Free Software, Free Society!
Thoughts of the FSFE Community (fi)

Wednesday, 27 October 2021

Tinkimätöntä ohjelmistokehitystä avoimella asenteella

 • COSS.fi
 • 06:33, Wednesday, 27 October 2021

Druid_developers

Druid on kehittäjävetoinen, teknisestä osaamisestaan tunnettu ohjelmistotalo, joka on erikoistunut suuriin järjestelmätoteutuksiin avoimen lähdekoodin teknologioilla. Konsultoimme, toteutamme ja jatkokehitämme. Valtaosa kehittäjistämme on kasvanut ja tehnyt koko työuransa avoimen lähdekoodin parissa.

Asiakkaidemme ei kuitenkaan tarvitse ymmärtää koodikieltä – me tulkkaamme. “Druidien kanssa töitä tehdessä hartiat laskeutuu”, lausahtikin eräs asiakkaamme kerran.

Vaalimme pitkiä ja syviä asiakassuhteita, joita kannattelevat luottamus ja molemminpuolinen halu kehittää digiratkaisuja pitkäjänteisesti. Kun avoimen lähdekoodin ohjelmistoista on kyse, asiakas voi vaihtaa toimittajaa milloin tahansa, jos toimintamme ei miellytä. Asiakaspalvelu ja aktiivinen vuoropuhelu onkin meille yhtä tärkeää kuin tekninen laatu. Meillä avointa on niin lähdekoodi kuin asennekin.

Laatua ilman teknologiakikkailua

Rakennamme aikaa kestäviä, suorituskykyisiä ja toimintavarmoja verkkopalveluja ja web-sovelluksia. Toteutamme esimerkiksi itsepalvelukanavia, verkkokauppoja sekä suuria verkkopalveluja ja sisällönhallinnan ratkaisuja – aina asiakkaidemme liiketoiminnallisten tavoitteiden mukaan räätälöityinä.

Juuremme ovat Drupal-kehityksessä ja olemme Suomen johtavia Drupal-asiantuntijoita. Käytämme luonnollisesti myös PHP:tä ja Symfonya sekä yhä kasvavissa määrin erilaisia JavaScript-kirjastoja. Valitsemme tekniikat asiakkaan tarpeiden mukaan ilman turhaa kikkailua.

Drupal-yhteisön aktiivinen toimija

Drupal on yksi maailman suosituimmista sisällönhallintajärjestelmistä ja maailman suurimpia avoimen lähdekoodin projekteja. Yli miljoonan ihmisen kansainvälinen Drupal-yhteisö takaa järjestelmän jatkuvan kehittymisen sekä erinomaisen tietoturvan ja toimintavarmuuden.

Monipuolisuutensa ja joustavuutensa ansiosta Drupal soveltuu erityisen hyvin laajojen ja vaativien verkkopalvelujen alustaksi.

Olemme tukeneet Drupal-projektia monin tavoin aina vuodesta 2012 lähtien, jolloin Druid perustettiin. Tämä on mielestämme velvollisuus, mutta mieluinen sellainen. Kontribuoimme koodia, puhumme tapahtumissa ja sponsoroimme Drupal-yhteisön toimintaa.

Yhteisön slogan Come for the software, stay for the community kertoo kaiken olennaisen Drupal-yhteisön (veto)voimasta. Kyse ei ole ainoastaan Drupalin kehityksestä vaan myös ihmisten kehityksestä; yhteisössä toimimisesta ja yhteisen hyvän edistämisestä. Yhteisö on Drupalin menestyksen ja elinvoiman salaisuus.

Teksti ja kuvat: Druid Oy

Thursday, 14 October 2021

Avoin lähdekoodi avainasemassa Euroopan digitaalisessa muutoksessa

 • COSS.fi
 • 11:47, Thursday, 14 October 2021

Euroopan komissio julkaisi syyskuussa tutkimuksen avoimen lähdekoodin vaikutuksista. Tutkimuksessa ilmeni, että avoimen lähdekoodin ohjelmistot ja laitteistot ovat avainasemassa digitaalisessa muutoksessa ja vaikuttavat myös merkittävästi EU:n bruttokansantuotteeseen. Raportissa todettiin, että mikäli avoimen lähdekoodin kontribuutiot nousisivat EU:ssa 10%, tämä näkyisi alueen bruttokansantuotteessa vuosittaisena 100 miljardin korotuksena.

Kyseinen tutkimus on merkittävä julkaisu ja suunnannäyttäjä Euroopan komission toimesta. Avoimen maailman kannalta tutkimuksessa esille tuotujen havaintojen uskotaan vievän toimialaan vauhdilla eteenpäin. Lisäksi tutkimuksen myötä suositeltiin perustettavaksi OSPO ( Open Source Program Office) vauhdittamaan kehitystä. Myös lisärahoituksen tarve nostettiin esille asian edistämiseksi.

“On hienoa nähdä, että avoin lähdekoodi on nousemassa Euroopassa strategiseen asemaan yhtenä keinona siirtyä kohti digitaalista suvereniteettia” kommentoi COSS ry:n toiminnanjohtaja Timo Väliharju asiaa. “Tässä käy hyvin ilmi, miten merkittävä osa avoin lähdekoodi on Euroopan taloutta.”

Tutkimuksen laatimisesta vastasivat Fraunhoferin ISI ja OpenForum Europe ja mukana työskentelyssä toimi maailmanlaajuisesti yli 100 tutkijaa ja päätöksentekijää sekä useita organisaatioita, yrityksiä ja yksilöitä. Tarkoituksena on tarjota tietoa tutkijoille ja päätöksentekijöille, jotta digitaalisen tulevaisuuden innovatiivisuutta, kestävyyttä ja avoimuutta voidaan parantaa.

Wednesday, 29 September 2021

Mindtrek goes Openmindissa kuultiin mielenkiintoisia puheenvuoroja ja keskustelua avoimeen lähdekoodiin liittyen

 • COSS.fi
 • 09:48, Wednesday, 29 September 2021

Mindtrek 2021

Mindtrek Goes Openmind järjestettiin 8.9.2021 online-tapahtumana, jossa kuultiin mielenkiintoisia esimerkkejä avoimen lähdekoodin hyödyntämisestä julkishallinnossa. Lisäksi aiheena olivat avoimen lähdekoodin liiketoimintamahdollisuudet sekä markkinan tilanne Euroopassa. Esitysten jälkeen osallistujilla oli mahdollisuus esittää kysymyksiä, mikä käynnisti keskustelua aiheiden tiimoilta.

Ensimmäisenä puhujana kuultiin Meri Vainiota (Espoon kaupunki) eVaka-projektista, jossa  tarkoituksena on sujuvoittaa muun muassa lasta koskevaa tiedonvaihtoa kodin ja varhaiskasvatuksen välillä. eVaka-järjestelmä on suunniteltu soveltuvaksi kaikille kunnille koosta riippumatta sen avoimuuden ansiosta - avoin lähdekoodi on saatavilla GitHubissa LGPL-2.1 -lisenssillä. Tavoitteena on kehittää avoin ohjelmistotuote aktiivisella käyttäjä- ja kehittäjäverkostolla. Seuraavassa vaiheessa eVakaa tullaan laajentamaan Espoon ja Tampereen lisäksi Turkuun ja Ouluun. Myös COSS on ollut mukana kehittämisvaiheessa konsultoimassa lisenssien valintaa. Lue lisää

Seuraavana puhujana kuultiin DigiFinlandin johtajaa, Mikko Malmgrenia. DigiFinland on vuonna 2020 perustettu taho, jonka tavoitteena on kehittää ja tukea kansallisia digitaalisia ratkaisuja. Puheenvuorossaan Malmgren nosti esiin avoimen yhteistyön ja kulttuurin tärkeyden.

Avoimen lähdekoodin liiketoimintamahdollisuuksista ja tilanteesta Euroopassa olivat kertomassa Gerardo Lisboa (ESOP – Associação de Empresas de Software Open Source Portuguesas), Astor Nummelin Carlberg (Policy Director, OpenForum Europe), Stéfane Fermigier (National Council for Free & Open Source Software (CNLL) France) sekä Peter Ganten (OSB Alliance | CEO, Univention GmbH).

Gerardo Lisboa totesi, että Portugalissa ESOP:in tutkimuksen mukaan avoimen lähdekoodin yleisnäkymä on positiivinen ja avoimen lähdekoodin ratkaisuille on kysyntää, mutta palkkaus on edelleen haastavaa. Astor Nummelin Carlberg puolestaan kertoi muun muassa Euroopan komission raportista “The economic impact of Open Source Software & Hardware on the European economy”, jonka laatimiseen myös OpenForum Europe osallistui.

Stéfane Fermigier puheenvuoro käsitteli avoimen lähdekoodin asemaa Ranskassa, sekä esimerkiksi avoimen lähdekoodin vaikutusta digitaalisessa suvereniteetissa. Myös viimeinen puhuja, Peter Ganten, nosti esiin digitaalista suvereniteettia avoimen lähdekoodin näkökulmasta.

Seuraavan kerran Mindtrek tarjoaa ohjelmaa tammikuussa 2022 - olkaa siis kuulolla! Tiedotusta voit seurata Mindtrekin Twitterissä ja LinkedIn:ssä sekä osoitteessa mindtrek.org. Alta katsottavissa tilaisuudesta tallenne:

Mindtrek goes Openmind | SEPTEMBER 8th, 2021

Tuesday, 21 September 2021

Kuntaliitto ja COSS laativat yhteistyössä avoimen lähdekoodin hankintaoppaan kuntien käyttöön

 • COSS.fi
 • 11:36, Tuesday, 21 September 2021

Tietojärjestelmiin liittyviin hankintatilanteisiin liittyy monia näkökohtia, joita kunnissa joudutaan huomioimaan. On tunnistettu, että erityisesti avoimeen lähdekoodiin ja sen hankkimiseen sekä kilpailuttamiseen liittyy monia kysymyksiä, jotka tulevat toistuvasti kunnissa vastaan kuten, millaisia vaikutuksia valittavan ohjelmiston lähdekoodilla on kehittämisessä, ratkaisun ylläpidossa, yhteistyökumppanin valinnassa tai kunnan oman osaamisen edellytyksissä. Hankintalaki on kaikille sama, riippumatta millaista tietojärjestelmää hankitaan, mutta järjestelmien hankintavaiheessa avoimen lähdekoodin osalta tulisi osata ottaa huomioon näkökohtia, jotka eivät välttämättä aina tule mieleen, jos on aiemmin ollut hankkimassa ns. suljettua tietojärjestelmäratkaisuja.

 

Tulossa: Avoimen lähdekoodin hankintaopas kunnille

Vastatakseen edellä mainittuun tarpeeseen, Kuntaliiton tilauksesta Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus – COSS ry tuottaa syksyn 2021 aikana avoimen lähdekoodin hankintaoppaan, jolla pyritään vahvistamaan kuntien työtä tietojärjestelmien hankintoihin liittyen. Oppaan toteutusprojekti on osa vuosina 2020-2022 toteutettavaa Kuntaliiton Yhteiset digiratkaisut ja tuki -projektia.

Oppaan tavoitteena on vastata avoimen lähdekoodin hankintaan liittyviin yleisimpiin kysymyksiin sekä kuvata selkeästi avoimen ja suljetun tuotteen eroavaisuuksia sekä erityisesti mitä kuntien tulee huomioida avoimen lähdekoodin hankinnan sisällön määrittelyssä ja kilpailutuksessa. Oppaassa tullaan ottamaan kantaa myös siihen, missä tilanteissa kuntien tulisi harkita valmiin yhteisötuotteen hankintaa (esim. Drupal) ja missä tilanteissa olisi järkevintä keskittyä itse avoimen lähdekoodin kehittämiseen ja yhteisön perustamiseen.

Oppaan jälkimmäinen osuus tulee käsittelemään myös juridisia kysymyksiä ja se tullaan kokoamaan muutaman relevantin oikeustapauksen kautta. Tämän osuuden erityisenä kohderyhmänä ovat hankinta-asiantuntijat ja lakimiehet. Oppaan lakiosuuden toteuttaa it-oikeuteen erikoistunut Asianajotoimisto HH Partners.

Alustavan aikataulun mukaan avoimen lähdekoodin hankintaopas tullaan julkaisemaan loppuvuodesta 2021.

 

Opas toteutetaan yhteistyössä kuntien sekä yritysten kanssa – mukaan työpajoihin ja kommentoimaan pääsee vielä!

Opasta tullaan työstämään läheisessä yhteistyössä kuntien kanssa, jotta siitä muodostuu parhaiten kuntien tarpeita palveleva selkeä kokonaisuus hankintatilanteiden tueksi. Työn tukena on kiinnostuneista kunnista muodostettu projektiryhmä, minkä lisäksi oppaan sisältöä työstetään syksyn mittaan kolmessa eri työpajassa.

Mukaan opastyöhön ehtii vielä ja kaikki kiinnostuneet kuntien edustajat voivat ilmoittautua mukaan työpajoihin ja halutessaan myös projektiryhmään sähköpostitse Kuntaliiton yhteyshenkilölle Elisa Kettuselle (elisa.kettunen@kuntaliitto.fi). Laitathan viestin otsikoksi ”Avoimen lähdekoodin opas”.

Haluamme osallistaa hankintaoppaan valmistelutyöhön myös yrityspuolen edustajia tuomaan omaa näkökulmaansa avointen ratkaisujen toimittajina. Rohkaisemmekin kaikkia COSSin yritysjäseniä tulemaan mukaan kommentoimaan valmisteilla olevaa opasta. Mikäli yrityksenne asiakaskuntaan kuuluu erityisesti juuri kuntia, opastyöhön osallistuminen tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden vaikuttaa avoimen lähdekoodin hankintoihin kuntasektorilla. Kiinnostuneet yritykset voivat olla yhteydessä suoraan COSS ry:n toiminnanjohtajaan Timo Väliharjuun (timo.valiharju@coss.fi).

 

Lisätietoja:

Elisa Kettunen
Kuntien digitalisoinnin kehittämispäällikkö, ratkaisupäällikkö
Strategiayksikkö, Kuntien digikehitystoimisto, Kuntaliitto
Elisa.Kettunen@kuntaliitto.fi

 

Timo Väliharju
Toiminnanjohtaja, COSS ry
timo.valiharju@coss.fi

Wednesday, 08 September 2021

Avoin liiketoiminta

 • COSS.fi
 • 11:47, Wednesday, 08 September 2021

Yrityspäättäjät ovat varsin haastavassa tilanteessa. Oma liiketoiminta ja siihen liittyvät erityispiirteet tunnetaan läpikotaisin, mutta nostettaessa esille digitaalisuus ja sen tarjoamat mahdollisuudet, meneekin sormi suuhun. Lähes kaikilla.

On digi sitä ja digi tätä ja kaikkea siltä väliltä. Yksi vannoo SOME mainonnan nimeen, toinen vouhottaa uusista nettisivuista ja kolmas haluaa tarjota integraatioita. Ketä pitäisi uskoa ja miten lähteä liikkeelle?

Oddy Tech haluaa auttaa yrityksiä nousemaan digitaalisia portaita hallitusti

Uskomme avoimuuteen niin digitaalisissa ratkaisuissa kuin liiketoiminnassa yleensäkin.

Haluamme ymmärtää millä tasolla yrityksesi on oman digitaalisuutensa kanssa. Onko käytössä sähköpostit ja kevyet verkkosivut vai ohjataanko liiketoimintaa jo pitkälti digitaalisten järjestelmien kautta.

Kun lähtötilanne on selvillä, lähdemme nousemaan kanssasi pitkin digitaalisia portaita. Yhdessä. Olemme apuna niin pitkään, kun osaamisemme tuottaa teidän liiketoimintaan lisäarvoa.

Kaikki toteuttamamme ratkaisut perustuvat avoimuuteen. Mikäli tarvitsette uudet verkkosivut tai verkkokaupan, toteutamme ne avoimella lähdekoodilla. Jos tarvitsette digitaalista mainontaa, rakennamme toteutukset siten, että teidän yritys omistaa kaikki tilit, ratkaisut ja oikeudet.

Mikäli tulevaisuudessa haluatte vaihtaa digitaalista kumppania, luovutamme kaiken teille jo tehdyn koodin, tilit tai muut ratkaisut. Toteutukset ovat teidän omaisuutta, eivät meidän.

Miksi avoimuus?

Pitkä ja laaja kokemus digitaaliselta toimialalta on näyttänyt mikä toimii ja mikä ei. Aivan liian usein kuulee asiakkailta, että heillä on digitaalinen kumppani, jonka kanssa yhteistyö ei toimi. Vaihtamista on koitettu selvittää, mutta sopimukset estävät vaihdon tai kaikki tehty työ onkin toimittajan omaisuutta.

Oma yrityksemme on täysin sopimusriippumaton. Tämä tarkoittaa, ettei meidän tarvitse tarjota mitään väkisin, vaan voimme valita juuri ne ratkaisut, jotka vievät asiakasta eteenpäin yhden digiportaan kerrallaan.

Meidän filosofiamme on, että asiakasta sitoo meihin tyytyväisyys saatuun hyötyyn, ei sopimukset.

Mitä tarjottavat palvelut ovat käytännössä?

 1. Kaikki lähtee perustasta. Nettisivut ovat yrityksen digitaalinen koti. Varmistamme muutamilla testeillä, että nettisivuilta löytyy verkkoanalytiikka ja että ne toimivat teknisesti riittävällä tasolla. Mikäli sivuilta löytyy kriittisiä virheitä, kerromme mitä ne ovat ja paljonko niiden korjaaminen maksaisi. Voimme myös korjata havaitut virheet.
 2. Yrityksen nettisivuilla vierailee jatkuvasti potentiaalisia asiakkaita. Perustan ollessa kunnossa autamme yrityksiä palvelemaan potentiaalisia asiakkaita paremmin digitaalisilla työkaluilla. Toimivia ratkaisuja ovat sähköinen ajanvaraus, erilaiset lomakkeet, laskurit, chat-palvelut sekä helppo yhteydenotto.
 3. Seuraavaksi voidaan miettiä mainonnan aloittamista. Millaisia ihmisiä sivuille heluttaisiin lisää? Mitä asiakkaiden halutaan sivuilla tekevän? Mitkä olisivat kustannustehokkaimat tavata hankkia lisää asiakkaita? Paljonko mainontaan kannattaisi panostaa?
 4. Lähestyttäessä digiportaikon yläpäätä, alkaa tarve uudistumiselle usein herätä. Pitäisikö nettisivut uudistaa? Voisiko meillä olla verkkokauppa? Miten nykyisiä järjestelmiä saisi paremmin toimimaan yhdessä?

Tyypillisesti olemme kulkeneet asiakkaan kanssa jo useammankin portaan yhdessä ja luottamus on syntynyt. Käymme asiakkaan kanssa keskustelua, mitä kannattaisi ottaa huomioon uudistettaessa tekemistä. Miksi valita nettisivujen ja verkkokaupan toteutukseen avoimen lähdekoodin ratkaisu? Mitä vaihtoehtoja on toteuttaa useamman järjestelmän integraatio toisiinsa avoimen koodin ratkaisuilla? Miten yrityksen digitaalinen pelikenttä kannattaa rakentaa, jotta se olisi mahdollisimman helposti muokattavissa yrityksen muuttuviin tarpeisiin jatkossakin.

Valitkaa itsellenne avoin ja laaja-alainen kumppani, jonka kanssa yhteistyö perustuu saatuun hyötyyn eikä monimutkaisiin sopimuksiin.

 

Teksti:
Jukka Leino
Oddy Tech, CEO
jukka.leino@oddy.fi
040 516 7612

Thursday, 02 September 2021

Asianajotoimisto HH Partners Oy auttaa avoimen teknologian ja juridiikan risteyksessä

 • COSS.fi
 • 10:13, Thursday, 02 September 2021

HH Patrners Oy

Avoin lähdekoodi on nykyisin osa organisaatioiden IT-strategiaa ja sen merkitys kasvaa edelleen. Kehittäjillä on käytännössä kaikissa projekteissa lukuisia avoimen lähdekoodin ohjelmistoja käytössä. Yksilöiden idealistiseksi mielletystä liikkeestä on tultu pitkälle. Organisaatiot haluavat myös kehittää liiketoimintansa perustana olevia ohjelmistoja eteenpäin. Koodin kontribuointi avoimen koodin projekteihin muodostuu tärkeäksi, jo ihan itsekkäistä syistä: tarvittavien muutoksien ylläpito hoituu kevyemmin ja päästään myös vaikuttamaan omalle organisaatioille tärkeisiin ohjelmistoihin. Osaamisen kasvaessa organisaatiot pystyvät itse tekemään liiketoimintaa luovia tai muokkaavia aloitteita hyödyntäen avointa koodia. Avoimen lähdekoodin laajentuessa organisaatiot kaipaavat ohjeita ja parhaita käytäntöjä siitä, miten voivat osallistua asianmukaisesti avoimen lähdekoodin yhteisöihin ja tehdä sen parhaalla ja vastuullisella tavalla.

Avoimen lähdekoodin aloitteet ja projektit tarjoavat organisaatioille mahdollisuuden vauhdittaa innovaatioita yhteistyössä satojen yhteisöjen kanssa. Yhteisöissä organisaatioiden kehittäjät työskentelevät toisten yritysten ja itsenäisten kehittäjien kanssa: näistä muodostuvat avoimet yhteisöt. Avoimen lähdekoodin yhteisön kanssa työskentelemisen etuihin liittyy kuitenkin vastuita. Yritysten on varmistettava, että avoimen lähdekoodin lisensseihin liittyviä velvoitteita noudatetaan ja että ne ymmärtävät yhteisöjen säännöt.  Avoimen lähdekoodin compliance on prosessi, jossa avoimen lähdekoodin ohjelmistojen käyttäjät selvittävät tekijänoikeudet ja täyttävät avoimen lähdekoodin ohjelmistokomponenttien lisenssivelvoitteet. Hyvin suunniteltu avoimen lähdekoodin compliance -toimintatapa auttaa hallitsemaan riskit ja suojaamaan oman immateriaalisen omaisuuden sekä tukee organisaation oppimista ja avoimen kehittämisen täysimääräistä hyödyntämistä.

Asianajotoimisto HH Partners Oy:llä on todennäköisesti Suomen laajin avoimen teknologian juridisten kysymysten osaamisryhmä. Helpotamme asiakkaidemme arkea avoimen lähdekoodin tehokkaassa käytössä sekä autamme asiakkaita toteuttamaan parhaiden käytäntöjen mukaisia avoimen lähdekoodien velvollisuuksien hallinnan (compliance) toimintatapoja.

Uskomme, että Asianajotoimisto HH Partners on Suomen tunnetuin ja paras osaaja avoimen lähdekoodin ja avoimien teknologioiden juridisissa kysymyksissä.

Autamme avoimen teknologian ja juridiikan risteyksessä

 • Avoimen koodin policy, ns. open source policy
  • Autamme tukemaan organisaatiotasi avoimen koodin käytössä ja riskien hallinnassa.
  • Autamme kohottamaan organisaatiosi osaamista ja toimintatapoja, mikä auttaa myös osaavien kehittäjien rekrytoinnissa.
  • Koodin kontribuointi on yhä enemmän arkipäivää. Kehittäjäsi odottavat sitä ja asiakkaasi hyötyvät siitä. Neuvomme, miksi koodin kontribuoiminen - eli lisensoiminen avoimesti avoimen koodin projekteille - todellakin kannattaa, jo pelkästään itsekkäistä syistä.
  • Autamme nykyisen koodin avaamisessa ja neuvomme avoimen kehittämisen parhaissa toimintatavoissa.
  • Osaamisen ja toimintamallien johdosta riskit laskevat ja positiiviset mahdollisuuden kasvavat.
  • Tuemme yksittäisissä compliance-tarkastuksissa, sekä haastavissa rajanvetokysymyksissä.
 • Automatisoidut compliance-tarkastukset
  • Valikoitujen avoimien työkalujen käyttöönotto suoraan organisaationne CI/CD-putkeen.
 • Yrityskaupat, joissa ohjelmistot merkittävässä osassa
  • Hoidamme koko yrityskaupan juridiikan. Lisäksi meillä on ohjelmistojen IPR:ien ja avoimen teknologian erityistuntemus.
  • Autamme ymmärtämään yrityskaupan kohteeseen liittyviä riskejä sekä kohteen osaamistasoa avoimen koodin hallintaan liittyen.
  • Voimme auttaa kohdetta saamaan toimintatapansa entistä parempaan kuntoon.
  • Voimme auttaa skannauksissa, tai tukea muiden skannausratkaisujen käytössä.
 • Avoimen projektin hallinta
  • Oikean lisenssin valinta ja muut tärkeät politiikat.
  • Miten rakennat avoimen koodin ohjelmistotuotteen projektin ja hallinnan parhaita käytäntöjä noudattaen.
 • Tuki strategian kehittämisessä
  • Miten hyödynnätte avointa liiketoimintanne kilpailuedun rakentamisessa?
  • Tuotamme strategiaa koskevat palvelut yleensä yhteistyössä strategiakonsultin kanssa.

 

Tuesday, 17 August 2021

Dicode – Ideasta ohjelmaksi, yhdessä asiakkaan kanssa

 • COSS.fi
 • 09:56, Tuesday, 17 August 2021

Dicode Oy on ohjelmistopalveluyritys, joka toteuttaa täysin asiakkaan tarpeisiin mukautettuja ratkaisuja. Jokaisella meidän ohjelmistoprojektilla on kaksi päämäärää: laadukas lopputuote ja tyytyväinen asiakas. Olemme toimittaneet ohjelmistoja lukuisille eri toimialoille terveydenhuollosta teollisuusautomaatioon sekä yksityiselle, julkiselle ja kolmannelle sektorille. Menestyksekkäästi läpivietyjä projekteja löytyy pienistä web-työkaluista lähtien aina kokonaisten tuoteperheiden rakentamiseen asti. Toteuttamamme sovellukset tehostavat asiakkaidemme liiketoimintaa ja tiedonkulkua myös globaalissa käytössä.

Tartumme avoimin mielin uusiin projekteihin ja onnistuessamme innostumme. Innostumisten myötä syntyy usein uusia ideoita, joita lähdemme luontaisesti jatkojalostamaan toimiksi tuotteiksi. Näitä haluamme jakaa myös muiden iloksi. Tuoreimpana kiinnostuksen herättäjänä ovat Tampereella järjestettävä 1.-8.9.2021 Suomen miesten isännöimän C-lohkon EM-lentopallopelit. EM-kisahuumassa laadimme sivuston, jossa kuka tahansa voi käydä arvaamassa otteluiden voittajan ja haastaa lisäksi kaverinsa, harrastus- tai työyhteisönsä mukaan. Syntyi Lentistietäjä. Lentistietäjä on käytössä myös 18.-25.8.2021 Romaniassa pelattavien naisten EM-kisoissa.

Uskomme kumppanuuteen ja pitkäjänteiseen yhteistyöhön. Pisimpään olemme tehneet yhteistyötä Visual Computingin kanssa TaloPelin kehityksen parissa. TaloPeli on omakotirakentajien avuksi kehitetty systemaattinen tapa kuvata rakennusprojektin vaatimuksia ja kustannuksia. Ohjelman avulla kokemattomampikin rakentaja pääsee helposti kiinni siihen, mitä tulee rakennusprojekteissa huomioida. TaloPelin oheen on kehitetty erilaisia lisätyökaluja, kuten Työmaa-taltio: ohjelmisto rakentamisen aineiston hallintaan, dokumentointiin ja toteutuneiden kustannusten seurantaan. Talopelin dokumentteja ei tehdä vain omaksi iloksi, vaan ne ovat käypiä myös silloin, kun rakennus- tai remonttiprojektille ollaan hakemassa pankista lainaa.

Dicodella laaja-alainen osaaminen ja kokemus tietotekniikan eri osa-alueilta yhdistyvät uusimpiin teknologioihin. Se on reseptimme innovatiivisten tuotteiden suunnitteluun ja toteutukseen. Henkilöstöltämme löytyy koulutusta mm. ohjelmistotuotannon, käytettävyyden, tietokantojen, graafisen suunnittelun ja tietoliikennetekniikan aloilta. Suurimmat vahvuutemme löytyvät web-pohjaisten sovellusten arkkitehtuurin suunnitteluun ja toteuttamiseen. Käyttämiämme tekniikoita ja teknologioita ovat muun muussa Java, Spring, JavaScript, TypeScript sekä Angular. Projektissa käytettävät teknologiat valikoidaan projektien aloituspalaverissa, kun on tiedossa mitä valmiilta ohjelmistolta halutaan tai mitä sen valmistamiseen on mahdollisesti käytetty aiemmin. Hyödynämme mahdollisuuksien mukaan avoimia lähdekoodeja, jolloin asiakas säästyy kalliilta lisenssikuluilta ja valmista ohjelmistoa on helpompi tarvittaessa jatkokehittää.

Ohjelmistoprojektien lisäksi tarjoamme yrityksille konsultointi- ja asiantuntijapalveluita. Henkilöstömme konsultointipalveluita on saatavilla mm. suunnittelussa, käytettävyydessä, graafisessa suunnittelussa, tietokantaratkaisuissa sekä ylläpidossa.

Dicodella on aito halu auttaa. Olemme aidosti kiinnostuneita asiakkaan liiketoiminnasta ja haluamme auttaa asiakkaitamme menestymään. Ohjelmistojen valmistuksen aikana pidämme säännöllisesti työpajoja asiakkaan kanssa. Näin projektin tavoitteet ovat selvät kaikille ja informaatiohierarkia saadaan loogiseksi. Tiiviin kommunikoinnin ja työpajojen ansiosta asiakas tietää täsmällisesti, missä vaiheessa ohjelmistoprojekti on ja mahdollisiin uusiin ideoihin toiminallisuuksista pystytään reagoimaan nopeasti. Siten saadaan tuote, jonka toiminta on johdonmukaista ja sen käyttäminen tuntuu luontevalle ja pysyy asiakkaan laatimassa budjetissa.

Lisää Dicodesta ja projekteistamme

Thursday, 05 August 2021

Kesäkuussa järjestetyssä vuosikokouksessa valittiin yhdistyksen hallituksen kokoonpano tulevalle vuodelle

 • COSS.fi
 • 06:46, Thursday, 05 August 2021

COSS ry:n jäsenet kokoontuivat 22.6.2021 etänä verkon välityksellä järjestettyyn yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Vuosikokouksessa toiminnanjohtaja Timo Väliharju esitteli jäsenistölle yhdistyksen vuoden 2020 toimintakertomuksen, tilinpäätöksen sekä tilintarkastajan lausunnon. Kokouksessa päätettiin vahvistaa yhdistyksen tilinpäätös sekä myöntää hallitukselle ja toiminnanjohtajalle tili- ja vastuuvapaus. Lisäksi kokouksessa vahvistettiin toiminnanjohtajan esittelemät yhdistyksen toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio kuluvalle vuodelle 2021. Yhdistyksen jäsenmaksujen suuruudet päätettiin pitää samana kuin edellisvuonna.

Kokouksessa valittiin myös COSS ry:n hallituksen kokoonpano vuodelle 2021. Simo Lääveri ilmoitti jättäytyvänsä pois hallituksesta. Lisäksi nykyinen hallituksen puheenjohtaja Mikko Malmgren ilmoitti jättävänsä puheenjohtajan tehtävät. Uudeksi puheenjohtajaksi ehdotettiin hallituksen nykyisistä jäsenistä Mikko Lampea, jonka valintaa kannatettiin vuosikokouksessa.
COSS ry:n hallituksen uuden puheenjohtajan valinta päätetään ja vahvistetaan virallisesti syksyllä 2021 hallituksen järjestäytymiskokouksessa.

Hallitus 2021

Jukka Ehto, Kankaanpään kaupunki
Martin von Willebrand, Asianajotoimisto HH Partners
Mikko Malmgren, Malmcon
Ville Ilkkala, Valaa Technologies
Mikko Lampi, Metatavu

__________________________________________________________

COSS ry:n toimintakertomus 2020

Monday, 21 June 2021

Etelä-Savon pääomasijoitusrahaston ensimmäinen sijoitus IT-yhtiö Metatavuun

 • COSS.fi
 • 07:40, Monday, 21 June 2021

Kuva: Metatavu Oy

COSSin jäsen tiedottaa. Alkuperäinen uutinen julkaistu Metatavun verkkosivuilla.

Etelä-Savon pääomasijoitusrahasto, jota kansainvälinen pääomasijoitusyhtiö Redstone hallinnoi, on tehnyt ensimmäisen sijoituksen. Rahasto uskoo ohjelmistotalo Metatavun visioon ja kasvunäkymiin.

Mikkeliläinen ohjelmistoyhtiö Metatavu on saanut sijoituksen kansainvälisen Redstonen hallinnoiman South Savo Growth Fundin eli Etelä-Savon pääomasijoitusrahaston kautta. Sijoitus mahdollistaa Metatavulle entistä voimakkaamman kasvun, yrityksen kehittämisen ja panostamisen rekrytointeihin.

Sijoitus on Metatavun kasvulle todella tärkeä. Sijoitetun pääoman lisäksi pääsemme hyödyntämään sekä pääomarahaston että Redstonen laajoja verkostoja, iloitsee Metatavun toimitusjohtaja Jere Lauha. Redstonen partneri Oskari Lehtonen kertoo, että rahaston tarkoitus on kehittää yhtiötä pitkällä tähtäimellä ja tukea omistajayrittäjiä vahvan kasvun mahdollistamiseksi. “Rahaston on mahdollista tehdä myös lisäsijoituksia jatkossa jos yhtiö tarvitsee lisää pääomaa”, Lehtonen vielä jatkaa.

Metatavu panostaa kasvuun myös laajentamalla hallitusta. Redstonen Oskari Lehtonen sekä TietoEVRYn Tero Saksman tuovat mukanaan strategista osaamista ja toimialan tuntemusta. Lehtonen on pääomasijoittaja, sarjayrittäjä sekä hallitusammattilainen. Saksmannilla on yli 15 vuoden kokemus IT-alan johtotehtävistä ja lisäksi hän on mukana usean yhtiön hallituksessa.

Rahastolla iso merkitys

Pääomarahaston käynnistämisessä vahvasti mukana ollut Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n kehityspäällikkö Marjo Niittuaho-Nastolin on tyytyväinen rahaston ensimmäiseen sijoitukseen.

On hienoa, että Etelä-Savon pääomasijoitusrahaston ensimmäinen sijoituskohde on nimenomaan Metatavu. Yrityksen viisivuotinen taival on ollut kaikilla mittareilla mitattuna nousujohteinen alusta alkaen ja kasvu on tapahtunut täysin omarahoitteisesti ilman ulkopuolista rahoitusta. Nyt tehty sijoitus antaa varmasti lisävirtaa vielä isompaan kasvuun. Miksein puolesta on ollut mahtavaa olla matkassa mukana, sanoo kehityspäällikkö Marjo Niittuaho-Nastolin.

 

Lisätietoa:

Jere Lauha
toimitusjohtaja
Metatavu
+358 44 290 9201
jere.lauha@metatavu.fi

Heikki Kurhinen
hallituksen puheenjohtaja
Metatavu
+358 50 3263 840
heikki.kurhinen@metatavu.fi

Oskari Lehtonen
partner
Redstone Nordics
+358 400 7944 58
oskari.lehtonen@redstone.vc

Lisätietoja Metatavusta
Metatavu on vuonna 2016 perustettu avoimeen lähdekoodiin ja räätälöityihin ohjelmistoihin keskittyvä ohjelmistoyhtiö, joka auttaa asiakkaitaan softan, datan ja palvelumuotoilun avulla. Yhtiössä uskotaan, että softabisneksen pitää olla reilua ja avointa. Metatavu tarjoaa palveluita ketterään ohjelmistokehitykseen, devopsiin, digitaalisten palveluiden muotoiluun, ketteriin kokeiluihin sekä skaalautuvia ja resilienttejä pilvipalveluita. Metatavun vuoden 2020 liikevaihto oli 907 000 euroa. Yritys työllistää 15 henkilöä.

 

 

 

 

Thursday, 27 May 2021

Avoimuuden vaalipaneelissa keskusteltiin pienten kuntien digitalisaatiohaasteista ja niiden ratkaisuista

 • COSS.fi
 • 05:17, Thursday, 27 May 2021

COSS järjesti yhteistyössä Open Knowledge Finlandin kanssa 19.5. Avoimuuden vaalipaneelin. Verkon välityksellä järjestettyyn vaalipaneeliin kokoontuivat kevään 2021 kuntavaaliehdokkaat pääpuolueista keskustelemaan siitä, miten he ja puolueensa aikovat edistää avoimuutta, läpinäkyvyyttä ja digitalisaation mahdollisuuksia kunnissa. Vaalipaneelin teemoina ja keskustelunaiheina olivat muun muassa avoin lähdekoodi ja avoin data, avoin demokratia ja päätöksenteko sekä osallistaminen. Erityisenä fokuksena oli pienten kuntien kohtaamat digitalisaatiohaasteet, jotka ovat monesti resurssipulan vuoksi haastavampia kuin suurissa kunnissa.

Panelisteina tilaisuudessa mukana olivat Christoffer Hällfors (Sipoo, RKP), Niko Eskelinen (Hyvinkää, SDP), Otso Huuska (Rauma, Kokoomus), Lauri Kotilainen (Heinola, Vasemmistoliitto) sekä Pekka Heikkilä (Raisio, Vihreät). Myös Piia Aallonharja (Kirkkonummi, Perussuomalaiset) oli vahvistunut paneeliin, mutta ei valitettavasti päässyt osallistumaan sairastumisen vuoksi. Tilaisuuden juontajana ja moderaattorina toimi OKFIn toiminnanjohtaja Tarmo Toikkanen.

Katso videotallenteelta ehdokkaiden vastaukset esitettyihin paneelikysymyksiin:

 1. Panelistien avauspuheenvuorot: 'Puolueeni digitalisaatiounelma, käytännön tavoitteet ja keinot' [alkaa kohdasta 09:16]
 2. Erilaisten tietojärjestelmien tarve ei tunnu ainakaan vähenevän. Datan avaamisvelvoite koskee kaikkia kuntia. Miten pienemmissä kunnissa kannattaa digitalisaatiota edistää? Minkälaista yhteistyötä, yhteishankintoja tai yhteisiä alustoja kannattaisi harkita? Miten toimitte, jotta teidän kuntanne ei jää digimaailmassa "Gallialaiseksi kyläksi" vaan itsehallinnosta huolimatta olette osana suurempaa kokonaisuutta? [alkaa kohdasta 24:30]
 3. Avoimuus ja läpinäkyvyys nähdään arvokkaina, mutta toisaalta avoin verkkokeskustelu voi olla myös todella ongelmallista. Mitä mieltä olet kuntien poliittisen päätöksenteon ja keskustelun avoimuudesta, millä konkreettisilla keinoilla avoimuutta tarvittaessa edistäisit? [alkaa kohdasta 52:40]
 4. Kuinka suurena ongelmana pidätte toimittajaloukkua, jossa siis tietojärjestelmän hankkinut taho ei pysty kilpailuttamaan ylläpitoa ja jatkokehitystä, vaan on pakotettu ostamaan ne yhdeltä ainoalta tarjoajalta? Miten tietojärjestelmähankinnoissa tulisi painottaa avoimen lähdekoodin ratkaisuja tai avointen rajapintojen toteutusta? [alkaa kohdasta 01:28:40]
 5. Loppukysymys: Miten konkreettisesti te tai puolueenne aiotte edistää avoimen lähdekoodin ja avoimen datan asemaa kunnassanne? [alkaa kohdasta 01:44:00]

 

Panelistien esittely

Päivitys 10.5.2021: Vaalipaneelin osalta teimme linjauksen, että tällä kertaa kutsuimme mukaan edustajat kaikista puolueista, joilla on vähintään 100 kunnanvaltuustopaikkaa eli kutsuttujen listalla olivat SDP, Perussuomalaiset, Kokoomus, Keskusta, Vihreät, Vasemmistoliitto, RKP, Kristillisdemokraatit. Valitettavasti näiden puolueiden joukosta emme saaneet määräaikaan mennessä edustajaa puoluetoimistojen kautta Keskustalta sekä Kristillisdemokraateilta.

Christoffer Hällfors

Sipoo, RKP

Olen 34-vuotias sipoolainen pienen tyttären isä. Olen valtiotieteiden maisteri ja työskentelen politiikka- ja data-analyytikkona puolueella. Minulla on 10 vuotta kokemusta kunnanvaltuutettuna, joista kaksi ja puoli vuotta kunnanhallituksen puheenjohtajana.

Piia Aallonharja

Kirkkonummi, Perussuomalaiset

Olen kirkkonummelainen perussuomalaisten kunnanvaltuutettu ja kunnanhallituksen jäsen. Olen työskennellyt IT-alalla noin 20 vuotta ja tittelini on UX Specialist. Työkokemusta minulla on laajasti IT-alalta koodauksesta testaukseen ja käyttöliittymien suunnitteluun.

Niko Eskelinen

Hyvinkää, SDP

Inhimillisen digitalisaation ammattilainen. Teknologian käytön lähtökohdat tulee olla ihmisten etu ja mahdollisuuksien luominen. Teknologia ilman toimintamallin muutosta on yleensä vain kustannus. Digitalisaation suurin muuttuja on ihminen.

Otso Huuska

Rauma, Kokoomus

Olen monipuolisesti kouluttautunut matematiikan ja fysiikan lehtori Rauman Lyseon lukiossa. Rauman kaupunginvaltuutettuna olen vaikuttanut yhden kauden ja olen ehdolla jatkoon. Näen digitalisaatiossa järkevästi toteutettuna suuria mahdollisuuksia ihmisten luovuuden tukemisessa ja julkisten palvelujen tehostamisessa.

www.facebook.com/otsohuuska.fi
www.instagram.com/otsohuuska/
huuska.fi/

Pekka Heikkilä

Raisio, Vihreät

Valmistuin Turun yliopistosta valtiotieteen maisteriksi vuosituhannen vaihteessa pääaineenani tilastotiede. Olen työskennellyt biostatistikkona kansainvälisissä asiantuntijaryhmissä erilaisten tutkimushankkeiden parissa mm. statistikkona kliinisissä ebola-rokotetutkimuksissa. Kansainvälinen ja monipuolinen kokemukseni sekä yrittäjätaustani auttavat ymmärtämään asioita laajasti ja osaan nähdä asiat erilaisten ihmisten näkökulmasta.

Lauri Kotilainen

Heinola, Vasemmistoliitto

Olen kuntavaaleissa ensimmäistä kertaa ehdolla oleva 39-vuotias IT-yrittäjä Heinolasta. Työkokemusta ohjelmistokehityksen parissa minulle on ehtinyt kertyä kohta 20 vuoden ajalta. Työn ohessa tutuksi on tullut myös vapaan lähdekoodin projekteihin osallistuminen.

Thursday, 06 May 2021

Avoimuuden vaalipaneeli 19.5.2021

 • COSS.fi
 • 08:20, Thursday, 06 May 2021

Tervetuloa mukaan Avoimuuden vaalipaneeliin keskiviikkona 19.5.2021 klo 10-11:30. Miten eri puolueet aikovat edistää avoimuutta, läpinäkyvyyttä ja digitalisaation mahdollisuuksia kunnissa?

Tilaisuuden järjestää Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus - COSS ry yhteistyössä Open Knowledge Finland ry:n kanssa. Sekä COSS että OKFI toimivat Suomessa edistääkseen avoimuutta yhteiskunnassa palvelujen ja toiminnan kehittämisen, hyvinvoinnin ja demokratian moottorina. Avoimuuden vaalipaneelin tavoitteena onkin saada näille tärkeiksi kokemillemme yhteisille teemoille kevään kuntavaalien alla näkyvyyttä sekä tuoda avoimuuden hyödyt osaksi julkista keskustelua ja päätöksentekoa. Lisäksi haluamme saada tällä kertaa pienempien kuntien ääntä esille, koska digitalisaation haasteet ovat pienissä kunnissa monesti resurssipulan vuoksi haastavampia kuin suurissa kunnissa. Siksi tilaisuudessa pääpuolueita edustavat panelistit ovat ehdolla kevään kuntavaaleissa pienessä kunnassa (max 50 000 asukasta).

Vaalipaneelin teemoina ja keskustelunaiheina ovat muun muassa:

 • Teknologia: avoimet tietojärjestelmät, avoimet rajapinnat
 • Tieto: avoin data, avoin tieto
 • Avoin kulttuuriperintö
 • Toimintatavat: avoin demokratia ja päätöksenteko, osallistaminen
 • Kuntien digitalisaatio

Ohjelma

10:00 Tervetuloa ja avaus / Timo Väliharju, COSS ry

10:10 Miksi ja miten kohti avointa yhteiskuntaa? / Tarmo Toikkanen, OKFI

10:15 Paneelikeskustelu
Panelistien avauspuheenvuorot: 'Puolueeni digitalisaatiounelma, käytännön tavoitteet ja keinot'
Panelistit: Christoffer Hällfors (RKP), Piia Aallonharja (Perussuomalaiset), Niko Eskelinen (SDP), Otso Huuska (Kokoomus), Lauri Kotilainen (Vasemmistoliitto), Pekka Heikkilä (Vihreät)
Juontajana ja moderaattorina: Tarmo Toikkanen, OKFI

11:30 Loppusanat, tilaisuus päättyy

Ilmoittautuminen

Maksuton verkkotilaisuus on suunnattu kaikille teemasta kiinnostuneille. Ilmoittauduthan tilaisuuteen 18.5. mennessä alla olevan linkin kautta.

Panelistien esittely

Päivitys 10.5.2021: Vaalipaneelin osalta teimme linjauksen, että tällä kertaa kutsuimme mukaan edustajat kaikista puolueista, joilla on vähintään 100 kunnanvaltuustopaikkaa eli kutsuttujen listalla olivat SDP, Perussuomalaiset, Kokoomus, Keskusta, Vihreät, Vasemmistoliitto, RKP, Kristillisdemokraatit. Valitettavasti näiden puolueiden joukosta emme saaneet määräaikaan mennessä edustajaa puoluetoimistojen kautta Keskustalta sekä Kristillisdemokraateilta.

Christoffer Hällfors

Sipoo, RKP

Olen 34-vuotias sipoolainen pienen tyttären isä. Olen valtiotieteiden maisteri ja työskentelen politiikka- ja data-analyytikkona puolueella. Minulla on 10 vuotta kokemusta kunnanvaltuutettuna, joista kaksi ja puoli vuotta kunnanhallituksen puheenjohtajana.

Piia Aallonharja

Kirkkonummi, Perussuomalaiset

Olen kirkkonummelainen perussuomalaisten kunnanvaltuutettu ja kunnanhallituksen jäsen. Olen työskennellyt IT-alalla noin 20 vuotta ja tittelini on UX Specialist. Työkokemusta minulla on laajasti IT-alalta koodauksesta testaukseen ja käyttöliittymien suunnitteluun.

Niko Eskelinen

Hyvinkää, SDP

Inhimillisen digitalisaation ammattilainen. Teknologian käytön lähtökohdat tulee olla ihmisten etu ja mahdollisuuksien luominen. Teknologia ilman toimintamallin muutosta on yleensä vain kustannus. Digitalisaation suurin muuttuja on ihminen.

Otso Huuska

Rauma, Kokoomus

Olen monipuolisesti kouluttautunut matematiikan ja fysiikan lehtori Rauman Lyseon lukiossa. Rauman kaupunginvaltuutettuna olen vaikuttanut yhden kauden ja olen ehdolla jatkoon. Näen digitalisaatiossa järkevästi toteutettuna suuria mahdollisuuksia ihmisten luovuuden tukemisessa ja julkisten palvelujen tehostamisessa.

Pekka Heikkilä

Raisio, Vihreät

Valmistuin Turun yliopistosta valtiotieteen maisteriksi vuosituhannen vaihteessa pääaineenani tilastotiede. Olen työskennellyt biostatistikkona kansainvälisissä asiantuntijaryhmissä erilaisten tutkimushankkeiden parissa mm. statistikkona kliinisissä ebola-rokotetutkimuksissa. Kansainvälinen ja monipuolinen kokemukseni sekä yrittäjätaustani auttavat ymmärtämään asioita laajasti ja osaan nähdä asiat erilaisten ihmisten näkökulmasta.

Lauri Kotilainen

Heinola, Vasemmistoliitto

Olen kuntavaaleissa ensimmäistä kertaa ehdolla oleva 39-vuotias IT-yrittäjä Heinolasta. Työkokemusta ohjelmistokehityksen parissa minulle on ehtinyt kertyä kohta 20 vuoden ajalta. Työn ohessa tutuksi on tullut myös vapaan lähdekoodin projekteihin osallistuminen.

Tuesday, 27 April 2021

Kuulumisia YK:n pääsihteeriltä

 • COSS.fi
 • 05:47, Tuesday, 27 April 2021

COSSin jäsen tiedottaa. Alkuperäinen teksti julkaistu 22.4.2021 Gispo Oy:n blogissa.

 

YK perustettiin kansakuntien väliseksi yhteistyöjärjestöksi toisen maailmansodan jälkeen – etunenässä asianaan säästää maailma uusilta sodilta. Nyt maailma näyttää hyvin erilaiselta. Nykypäivänä YK edesauttaa kansakuntien välistä yhteistyötä aikamme tärkeimpien haasteiden, kuten ilmastonmuutoksen tai Covid-19-pandemian kaltaisten maailmanlaajuisten haasteiden ratkomisessa. Yhteistyö kansallisvaltioiden ja alueellisten yhteistyöelimien kesken on elintärkeää ihmiskunnan tulevaisuuden kannalta.

YK näkee avoimen lähdekoodin ja avoimen datan ratkaisevina työkaluina viedä globaali kehitys uralle, jossa kestävän kehityksen tavoitteet voidaan saavuttaa. Keskellä Covid-19-häiriötilannetta, kesällä 2020, YK:n pääsihteeristö julkaisi raportin, jossa pääsihteeri vaatii ja kehottaa sijoittamaan globaaleihin julkisiin digitaalisiin hyödykkeisiin (eng. digital public good), kuten avoimen lähdekoodin ohjelmistoihin ja avoimeen dataan.

“We must undertake a concerted global effort to encourage and invest in the creation of digital public goods: open source software, open data, open AI models, open standards and open content.” (United Nations, 2020)

Avoimuus mahdollistaa yhteistyön ja yhteistyö ratkaisut

Ihmiskunnan tulevaisuuden kannalta elintärkeät teknologiset kehityskulut eivät onnistu ilman yhteistyötä. Kuten sanotaan, teknologia ei ole determinististä, ei hyvään eikä pahaan – kansakuntien välinen yhteistyö mahdollistaa tavat määrittää se, mihin suuntaan teknologista kehitystä viedään. Korona-häiriötilanne on näyttänyt, kuinka tieteellisen yhteistyön virtaviivaistaminen ja skaalaaminen globaalille tasolle mahdollisti esimerkiksi rokotetuotannossa ratkaisevia läpimurtoja.

Avoimuuden kautta voidaan maksimoida yhteinen hyöty. Jos YK käyttää ja jatkokehittää esimerkiksi avoimen lähdekoodin ohjelmistoja, hyötyvät siitä koko maailma ja eri toten kehittyvät valtiot ja niissä toimivat tahot ja yksityinen sektori. Globaalilla etelällä olisi muuten hyvin mitättömät mahdollisuudet hyödyntää nykyaikaisia teknologioita.

Paikkatieto toiminnan ytimessä

YK:n raportti pohjaa kehotuksensa erilaisiin teknologisen avoimuuden jakamisen digitaalisiin hyödykkeisiin:

 • Avoimen lähdekoodin ohjelmistot
 • Avoin data
 • Avoimet koneoppimismallit
 • Avoimet standardit
 • Avoin sisältö

Kaikki osiot ovat paikkatietojen hyödyntäjille, niin yritykselle kuin julkishallinnolle merkityksellisiä, mutta miten:

 • Avoimen lähdekoodin paikkatieto-ohjelmistoista ja -ohjelmistokirjastoista on kehkeytynyt kriittistä koodia maailman, valtioiden ja kansalaisten hyvinvoinnin turvaamiseksi.
 • Avoin paikkatietodata, kuten OpenStreetMap tai Sentinel-satelliittikuvadata toimii ja mahdollistaa merkittäviä liiketoimia ja turvaa ihmishenkiä esimerkiksi ympäristökatastrofien yhteydessä. Paikkatiedoksi kuvailtavan datan määrä kasvaa tänäpäivänä ennen näkömättömällä vauhdilla.
 • Paikkatieto ja avoimet koneoppimisen mallit ovat ennestään jo pitkältä matkalta tuttuja, koska satelliittikuvadatan analysointi perustuu vahvasti näiden mallien hyödyntämiseen.
 • Ilman avoimia standardeja olisi hyvin vaikea jakaa tietoa saatika sitten ylipäätänsä käyttää paikkatieto-ohjelmistoja tehokkaasti. Ilman avoimia standardeja  ei myöskään moni kuluttajapalvelukaan toimisi.
 • Avoimena sisältönä voidaan nähdä esimerkiksi paikkatietoon liittyvät tietosisällöt, joiden saavutettavuutta pitäisi maailmanlaajuisesti kasvattaa paikkatietojen hyödyntämisen helpottamiseksi ja vauhdittamiseksi. Avoimen lähdekoodin ohjelmistokulttuurissa tämän voi kääntää muun muassa dokumentaation ja esimerkkitutoriaalien tietosisältöihin.

Gispo osana ekosysteemiä

Avoimien ohjelmistoratkaisujen palveluyritykset rakentavat ostajalle ekosysteemin, jossa hankkija pystyy aina kilpailuttamaan hankkimansa palvelun, koska toimitettu koodi tai muu tuote perustuu läpinäkyvään ja avoimeen koodiin sekä avoimiin standardeihin.

Gispossa nämä edellä mainitut viisi avoimuuden osa-aluetta osuvat vahvasti niin yrityksen alkuperäiseen missioon kuin myös päivittäiseen tekemiseemme:

Avoimen lähdekoodin paikkatieto-ohjelmistot Autamme yrityksiä ja julkishallinnon organisaatioita ympäri maailmaa hyödyntämään paikkatietoja avoimen lähdekoodin ohjelmistoilla. Koulutamme jatkuvana palveluna esimerkiksi Helsingin kaupungin asiantuntijoita käyttämään QGISia, GeoServeria ja PostGISia.
Avoin paikkatietodata Avoimen paikkatiedon määrä kasvaa jatkuvasti ja asiakkaamme näkevät avoimissa tietolähteissä potentiaalia omien toimialakohtaisten paikkatietohaasteiden ratkaisemiseen. Autoimme hiljattain esimerkiksi UNESCOa hyödyntämään OpenStreetMap-aineistoa maailmanlaajuisen koulujen saavutettavuuden kohentamiseksi.
Avoimet koneoppimismallit Eri tahot tekevät Gispon kanssa yhteistyötä koneoppimismallien rakentamisessa. Autoimme esimerkiksi YK:n rauhanturvajoukkoja poistamaan satelliittikuvadatasta pilvet laadukkaaman informaation tuottamiseksi.
Avoimet standardit Usea projektimme perustuu avoimien paikkatietostandardien, kuten WMS- ja WFS-rajapintapalveluiden käyttöön tai tuottamiseen. Olemme muun muassa olleet mukana kohentamassa kansallisia paikkatietoalan standardeja ja suosituksia.
Avoin sisältö Nykypäivänä avoin (verkko)sisältö on merkittävässä roolissa minkä tahansa projektin tai prosessin vaikuttavuuden kasvattamisessa. Autammekin usein asiakkaitamme tällä rintamalla. Tuotimme yhteistyössä UNESCOn kanssa artikkeleita siitä, millä tavalla koulutusjärjestelmien suunnittelijat ympäri maailmaa voisivat hyödyntää avoimia paikkatieto-ohjelmistoja koulujen saavutettavuuden analysointiin1.

 

YK on digitaalisen yhteistyön tiekartta -raportissaan ilmaissut vahvasti kantansa avoimuuden puolesta, mutta minkälainen tilanne on Suomessa? Ottaako Suomen paikkatietopoliittinen strategia huomioon avoimuuden synnyttämät jaetut hyödyt? Tämä jääköön kotitehtäväksi.

Lue lisää – YK:n pääsihteeristön “Roadmap for digital cooperation” -raportti:

Lue myös hiljattain julkaistu YK:n paikkatietostrategia “Geospatial strategy for United Nations”:

 

Teksti: Santtu Pyykkönen, Gispo Oy

Santtu Pyykkönen on aluetieteen HM, jota kiinnostaa erityisesti paikkatieto kaikkine ulottuvuuksineen, avoimen lähdekoodin ohjelmistot ja yhteisöt sekä kaupunkikehitys. Harrastuksina mm. juokseminen ja lukeminen.

www.gispo.fi

 

 


1Artikkelit on määrä julkaista UNESCOn toimesta vuoden 2021 aikana.

Monday, 29 March 2021

COSS has published a study on potential open source based online meeting solutions

 • COSS.fi
 • 05:55, Monday, 29 March 2021

Municipalities in Finland have voiced a need to map out cost-effective open source based alternatives for well-known proprietary online conferencing systems for the following purposes: online meeting (preferably web-based, no installation), secure file-sharing and collaborative use of documents, chat and messaging, solution that enables online collaboration (easy to facilitate), cloud services, online voting (preferably integrated to the online meeting tool with strong identification method that would enable secret ballot voting). There are several open source based solutions and tools available for each category but a coherent whole is still missing.

COSS launched the “Open online meeting” project last fall 2020 (article published 11.8.2020). The preliminary study phase of the project has now been concluded. As a result from the preliminary study phase a comprehensive comparison list was collected and published. The comparison list includes all different potential open source based solutions that are currently available. Also the study report addresses how these single open source based solutions and tools could be combined to a comprehensive joint solution and researched the technical compatibility between the different open source solutions.

The published study report includes a description of the example solution. The individual open source based solutions and components were selected to the example solution by the following criteria: comprehensiveness of the features, existing integrations between other open source solutions, preferably available hosted and web-based, the amount of localizations (especially Finnish translation), security aspect, size of the community.

The description of the example solution.

In the future the project aims to create a comprehensive example solution that is based on open source components. The created example solution aims to offer new business opportunities for COSS member organizations as well as provide new open source solutions especially for smaller businesses and municipalities.

The preliminary study phase was funded by FUUG - Finnish Unix User Group (grant 4000€).

 

For further information:

Timo Väliharju
Executive Director, COSS
+358 50 330 3339
timo.valiharju@coss.fi

 

 

COSS on julkaissut vertailun saatavilla olevista avoimen lähdekoodin etäkokousratkaisuista

 • COSS.fi
 • 05:27, Monday, 29 March 2021

Erityisesti kunnista on noussut tarve hahmottaa kustannustehokkaita, toimittajalukottomia vaihtoehtoja suljettujen ratkaisujen korvaajiksi erityisesti seuraavilla aihealueilla: Etäkokoustyökalut (mielellään selainpohjainen, joka ei vaadi asennuksia), dokumenttien tietoturvallinen jakaminen ja yhteiskäyttö, pikaviestintäjärjestelmä, ryhmätyöskentelyn etänä mahdollistava järjestelmä (helppo fasilitointi), pilvitallennus, äänestysjärjestelmä (mielellään integroitu neuvottelujärjestelmään, mahdollisesti vahva tunnistautuminen, joka mahdollistaisi suljettujen lippuäänestysten toteuttamisen). Edellä mainittuihin alueisiin on olemassa erilaisia avoimen maailman ratkaisuja ja työkaluja, mutta yhtenäistä kokonaisuutta ei näistä vielä ole kyetty toteuttamaan.

COSSin viime syksynä julkistaman (Uutinen 11.8.2020) “Avoin etäkokous” -projektin esiselvitysvaihe on nyt saatu päätökseen. Julkaistu projektiraportti sisältää kattavan listauksen saatavilla olevista potentiaalisista avoimen lähdekoodin ratkaisuista, jotka vastaavat aiemmin hahmotettuihin tarpeisiin. Lisäksi raportissa otetaan kantaa siihen, miten näistä yksittäisistä avoimen lähdekoodin työkaluista olisi mahdollista muodostaa tekninen kokonaisuus ja minkä yhteisöjen/ organisaatioiden välillä sekä selvitetty eri työkalujen teknistä yhteensopivuutta.  

Raportissa kuvattuun esimerkkikokonaisuuteen valittujen avoimen lähdekoodin ratkaisujen valintaan vaikuttivat muun muassa eri ominaisuuksien kattavuus, jo olemassa olevat integraatiot eri ratkaisujen välillä, saatavuus hostattuna, mahdollinen web-pohjaisuus, lokasointien määrä (+ suomenkielinen käännös), tietoturva, kehittäjäyhteisön koko.

Kuvaus esimerkkikokonaisuuden rakentumisesta.

Tulevaisuudessa ajatuksena on kokonaispalvelun kokoaminen eri toimijoille avoimen lähdekoodin työkaluilla. Kootun kokonaispalvelun tarkoituksena on luoda COSSin jäsenyrityksille uutta liiketoimintaa sekä tuoda uusia avoimen lähdekoodin ratkaisuja etenkin pienille toimijoille kuten pienille kunnille.

Fuugin säätiöltä saadun apurahoituksen (4000€) avulla katettiin hankkeen ensimmäisen vaiheen selvitys- ja kartoitustyökustannukset.

 

Lisätietoja:

Timo Väliharju
toiminnanjohtaja, COSS ry
+358 50 330 3339
timo.valiharju@coss.fi

 

 

Friday, 26 March 2021

Open Bioeconomy Week tuo yhteen biotalouden ja digitalisaation

 • COSS.fi
 • 07:43, Friday, 26 March 2021

 

Mitä: Open Bioeconomy Week
Milloin: 25.-27.5.2021
Missä: Tapahtumakokonaisuus striimataan verkkoon Hämeenlinnan korkeakoulukeskukselta
Kuka: Hämeen ammattikorkeakoulu toimii tapahtuman veturina. Mukana ovat myös Luonnonvarakeskus
Luke, Helsingin yliopiston Lammin biologinen asema, Suomen ympäristöopisto Sykli, VTT, Aalto-yliopisto,
Suomen ympäristökeskus SYKE, COSS ry.
Hyvä tietää: Call for abstracts on auki 10.4.2021 asti
Lisätietoa: openbioeconomyweek.org/

________________________________________________________________________________________

Open Bioeconomy Week on uusi Hämeenlinnassa järjestettävä kansainvälinen tapahtumakokonaisuus, joka tuo yhteen biotalouden ja digitalisaation uusimmat tutkimus ja kehitysinnovaatiot. Järjestyksessään toinen Open Bioeconomy Week järjestetään 25.-27.5.2021. Tilaisuus striimataan verkkoon Hämeenlinnan korkeakoulukeskukselta. Tapahtuma keskittyy biotalouden digitalisaatioon vuosittain vaihtuvin alateemoin. Open Bioeconomy Week pyrkii vakiinnuttamaan paikkansa Hämeenlinnassa vuosittain järjestettävänä kansainvälisenä tieteellisenä konferenssina, joka kasvaa vuosi vuodelta viikon mittaiseksi tapahtumakokonaisuudeksi, tuoden yhteen eri tieteenalojen edustajien lisäksi liike- ja yritystoiminnan.

Open Bioeconomy Week 2021

Vuoden 2021 ohjelma julkaistaan pian. Tämän vuoden teemoja ovat muun muassa:

 • Luonnon mukaiset ratkaisut ja digitalisaatio
  • esimerkiksi luonnonmukaiset ratkaisut hiilidioksidin talteenotossa kaupungeissa, digitaaliset ratkaisut vesien tilan parantamisessa
 • Digitaaliset työkalut luonnonmonimuotoisuuden turvaamisessa
 • Kestävä bio- ja kiertotalous
 • Digitalisaation tuomat mahdollisuudet kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa
  (UN SDG’s 2030)

Kohderyhmänä ovat bio- ja kiertotalouden digitalisaation parissa työskentelevät, tutkijat, asiantuntijat sekä yritysten ja julkisen hallinnon edustajat sekä muut aloista kiinnostuneet.

Tapahtumaa ovat järjestämässä Hämeen ammattikorkeakoulun lisäksi yhteistyössä Luonnonvarakeskus Luke, Helsingin yliopiston Lammin biologinen asema, Suomen ympäristöopisto Sykli, VTT, Aalto-yliopisto, Suomen ympäristökeskus SYKE. Käytännönjärjestelyistä ja sujuvuudesta vastaa COSS ry. Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus - COSS ry toimii avoimen lähdekoodin, avoimen datan ja avoimien rajapintojen edistämiseksi. Open Bioeconomy Weekin keskeisenä osana on tuoda esiin keinoja edistää avointa dataa, jota eri alojen edustajat voivat hyödyntää.

Kiertotalouden yritystoiminta mukana vahvasti

Tämän vuoden tapahtumakokonaisuuteen on tullut mukaan joukko Kanta-Hämäläisiä kiertotalousyrityksiä. Yrityslähtöinen kiertotaloustapahtuma pyrkii nostamaan Kanta-Hämeen kärkiprofiilia kiertotalousliiketoiminnan edelläkävijänä. Yritysten kiertotaloustapahtuma tulee olemaan itsenäinen rinnakkaistapahtuma, osana Open Bioeconomy Weekin toista päivää, joka keskittyy biotalouden digitalisaation sekä kiertotalouden liiketoimintamahdollisuuksien kehittämiseen. Kiertotalous on yksi läpileikkaavista teemoista tapahtumakokonaisuudessa vuosittain. Myös rakenteella oleva Kanta-Hämeen kiertotaloustiekartta esitellään.

Maailman ensimmäinen Open Bioeconomy Week järjestettiin 29.-30.9.2020

Maailman ensimmäinen Open Bioeconomy Week järjestettiin 29.-30.9.2020. Tapahtuma houkutteli osallistujia ympäri maailmaa. Suurin osa osallistujista tulivat Euroopasta, mutta HAMKin strategisen kumppanuuden Brasilian Feevalen yliopiston kautta osallistujia ja puhujia saatiin myös Etelä-Amerikasta.

Open bioeconomy Week 2020 puhujiin lukeutuivat muun muassa HAMK Bio tutkimusyksikön johtaja Annukka Pakarinen, europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen, Biocode Oyn toimitusjohtaja Ernesto Hartikainen, Luken IPR -asioista vastaava päällikkö Pauli Saarenketo sekä Ilmo Aronen, tutkimusjohtaja, Läntmännen Agro.

Taustaa

Maailman kestävyysvajeeseen liittyvät haasteet ovat niin monimutkaisia, että mikään tieteenala ei voi ratkoa niitä yksin. Haasteiden selättämiseen tarvitaan poikkitieteellistä yhteistyötä niin eri tieteenalojen kuin eri toimialojen edustajien kesken. Ajatus yhdistää juuri biotalous ja digitalisaatio syntyi pitkään vaivanneesta ongelmasta eli siitä, että eri tieteenalat eivät keskustele keskenään, mutta voisivat tuoda toisilleen valtavan määrän lisäarvoa.

Open Bioeconomy Week on osa LUO Net GOES International -hanketta. LUO Net GOES International hankkeen päätavoitteena on nostaa suomalaisen biotalous- ja digitaalisen osaamisen profiilia kansainvälisesti, tuoda Kanta-Hämeen entistä selvemmin bio- ja kiertotalouden soveltavan tutkimuksen kärkimaakunnaksi, lisätä suomalaisen biotalousosaamisen vientimahdollisuuksia, verkottaa asiantuntijat keskenään ja kansainvälisesti, sekä lisätä opiskelijoiden kiinnostusta alaa kohtaan. Hanke syntyi yhteistyössä luonnonvara-alan verkoston toimijoiden kesken. Verkosto kokoaa yhteen Kanta-Hämeen alueen luonnonvara-alan ja biotalouden osaamiskeskittymän, johon kuuluvat Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK, Helsingin yliopiston Lammin biologinen asema, Luonnonvarakeskus Luke sekä Suomen ympäristöopisto Sykli. Hanke saa rahoituksen Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta.

 

Teksti:
Iida Holck
Projektipäällikkö
HAMK Bio -tutkimusyksikkö
Hämeen ammattikorkeakoulu

 

 

Monday, 22 February 2021

Ehdota meille vuoden 2021 Open World Hero -tunnustuksen saajaa!

 • COSS.fi
 • 07:23, Monday, 22 February 2021

Vuoden 2021 Open World Hero -haku on käynnistynyt. Mikäli sinulla on mielessäsi joku suomalainen yritys tai henkilö, joka on tehnyt merkittävää työtä avoimuuden edistämiseksi, kerrothan siitä meille. Tänä vuonna COSSin strategiauudistuksen hengessä toivomme erityisesti menestystarinoita avoimen lähdekoodin hyödyntämisestä ja edistämisestä.

Open World Hero on COSS ry:n vuosittain jakama tunnustus, jonka tavoitteena on edistää tietojärjestelmien avoimuutta. Vuosittain jaettava palkinto myönnetään merkittävää työtä tämän tavoitteen eteen Suomessa tehneelle henkilölle tai organisaatiolle.

Lähetä ehdotuksesi meille perusteluineen alla olevan linkin kautta. Voittajan valitsee COSS ry:n hallitus yhdessä ohjausryhmän kanssa. Voittajan julkistus tapahtuu 2.-3.6.2021 järjestettävän kansainvälisen teknologia-alan Mindtrek-konferenssin yhteydessä. Voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

Ehdota meille tunnustuksen saajaa >>

Haku on käynnissä 19.3.2021 asti.

Kiertopalkintona on suomalaisen taiteilijan Virginie Loÿn lasimosaiikkipallo In the Nucleus, Ytimessä. Teoksen aiheena on Linus Torvaldsin työ avoimen lähdekoodin kehittäjänä ja se kuuluu sarjaan Suuria suomalaisia sankareita. Kiertopalkinnon on COSS ry:lle lahjoittanut IBM Finland.  Perinne sai alkunsa vuonna 2013, kun COSS ry palkitsi Open World Hero -nimityksellä Unelmakoulu-projektin. Tämän jälkeen voittajina ovat olleet Michael ”Monty” Widenius (2014), Helsingin kaupunki (2015), Timo Sirainen, Dovecot Oy (2016), professori Tommi Mikkonen (2017), kansanedustaja Jyrki Kasvi (2018) sekä Maanmittauslaitos (2020).

 

 

Wednesday, 17 February 2021

Kestokäyttöiset ohjelmistot Fuugin säätiön teemana vuonna 2021

 • COSS.fi
 • 09:40, Wednesday, 17 February 2021

Avointen tietojärjestelmien kehitystä tukeva Fuugin säätiö on valinnut vuoden 2021 teemaksi laadukkaat, käytössä kestävät ohjelmistot. Tuemme erityisesti avoimen lähdekoodin, vapaasti käytettävien ja helposti muokattavien työkalujen kehitystä, joilla jokainen ohjelmistokehittäjä voi parantaa ohjelmistonsa laatua. Käsityksemme laadusta on laaja, emme rajaa vaan kannustamme erilaisia tapoja lähestyä aihetta.

Laadukas ohjelmisto toimii virheettömästi, tietoturvallisesti ja on käyttötarkoitukseensa sopiva. Se on käyttäjälle hyödyllinen ja mukautuu käyttäjän tarpeisiin. Kun ohjelmisto toimii ja tekee oikeita asioita, se on kestokäyttöinen. Sen arkkitehtuuri, toteutustyökalut ja -menetelmät sekä kehitysprosessi kestävät aikaa ja tarvittaessa mukautuvat uusiin tarpeisiin. Ohjelmisto mukautuu muuttuvaan ympäristöön ja kykenee toipumaan virheistä. Ohjelmisto toimii standardoiduilla, avoimilla kestävillä rajapinnoilla tarjoten yhteensopivan perustan, jonka varaan on hyvä rakentaa.

Hyvä käytettävyys on osa korkeaa laatua. Avoimen lähdekoodin ratkaisujen käytettävyydessä on usein parantamisen varaa. Niinpä käyttökokemuksen parantaminen on keskeinen keino parantaa avointen ohjelmistojen laatua. Hyvä käytettävyys tarkoittaa myös esteettömyyttä, jota EU:kin on ajamassa saavutettavuusdirektiivillään.

Laadukas ohjelmisto edesauttaa tietojen asianmukaista ja tietoturvallista käyttöä, rajaten pääsyn niille, joille tieto kuuluu, samalla suojaten tietoja ulkopuolisilta. Laadukas ohjelmisto antaa mahdollisuuden hallita omia tietojaan.

Elokuussa 2021 myönnetyt apurahat
Fuugin säätiön hallitus kokoontui elokuussa 2021, jolloin siihen mennessä saapuneista hakemuksista päätettiin tukea seuraavia hakemuksia:

Apurahan hakeminen 
Fuugin säätiön tavoite sääntöjensä mukaisesti on tukea erityisesti suomalaisia hankkeita ja toimijoita. Fuugin jatkuvaan rahoitushakuun voi osallistua koska tahansa täyttämällä hakemuslomakkeen. Hakemuksia voi lähettää myös muista kuin teemavuoden aiheista.

Jyrki Koskinen
hallituksen puheenjohtaja
Fuugin säätiö
saatio@fuug.fi

 

Artikkelia muokattu 23.8.2021, lisätty elokuussa 2021 apurahan saaneet.

Friday, 17 June 2011

Betawikissä tuhannen euron porkkana

 • Losca
 • 12:54, Friday, 17 June 2011

--- cut ---
Vuoden 2007 lopussa Siebrand asetti lokalisointitavoitteet MediaWikille.Tavoitteet olivat todella kunnianhimoisia. Näyttääkin siltä, että näihin ei päästä. Emme kuitenkaan aio luovuttaa ilman taistelua. Vielä on vajaa viikko aikaa saavuttaa nuo tavoitteet. Sinä voit auttaa saavuttamaan tavoitteet suomen kielen osalta.

Yhteistyössä Stichting Open Progressin kanssa pystymme tarjoamaan sinulle kannustusta. Tarjoamme 1000 euroa jaettuna kaikkien kääntäjien kesken, jotka ovat tehneet yli 500 uutta käännöstä MediaWikiin ja sen laajennuksiin vuoden loppuun mennessä.

Myös muut Betawikin projektit kaipaavat apua. Kiinnostaisiko sinua kääntää vaikkapa FreeCol-peliä tai Mantis-virheenseurantajärjestelmää. Ystävällinen ja yhteistyökykyinen ympäristö saattaa sinut vauhtiin sekä auttaa sinua kehittymään suomentajana parantamalla käännöksiä yhdessä.

Betawiki löytyy osoitteesta http://translatewiki.net.
--- cut ---
(lähde)

Katso myös http://lokalisointi.org/.

Pohjoismaista FLOSS-blogiyhteistyötä

 • Losca
 • 12:52, Friday, 17 June 2011

Jos blogit.vapaasuomi.fi ei riitä, kannattaa harkita myös uutta pohjoismaista F{N}OSS-blogiyhteenliittymää: http://fnoss.org/planet/. Koskapa myös muut kirjoittavat sekä äidinkielellään että englanniksi, ei suomen kielikään haittaa.

Jeremiah Fosterin käynnistämä Planet onkin tervetullut lisäys, sillä en ainakaan itse tiedä kovinkaan paljon muiden Pohjoismaiden vapaisiin ohjelmistoihin liittyvistä asioista. Poikkeuksena ehkä Free Software Foundation Europen aktiivinen Ruotsi-osasto, joka on järjestänyt muun muassa FSCONS-tapahtuman.

Vastaavasti olen melko varma, että suomalaisten puuhista ei juurikaan Linusia enempää tiedetä, siitä huolimatta että täällähän tapahtuu vaikka mitä! COSS:lla on englanninkielinen sivusto, mutta noin muuten esimerkiksi vapaasuomi.fi tai eri jakeluiden sivustot jäänevät kielimuurin taakse. Kannattaakin välillä miettiä, miten kansainvälisiä yhteyksiä voisi parantaa. Kirjoitin vähän aikaa sitten FSFE:n wikiin Helsinki-sivua alkuun, tosin vain suomeksi :P Ja FSFE on nyt kuitenkin vain yksi järjestö monista.

Planet FSFE (fi): RSS 2.0 | Atom | FOAF |

COSS.fi  Losca