Free Software, Free Society!
Thoughts of the FSFE Community (gmq)

Tuesday, 23 November 2021

COSS.fi: Jyrki Kasvi 1964-2021

Yksi näkyvistä ja kuuluvista avoimuuden puolestapuhujista Jyrki Kasvi on kuollut.

COSSin ja Jyrkin yhteistyötä kesti COSSin perustamisesta tähän päivään asti. COSS perustettiin joulukuussa 2005, ja ensimmäisen kerran tiemme yhtyivät Jyrkin kanssa talvella 2006, kun puolustimme yhdessä dokumenttien standardoinnin eheyttä. Sen jälkeen löysimme jatkuvasti yhteisiä puolustettavia ja edistettäviä asioita, oli kyse sitten avoimesta lähdekoodista, avoimesta datasta, avoimista algoritmeista tai ylipäätään teknologian hyödyntämisestä kohti parempaa maailmaa.

Jyrki Kasvi

Jyrki oli pidetty esiintyjä ja myös säännöllinen Mindtrek-puhuja.

Open Word Hero 2018

Jyrki ja eduskuntavaalien paneeli 2019

Jyrki näki, miten avoimuus on hyväksi asiassa kuin asiassa - oli kyse sitten teknologiasta tai yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta. Jakamalla voi oppia ja Jyrki oli utelias oppija. Avoimuus näkyi myös hänen luonnollisessa ja mutkattomassa suhtautumisessaan omaan sairauteensa ja kuolemaansa. Tekemällä sairaudestaan ja sen draamasta julkisen Jyrki sai aikaan kansanliikkeen, joka jatkaa työtään säätiönä myös Jyrkin kuoleman jälkeen ja auttaa muita syöpäsairaita.

 

COSSin hallituksen puolesta,

Jyrki Koskinen
COSS-aktivisti
Hallituksen jäsen vuosina 2006-2018
(puheenjohtaja vuosina 2010-2012)

 

P.S. Nekrologi olisi pitänyt kirjoittaa tietysti Jyrkin toisella kotimaisella, Star Trekistä tutulla klingon-kielellä -:)

 

 

Tuesday, 16 November 2021

COSS.fi: Mikko Lampi COSSin hallituksen puheenjohtajaksi

Avoin lähdekoodi on yhteiskunnalle ja liiketoiminnalle tärkeämpää kuin koskaan. Käytännössä kaikki ohjelmistoja kehittävät ja niitä käyttävät yritykset hyödyntävät avointa lähdekoodia tavalla tai toisella. Mielenkiintoista on myös, että yhä useampi organisaatio osallistuu aktiivisesti kehittämään ja julkaisemaan avointa lähdekoodia. Se nähdään hyödyllisenä, mutta myös ideologisesti oikeana. Sama koskee julkista sektoria. Hankinnoissa painotus on yhä enemmän kohti avointa lähdekoodia ja muutenkin avoimuutta, vaikkapa datan ja ekosysteemien osalta. Samaan aikaan mm. algoritmien avoimuus puhuttaa.

Toisaalta avoin lähdekoodi liittyy myös EU-tasolla käytävään keskusteluun digitaalisesta suvereniteetista ja Euroopan asemasta digitaalisessa teollisuudessa ja datataloudessa. Kyse ei ole digitaalisesta merkantilismista vaan siitä, että Euroopalla pitäisi olla omaa digitaalista vaikutusvaltaa ja pääomaa, joka toimii eurooppalaisten arvojen pohjalta. Tässä meillä on vielä tekemistä, mutta suunta on olemassa.

COSS toimii rajapintana eurooppalaiseen kontekstiin ja on mukana vaikuttamassa, millainen tulevaisuus meillä on. Toisaalta COSSilla on jalat tukevasti kotimaassa ja kansallisessa yhteisössä.

Hallituksen puheenjohtajaksi valittu Mikko Lampi uskoo, että COSSilla on keskeinen rooli avoimen lähdekoodin ja laajemmin avoimuuden tematiikan vaikuttajana, edelläkävijänä ja yhteen kokoavana voimana, joka rakentaa suomalaista avoimen lähdekoodin ekosysteemiä.

Tavoitteemme on, että Suomi olisi maailman paras paikka tehdä avoimeen lähdekoodiin perustuvaa bisnestä. Unelmia pitää olla ja niistä voidaan johtaa konkreettisia ja mitattavia askelia, joilla sinne päästään.

Lampi työskentelee itsekin avoimen lähdekoodin parissa suomalaisen ohjelmistoalan yrityksen, Metatavun kehitysjohtajana. Metatavu on nuori softatalo, joka uskoo, että softabisneksen pitää olla reilua. Siinä avoimella lähdekoodilla on aivan keskeinen positio. Aiemmin Lampi työskenteli korkeakoulukentällä digitaalisen talouden tutkimuspäällikkönä. Lähdekoodin lisäksi avoin innovaatio, rajapinnat ja data sekä niihin perustuva bisnes ovat Lammen kiinnostuksen kohteita. Hän on aktiivinen vaikuttaja myös Open Knowledge Finland kautta ja valmistelee parhaillaan aihepiiriin liittyvää väitöskirjatutkimusta.

COSSin hallituksen puheenjohtaja Mikko Lampi

COSSin tulevaisuus näyttää Lammen silmissä valoisalta. Avoimuus on ilmiönä pinnalla ja merkittävä niin elinkeinoelämän kuin yhteiskunnankin kannalta. Yhdistyksen uusi strategia auttaa tuottamaan sen jäsenille uudenlaista lisäarvoa, kasvattamaan sen vaikuttavuutta ja mahdollistamaan reilua ja avointa softabisnestä. Se vaatii kuitenkin uudistumista ja yhteisön aktivoimista sekä hyviä istumalihaksia hallituksen jäseniltä. Hyvä hallitustyö on tulevaisuuden jäsentämistä ja ohjaamista suuntaan, joka johtaa haluamaamme tulevaisuuteen. Tekemistä riittää, mutta on palkitsevaa nähdä tuloksia, Lampi toteaa.

 

Wednesday, 10 November 2021

COSS.fi: Avoimen lähdekoodin nykytilanne – COSS jäsentilaisuus 15.12.2021

Jäsentilaisuus: Avoimen lähdekoodin nykytilanne

Tervetuloa COSS ry:n järjestämään jäsentilaisuuteen, jossa tarkoituksena on keskustella avoimen lähdekoodin ja avointen teknologioiden nykytilanteesta niin Suomessa kuin maailmalla. Miten avoimeen lähdekoodiin suhtaudutaan julkishallinnossa? Entä mitä mahdollisuuksia avoimella lähdekoodilla nähdään Euroopassa, jossa digitaalinen suvereniteetti on noussut keskusteluihin?

Lisäksi tilaisuudessa pääset verkostoitumaan muiden COSSin jäsenten kanssa sekä kertomaan toiveistasi COSSin toimintaan liittyen. Tulemme myös julkistamaan tilaisuudessa vuoden 2021 Open World Hero -tunnustuksen saajan – ole siis kuulolla!

Tilaisuus järjestetään etäyhteyden välityksellä ja vaatii ennakkoon ilmoittautumisen.

Aika: 15.12.2021 klo 13 - 14
Paikka: Etäyhteys, linkki toimitetaan ilmoittautuneille ennen tapahtumaa

Wednesday, 03 November 2021

COSS.fi: Avoimen lähdekoodin kirjastojärjestelmä FOLIO

Avoimen lähdekoodin ohjelmisto (OSS) on tietokoneohjelmisto, joka on julkaistu lisenssillä, jossa tekijänoikeuksien haltija myöntää käyttäjille oikeuden käyttää, tutkia, muuttaa ja jakaa ohjelmistoa sekä sen lähdekoodia kenelle tahansa ja lähes mihin tahansa tarkoitukseen*. Avoimen lähdekoodin ohjelmistoja voidaan kehittää avoimella yhteistyöllä eri osapuolien kesken joko rajatusti, tai siten että kuka tahansa osaava käyttäjä voi osallistua verkossa tapahtuvaan kehitystyöhön. Avoin kehittäminen mahdollistaa nopean koodin tuottamisen ja ongelmanratkaisun, koska kehittäjien määrä voi periaatteessa olla rajoittamaton. Mahdollisuus olla mukana kehitystyössä lisää yhteisön luottamusta ohjelmistoon ja madaltaa käyttöönoton kynnystä.

Alussa avoimen lähdekoodin liike miellettiin lähinnä altruististen hakkereiden vapaa-ajan toimintana yhteisen hyvän edistämiseksi, sittemmin myös kaupalliset organisaatiot ovat löytäneet avoimen kehittämisen edut ja innovaatiopotentiaalin. Kesällä 2016 EBSCO liittyi Googlen ja Microsoftin kaltaisten suuryritysten joukkoon GitHubin koodipääoman kasvattajana lähtemällä mukaan OLE (Open Library Environment) ja Index Datan kanssa avoimen lähdekoodin kirjastojärjestelmän kehityshankkeeseen.

FOLIO on avoimen lähdekoodin projekti, joka pyrkii uudistamaan kirjasto-ohjelmistoja kirjastojen, kehittäjien ja palveluntarjoajien yhteistyön kautta. Kehityshanke on mahdollistanut siirtymän ulos perinteisen kirjastonhallintajärjestelmien laatikosta uuteen paradigmaan, jossa sovellukset rakennetaan modulaarisesti avoimelle alustalle. Avoin kehitystapa mahdollistaa laajemman kirjon palveluita, palveluntuottajia ja ratkaisuja, mikä tarkoittaa kirjastoille enemmän valinnanvaraa ja mahdollisuuksia innovoida.

FOLIO graphic 1

FOLIO luottaa yhteisöönsä alustan rakentamisessa ja projektin kasvattamisessa. Yhteisö koostuu monimuotoisesta ryhmästä kirjastonhoitajia, kehittäjiä sekä palveluntarjoajia. Yhteisö toimii yhdessä tuoteomistajina (PO), kehittäjinä ja omien aihealueidensa asiantuntijoina.

FOLIO on toiminnallisesti hierarkkinen organisaatio. Alatasolla ovat Special Interest Groupit (SIG), jotka koostuvat aihealueen asiantuntijoista. He antavat palautetta kehitystyön kaikissa vaiheissa määrittämällä sovellusten toiminnallisia vaatimuksia, kehittämällä malleja ja arvioimalla käyttöliittymää. SIG:a on mm. saavutettavuus, konsortiot, kehittäjät, kansainvälistyminen, metatietojen hallinta, raportointi, arkistot, resurssien käyttö, resurssien hallinta, turvallisuus ja käyttäjien hallinta.

Uudet SIG:t muodostuvat, kun FOLIO-yhteisö havaitsee asiantuntemuksen tarpeen alueella, joka ei ole olemassa olevien SIG:n hallinnan alaisuudessa. Esimerkiksi konsortio- ja kansainvälistymisen SIG:t luotiin käsittelemään ongelmia, jotka eivät kuulu minkään muun toimialueen soveltamisalaan. Viime kädessä päätös uuden SIG:n perustamisesta edellyttää hyväksyntää kaikilta FOLIO-hierarkian tasoilta, ja sen hyväksyy tuoteneuvosto (Product Council), joka on SIGien SIG.

Tuoteomistaja on määritetty jokaiselle järjestelmän sovellukselle tai toiminnallisuudelle, joka on suunniteltu kehitettäväksi. tuoteomistajat toimivat SIG:n, käyttökokemussuunnittelijoiden (UX) ja kehittäjien välillä varmistaakseen, että kunkin sovelluksen tai ominaisuuden edistyminen pysyy aikataulussa. Kesäkuussa 2018 perustetun teknisen neuvoston tarkoituksena on ohjata alustan pitkän aikavälin visiota, varmistaa jatkuvuus, priorisoida kehittäjien ajankäyttöä sekä ratkaista teknisiä ongelmia. Tuoteneuvosto asettaa FOLIO-kehityksen yleiset painopisteet ja varmistaa hankkeen merkityksellisyyden sekä johdonmukaisuuden nimeämällä tuoteomistajia, luomalla uusia SIG:a ja auttamalla edistämään SIG:n välistä viestintää. Ylimmällä tasolla vaikuttaa kattava edustus sidosryhmistä, joka huolehtii hankkeiden valvonnasta ja koostuu FOLIO-kumppanien edustajista, mukaan lukien Open Library Environment (OLE) -kirjastot, Index Data ja EBSCO.

Tällä hetkellä FOLIO -kirjastojärjestelmä on käytössä globaalisti useissa nimekkäissä kirjastoissa yhteistyöverkoston kasvaessa voimakkaasti. Lokakuussa 2021 FOLIO Open Source Community julkaisi uusimman nimetyn päivityksen nimeltään Juniper Release. Hankkeeseen voi lähteä mukaan monella eri tavalla, katso ohjeet täältä https://www.folio.org/community/

Inventory - Storage - SRS

*Riippuen avoimen lähdekoodin lisenssimallista

 

Teksti:

Elena Svahn
Regional Sales Manager – EBSCO Information Services
esvahn@ebsco.com

Wednesday, 27 October 2021

COSS.fi: Tinkimätöntä ohjelmistokehitystä avoimella asenteella

Druid_developers

Druid on kehittäjävetoinen, teknisestä osaamisestaan tunnettu ohjelmistotalo, joka on erikoistunut suuriin järjestelmätoteutuksiin avoimen lähdekoodin teknologioilla. Konsultoimme, toteutamme ja jatkokehitämme. Valtaosa kehittäjistämme on kasvanut ja tehnyt koko työuransa avoimen lähdekoodin parissa.

Asiakkaidemme ei kuitenkaan tarvitse ymmärtää koodikieltä – me tulkkaamme. “Druidien kanssa töitä tehdessä hartiat laskeutuu”, lausahtikin eräs asiakkaamme kerran.

Vaalimme pitkiä ja syviä asiakassuhteita, joita kannattelevat luottamus ja molemminpuolinen halu kehittää digiratkaisuja pitkäjänteisesti. Kun avoimen lähdekoodin ohjelmistoista on kyse, asiakas voi vaihtaa toimittajaa milloin tahansa, jos toimintamme ei miellytä. Asiakaspalvelu ja aktiivinen vuoropuhelu onkin meille yhtä tärkeää kuin tekninen laatu. Meillä avointa on niin lähdekoodi kuin asennekin.

Laatua ilman teknologiakikkailua

Rakennamme aikaa kestäviä, suorituskykyisiä ja toimintavarmoja verkkopalveluja ja web-sovelluksia. Toteutamme esimerkiksi itsepalvelukanavia, verkkokauppoja sekä suuria verkkopalveluja ja sisällönhallinnan ratkaisuja – aina asiakkaidemme liiketoiminnallisten tavoitteiden mukaan räätälöityinä.

Juuremme ovat Drupal-kehityksessä ja olemme Suomen johtavia Drupal-asiantuntijoita. Käytämme luonnollisesti myös PHP:tä ja Symfonya sekä yhä kasvavissa määrin erilaisia JavaScript-kirjastoja. Valitsemme tekniikat asiakkaan tarpeiden mukaan ilman turhaa kikkailua.

Drupal-yhteisön aktiivinen toimija

Drupal on yksi maailman suosituimmista sisällönhallintajärjestelmistä ja maailman suurimpia avoimen lähdekoodin projekteja. Yli miljoonan ihmisen kansainvälinen Drupal-yhteisö takaa järjestelmän jatkuvan kehittymisen sekä erinomaisen tietoturvan ja toimintavarmuuden.

Monipuolisuutensa ja joustavuutensa ansiosta Drupal soveltuu erityisen hyvin laajojen ja vaativien verkkopalvelujen alustaksi.

Olemme tukeneet Drupal-projektia monin tavoin aina vuodesta 2012 lähtien, jolloin Druid perustettiin. Tämä on mielestämme velvollisuus, mutta mieluinen sellainen. Kontribuoimme koodia, puhumme tapahtumissa ja sponsoroimme Drupal-yhteisön toimintaa.

Yhteisön slogan Come for the software, stay for the community kertoo kaiken olennaisen Drupal-yhteisön (veto)voimasta. Kyse ei ole ainoastaan Drupalin kehityksestä vaan myös ihmisten kehityksestä; yhteisössä toimimisesta ja yhteisen hyvän edistämisestä. Yhteisö on Drupalin menestyksen ja elinvoiman salaisuus.

Teksti ja kuvat: Druid Oy

Thursday, 14 October 2021

COSS.fi: Avoin lähdekoodi avainasemassa Euroopan digitaalisessa muutoksessa

Euroopan komissio julkaisi syyskuussa tutkimuksen avoimen lähdekoodin vaikutuksista. Tutkimuksessa ilmeni, että avoimen lähdekoodin ohjelmistot ja laitteistot ovat avainasemassa digitaalisessa muutoksessa ja vaikuttavat myös merkittävästi EU:n bruttokansantuotteeseen. Raportissa todettiin, että mikäli avoimen lähdekoodin kontribuutiot nousisivat EU:ssa 10%, tämä näkyisi alueen bruttokansantuotteessa vuosittaisena 100 miljardin korotuksena.

Kyseinen tutkimus on merkittävä julkaisu ja suunnannäyttäjä Euroopan komission toimesta. Avoimen maailman kannalta tutkimuksessa esille tuotujen havaintojen uskotaan vievän toimialaan vauhdilla eteenpäin. Lisäksi tutkimuksen myötä suositeltiin perustettavaksi OSPO ( Open Source Program Office) vauhdittamaan kehitystä. Myös lisärahoituksen tarve nostettiin esille asian edistämiseksi.

“On hienoa nähdä, että avoin lähdekoodi on nousemassa Euroopassa strategiseen asemaan yhtenä keinona siirtyä kohti digitaalista suvereniteettia” kommentoi COSS ry:n toiminnanjohtaja Timo Väliharju asiaa. “Tässä käy hyvin ilmi, miten merkittävä osa avoin lähdekoodi on Euroopan taloutta.”

Tutkimuksen laatimisesta vastasivat Fraunhoferin ISI ja OpenForum Europe ja mukana työskentelyssä toimi maailmanlaajuisesti yli 100 tutkijaa ja päätöksentekijää sekä useita organisaatioita, yrityksiä ja yksilöitä. Tarkoituksena on tarjota tietoa tutkijoille ja päätöksentekijöille, jotta digitaalisen tulevaisuuden innovatiivisuutta, kestävyyttä ja avoimuutta voidaan parantaa.

Wednesday, 29 September 2021

COSS.fi: Mindtrek goes Openmindissa kuultiin mielenkiintoisia puheenvuoroja ja keskustelua avoimeen lähdekoodiin liittyen

Mindtrek 2021

Mindtrek Goes Openmind järjestettiin 8.9.2021 online-tapahtumana, jossa kuultiin mielenkiintoisia esimerkkejä avoimen lähdekoodin hyödyntämisestä julkishallinnossa. Lisäksi aiheena olivat avoimen lähdekoodin liiketoimintamahdollisuudet sekä markkinan tilanne Euroopassa. Esitysten jälkeen osallistujilla oli mahdollisuus esittää kysymyksiä, mikä käynnisti keskustelua aiheiden tiimoilta.

Ensimmäisenä puhujana kuultiin Meri Vainiota (Espoon kaupunki) eVaka-projektista, jossa  tarkoituksena on sujuvoittaa muun muassa lasta koskevaa tiedonvaihtoa kodin ja varhaiskasvatuksen välillä. eVaka-järjestelmä on suunniteltu soveltuvaksi kaikille kunnille koosta riippumatta sen avoimuuden ansiosta - avoin lähdekoodi on saatavilla GitHubissa LGPL-2.1 -lisenssillä. Tavoitteena on kehittää avoin ohjelmistotuote aktiivisella käyttäjä- ja kehittäjäverkostolla. Seuraavassa vaiheessa eVakaa tullaan laajentamaan Espoon ja Tampereen lisäksi Turkuun ja Ouluun. Myös COSS on ollut mukana kehittämisvaiheessa konsultoimassa lisenssien valintaa. Lue lisää

Seuraavana puhujana kuultiin DigiFinlandin johtajaa, Mikko Malmgrenia. DigiFinland on vuonna 2020 perustettu taho, jonka tavoitteena on kehittää ja tukea kansallisia digitaalisia ratkaisuja. Puheenvuorossaan Malmgren nosti esiin avoimen yhteistyön ja kulttuurin tärkeyden.

Avoimen lähdekoodin liiketoimintamahdollisuuksista ja tilanteesta Euroopassa olivat kertomassa Gerardo Lisboa (ESOP – Associação de Empresas de Software Open Source Portuguesas), Astor Nummelin Carlberg (Policy Director, OpenForum Europe), Stéfane Fermigier (National Council for Free & Open Source Software (CNLL) France) sekä Peter Ganten (OSB Alliance | CEO, Univention GmbH).

Gerardo Lisboa totesi, että Portugalissa ESOP:in tutkimuksen mukaan avoimen lähdekoodin yleisnäkymä on positiivinen ja avoimen lähdekoodin ratkaisuille on kysyntää, mutta palkkaus on edelleen haastavaa. Astor Nummelin Carlberg puolestaan kertoi muun muassa Euroopan komission raportista “The economic impact of Open Source Software & Hardware on the European economy”, jonka laatimiseen myös OpenForum Europe osallistui.

Stéfane Fermigier puheenvuoro käsitteli avoimen lähdekoodin asemaa Ranskassa, sekä esimerkiksi avoimen lähdekoodin vaikutusta digitaalisessa suvereniteetissa. Myös viimeinen puhuja, Peter Ganten, nosti esiin digitaalista suvereniteettia avoimen lähdekoodin näkökulmasta.

Seuraavan kerran Mindtrek tarjoaa ohjelmaa tammikuussa 2022 - olkaa siis kuulolla! Tiedotusta voit seurata Mindtrekin Twitterissä ja LinkedIn:ssä sekä osoitteessa mindtrek.org. Alta katsottavissa tilaisuudesta tallenne:

Mindtrek goes Openmind | SEPTEMBER 8th, 2021

Tuesday, 21 September 2021

COSS.fi: Kuntaliitto ja COSS laativat yhteistyössä avoimen lähdekoodin hankintaoppaan kuntien käyttöön

Tietojärjestelmiin liittyviin hankintatilanteisiin liittyy monia näkökohtia, joita kunnissa joudutaan huomioimaan. On tunnistettu, että erityisesti avoimeen lähdekoodiin ja sen hankkimiseen sekä kilpailuttamiseen liittyy monia kysymyksiä, jotka tulevat toistuvasti kunnissa vastaan kuten, millaisia vaikutuksia valittavan ohjelmiston lähdekoodilla on kehittämisessä, ratkaisun ylläpidossa, yhteistyökumppanin valinnassa tai kunnan oman osaamisen edellytyksissä. Hankintalaki on kaikille sama, riippumatta millaista tietojärjestelmää hankitaan, mutta järjestelmien hankintavaiheessa avoimen lähdekoodin osalta tulisi osata ottaa huomioon näkökohtia, jotka eivät välttämättä aina tule mieleen, jos on aiemmin ollut hankkimassa ns. suljettua tietojärjestelmäratkaisuja.

 

Tulossa: Avoimen lähdekoodin hankintaopas kunnille

Vastatakseen edellä mainittuun tarpeeseen, Kuntaliiton tilauksesta Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus – COSS ry tuottaa syksyn 2021 aikana avoimen lähdekoodin hankintaoppaan, jolla pyritään vahvistamaan kuntien työtä tietojärjestelmien hankintoihin liittyen. Oppaan toteutusprojekti on osa vuosina 2020-2022 toteutettavaa Kuntaliiton Yhteiset digiratkaisut ja tuki -projektia.

Oppaan tavoitteena on vastata avoimen lähdekoodin hankintaan liittyviin yleisimpiin kysymyksiin sekä kuvata selkeästi avoimen ja suljetun tuotteen eroavaisuuksia sekä erityisesti mitä kuntien tulee huomioida avoimen lähdekoodin hankinnan sisällön määrittelyssä ja kilpailutuksessa. Oppaassa tullaan ottamaan kantaa myös siihen, missä tilanteissa kuntien tulisi harkita valmiin yhteisötuotteen hankintaa (esim. Drupal) ja missä tilanteissa olisi järkevintä keskittyä itse avoimen lähdekoodin kehittämiseen ja yhteisön perustamiseen.

Oppaan jälkimmäinen osuus tulee käsittelemään myös juridisia kysymyksiä ja se tullaan kokoamaan muutaman relevantin oikeustapauksen kautta. Tämän osuuden erityisenä kohderyhmänä ovat hankinta-asiantuntijat ja lakimiehet. Oppaan lakiosuuden toteuttaa it-oikeuteen erikoistunut Asianajotoimisto HH Partners.

Alustavan aikataulun mukaan avoimen lähdekoodin hankintaopas tullaan julkaisemaan loppuvuodesta 2021.

 

Opas toteutetaan yhteistyössä kuntien sekä yritysten kanssa – mukaan työpajoihin ja kommentoimaan pääsee vielä!

Opasta tullaan työstämään läheisessä yhteistyössä kuntien kanssa, jotta siitä muodostuu parhaiten kuntien tarpeita palveleva selkeä kokonaisuus hankintatilanteiden tueksi. Työn tukena on kiinnostuneista kunnista muodostettu projektiryhmä, minkä lisäksi oppaan sisältöä työstetään syksyn mittaan kolmessa eri työpajassa.

Mukaan opastyöhön ehtii vielä ja kaikki kiinnostuneet kuntien edustajat voivat ilmoittautua mukaan työpajoihin ja halutessaan myös projektiryhmään sähköpostitse Kuntaliiton yhteyshenkilölle Elisa Kettuselle (elisa.kettunen@kuntaliitto.fi). Laitathan viestin otsikoksi ”Avoimen lähdekoodin opas”.

Haluamme osallistaa hankintaoppaan valmistelutyöhön myös yrityspuolen edustajia tuomaan omaa näkökulmaansa avointen ratkaisujen toimittajina. Rohkaisemmekin kaikkia COSSin yritysjäseniä tulemaan mukaan kommentoimaan valmisteilla olevaa opasta. Mikäli yrityksenne asiakaskuntaan kuuluu erityisesti juuri kuntia, opastyöhön osallistuminen tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden vaikuttaa avoimen lähdekoodin hankintoihin kuntasektorilla. Kiinnostuneet yritykset voivat olla yhteydessä suoraan COSS ry:n toiminnanjohtajaan Timo Väliharjuun (timo.valiharju@coss.fi).

 

Lisätietoja:

Elisa Kettunen
Kuntien digitalisoinnin kehittämispäällikkö, ratkaisupäällikkö
Strategiayksikkö, Kuntien digikehitystoimisto, Kuntaliitto
Elisa.Kettunen@kuntaliitto.fi

 

Timo Väliharju
Toiminnanjohtaja, COSS ry
timo.valiharju@coss.fi

Wednesday, 08 September 2021

COSS.fi: Avoin liiketoiminta

Yrityspäättäjät ovat varsin haastavassa tilanteessa. Oma liiketoiminta ja siihen liittyvät erityispiirteet tunnetaan läpikotaisin, mutta nostettaessa esille digitaalisuus ja sen tarjoamat mahdollisuudet, meneekin sormi suuhun. Lähes kaikilla.

On digi sitä ja digi tätä ja kaikkea siltä väliltä. Yksi vannoo SOME mainonnan nimeen, toinen vouhottaa uusista nettisivuista ja kolmas haluaa tarjota integraatioita. Ketä pitäisi uskoa ja miten lähteä liikkeelle?

Oddy Tech haluaa auttaa yrityksiä nousemaan digitaalisia portaita hallitusti

Uskomme avoimuuteen niin digitaalisissa ratkaisuissa kuin liiketoiminnassa yleensäkin.

Haluamme ymmärtää millä tasolla yrityksesi on oman digitaalisuutensa kanssa. Onko käytössä sähköpostit ja kevyet verkkosivut vai ohjataanko liiketoimintaa jo pitkälti digitaalisten järjestelmien kautta.

Kun lähtötilanne on selvillä, lähdemme nousemaan kanssasi pitkin digitaalisia portaita. Yhdessä. Olemme apuna niin pitkään, kun osaamisemme tuottaa teidän liiketoimintaan lisäarvoa.

Kaikki toteuttamamme ratkaisut perustuvat avoimuuteen. Mikäli tarvitsette uudet verkkosivut tai verkkokaupan, toteutamme ne avoimella lähdekoodilla. Jos tarvitsette digitaalista mainontaa, rakennamme toteutukset siten, että teidän yritys omistaa kaikki tilit, ratkaisut ja oikeudet.

Mikäli tulevaisuudessa haluatte vaihtaa digitaalista kumppania, luovutamme kaiken teille jo tehdyn koodin, tilit tai muut ratkaisut. Toteutukset ovat teidän omaisuutta, eivät meidän.

Miksi avoimuus?

Pitkä ja laaja kokemus digitaaliselta toimialalta on näyttänyt mikä toimii ja mikä ei. Aivan liian usein kuulee asiakkailta, että heillä on digitaalinen kumppani, jonka kanssa yhteistyö ei toimi. Vaihtamista on koitettu selvittää, mutta sopimukset estävät vaihdon tai kaikki tehty työ onkin toimittajan omaisuutta.

Oma yrityksemme on täysin sopimusriippumaton. Tämä tarkoittaa, ettei meidän tarvitse tarjota mitään väkisin, vaan voimme valita juuri ne ratkaisut, jotka vievät asiakasta eteenpäin yhden digiportaan kerrallaan.

Meidän filosofiamme on, että asiakasta sitoo meihin tyytyväisyys saatuun hyötyyn, ei sopimukset.

Mitä tarjottavat palvelut ovat käytännössä?

 1. Kaikki lähtee perustasta. Nettisivut ovat yrityksen digitaalinen koti. Varmistamme muutamilla testeillä, että nettisivuilta löytyy verkkoanalytiikka ja että ne toimivat teknisesti riittävällä tasolla. Mikäli sivuilta löytyy kriittisiä virheitä, kerromme mitä ne ovat ja paljonko niiden korjaaminen maksaisi. Voimme myös korjata havaitut virheet.
 2. Yrityksen nettisivuilla vierailee jatkuvasti potentiaalisia asiakkaita. Perustan ollessa kunnossa autamme yrityksiä palvelemaan potentiaalisia asiakkaita paremmin digitaalisilla työkaluilla. Toimivia ratkaisuja ovat sähköinen ajanvaraus, erilaiset lomakkeet, laskurit, chat-palvelut sekä helppo yhteydenotto.
 3. Seuraavaksi voidaan miettiä mainonnan aloittamista. Millaisia ihmisiä sivuille heluttaisiin lisää? Mitä asiakkaiden halutaan sivuilla tekevän? Mitkä olisivat kustannustehokkaimat tavata hankkia lisää asiakkaita? Paljonko mainontaan kannattaisi panostaa?
 4. Lähestyttäessä digiportaikon yläpäätä, alkaa tarve uudistumiselle usein herätä. Pitäisikö nettisivut uudistaa? Voisiko meillä olla verkkokauppa? Miten nykyisiä järjestelmiä saisi paremmin toimimaan yhdessä?

Tyypillisesti olemme kulkeneet asiakkaan kanssa jo useammankin portaan yhdessä ja luottamus on syntynyt. Käymme asiakkaan kanssa keskustelua, mitä kannattaisi ottaa huomioon uudistettaessa tekemistä. Miksi valita nettisivujen ja verkkokaupan toteutukseen avoimen lähdekoodin ratkaisu? Mitä vaihtoehtoja on toteuttaa useamman järjestelmän integraatio toisiinsa avoimen koodin ratkaisuilla? Miten yrityksen digitaalinen pelikenttä kannattaa rakentaa, jotta se olisi mahdollisimman helposti muokattavissa yrityksen muuttuviin tarpeisiin jatkossakin.

Valitkaa itsellenne avoin ja laaja-alainen kumppani, jonka kanssa yhteistyö perustuu saatuun hyötyyn eikä monimutkaisiin sopimuksiin.

 

Teksti:
Jukka Leino
Oddy Tech, CEO
jukka.leino@oddy.fi
040 516 7612

Thursday, 02 September 2021

COSS.fi: Asianajotoimisto HH Partners Oy auttaa avoimen teknologian ja juridiikan risteyksessä

HH Patrners Oy

Avoin lähdekoodi on nykyisin osa organisaatioiden IT-strategiaa ja sen merkitys kasvaa edelleen. Kehittäjillä on käytännössä kaikissa projekteissa lukuisia avoimen lähdekoodin ohjelmistoja käytössä. Yksilöiden idealistiseksi mielletystä liikkeestä on tultu pitkälle. Organisaatiot haluavat myös kehittää liiketoimintansa perustana olevia ohjelmistoja eteenpäin. Koodin kontribuointi avoimen koodin projekteihin muodostuu tärkeäksi, jo ihan itsekkäistä syistä: tarvittavien muutoksien ylläpito hoituu kevyemmin ja päästään myös vaikuttamaan omalle organisaatioille tärkeisiin ohjelmistoihin. Osaamisen kasvaessa organisaatiot pystyvät itse tekemään liiketoimintaa luovia tai muokkaavia aloitteita hyödyntäen avointa koodia. Avoimen lähdekoodin laajentuessa organisaatiot kaipaavat ohjeita ja parhaita käytäntöjä siitä, miten voivat osallistua asianmukaisesti avoimen lähdekoodin yhteisöihin ja tehdä sen parhaalla ja vastuullisella tavalla.

Avoimen lähdekoodin aloitteet ja projektit tarjoavat organisaatioille mahdollisuuden vauhdittaa innovaatioita yhteistyössä satojen yhteisöjen kanssa. Yhteisöissä organisaatioiden kehittäjät työskentelevät toisten yritysten ja itsenäisten kehittäjien kanssa: näistä muodostuvat avoimet yhteisöt. Avoimen lähdekoodin yhteisön kanssa työskentelemisen etuihin liittyy kuitenkin vastuita. Yritysten on varmistettava, että avoimen lähdekoodin lisensseihin liittyviä velvoitteita noudatetaan ja että ne ymmärtävät yhteisöjen säännöt.  Avoimen lähdekoodin compliance on prosessi, jossa avoimen lähdekoodin ohjelmistojen käyttäjät selvittävät tekijänoikeudet ja täyttävät avoimen lähdekoodin ohjelmistokomponenttien lisenssivelvoitteet. Hyvin suunniteltu avoimen lähdekoodin compliance -toimintatapa auttaa hallitsemaan riskit ja suojaamaan oman immateriaalisen omaisuuden sekä tukee organisaation oppimista ja avoimen kehittämisen täysimääräistä hyödyntämistä.

Asianajotoimisto HH Partners Oy:llä on todennäköisesti Suomen laajin avoimen teknologian juridisten kysymysten osaamisryhmä. Helpotamme asiakkaidemme arkea avoimen lähdekoodin tehokkaassa käytössä sekä autamme asiakkaita toteuttamaan parhaiden käytäntöjen mukaisia avoimen lähdekoodien velvollisuuksien hallinnan (compliance) toimintatapoja.

Uskomme, että Asianajotoimisto HH Partners on Suomen tunnetuin ja paras osaaja avoimen lähdekoodin ja avoimien teknologioiden juridisissa kysymyksissä.

Autamme avoimen teknologian ja juridiikan risteyksessä

 • Avoimen koodin policy, ns. open source policy
  • Autamme tukemaan organisaatiotasi avoimen koodin käytössä ja riskien hallinnassa.
  • Autamme kohottamaan organisaatiosi osaamista ja toimintatapoja, mikä auttaa myös osaavien kehittäjien rekrytoinnissa.
  • Koodin kontribuointi on yhä enemmän arkipäivää. Kehittäjäsi odottavat sitä ja asiakkaasi hyötyvät siitä. Neuvomme, miksi koodin kontribuoiminen - eli lisensoiminen avoimesti avoimen koodin projekteille - todellakin kannattaa, jo pelkästään itsekkäistä syistä.
  • Autamme nykyisen koodin avaamisessa ja neuvomme avoimen kehittämisen parhaissa toimintatavoissa.
  • Osaamisen ja toimintamallien johdosta riskit laskevat ja positiiviset mahdollisuuden kasvavat.
  • Tuemme yksittäisissä compliance-tarkastuksissa, sekä haastavissa rajanvetokysymyksissä.
 • Automatisoidut compliance-tarkastukset
  • Valikoitujen avoimien työkalujen käyttöönotto suoraan organisaationne CI/CD-putkeen.
 • Yrityskaupat, joissa ohjelmistot merkittävässä osassa
  • Hoidamme koko yrityskaupan juridiikan. Lisäksi meillä on ohjelmistojen IPR:ien ja avoimen teknologian erityistuntemus.
  • Autamme ymmärtämään yrityskaupan kohteeseen liittyviä riskejä sekä kohteen osaamistasoa avoimen koodin hallintaan liittyen.
  • Voimme auttaa kohdetta saamaan toimintatapansa entistä parempaan kuntoon.
  • Voimme auttaa skannauksissa, tai tukea muiden skannausratkaisujen käytössä.
 • Avoimen projektin hallinta
  • Oikean lisenssin valinta ja muut tärkeät politiikat.
  • Miten rakennat avoimen koodin ohjelmistotuotteen projektin ja hallinnan parhaita käytäntöjä noudattaen.
 • Tuki strategian kehittämisessä
  • Miten hyödynnätte avointa liiketoimintanne kilpailuedun rakentamisessa?
  • Tuotamme strategiaa koskevat palvelut yleensä yhteistyössä strategiakonsultin kanssa.

 

Tuesday, 17 August 2021

COSS.fi: Dicode – Ideasta ohjelmaksi, yhdessä asiakkaan kanssa

Dicode Oy on ohjelmistopalveluyritys, joka toteuttaa täysin asiakkaan tarpeisiin mukautettuja ratkaisuja. Jokaisella meidän ohjelmistoprojektilla on kaksi päämäärää: laadukas lopputuote ja tyytyväinen asiakas. Olemme toimittaneet ohjelmistoja lukuisille eri toimialoille terveydenhuollosta teollisuusautomaatioon sekä yksityiselle, julkiselle ja kolmannelle sektorille. Menestyksekkäästi läpivietyjä projekteja löytyy pienistä web-työkaluista lähtien aina kokonaisten tuoteperheiden rakentamiseen asti. Toteuttamamme sovellukset tehostavat asiakkaidemme liiketoimintaa ja tiedonkulkua myös globaalissa käytössä.

Tartumme avoimin mielin uusiin projekteihin ja onnistuessamme innostumme. Innostumisten myötä syntyy usein uusia ideoita, joita lähdemme luontaisesti jatkojalostamaan toimiksi tuotteiksi. Näitä haluamme jakaa myös muiden iloksi. Tuoreimpana kiinnostuksen herättäjänä ovat Tampereella järjestettävä 1.-8.9.2021 Suomen miesten isännöimän C-lohkon EM-lentopallopelit. EM-kisahuumassa laadimme sivuston, jossa kuka tahansa voi käydä arvaamassa otteluiden voittajan ja haastaa lisäksi kaverinsa, harrastus- tai työyhteisönsä mukaan. Syntyi Lentistietäjä. Lentistietäjä on käytössä myös 18.-25.8.2021 Romaniassa pelattavien naisten EM-kisoissa.

Uskomme kumppanuuteen ja pitkäjänteiseen yhteistyöhön. Pisimpään olemme tehneet yhteistyötä Visual Computingin kanssa TaloPelin kehityksen parissa. TaloPeli on omakotirakentajien avuksi kehitetty systemaattinen tapa kuvata rakennusprojektin vaatimuksia ja kustannuksia. Ohjelman avulla kokemattomampikin rakentaja pääsee helposti kiinni siihen, mitä tulee rakennusprojekteissa huomioida. TaloPelin oheen on kehitetty erilaisia lisätyökaluja, kuten Työmaa-taltio: ohjelmisto rakentamisen aineiston hallintaan, dokumentointiin ja toteutuneiden kustannusten seurantaan. Talopelin dokumentteja ei tehdä vain omaksi iloksi, vaan ne ovat käypiä myös silloin, kun rakennus- tai remonttiprojektille ollaan hakemassa pankista lainaa.

Dicodella laaja-alainen osaaminen ja kokemus tietotekniikan eri osa-alueilta yhdistyvät uusimpiin teknologioihin. Se on reseptimme innovatiivisten tuotteiden suunnitteluun ja toteutukseen. Henkilöstöltämme löytyy koulutusta mm. ohjelmistotuotannon, käytettävyyden, tietokantojen, graafisen suunnittelun ja tietoliikennetekniikan aloilta. Suurimmat vahvuutemme löytyvät web-pohjaisten sovellusten arkkitehtuurin suunnitteluun ja toteuttamiseen. Käyttämiämme tekniikoita ja teknologioita ovat muun muussa Java, Spring, JavaScript, TypeScript sekä Angular. Projektissa käytettävät teknologiat valikoidaan projektien aloituspalaverissa, kun on tiedossa mitä valmiilta ohjelmistolta halutaan tai mitä sen valmistamiseen on mahdollisesti käytetty aiemmin. Hyödynämme mahdollisuuksien mukaan avoimia lähdekoodeja, jolloin asiakas säästyy kalliilta lisenssikuluilta ja valmista ohjelmistoa on helpompi tarvittaessa jatkokehittää.

Ohjelmistoprojektien lisäksi tarjoamme yrityksille konsultointi- ja asiantuntijapalveluita. Henkilöstömme konsultointipalveluita on saatavilla mm. suunnittelussa, käytettävyydessä, graafisessa suunnittelussa, tietokantaratkaisuissa sekä ylläpidossa.

Dicodella on aito halu auttaa. Olemme aidosti kiinnostuneita asiakkaan liiketoiminnasta ja haluamme auttaa asiakkaitamme menestymään. Ohjelmistojen valmistuksen aikana pidämme säännöllisesti työpajoja asiakkaan kanssa. Näin projektin tavoitteet ovat selvät kaikille ja informaatiohierarkia saadaan loogiseksi. Tiiviin kommunikoinnin ja työpajojen ansiosta asiakas tietää täsmällisesti, missä vaiheessa ohjelmistoprojekti on ja mahdollisiin uusiin ideoihin toiminallisuuksista pystytään reagoimaan nopeasti. Siten saadaan tuote, jonka toiminta on johdonmukaista ja sen käyttäminen tuntuu luontevalle ja pysyy asiakkaan laatimassa budjetissa.

Lisää Dicodesta ja projekteistamme

Thursday, 05 August 2021

COSS.fi: Kesäkuussa järjestetyssä vuosikokouksessa valittiin yhdistyksen hallituksen kokoonpano tulevalle vuodelle

COSS ry:n jäsenet kokoontuivat 22.6.2021 etänä verkon välityksellä järjestettyyn yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Vuosikokouksessa toiminnanjohtaja Timo Väliharju esitteli jäsenistölle yhdistyksen vuoden 2020 toimintakertomuksen, tilinpäätöksen sekä tilintarkastajan lausunnon. Kokouksessa päätettiin vahvistaa yhdistyksen tilinpäätös sekä myöntää hallitukselle ja toiminnanjohtajalle tili- ja vastuuvapaus. Lisäksi kokouksessa vahvistettiin toiminnanjohtajan esittelemät yhdistyksen toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio kuluvalle vuodelle 2021. Yhdistyksen jäsenmaksujen suuruudet päätettiin pitää samana kuin edellisvuonna.

Kokouksessa valittiin myös COSS ry:n hallituksen kokoonpano vuodelle 2021. Simo Lääveri ilmoitti jättäytyvänsä pois hallituksesta. Lisäksi nykyinen hallituksen puheenjohtaja Mikko Malmgren ilmoitti jättävänsä puheenjohtajan tehtävät. Uudeksi puheenjohtajaksi ehdotettiin hallituksen nykyisistä jäsenistä Mikko Lampea, jonka valintaa kannatettiin vuosikokouksessa.
COSS ry:n hallituksen uuden puheenjohtajan valinta päätetään ja vahvistetaan virallisesti syksyllä 2021 hallituksen järjestäytymiskokouksessa.

Hallitus 2021

Jukka Ehto, Kankaanpään kaupunki
Martin von Willebrand, Asianajotoimisto HH Partners
Mikko Malmgren, Malmcon
Ville Ilkkala, Valaa Technologies
Mikko Lampi, Metatavu

__________________________________________________________

COSS ry:n toimintakertomus 2020

Monday, 21 June 2021

COSS.fi: Etelä-Savon pääomasijoitusrahaston ensimmäinen sijoitus IT-yhtiö Metatavuun

Kuva: Metatavu Oy

COSSin jäsen tiedottaa. Alkuperäinen uutinen julkaistu Metatavun verkkosivuilla.

Etelä-Savon pääomasijoitusrahasto, jota kansainvälinen pääomasijoitusyhtiö Redstone hallinnoi, on tehnyt ensimmäisen sijoituksen. Rahasto uskoo ohjelmistotalo Metatavun visioon ja kasvunäkymiin.

Mikkeliläinen ohjelmistoyhtiö Metatavu on saanut sijoituksen kansainvälisen Redstonen hallinnoiman South Savo Growth Fundin eli Etelä-Savon pääomasijoitusrahaston kautta. Sijoitus mahdollistaa Metatavulle entistä voimakkaamman kasvun, yrityksen kehittämisen ja panostamisen rekrytointeihin.

Sijoitus on Metatavun kasvulle todella tärkeä. Sijoitetun pääoman lisäksi pääsemme hyödyntämään sekä pääomarahaston että Redstonen laajoja verkostoja, iloitsee Metatavun toimitusjohtaja Jere Lauha. Redstonen partneri Oskari Lehtonen kertoo, että rahaston tarkoitus on kehittää yhtiötä pitkällä tähtäimellä ja tukea omistajayrittäjiä vahvan kasvun mahdollistamiseksi. “Rahaston on mahdollista tehdä myös lisäsijoituksia jatkossa jos yhtiö tarvitsee lisää pääomaa”, Lehtonen vielä jatkaa.

Metatavu panostaa kasvuun myös laajentamalla hallitusta. Redstonen Oskari Lehtonen sekä TietoEVRYn Tero Saksman tuovat mukanaan strategista osaamista ja toimialan tuntemusta. Lehtonen on pääomasijoittaja, sarjayrittäjä sekä hallitusammattilainen. Saksmannilla on yli 15 vuoden kokemus IT-alan johtotehtävistä ja lisäksi hän on mukana usean yhtiön hallituksessa.

Rahastolla iso merkitys

Pääomarahaston käynnistämisessä vahvasti mukana ollut Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n kehityspäällikkö Marjo Niittuaho-Nastolin on tyytyväinen rahaston ensimmäiseen sijoitukseen.

On hienoa, että Etelä-Savon pääomasijoitusrahaston ensimmäinen sijoituskohde on nimenomaan Metatavu. Yrityksen viisivuotinen taival on ollut kaikilla mittareilla mitattuna nousujohteinen alusta alkaen ja kasvu on tapahtunut täysin omarahoitteisesti ilman ulkopuolista rahoitusta. Nyt tehty sijoitus antaa varmasti lisävirtaa vielä isompaan kasvuun. Miksein puolesta on ollut mahtavaa olla matkassa mukana, sanoo kehityspäällikkö Marjo Niittuaho-Nastolin.

 

Lisätietoa:

Jere Lauha
toimitusjohtaja
Metatavu
+358 44 290 9201
jere.lauha@metatavu.fi

Heikki Kurhinen
hallituksen puheenjohtaja
Metatavu
+358 50 3263 840
heikki.kurhinen@metatavu.fi

Oskari Lehtonen
partner
Redstone Nordics
+358 400 7944 58
oskari.lehtonen@redstone.vc

Lisätietoja Metatavusta
Metatavu on vuonna 2016 perustettu avoimeen lähdekoodiin ja räätälöityihin ohjelmistoihin keskittyvä ohjelmistoyhtiö, joka auttaa asiakkaitaan softan, datan ja palvelumuotoilun avulla. Yhtiössä uskotaan, että softabisneksen pitää olla reilua ja avointa. Metatavu tarjoaa palveluita ketterään ohjelmistokehitykseen, devopsiin, digitaalisten palveluiden muotoiluun, ketteriin kokeiluihin sekä skaalautuvia ja resilienttejä pilvipalveluita. Metatavun vuoden 2020 liikevaihto oli 907 000 euroa. Yritys työllistää 15 henkilöä.

 

 

 

 

Thursday, 27 May 2021

COSS.fi: Avoimuuden vaalipaneelissa keskusteltiin pienten kuntien digitalisaatiohaasteista ja niiden ratkaisuista

COSS järjesti yhteistyössä Open Knowledge Finlandin kanssa 19.5. Avoimuuden vaalipaneelin. Verkon välityksellä järjestettyyn vaalipaneeliin kokoontuivat kevään 2021 kuntavaaliehdokkaat pääpuolueista keskustelemaan siitä, miten he ja puolueensa aikovat edistää avoimuutta, läpinäkyvyyttä ja digitalisaation mahdollisuuksia kunnissa. Vaalipaneelin teemoina ja keskustelunaiheina olivat muun muassa avoin lähdekoodi ja avoin data, avoin demokratia ja päätöksenteko sekä osallistaminen. Erityisenä fokuksena oli pienten kuntien kohtaamat digitalisaatiohaasteet, jotka ovat monesti resurssipulan vuoksi haastavampia kuin suurissa kunnissa.

Panelisteina tilaisuudessa mukana olivat Christoffer Hällfors (Sipoo, RKP), Niko Eskelinen (Hyvinkää, SDP), Otso Huuska (Rauma, Kokoomus), Lauri Kotilainen (Heinola, Vasemmistoliitto) sekä Pekka Heikkilä (Raisio, Vihreät). Myös Piia Aallonharja (Kirkkonummi, Perussuomalaiset) oli vahvistunut paneeliin, mutta ei valitettavasti päässyt osallistumaan sairastumisen vuoksi. Tilaisuuden juontajana ja moderaattorina toimi OKFIn toiminnanjohtaja Tarmo Toikkanen.

Katso videotallenteelta ehdokkaiden vastaukset esitettyihin paneelikysymyksiin:

 1. Panelistien avauspuheenvuorot: 'Puolueeni digitalisaatiounelma, käytännön tavoitteet ja keinot' [alkaa kohdasta 09:16]
 2. Erilaisten tietojärjestelmien tarve ei tunnu ainakaan vähenevän. Datan avaamisvelvoite koskee kaikkia kuntia. Miten pienemmissä kunnissa kannattaa digitalisaatiota edistää? Minkälaista yhteistyötä, yhteishankintoja tai yhteisiä alustoja kannattaisi harkita? Miten toimitte, jotta teidän kuntanne ei jää digimaailmassa "Gallialaiseksi kyläksi" vaan itsehallinnosta huolimatta olette osana suurempaa kokonaisuutta? [alkaa kohdasta 24:30]
 3. Avoimuus ja läpinäkyvyys nähdään arvokkaina, mutta toisaalta avoin verkkokeskustelu voi olla myös todella ongelmallista. Mitä mieltä olet kuntien poliittisen päätöksenteon ja keskustelun avoimuudesta, millä konkreettisilla keinoilla avoimuutta tarvittaessa edistäisit? [alkaa kohdasta 52:40]
 4. Kuinka suurena ongelmana pidätte toimittajaloukkua, jossa siis tietojärjestelmän hankkinut taho ei pysty kilpailuttamaan ylläpitoa ja jatkokehitystä, vaan on pakotettu ostamaan ne yhdeltä ainoalta tarjoajalta? Miten tietojärjestelmähankinnoissa tulisi painottaa avoimen lähdekoodin ratkaisuja tai avointen rajapintojen toteutusta? [alkaa kohdasta 01:28:40]
 5. Loppukysymys: Miten konkreettisesti te tai puolueenne aiotte edistää avoimen lähdekoodin ja avoimen datan asemaa kunnassanne? [alkaa kohdasta 01:44:00]

 

Panelistien esittely

Päivitys 10.5.2021: Vaalipaneelin osalta teimme linjauksen, että tällä kertaa kutsuimme mukaan edustajat kaikista puolueista, joilla on vähintään 100 kunnanvaltuustopaikkaa eli kutsuttujen listalla olivat SDP, Perussuomalaiset, Kokoomus, Keskusta, Vihreät, Vasemmistoliitto, RKP, Kristillisdemokraatit. Valitettavasti näiden puolueiden joukosta emme saaneet määräaikaan mennessä edustajaa puoluetoimistojen kautta Keskustalta sekä Kristillisdemokraateilta.

Christoffer Hällfors

Sipoo, RKP

Olen 34-vuotias sipoolainen pienen tyttären isä. Olen valtiotieteiden maisteri ja työskentelen politiikka- ja data-analyytikkona puolueella. Minulla on 10 vuotta kokemusta kunnanvaltuutettuna, joista kaksi ja puoli vuotta kunnanhallituksen puheenjohtajana.

Piia Aallonharja

Kirkkonummi, Perussuomalaiset

Olen kirkkonummelainen perussuomalaisten kunnanvaltuutettu ja kunnanhallituksen jäsen. Olen työskennellyt IT-alalla noin 20 vuotta ja tittelini on UX Specialist. Työkokemusta minulla on laajasti IT-alalta koodauksesta testaukseen ja käyttöliittymien suunnitteluun.

Niko Eskelinen

Hyvinkää, SDP

Inhimillisen digitalisaation ammattilainen. Teknologian käytön lähtökohdat tulee olla ihmisten etu ja mahdollisuuksien luominen. Teknologia ilman toimintamallin muutosta on yleensä vain kustannus. Digitalisaation suurin muuttuja on ihminen.

Otso Huuska

Rauma, Kokoomus

Olen monipuolisesti kouluttautunut matematiikan ja fysiikan lehtori Rauman Lyseon lukiossa. Rauman kaupunginvaltuutettuna olen vaikuttanut yhden kauden ja olen ehdolla jatkoon. Näen digitalisaatiossa järkevästi toteutettuna suuria mahdollisuuksia ihmisten luovuuden tukemisessa ja julkisten palvelujen tehostamisessa.

www.facebook.com/otsohuuska.fi
www.instagram.com/otsohuuska/
huuska.fi/

Pekka Heikkilä

Raisio, Vihreät

Valmistuin Turun yliopistosta valtiotieteen maisteriksi vuosituhannen vaihteessa pääaineenani tilastotiede. Olen työskennellyt biostatistikkona kansainvälisissä asiantuntijaryhmissä erilaisten tutkimushankkeiden parissa mm. statistikkona kliinisissä ebola-rokotetutkimuksissa. Kansainvälinen ja monipuolinen kokemukseni sekä yrittäjätaustani auttavat ymmärtämään asioita laajasti ja osaan nähdä asiat erilaisten ihmisten näkökulmasta.

Lauri Kotilainen

Heinola, Vasemmistoliitto

Olen kuntavaaleissa ensimmäistä kertaa ehdolla oleva 39-vuotias IT-yrittäjä Heinolasta. Työkokemusta ohjelmistokehityksen parissa minulle on ehtinyt kertyä kohta 20 vuoden ajalta. Työn ohessa tutuksi on tullut myös vapaan lähdekoodin projekteihin osallistuminen.

Thursday, 06 May 2021

COSS.fi: Avoimuuden vaalipaneeli 19.5.2021

Tervetuloa mukaan Avoimuuden vaalipaneeliin keskiviikkona 19.5.2021 klo 10-11:30. Miten eri puolueet aikovat edistää avoimuutta, läpinäkyvyyttä ja digitalisaation mahdollisuuksia kunnissa?

Tilaisuuden järjestää Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus - COSS ry yhteistyössä Open Knowledge Finland ry:n kanssa. Sekä COSS että OKFI toimivat Suomessa edistääkseen avoimuutta yhteiskunnassa palvelujen ja toiminnan kehittämisen, hyvinvoinnin ja demokratian moottorina. Avoimuuden vaalipaneelin tavoitteena onkin saada näille tärkeiksi kokemillemme yhteisille teemoille kevään kuntavaalien alla näkyvyyttä sekä tuoda avoimuuden hyödyt osaksi julkista keskustelua ja päätöksentekoa. Lisäksi haluamme saada tällä kertaa pienempien kuntien ääntä esille, koska digitalisaation haasteet ovat pienissä kunnissa monesti resurssipulan vuoksi haastavampia kuin suurissa kunnissa. Siksi tilaisuudessa pääpuolueita edustavat panelistit ovat ehdolla kevään kuntavaaleissa pienessä kunnassa (max 50 000 asukasta).

Vaalipaneelin teemoina ja keskustelunaiheina ovat muun muassa:

 • Teknologia: avoimet tietojärjestelmät, avoimet rajapinnat
 • Tieto: avoin data, avoin tieto
 • Avoin kulttuuriperintö
 • Toimintatavat: avoin demokratia ja päätöksenteko, osallistaminen
 • Kuntien digitalisaatio

Ohjelma

10:00 Tervetuloa ja avaus / Timo Väliharju, COSS ry

10:10 Miksi ja miten kohti avointa yhteiskuntaa? / Tarmo Toikkanen, OKFI

10:15 Paneelikeskustelu
Panelistien avauspuheenvuorot: 'Puolueeni digitalisaatiounelma, käytännön tavoitteet ja keinot'
Panelistit: Christoffer Hällfors (RKP), Piia Aallonharja (Perussuomalaiset), Niko Eskelinen (SDP), Otso Huuska (Kokoomus), Lauri Kotilainen (Vasemmistoliitto), Pekka Heikkilä (Vihreät)
Juontajana ja moderaattorina: Tarmo Toikkanen, OKFI

11:30 Loppusanat, tilaisuus päättyy

Ilmoittautuminen

Maksuton verkkotilaisuus on suunnattu kaikille teemasta kiinnostuneille. Ilmoittauduthan tilaisuuteen 18.5. mennessä alla olevan linkin kautta.

Panelistien esittely

Päivitys 10.5.2021: Vaalipaneelin osalta teimme linjauksen, että tällä kertaa kutsuimme mukaan edustajat kaikista puolueista, joilla on vähintään 100 kunnanvaltuustopaikkaa eli kutsuttujen listalla olivat SDP, Perussuomalaiset, Kokoomus, Keskusta, Vihreät, Vasemmistoliitto, RKP, Kristillisdemokraatit. Valitettavasti näiden puolueiden joukosta emme saaneet määräaikaan mennessä edustajaa puoluetoimistojen kautta Keskustalta sekä Kristillisdemokraateilta.

Christoffer Hällfors

Sipoo, RKP

Olen 34-vuotias sipoolainen pienen tyttären isä. Olen valtiotieteiden maisteri ja työskentelen politiikka- ja data-analyytikkona puolueella. Minulla on 10 vuotta kokemusta kunnanvaltuutettuna, joista kaksi ja puoli vuotta kunnanhallituksen puheenjohtajana.

Piia Aallonharja

Kirkkonummi, Perussuomalaiset

Olen kirkkonummelainen perussuomalaisten kunnanvaltuutettu ja kunnanhallituksen jäsen. Olen työskennellyt IT-alalla noin 20 vuotta ja tittelini on UX Specialist. Työkokemusta minulla on laajasti IT-alalta koodauksesta testaukseen ja käyttöliittymien suunnitteluun.

Niko Eskelinen

Hyvinkää, SDP

Inhimillisen digitalisaation ammattilainen. Teknologian käytön lähtökohdat tulee olla ihmisten etu ja mahdollisuuksien luominen. Teknologia ilman toimintamallin muutosta on yleensä vain kustannus. Digitalisaation suurin muuttuja on ihminen.

Otso Huuska

Rauma, Kokoomus

Olen monipuolisesti kouluttautunut matematiikan ja fysiikan lehtori Rauman Lyseon lukiossa. Rauman kaupunginvaltuutettuna olen vaikuttanut yhden kauden ja olen ehdolla jatkoon. Näen digitalisaatiossa järkevästi toteutettuna suuria mahdollisuuksia ihmisten luovuuden tukemisessa ja julkisten palvelujen tehostamisessa.

Pekka Heikkilä

Raisio, Vihreät

Valmistuin Turun yliopistosta valtiotieteen maisteriksi vuosituhannen vaihteessa pääaineenani tilastotiede. Olen työskennellyt biostatistikkona kansainvälisissä asiantuntijaryhmissä erilaisten tutkimushankkeiden parissa mm. statistikkona kliinisissä ebola-rokotetutkimuksissa. Kansainvälinen ja monipuolinen kokemukseni sekä yrittäjätaustani auttavat ymmärtämään asioita laajasti ja osaan nähdä asiat erilaisten ihmisten näkökulmasta.

Lauri Kotilainen

Heinola, Vasemmistoliitto

Olen kuntavaaleissa ensimmäistä kertaa ehdolla oleva 39-vuotias IT-yrittäjä Heinolasta. Työkokemusta ohjelmistokehityksen parissa minulle on ehtinyt kertyä kohta 20 vuoden ajalta. Työn ohessa tutuksi on tullut myös vapaan lähdekoodin projekteihin osallistuminen.

Tuesday, 27 April 2021

COSS.fi: Kuulumisia YK:n pääsihteeriltä

COSSin jäsen tiedottaa. Alkuperäinen teksti julkaistu 22.4.2021 Gispo Oy:n blogissa.

 

YK perustettiin kansakuntien väliseksi yhteistyöjärjestöksi toisen maailmansodan jälkeen – etunenässä asianaan säästää maailma uusilta sodilta. Nyt maailma näyttää hyvin erilaiselta. Nykypäivänä YK edesauttaa kansakuntien välistä yhteistyötä aikamme tärkeimpien haasteiden, kuten ilmastonmuutoksen tai Covid-19-pandemian kaltaisten maailmanlaajuisten haasteiden ratkomisessa. Yhteistyö kansallisvaltioiden ja alueellisten yhteistyöelimien kesken on elintärkeää ihmiskunnan tulevaisuuden kannalta.

YK näkee avoimen lähdekoodin ja avoimen datan ratkaisevina työkaluina viedä globaali kehitys uralle, jossa kestävän kehityksen tavoitteet voidaan saavuttaa. Keskellä Covid-19-häiriötilannetta, kesällä 2020, YK:n pääsihteeristö julkaisi raportin, jossa pääsihteeri vaatii ja kehottaa sijoittamaan globaaleihin julkisiin digitaalisiin hyödykkeisiin (eng. digital public good), kuten avoimen lähdekoodin ohjelmistoihin ja avoimeen dataan.

“We must undertake a concerted global effort to encourage and invest in the creation of digital public goods: open source software, open data, open AI models, open standards and open content.” (United Nations, 2020)

Avoimuus mahdollistaa yhteistyön ja yhteistyö ratkaisut

Ihmiskunnan tulevaisuuden kannalta elintärkeät teknologiset kehityskulut eivät onnistu ilman yhteistyötä. Kuten sanotaan, teknologia ei ole determinististä, ei hyvään eikä pahaan – kansakuntien välinen yhteistyö mahdollistaa tavat määrittää se, mihin suuntaan teknologista kehitystä viedään. Korona-häiriötilanne on näyttänyt, kuinka tieteellisen yhteistyön virtaviivaistaminen ja skaalaaminen globaalille tasolle mahdollisti esimerkiksi rokotetuotannossa ratkaisevia läpimurtoja.

Avoimuuden kautta voidaan maksimoida yhteinen hyöty. Jos YK käyttää ja jatkokehittää esimerkiksi avoimen lähdekoodin ohjelmistoja, hyötyvät siitä koko maailma ja eri toten kehittyvät valtiot ja niissä toimivat tahot ja yksityinen sektori. Globaalilla etelällä olisi muuten hyvin mitättömät mahdollisuudet hyödyntää nykyaikaisia teknologioita.

Paikkatieto toiminnan ytimessä

YK:n raportti pohjaa kehotuksensa erilaisiin teknologisen avoimuuden jakamisen digitaalisiin hyödykkeisiin:

 • Avoimen lähdekoodin ohjelmistot
 • Avoin data
 • Avoimet koneoppimismallit
 • Avoimet standardit
 • Avoin sisältö

Kaikki osiot ovat paikkatietojen hyödyntäjille, niin yritykselle kuin julkishallinnolle merkityksellisiä, mutta miten:

 • Avoimen lähdekoodin paikkatieto-ohjelmistoista ja -ohjelmistokirjastoista on kehkeytynyt kriittistä koodia maailman, valtioiden ja kansalaisten hyvinvoinnin turvaamiseksi.
 • Avoin paikkatietodata, kuten OpenStreetMap tai Sentinel-satelliittikuvadata toimii ja mahdollistaa merkittäviä liiketoimia ja turvaa ihmishenkiä esimerkiksi ympäristökatastrofien yhteydessä. Paikkatiedoksi kuvailtavan datan määrä kasvaa tänäpäivänä ennen näkömättömällä vauhdilla.
 • Paikkatieto ja avoimet koneoppimisen mallit ovat ennestään jo pitkältä matkalta tuttuja, koska satelliittikuvadatan analysointi perustuu vahvasti näiden mallien hyödyntämiseen.
 • Ilman avoimia standardeja olisi hyvin vaikea jakaa tietoa saatika sitten ylipäätänsä käyttää paikkatieto-ohjelmistoja tehokkaasti. Ilman avoimia standardeja  ei myöskään moni kuluttajapalvelukaan toimisi.
 • Avoimena sisältönä voidaan nähdä esimerkiksi paikkatietoon liittyvät tietosisällöt, joiden saavutettavuutta pitäisi maailmanlaajuisesti kasvattaa paikkatietojen hyödyntämisen helpottamiseksi ja vauhdittamiseksi. Avoimen lähdekoodin ohjelmistokulttuurissa tämän voi kääntää muun muassa dokumentaation ja esimerkkitutoriaalien tietosisältöihin.

Gispo osana ekosysteemiä

Avoimien ohjelmistoratkaisujen palveluyritykset rakentavat ostajalle ekosysteemin, jossa hankkija pystyy aina kilpailuttamaan hankkimansa palvelun, koska toimitettu koodi tai muu tuote perustuu läpinäkyvään ja avoimeen koodiin sekä avoimiin standardeihin.

Gispossa nämä edellä mainitut viisi avoimuuden osa-aluetta osuvat vahvasti niin yrityksen alkuperäiseen missioon kuin myös päivittäiseen tekemiseemme:

Avoimen lähdekoodin paikkatieto-ohjelmistot Autamme yrityksiä ja julkishallinnon organisaatioita ympäri maailmaa hyödyntämään paikkatietoja avoimen lähdekoodin ohjelmistoilla. Koulutamme jatkuvana palveluna esimerkiksi Helsingin kaupungin asiantuntijoita käyttämään QGISia, GeoServeria ja PostGISia.
Avoin paikkatietodata Avoimen paikkatiedon määrä kasvaa jatkuvasti ja asiakkaamme näkevät avoimissa tietolähteissä potentiaalia omien toimialakohtaisten paikkatietohaasteiden ratkaisemiseen. Autoimme hiljattain esimerkiksi UNESCOa hyödyntämään OpenStreetMap-aineistoa maailmanlaajuisen koulujen saavutettavuuden kohentamiseksi.
Avoimet koneoppimismallit Eri tahot tekevät Gispon kanssa yhteistyötä koneoppimismallien rakentamisessa. Autoimme esimerkiksi YK:n rauhanturvajoukkoja poistamaan satelliittikuvadatasta pilvet laadukkaaman informaation tuottamiseksi.
Avoimet standardit Usea projektimme perustuu avoimien paikkatietostandardien, kuten WMS- ja WFS-rajapintapalveluiden käyttöön tai tuottamiseen. Olemme muun muassa olleet mukana kohentamassa kansallisia paikkatietoalan standardeja ja suosituksia.
Avoin sisältö Nykypäivänä avoin (verkko)sisältö on merkittävässä roolissa minkä tahansa projektin tai prosessin vaikuttavuuden kasvattamisessa. Autammekin usein asiakkaitamme tällä rintamalla. Tuotimme yhteistyössä UNESCOn kanssa artikkeleita siitä, millä tavalla koulutusjärjestelmien suunnittelijat ympäri maailmaa voisivat hyödyntää avoimia paikkatieto-ohjelmistoja koulujen saavutettavuuden analysointiin1.

 

YK on digitaalisen yhteistyön tiekartta -raportissaan ilmaissut vahvasti kantansa avoimuuden puolesta, mutta minkälainen tilanne on Suomessa? Ottaako Suomen paikkatietopoliittinen strategia huomioon avoimuuden synnyttämät jaetut hyödyt? Tämä jääköön kotitehtäväksi.

Lue lisää – YK:n pääsihteeristön “Roadmap for digital cooperation” -raportti:

Lue myös hiljattain julkaistu YK:n paikkatietostrategia “Geospatial strategy for United Nations”:

 

Teksti: Santtu Pyykkönen, Gispo Oy

Santtu Pyykkönen on aluetieteen HM, jota kiinnostaa erityisesti paikkatieto kaikkine ulottuvuuksineen, avoimen lähdekoodin ohjelmistot ja yhteisöt sekä kaupunkikehitys. Harrastuksina mm. juokseminen ja lukeminen.

www.gispo.fi

 

 


1Artikkelit on määrä julkaista UNESCOn toimesta vuoden 2021 aikana.

Thursday, 02 November 2017

Fri programvara – Rejås Blog: Leverantörsoberoende

Det här är en artikel som jag skrev 2009 som jag hittade på min dator. Jag tror dock aldrig att den blev klar eller publicerades. Tycker den är ok som den är och lika aktuell nu som då så här kommer den.

Allt fler talar om leverantörsoberoende och minskande av inlåsningseffekter. Vi kan läsa om det i fackpress nästan dagligen. Men vad är då egentligen leverantörsoberoende och hur kan vi uppnå det?

Att vara leverantörsoberoende innebär inte att man inte har några leverantörer utan tvärt om att man har många att välja på som kan leverera det man vill ha. Det skall vara enkelt att byta emellan dem och det skall inte märkas i verksamheten.

Många skriver att öppna standarder är viktigt för att uppnå leverantörsoberoende, det är sant, men det är långt ifrån allt. Jag anser att det inte ens är det viktigaste. Öppna standarder är viktiga för att kunna byta ut program och system samt för att kunna kommunicera med andra. Detta är nog så viktigt men bara en del av lösningen på gåtan leverantörsoberoende, det är snarare en lösning som gör att man kan bli teknikoberoende, vilket i sin tur underlättar för leverantörsoberoende men tar dig inte hela vägen. För att bli leverantörsoberoende måste man även kunna byta leverantör utan att byta ut sina system.

Leverantörsoberoende är ett pussel med flera viktiga bitar. De tre viktigaste tycker jag är att man har egen kompetens, använder fri programvara, och att man har flera leverantörer att välja på.

Tre viktiga pusselbitar för att uppnå leverantörsoberoende.

Egen kompetens

Har man ingen egen kompetens i företaget så är det svårt att vara helt leverantörsoberoende. Man behöver inte besitta expertkompetens på alla områden men ju mer intern kompetens man har desto enklare är det att göra sig leverantörsoberoende och att ställa krav på leverantörerna. Även om man inte har intern kompetens kan man anse sig vara oberoende om det finns flera leverantörer som man lätt kan byta mellan.

Att bygga egen intern kompetens kan vara bra även ur andra synvinklar. Till exempel kan det ge mer positiva medarbetare om de får utbilda sig och aktivt lära sig de produkter företaget använder. Har man egen kompetens kan man dessutom välja att vara helt leverantörsoberoende och inte anlita externa resurser alls i det dagliga arbetet.

Fri programvara

Med sluten, icke-fri programvara kan man helt enkelt inte vara leverantörsoberoende. Man kan vara mer eller mindre leverantörsberoende beroende på hur bra programmen följer öppna standarder och beroende på hur lätta de är att byta ut. Eftersom ett icke-fritt program ofta styrs av ett enskilt företag så är man alltid beroende av det företaget och vad de väljer att göra med den produkt som används.

Många företag lever idag på att sälja fri programvara. Det är bra för det gör att användare blir mindre inlåsta. Men vissa företag blandar fri programvara med egna tillägg som inte är fria, detta är inte bra eftersom det ger inlåsningseffekter som vid första anblick kan missas. För att vara på den säkra sidan bör man använda produkterna från originalkällorna.

Som vi sett är fri programvara är en mycket viktig ingrediens i att bli leverantörsoberoende. För att fri programvara skall kunna leva måste den ha två saker: användare och utvecklare. Ju intressantare programvaran är desto fler leverantörer kommer att jobba med den. Användare och utvecklare kan vara företag eller individer och oftast är det en mix av de båda.

Flera leverantörer

Det är svårt att stå ensam. Det är i dessa sammanhäng sällan bra att göra det. Men det är inte heller bra att vara beroende av en leverantör, som ju då i sin tur står ensam. Vad händer om den leverantören helt plötsligt gör ett val eller en prioritering som inte gynnar er verksamhet?

Dela för framtiden

Att använda fri programvara gör att man på sätt och vis blir beroende av den. Denna beroendeställning är inte lika avgörande som att vara beroende av en leverantör men kopplingen finns ändå. Skillnaden är att nu är det du som styr.

Vad gäller de produkter du använder så är det bra för dig ju fler som använder dem och ju fler som använder dem på liknande sätt som du själv. Att vara ensam användare av ett övergivet projekt är ingen trevlig sits, även om den är relativt bra som det rör sig om ett fritt program.

Det ligger nu i ditt eget intresse att fler använder programmet och helst att de använder det på liknande sätt som dig själv. Därför är det viktigt att du delar med dig av dina erfarenheter och eventuella modifieringar av programmet i fråga. Det gagnar både dig själv och andra.

Wednesday, 13 September 2017

Fri programvara – Rejås Blog: Public Money – Public Code

Free Software Foundation Europe startar idag ett initiativ för att sprida information om fri programvara i den publika sektorn. Inget nytt egentligen, vi har pratat om det länge och det finns flera äldre initiativ. Men detta är nytt, fräscht och snyggt.

Tummen up!

Wednesday, 30 August 2017

Fri programvara – Rejås Blog: 10 år sedan: SIS förklarar omröstningen ogiltig

För 10 år sedan meddelar SIS att omröstningen om OOXML är ogiltig.

Som jag har berättat om tidigare var jag engagerad i skandalen på SIS där Microsoft kuppade igenom ett Ja till sin föreslagna standard OOXML.

SIS befann sig nu i ett underligt läge. Man hade haft en omröstning som alla insåg inte gått rätt till och den hade lett till att man skulle rösta Ja i ISO. Den ursprungliga gruppen skulle med största sannolikhet ha kommit fram till ett Nej. Vad skall man göra?

Det var för lite tid för att göra en ny omröstning. Och om man skulle göra en, hur skulle den gå till?

I en intervju med Lars Flink, dåvarande VD för SIS några dagar innan kan man mellan raderna läsa lösningen när han på frågan om SIS kan riva upp beslutet svarar:

– Det enda som skulle kunna riva upp beslutet är om något formellt fel begåtts. Om något i processen inte varit korrekt. Om det är aktuellt nu är en hypotetisk fråga som jag avstår från att besvara.

Några dagar senare, idag för 10 år sedan, kom beskedet. SIS ogiltigförklarar omröstningen. Anledningen är röstfusk. Så här säger Lars Flink i en intervju i Ny Teknik.

– Vi har fått en hel del information under de här dagarna och den pekar på att någon deltagit i omröstningen med mer än en röst.

Jag har hört ryktesvägen att något sådant fusk inte förekom. Men en läsare på min blogg föreslår att det kan vara Microsoft som avses. Jag vet inte, men det var nog den enda lösningen för SIS att klara sig ur denna situation.

Men hur skulle man göra med omröstningen i ISO? Det slutade med att SIS lade ner Sveriges röst i ISO.

Sunday, 27 August 2017

Fri programvara – Rejås Blog: 10 år sedan: SIS-skandalen kring OOXML

Idag är det exakt 10 år sedan skandalen på SIS och då mina ”15 minutes of fame” startade. Jag var då som nu en anhängare av fri programvara. Det vill säga programvara som tillåter insyn och inte snärjer dig som användare. För 10 år sedan var jag mycket mer engagerad än idag men jag står fortfarande fast vid mina principer. Många, många gånger under åren har vi fått rätt och jag har i efterhand kunnat säga ”Vad var det jag sa?”.

För 10 år redan var dokumentformat och öppna standarder i ropet. Det fanns ett standardformat som heter OpenDocument Format (ODF) som är ISO-standard. Detta användes då främst av OpenOffice.org som är en populär kontorsprogramvara. Microsoft som var ledande i branschen använde ett eget proprietärt format.

Eftersom öppna standarder var väldigt hett efterfrågade myndigheter och företag just det. Det skulle vara öppet och man skulle kunna byta program utan inlåsningseffekter.

Microsoft har då två alternativ. Antingen omfamnar man den befintliga standarden eller så gör man en egen. Tyvärr valde de det sistnämnda.

Microsoft kallade sitt format Office Open XML (OOXML). Förvillande likt ODF. Många trodde nog att debatten handlade om deras äldre format (.DOC) men de var alltså ett relativt nytt format som inte många använde då. Microsoft lyckades dessutom få detta nya format att snabb-behandlas av ISO. Hur det gick till undrar jag fortfarande.

I ISO ingår svenska SIS. Så SIS skall rösta om OOXML i ISO. Hur man skall rösta skall tas fram i en arbetsgrupp som hette Ag17. Här satt personer från olika företag och intressenter. Det var inte så många med i gruppen från början. Men SIS regler gjorde det möjligt att gå med i gruppen ända fram till omröstningen och då ha rösträtt. Denna konstiga regel utnyttjades av både Microsoft och vi som kontrade på samma sätt. Dessvärre förlorade vi.

Hur det gick till och vad som hände sedan skrev jag om i inlägget SIS sålde sin röst rörande OOXML. Det var exakt 10 år sedan idag.

Inlägget ovan har lästs (eller i alla fall visats) hundratusentals gånger. Dagen efter mötet fick jag sätta upp en statisk sida med bara det inlägget för servern belastades så hårt. Det fanns länkar till min lilla blogg från flera stora dagstidningar och väl trafikerade webbplatser som till exempel Slashdot och IDG.

För mig började det med ett telefonsamtal från en person aktiv i AG17 en fredag kväll. Jag skriver inte vem eftersom jag inte frågat personen i fråga. Men det var i alla fall inte jag som upptäckt det, jag bara hängde med. Det hade tillkommit nya företag som vi trodde skulle rösta ja. Vi önskade att SIS skulle rösta nej. Planen var att vi skulle väga upp med lika många. Men på mötet kom många fler än vi trott.

Jag åkte till mötet. Jag var alltså med där på mötet på riktigt. När jag kom hem skrev jag inlägget. Jag var en av de första som skrev om det och eftersom jag hade varit med fick det stor spridning. Tidningarna ringde. Bokstavligen hela natten. Flera som ringde hade bara två frågor:

 • Är du Marcus Rejås?
 • Är det du skriver på din blogg sant?

Jag svarade ”Ja” på båda. Vissa ville veta lite mer. Mötet var på en måndag och telefonen ringde hela veckan. Det gick inte att jobba alls den veckan. Om det var jobbigt? Nej, jag tyckte det var skitkul. Det var journalister, organisationer, företag, myndigheter, till och med Rikspolisstyrelsen (av någon anledning) och privatpersoner hörde av sig. Till en början var alla positiva. Men senare, efter att SIS beslutat att lägga ner sin röst (mer om det senare) blev det mindre positiva brev.

En organisation som inte var så glad var Microsofts intresseförening IAMCP som senare kom att stämma SIS för detta möte. Jag hade kontakt med ordföranden där och vi talades vid i telefon och skickade flera brev till varandra. Han var väldigt trevlig och även om vi stod långt ifrån varandra tror jag vi fann en ömsesidig respekt för varandra.

Det fanns andra som inte var så glada också. Jag fick så klart också arga brev. Inga hot direkt men några rejäla utskällningar.

Dagarna som följde var som sagt kaotiska. Jag hoppas jag får tid att berätta mer. Men kortfattat kan man säga att OOXML först fick avslag i ISO men efter en runda till klubbades det igenom på mycket tveksamma grunder.

Blev världen bättre eller sämre? Nåja världen snurrar på. Vi snackar programvara här… Men inget hade varit sämre om vi vunnit. Tvärt om.

Vad var det jag sa?

Det skrevs så klart mycket om detta. De flesta vinklade det som att Microsoft gjort fel. I själva verket var det ju SIS regler som var fel. Här följer bara några exempel på artiklar som finns kvar från mitt inlägg (tyvärr fungerar inte de flesta länkar efter 10 år men dessa är kvar. Sök på SIS och OOXML så hittar du massor av artiklar):

DN: Microsofts affärspartners köpte Sveriges röst
Computer Sweden: Microsoftkupp mot formatomröstning
Tech World: Microsoft anklagat för att rigga omröstningen i OOXML
Computer Sweden: Microsoft pressade partners att rösta ja
The Local: Microsoft accused of buying Swedish votes
Metro: Microsofts röstkupp värd miljardbelopp
Ny teknik: Microsoft erkänner röstkupp hos SIS

Jag hoppas få tid att inom de närmaste dagarna berätta mer om eftermälet av detta turbulenta möte. Kortfattat kan jag säga att SIS lade ner sin röst i ISO. OOXML röstades först ner i ISO men på ett uppföljande möte accepterades standarden. OOXML är alltså en standard idag. SIS har idag ändrat sina regler.

Monday, 03 July 2017

Technoshamanism in Aarhus - Rethink Ancestrality and Technology

 • MODSPIL
 • 12:56, Monday, 03 July 2017

OPEN CALL


On August 12, 2017 from 14:00 to 22:00 there will be a technoshamanism meeting in Dome of Visions, Aarhus, Denmark.

The purpose of the meeting is to unite people who are interested in the combination of DIY technologies such as free software and permaculture with ancestral, ancestorfuturist and shamanistic practices. We are calling all the cyborgs, witches, heretics, technoshamans, programmers, hackers, artists, alchemists, thinkers and everyone who might be curious to join us and explore the possiblities of combining ancestorfuturism, perspectivism, new and old indigenism in the middle of the climate changes of the anthropocene.

If you feel attracted by the combination of these terms, techno + shamanism and ancestrality + futurism and if you're worried about the destruction of the Earth and the hegemony of capital and neoliberal ontologies, this event is for you. In view of Aarhus' slogan as European Cultural Capital of 2017, the theme of this event could be: Rethink ancestrality and technology!

We welcome all proposals for rituals, musical and artistic performances, talks, discussions and technological workshops. Please send your proposal to xamanismotecnologico@gmail.com.

The proposal needs to be short (250 words) with your web site (if any) and a short bio.

PROGRAM

FREE RADIO

The verbal talks will be structured as roundtable discussions with several participants which are recorded and simultaneously live streamed as Internet radio.

Topics:

 • TECHNOSHAMANISM - What is it?
 • Ancestrality and ancestrofuturism
 • Experiences from the II International Festival and other events
 • Immigration and new ontologies arriving in Europe
 • Self-organizing with free software and DIY technology
 • Your proposal!

PERFORMANCE AND RITUAL

A collaborative DIY ritual to end the event - bring costumes, proposals, visual effects, ideas and musical instruments.

We welcome proposals for all kinds of performance, rituals and narratives along the lines of this open call - all proposals to be sent to xamanismotecnologico@gmail.com.

NOTE

When we have received your proposals, we will organize them and publish a detailed program around August 1, for the discussions and workshops as well as for the rituals.

ACCOMODATION

If you don't live in Aarhus and need accomodation, that can be arranged (for free). Bring your sleeping bag!

WHO ARE WE?

This encounter is organized by Carsten Agger, Beatriz Ricci, Fabiane M. Borges and Ouafa Rian.

TECHNOSHAMANISM - THE NETWORK

Tecnoshamanism is an international network for people interested in living out their ideas in everyday life while focusing on open science, open technology, free and DIY cosmological visions and feel the necessity of maintaining a strong connection to the Earth as a living, ecological organism.

In recent years, we have had meetings in Spain, England, Denmark, Ecuador, Colombia, Brazil, Germany, and Switzerland. In November 2016, we had the II International Festival of Tecnoxamanism in the indigenous Pataxó village of Pará in Bahia, Brazil. The purpoose of this meeting is to discuss technoshamanism as outlined above and to strengthen and grow this network, hopefully reaching out to new partners in Denmark and beyond. The network is based in Brazil but draws inspiration from all over the world.

You can find nmore information on technoshamanism in these articles:


  

ACKNOWLEDGEMENTS

This event is supported by Digital Living Research Commons, Aarhus University and NANO/PPGAV/EBA/UFRJ  (Federal University of Rio de Janeiro).

Wednesday, 14 June 2017

Technoshamanism and Wasted Ontologies

 • MODSPIL
 • 15:09, Wednesday, 14 June 2017

Interview with Fabiane M. Borges published on May 21, 20171

By Bia Martins and Reynaldo Carvalho – translated by Carsten Agger

Fabiane M. Borges, writer and researcher

Also available in PDF format

In a state of permanent warfare and fierce disputes over visions of the future, technoshamanism emerges as a resistance and as an endeavour to influence contemporary thinking, technological production, scientific questions, and everyday practices. This is how the Brazilian Ph.D. in clinical psychology, researcher and essayist Fabiane M. Borges presents this international network of collaboration which unites academics, activists, indigenous people and many more people who are interested in a search for ideas and practices which go beyond the instrumental logic of capital. In this interview with Em Rede, she elaborates her reflections on technoshamanism as platform for producing knowledge and indicates some of the experiences that were made in this context.

At first, technology and shamanism seem like contradictory notions or at least difficult to combine. The first refers to the instrumental rationalism that underlies an unstoppable developmentalist project. The second makes you think of indigenous worldviews, healing rituals and altered states of consciousness. What is the result of this combination?

In a text that I wrote for the magazine Geni2 in 2015, I said this: that techno + shamanism has three quite evident meanings:

 1. The technology of shamanism (shamanism seen as a technology for the production of knowledge);
 2. The shamanism of technology (the pursuit of shamanic powers through the use of technology);
 3. The combination of these two fields of knowledge historically obstructed by the Church and later by science, especially in the transition from the Middle Ages to the Renaissance.

Each of these meanings unfolds into many others, but here is an attempt to discuss each one:

1) When we perceive shamanism not as tribal religions or as the beliefs of archaic people (as is still very common) but as a technology of knowledge production, we radically change the perception of its meaning. The studies of e.g. ayahuasca shows that intensified states of consciousness produces a kind of experience which reshapes the state of the body, broadening the spectrum of sensation, affection, and perception. These “plants of power” are probably that which brings us closest to the “magical thinking” of native communities and consequently to the shamanic consciousness e– that is, to that alternative ontology, as Eduardo Viveiros de Castro alerts us when he refers to the Amerindian ontology in his book Cannibal Metaphysics3, or Davi Kopenawa with his shamanic education with yakoana, as described in The Falling Sky4. It is obviously not only through plants of power that we can access this ontology, but they are a portal which draws us singularly near this way of seeing the world, life itself. Here, we should consider the hypotheses of Jeremy Narby in his The Cosmic Serpent: DNA and origins of knowledge where he explains that the indigenous knowledge of herbs, roots and medicine arises partly from dreams and from the effects of entheogens.

When I say that shamanism is a technology of knowledge production, it is because it has its own methods for constructing narratives, mythologies, medicine and healing as well as for collecting data and creating artifacts and modes of existence, among other things. So this is neither ancient history nor obsolete – it lives on, pervading our technological and mass media controlled societies and becoming gradually more appreciated, especially since the 1960s where ecological movements, contact with traditional communities and ways of life as well as with psychoactive substances all became popular, sometimes because of the struggles of these communities and sometimes because of an increased interest in mainstream society. A question arose: If we were to recuperate these wasted ontologies with the help of these surviving communities and of our own ruins of narratives and experiences, would we not be broadening the spectrum of technology itself to other issues and questions?

2) The shamanism of technology. It is said that such theories as parallel universes, string theory and quantum physics, among others, bring us closer to the shamanic ontology than to the theological/capitalist ontology which guides current technological production. But although this current technology is geared towards war, pervasive control and towards over-exploitation of human, terrestrial and extra-terrestrial resources, we still possess a speculative, curious and procedural technology which seeks to construct hypotheses and open interpretations which are not necessarily committed to the logic of capital (this is the meaning of the free software, DIY and open source movements in the late 20th and early 21st century).

We are very interested in this speculative technology, since in some ways it represents a link to the lost ancestral knowledge. This leads us directly to point 3) which is the conjunction of technology with shamanism. And here I am thinking of an archeology or anarcheology, since in the search for a historical connection between the two, many things may also be freely invented (hyperstition). As I have explained in other texts, such as the Seminal Thoughts for a Possible Technoshamanism or Ancestrofuturism – Free Cosmogony – Rituals DIY, there was a Catholic theological effort against these ancestral knowledges, a historical inhibition that became more evident during the transition from the Middle Ages to the Renaissance with its inquisitions, bonfires, prisons, torture and demands for retraction. The technology which was originally a part of popular tradition and needs passed through a purification, a monotheist Christian refinement, and adhered to these precepts in order to survive.

In his book La comunidad de los espectros5, Fabián Ludueña Romandini discusses this link between science and Catholicism, culminating in a science that was structurally oriented towards becoming God, hence its tendency to omnipresence, omnipotence and omniscience. Its link to capital is widely discussed by Silvia Federici in her book Caliban and the Witch6, who states that the massacre against witches, healers, sorcerers, heretics and all who did not conform to the precepts of the church was performed in order to clear the way for the introduction of industrial society and capitalism. So two things must be taken into account here: first, that there has been a violent decimation of ancestral knowledge throughout Europe and its colonial extensions and secondly, that the relationship between science/technology and the wasted ontologies was sundered in favor of a Christian theological metaphysics.

Faced with this, techno + shamanism is an articulation which tries to consider this historical trauma, these lost yet not annihilated leftovers, and to recover (and reinvent) points of connection between technology and wasted ontologies, which in our case we call shamanism since it represents something preceding the construction of the monotheisms and because it is more connected to the processes of planet Earth, at least according to the readings that interest us. But there are several other networks and groups that use similar terms and allow other readings such as techno + magic, cyber + spirituality, techno + animism and gnoise (gnosis + noise), among others, all talking about more or less the same issues.

The result of this mixture is improbable. It functions as a resistance, an awakening, an attempt to influence contemporary thinking, technological practices, scientific questions as well as everyday practices. These are tension vectors that drive a change in the modes of existence and of relation to the Earth and the Cosmos, applied to the point where people are currently, causing them to associate with other communities with similar aspirations or desiring to expand their knowledge. These changes are gradually taking shape, whether with clay or silicium technology. But the thing is crazy, the process is slow and the enemy is enormous. Given the current level of political contention that we are currently experiencing in Brazil, associations and partnerships with traditional communities, be they indigenous, afro-Brazilian, Roma, aboriginal or activist settlements (the MST7 and its mystique), seems to make perfect sense. It is a political renewal mixed with ancestorfuturist worldviews.

You've pointed out that conceptually technoshamanism functions as a utopian, dystopian and entropic network of collaboration. What does this mean in practice?

Fundamentally, we find ourselves in a state of constant war, a fierce dispute between different visions of the future, between social and political ontologies and between nature and technology. In this sense, technoshamanism manifests itself as yet another contemporary network which tries to analyze, position itself with respect to and intervene in this context. It is configured as a utopian network because it harbors visionary germs of liberty, autonomy, equality of gender, ethnicity, class and people and of balance between the environment and society that have hitherto characterized revolutionary movements. It is dystopian because at the same time it includes a nihilistic and depressive vision which sees no way out of capitalism, is disillusioned by neoliberalism and feels itself trapped by the project of total, global control launched by the world's owners. It sees a nebulous future without freedom, with all of nature destroyed, more competition and poverty, privation and social oppression. And it is entropic because it inhabits this paradoxical set of forces and maintains an improbable noise – its perpetual noisecracy, its state of disorganization and insecurity is continuous and is constantly recombining itself. Its improbability is its dynamism. It is within this regime of utopia, dystopia and entropy that it promotes its ideas and practices, which are sometimes convergent and sometimes divergent.

In practice, this manifests itself in individual and collective projects, be they virtual or face-to-face and in the tendencies that are generated from these. Nobody is a network, people are in it from time to time according to necessities, desires, possibilities, etc.

This network's meetings take place in different countries, mainly in South America and Europe. Can you give some examples of experiences and knowledge which were transferred between these territories?

Some examples: Tech people who come from the European countries to the tecnoshamanism festivals and return doing permaculture and uniting with groups in their own countries in order to create collective rituals very close to the indigenous ones or collective mobilization for construction, inspired by the indigenous mutirão. Installation of agroforestry in a basically extractivist indigenous territory organized by foreigners or non-indigenous Brazilians working together with indigenous people. The implementation of an intranet system (peer-to-peer network) within indigenous territory (Baobáxia). Confluence of various types of healing practices in healing tents created during encounters and festivals, ranging from indigenous to oriental practices, from afro-Brazilian to electronic rituals, from Buddhist meditation to the herb bath of Brazilian healers, all of this creating generative spontaneous states where knowledge is exhanged and is subsequently transferred to different places or countries. Indigenous and non-indigenous bioconstructor's knowledge of adobe, converging in collective construction work in MST's squatted lands (this project is for the next steps). Artistic media practices, performance, live cinema, projection, music, and so on, that are passed on to groups that know nothing about this. In the end, technoshamanism is an immersive and experiential platform for exchanging knowledge. All of this is very much derived from the experiences of other networks and movements such as tactical media, digital liberty, homeless movements, submediology, metareciclagem, LGBTQ, Bricolabs, and many others. In the technoshamanism book, published in 2016, there are several practices that can serve as a reference.

Technoshamanism arose from networks linked to collaborative movements such as Free Software and Do It Yourself with the same demands for freedom and autonomy in relation to science and technology. To what extent has it proposed new interventions or new kinds of production in these fields? Can you give an example?

First is important to say that these movements of free software and DIY have changed. They have been mixed up with the neoliberal program, whether we're talking about corporate software or about the makers, even though both movements remain active and are still spaces of invention. In the encounters and festivals, we are going as far is possible, considers our precarious nature, lack of dedicated funding or support from economically stronger institutions, we rely mainly on the knowledge of the participants of the network, which come into action in the places. I also know of cases where the festivals inspired the formation of groups of people who returned to their cities and continued to do work related to technological issues, whether in the countryside, in computer technology, and in art as well. Technoshamanism serves to inspire and perhaps empower projects that already function, but which technoshamanism endorses and excites.

I think that a fairly representative example is the agroforest, the Baobáxia system and the web radio Aratu that we implemented with the Pataxó in the Pará village. It is an exhange and simultanously a resistance that points to the question of collaboration and autonomy, remembering that all the processes of this planet are interdependent and that autonomy is really a path, an ideal which only works pragmatically and to the extent that it's possible to practice it. So we're crawling in that direction. There are networks and processes much more advanced.

What we'd like to see is the Pataxó village Pará (home of the II International Festival of Technoshamanism), to take one example, with food autonomy and exuberant agroforests and wellsprings, with media and technological autonomy and very soon with autonomous energy. We'd like to see that not just for the Pataxó, but for all the groups in the network (at least). But that depends a lot on time, investment and financing, because these things may seem cheap, but they aren't. We should remember that corporations, entrepeneurs and land-owners are concentrating their forces on these indigenous villages and encouraging projects that go totally against all of this, that is, applying pressure in order to take their land, incorporate them in the corporate productive system and turn them into low-paid workers, etc.

In May 2017 we met with the Terra Vista Settlement in Arataca (Bahia, Brazil). They invited the leaders of the Pataxó village to become part of the Web of Peoples8 which has this exact project of technological and alimentary autonomy and I see this as a kind of continuation of the proposals which were generated in community meetings in the Pará village during the preparations for the II International Festival of Technoshamanism. Everything depends on an insistent and frequent change in the more structural strata of desire. And when we understand that TV channels like the Globo network reach all these territories, we see the necessity of opening other channels of information and education.

Do you believe that insurgent knowledge and anti-hegemonic epistemologies should gradually take up more space in the universities or is it better for them to remain in the margin?

Fabiane M. Borges

In a conversation with Joelson, leader of the MST in the Terra Vista settlement he gave the following hint, which was decisive for me: “Technoshamanism is neither the beginning nor the end, it is a medium.” His suggestion is that as a medium, technoshamanism possesses a space of articulation, which rather than answering questions of genesis and purpose functions as a space of interlocution, for making connections, uniting focal points, leveraging movements, expanding concepts and practices concerning itself and other movements – that is, it plays in the middle of the field and facilitates processes.

As yet another network in the “middle”, it negotiates sometimes within institutions and sometimes outside them, sometimes inside academia and sometimes outside it. Since it consists of people from the most diverse areas, it manifests itself in the day to day life of its members. Some work in academia, some in healing, others in a pizzaria. That is, the network is everywhere where its participants are. I particularly like it when we do the festivals autonomously, deciding what to do and how to do it with the people who invite us and we don't have to do favours or do anything in return for the institutions. But this is not to say that it will always be like that. In fact, the expenses of those who organize the meetings are large and unsustainable. Sometimes the network will be more independent, sometimes more dependent. What it can't do is stagnate because of the lack of possibilities. Crowdfunding has been an interesting way out, but it's not enough. It's necessary sometimes to form partnerships with organizations such as universities so the thing can continue moving in a more consistent and prolonged form, because it's difficult to rely on people's good will alone – projects stagnate because they lack the ressources.

Notes

1 Source: Em Rede - http://www.em-rede.com/site/entrevista/fabiane-m-borges-tecnoxamanismo-como-meio-de-recuperar-e-reinventar-pontos-de-conex%C3%A3o (last saw 12/06/2017)
2 http://revistageni.org/10/tecnoxamanismos-etc/
3 Eduardo Viveiros de Castro, Cannibal Metaphysics, Univocal (2014), available here: https://hamtramckfreeschool.files.wordpress.com/2014/11/eduardo-viveiros-de-castro-cannibal-metaphysics-for-a-poststructural-anthropology.pdf
4 Davi Kopenawa and Bruce Albert, The Falling Sky, Belknap Press (2013).
5 Fabián Ludueña, La comunidad de los espectros: Antropotecnia, Mino y Davila (2010).
6 Silvia Federici, Caliban and the Witch: Women, the Body and Primitive Accumulation. Brooklyn, NY: Autonomedia (2004). Available here: https://libcom.org/files/Caliban%20and%20the%20Witch.pdf
7 MST, the “landless worker's movement” is a social movement in Brazil that fights for workers' access to land through demands for land reform and direct actions such as establishing settlements on occupied land.
8 Teia dos Povos, http://teiadospovos.redelivre.org.br/

Thursday, 04 May 2017

Beretning om II Internationale Festival for Teknoshamanisme

 • MODSPIL
 • 08:36, Thursday, 04 May 2017

Festivalen foregik i Bahia i november 2016.

Her er min beretning om den, sakset fra min engelskprogede FSFE-blog:


A scene from a short film created as part of the festival's video workshop.

On November 9 2016, I and my son Johannes left Denmark for Brazil in order to co-organize and attend the II International Festival of Technoshamanism. You can read more about the background for this festival at the technoshamanism site as well as in previous posts on this blog.

Each participant in the festival was expected to propose an activity, and as one of the organizers I was no exception. The II International Festival of Technoshamanism took place in the Pataxó village Pará in the extreme south of the Brazilian state of Bahia, and my proposal was to install a working node (mucúa) of the Baobáxia system in the village. The purpose of this node is to act as an archive of the indigenous cultural production, a way yo protect and salvage the indigenous culture in electronic form for decades to come, and a way for the Pataxó to do so with complete ownership over the infrastructure as well as the content – independently of corporate and proprietary content-sharing sites such as Facebook and YouTube.

Who are the Pataxó?

Well, I’ve written about them before, after I participated in the first technoshamanism festival in 2014. The Pataxó are an indigenous people (what we sometimes call “Indians”, indeed they sometimes call themselves that) who live near the sea in the extreme south of the Brazilian state of Bahia. The Aldeia Pará (Pará Village) is located in what the Pataxó call their origin or Aldeia Mãe, the area from which they were all expelled in the massacre of 1951. It is situated far from everything in the middle of an indigenous reserve comprising some 8500 hectares and is home to some 69 families. The neighboring village of Barra Velha is located 5 km from Pará and has a population of about 400 families.

The Pataxó are an intelligent and open-minded people, and though they have not had much exposure to computers, they are very conscious of the potential of modern technology in the struggle for their culture and their land, which has been a constant factor in Pataxó life for several decades – not least given that many of their villages are threatened by expulsion. In October 2016, the village of Aratikum some 100 kilometers north of Pará was actually razed to the ground by the police in the service of local land owners.

Opening ritual in Akurinã Pataxó's healing space.

The Pataxó’s motivation for hosting the event was to be able to exchange knowledge – to learn something from all us urban hackers and activists with our experience in free software and art and social movements, and to teach us something in the bargain. Each participant would propose an activity – a workshop, an art installation, a ritual, a performance, a talk – and would be free to participate in the other proposed activities. Among the activities proposed by the Pataxó were the festival’s opening and closing rituals, a healing tent, traditional Pataxó cooking, traditional body paint, fishing and hunting methods, the cultivation of manioc and manufacturing of manioc flour, musical sessions and the jogos indigenas, the indigenous sports games which took the form of a competition between Indians and non-Indians.

As I said, my proposal was to install a node of Baobáxia and – just as, or even more, important – give workshops in how to use and maintain the system (running on a dedicated Debian GNU/Linux server) themselves so it could be useful also after we left.

Technoshamanism, ancestrality and the Destructor

But if the Pataxó’s motivation for hosting the event was to make friends and allies and gain new knowledge, then what was our motivation for organizing it? And by “we” I mean a large group of people in the technoshamanism network, mainly but (obviously enough) not exclusively Brazilian: Fabi Borges, Jonatan Sola, Sue Nhamandu, Rafael Frazão, Fernando Gregório, Luiza Só, Rodrigo Krul and too many more to mention, apart from the many participants who arrived at the festival with similar motives and gave many outstanding contributions?

One thing is the connection of technoshamanism with reconnection - reconnecting with the Earth, reconnecting with the ancestral worldviews of the thousands of generations of people who lived close to the Earth in a mainly oral culture. The Pataxó live in a reserve where they can live well off the earth, they have a strong connection to their ancestral way of life as well as, quite literally, to their ancestors and other ancestral spirits, who often show up at their rituals. As such, the Pataxó have 500 years of experience in dealing with European colonizers and the usurping civilization, and they have developed an immense skill in navigating this kind of pressure without losing neither their independence nor their traditional culture.

As opposed to that, the norm in our cities is that of disintegration, not least of community spirit and ancestral culture. Traditional songs and tales which might have been handed down in subtly changing ways for hundreds or thousands of years are replaced with comic books and cinema, which are replaced with endless children’s TV shows, which as we grow up are replaced with “breaking news”, X Factor and a host of even more diluted and inane TV shows. Culture ceases to be something we do ourselves and do together, neighborhoods cease to be communities and the cultural divide even splits up the families, so that we end up as disjoint individuals in a sea of strangers who can only struggle to recreate something vaguely resembling a genuine community. Sometimes, of course, as in the case of many successful free software projects, genuinely succeeding.

In his recent novel “Jerusalem“, the writer and comic book author Alan Moore metaphorically describes this phenomenon, which he has experienced first hand in his home town of Northampton, as “the Destructor”. The Destructor was a garbage incinerator which for decades was actually and physically located in the poorest neighborhood in Northampton, reducing people’s life expectancy with at least ten years, its location a daily reminder to the inhabitants of the Boroughs of how little the rest of the city cared about them.

And yet the Boroughs was actually the oldest neighborhood in Northampton and home to a bafflingly rich, orally transmitted ancestral working class culture which was, after World War I and under the impression of the Russian revolution, deliberately crushed by city planning. According to Alan Moore, the policies which have disempowered modern Europeans by stripping us of our communities were deliberately inflicted. Moore describes the destructive effect on the communities with these words:

He saw a hundred old men and old women moved from the condemned homes where they’d raised their families, dumped in distant districts with nobody that they knew and failing to survive the transplant. By the dozen they keeled over on the well-lit stairs of their new houses; in the unfamiliar indoor toilets; onto their unprecedented fitted carpets; on the pillows of magnolia-painted bedrooms that they failed to wake to. Countless funerals fell into the Mayorhold’s fires, and furtive teenage love-affairs, and friendships between relocated children sent to different schools. Infants began to understand that they would probably now never marry the classmate they had been expecting to. All the connecting tissue, the affectations and associations, became cinders. (p. 731)

The Northampton neighborhood known as the Boroughs descended into complete misery and insecurity, containing the points of trade that “supplied the customers who drew the girls, who brought the pimps, who dealt the drugs, which bred the guns that shot the kids who lived in the house that crack built” (p. 691). But there’s a point in that – that kind of misery is very common in urbanized Brazil as well as in Europe, and a contact with people who still retain an orally transmitted culture and whose communities were never fragmented by the Destructor could teach us something about reconnecting, with the Earth and its spirits, with our natural spirituality and with true community.

The Festival area

As we arrived in Pará about November 14, our first job was to establish a good contact with the Pataxó, organize food for the event and start rigging the computers and other technical equipment.

As everybody else, we were camping in what was at first quite precarious conditions due to the heavy rainfall before the festival started.

Luckily, the Pataxó were very helpful and we managed to secure everything against the rain before the start of the festival on November 22.

Installing Baobáxia

Community Radio sending from the Pataxó Kijeme Cultural, home of the GNU/Linux computers

Before our arrival, the Pataxó had built a completely new house for cultural production, in which they had placed four stationary computers they had received from the reservation’s Fisherman’s Association which originally got them from a government program. These four computers were quite old and had Windows installed. Our first task was to replace that with GNU/Linux.

At first, our attempts at setting up the computers were haunted by technical difficulties. First of all, we were unable to get them to boot from USB drives, which meant we had to buy burnable CDs or DVDs. When we got them, we realized they could not really boot from the DVDs either due to our images being 64 bit, and these trusty old computers were actually 32 bit. We couldn’t use the Internet for troubleshooting since there was no Internet yet – it was supposed to arrive during the week before the festival, but the roads were closed because of the rain.

In the end, Pablo Vieira from the Assentamento Terravista near Ilhéus (with the microphone in the picture above) arrived, and as it turned out, he knows these computers very well; they can boot from USB if a rather obscure BIOS setting is enabled. In his pocket was a bootable USB with the most recent 32 bit Linux Mint, and everyone was happy and the computers were well prepared for the arrival of the Internet later that week.

The Internet arriving at Aldeia Pará. Pataxó warrior Txayhuã is painting festival organizer Fabi Borges while the operator's car has stopped at the new culture house. Half an hour later, there was Internet.

I was not alone in the task of installing Baobáxia and giving workshops about it – Vincenzo Tozzi from the Mocambos network, Sicilian and founder of the Baobáxia project, joined the festival as well. Vince is a programmer and computer scientist and wrote a major part of the Baobáxia system himself, but he is really a philosopher of networks with important insights in the potential of free software and offline digital communications, and his presence was an invaluable contribution to the festival.

Vincenzo Tozzi from the Mocambos networks explains Baobáxia to village chief Ubiratã. Also listening are Pablo Vieira and Arapaty Pataxó.


Our two workshops in Baobáxia were a huge success, and especially the younger generation of the Pataxó showed a great interest in working with this technology. The Baobáxia node we installed is still active in the village and is still not connected to the Internet, but you can see the contents in its present degree of synchronization here.

What else was in the festival?

A lot of things.

Some very beautiful rituals:
DSC07216-460

And video workshops, radio workshops, capoeira, samba in the church in honor of Saint Benedito, seed exchange, agroforestry, construction of dry composting toilets, radio production, discussions about the pros and cons of ecoturism, and much, much more. I might do a followup post on that, in the meantime let it be said that the festival was a unique experience and I’m very happy to be one of the people who made it happen.Artiklen er også at finde på teknoshamanisme-bloggen.

Sunday, 26 March 2017

Fri programvara – Rejås Blog: 10 år sedan: Ian Murdock

För exakt 10 år sedan skrev jag på bloggen om hur Sun anställt  Ian Murdock. Jag ställde mig positivt till detta.

Ian Murdock var skaparen av Debian GNU/Linux. Den distribution jag då som nu använder dagligen. Namnet Debian tog Murdock från sitt namn och sin fru Debras namn. Debra och Ian blev lite förkortat Debian. Ian och Debra fick tre barn.

Det var 1993 som han skapade Debian och skrev Debian Manifesto. Efter det har han också hunnit med att  vara teknisk chef på Free Standards Group och styrelseledamot i Linux Standars Base. Han har också varit CTO för Linux Foundation. Linux Foundation lämnade han 2007 för att börja jobbba på Sun som jag skrev om tidigare.

Sedan gick det tyvärr utför för Murdock. Året efter han anställdes på Sun skildes han och Debra. Han slutade på Sun 2010 och började jobba på Salesforce Marketing Cloud fram till 2015. I november 2015 började han jobba på det spännande teknikföretaget Docker. Men allt stod inte rätt till.

Murdock hade sedan länge psykologiska problem och hade åtminstone mot slutet problem med alkohol. Den 28 december 2015 tog Ian till slut sitt liv genom att hänga sig själv efter att ha postat massor av uppenbart förvirrade tweets på twitter.

Ian har betytt mycket för fri programvara och kommer att minnas framförallt för Debian så klart men även mycket annat. Vila i frid.

Sorgligt …

Thursday, 09 March 2017

Fri programvara – Rejås Blog: Chattkriget – Microsoft eller Slack – Jabber!

Chattkriget, skriver IDG, står mellan Microsoft och Slack. Låt mig bjuda in ännu en kombattant, Jabber. Eller XMPP Instant messaging som det kanske borde heta. Det har massor av fördelar. Till exepmel att du kan ha din egen server (om du vill). Du kan skapa chattrum med interna kontakter på företaget och även bjuda in konkurrenter om du vill. Ingen central server behövs. Du behöver inte lämna någon information till externa företag utan hålla allt internt om du vill.

Vidare finns massor av olika klienter till Jabber för alla operativsystem. Ser faktiskt ingen anledning att använda något annat system.

Thursday, 03 November 2016

Fri programvara – Rejås Blog: Keep it simple, stupid

Vi har alla hört den förr KISS-principen. Krångla inte till det. Logiskt och smart.

När det gäller it-drift har jag alltid haft en viss skepsis mot avancerade, dyra system som inte kan gå sönder. Det kan vara till exempel serverkluster eller SAN-lösningar. När de är så komplexa att jag inte förstår blir jag skeptisk.

Dessa system har dock en väldigt stor acceptans bland företag och organisationer där ute. Man skall helt enkelt ha dem om man skall vara någon att räkna med. Men jag brukar säga att när något som är så stort, redundant och avancerat att det inte kan gå sönder, i alla fall går sönder så är det bara stort och avancerat. Inte sällan måste man vänta på leverantören av systemet för att kunna lösa problemet. Nertiden blir lång.

Jag kan så klart inte nämna några exempel, men jag har flera. Både på SAN-lösningar, serverkluster och HA-system.

Thursday, 25 February 2016

Technoshamanist ritual in Berlin

 • MODSPIL
 • 05:20, Thursday, 25 February 2016

DIY ritual, DIY cosmogonies for the anthropocene. The inspiration for the ritual are the pollution disaster in the Rio Doce in Mariana (Brazil) and the nuclear disaster in Fukushima. The ritual's theme is disaster, devastation, destruction.

Thursday, 11 February 2016

Technoshamanism meeting in Berlin

 • MODSPIL
 • 08:28, Thursday, 11 February 2016


During the days 19 and 20 of February/2016 there will be a technoshamanism meeting in Berlin! This meeting intends to gather people that are interested in the intersection between DIY technologies and ancestor futuristic knowledge.

@ Schillerpalais, Schillerpromenade 4.

By „ancestor futuristic knowledge“ we understand the approximation of ancestral knowledge, cosmovisions, alquimy, shamanisms, magic, free cosmogonies with foresight technologies and possible futurologies.

If rationalism and individualism somehow exhaust a way to produce an ecologically and socially balanced existence, and if the Earth presents emergencies that the anthropocentrism can’t take care of, what can we do to reach other relations of states between human / nature / cosmos?

All this discussion about interspecifcs, subjectivity of matter, anthropocene, and theoretical speculative discussions is something that moves us / touches, or is it just the latest intellectual agenda in international meetings, which soon will sound as obsolete concepts?

You can approach if you feel called by the junction of these terms (techno + shamanism, ancestrality + futurism). You can come to the workshops, discussions and rituals that will be made during the whole weekend in free radio format, with free expression and listening space for many different backgrounds.

Programme and more info: https://openport-b.titanpad.com/3

Baobáxia, the Galaxy of Baobab Trees - til FOSDEM

 • MODSPIL
 • 08:00, Thursday, 11 February 2016Dette er det foredrag, jeg fik holdt i Bruxelles sammen med Vincenzo Tozzi fra Mocambos-netværket i Brasilien.

Foredraget var søndag. Lørdag lykkedes det os også at organisere en stand, som vi bemandede i nogle timer, mens vi snakkede med en del interesserede folk og samtidig lagde sidste hånd på vores præsentation.

Baobáxia på FOSDEM

Saturday, 02 January 2016

Baobáxia til FOSDEM

 • MODSPIL
 • 14:11, Saturday, 02 January 2016

Søndag d. 31. januar vil jeg fortælle om Baobáxia-projektet ved FOSDEM-konferencen i Bruxelles.

Herunder følger beskrivelsen på konferencens hjemmeside:
Baobab

Baobáxia is a community-built project to connect about 200 Brazilian quilombos to assist the interchange and preservation of traditional, community-built culture.

A special challenge is found in the fact that many of these communities are located in remote areas with no access to the Internet. It is therefore imperative to be able to synchronize multimedia data offline.

Technically, the system uses git-annex to solve the challenging problem of offline distribution - but the really important part of the process is the community effort involved.

The Rede Mocambos is a network of about 200 Afro-Brazilian and indigenous communities. As a network, it is focused on creating new infrastructure and strengthening the communities through the use of free software.

Baobáxia is a system designed to unite these communities in an offline network. Each community will upload their local cultural production (in the form of documents and multimedia content) to their local node of the system and have their contributions synchronized to the rest of the network. Nodes with an internet connection can synchronize directly from other nodes on the internet, while offline communities can synchronize their contents during the frequent meetups and visits with other communities in the network.

Baobáxias purpose is to provide traditional communities with the infrastructure to create and preserve their own digital culture on their own terms. The offline distribution is very important as many of these communities will probably never have fast Internet access due to their geographical location, but the creation of a free and community operated infrastructure for sharing multimedia data may also be seen as an important alternative to centralized global monopolies as YouTube and Facebook.

The system has now been operating for about a year and currently contains 30 nodes corresponding to about 20 different local communities. The project's efforts are currently directed at consolidating the current features, planning new features for future releases and giving workshops for users and administrators in the communities.

Technically, the system is built in Python and Django, with a front end based on Java Script and uses git and git-annex to synchronize the media. The important part of the process, however, is the community building aspect. Baobáxia represents the hope for the digital future for an existing network of ~200 traditional communities which are already keen on using free software and free technology to propagate and develop their culture.