Free Software, Free Society!
Thoughts of the FSFE Community (fi)

Tuesday, 21 December 2021

Avoin lähdekoodi nostaa asemaansa niin julkishallinnossa kuin COSSin toiminnassakin

 • COSS.fi
 • 08:40, Tuesday, 21 December 2021

Open source software

Avoimen lähdekoodin merkitys kasvoi etenkin julkishallinnossa

Vuoden 2021 aikana avoimen lähdekoodin asema kasvoi etenkin julkishallinnon puolella. Tätä kasvua vauhditti muun muassa Euroopassa keskusteluihin noussut digitaalinen suvereniteetti, jossa avoin lähdekoodi nähdään yhtenä mahdollisena ratkaisuna.

“On hienoa havaita, että avoin lähdekoodi on nousemassa Euroopan digitalisaatiossa keskeiseen asemaan. Avoimen lähdekoodin teollisuudessa nähdään suuri potentiaali Euroopan digitaalisen tulevaisuuden rakentamisessa.”, kommentoi tilannetta myös COSS ry:n toiminnanjohtaja Timo Väliharju.

Lisäksi Euroopan komissio julkaisi syyskuussa tutkimuksen avoimen lähdekoodin vaikutuksista. Tutkimuksessa ilmeni, että avoimen lähdekoodin ohjelmistot ja laitteistot ovat avainasemassa digitaalisessa muutoksessa ja vaikuttavat myös merkittävästi EU:n bruttokansantuotteeseen. Avoimen maailman kannalta tutkimuksessa esille tuotujen havaintojen uskotaan vievän toimialaan vauhdilla eteenpäin.

Suomessa erinomaisena esimerkkinä mainittakoon eVaka, joka on Espoon kaupungin oma, avoimeen lähdekoodiin perustuva varhaiskasvatuksen toiminnanohjausjärjestelmä, jota kehitetään yhdessä Tampereen, Oulun ja Turun kaupunkien kanssa.

Erityisesti kunnista on noussut tarve hahmottaa kustannustehokkaita, toimittajalukottomia vaihtoehtoja suljettujen ratkaisujen korvaajiksi erityisesti etäkokoustyökalujen osalta. COSS julkisti maaliskuussa 2021 Fuugin säätiön tuella tuotetun Avoin etäkokous -projektiraportin ja kattavan listauksen saatavilla olevista potentiaalisista avoimen lähdekoodin etäkokousratkaisuista. Lisäksi raportissa otettiin kantaa myös siihen, miten näistä yksittäisistä avoimen lähdekoodin työkaluista olisi mahdollista muodostaa tekninen kokonaisuus ja minkä yhteisöjen/ organisaatioiden välillä sekä selvitettiin eri työkalujen teknistä yhteensopivuutta.

COSSin toiminta pysyi aktiivisena

Vuoden 2021 aikana COSS keskittyi uudistamaan strategiaansa sekä fokusoimaan toimintaansa entistä enemmän avoimen lähdekoodin suuntaan. Lisäksi COSSin hallitus sai uuden puheenjohtajan, Mikko Lammen (Metatavu Oy).

COSS järjesti 2021 kuntavaalien alla Avoimuuden vaalipaneelin yhteistyössä Open Knowledge Finlandin kanssa. Sekä COSS että OKFI toimivat Suomessa edistääkseen avoimuutta yhteiskunnassa palvelujen ja toiminnan kehittämisen, hyvinvoinnin ja demokratian moottorina. Avoimuuden vaalipaneelin kautta saimmekin näille tärkeiksi kokemillemme yhteisille teemoille keväällä järjestettyjen kuntavaalien alla näkyvyyttä sekä toimme avoimuuden hyötyjä osaksi julkista keskustelua ja päätöksentekoa.

Mennyt vuosi oli tapahtumille erityisesti haastavaa aikaa ja Mindtrekin ohjelma siirrettiin verkkoon. Pandemian tuomista haasteista huolimatta Mindtrek sai järjestettyä kolme osallistujille ilmaista ohjelmakokonaisuutta: Academic Mindtrek 2021, Mindtrek x DXtera - Impact of Open Technology in Education ja Mindtrek goes Openmind | Creating Solutions with Open Source. 

Mindtrek palaa webinaarien muodossa jälleen tammikuussa 2022. Ensimmäisenä on luvassa webinaari aiheesta digitaalinen suvereniteetti, jonka jälkeen heti helmikuun alussa järjestetään tilanteen salliessa Mindtrek x Smart Villages -lähitapahtuma.

Lisäksi COSSissa keskityttiin syksyn aikana laatimaan Kuntaliiton toimeksiannosta avoimen lähdekoodin hankintaopasta kuntien käyttöön. Hankintaoppaan tavoitteena on toimia kuntien hankintatilanteiden tukena ja vastata avoimen lähdekoodin hankintaan liittyviin yleisimpiin kysymyksiin sekä siihen, mitä kuntien tulee huomioida avoimen lähdekoodin hankinnan sisällön määrittelyssä ja kilpailutuksessa. Oppaassa tullaan käsittelemään myös hankintoihin liittyviä juridisia kysymyksiä muutaman relevantin oikeustapauksen kautta. Opas tullaan julkaisemaan vuoden 2022 alkupuolella.

Vuoden lopussa järjestimme jäsentilaisuuden, jossa keskusteltiin avoimen lähdekoodin nykytilanteesta niin Suomessa kuin laajemmin maailmalla, kiitos vielä kaikille mukana olleille! Lisäksi tilaisuudessa julkistettiin COSS ry:n hallituksen ja ohjausryhmän toimesta valittu vuoden 2021 Open World Hero, Harri Pitkänen! Pitkänen on kehittänyt avoimen lähdekoodin Voikko-kielityökalun suomen kielen koneelliseen käsittelyyn, kuten oikolukuun, tavutukseen ja analysointiin.

COSSin yhteisö jatkoi laajenemistaan

Jäsentemme kanssa pidimme etätapaamisia voidaksemme tutustua paremmin ja tarjotaksemme entistä kohdennetumpia jäsenetuja - näitä tapaamisia jatketaan myös ensi vuonna. Saimme myös uusia jäseniä joukkoomme, kuten Haltun, Druidin (Tinkimätöntä ohjelmistokehitystä avoimella asenteella) ja Digitoimisto Duden (Dudella avoin lähdekoodi ja aktiivinen osallistuminen yhteisön toimintaan ovat osa menestystä). Myös tiivis yhteistyö APELLin (The European Open Source Software Business Association) kanssa jatkui läpi vuoden.

Nyt on aika toivottaa oikein hyvää joulua ja menestyksekästä uutta vuotta 2022!

- COSSin väki -

 

Monday, 20 December 2021

Dudella avoin lähdekoodi ja aktiivinen osallistuminen yhteisön toimintaan ovat osa menestystä

 • COSS.fi
 • 08:17, Monday, 20 December 2021

Digitoimisto Dudella avoimuus ja avoin lähdekoodi ovat osa jokapäiväistä toimintaa ja niiden tarjoamat mahdollisuudet on ymmärretty jo yrityksen perustamishetkestä lähtien. “Kun perustin Duden suunnittelijakollegani Laitisen Juhan kanssa, olin jo valmiiksi open source -maailmassa vahvasti läsnä. Olen aina tykännyt avoimen lähdekoodin periaatteista ja siitä, että ikään kuin kierrätetään hyvää eteenpäin.”, kertoi Duden teknologiajohtaja Roni Laukkarinen.

WordPressin valinta yrityksen ainoaksi alustaksi oli ilmiselvä. Laukkarinen itse on käyttänyt WordPressiä omissa sivuprojekteissaan ja blogeissaan vuodesta 2005. “Koska WordPress on avointa lähdekoodia ja edellyttää, että kaikki sille julkaistut lisäosat ja teemat julkaistaan avoimen lähdekoodin lisenssillä, oli luontaista lähteä jatkamaan kuviota omassa toiminnassaan”.

"Mitä suurempi yhteisö, sitä pidempään löytyy tukea niin koodi- kuin yhteisötasollakin, eikä asiakaskaan jää toimittajaloukkuun kun projektille löytyy aina jatkaja."

WordPress-yhteisö tiiviisti mukana toiminnassa

Aktiivinen osallistuminen WordPressin maailmanlaajuiseen yhteisöön on antanut paljon uusia ajatuksia toiminnan kehittämiseen liittyen sekä auttanut pysymään ajan hermoilla. “Avoimen lähdekoodin yhteisö laajentaa omaa työporukkaamme ja motivoi kehittämään myös WordPressistä entistä paremman. Kaikki tämä ajaa kaikkien asioita eteenpäin ja lisää jokaisen työmotivaatiota entisestään. Meille on tärkeää, että "kehittämistä" ja avoimeen lähdekoodiin liittyvää tekemistä ei ole rajattu mitenkään.”, Laukkarinen kertoo.

Kontribuutioita Dude on tehnyt WordPressin lähes joka osa-alueeseen kuten ytimeen, lisäosiin, teemoihin ja käännöksiin aina kun siihen on tarjoutunut tilaisuus. Yrityksen kehittäjä Timi Wahalahti käyttää myös viikottain työaikaansa WordPress-yhteisön kehittämiseen WordPress Global Community Debutyn roolissa.

"Avoimen lähdekoodin osallistuminen tulee pitkälti ihmisten osallistumisesta ja meillä se näkyy upeasti siinä, että porukassa on monta avoimen lähdekoodin kannattajaa."

“Lisäksi yrityksenä olemme sponsoroineet paljon WordPress-tapahtumia, järjestetty vuosia WordPress Meetuppeja, oltu puhumassa WordPress-tapahtumissa ja luonnollisesti oltu mukana osallistujana jokaisessa. Osallistuminen on meille luontaista ja se on hieno tapa kierrättää sitä hyvää, mitä olemme myös itse avoimen yhteisön ja lähdekoodin kautta saaneet.”.


Digitoimisto Dude Oy

Digitoimisto Dude Oy on vuonna 2013 perustettu yritys, joka suunnittelee ja toteuttaa räätälöityjä WordPress-verkkosivuja, -verkkopalveluja, verkkolehtiä ja verkkokauppoja. Keskiössä ovat räätälöidyt toteutukset, mikä tarkoittaa sitä että ei rakenneta WordPress-toteutuksia kolmannen osapuolen valmisteemojen tai lisäosien kautta, vaan tehdään mahdollisimman paljon itse asiakasta varten. Toiminnan ydinperiaatteisiin kuuluu läpinäkyvyys ja se näkyy myös työtavoissa. Yrityksellä on alusta asti ollut päivänselvää julkaista koodi GitHubissa avoimesti, poislukien luonnollisesti asiakasprojektit. Laadukkaan koodin lisäksi  Dude suunnittelee myös sivuston visuaalisen ilmeen itse. Vuonna 2021 Dude työllistää seitsemän henkilöä.

"Ole uskottava."

Wednesday, 15 December 2021

Harri Pitkänen valittiin Open World Heroksi kehittämänsä Voikon ansiosta

 • COSS.fi
 • 12:20, Wednesday, 15 December 2021

Open World Hero

Harri Pitkänen valittiin COSS ry:n toimesta vuoden 2021 Open World Hero -tunnustuksen saajaksi. Pitkänen on kehittänyt avoimen lähdekoodin Voikko-kielityökalun suomen kielen koneelliseen käsittelyyn, kuten oikolukuun, tavutukseen ja analysointiin. Lisäksi hän on tehnyt vapaaehtoistyönä avoimen lähdekoodin toimisto-ohjelmiston LibreOfficen suomennosta.

“Voikko on paras ja ainoa avoimen lähdekoodin suomen kielen oikolukutyökalu, ja siksi keskeinen avoimen lähdekoodin työpöytäkäytölle Suomessa”, perusteltiin Open World Hero -voittajan, Harri Pitkäsen, valintaa.

Voikon kehitys herätti kiinnostusta

Voikon kehitys sai alkunsa vuonna 2005, kun avoimen lähdekoodin toimisto-ohjelmistosta,  Open Officesta, oltiin julkaisemassa uusi päivitys. Koska suljettu Soikko-oikolukulisäosa ei enää toiminut uudessa päivityksessä, lähti Pitkänen kokeilemaan, olisiko lisäosa mahdollista kirjoittaa uusiksi. “Onnistuinkin tässä niin, että sain tehtyä Soikkoa hyödyntävän lisäosan uudelle OpenOfficelle”, Pitkänen kertoo.

“Tuo oli samalla ensimmäinen julkinen kontribuutioni vapaiden ohjelmistojen kehitykseen. Melko vaivaton onnistuminen innosti minua kokeilemaan, voisiko Soikonkin korvata niin, että oikoluku onnistuisi kokonaan ilman suljettuja komponentteja. Tämä oli tärkeää siksikin, että Soikon kehitys oli tuossa vaiheessa jo ollut pysähdyksissä jonkin aikaa”, Pitkänen jatkoi.

Kehitystyön edetessä ympärille alkoi kerääntymään muita asiasta kiinnostuneita. Heidän merkittävän tuen ansiosta vain noin vuoden kehitystyöllä päästiin tilanteeseen, jossa täysin vapaa Voikko-ohjelmisto pystyi korvaamaan Soikon. “Tämän jälkeen aktiivinen kehitys jatkui kymmenisen vuotta, ja vuodesta 2016 lähtien olemme olleet käytännössä ylläpitovaiheessa, jossa sanastoa ja ohjelmistoa on päivitetty kielen ja teknisen ympäristön muuttuessa, mutta suurempia uusia ominaisuuksia ei enää ole lisätty.” Pitkänen itse vastaa Voikon ylläpidosta.

Nykyään suurin osa kehittäjälle näkyvästä Voikkoon liittyvästä tekemisestä tulee IT-alan yrityksistä, joissa Voikkoa käytetään tekoälysovelluksissa yhtenä komponenttina.

 

Lue lisää:
Voikko
Harri Pitkänen


Open World Hero on COSS ry:n vuosittain jakama tunnustus, jonka tavoitteena on edistää tietojärjestelmien avoimuutta. Vuosittain jaettava palkinto myönnetään merkittävää työtä tämän tavoitteen eteen Suomessa tehneelle henkilölle tai organisaatiolle.

Perinne sai alkunsa vuonna 2013, kun COSS ry palkitsi Open World Hero -nimityksellä Unelmakoulu-projektin. Tämän jälkeen voittajina ovat olleet Michael ”Monty” Widenius (2014), Helsingin kaupunki (2015), Timo Sirainen, Dovecot Oy (2016), professori Tommi Mikkonen (2017),kansanedustaja Jyrki Kasvi (2018) sekä Maanmittauslaitos (2020).

Tuesday, 23 November 2021

Jyrki Kasvi 1964-2021

 • COSS.fi
 • 07:29, Tuesday, 23 November 2021

Yksi näkyvistä ja kuuluvista avoimuuden puolestapuhujista Jyrki Kasvi on kuollut.

COSSin ja Jyrkin yhteistyötä kesti COSSin perustamisesta tähän päivään asti. COSS perustettiin joulukuussa 2005, ja ensimmäisen kerran tiemme yhtyivät Jyrkin kanssa talvella 2006, kun puolustimme yhdessä dokumenttien standardoinnin eheyttä. Sen jälkeen löysimme jatkuvasti yhteisiä puolustettavia ja edistettäviä asioita, oli kyse sitten avoimesta lähdekoodista, avoimesta datasta, avoimista algoritmeista tai ylipäätään teknologian hyödyntämisestä kohti parempaa maailmaa.

Jyrki Kasvi

Jyrki oli pidetty esiintyjä ja myös säännöllinen Mindtrek-puhuja.

Open Word Hero 2018

Jyrki ja eduskuntavaalien paneeli 2019

Jyrki näki, miten avoimuus on hyväksi asiassa kuin asiassa - oli kyse sitten teknologiasta tai yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta. Jakamalla voi oppia ja Jyrki oli utelias oppija. Avoimuus näkyi myös hänen luonnollisessa ja mutkattomassa suhtautumisessaan omaan sairauteensa ja kuolemaansa. Tekemällä sairaudestaan ja sen draamasta julkisen Jyrki sai aikaan kansanliikkeen, joka jatkaa työtään säätiönä myös Jyrkin kuoleman jälkeen ja auttaa muita syöpäsairaita.

 

COSSin hallituksen puolesta,

Jyrki Koskinen
COSS-aktivisti
Hallituksen jäsen vuosina 2006-2018
(puheenjohtaja vuosina 2010-2012)

 

P.S. Nekrologi olisi pitänyt kirjoittaa tietysti Jyrkin toisella kotimaisella, Star Trekistä tutulla klingon-kielellä -:)

 

 

Tuesday, 16 November 2021

Mikko Lampi COSSin hallituksen puheenjohtajaksi

 • COSS.fi
 • 07:45, Tuesday, 16 November 2021

Avoin lähdekoodi on yhteiskunnalle ja liiketoiminnalle tärkeämpää kuin koskaan. Käytännössä kaikki ohjelmistoja kehittävät ja niitä käyttävät yritykset hyödyntävät avointa lähdekoodia tavalla tai toisella. Mielenkiintoista on myös, että yhä useampi organisaatio osallistuu aktiivisesti kehittämään ja julkaisemaan avointa lähdekoodia. Se nähdään hyödyllisenä, mutta myös ideologisesti oikeana. Sama koskee julkista sektoria. Hankinnoissa painotus on yhä enemmän kohti avointa lähdekoodia ja muutenkin avoimuutta, vaikkapa datan ja ekosysteemien osalta. Samaan aikaan mm. algoritmien avoimuus puhuttaa.

Toisaalta avoin lähdekoodi liittyy myös EU-tasolla käytävään keskusteluun digitaalisesta suvereniteetista ja Euroopan asemasta digitaalisessa teollisuudessa ja datataloudessa. Kyse ei ole digitaalisesta merkantilismista vaan siitä, että Euroopalla pitäisi olla omaa digitaalista vaikutusvaltaa ja pääomaa, joka toimii eurooppalaisten arvojen pohjalta. Tässä meillä on vielä tekemistä, mutta suunta on olemassa.

COSS toimii rajapintana eurooppalaiseen kontekstiin ja on mukana vaikuttamassa, millainen tulevaisuus meillä on. Toisaalta COSSilla on jalat tukevasti kotimaassa ja kansallisessa yhteisössä.

Hallituksen puheenjohtajaksi valittu Mikko Lampi uskoo, että COSSilla on keskeinen rooli avoimen lähdekoodin ja laajemmin avoimuuden tematiikan vaikuttajana, edelläkävijänä ja yhteen kokoavana voimana, joka rakentaa suomalaista avoimen lähdekoodin ekosysteemiä.

Tavoitteemme on, että Suomi olisi maailman paras paikka tehdä avoimeen lähdekoodiin perustuvaa bisnestä. Unelmia pitää olla ja niistä voidaan johtaa konkreettisia ja mitattavia askelia, joilla sinne päästään.

Lampi työskentelee itsekin avoimen lähdekoodin parissa suomalaisen ohjelmistoalan yrityksen, Metatavun kehitysjohtajana. Metatavu on nuori softatalo, joka uskoo, että softabisneksen pitää olla reilua. Siinä avoimella lähdekoodilla on aivan keskeinen positio. Aiemmin Lampi työskenteli korkeakoulukentällä digitaalisen talouden tutkimuspäällikkönä. Lähdekoodin lisäksi avoin innovaatio, rajapinnat ja data sekä niihin perustuva bisnes ovat Lammen kiinnostuksen kohteita. Hän on aktiivinen vaikuttaja myös Open Knowledge Finland kautta ja valmistelee parhaillaan aihepiiriin liittyvää väitöskirjatutkimusta.

COSSin hallituksen puheenjohtaja Mikko Lampi

COSSin tulevaisuus näyttää Lammen silmissä valoisalta. Avoimuus on ilmiönä pinnalla ja merkittävä niin elinkeinoelämän kuin yhteiskunnankin kannalta. Yhdistyksen uusi strategia auttaa tuottamaan sen jäsenille uudenlaista lisäarvoa, kasvattamaan sen vaikuttavuutta ja mahdollistamaan reilua ja avointa softabisnestä. Se vaatii kuitenkin uudistumista ja yhteisön aktivoimista sekä hyviä istumalihaksia hallituksen jäseniltä. Hyvä hallitustyö on tulevaisuuden jäsentämistä ja ohjaamista suuntaan, joka johtaa haluamaamme tulevaisuuteen. Tekemistä riittää, mutta on palkitsevaa nähdä tuloksia, Lampi toteaa.

 

Wednesday, 10 November 2021

Avoimen lähdekoodin nykytilanne – COSS jäsentilaisuus 15.12.2021

 • COSS.fi
 • 07:22, Wednesday, 10 November 2021

Jäsentilaisuus: Avoimen lähdekoodin nykytilanne

Tervetuloa COSS ry:n järjestämään jäsentilaisuuteen, jossa tarkoituksena on keskustella avoimen lähdekoodin ja avointen teknologioiden nykytilanteesta niin Suomessa kuin maailmalla. Miten avoimeen lähdekoodiin suhtaudutaan julkishallinnossa? Entä mitä mahdollisuuksia avoimella lähdekoodilla nähdään Euroopassa, jossa digitaalinen suvereniteetti on noussut keskusteluihin?

Lisäksi tilaisuudessa pääset verkostoitumaan muiden COSSin jäsenten kanssa sekä kertomaan toiveistasi COSSin toimintaan liittyen. Tulemme myös julkistamaan tilaisuudessa vuoden 2021 Open World Hero -tunnustuksen saajan – ole siis kuulolla!

Tilaisuus järjestetään etäyhteyden välityksellä ja vaatii ennakkoon ilmoittautumisen.

Aika: 15.12.2021 klo 13 - 14
Paikka: Etäyhteys, linkki toimitetaan ilmoittautuneille ennen tapahtumaa

Wednesday, 03 November 2021

Avoimen lähdekoodin kirjastojärjestelmä FOLIO

 • COSS.fi
 • 11:44, Wednesday, 03 November 2021

Avoimen lähdekoodin ohjelmisto (OSS) on tietokoneohjelmisto, joka on julkaistu lisenssillä, jossa tekijänoikeuksien haltija myöntää käyttäjille oikeuden käyttää, tutkia, muuttaa ja jakaa ohjelmistoa sekä sen lähdekoodia kenelle tahansa ja lähes mihin tahansa tarkoitukseen*. Avoimen lähdekoodin ohjelmistoja voidaan kehittää avoimella yhteistyöllä eri osapuolien kesken joko rajatusti, tai siten että kuka tahansa osaava käyttäjä voi osallistua verkossa tapahtuvaan kehitystyöhön. Avoin kehittäminen mahdollistaa nopean koodin tuottamisen ja ongelmanratkaisun, koska kehittäjien määrä voi periaatteessa olla rajoittamaton. Mahdollisuus olla mukana kehitystyössä lisää yhteisön luottamusta ohjelmistoon ja madaltaa käyttöönoton kynnystä.

Alussa avoimen lähdekoodin liike miellettiin lähinnä altruististen hakkereiden vapaa-ajan toimintana yhteisen hyvän edistämiseksi, sittemmin myös kaupalliset organisaatiot ovat löytäneet avoimen kehittämisen edut ja innovaatiopotentiaalin. Kesällä 2016 EBSCO liittyi Googlen ja Microsoftin kaltaisten suuryritysten joukkoon GitHubin koodipääoman kasvattajana lähtemällä mukaan OLE (Open Library Environment) ja Index Datan kanssa avoimen lähdekoodin kirjastojärjestelmän kehityshankkeeseen.

FOLIO on avoimen lähdekoodin projekti, joka pyrkii uudistamaan kirjasto-ohjelmistoja kirjastojen, kehittäjien ja palveluntarjoajien yhteistyön kautta. Kehityshanke on mahdollistanut siirtymän ulos perinteisen kirjastonhallintajärjestelmien laatikosta uuteen paradigmaan, jossa sovellukset rakennetaan modulaarisesti avoimelle alustalle. Avoin kehitystapa mahdollistaa laajemman kirjon palveluita, palveluntuottajia ja ratkaisuja, mikä tarkoittaa kirjastoille enemmän valinnanvaraa ja mahdollisuuksia innovoida.

FOLIO graphic 1

FOLIO luottaa yhteisöönsä alustan rakentamisessa ja projektin kasvattamisessa. Yhteisö koostuu monimuotoisesta ryhmästä kirjastonhoitajia, kehittäjiä sekä palveluntarjoajia. Yhteisö toimii yhdessä tuoteomistajina (PO), kehittäjinä ja omien aihealueidensa asiantuntijoina.

FOLIO on toiminnallisesti hierarkkinen organisaatio. Alatasolla ovat Special Interest Groupit (SIG), jotka koostuvat aihealueen asiantuntijoista. He antavat palautetta kehitystyön kaikissa vaiheissa määrittämällä sovellusten toiminnallisia vaatimuksia, kehittämällä malleja ja arvioimalla käyttöliittymää. SIG:a on mm. saavutettavuus, konsortiot, kehittäjät, kansainvälistyminen, metatietojen hallinta, raportointi, arkistot, resurssien käyttö, resurssien hallinta, turvallisuus ja käyttäjien hallinta.

Uudet SIG:t muodostuvat, kun FOLIO-yhteisö havaitsee asiantuntemuksen tarpeen alueella, joka ei ole olemassa olevien SIG:n hallinnan alaisuudessa. Esimerkiksi konsortio- ja kansainvälistymisen SIG:t luotiin käsittelemään ongelmia, jotka eivät kuulu minkään muun toimialueen soveltamisalaan. Viime kädessä päätös uuden SIG:n perustamisesta edellyttää hyväksyntää kaikilta FOLIO-hierarkian tasoilta, ja sen hyväksyy tuoteneuvosto (Product Council), joka on SIGien SIG.

Tuoteomistaja on määritetty jokaiselle järjestelmän sovellukselle tai toiminnallisuudelle, joka on suunniteltu kehitettäväksi. tuoteomistajat toimivat SIG:n, käyttökokemussuunnittelijoiden (UX) ja kehittäjien välillä varmistaakseen, että kunkin sovelluksen tai ominaisuuden edistyminen pysyy aikataulussa. Kesäkuussa 2018 perustetun teknisen neuvoston tarkoituksena on ohjata alustan pitkän aikavälin visiota, varmistaa jatkuvuus, priorisoida kehittäjien ajankäyttöä sekä ratkaista teknisiä ongelmia. Tuoteneuvosto asettaa FOLIO-kehityksen yleiset painopisteet ja varmistaa hankkeen merkityksellisyyden sekä johdonmukaisuuden nimeämällä tuoteomistajia, luomalla uusia SIG:a ja auttamalla edistämään SIG:n välistä viestintää. Ylimmällä tasolla vaikuttaa kattava edustus sidosryhmistä, joka huolehtii hankkeiden valvonnasta ja koostuu FOLIO-kumppanien edustajista, mukaan lukien Open Library Environment (OLE) -kirjastot, Index Data ja EBSCO.

Tällä hetkellä FOLIO -kirjastojärjestelmä on käytössä globaalisti useissa nimekkäissä kirjastoissa yhteistyöverkoston kasvaessa voimakkaasti. Lokakuussa 2021 FOLIO Open Source Community julkaisi uusimman nimetyn päivityksen nimeltään Juniper Release. Hankkeeseen voi lähteä mukaan monella eri tavalla, katso ohjeet täältä https://www.folio.org/community/

Inventory - Storage - SRS

*Riippuen avoimen lähdekoodin lisenssimallista

 

Teksti:

Elena Svahn
Regional Sales Manager – EBSCO Information Services
esvahn@ebsco.com

Wednesday, 27 October 2021

Tinkimätöntä ohjelmistokehitystä avoimella asenteella

 • COSS.fi
 • 06:33, Wednesday, 27 October 2021

Druid_developers

Druid on kehittäjävetoinen, teknisestä osaamisestaan tunnettu ohjelmistotalo, joka on erikoistunut suuriin järjestelmätoteutuksiin avoimen lähdekoodin teknologioilla. Konsultoimme, toteutamme ja jatkokehitämme. Valtaosa kehittäjistämme on kasvanut ja tehnyt koko työuransa avoimen lähdekoodin parissa.

Asiakkaidemme ei kuitenkaan tarvitse ymmärtää koodikieltä – me tulkkaamme. “Druidien kanssa töitä tehdessä hartiat laskeutuu”, lausahtikin eräs asiakkaamme kerran.

Vaalimme pitkiä ja syviä asiakassuhteita, joita kannattelevat luottamus ja molemminpuolinen halu kehittää digiratkaisuja pitkäjänteisesti. Kun avoimen lähdekoodin ohjelmistoista on kyse, asiakas voi vaihtaa toimittajaa milloin tahansa, jos toimintamme ei miellytä. Asiakaspalvelu ja aktiivinen vuoropuhelu onkin meille yhtä tärkeää kuin tekninen laatu. Meillä avointa on niin lähdekoodi kuin asennekin.

Laatua ilman teknologiakikkailua

Rakennamme aikaa kestäviä, suorituskykyisiä ja toimintavarmoja verkkopalveluja ja web-sovelluksia. Toteutamme esimerkiksi itsepalvelukanavia, verkkokauppoja sekä suuria verkkopalveluja ja sisällönhallinnan ratkaisuja – aina asiakkaidemme liiketoiminnallisten tavoitteiden mukaan räätälöityinä.

Juuremme ovat Drupal-kehityksessä ja olemme Suomen johtavia Drupal-asiantuntijoita. Käytämme luonnollisesti myös PHP:tä ja Symfonya sekä yhä kasvavissa määrin erilaisia JavaScript-kirjastoja. Valitsemme tekniikat asiakkaan tarpeiden mukaan ilman turhaa kikkailua.

Drupal-yhteisön aktiivinen toimija

Drupal on yksi maailman suosituimmista sisällönhallintajärjestelmistä ja maailman suurimpia avoimen lähdekoodin projekteja. Yli miljoonan ihmisen kansainvälinen Drupal-yhteisö takaa järjestelmän jatkuvan kehittymisen sekä erinomaisen tietoturvan ja toimintavarmuuden.

Monipuolisuutensa ja joustavuutensa ansiosta Drupal soveltuu erityisen hyvin laajojen ja vaativien verkkopalvelujen alustaksi.

Olemme tukeneet Drupal-projektia monin tavoin aina vuodesta 2012 lähtien, jolloin Druid perustettiin. Tämä on mielestämme velvollisuus, mutta mieluinen sellainen. Kontribuoimme koodia, puhumme tapahtumissa ja sponsoroimme Drupal-yhteisön toimintaa.

Yhteisön slogan Come for the software, stay for the community kertoo kaiken olennaisen Drupal-yhteisön (veto)voimasta. Kyse ei ole ainoastaan Drupalin kehityksestä vaan myös ihmisten kehityksestä; yhteisössä toimimisesta ja yhteisen hyvän edistämisestä. Yhteisö on Drupalin menestyksen ja elinvoiman salaisuus.

Teksti ja kuvat: Druid Oy

Thursday, 14 October 2021

Avoin lähdekoodi avainasemassa Euroopan digitaalisessa muutoksessa

 • COSS.fi
 • 11:47, Thursday, 14 October 2021

Euroopan komissio julkaisi syyskuussa tutkimuksen avoimen lähdekoodin vaikutuksista. Tutkimuksessa ilmeni, että avoimen lähdekoodin ohjelmistot ja laitteistot ovat avainasemassa digitaalisessa muutoksessa ja vaikuttavat myös merkittävästi EU:n bruttokansantuotteeseen. Raportissa todettiin, että mikäli avoimen lähdekoodin kontribuutiot nousisivat EU:ssa 10%, tämä näkyisi alueen bruttokansantuotteessa vuosittaisena 100 miljardin korotuksena.

Kyseinen tutkimus on merkittävä julkaisu ja suunnannäyttäjä Euroopan komission toimesta. Avoimen maailman kannalta tutkimuksessa esille tuotujen havaintojen uskotaan vievän toimialaan vauhdilla eteenpäin. Lisäksi tutkimuksen myötä suositeltiin perustettavaksi OSPO ( Open Source Program Office) vauhdittamaan kehitystä. Myös lisärahoituksen tarve nostettiin esille asian edistämiseksi.

“On hienoa nähdä, että avoin lähdekoodi on nousemassa Euroopassa strategiseen asemaan yhtenä keinona siirtyä kohti digitaalista suvereniteettia” kommentoi COSS ry:n toiminnanjohtaja Timo Väliharju asiaa. “Tässä käy hyvin ilmi, miten merkittävä osa avoin lähdekoodi on Euroopan taloutta.”

Tutkimuksen laatimisesta vastasivat Fraunhoferin ISI ja OpenForum Europe ja mukana työskentelyssä toimi maailmanlaajuisesti yli 100 tutkijaa ja päätöksentekijää sekä useita organisaatioita, yrityksiä ja yksilöitä. Tarkoituksena on tarjota tietoa tutkijoille ja päätöksentekijöille, jotta digitaalisen tulevaisuuden innovatiivisuutta, kestävyyttä ja avoimuutta voidaan parantaa.

Wednesday, 29 September 2021

Mindtrek goes Openmindissa kuultiin mielenkiintoisia puheenvuoroja ja keskustelua avoimeen lähdekoodiin liittyen

 • COSS.fi
 • 09:48, Wednesday, 29 September 2021

Mindtrek 2021

Mindtrek Goes Openmind järjestettiin 8.9.2021 online-tapahtumana, jossa kuultiin mielenkiintoisia esimerkkejä avoimen lähdekoodin hyödyntämisestä julkishallinnossa. Lisäksi aiheena olivat avoimen lähdekoodin liiketoimintamahdollisuudet sekä markkinan tilanne Euroopassa. Esitysten jälkeen osallistujilla oli mahdollisuus esittää kysymyksiä, mikä käynnisti keskustelua aiheiden tiimoilta.

Ensimmäisenä puhujana kuultiin Meri Vainiota (Espoon kaupunki) eVaka-projektista, jossa  tarkoituksena on sujuvoittaa muun muassa lasta koskevaa tiedonvaihtoa kodin ja varhaiskasvatuksen välillä. eVaka-järjestelmä on suunniteltu soveltuvaksi kaikille kunnille koosta riippumatta sen avoimuuden ansiosta - avoin lähdekoodi on saatavilla GitHubissa LGPL-2.1 -lisenssillä. Tavoitteena on kehittää avoin ohjelmistotuote aktiivisella käyttäjä- ja kehittäjäverkostolla. Seuraavassa vaiheessa eVakaa tullaan laajentamaan Espoon ja Tampereen lisäksi Turkuun ja Ouluun. Myös COSS on ollut mukana kehittämisvaiheessa konsultoimassa lisenssien valintaa. Lue lisää

Seuraavana puhujana kuultiin DigiFinlandin johtajaa, Mikko Malmgrenia. DigiFinland on vuonna 2020 perustettu taho, jonka tavoitteena on kehittää ja tukea kansallisia digitaalisia ratkaisuja. Puheenvuorossaan Malmgren nosti esiin avoimen yhteistyön ja kulttuurin tärkeyden.

Avoimen lähdekoodin liiketoimintamahdollisuuksista ja tilanteesta Euroopassa olivat kertomassa Gerardo Lisboa (ESOP – Associação de Empresas de Software Open Source Portuguesas), Astor Nummelin Carlberg (Policy Director, OpenForum Europe), Stéfane Fermigier (National Council for Free & Open Source Software (CNLL) France) sekä Peter Ganten (OSB Alliance | CEO, Univention GmbH).

Gerardo Lisboa totesi, että Portugalissa ESOP:in tutkimuksen mukaan avoimen lähdekoodin yleisnäkymä on positiivinen ja avoimen lähdekoodin ratkaisuille on kysyntää, mutta palkkaus on edelleen haastavaa. Astor Nummelin Carlberg puolestaan kertoi muun muassa Euroopan komission raportista “The economic impact of Open Source Software & Hardware on the European economy”, jonka laatimiseen myös OpenForum Europe osallistui.

Stéfane Fermigier puheenvuoro käsitteli avoimen lähdekoodin asemaa Ranskassa, sekä esimerkiksi avoimen lähdekoodin vaikutusta digitaalisessa suvereniteetissa. Myös viimeinen puhuja, Peter Ganten, nosti esiin digitaalista suvereniteettia avoimen lähdekoodin näkökulmasta.

Seuraavan kerran Mindtrek tarjoaa ohjelmaa tammikuussa 2022 - olkaa siis kuulolla! Tiedotusta voit seurata Mindtrekin Twitterissä ja LinkedIn:ssä sekä osoitteessa mindtrek.org. Alta katsottavissa tilaisuudesta tallenne:

Mindtrek goes Openmind | SEPTEMBER 8th, 2021

Tuesday, 21 September 2021

Kuntaliitto ja COSS laativat yhteistyössä avoimen lähdekoodin hankintaoppaan kuntien käyttöön

 • COSS.fi
 • 11:36, Tuesday, 21 September 2021

Tietojärjestelmiin liittyviin hankintatilanteisiin liittyy monia näkökohtia, joita kunnissa joudutaan huomioimaan. On tunnistettu, että erityisesti avoimeen lähdekoodiin ja sen hankkimiseen sekä kilpailuttamiseen liittyy monia kysymyksiä, jotka tulevat toistuvasti kunnissa vastaan kuten, millaisia vaikutuksia valittavan ohjelmiston lähdekoodilla on kehittämisessä, ratkaisun ylläpidossa, yhteistyökumppanin valinnassa tai kunnan oman osaamisen edellytyksissä. Hankintalaki on kaikille sama, riippumatta millaista tietojärjestelmää hankitaan, mutta järjestelmien hankintavaiheessa avoimen lähdekoodin osalta tulisi osata ottaa huomioon näkökohtia, jotka eivät välttämättä aina tule mieleen, jos on aiemmin ollut hankkimassa ns. suljettua tietojärjestelmäratkaisuja.

 

Tulossa: Avoimen lähdekoodin hankintaopas kunnille

Vastatakseen edellä mainittuun tarpeeseen, Kuntaliiton tilauksesta Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus – COSS ry tuottaa syksyn 2021 aikana avoimen lähdekoodin hankintaoppaan, jolla pyritään vahvistamaan kuntien työtä tietojärjestelmien hankintoihin liittyen. Oppaan toteutusprojekti on osa vuosina 2020-2022 toteutettavaa Kuntaliiton Yhteiset digiratkaisut ja tuki -projektia.

Oppaan tavoitteena on vastata avoimen lähdekoodin hankintaan liittyviin yleisimpiin kysymyksiin sekä kuvata selkeästi avoimen ja suljetun tuotteen eroavaisuuksia sekä erityisesti mitä kuntien tulee huomioida avoimen lähdekoodin hankinnan sisällön määrittelyssä ja kilpailutuksessa. Oppaassa tullaan ottamaan kantaa myös siihen, missä tilanteissa kuntien tulisi harkita valmiin yhteisötuotteen hankintaa (esim. Drupal) ja missä tilanteissa olisi järkevintä keskittyä itse avoimen lähdekoodin kehittämiseen ja yhteisön perustamiseen.

Oppaan jälkimmäinen osuus tulee käsittelemään myös juridisia kysymyksiä ja se tullaan kokoamaan muutaman relevantin oikeustapauksen kautta. Tämän osuuden erityisenä kohderyhmänä ovat hankinta-asiantuntijat ja lakimiehet. Oppaan lakiosuuden toteuttaa it-oikeuteen erikoistunut Asianajotoimisto HH Partners.

Alustavan aikataulun mukaan avoimen lähdekoodin hankintaopas tullaan julkaisemaan loppuvuodesta 2021.

 

Opas toteutetaan yhteistyössä kuntien sekä yritysten kanssa – mukaan työpajoihin ja kommentoimaan pääsee vielä!

Opasta tullaan työstämään läheisessä yhteistyössä kuntien kanssa, jotta siitä muodostuu parhaiten kuntien tarpeita palveleva selkeä kokonaisuus hankintatilanteiden tueksi. Työn tukena on kiinnostuneista kunnista muodostettu projektiryhmä, minkä lisäksi oppaan sisältöä työstetään syksyn mittaan kolmessa eri työpajassa.

Mukaan opastyöhön ehtii vielä ja kaikki kiinnostuneet kuntien edustajat voivat ilmoittautua mukaan työpajoihin ja halutessaan myös projektiryhmään sähköpostitse Kuntaliiton yhteyshenkilölle Elisa Kettuselle (elisa.kettunen@kuntaliitto.fi). Laitathan viestin otsikoksi ”Avoimen lähdekoodin opas”.

Haluamme osallistaa hankintaoppaan valmistelutyöhön myös yrityspuolen edustajia tuomaan omaa näkökulmaansa avointen ratkaisujen toimittajina. Rohkaisemmekin kaikkia COSSin yritysjäseniä tulemaan mukaan kommentoimaan valmisteilla olevaa opasta. Mikäli yrityksenne asiakaskuntaan kuuluu erityisesti juuri kuntia, opastyöhön osallistuminen tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden vaikuttaa avoimen lähdekoodin hankintoihin kuntasektorilla. Kiinnostuneet yritykset voivat olla yhteydessä suoraan COSS ry:n toiminnanjohtajaan Timo Väliharjuun (timo.valiharju@coss.fi).

 

Lisätietoja:

Elisa Kettunen
Kuntien digitalisoinnin kehittämispäällikkö, ratkaisupäällikkö
Strategiayksikkö, Kuntien digikehitystoimisto, Kuntaliitto
Elisa.Kettunen@kuntaliitto.fi

 

Timo Väliharju
Toiminnanjohtaja, COSS ry
timo.valiharju@coss.fi

Wednesday, 08 September 2021

Avoin liiketoiminta

 • COSS.fi
 • 11:47, Wednesday, 08 September 2021

Yrityspäättäjät ovat varsin haastavassa tilanteessa. Oma liiketoiminta ja siihen liittyvät erityispiirteet tunnetaan läpikotaisin, mutta nostettaessa esille digitaalisuus ja sen tarjoamat mahdollisuudet, meneekin sormi suuhun. Lähes kaikilla.

On digi sitä ja digi tätä ja kaikkea siltä väliltä. Yksi vannoo SOME mainonnan nimeen, toinen vouhottaa uusista nettisivuista ja kolmas haluaa tarjota integraatioita. Ketä pitäisi uskoa ja miten lähteä liikkeelle?

Oddy Tech haluaa auttaa yrityksiä nousemaan digitaalisia portaita hallitusti

Uskomme avoimuuteen niin digitaalisissa ratkaisuissa kuin liiketoiminnassa yleensäkin.

Haluamme ymmärtää millä tasolla yrityksesi on oman digitaalisuutensa kanssa. Onko käytössä sähköpostit ja kevyet verkkosivut vai ohjataanko liiketoimintaa jo pitkälti digitaalisten järjestelmien kautta.

Kun lähtötilanne on selvillä, lähdemme nousemaan kanssasi pitkin digitaalisia portaita. Yhdessä. Olemme apuna niin pitkään, kun osaamisemme tuottaa teidän liiketoimintaan lisäarvoa.

Kaikki toteuttamamme ratkaisut perustuvat avoimuuteen. Mikäli tarvitsette uudet verkkosivut tai verkkokaupan, toteutamme ne avoimella lähdekoodilla. Jos tarvitsette digitaalista mainontaa, rakennamme toteutukset siten, että teidän yritys omistaa kaikki tilit, ratkaisut ja oikeudet.

Mikäli tulevaisuudessa haluatte vaihtaa digitaalista kumppania, luovutamme kaiken teille jo tehdyn koodin, tilit tai muut ratkaisut. Toteutukset ovat teidän omaisuutta, eivät meidän.

Miksi avoimuus?

Pitkä ja laaja kokemus digitaaliselta toimialalta on näyttänyt mikä toimii ja mikä ei. Aivan liian usein kuulee asiakkailta, että heillä on digitaalinen kumppani, jonka kanssa yhteistyö ei toimi. Vaihtamista on koitettu selvittää, mutta sopimukset estävät vaihdon tai kaikki tehty työ onkin toimittajan omaisuutta.

Oma yrityksemme on täysin sopimusriippumaton. Tämä tarkoittaa, ettei meidän tarvitse tarjota mitään väkisin, vaan voimme valita juuri ne ratkaisut, jotka vievät asiakasta eteenpäin yhden digiportaan kerrallaan.

Meidän filosofiamme on, että asiakasta sitoo meihin tyytyväisyys saatuun hyötyyn, ei sopimukset.

Mitä tarjottavat palvelut ovat käytännössä?

 1. Kaikki lähtee perustasta. Nettisivut ovat yrityksen digitaalinen koti. Varmistamme muutamilla testeillä, että nettisivuilta löytyy verkkoanalytiikka ja että ne toimivat teknisesti riittävällä tasolla. Mikäli sivuilta löytyy kriittisiä virheitä, kerromme mitä ne ovat ja paljonko niiden korjaaminen maksaisi. Voimme myös korjata havaitut virheet.
 2. Yrityksen nettisivuilla vierailee jatkuvasti potentiaalisia asiakkaita. Perustan ollessa kunnossa autamme yrityksiä palvelemaan potentiaalisia asiakkaita paremmin digitaalisilla työkaluilla. Toimivia ratkaisuja ovat sähköinen ajanvaraus, erilaiset lomakkeet, laskurit, chat-palvelut sekä helppo yhteydenotto.
 3. Seuraavaksi voidaan miettiä mainonnan aloittamista. Millaisia ihmisiä sivuille heluttaisiin lisää? Mitä asiakkaiden halutaan sivuilla tekevän? Mitkä olisivat kustannustehokkaimat tavata hankkia lisää asiakkaita? Paljonko mainontaan kannattaisi panostaa?
 4. Lähestyttäessä digiportaikon yläpäätä, alkaa tarve uudistumiselle usein herätä. Pitäisikö nettisivut uudistaa? Voisiko meillä olla verkkokauppa? Miten nykyisiä järjestelmiä saisi paremmin toimimaan yhdessä?

Tyypillisesti olemme kulkeneet asiakkaan kanssa jo useammankin portaan yhdessä ja luottamus on syntynyt. Käymme asiakkaan kanssa keskustelua, mitä kannattaisi ottaa huomioon uudistettaessa tekemistä. Miksi valita nettisivujen ja verkkokaupan toteutukseen avoimen lähdekoodin ratkaisu? Mitä vaihtoehtoja on toteuttaa useamman järjestelmän integraatio toisiinsa avoimen koodin ratkaisuilla? Miten yrityksen digitaalinen pelikenttä kannattaa rakentaa, jotta se olisi mahdollisimman helposti muokattavissa yrityksen muuttuviin tarpeisiin jatkossakin.

Valitkaa itsellenne avoin ja laaja-alainen kumppani, jonka kanssa yhteistyö perustuu saatuun hyötyyn eikä monimutkaisiin sopimuksiin.

 

Teksti:
Jukka Leino
Oddy Tech, CEO
jukka.leino@oddy.fi
040 516 7612

Thursday, 02 September 2021

Asianajotoimisto HH Partners Oy auttaa avoimen teknologian ja juridiikan risteyksessä

 • COSS.fi
 • 10:13, Thursday, 02 September 2021

HH Patrners Oy

Avoin lähdekoodi on nykyisin osa organisaatioiden IT-strategiaa ja sen merkitys kasvaa edelleen. Kehittäjillä on käytännössä kaikissa projekteissa lukuisia avoimen lähdekoodin ohjelmistoja käytössä. Yksilöiden idealistiseksi mielletystä liikkeestä on tultu pitkälle. Organisaatiot haluavat myös kehittää liiketoimintansa perustana olevia ohjelmistoja eteenpäin. Koodin kontribuointi avoimen koodin projekteihin muodostuu tärkeäksi, jo ihan itsekkäistä syistä: tarvittavien muutoksien ylläpito hoituu kevyemmin ja päästään myös vaikuttamaan omalle organisaatioille tärkeisiin ohjelmistoihin. Osaamisen kasvaessa organisaatiot pystyvät itse tekemään liiketoimintaa luovia tai muokkaavia aloitteita hyödyntäen avointa koodia. Avoimen lähdekoodin laajentuessa organisaatiot kaipaavat ohjeita ja parhaita käytäntöjä siitä, miten voivat osallistua asianmukaisesti avoimen lähdekoodin yhteisöihin ja tehdä sen parhaalla ja vastuullisella tavalla.

Avoimen lähdekoodin aloitteet ja projektit tarjoavat organisaatioille mahdollisuuden vauhdittaa innovaatioita yhteistyössä satojen yhteisöjen kanssa. Yhteisöissä organisaatioiden kehittäjät työskentelevät toisten yritysten ja itsenäisten kehittäjien kanssa: näistä muodostuvat avoimet yhteisöt. Avoimen lähdekoodin yhteisön kanssa työskentelemisen etuihin liittyy kuitenkin vastuita. Yritysten on varmistettava, että avoimen lähdekoodin lisensseihin liittyviä velvoitteita noudatetaan ja että ne ymmärtävät yhteisöjen säännöt.  Avoimen lähdekoodin compliance on prosessi, jossa avoimen lähdekoodin ohjelmistojen käyttäjät selvittävät tekijänoikeudet ja täyttävät avoimen lähdekoodin ohjelmistokomponenttien lisenssivelvoitteet. Hyvin suunniteltu avoimen lähdekoodin compliance -toimintatapa auttaa hallitsemaan riskit ja suojaamaan oman immateriaalisen omaisuuden sekä tukee organisaation oppimista ja avoimen kehittämisen täysimääräistä hyödyntämistä.

Asianajotoimisto HH Partners Oy:llä on todennäköisesti Suomen laajin avoimen teknologian juridisten kysymysten osaamisryhmä. Helpotamme asiakkaidemme arkea avoimen lähdekoodin tehokkaassa käytössä sekä autamme asiakkaita toteuttamaan parhaiden käytäntöjen mukaisia avoimen lähdekoodien velvollisuuksien hallinnan (compliance) toimintatapoja.

Uskomme, että Asianajotoimisto HH Partners on Suomen tunnetuin ja paras osaaja avoimen lähdekoodin ja avoimien teknologioiden juridisissa kysymyksissä.

Autamme avoimen teknologian ja juridiikan risteyksessä

 • Avoimen koodin policy, ns. open source policy
  • Autamme tukemaan organisaatiotasi avoimen koodin käytössä ja riskien hallinnassa.
  • Autamme kohottamaan organisaatiosi osaamista ja toimintatapoja, mikä auttaa myös osaavien kehittäjien rekrytoinnissa.
  • Koodin kontribuointi on yhä enemmän arkipäivää. Kehittäjäsi odottavat sitä ja asiakkaasi hyötyvät siitä. Neuvomme, miksi koodin kontribuoiminen - eli lisensoiminen avoimesti avoimen koodin projekteille - todellakin kannattaa, jo pelkästään itsekkäistä syistä.
  • Autamme nykyisen koodin avaamisessa ja neuvomme avoimen kehittämisen parhaissa toimintatavoissa.
  • Osaamisen ja toimintamallien johdosta riskit laskevat ja positiiviset mahdollisuuden kasvavat.
  • Tuemme yksittäisissä compliance-tarkastuksissa, sekä haastavissa rajanvetokysymyksissä.
 • Automatisoidut compliance-tarkastukset
  • Valikoitujen avoimien työkalujen käyttöönotto suoraan organisaationne CI/CD-putkeen.
 • Yrityskaupat, joissa ohjelmistot merkittävässä osassa
  • Hoidamme koko yrityskaupan juridiikan. Lisäksi meillä on ohjelmistojen IPR:ien ja avoimen teknologian erityistuntemus.
  • Autamme ymmärtämään yrityskaupan kohteeseen liittyviä riskejä sekä kohteen osaamistasoa avoimen koodin hallintaan liittyen.
  • Voimme auttaa kohdetta saamaan toimintatapansa entistä parempaan kuntoon.
  • Voimme auttaa skannauksissa, tai tukea muiden skannausratkaisujen käytössä.
 • Avoimen projektin hallinta
  • Oikean lisenssin valinta ja muut tärkeät politiikat.
  • Miten rakennat avoimen koodin ohjelmistotuotteen projektin ja hallinnan parhaita käytäntöjä noudattaen.
 • Tuki strategian kehittämisessä
  • Miten hyödynnätte avointa liiketoimintanne kilpailuedun rakentamisessa?
  • Tuotamme strategiaa koskevat palvelut yleensä yhteistyössä strategiakonsultin kanssa.

 

Tuesday, 17 August 2021

Dicode – Ideasta ohjelmaksi, yhdessä asiakkaan kanssa

 • COSS.fi
 • 09:56, Tuesday, 17 August 2021

Dicode Oy on ohjelmistopalveluyritys, joka toteuttaa täysin asiakkaan tarpeisiin mukautettuja ratkaisuja. Jokaisella meidän ohjelmistoprojektilla on kaksi päämäärää: laadukas lopputuote ja tyytyväinen asiakas. Olemme toimittaneet ohjelmistoja lukuisille eri toimialoille terveydenhuollosta teollisuusautomaatioon sekä yksityiselle, julkiselle ja kolmannelle sektorille. Menestyksekkäästi läpivietyjä projekteja löytyy pienistä web-työkaluista lähtien aina kokonaisten tuoteperheiden rakentamiseen asti. Toteuttamamme sovellukset tehostavat asiakkaidemme liiketoimintaa ja tiedonkulkua myös globaalissa käytössä.

Tartumme avoimin mielin uusiin projekteihin ja onnistuessamme innostumme. Innostumisten myötä syntyy usein uusia ideoita, joita lähdemme luontaisesti jatkojalostamaan toimiksi tuotteiksi. Näitä haluamme jakaa myös muiden iloksi. Tuoreimpana kiinnostuksen herättäjänä ovat Tampereella järjestettävä 1.-8.9.2021 Suomen miesten isännöimän C-lohkon EM-lentopallopelit. EM-kisahuumassa laadimme sivuston, jossa kuka tahansa voi käydä arvaamassa otteluiden voittajan ja haastaa lisäksi kaverinsa, harrastus- tai työyhteisönsä mukaan. Syntyi Lentistietäjä. Lentistietäjä on käytössä myös 18.-25.8.2021 Romaniassa pelattavien naisten EM-kisoissa.

Uskomme kumppanuuteen ja pitkäjänteiseen yhteistyöhön. Pisimpään olemme tehneet yhteistyötä Visual Computingin kanssa TaloPelin kehityksen parissa. TaloPeli on omakotirakentajien avuksi kehitetty systemaattinen tapa kuvata rakennusprojektin vaatimuksia ja kustannuksia. Ohjelman avulla kokemattomampikin rakentaja pääsee helposti kiinni siihen, mitä tulee rakennusprojekteissa huomioida. TaloPelin oheen on kehitetty erilaisia lisätyökaluja, kuten Työmaa-taltio: ohjelmisto rakentamisen aineiston hallintaan, dokumentointiin ja toteutuneiden kustannusten seurantaan. Talopelin dokumentteja ei tehdä vain omaksi iloksi, vaan ne ovat käypiä myös silloin, kun rakennus- tai remonttiprojektille ollaan hakemassa pankista lainaa.

Dicodella laaja-alainen osaaminen ja kokemus tietotekniikan eri osa-alueilta yhdistyvät uusimpiin teknologioihin. Se on reseptimme innovatiivisten tuotteiden suunnitteluun ja toteutukseen. Henkilöstöltämme löytyy koulutusta mm. ohjelmistotuotannon, käytettävyyden, tietokantojen, graafisen suunnittelun ja tietoliikennetekniikan aloilta. Suurimmat vahvuutemme löytyvät web-pohjaisten sovellusten arkkitehtuurin suunnitteluun ja toteuttamiseen. Käyttämiämme tekniikoita ja teknologioita ovat muun muussa Java, Spring, JavaScript, TypeScript sekä Angular. Projektissa käytettävät teknologiat valikoidaan projektien aloituspalaverissa, kun on tiedossa mitä valmiilta ohjelmistolta halutaan tai mitä sen valmistamiseen on mahdollisesti käytetty aiemmin. Hyödynämme mahdollisuuksien mukaan avoimia lähdekoodeja, jolloin asiakas säästyy kalliilta lisenssikuluilta ja valmista ohjelmistoa on helpompi tarvittaessa jatkokehittää.

Ohjelmistoprojektien lisäksi tarjoamme yrityksille konsultointi- ja asiantuntijapalveluita. Henkilöstömme konsultointipalveluita on saatavilla mm. suunnittelussa, käytettävyydessä, graafisessa suunnittelussa, tietokantaratkaisuissa sekä ylläpidossa.

Dicodella on aito halu auttaa. Olemme aidosti kiinnostuneita asiakkaan liiketoiminnasta ja haluamme auttaa asiakkaitamme menestymään. Ohjelmistojen valmistuksen aikana pidämme säännöllisesti työpajoja asiakkaan kanssa. Näin projektin tavoitteet ovat selvät kaikille ja informaatiohierarkia saadaan loogiseksi. Tiiviin kommunikoinnin ja työpajojen ansiosta asiakas tietää täsmällisesti, missä vaiheessa ohjelmistoprojekti on ja mahdollisiin uusiin ideoihin toiminallisuuksista pystytään reagoimaan nopeasti. Siten saadaan tuote, jonka toiminta on johdonmukaista ja sen käyttäminen tuntuu luontevalle ja pysyy asiakkaan laatimassa budjetissa.

Lisää Dicodesta ja projekteistamme

Thursday, 05 August 2021

Kesäkuussa järjestetyssä vuosikokouksessa valittiin yhdistyksen hallituksen kokoonpano tulevalle vuodelle

 • COSS.fi
 • 06:46, Thursday, 05 August 2021

COSS ry:n jäsenet kokoontuivat 22.6.2021 etänä verkon välityksellä järjestettyyn yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Vuosikokouksessa toiminnanjohtaja Timo Väliharju esitteli jäsenistölle yhdistyksen vuoden 2020 toimintakertomuksen, tilinpäätöksen sekä tilintarkastajan lausunnon. Kokouksessa päätettiin vahvistaa yhdistyksen tilinpäätös sekä myöntää hallitukselle ja toiminnanjohtajalle tili- ja vastuuvapaus. Lisäksi kokouksessa vahvistettiin toiminnanjohtajan esittelemät yhdistyksen toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio kuluvalle vuodelle 2021. Yhdistyksen jäsenmaksujen suuruudet päätettiin pitää samana kuin edellisvuonna.

Kokouksessa valittiin myös COSS ry:n hallituksen kokoonpano vuodelle 2021. Simo Lääveri ilmoitti jättäytyvänsä pois hallituksesta. Lisäksi nykyinen hallituksen puheenjohtaja Mikko Malmgren ilmoitti jättävänsä puheenjohtajan tehtävät. Uudeksi puheenjohtajaksi ehdotettiin hallituksen nykyisistä jäsenistä Mikko Lampea, jonka valintaa kannatettiin vuosikokouksessa.
COSS ry:n hallituksen uuden puheenjohtajan valinta päätetään ja vahvistetaan virallisesti syksyllä 2021 hallituksen järjestäytymiskokouksessa.

Hallitus 2021

Jukka Ehto, Kankaanpään kaupunki
Martin von Willebrand, Asianajotoimisto HH Partners
Mikko Malmgren, Malmcon
Ville Ilkkala, Valaa Technologies
Mikko Lampi, Metatavu

__________________________________________________________

COSS ry:n toimintakertomus 2020

Friday, 17 June 2011

Betawikissä tuhannen euron porkkana

 • Losca
 • 12:54, Friday, 17 June 2011

--- cut ---
Vuoden 2007 lopussa Siebrand asetti lokalisointitavoitteet MediaWikille.Tavoitteet olivat todella kunnianhimoisia. Näyttääkin siltä, että näihin ei päästä. Emme kuitenkaan aio luovuttaa ilman taistelua. Vielä on vajaa viikko aikaa saavuttaa nuo tavoitteet. Sinä voit auttaa saavuttamaan tavoitteet suomen kielen osalta.

Yhteistyössä Stichting Open Progressin kanssa pystymme tarjoamaan sinulle kannustusta. Tarjoamme 1000 euroa jaettuna kaikkien kääntäjien kesken, jotka ovat tehneet yli 500 uutta käännöstä MediaWikiin ja sen laajennuksiin vuoden loppuun mennessä.

Myös muut Betawikin projektit kaipaavat apua. Kiinnostaisiko sinua kääntää vaikkapa FreeCol-peliä tai Mantis-virheenseurantajärjestelmää. Ystävällinen ja yhteistyökykyinen ympäristö saattaa sinut vauhtiin sekä auttaa sinua kehittymään suomentajana parantamalla käännöksiä yhdessä.

Betawiki löytyy osoitteesta http://translatewiki.net.
--- cut ---
(lähde)

Katso myös http://lokalisointi.org/.

Pohjoismaista FLOSS-blogiyhteistyötä

 • Losca
 • 12:52, Friday, 17 June 2011

Jos blogit.vapaasuomi.fi ei riitä, kannattaa harkita myös uutta pohjoismaista F{N}OSS-blogiyhteenliittymää: http://fnoss.org/planet/. Koskapa myös muut kirjoittavat sekä äidinkielellään että englanniksi, ei suomen kielikään haittaa.

Jeremiah Fosterin käynnistämä Planet onkin tervetullut lisäys, sillä en ainakaan itse tiedä kovinkaan paljon muiden Pohjoismaiden vapaisiin ohjelmistoihin liittyvistä asioista. Poikkeuksena ehkä Free Software Foundation Europen aktiivinen Ruotsi-osasto, joka on järjestänyt muun muassa FSCONS-tapahtuman.

Vastaavasti olen melko varma, että suomalaisten puuhista ei juurikaan Linusia enempää tiedetä, siitä huolimatta että täällähän tapahtuu vaikka mitä! COSS:lla on englanninkielinen sivusto, mutta noin muuten esimerkiksi vapaasuomi.fi tai eri jakeluiden sivustot jäänevät kielimuurin taakse. Kannattaakin välillä miettiä, miten kansainvälisiä yhteyksiä voisi parantaa. Kirjoitin vähän aikaa sitten FSFE:n wikiin Helsinki-sivua alkuun, tosin vain suomeksi :P Ja FSFE on nyt kuitenkin vain yksi järjestö monista.

Planet FSFE (fi): RSS 2.0 | Atom | FOAF |

COSS.fi  Losca