

Euroopan komissio tukee avoimen lähdekoodin tietoturvaa – haavoittuvuuksien löytäjille jopa 90 000 euroa

 • COSS.fi
 • 10:39, Thursday, 10 January 2019

Tammikuussa alkaa projekti, jossa avoimen lähdekoodin järjestelmistä löytyvistä bugeista on luvattu palkkioita. Tarkoituksena on lisätä järjestelmien tietoturvaa ja luotettavuutta. Rahoitus on osa FOSSA-tietoturvaprojektia.

Bugeja on tarkoitus etsiä EU:n jäsenmaissa käytettävistä järjestelmästä, joita ovat 7-zip, Apache Kafka, Apache Tomcat, Digital Signature Services (DSS), Drupal, Filezilla, FLUX TL, GNU C Library (glibc), KeePass, Notepad++, PuTTY, PHP Symfony, VLC Media Player sekä WSO2. Esimerkiksi avoimen lähdekoodin Drupal toimii Suomessakin alustana useilla verkkosivustoilla.

Osa FOSSAn bugienhakuohjelmasta päättyy kesällä 2019, mutta osa jatkuu vuoden 2020 puolelle.

Lisää aiheesta:

In January, the EU starts running Bug Bounties on Free and Open Source Software

Europe to fund bug bounties for 15 open source programs, including VLC, Drupal and Notepad++

EU:ta kiinnostaa avoin lähdekoodi - luvassa jälleen merkittäviä rahapalkkioita bugien metsästäjille

 

 

Wednesday, 19 December 2018

Euroopan komission julkishallinnon IT-ratkaisujen Sharing & Reuse 2019 -kilpailu on käynnistynyt

 • COSS.fi
 • 06:51, Wednesday, 19 December 2018

Euroopan komissio järjestää jo toista kertaa julkishallinnon IT-ratkaisujen Sharing & Reuse -kilpailun. Kilpailu on osa ISA²-ohjelmaa.

Oletko työskennellyt julkisten palveluiden digitalisoinnin parissa menestyksekkäästi? Oletko kehittänyt ratkaisun, joka sopii johonkin alla mainituista kategorioista? Jaa kokemuksesi osallistumalla kilpailuun!

Palkintoja jaetaan neljässä eri kategoriassa:

 1. Most innovative open source software
 2. Open source software with the biggest impact on citizens or businesses
 3. Most innovative shared IT services (commonly developed or shared)
 4. Shared IT services (commonly developed or shared) with the biggest impact on citizens or businesses

Jokaisen kategorian voittaja palkitaan 15 000 euron rahapalkinnolla ja sekä toiseksi tulleille jaetaan 10 000 euron rahapalkintoja.

Ilmoita ratkaisusi mukaan 28.2.2019 mennessä.

Löydät yksityiskohtaiset tiedot kilpailusta ja hakuprosessista täältä.

Monday, 12 November 2018

DOB-artikkeli: onnistumisen avaimia ja epäonnistumisen siemeniä data-analytiikan ja palvelumuotoilun käyttöönotossa

 • COSS.fi
 • 06:45, Monday, 12 November 2018

DOB-artikkeli julkaistu TIMReview-lehdessä.

Pidin kesäkuussa Tukholmassa Datasta oivalluksia ja bisnestä -esityksen ISPIM-konferenssissa. Konferenssin jälkeen Technical Innovation Management Review -lehden päätoimittaja Chris McPhee otti yhteyttä ja halusi aiheesta artikkelin lehteensä. Artikkeli on nyt julkaistu nimellä ’How to Build Competencies for a Data-Driven Business: Keys for Success and Seeds for Failure’. Artikkeli esittelee DOB-innovaatioalustan ja DOB-valmennuskurssin sekä DOB-hankkeen jälkeen perustetun DOBit-verkoston. Artikkeli keskittyy DOB-valmennukseen, joka auttoi yrityksiä ottamaan data-analytiikan ja palvelumuotoilun osaksi organisaation kyvykkyyttä. Artikkeli kokoaa DOB-valmennuskurssin kokemusten perusteella tekijöitä, jotka näyttävät edistävän tai hidastavan data-analytiikan ja palvelumuotoilun menestyksekästä hyödyntämistä matkalla kohti data-taloutta.

Lue ja hyödynnä sekä levitä artikkelia. Kommentoi artikkelia verkossa.

Lataa artikkeli pdf-muodossa.

Lataa koko lehden numero pdf-muodossa.

 

Teksti: Jyrki Koskinen, Avaamo Konsultointi

Wednesday, 31 October 2018

Kansainvälinen teknologiakonferenssi Mindtrek järjestettiin jo 22. kertaa Tampereella

 • COSS.fi
 • 07:57, Wednesday, 31 October 2018

Kansainvälinen teknologia-alan konferenssi Mindtrek valtasi jälleen 10.-11.10.2018 Tampere-talon. Mindtrekin historiassa tämän vuoden konferenssi järjestettiin jo 22. kertaa. Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus - COSS ry on ottanut vastuun konferenssin tuottamisesta vuodesta 2015 lähtien.

Mindtrek houkutteli paikalle tänä vuonna yli 800 kävijää 45 eri maasta. Konferenssi kokosikin yhteen Tampereelle laajan kirjon eri alojen asiantuntijoita ja päättäjiä verkostoitumaan yli toimialarajojen sekä kuulemaan, oppimaan ja inspiroitumaan teknologia-alan ajankohtaisista ja nousevista aiheista. Teemoina tämän vuoden konferenssissa olivat esillä muun muassa avoin lähdekoodi ja avoin data kuin myös älykkäät kaupunkiratkaisut, virtuaalitodellisuus, tekoäly, terveys- ja opetusteknologiat, lohkoketjuratkaisut sekä paljon muuta.

Mukana tapahtumaa tänä vuonna kanssamme oli tekemässä yli 40 partneria. Suuret kiitokset kaikille Mindtrekissa mukana olleille kävijöille sekä tapahtuman sponsoreille sekä yhteistyökumppaneille!

Yhtenä konferenssin keynote-puhujana lavalla nähtiin brittiläinen open source guru Simon Phipps (President of the Open Source Initiative, Opensource.org).

Kanadalainen teknologiaa ja muotia yhdistävän Electric Runwayn perustaja & “Fashion Futurist” Amanda Cosco kertomassa, miten lisätty todellisuus ja virtuaalitodellisuus tulevat yhdessä muuttamaan muotiteollisuuden tulevaisuutta.

Miguel Arana Catania (Director of citizen participation, Madrid City Council) esittelemässä Mindtrekissa kuulijoille avoimen lähdekoodin CONSUL-projektia. Lue lisää: www.consulproject.org

Uutuutena tämän vuoden Mindtrekissa järjestettiin ensimmäistä kertaa tulevaisuuden opetusteknologioihin keskittyvä erityinen EdTech-track, jonne vieraaksi saapui noin 50 kiinalaista opetusalan ammattilaista sekä päättäjää oppimaan, miten Suomessa hyödynnetään uusimpia teknologioita oppimisessa. Mindtrekissa nähty EdTech-track oli osa tämän vuoden Future Education Forumin agendaa. Forumia ovat järjestämässä yhteistyössä Tampereen kaupunki sekä the Finnish Education Learning and Development Centre. Teeman osalta lavalla nähtiin niin suomalaisia EdTech startupeja kuin myös alan tunnettuja konkareita mm. Peter Vesterbacka (Co-founder at Lightneer, & Fun Academy, Formerly Mighty Eagle at Angry Birds) sekä Teemu Leinonen (Associate Professor of New Media Design and Learning at the Aalto University School of Arts, Design and Architecture).

Mindtrek-konferenssin yhteydessä julkistimme myös vuosittain jakamamme Open World Hero -tunnustuksen saajan. Vuoden 2018 tunnustus työstä avoimuuden edistämiseksi myönnettiin kansanedustaja Jyrki Kasville, joka on ajanut ansiokkaasti avoimen teknologian ja avoimuuden asiaa eri foorumeilla.

Jyrki Kasvi vastaanottamassa vuoden 2018 Open World Hero -palkintoa Tampere-talolla.

Open World Hero -kiertopalkintona on suomalaisen taiteilijan Virginie Loÿn lasimosaiikkipallo In the Nucleus, Ytimessä.

Mindtrekin yhteydessä järjestettiin lisäksi kaikille avoin, kansainvälisiin osaajiin keskittynyt Mindtrek Recruitment Show. Tilaisuus järjestettiin yhteistyössä Talent Tampereen kanssa.

Monday, 29 October 2018

Poluttamo-seminaari 21.11. Helsingissä – analytiikkaa, visualisointeja ja ohjausta toisen asteen opiskelijan tueksi

 • COSS.fi
 • 11:32, Monday, 29 October 2018

Poluttamo – oma digipolku oppimiseen -hanke järjestää 21.11. Taitotalolla Helsingissä hankkeen päätösseminaarin. Luvassa on sekä asiantuntijapuheenvuoroja että työpajoja, aiheina mm. tekoäly, datan visualisointi, oppimisanalytiikka sekä erilaiset ohjauksen menetelmät.

 

Ohjelma

8.30 Aamukahvi, ilmoittautuminen ja Poluttamon tuotoksiin tutustuminen

9.00 Tilaisuuden avaus

9.10 Tekoäly ja oppiminen – Anu Passi-Rauste, HeadAI

9.50 Datan visualisointi ja sen merkitys – Juuso Koponen, Koponen+Hildén

10.30 Siirtyminen työpajoihin

10.45-12.00 Työpajat

 • Opiskelijan oppimisympäristö ja oppimisanalytiikka teknisesti
 • Miten HOPS visualisoidaan?
  Onko visuaalisoidusta HOPSista / HOKSista hyötyä?
 • Miten opo innostui oppimisanalytiikasta ja mitä datasta voisi löytyä omaan työhön?

12.00 LOUNAS (omakustanteinen)

13.00 Opiskelijan digituettu opinpolku, jossa on sallittua tehdä virheitä ja oppia niistä – Jari Välkkynen, Ammattiopisto Tavastia

13.45 Multimodaalisuus jokaisen oppijan tukena oppimateriaaleista ePortfolioon – Merja Saarela, HAMK

14.30 Työpajat

 • Koe oppimisanalytiikka!
 • Tavoitematriisit ja oman opiskelutavoitteen asettaminen omilla työvälineillä
 • Toisen asteen opiskelijoiden Vertaisvalmennus-menetelmä
 • Kylmä keikka – tiedä tai tuhoudu! Educational escape room -tyylinen tiedonhallintataitojen peli toisen asteen opiskelijoille ja muillekin tietoa tarvitseville
 • Osaamismerkit opetuksen tukena
 • Multimodaaliset työvälineet

16.00 Tilaisuus päättyy

 

Ilmoittautuminen

Ilmoittautumiset 11.11.2018 mennessä lomakkeella >>

Tilaisuus on kaikille avoin ja maksuton – tervetuloa mukaan!

 

Poluttamo – oma digipolku oppimiseen -hankkeen tavoitteena on tarjota tukea toisen asteen opiskelijalle oman opintopolun selkiyttämiseen, opinnoissa etenemiseen sekä ammatilliseen kasvuun ja kehittymiseen. Hanke hyödyntää digitaalisten jalanjälkien sekä oppimisanalytiikan tarjoamia mahdollisuuksia, visuaalista henkilökohtaista opintosuunnitelmaa sekä vertaismentoroinnin ja -valmentamisen menetelmiä. Hanke edistää keskeyttämisuhan alla olevien ja keskeyttäneiden välitöntä eteenpäin polutusta ja sujuvaa siirtymää toiseen oppilaitokseen, toiselle oppiasteelle tai työelämään.

Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto.

Tuesday, 23 October 2018

Fuugin säätiön kuulumisia – hae apurahaa avoimen lähdekoodin projektillesi!

 • COSS.fi
 • 07:38, Tuesday, 23 October 2018

Fuugin säätiö edistää avointen tietojärjestelmien kehitystä ja käyttöä.  Säätiö jakaa vuosittain apurahoja avoimen lähdekoodin kehittämiseksi, erityisesti suomalaisia hyödyttävällä tavalla. Vuoden 2018 apurahateemana Oman tiedon hallinta ja yksityisyyden suoja. Jatkuva haku on käynnissä nytkin ja hakemukset ovat tervetulleita erityisesti vuoden teemaan, kuin myös muihin aiheisiin liittyen. 11.11. mennessä hakemalla saa päätöksen ja mahdollisen apurahan vielä tämän vuoden puolella. Suuntaa siis Fuugin sivuille lukemaan lisää apurahoista ja hakuprosessista. Lue lisää >>

Käy lukemassa myös Skrollissa (2018.3) julkaistu juttu Fuugin säätiöstä.

Monday, 15 October 2018

Kansanedustaja Jyrki Kasville myönnettiin vuoden 2018 Open World Hero -tunnustus työstään avoimuuden edistämiseksi

 • COSS.fi
 • 08:00, Monday, 15 October 2018

Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus – COSS ry on myöntänyt vuoden 2018 Open World Hero -tunnustuksen kansanedustaja Jyrki Kasville. Palkinto luovutettiin Tampereella järjestettävän kansainvälisen teknologia-alaan keskittyvän Mindtrek-konferenssin yhteydessä 10.10.2018.

Jyrki Kasvi on ajanut ansiokkaasti avoimen teknologian ja avoimuuden asiaa eri foorumeilla. Hän on ollut Espoon valtuustossa vuodesta 1996 ja Eduskunnassa kolme kautta vuodesta 2003 alkaen toimien muun muassa tulevaisuus- ja hallintovaliokunnassa sekä liikenne- ja viestintävaliokunnassa edistäen tietotekniikan hyödyntämistä ja avoimuutta. Vuosina 2011 – 2015 Jyrki toimi Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus TIEKE ry:n tutkimus- ja kehitysjohtajana edistäen erityisesti avointa dataa. Tietosuoja-, tietoturva- ja tekijänoikeuskysymykset ovat olleet aina Kasvin agendalla. Jyrkiä on kuultu, kun on tarvittu näkemyksiä vaikka sähköisestä äänestämisestä tai massaurkinnasta tai siitä, miten sähköisiä palveluja tulisi kehittää kansalaisen parhaaksi: ’sähköiset palvelut, verkkourkinta ja kyberturvallisuus ovat liian tärkeitä jätettäväksi teknokraateille’.

Open World Hero on COSS ry:n jakama tunnustus, jonka tavoitteena on edistää tietojärjestelmien avoimuutta. Vuosittain jaettava palkinto myönnetään merkittävää työtä tämän tavoitteen eteen Suomessa tehneelle henkilölle tai organisaatiolle. Kiertopalkintona on suomalaisen taiteilijan Virginie Loÿn lasimosaiikkipallo In the Nucleus, Ytimessä. Teoksen aiheena on Linus Torvaldsin työ avoimen lähdekoodin kehittäjänä ja se kuuluu sarjaan Suuria suomalaisia sankareita. Kiertopalkinnon on COSS ry:lle lahjoittanut IBM Finland.  Perinne sai alkunsa vuonna 2013, kun COSS ry palkitsi Open World Hero -nimityksellä Unelmakoulu-projektin. Tämän jälkeen voittajina ovat olleet Michael ”Monty” Widenius (2014), Helsingin kaupunki (2015), Timo Sirainen, Dovecot Oy (2016) sekä professori Tommi Mikkonen (2017).

 

Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus – COSS ry on voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka tehtävänä on auttaa jäseniään menestymään avointa lähdekoodia, avointa dataa, avoimia rajapintoja ja avoimia standardeja hyödyntäen.

Lisätietoja:

Kiertopalkintona on suomalaisen taiteilijan Virginie Loÿn lasimosaiikkipallo In the Nucleus, Ytimessä.

Kiertopalkintona on suomalaisen taiteilijan Virginie Loÿn lasimosaiikkipallo In the Nucleus, Ytimessä.

Timo Väliharju
Toiminnanjohtaja, COSS ry
timo.valiharju@coss.fi
+358 50 330 3339

Mikko Malmgren
Hallituksen puheenjohtaja, COSS ry
mikko.malmgren@malmcon.fi
+358 44 756 2449

Wednesday, 26 September 2018

Uusia lasten Koodikerhoja käynnistynyt ympäri Suomea!

 • COSS.fi
 • 07:06, Wednesday, 26 September 2018

Lasten valtakunnallinen Koodikerho-toiminta on lähtenyt vauhdilla taas näin syksyn saavuttua käyntiin ja meillä on ilo todeta, että uusia Koodikerhoja on käynnistynyt ympäri Suomea! Suuri kiitos kaikille Koodikerho-verkostoon ilmoittautuneille vapaaehtoisille ohjaajille sekä mukaan lähteneille yhteistyökouluille.

Syksyllä 2018 ovat käynnistyneet mm. seuraavat uudet Koodikerhot:

 • Tikan koulu, Jyväskylä
 • Vaunukankaan koulu, Tuusula
 • Niemenrannan koulu, Oulunsalo
 • Pasilan peruskoulu (Savonkadun toimipiste), Helsinki

Voit tarkastella aktiivisia Koodikerhoja Koodikerho.fi-sivuston kartalta. Kerhokarttaan päivitetään tietoja sitä mukaan, kun saamme tietoa uusista käynnistyneistä kerhoista.

Koodikerho-verkostoon etsitään jatkuvasti lisää uusia innokkaita vapaaehtoisia ohjaajia vetämään kerhoja ympäri Suomea. Vetäjäksi voi ryhtyä kuka tahansa asiasta innostunut aikuinen, niin opettajat, koodarit kuin ohjelmoinnista kiinnostuneet lasten vanhemmat. Lue lisää ja lähde siis mukaan toimintaan tai vinkkaa ohjelmointitaitoiselle kaverillesi asiasta! Ilmoittautuminen >>

Haemme myös tällä hetkellä lisää yhteistyökumppaneita ja tukijoita, jotka haluavat edistää lasten Koodikerhoja valtakunnallisesti.

Tukemalla Koodikerhon toimintaa mahdollistatte monen lapsen osallistumisen kerhoon ja olette mukana edistämässä omalta osaltanne lasten ohjelmointiosaamista Suomessa. Kaikki Koodikerholle kerätyt varat menevät kerhojen järjestämiseen ja toiminnan kehittämiseen. Yhteistyökumppanit ja tukijat saavat logonäkyvyyttä Koodikerho.fi-sivustolla. Mukaan voi lähteä haluamallaan summalla joko kertaluontoisesti tai toistaiseksi voimassa olevalla vuositukisopimuksella. Mikäli haluat olla mukana tukemassa lasten Koodikerho-toimintaa Suomessa, otathan yhteyttä info@koodikerho.fi.

MIKÄ ON KOODIKERHO? Koodikerho on kerran viikossa vapaaehtoisvoimin järjestettävä koululaisten iltapäiväkerho, jossa lapset oppivat mielekkäällä tavalla ohjelmoinnin perusteet seitsemän viikon aikana. Koodikerhot on tarkoitettu yli kolmasluokkalaisille, eli 9+ -vuotiaille lapsille – sekä tytöille että pojille. Kerhoja järjestetään ympäri Suomea paikallisten koulujen tiloissa ja tuella kerran viikossa. Kerhoja ohjaavat Koodikerho-verkostoon ilmoittautuneet vapaaehtoiset. Valtakunnallinen Koodikerho.fi-verkosto yhdistää saman alueen yhteistyökoulut, oppilaat ja vapaaehtoiset kerhojen vetäjät. Tarjoamme kerhojen ohjaajille valmiit, avoimesti jaetut opetusmateriaalit, jonka mukaan Koodikerhoja ohjataan. COSS ry toimii Koodikerho-toiminnan valtakunnallisena koordinaattorina. Lue lisää >>

 

Monday, 24 September 2018

Liberlandin vapaan tasavallan presidentti saapuu lokakuussa teknologia-alan Mindtrek-konferenssiin Tampereelle

 • COSS.fi
 • 10:37, Monday, 24 September 2018

Jo 22. kertaa järjestettävä kansainvälinen teknologia-alaan keskittyvä Mindtrek-konferenssi valtaa jälleen 10.-11.10.2018 Tampere-talon. Viime vuonna tapahtuma houkutteli paikalle noin 900 osallistujaa, ja tänä vuonna odotetaan yhtä suurta menestystä. Mindtrek kokoaa yhteen Tampereelle laajan kirjon eri alojen asiantuntijoita ja päättäjiä verkostoitumaan yli toimialarajojen sekä kuulemaan, oppimaan ja inspiroitumaan teknologia-alan ajankohtaisista ja nousevista aiheista.

Tänä vuonna konferenssin pääpuhujaksi saapuu Suomeen Liberlandin vapaan tasavallan presidentti, Vít Jedlička. Jedlička nousee Mindtrekin päälavalle Tampere-talossa torstaina 11. lokakuuta kertomaan vuonna 2015 perustetusta Kroatian ja Serbian välissä sijaitsevasta noin 7 neliökilometrin kokoisesta mikrovaltiosta, jossa hyödynnetään muun muassa uusimpia blockchain-teknologioita. Lisäksi valtion valuuttana käytössä on bitcoin. Liberlandin mottona on “To live and let live” (= elää ja antaa elää), koska mikrovaltiossa uskotaan vahvasti ihmisten vapauteen, joka on turvattu perustuslaissa, joka merkittävästi rajoittaa poliitikkojen voimaa vaikuttaa liikaa kansalaisten vapauteen. Liberlandin kansalaisuutta on hakenut tähän mennessä jo puoli miljoonaa ihmistä ympäri maailmaa. Näiden joukossa on myös tuhansia suomalaisia.

Konferenssin päälavalle nousevat lisäksi muun muassa brittiläinen open source -guru, Simon Phipps, (President of the Open Source Initiative, Opensource.org) sekä kanadalainen teknologiaa ja muotia yhdistävän Electric Runwayn perustaja & “Fashion Futurist”, Amanda Cosco, kertomaan miten lisätty todellisuus ja virtuaalitodellisuus tulevat yhdessä muuttamaan muotiteollisuuden tulevaisuutta.

Tänä vuonna kuudesta eri teemoitetusta osatapahtumasta muodostuva konferenssiohjelma on monipuolisempi kuin koskaan aiemmin. Tulevaisuuden teknologioihin keskittyvässä konferenssissa teemoina esillä avoin lähdekoodi ja avoin data kuin myös älykkäät kaupunkiratkaisut, virtuaalitodellisuus, tekoäly sekä terveys- ja opetusteknologiat. “Odotamme innolla presidentti Jedličkan saapumista Tampereelle. Haluamme Mindtrekina olla tuomassa joka vuosi Suomeen uusia ja nousevia kansainvälisiä nimiä puhumaan aiheista, jotka ovat ajankohtaisia ja keskustelua herättäviä”, toteaa Mindtrek-konferenssin koordinaattori Peppi Heikkilä.

Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus - COSS ry on ottanut vastuun konferenssin tuottamisesta vuodesta 2015 lähtien. Mindtrekin tukena ovat Tampereen kaupunki, pääyhteistyökumppanit Microsoft Suomi ja Huawei sekä lukuisat muut alan toimijat ja yhteistyötahot.

“Mindtrek tuo Tampereen alueelle vuosittain monipuolisen yhdistelmän kansainvälisiä osallistujia ja yrityksiä sekä paljon oheistapahtumia. Mindtrekin tavoitteena on luoda entistä enemmän mahdollisuuksia teknologian ja liike-elämän, julkisen sektorin sekä yksilöiden kohtaamisille. Mindtrek tapahtumana on mukana kehittämässä Tampereen alueen kansainvälistä tunnettuutta, kasvua sekä lisäämässä alueen houkuttelevuutta kansainvälisten yritysten näkökulmasta”, toteaa toiminnanjohtaja Timo Väliharju COSS ry:stä.

 

www.mindtrek.org

 

Lisätietoja

Peppi Heikkilä
Conference Coordinator, Mindtrek
peppi.heikkila@mindtrek.org
+358 40 350 3957

Lisätietoa Mindtrekiin akkreditoituville median edustajille löydettävissä osoitteessa www.mindtrek.org/2018/media-press/

 

Thursday, 06 September 2018

DOBit-verkoston elotapaaminen THL:ssa – terveyttä ja puhdasta sisäilmaa

 • COSS.fi
 • 05:57, Thursday, 06 September 2018

DOBit-verkoston elotapaaminen järjestettiin 29.8.2018. Isäntänä oli Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja paikalla oli 30 innokasta data-analytiikan ja palvelumuotoilun aktivistia.

Tilaisuuden avasi THL:n Tietovaranto-palveluiden päällikkö Arto Vuori (kuvassa), joka kertoi miten THL ajaa terveyttä ja hyvinvointia voimavarana tieto ja teknologian ajankohtaiset ismit: big data, avoin data, mydata, analytiikka, tekoäly... Mikä mahtaakaan olla seuraava ismi?

THL:n kehittämispäällikkö ja lakimies Ulla Ahlblad-Bordi piti katsauksen datan lainsäädäntöön: miten EU:n henkilötietosuoja-asetus GDPR on muuttanut maailmaa ja mitä sote-tiedon toissijaisen käytön laki tuo tullessaan. GDPR huolehtii kansalaisten tietosuojasta ja yksityisyydestä. Sote-tiedon toissijaisen käytön laki, eli Toisiolaki edistää datan hyödyntämistä helpottamalla lupamenettelyjä ja laajentamalla  datan sallittuja hyödyntämisalueita. Viranomaisten hallussa olevaa data-aineistoa on tähän asti ollut mahdollista käyttää opetukseen, tutkimukseen, tilastointiin ja viranomaisvalvontaan. Jatkossa mahdollisia käyttöalueita ovat lisäksi kehittämis- ja innovaatiotoiminta sekä tietojohtaminen. Tietojen käyttö on edelleenkin luvanvaraista ja tietoja luovutettaessa huolehditaan kansalaisten tietosuojasta  anonymisoinnin ja pseudonymisoinnin keinoin. Luvitusta helpotetaan perustamalla yhden luukun lupaviranomainen, jonka kautta lupaprosessi yksinkertaistuu. Yhden ja saman luukun kautta haetaan luvat THL:n, Kelan ja Väestörekisterikeskuksen datoihin. Luukku perustetaan THL:n yhteyteen. Toisiolaki on eduskunnan käsittelyssä ja tavoitteena on, että se astuu voimaan joulukuussa.

Laki sotetietojen toissijaisesta käytöstä on tulossa. Ulla Ahlblad-Bord kertomassa DOBit-verkostolle, mitä tämä tarkoittaa, mikä muuttuu, mikä mahdollistuu lain myötä.

Asiakkuusvastaava Pirjo Vuorikallas Kelasta kertoi Omakannan Omatietovarannosta, joka tukee kansalaisen itsehoitoa.  Omakanta on osa Kanta-järjestelmää, joka kokoaa kansalaisten sairaus- ja terveystiedot ja kohta myös sosiaalitoimen tiedot.  Kansalainen löytää tietonsa Omakannasta, jossa on sekä julkisen ja yksityisen terveydenhoidon järjestäjien toimittamat terveystiedot sekä Omatietovarannon myötä myös kansalaisen itsensä tallentamat tiedot.  Omatietovarantoon kertyy myös tiedot, jotka ovat syntyneet hyvinvointipalveluja tuottavissa hyvinvointisovelluksissa. Omatietovarannossa on nyt pilottikäytössä ensimmäinen hyvinvointisovellus, Terveyskylän tekemä Terveyspolku.fi, joka on erikoissairaanhoidon ‘Virtuaalisairaala’. Syksyn aikana palveluun tulee mukaan itsehoitoon tarkoitettu Omaolo-sovellus ja lisää sovelluksia toivotaan. Omatietovarannossa on kehitys- ja kokeiluympäristö, sandbox,  jonka avulla hyvinvointisovellusten kehittäjät voivat tutustua alustaan ja tuoda palvelunsa osaksi Omatietovarannon palvelutarjontaa. Sandbox herätti kiinnostusta ja innostusta ja sovimme, että järjestämme yhdessä Kelan kanssa DOBit-verkostolle työpajan, jossa kokeilla Omatietovarantoa ja sandboxia.

Pirjo Vuorikallas KELAsta kertomassa, mitä Omakannan Omatietovaranto tarjoaa kansalaisille, entä sovellusten ja palveluiden kehittäjille.

Espoon kaupungin Tomas Lehtinen ja Jaana Suonsaari ovat jo vakioesiintyjiä DOBit-tapaamisissa. Viime kerralla he kertoivat City-as-a-Service -henkisestä yhteiskehittämisen ohjelmasta Make with Espoo. Nyt oli kokemusten vuoro. Espoo järjesti keväällä hackathonin koulujen sisäilmaongelmien ratkomiseksi. Espoo on investoimassa seuraavien vuosien aikana miljardi euroa sisäilmaongelman hoitamiseksi ja samaan haasteeseen on herätty  kaikissa kunnissa. Hackathonin tuloksena oli liuta ideoita, joista kolme palkittua pilotoidaan syksyn aikana. Hackathonin kokemukset on koottu käsikirjaksi, joka julkaistaan syyskuun alussa.

Tomas Lehtinen kertomassa kokemuksia ja näkemyksiä Espoon kaupungin hackathon-konseptista.

Tapaamisen lopuksi ideoitiin aiheita seuraavaan tapaamiseen, joka pidetään tammikuussa 2018. Asialistalle on tulossa syksyn Omavaranto-työpajan antia sekä muita ajankohtaisia aiheita hyvinvoinnin ja terveyden sekä rakennetun ympäristön tontilta. Keskustelimme vilkkaasti tiedon olemuksesta tuotannontekijänä ja tekoälyn reilusta hyödyntämisestä. Tänä Cambridge Analyticsin aikakautena on vähintään tuhannen taalan kysymys miten rakentaa viisasta, eettisesti kestävää digimaailmaa – palveluajattelun hengessä, ihminen edellä. Miten DOBit-yhteisö voisi vaikuttaa omalta osaltaan kehitykseen? Myös tästä aiheesta kuulet lisää syksyn aikana – virtuaalibarrikaadeilla tavataan! :-)

Teksti:
Jyrki Koskinen, Avaamo konsultointi
#DOBit

 

Nosto: ‘Toisio-laki ja asiakastietolaki tuovat anonymisoidun sotetiedon myös innovaatioiden raaka-aineeksi’

Tilaisuuden esitysmateriaalit:
Laki sotetietojen toissijaisesta käytöstä: Mitä se tarkoittaa? Mikä muuttuu? Mikä mahdollistuu? (Ulla Ahlblad-Bordi, kehittämispäällikkö, lakimies, THL)
Kansallinen Omakannan Omatietovaranto, kansalaisen hyvinvointitiedon tallennuspaikka (Pirjo Vuorikallas, asiakkuusvastaava, Omakannan Omatietovaranto, Kela)
Make with Espoo by hackathons – kokemuksia ja näkemyksiä (Tomas Lehtinen, data-analytiikkakonsultti & Jaana Suonsaari, kehittämispäällikkö, Espoon kaupunki)

 

Monday, 03 September 2018

Aalto-yliopisto mukaan roam.fi-verkostoon

 • COSS.fi
 • 05:32, Monday, 03 September 2018

Roam.fi-verkko on laajentunut. Viimeisimpänä roam.fi-verkostoon on liittynyt Aalto-yliopisto. Lämpimästi tervetuloa mukaan!

Mukana verkostossa oppilaitoksista ovat jo mm. Tampereen ammattikorkeakoulu, Tampereen yliopisto sekä Tampereen teknillinen yliopisto. Koulujen alueilla näkyy roam.fi-niminen verkko, johon pääset kirjautumaan intra-tunnuksillasi. Samoilla tunnuksilla roam.fi-verkkoon pääset kirjautumaan koko sen kattavuusalueella Suomessa – kuinka kätevää!

Oppilaitoksille roam.fi-palveluun liittyminen on maksutonta. Halutessaan oppilaitokset voivat maksaa vapaaehtoisen tukimaksun, jonka suuruuden oppilaitos voi itse määritellä. Oppilaitos voi näin tukea ja edistää roam.fi-toimintaa.

Lisätietoja roam.fi-verkosta ja verkostoon liittymisestä saat ottamalla yhteyttä: roam@coss.fi

Roam.fi on avoin ja langaton laajakaistayhteisö, joka mahdollistaa käyttäjälleen nopean verkkoyhteyden paikasta ja ajankohdasta riippumatta. Roam.fi tarjoaa tunnistetun, salatun verkon, jonka toiminta on laadukasta ja turvallista. Lue lisää roam.fi-verkosta.

Wednesday, 15 August 2018

Mindtrek lähestyy – konferenssiohjelma on nyt julkistettu!

 • COSS.fi
 • 12:34, Wednesday, 15 August 2018

Syksyn odotetuin tapahtuma on kohta täällä, kun kansainvälinen teknologia-alan konferenssi Mindtrek valtaa jälleen Tampere-talon 10.-11.10.2018. Mindtrekin historiassa konferenssi järjestetään ensi syksynä jo 22. kertaa. COSS ry on ottanut vastuun konferenssin tuottamisesta yhdessä alan toimijoiden sekä muiden kumppanien kanssa jo vuodesta 2015 lähtien.

Mindtrek kokoaa yhteen yritykset ja organisaatiot, julkisen sektorin, akateemisen maailman edustajat, opiskelijat, nousevat start-upit sekä laajan kirjon eri teknologia-alojen asiantuntijoita ja päättäjiä. Mindtrekissa tänäkin vuonna esillä vahvasti teemoina avoin lähdekoodi ja avoin data kuin myös älykkäät kaupunkiratkaisut, virtuaalitodellisuus, terveys- ja opetusteknologiat sekä paljon muuta! Mindtrek toimiikin erinomaisena alustana ihmisille ja organisaatioille verkostoitua yli toimialarajojen sekä kuulla, oppia ja inspiroitua alan ajankohtaisista ja nousevista aiheista.

Konferenssin ohjelma on nyt julkistettu!

Olemme julkistaneet syksyn konferenssin vahvistuneet puhujat sekä ohjelman! Ohjelma koostuu useasta eri teemoitetusta osatapahtumasta, joita tänä vuonna ovat: Open World, Smart City, eHealth, Immersive Tech, EdTech sekä Academic Mindtrek. Mindtrekin laaja konferenssiohjelma tarjoaa varmasti jokaiselle mielenkiintoista ohjelmaa teknologian eri osa-alueilta molempina konferenssipäivinä.

Konferenssin päälavalle nousevat Tampere-talossa seuraavat vahvistuneet KEYNOTE-puhujat:

 • OPEN WORLD: Simon Phipps, (President of Open Source Initiative, Opensource.org)
 • IMMERSIVE TECH: Amanda Cosco, (Fashion Futurist & Founder of Electric Runway)
 • SMART CITY: Vít Jedlička(President of the Free Republic of Liberland)
 • SMART CITY: Bas Boosrsma, (Managing Director of Rainmaking Urban, founder of The Academy for Smarter Communities)
 • ACADEMIC: Sean P. Goggings, (Associate Professor of Computer Science, University of Missouri)

Alla lisäksi muita mielenkiintoisia nostoja julkistetusta konferenssiohjelmasta.

 • SMART CITY: Ralf-Martin Soe, (ICT Councellor to the Minister of Entrepreneurship and Information Technology | Ministry of Economic Affairs and Communications, Estonia) – "How to connect cities digitally? The case of Finland and Estonia"
 • OPEN WORLD: Petteri Kivimäki (CTO) & Ville Sirviö (CEO), (Nordic Institute for Interoperability Solutions) – "X-Road joint development – cross-border open source development between two countries and global community"
 • OPEN WORLD: Miguel Arana Catania, (Director of citizen participation of the Madrid City Council) – "CONSUL, a worldwide open source project for direct democracy"
 • EDTECH: Johanna Hemminki, (Founder of Curious Technologies) – "Utelias Technologies & Elias Robot"
 • IMMERSIVE SPACE: Joni Norppa, (CEO of Terramonitor) – "Actionable insights by leveraging up-to-date satellite data and AI"

Tulemme julkistamaan vielä lisää puhujia mitä lähemmäs konferenssia mennään. Löydät nyt julkistetun konferenssiohjelman kokonaisuudessaan Mindtrekin verkkosivuilta.

Lisäksi viime vuoden tapaan konferenssin yhteydessä tullaan järjestämään Mindtrek Recruitment -rekrytilaisuus, joka on kaikille rekisteröityneille avoin. Tilaisuus järjestetään yhteistyössä Business Tampereen kanssa.

Varmista paikkasi jo nyt teknologia-alan osaajien suosimassa tapahtumassa!

Monday, 13 August 2018

Avoinkoodi.fi-palvelu laajentui kuntasektorin järjestelmiin yhteistyössä Kuntaliiton kanssa

 • COSS.fi
 • 06:19, Monday, 13 August 2018

Avoinkoodi.fi on Suomen avoimien tietojärjestelmien – COSS ry:n ylläpitämä palvelu, joka kokoaa yhteen avoimena lähdekoodina julkaistuja järjestelmiä. Palvelu on kattanut aiemmin pääasiassa valtionhallinnon sekä opetusalan avoimen lähdekoodin palveluja. Nyt COSSin ja Kuntaliiton yhteistyön tuloksena palvelun listausta on laajennettu käsittämään myös tarkemmin kuntasektorin käyttöön tarkoitettuja järjestelmiä, joita kunnat ja kaupungit voivat vapaasti hyödyntää. Järjestelmät löytyvät palvelusta erillisestä kunnille ja kaupungeille suunnatusta osiosta.

COSSia ja Kuntaliittoa yhdistää yhteinen tavoite edistää avoimen lähdekoodin hyödyntämistä ja saattaa jo olemassa olevat avoimen lähdekoodin ratkaisut helpommin niitä etsivien saataville. Palvelun tarkoituksena on säästää kuntasektorin edustajien ja päättäjien aikaa sekä karsia avoimen lähdekoodin ratkaisujen etsimiseen ja käyttöönottoon liittyvää päällekkäistä työtä tarjoamalla lista jo saatavilla olevista palveluista, joiden lähdekoodi on julkaistu avoimena. Lisäksi sivuston tarkoituksena on edistää avoimen lähdekoodin hyödyntämistä sekä läpinäkyvyyttä julkisten varojen käytössä.

“Avoin lähdekoodi ja yhteiskehittäminen yleistyvät nopeasti. Uskon, että avoinkoodi.fi auttaa kuntia ja kaupunkeja kehittämään yhdessä entistäkin parempia palveluita yhdessä sekä ratkaisemaan yhdessä tulevia haasteita”, toteaa COSS ry:n toiminnanjohtaja Timo Väliharju.

"Kuntaliiton Tulevaisuuden kunnan digitalisointi (TukuDigi) - projektissa kannustamme ja ohjaamme kuntia muun muassa hyödyntämään avoimia ratkaisuja, jalostamaan olemassa olevia toteutuksia eteenpäin ja jakamaan jalostetut ratkaisut myös muiden hyödynnettäviksi. Koska avoinkoodi.fi-palvelu oli jo olemassa hyvänä kanavana ja perustana, oli luonnollista ja meidän ideologian mukaista tehdä yhteistyötä, ja jalostaa olemassa olevasta entistä parempaa", kertoo erityisasiantuntija ja Kunta.fi-koordinaattori Mikko Malmgren Kuntaliitosta.

Sivuston listaus pysyy ajan tasalla, jos sen ylläpitämiseen osallistuu mahdollisimman moni. Avoimen lähdekoodin projekteja tai palautetta palvelusta voi lähettää sähköpostitse avoinkoodi@coss.fi tai voit käyttää myös GitHubin mekanismeja (issues tai pull request) listauksesta puuttuvan järjestelmän ilmoittamiseen meille.

Tutustu palveluun osoitteessa: www.avoinkoodi.fi

 

Lisätietoja:

Timo Väliharju
Toiminnanjohtaja, COSS ry
timo.valiharju@coss.fi
050 330 3339

Mikko Malmgren
Erityisasiantuntija, Suomen Kuntaliitto ry
Mikko.Malmgren@kuntaliitto.fi
044 756 2449

Tuesday, 07 August 2018

Datasta oivalluksia ja bisnestä myös Tukholmassa

 • COSS.fi
 • 06:18, Tuesday, 07 August 2018

Tukholmassa pidettiin juhannusviikolla kolmipäiväinen innovaatiokonferenssi ISPIM, johon osallistui 530 alan ammattilaista 41 maasta. Tämän vuoden teemoja olivat radikaalit innovaatiot, ekosysteemit, yhteiskehittäminen sekä nousevina teemoina vastuullisuus, sosiaaliset innovaatiot ja kiertotalous. Innovaatioiden johtaminen on yksi kestoaiheista, onhan ISPIM nimenomaan innovaatioiden johtamisen yhteisö.

Kuva 1. Kolme strategiaa, joilla vakiintuneet yritykset suhtautuvat radikaaleihin innovaatioihin (Neele Petzold, Münster University of Applied Sciences)

Toimialoista oli korostetusti esillä hyvinvointi ja terveys. Olin mukana työpajassa, jossa ratkottiin Tukholman sote-vyyhtiä. Tukholmaa, koko Ruotsia ja Suomea yhdistää yhteinen viheliäinen ongelma: julkisen terveydenhuollon kysyntä ylittää tarjonnan, joka johtaa pitkiin jonotusaikoihin. Vaikka itse hoito on hyvää, niin kansa on tyytymätöntä. Suomessa terveyskeskuslääkärien määrä laski vuosina 2000-2010 3%:lla. Samaan aikaan yksityisen sektorin lääkärien määrä on kasvanut 61% ja työterveyden 35%. Lääkärien nettolisäys oli 24%. Samaa julkisen sektorin alasajoa on tapahtunut myös Ruotsissa ja apua on myös haettu yksityiseltä sektorilta. Yksi paineenpurkukeino on ollut yksityisen sektorin puhelinlääkärit, jotka auttavat asiakkaita videoyhteyden avulla. Keino on vain pahentanut jonotustilannetta, puhelinlääkärit eivät olekaan vähentäneet kysyntää vaan lisänneet. Etälääkäri ei pysty diagnosoimaan potilaita luotettavasti ja tuloksena on usein ollut vain lähete ’oikealle’ lääkärille varmuuden vuoksi. Fyysinen lääkärissäkäynti myös parantaa psykosomaattisia oireita, johon etälääkäri ei pysty. Ratkoimme Tukholman sairaanhoidon ongelmia tiiviissä kahden tunnin työpajassa, joka tuotti neljä skenaariota. Lääkkeiksi nopeampaan ja luotettavampaan diagnostiikkaan ehdotettiin mm. tekoälyä sekä lääkärien että potilaiden käyttöön. Kasvavaan resurssipulaan lainattiin saksalaisilta posteljooni+huolenpito -konseptia. Voittaneen tiimin ehdotuksessa oli mukana sairaan- ja terveydenhoidon keinojen lisäksi korostetusti proaktiivinen terveiden elintapojen ja hyvinvoinnin näkökulma.

Myös Datasta oivalluksia ja bisnestä -hanke oli konferenssissa lauteilla, kun esittelin DOB-valmennuksen tuloksia ja kokemuksia. Yleisöä kiinnosti erityisesti miten yhdistää saumattomasti data-analyytikoiden ja palvelumuotoilijoiden työ ja ymmärrys. Epäiltiin, miten eri maailmoista tulevat ammattilaiset pystyvät mitenkään keskustelemaan keskenään. DOB-valmennuksessa syntyneet uudet tuotteet ja palvelut todistivat, että kyllä pystyvät. :-)

Christian Buchholz kertoi Verrocchio –konsultointifirmansa tutkimuksesta, jossa kerättiin kaikki mahdolliset innovaatiomenetelmät. Tuloksena löytyi 623 erilaista menetelmää eri tilanteisiin. Buchholzin mukaan useimmat innovaatioihmiset tietävät vähemmän kuin viisi menetelmää ja käyttävät säännöllisesti alle kolmea! Miten montaa sinä? Innovaatiomenetelmien keittokirja löytyy saksaksi Verrocchion sivustolta.

Kuva 2. Innovaatiomenetelmien kirjoa (Christian Buccholz, Verrochio)

Kuva 3. ISPIM 2018 Grand Challenge -kisan voitti yleisöäänestyksessä Siemens QuickStarter: 4 vuoden aikana yli 500 projektihakua, joista yli 150 sai kerättyä rahoituksen.

Kuva 4. ISPIM rocks – kerran vuodessa, ISPIM-bändin seuraavan keikka on Firenzessä kesäkuussa 2019.

Teksti ja kuvat: Jyrki Koskinen, Avaamo Konsultointi

 

ISPIM – the International Society for Professional Innovation Management, perustettu 1983. Seuraava konferenssi pidetään joulukuussa 2018 Fukuokassa.

Data Driven Business, ISPIM-artikkeli (Jyrki Koskinen)

 

Friday, 17 June 2011

Betawikissä tuhannen euron porkkana

 • Losca
 • 12:54, Friday, 17 June 2011

--- cut ---
Vuoden 2007 lopussa Siebrand asetti lokalisointitavoitteet MediaWikille.Tavoitteet olivat todella kunnianhimoisia. Näyttääkin siltä, että näihin ei päästä. Emme kuitenkaan aio luovuttaa ilman taistelua. Vielä on vajaa viikko aikaa saavuttaa nuo tavoitteet. Sinä voit auttaa saavuttamaan tavoitteet suomen kielen osalta.

Yhteistyössä Stichting Open Progressin kanssa pystymme tarjoamaan sinulle kannustusta. Tarjoamme 1000 euroa jaettuna kaikkien kääntäjien kesken, jotka ovat tehneet yli 500 uutta käännöstä MediaWikiin ja sen laajennuksiin vuoden loppuun mennessä.

Myös muut Betawikin projektit kaipaavat apua. Kiinnostaisiko sinua kääntää vaikkapa FreeCol-peliä tai Mantis-virheenseurantajärjestelmää. Ystävällinen ja yhteistyökykyinen ympäristö saattaa sinut vauhtiin sekä auttaa sinua kehittymään suomentajana parantamalla käännöksiä yhdessä.

Betawiki löytyy osoitteesta http://translatewiki.net.
--- cut ---
(lähde)

Katso myös http://lokalisointi.org/.

Pohjoismaista FLOSS-blogiyhteistyötä

 • Losca
 • 12:52, Friday, 17 June 2011

Jos blogit.vapaasuomi.fi ei riitä, kannattaa harkita myös uutta pohjoismaista F{N}OSS-blogiyhteenliittymää: http://fnoss.org/planet/. Koskapa myös muut kirjoittavat sekä äidinkielellään että englanniksi, ei suomen kielikään haittaa.

Jeremiah Fosterin käynnistämä Planet onkin tervetullut lisäys, sillä en ainakaan itse tiedä kovinkaan paljon muiden Pohjoismaiden vapaisiin ohjelmistoihin liittyvistä asioista. Poikkeuksena ehkä Free Software Foundation Europen aktiivinen Ruotsi-osasto, joka on järjestänyt muun muassa FSCONS-tapahtuman.

Vastaavasti olen melko varma, että suomalaisten puuhista ei juurikaan Linusia enempää tiedetä, siitä huolimatta että täällähän tapahtuu vaikka mitä! COSS:lla on englanninkielinen sivusto, mutta noin muuten esimerkiksi vapaasuomi.fi tai eri jakeluiden sivustot jäänevät kielimuurin taakse. Kannattaakin välillä miettiä, miten kansainvälisiä yhteyksiä voisi parantaa. Kirjoitin vähän aikaa sitten FSFE:n wikiin Helsinki-sivua alkuun, tosin vain suomeksi :P Ja FSFE on nyt kuitenkin vain yksi järjestö monista.

Planet FSFE (fi): RSS 2.0 | Atom | FOAF |

COSS.fi  Losca