Free Software, Free Society!
Thoughts of the FSFE Community (gmq)

Tuesday, 11 June 2024

COSS.fi: Yhdistyksen vuosikokouksessa valittiin uusia hallituksen jäseniä

Vuosikokous 2024

COSS ry:n jäsenet kokoontuivat 7.6.2024 yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen sekä jäsentilaisuuteen, joka järjestettiin tänä vuonna COSSin jäsenen, Gispo Oy:n, isännöimänä Original Sokos Hotel Tripla Pasilassa Helsingissä. Paikallaolijoiden lisäksi myös osa yhdistyksen jäsenistä seurasi tilaisuutta etänä verkon välityksellä.

COSSin toiminnanjohtaja Timo Väliharju yhdessä talousvastaava Sini Kilpisen kanssa esitteli vuosikokouksessa jäsenille yhdistyksen viime vuoden 2023 toimintakertomuksen, tilinpäätöksen sekä tilintarkastajan lausunnon. Kokouksessa vahvistettiin esitetty yhdistyksen tilinpäätös sekä myönnettiin hallitukselle ja toiminnanjohtajalle tili- ja vastuuvapaus. Lisäksi kokouksessa vahvistettiin toiminnanjohtajan esittelemät yhdistyksen toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio kuluvalle vuodelle 2024.

Kokouksessa vahvistettiin myös yhdistyksen jäsenmaksujen suuruudet vuodelle 2024. Jäsenmaksuihin ei ehdotettu muutoksia ja ne päätettiin pitää samana kuin edellisvuosina.

Vuosikokous valitsi myös COSS ry:n hallituksen kokoonpanon tulevalle kaudelle 2024-2025. Kellään hallituksen nykyisistä jäsenistä ei tullut vielä tänä vuonna kolmen vuoden toimintakausi päätökseen. Vuosikokouksessa ehdotettiin valittavaksi uudeksi hallituksen jäseneksi Sami Jantusta Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu - Xamkista sekä uudeksi varajäseneksi Marjukka Niiniojaa Osaangolta. Kokouksessa päätettiin hyväksyä edellä esitetty ehdotus.

COSS ry:n hallituksen kokoonpano 2024-2025

Mikko Lampi, pj, Metatavu Oy
Sanna Jokela, varapj, Gispo Oy
Martin von Willebrand, Asianajotoimisto HH Partners Oy
Mikko Malmgren (yksityishenkilönä)
Sami Jantunen, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu - Xamk

Varajäsenet:
Marjukka Niinioja, Osaango Oy

Ohjelma jatkui vielä jäsentilaisuudella, jossa kuultiin puheenvuorot sekä Sanna Jokelalta (CEO, Gispo Oy) avoimen lähdekoodin paikkatietoratkaisuista kuin myös Janne Ruuskalta (johtaja, yhteiset palvelut, DigiFinland Oy) kansallisista digitaalisista ratkaisuista ja DigiFinlandin digitaalisesta liiketoiminta-alustasta sote-toimialalle. Tämän jälkeen jäsenet jatkoivat vielä vapaamuotoista keskustelua ja verkostoitumista yhteisen lounaan merkeissä.

Tutustu yhdistyksen 2023 toimintakertomukseen (PDF) >>

Tuesday, 21 May 2024

COSS.fi: Maksutonta paikkatietokonsultaatiota LIH-hankkeen puitteissa

COSSin yhteisöjäsen Gispo Oy on mukana kansallisessa Location Innovation Hubissa (LIH), joka on EU:n ja Business Finlandin rahoittama innovaatiokeskushanke. LIH-toimistoa koordinoi Maanmittauslaitokseen kuuluva Paikkatietokeskus (FGI). Tavoitteena on kasvattaa paikkatiedon käyttöä eri yhteiskunnan sektoreilla. Gispon tavoitteena on palvella 43 eri organisaatiota ja koko hankkeen tavoitteena on löytää 200 uutta paikkatiedon hyödyntäjää.

LIH-hankkeen puitteissa Gispo voi tarjota maksutonta paikkatietoon liittyvää avoimen lähdekoodin koulutusta tai muuta konsultointia yrityksille ja julkisille toimijoille. Toteutuksen arvo on noin 500-1000 €/ asiakas ja LIH-hanke maksaa sen kokonaisuudessaan.

Jos asiakas haluaa hyödyntää LIH-palveluita, rahoittajan pyynnöstä asiakasorganisaatiosta tehdään aina Digitaalinen maturiteettiarvio (DMA) lyhyen kyselyn avulla sekä Business Finlandille täytetään allekirjoitettu lomake. Muuta asiakkaan ei tarvitse tehdä.

Gispon tähän mennessä tuottamia LIH-palveluita ovat:

 • - QGIS / GeoServer-työpajat
 • - Paikkatietoinfraan ja -aineistoihin liittyvät ohjeistukset
 • - OpenStreetMap-aineiston käyttö ja päivitys webinaarit
 • - Pienet paikkatietoanalyysit tai karttatoteututukset

Jos siis pieni konsultaatio paikkatietoasioista, avoimesta datasta tai avoimen lähdekoodin paikkatietotyökaluista kiinnostaa, otathan yhteyttä:

Sanna Jokela
CEO, Gispo Oy
sanna@gispo.fi
0407664607

www.gispo.fi

Thursday, 25 April 2024

COSS.fi: Näin hyödynnät avoimen lähdekoodin AI-työkaluja myynnissä, asiakaspalvelussa ja sisällöntuotannossa

Kirjoittaja: Johanna Valkonen, Avoin.Systems Oy

Keskustelu tekoälyn ympärillä käy juuri nyt kuumana. Organisaatioiden ymmärrys tekoälyn mahdollisuuksista lisääntyy ja sen avulla halutaan tehostaa yrityksen sisäisiä prosesseja ja luoda uusia, innovatiivisia kaupallisia ratkaisuja. Kuitenkin vielä harvoissa yrityksissä AI on osana strategiaa ja tekoälyä kokeillaan hajanaisesti yksilöiden toimesta.

Harvard Business Schoolin tutkimus selvitti tekoälytyökalujen käyttöönoton vaikutuksia Boston Consulting Groupin toimihenkilöihin. Tutkimuksen mukaan liikkeenjohdon konsultit, jotka käyttivät tekoälyä tehtävissään, olivat selvästi tuottavampia kuin kollegansa, jotka työskentelivät ilman tekoälyä. Tekoälyä käyttäneet konsultit suorittivat tehtäviä 25 prosenttia nopeammin ja määrällisesti 12 prosenttia enemmän. Lisäksi heidän työnsä laatu arvioitiin 40 prosenttia paremmaksi verrattuna puhtaasti omilla avuillaan työskenteleviin työtovereihin. Tutkimus osoittaa, että tekoäly voi parantaa merkittävästi sekä työn tehokkuutta että laatua.

Yrityksen kyky hyödyntää tekoälyä systemaattisesti läpi yrityksen edellyttää yhteistä ymmärrystä ja tahtotilaa tekoälyn käytölle, mutta ennen kaikkea systeemejä, jotka mahdollistavat tekoälyn hyödyntämisen helposti osana omaa arkea. Seuraavaksi nostamme esiin muutamia Odoo- ja WordPress-pohjaisia työkaluja, jotka integroituvat helposti yrityksen toiminnanohjaukseen.

OdooBot tekee myyntiviesteistäsi parempia - kunhan tarkennat, ketä haluat puhutella

Avoimen lähdekoodin Odoo ERP on moderni ja käyttäjäystävällinen toiminnanohjausjärjestelmä, joka integroi yrityksen kaikki keskeiset toiminnot: markkinointi, myynti, varastonhallinta, tuotanto, asiakaspalvelu, projektinhallinta, taloushallinto, HR ja monia muita. Odoon avulla yritys voi korvata useita pilvipalveluita ja näiden välisiä integraatioita.

Odoon yhteensopivilla liiketoimintasovelluksilla voi korvata erillisiä pilvipalveluja.

Odoon yhteensopivilla liiketoimintasovelluksilla voi korvata erillisiä pilvipalveluja.

Odoon uusimmassa versiossa 17 julkaistiin sisäänrakennettu tekoälytyökalu, jonka avulla voi tehostaa sisällöntuotantoa kaikissa Odoon moduuleissa. Toiminnallisuuden ansiosta voit luoda markkinointitekstejä, asiakaspalvelun vastauksia tai myyntiviestejä suoraan ERP-järjestelmästä käsin.

Seuraavaksi esittelemme, kuinka tekoälyä voidaan hyödyntää myyntiviestien tehostamisessa.

Käytännössä aidosti tehokkaiden myyntiviestien laatiminen edellyttää huolellista kehotesuunnittelua eli promptaamista. Esimerkissä näemme, kuinka geneerinen myyntiviesti muuttuu puhuttelevammaksi kehotetta tarkentamalla - joskin Suomen markkinoille lopullinen viesti vaatii vielä tuunaamista:

Geneerinen OdooBotilla laadittu myyntiviesti.

Geneerinen OdooBotilla laadittu myyntiviesti.

Vastaanottajalle personoitu, OdooBotilla laadittu myyntiviesti.

Vastaanottajalle personoitu, OdooBotilla laadittu myyntiviesti.

Toiminnallisuutta kannattaa siis testailla ja iteroida muutamaan otteeseen, kunnes löytää omalle liiketoiminnalle sopivimmat peruskehotteet – ja jakaa sen jälkeen hyviksi havaitut käytännöt koko organisaatioon.

Tekoälypohjainen puhelinjärjestelmä nauhoittaa, litteroi ja tekee muistiinpanot puolestasi

Isossa kuvassa tekoälyn avulla halutaan automatisoida rutiinitehtäviä ja vapauttaa ihmisten aikaa luovempaan ja tuottavampaan työhön. Toinen herkullinen tehostamiskohde tekoälytyökaluille onkin asiakaspalvelu, jossa asiakkaan puhelimitse kertoma tieto on usein tarpeena tiivistää helposti ymmärrettävään muotoon ja jatkotoimenpiteiksi.

Kehittämämme Odoo + Enreach -ratkaisu on tekoälyä hyödyntävä puhelinjärjestelmä, joka nopeuttaa asiakaspalvelun työtä. Järjestelmä litteroi puhelun sisällön automaattisesti ja tarjoaa automaattisen yhteenvedon, jolloin aikaa vapautuu muistiinpanojen kirjoittamiselta. Tämä ei ainoastaan tehosta asiakaspalvelutyötä ja sisäistä kommunikaatiota, vaan myös tarjoaa arvokasta dataa liiketoiminnan kehittämiseksi.

Esimerkki Odoo + Enreach -puhelinjärjestelmästä.

Esimerkki Odoo + Enreach -puhelinjärjestelmästä.

Toiminnallisuutta voi soveltaa hyvin myös myynnissä, jossa vaikkapa kartoituspuhelun sisältö halutaan purkaa muistiinpanoiksi ja jatkotoimenpiteiksi.

Myynti ja verkkosivut kulkevat käsi kädessä – tehosta sisällöntuotantoa WordPress DeepL -työkalun avulla

Olet varmaan kuullut maailman suosituimmasta avoimen lähdekoodin julkaisujärjestelmästä WordPressistä, joka laajenee myös WooCommerce-verkkokaupaksi? DeepL on WordPressiin yhteensopiva (ja myös selaimen kautta toimiva) tekoälypohjainen käännöslisäosa, joka tarjoaa tarkkoja ja luotettavia käännöksiä useille eri kielille. Yritys mainostaa työkaluaan otsikolla “The world’s most accurate translator” ja hyvät kokemuksemme työkalun käytöstä vahvistavat, että lause ei ole täysin tuulesta temmattu.

WordPress-käyttäjille DeepL tarjoaa mahdollisuuden hyödyntää tekoälypohjaista käännösteknologiaa, joka takaa sujuvat ja kulttuurisesti sopivat käännökset eri kielille. Tämä mahdollistaa yrityksellesi entistä tehokkaamman tavan laajentua globaaleille markkinoille ja tarjota kohdennettua sisältöä eri kielialueiden asiakkaille. Integroimalla DeepL:n työkalun osaksi sivustosi sisällöntuotantoa, voit parantaa sekä käyttökokemustasi että verkkonäkyvyyttäsi globaaleilla markkinoilla.

Kun DeepL-lisäosa on asennettu, voit valita sivun asetuksista halutun kielen ja tämän jälkeen käännökset onnistuvat kirjaimellisesti yhdellä napin painalluksella.

DeepL:n avulla käännettävä artikkeli.

DeepL:n avulla käännettävä artikkeli.

DeepL:n avulla käännetty artikkeli.

DeepL:n avulla käännetty artikkeli.

DeepL:n avulla tuotettu käännös kannattaa kuitenkin viimeistellä ja tarkastaa natiivin toimesta, sillä joskus tekstissä saattaa esiintyä ilmauksia, jotka eivät yksinkertaisesti taivu toiselle kielelle. Toisinaan tuotettu teksti saattaa kuulostaa myös liian “kapulakieleltä” ja ilman ihmisen viimeistelyä ei päädy puhuttelemaan loppuasiakasta.

Kun muiden AI-työkalujen integrointi Odooseen houkuttelee…

Tekoälyn hyödyntäminen toiminnanohjauksessa kehittyy jatkuvasti Odoo-kehittäjäyhteisön ansiosta. Kymmenet erilaiset tekoälysovellukset Odoo App Storessa mahdollistavat tekoälyn hyödyntämisen entistä monipuolisemmin. Tekoälychat, tuotekuvien luominen ja hakukoneoptimoitujen tuotekuvausten tuottaminen ovat vain muutamia esimerkkejä siitä, miten tekoäly voi tehostaa yrityksen toimintaa. Jopa kokonaisen verkkosivuston luominen teksteineen ja kuvineen onnistuu tekoälyn avulla vain muutamissa minuuteissa.

Kannattaa kuitenkin pitää pää kylmänä kolmannen osapuolten sovellusten kanssa. Sovellukset tuntuvat houkuttelevilta, mutta niiden asentaminen tarkoittaa aina Odoon räätälöintiä, josta voi seurata harmaita hiuksia mm. järjestelmän jatkokehittämisen ja versiokorotusten yhteydessä. Asiantuntevan kumppanin avulla voit kartoittaa turvallisesti liiketoimintasi näkökulmasta järkevät kohteet AI-lisätoiminnallisuuksille.

Avoin.Systems - Koko liiketoimintasi yhdessä systeemissä

Tekoälyn ja automaation myötä maailma muuttuu nopeasti. Me Avoin.Systemsillä kehitämme avoimen lähdekoodin toiminnanohjausta ja verkkopalveluita ihmisläheisellä otteella. Monikanavaisuus on toimintamme ytimessä – suunnittelemme ja toteutamme niin jykevät ERP-systeemit kuin laadukkaat ja hakukoneystävälliset verkkokaupat, jotka kaikki ilahduttavat käyttökokemuksellaan. Tyypillinen asiakkaamme ostaa, myy ja varastoi, mutta rakennamme myös digitaaliset B2B-myyntiputket. Tiimimme koostuu yli 40 verkkokaupan ja toiminnanohjauksen ammattilaisesta, jotka ovat tehostaneet jo yli 120 yrityksen toimintaa.

Kiinnostuitko lukemaan lisää? Lataa maksuton oppaamme Tekoälyn mahdollisuudet yrityksen toiminnanohjauksessa.

 

Monday, 22 April 2024

COSS.fi: Vuoden 2024 Open World Hero -haku on käynnistynyt

Open World Hero 2024
Vuoden 2024 Open World Hero -haku on käynnistynyt. Kenen sinun mielestäsi tulisi saada seuraava Open World Hero -tunnustus?

Onko sinulla mielessäsi jokin yritys, organisaatio tai yksittäinen henkilö, jonka mielestäsi tulisi saada tunnustusta merkittävästä työstään avointen tietojärjestelmien, erityisesti avoimen lähdekoodin, edistämisestä Suomessa? Arvostamme erityisesti ehdokkaiden monimuotoisuutta ja toivomme saavamme monipuolisesti ehdokkaita erilaisista taustoista. Kyseessä voi olla yhteistyökumppanisi, kollegasi tai vaikkapa sosiaalisesta mediasta tai uutispalstoilta bongaamasi organisaatio tai henkilö. Tärkeintä on tehdyn työn tulokset: mitä merkittävää avoimella lähdekoodilla ollaan saatu aikaan, miten sitä on tehokkaalla tai uudella tavalla hyödynnetty tai miten sen asemaa ja käyttöä on onnistuttu edistämään.

Jätä meille oma ehdotuksesi lyhyiden perusteluiden kera alla olevan linkin kautta 20.6.2024 mennessä.

Ehdota meille vuoden 2024 tunnustuksen saajaa >>

Voittajan tulee valitsemaan COSS ry:n hallitus yhdessä ohjausryhmän edustajien kanssa. Voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti ja seuraava Open World Hero -tunnustuksen saaja tullaan julkistamaan ensi syksynä 8.10.2024 kansainvälisen Mindtrek-teknologiakonferenssin yhteydessä Tampereella.

___________________________

Open World Hero on COSS ry:n vuosittain jakama tunnustus, jonka tavoitteena on edistää tietojärjestelmien avoimuutta. Vuosittain jaettava palkinto myönnetään merkittävää työtä tämän tavoitteen eteen Suomessa tehneelle henkilölle tai organisaatiolle.

Kiertopalkintona on suomalaisen taiteilijan Virginie Loÿn lasimosaiikkipallo In the Nucleus, Ytimessä. Teoksen aiheena on Linus Torvaldsin työ avoimen lähdekoodin kehittäjänä ja se kuuluu sarjaan Suuria suomalaisia sankareita. Kiertopalkinnon on COSS ry:lle lahjoittanut IBM Finland. Perinne sai alkunsa vuonna 2013, kun COSS ry palkitsi Open World Hero -nimityksellä Unelmakoulu-projektin. Tämän jälkeen voittajina ovat olleet Michael ”Monty” Widenius (2014), Helsingin kaupunki (2015), Timo Sirainen, Dovecot Oy (2016), professori Tommi Mikkonen (2017), kansanedustaja Jyrki Kasvi (2018), Maanmittauslaitos (2020), Harri Pitkänen (2021), Aiven Oy (2022) sekä viimeisimpänä Kansalliskirjasto (2023).

Voit lukea lisää aiempien vuosien voittajista ja heidän perusteluistaan täältä.

Thursday, 29 February 2024

COSS.fi: Tule mukaan verkostoitumaan Open Source Swedenin jäsenyritysten kanssa

Jäsentapaaminen

COSS ja Open Source Sweden järjestävät yhteistyössä ensi syksynä 13.9.2024 Helsingissä verkostoitumistilaisuuden, jossa COSSin jäsenyritysten edustajat pääsevät tutustumaan Ruotsin avoimen lähdekoodin yhteisöön ja heidän jäseniin.

Päivän ohjelmassa on osallistujayritysten lyhyitä esittelyjä, keskustelua yhteistyön edistämisestä ja tiivistämisestä ruotsalaisten yritysten kanssa sekä vapaata verkostoitumista muun muassa yhteisen lounaan äärellä. Tilaisuus tarjoaa COSSin jäsenyrityksille erinomaisen mahdollisuuden luoda uusia kontakteja ja verkostoitua eri toimijoiden kanssa.

-SAVE THE DATE-
COSS & Open Source Sweden jäsentapaaminen
Perjantaina 13.9.2024 klo 10-16, Helsinki
(paikka ja aikataulu tarkentuu lähempänä tilaisuutta)

Tule siis tapaamaan Ruotsin avoimen lähdekoodin ekosysteemiä ensi syyskuussa Helsinkiin ja ilmoita yrityksesi mukaan tulevaan verkostoitumistilaisuuteen viimeistään maanantaihin 1.4. mennessä alla olevan lomakkeen kautta.

Pyydämme tilaisuuteen ilmoittautumiset hyvissä ajoin osallistujamäärän arvioimiseksi ja tilavarausten vuoksi. Tulemme lähettämään myöhemmin kaikille syksyn verkostoitumistilaisuuteen ilmoittautuneille COSSin jäsenyrityksille lisätietoja ja päivän tarkemman ohjelman lähempänä tilaisuutta.

COSS jäsenineen vieraili aiemmin vuonna 2019 Tukholmassa tutustumassa Ruotsin OS-verkostoon.

Tuesday, 06 February 2024

COSS.fi: Tavaramerkki avoimen lähdekoodin liiketoiminnan suojaamisessa

Kuva: Unsplash/Hector J Rivas

Teksti: Pamela Lönnqvist ja Martin von Willebrand, Asianajotoimisto HH Partners

Useissa palveluihin perustuvissa liiketoimintamalleissa palveluntarjoajan brändi on keskeinen kilpailijoista erottautumisen väline. Mieleenpainuva tavaramerkki voi olla ratkaiseva tekijä, kun asiakas etsii palveluntarjoajan palvelua tai tuotetta muiden vastaavien markkinoilla olevien palvelujen tai tuotteiden joukosta.

Avoimen lähdekoodin ratkaisuja tarjoavalla yrityksellä tavaramerkin rooli voi korostua, koska ratkaisut voivat olla muidenkin saatavilla ja tarjottavissa rajatulla vaivalla. Oman tarjoaman muodostaminen oman brändin alle auttaa erottamaan tarjoamaa muista. Toisaalta avoimesta lähdekoodista muodostuttujen tuotteistettujen kokonaisuuksien tarjoaminen brändättynä SaaS-palveluna tai projektina voi olla toinen tapa luoda omaan tarjoamaan liittyvää tunnettuutta ja haluttavuutta.

Avoimeen lähdekoodin perustuvaan tarjoamaan voi myös liittyä oheispalveluita, esim. sovelluksen lisäosakauppa, datan rikastaminen tai koulutuspalveluita. Nämä oheistarjoamat voivat olla päätuote jollekin ja tapa osallistua isompaan ekosysteemiin. Tällöinkin brändäys auttaa toisista erottumisessa ja mieleen jäämisessä. Jos taas tehdään pitkäjänteisesti toimia oman brändin tunnettuuden kasvattamiseksi, tulisi varmistua siitä, että brändi on suojattu. Suojaaminen tapahtuu kätevimmin rekisteröimällä tavaramerkki sekä halutut, sitä heijastavat verkkotunnukset, jotka ovat saatavilla.

Mikäli avoimen lähdekoodin ratkaisulla rakennetaan skaalautuvaa tarjoamakokonaisuutta ajatuksella, että avoimella ratkaisulla saavutetaan paljon käyttäjiä ja käyttäjät pystytään edelleen ohjaamaan tai houkuttelemaan muuhun palvelutarjoamaan, tapahtuu houkuttelu tarjoaman laadun lisäksi tarjoaman nimellä ja verkkosivulla. Jälleen brändin rakentaminen ja sen suojaaminen on keskeistä.

Yleisesti voi todeta, että tavaramerkki on IPR-suojakeinoista se, joka parhaiten soveltuu avoimen lähdekoodin bisnestarjoamien suojaamiseen. Tavaramerkkirekisteröinti on usein helppo ja kustannustehokas keino suojata palveluntarjoajan brändiä ja liiketoimintaa luvattomalta jäljittelyltä. Tavaramerkkirekisteröinnin ideana on, että se tuottaa haltijalleen yksinoikeuden merkin käyttöön. Tavaramerkin haltijalla on siten oikeus kieltää kolmansia osapuolia käyttämästä sellaisia merkkejä, jotka ovat sekoitettavissa tavaramerkin haltijan suojattuun tavaramerkkiin.

Lähtökohtaisesti jokaisella yrityksellä on sellaisia tavaramerkkejä, joiden suojaamista rekisteröinnillä kannattaa harkita. Tavaramerkkirekisteröinnillä kannattaa ainakin suojata yrityksen nimi sekä yrityksen käytössä oleva logo. Lisäksi esimerkiksi yrityksen tuotteiden ja palveluiden nimien rekisteröiminen voi olla hyödyllistä.

Tavaramerkin puutteelliseen suojaamiseen ja suojaamatta jättämiseen liittyy useita riskejä. Mikäli tavaramerkkiä ei ole suojattu rekisteröinnillä, on tavaramerkin loukkauksiin usein vaikea puuttua tehokkaasti. Mikäli yritys ei ole huolella selvittänyt, onko samanlainen tavaramerkki jo jonkun kolmannen osapuolen käytössä, voi yritys tahtomattaan loukata kolmannen osapuolen aineettomia oikeuksia ja pahimmassa tapauksessa yritys voi joutua aloittamaan alusta brändin kehittämistyön. Tavaramerkkirekisteröintien sivuuttamiseen liittyy toisaalta myös riski siitä, että kolmas osapuoli rekisteröi merkin itselleen tarkoituksenaan kopioida yrityksen brändi omaan liiketoimintaan tai pyrkiä myymään tavaramerkkirekisteröinti kalliilla alkuperäiselle tavaramerkin käyttäjälle. Tavaramerkkien suojaamiseen kannattaa siis paneutua huolella. Asianajotoimisto HH Partnersin tavaramerkkiartikkelisarjassa kerrotaan lisää tavaramerkeistä.

EU:lta taloudellista tukea tavaramerkkien suojaamiseen

Tavaramerkin voi rekisteröidä esimerkiksi Suomessa tai EU:ssa. Mikäli liiketoimintaa on lainkaan tarkoitus harjoittaa kansainvälisesti, niin EU-tavaramerkki on selvästi tehokkain vaihtoehto. Merkkien tyypit vaihtelevat, mutta tavanomainen kustannus yhdestä EU-tavaramerkkihakemuksesta on väliltä 1500-2000 euroa (sisältäen asiamiespalkkion ja viranomaismaksut) + arvonlisävero. Pienille ja keskisuurille yrityksille on myös saatavissa tukea EU:lta tavaramerkkien rekisteröinnin viranomaismaksuihin. EU-tavaramerkkihakemuksille myönnettävä tuki on tyypillisesti noin 750 euroa. Tukea on jälleen mahdollista hakea 22.1.2024 alkaen. Lisätietoa HH Partnersin kotisivuilta.

Asianajotoimisto HH Partnersin erikoistumisalueina ovat sekä avoin teknologia että immateriaalioikeudet. HH Partnersin asiantuntijat pystyvät tehokkaasti auttamaan COSS-jäseniä avoimien liiketoimintojen suojaamisessa esimerkiksi tavaramerkeillä. Mikäli haluatte tukea HH Partnersilta tavaramerkki- tai muissa IPR-asioissa, voitte olla yhteydessä allekirjoittaneeseen.

Pamela Lönnqvist ja Martin von Willebrand

www.hhpartners.fi

Wednesday, 31 January 2024

COSS.fi: Sukellus paikkatietojen 3D-maailmaan QGISillä

Teksti: Meri Malmari, Gispo Oy

Kolmiulotteinen maailma tietokoneen ruudulla houkuttelee tutustumaan, ihmettelemään ja toimimaan. Pelin tekijät ovat ymmärtäneet tämän jo kauan sitten. Kolmiulotteinen maailma, johon voi sukeltaa, on enenevässä määrin myös muun kuin viihteen käytössä.

Digitaalinen kaksonen on käsite, jolta on nykyään vaikea välttyä. Sen määritelmä ja tulkinnat vaihtelevat hieman kontekstista ja puhujasta riippuen, mutta lähtökohtaisesti kyse on reaalimaailman ilmiön, kohteen tai prosessin mallintamisesta digitaaliseen maailmaan. Fyysisen maailman digitaalisen version tuottamisessa tuotoksena on usein kolmiulotteinen maailma ruudulla. Yhden määritelmän mukaan siis jo tämä on digitaalinen kaksonen. Kuitenkin esimerkiksi kaupunkiympäristössä on paljon muutakin kuin fyysiset rakenteet ja pinnanmuodot: siellä on toimijoita ja toimintoja sekä näiden liikettä. Todellisesta digitaalisesta kaksosesta voidaankin puhua vasta, kun fyysisen ympäristön digitaaliseen malliin tuodaan myös siellä tapahtuvia toimintoja ja prosesseja. Tämä tarjoaa monipuolisen työkalun esimerkiksi kaupunkiympäristön suunnitteluun tai vaikka poikkeustilanteisiin varautumiseen. Kolmiulotteiseen maailmaan sukeltaminen havainnollistaa erilaisia ratkaisuja ja seurauksia monesti paremmin kuin kaksiulotteisen kartan tai kuvan katselu.

Me Gispolla tarkastelemme 3D-ilmiötä paikkatietojen näkökulmasta. Parhaillaan meillä on käynnissä Mobility Lab Helsingin kokeiluhanke kaupungin 3D-aineistojen integroimisesta QGISiin ja niiden käytön tehostamisesta. Hanke on siis vasta alkanut, joten tuloksia on luvassa vasta myöhemmin.

3D-aineistojen tarkasteluun tarvitaan ohjelma tai sovellus, ja meidän tapauksessamme se on avoimen lähdekoodin paikkatieto-ohjelmisto QGIS. 3D-työkalut eivät ole QGISissä mikään uusi ominaisuus, vaan ohjelmisto tarjoaa työkaluja 3D-karttanäkymille. Gispon Anni kirjoitti näistä taannoin kattavan bloginkin. Erilaiset lisäosat tuovat vielä laajempia mahdollisuuksia 3D-työskentelyyn QGISissä.

Kuvassa Helsingin kolmioverkkomalli 2017 QGISiin tuotuna.

Viime vuonna ilmestyneeseen QGISin versioon 3.34 tuli uutena ominaisuutena tuki Cesium 3D-tiilille. Mutta mitä oikeastaan ovat 3D-tiilet? Siinä missä verkon yli jaettava vektoriaineisto voidaan jakaa vektoritiilinä, 3D-aineistosta voidaan tehdä jaettavaksi 3D-tiiliä. 3D-aineistot (esimerkiksi kaupungin rakennukset 3D-aineistona) ovat usein valtavan kokoisia, jolloin niiden käyttäminen verkon yli on hidasta. 3D-tiilien eli tiilisetin luominen pilkkoo datan pienempiin paloihin ja mahdollistaa siten sen, että aineistosta ladataan kerrallaan vain se osa, jota käyttäjä tarvitsee, mikä keventää ja nopeuttaa aineiston käyttöä. 3D-tiilien teknisestä määrittelystä kiinnostuneet voivat tutustua sen OGC-standardiin.

QGISissä 3D-tiilet saa käyttöön etsimällä tietolähteiden hallinnasta välilehden Scene (tälle ei vielä löydy käännöstä). 3D-tiiliaineisto voidaan tuoda QGISiin omana tiedostonaan tai verkon yli. Kun aineisto on tuotu QGISiin sitä voi tarkastella sekä kaksiulotteisena että kolmiulotteisena.

Kuvassa QGISin näkymä Helsingin rakennukset (LOD2) visualisoituna 3D-laatikoina (yllä) ja rautalankamallina 2D:nä alla. Taustalla yllä Helsingin ortokuva ja alla Open Street Map.

QGISin kyky käsitellä 3D-tiiliä on vielä rajallinen. QGIS tukee vain Cesium 3D-tiiliä ja 3D näkymässä navigointikaan ei ole sulavaa tai erityisen kätevää. Kuitenkin kiinnostus 3D-aineistojen mahdollisuuksiin kasvaa koko ajan, joten on oletettavaa, että myös QGISin tuki erilaisille formaateille kehittyy samoin kuin työkalut aineistojen käsittelemiseksi. Jäämme mielenkiinnolla odottelemaan, mitä tulevaisuus tuo tullessaan.

www.gispo.fi

Tuesday, 30 January 2024

COSS.fi: IT-automaatio: Kaasua pois, kierroksia ylös

Korkealle pääsee vain aloittamalla alhaalta.

Teksti: Samuli Seppänen ja Petri Lammi, Puppeteers Oy

Automaatiolla voidaan sekä nopeuttaa IT-toimintoja että parantaa niiden laatua. Toki tämä ei synny itsestään, vaan sen eteen on nähtävä vaivaa. Tämä vaivannäkö tarkoittaa ennakoivaa tekemistä. Ennakointi, muutosnopeus ja muutosvarmuus ovat strategisia tavoitteita. On merkityksellistä, että näitä pyritään jatkuvasti parantamaan. Operatiivisessa mielessä automaatio voi parantaa ja tehostaa palvelunhallinnan prosesseja. Strategisessa mielessä automaatiota voidaan ajatella alustana tai kerroksena, jota käytetään laajasti yhteisenä kielenä ja menetelmänä, jolla toteutetaan tehokkaasti ja laadukkaasti yrityksen muutostarpeita sen palvellessa asiakkaitaan. Nykyaikainen liiketoiminta on tyypillisesti hyvin riippuvainen ”digitaalisesta kaksosestaan”, joten IT-toimintojen laatu ja tehokkuus ovat kaikkea muuta kuin yhdentekeviä.

Säilyttäkäämme maltti ja mieluiten myös tolkku

Ennen kuin aletaan miettiä, miten automaatiosta voisi olla hyötyä virtaustehokkuudessa tai JIT-tuotannossa, on useimmiten järkevää kokeilla ja opetella vähemmän dramaattisilla kohteilla. Jokainen voi tunnistaa päivittäisessä toiminnassaan hukan lähteitä, toimintoja, jotka eivät palvele sisäisiä tai ulkoisia asiakkaita millään tavalla. Service Deskin vakiopyynnöt voidaan antaa kokonaan tai osittain automaatiojärjestelmän toteutettavaksi. Toimittajan vaatimat asetukset voidaan toteuttaa kerran kunnolla ja toistaa loputtomasti. Ympäristön pienet muutokset voidaan toteuttaa skaalautuvasti ja varmasti, huomioiden mahdolliset poikkeamat vakioinneista.

Jokainen tarvitsee kunnon varusteet

Jos yritys päättää lähteä automaatiomatkalle, se tarvitsee tietysti omaan tyyliin sopivat varusteet ja kartan. Oleellisia varusteita ovat käyttöjärjestelmien ja konttien hallintataidot, IaC-työkalut ja -taidot, pipeline-osaaminen, versionhallinta sekä ymmärrys ohjelmistokehityksen menetelmistä. Vakiointi helpottaa automatisointia ja toisaalta automatisoinnilla on helppo toteuttaa vakiointia. Jokainen lähtee matkaan omia aikojaan, omista lähtökohdistaan ja kulkee omaa reittiään. Kartan joutuu siis piirtämään itse. Tyyliseikat ovat tietysti tärkeitä. Tyyliksi voi valita esim. DevOpsin, GitOpsin tai Leanin.

Matkan sujumisesta kertovat tasaisen vauhdin lisäksi onnistuneet muutokset, vähentyneet virheet ja parantunut näkyvyys. Jos konsernijohtaja vielä nukkuu yönsä hyvin, saattaa aihetta jonkinasteiseen itsetyytyväisyyteenkin olla.

Melkein kaikki käy

Jos järjestelmässä on ohjelmointirajapinta, sen voi ottaa osaksi automaatiota. Tyypillisiä automatisoitavia kohteita ovat fyysiset ja virtuaaliset palvelimet, verkkolaitteet, kontit, pilviresurssit, sovellukset ja SaaS-palvelut. Automatisointia voidaan toteuttaa horisontaalisesti tai vertikaalisesti. Horisontaalinen automaatio on työnkulku, jossa muutoksia tulee useisiin erillisiin kohteisiin halutussa järjestyksessä tai halutulla logiikalla. Tästä käytetään myös termiä orkestrointi. Vertikaalisessa automaatiossa toteutetaan haluttu tila halutussa laajuudessa yhdelle järjestelmälle, usein käyttöjärjestelmälle. On yleistä, että molempia tapoja käytetään samanaikaisesti.

Kuka pelkää muutosmiestä?

IT-automaation hyödyt toteutuvat luonnollisesti sitä paremmin, mitä laajemmasta IT-ympäristöstä ja tekijämäärästä on kyse. Käyttöönotto kannattaa aina aloittaa helpoista, toistuvista asioista, olivatpa ne sitten konfiguraatioita tai prosesseja. Uuden toimintatavan omaksuminen ottaa aikansa. Monimutkaisten järjestelmien ja prosessien automaatio kannattaa suosiolla jättää myöhemmäksi. IT-automaation käyttöönoton suurin haaste on usein uuden työkulttuurin opettelu. Sen sijaan, että rakenneltaisiin järjestelmiä käsin, mallinnetaan ne ensin koodilla ja annetaan automaatiojärjestelmän hoitaa rakentaminen. Jos kulttuuria yritetään muuttaa ilman, että automaatiosta on nopeasti kouriintuntuvaa hyötyä, on tuloksena melko todennäköisesti kaikilla paha mieli. Jos on paha mieli, ei suksi luista ja jos ei suksi luista, konsernijohtaja nukkuu huonosti.

Avoimesti lähdekoodia

Kaikki merkittävimmät IT-automaation työkalut ovat avointa lähdekoodia. Tämän merkitys on luultavasti useimmille selkeä. Mainittakoon, että Hashicorp muutti lähimenneisyydessä kaikkien tuotteidensa uusien versioiden lisenssin MPL:stä BSL:ään. Luonnollisesti seurauksena oli sarja forkkeja – ja taas mennään. Jos käyttämästäsi automaatioalustasta puuttuu tarvitsemasi ominaisuus, toteutat sen itse, tai palkkaat jonkun toteuttamaan sen, aivan kuin muunkin avoimen lähdekoodin kanssa.

Kriittisiin järjestelmiin halutaan hyvistä syistä testattuja ja toimittajien takaamia kokonaisuuksia. Tämä koskee lähinnä automaatioalustoja, kuten Ansible Automation Platformia ja Puppet Enterprisea. Avoin lähdekoodi takaa sen, että työkalujen opetteluun ja harjoitteluun on runsaasti mahdollisuuksia. Lisenssimaksut eivät muodostu kenellekään esteeksi.

Runsaudesta pulaa

Yleisimmät ja tärkeimmät automaatiotyökalut ovat Ansible, Puppet, Chef, Salt, Terraform ja Tekton. Argo Suitea voidaan aivan hyvin myös pitää automaatiotyökaluna. Se tekee oikeastaan samaa mitä muutkin työkalut – toteuttaa halutun tilan. Kohteena vain ovat Kubernetes-resurssit.

Ehkä tärkeimmät avoimen lähdekoodin IT-automaatiovälineet ovat Opentofu (Terraform), Ansible ja Robot Framework. Opentofu on kattavin työkalu pilvipalvelujen, SaaS-palvelujen, laitteiden ja sovellusten konfiguraatioiden hallintaan. Ansible on tarkoitettu "kaiken automatisoimiseen", joskin tärkeimmät käyttötapaukset ovat fyysisten palvelimien, virtuaalikoneiden ja verkkolaitteiden konfiguraationhallinta sekä erilaisten prosessien automatisointi. Robot Framework on testaus- ja ohjelmistorobotiikkatyökalu, jolla voidaan automatisoida monimutkaisiakin prosesseja, joihin normaalisti tarvittaisiin ihminen ja sen käsi.

Myös ohjelmistokehityksessä käytetyt CI/CD-järjestelmät ovat automaatiojärjestelmiä, vaikka ne onkin rajattu tiettyyn käyttötapaukseen. Erikoismainintana lopuksi Ansible Rulebook, joka kuuntelee viestejä muista järjestelmistä ja pystyy käynnistämään viestien perusteella automaatioprosesseja ("event-driven automation"). Se on kuulkaa hieno.

Automaatioprojektia aloitellessa on hyvä puntaroida myös kaupallisia avoimen lähdekoodin tuotteita, kuten Red Hat Enterprise Linuxia ja Ansible Automation Platformia. Mieti, haluatko automatisoida vähäisesti ja suppeasti vai laajasti ja perusteellisesti. Jos DIY tuntuu omalta jutulta tai vuoden budjetti kulutettiin jo asiaan X, löytyy kaupallisista tuotteista tietysti myös täysin avoimet, maksuttomat versiot. Kriittisissä kohteissa luotettavan toimittajan selustatuki, luotettavat päivitykset ja osaaminen ovat useimmiten paikallaan.

Jaa mikä Puppeteers?

Puppeteers Oy on vuonna 2018 perustettu avoimen lähdekoodin IT-automaatioon keskittynyt yritys. Olemme automatisoineet kaikkea maan ja taivaan väliltä vuodesta 2008 alkaen ja peuhanneet Linuxin kanssa 1990-luvulta asti. Toimimme mieluiten yrittäjien kanssa, olivatpa nämä sitten yksityisiä, sisäisiä tai päänsisäisiä yrittäjiä. Yrittäjillä on tapana esittää hankalia kysymyksiä, mikä pitää meidät paremmin oikealla ja kaidalla tiellä tekemässä hyödyllisiä asioita. Yritykselle, ei vain IT-osastolle. Ja tietysti konsernijohtajalle, jonka unen laadusta ja määrästä meidän kaikkien tulee kantaa vastuuta.

www.puppeteers.net

Tuesday, 09 January 2024

COSS.fi: Maksuttomia mikrokursseja avoimen lähdekoodin teemoista

Mikro-opintokurssit

Osana Muutoskyvykkyyttä avoimen lähdekoodin osaamisen avulla (Open MemoryLab) -hanketta (toteutus 10/2022 – 12/2023), yhteistyössä Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu – XAMKin kanssa, tuotettiin ja julkaistiin avoimesti kaikkien kiinnostuneiden saataville kuusi mikro-opintokurssia eri avoimen lähdekoodin teemoista. COSS vastasi kurssien opetusmateriaalien tuottamisesta.

Viime vuoden loppuun asti käynnissä olleen Open MemoryLab -hankkeen tavoitteena oli vahvistaa eteläsavolaisten organisaatioiden muutos- ja innovaatiokyvykkyyttä tarjoamalla neuvontaa, ohjausta, koulutusta, sekä vertaisoppimista avoimen lähdekoodin hyödyntämismahdollisuuksista yritysten digitalisaatiopyrkimysten ja liiketoiminnan kehittämisen tueksi. Hankkeessa pyrittiin tiiviiseen vuorovaikutukseen yritysten kanssa, jotta voitiin tutkia ja ymmärtää paremmin yritysten avoimen lähdekoodin teknologioiden hyödyntämismahdollisuuksia sekä osaamistarpeita. Vastaamaan hankkeessa esille nousseita osaamistarpeita, päätettiin tuottaa lyhyitä mikro-opintokursseja eri avoimen lähdekoodin teemoista. Nämä mikro-opintokurssit on nyt julkaistu avoimesti ja maksutta kaikkien kiinnostuneiden saataville Edufication-alustalla (vaatii sivustolle rekisteröinnin ja kirjautumisen).

Avoimen lähdekoodin mikro-opintokurssit koostuvat lyhyistä luentovideoista, jotka johdattelevat kullakin kurssilla käsiteltävään teemaan. Voit suorittaa alustalla itsenäisesti sinua kiinnostavat osa-alueet ja sisällöt vapaasti verkossa ajasta ja paikasta riippumatta.

Tutustu alta tarkemmin hankkeessa tuotettuihin mikro-opintokursseihin, jotka ovat saatavilla sekä suomeksi että englanniksi.

1. Avoimen lähdekoodin perusteet

Kurssin suoritettuasi:
- Saat perustiedot avoimesta lähdekoodista ja sen käytöstä.
- Tunnet avoimen lähdekoodin käytön etuja sekä myös mahdollisia haasteita.

Siirry kurssiin >>
To the course >>

2. Avoimen lähdekoodin lisensointi

Kurssin suoritettuasi:
- Saat perustiedot erilaisista avoimen lähdekoodin lisenssivaihtoehdoista.
- Ymmärrät lisenssin valintaan vaikuttavia näkökulmia (ml. lait ja säädökset).
- Tunnet avoimen lähdekoodin compliance -prosessin.

Siirry kurssiin >>
To the course >>

3. Avoimen lähdekoodin liiketoimintamallit

Kurssin suoritettuasi:
- Saat perustiedot yleisimmistä avoimen lähdekoodin liiketoimintamalleista.
- Ymmärrät, millaisia näkökulmia tulee ottaa huomioon soveltuvaa avoimen lähdekoodin liiketoimintamallia valittaessa.

Siirry kurssiin >>
To the course >>

4. Avoimen lähdekoodin kehittäminen

Kurssin suoritettuasi:
- Saat perustiedot avoimen lähdekoodin kehittämisprosessista.
- Ymmärrät yhteisöllistä ohjelmistokehityskulttuuria ja sen erityispiirteitä.
- Tunnet yleisimpiä ohjelmistokehityksen työkaluja.

Siirry kurssiin >>
To the course >>

5. Avoimen lähdekoodin yhteisöt ja verkostot

Kurssin suoritettuasi:
- Saat peruskäsityksen avoimen lähdekoodin yhteisöistä ja verkostoista.
- Ymmärrät niiden merkityksen ja tunnistat erilaisia yhteisöjen toimintatapoja sekä rakenteita.

Siirry kurssiin >>
To the course >>

6. Avoimen lähdekoodin ratkaisut pk-yrityksille

Kurssin suoritettuasi:
- Saat perustiedot avoimen lähdekoodin ratkaisujen hyödyntämisestä pk-yrityksissä.
- Tunnet muutamia suosituimpia avoimen lähdekoodin ratkaisuja eri toimialoille ja tarpeisiin.

Siirry kurssiin >>
To the course >>

Mikro-opintokurssit on toteutettu osana Muutoskyvykkyyttä avoimen lähdekoodin osaamisen avulla (Open MemoryLab) -hanketta ja julkaistu Edufication-alustalla yhteistyössä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Yritysten muutoskyvykkyys, vihreä siirtymä ja digitalisaatio (REACT, Itä-Suomi) sekä Yritysten vihreä siirtymä, muutoskyvykkyys ja digitalisaatio (REACT, Etelä-Suomi) -hankkeiden kanssa.

Lue lisää Open MemoryLab -hankkeesta: www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitys/openmemorylab/

Hankkeen toteutus: 01.10.2022 – 31.12.2023

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Euroopan sosiaalirahasto (ESR) REACT-EU

Tuesday, 05 December 2023

COSS.fi: Red Hat yrityksenä toimii avoimen lähdekoodin kulttuurin suurlähettiläänä

Open Tour

Kuva Vilnan tapahtumasta, hoidamme Suomesta myös Baltian myynnin.

Red Hat tunnetaan paitsi avoimen lähdekoodin ratkaisuistaan, myös avoimesta kulttuuristaan. Liiketoiminnan kehityksessä on tärkeää huomioida teknologian ja prosessien lisäksi myös kulttuuri.

Avoimeen lähdekoodiin perustuvia IT-ratkaisuja tarjoavalla Red Hatilla on Suomessa noin 80 työntekijää.

Ratkaisuja moniin tarpeisiin ja kaikille toimialoille

Red Hat tarjoaa asiakkailleen monipuolisia ratkaisuja. Hybridipilvi, pilvinatiivi sovelluskehitys, automaatio- ja integraatioratkaisut ovat esimerkkejä meidän tarjoamista keinoista, joilla autamme asiakkaita onnistumaan omassa toiminnassaan.

Red Hatilla Suomessa laaja kumppaniverkosto, jonka kanssa teemme läheistä yhteistyötä. Autamme parantamaan asiakkaiden liiketoiminnan tuottavuutta avoimen lähdekoodin keinoin. Pystymme palvelemaan kaikkia aloja ja kaiken kokoisia yrityksiä. Vahvimmillaan ratkaisumme ovat aloilla, joilla tietoturva on tärkeä. Esimerkiksi rahoitusala ja telekommunikaatio tekevät kanssamme paljon yhteistyötä

Avoimen lähdekoodin ratkaisut soveltuvat hyvin myös julkishallinnon puolelle, jossa on käynnissä paljon modernisointihankkeita. Hybridimalli on toimiva ratkaisu, sillä Red Hatin teknologia mahdollistaa työkuormien joustavan sijoittamisen tarpeiden ja lainsäädännön mukaisesti.

Kulttuuri on tapa saada ihmiset mukaan muutokseen

Kun modernisoidaan liiketoimintaa, teknologia on vain yksi osa muutosta. Jos jatketaan vanhalla tavalla modernin teknologian kanssa, haluttuja tuloksia ei saavuteta. Oikeanlaisten prosessien lisäksi modernisointi edellyttää myös kulttuurin muutosta.

Ihmisten on tärkeää ymmärtää miksi muutos tehdään, ja kulttuuri on keino vaikuttaa siihen. Vain siten asialle syntyy omistajuus ja asioita voidaan tehdä sydämellä. Red Hatin tapa tehdä töitä on erilainen, anna- ja saa-kulttuuri, jossa kaikki tieto jaetaan, ellei ole erityistä syytä olla jakamatta. Näin tiedon saajan on mahdollista tehdä päätöksiä eli vastuutus tulee alas asti. Meillä leadership on käyttäytymismalli, eikä asema. Kaikkien ideoilla on merkitystä, meillä itse idea on tärkeä, eikä se kuka sen esittää.

Toivomme COSS-jäsenyyden luovan uusia mahdollisuuksia tehdä yhdessä Suomesta avointa modernia yhteiskuntaa.

www.redhat.com

 

Monday, 20 November 2023

COSS.fi: Webinaari: Automaatio – Matka tehokkuuden ja laadun maksimointiin avoimen lähdekoodin välinein

IT-automaatio

Webinaari 4.12.2023:
Automaatio – Matka tehokkuuden ja laadun maksimointiin avoimen lähdekoodin välinein

IT-automaatiolla nostetaan kierroksia samalla kun vähennetään kaasua. Avoimen lähdekoodin välinein tehdyllä IT-automaatiolla voidaan nopeuttaa ja tehostaa toimintaa sekä parantaa työn tuloksia mitattavasti. Yrityksille ja organisaatioille, joiden on pakko hakea yhä uusia keinoja kilpailukykynsä parantamiseen, IT-automaatio antaa syvällisesti toteutettuna mukavan lisäpotkun kilpailijoista erottautumiseen laadulla ja nopeudella. Strategisella automaatiolla voidaan lisäksi vähentää organisaation siiloutumista ja poistaa prosessien pullonkauloja. Mitä sitten avoimen lähdekoodin IT-automaatiosta tulisi tietää, jotta yritykset ja organisaatiot voivat valjastaa sen keskeiseksi osaksi tehokkuuden ja laadun maksimointia?

Aiheesta lisää kertomaan saamme maanantaina 4.12. klo 9-9:45 järjestettävään webinaariin Samuli Seppäsen Puppeteers Oy:stä. Webinaarissa esitellään demojen avulla yleisimpiä avoimen lähdekoodin automaatiotyökaluja ja niiden käyttötapauksia. Lisäksi käydään läpi menetelmiä, joilla automaatioprojektit saadaan vietyä onnistuneesti maaliin. Osallistujat pääsevät myös esittämään kysymyksiä sekä keskustelemaan aiheesta.

Webinaari on maksuton ja kaikille aiheesta kiinnostuneille avoin.

Tule mukaan kuulemaan lisää avoimen lähdekoodin IT-automaatiosta!

Ilmoittaudu webinaariin >>


Ilmoittautuminen päättyy 3.12.2023.

Wednesday, 15 November 2023

COSS.fi: COSS ja OpenForum Europe vahvistavat yhteistyötä

OFE x COSS

COSS on liittynyt OpenForum Europen (OFE) kumppaniksi tukeakseen OFE:n työtä avoimen lähdekoodin ja avoimuuden edistämiseksi sekä vahvistaakseen kansainvälistä yhteistyötä ja verkostoja Euroopan tasolla.

Alta löydät yhteisen tiedotteemme aiheesta englanniksi.

 

COSS joins OpenForum Europe to strengthen cooperation

COSS has joined OpenForum Europe (OFE) as a partner to support OFE’s work towards open source and openness in ICT as well as strengthen international cooperation and networks on the European level.

“Together with our members, we are excited to have the opportunity to strengthen the cooperation with OFE and continue working together towards common goals. Through this closer partnership we continue the active communication and exchange of information as well as strengthen our involvement in various European initiatives to promote open source solutions”, states Timo Väliharju, Executive Director of COSS.

“OpenForum Europe is delighted to partner with COSS in our mission to advance open source and openness in ICT across Europe. This partnership is a testament of the need to coordinate the great work done across the EU Member States with the Brussels policy dialogue”, states Astor Nummelin Carlberg, Executive Director of OpenForum Europe.

About OpenForum Europe
OFE is an independent, not-for-profit think tank providing innovative thinking and comment on key aspects of Digital/ICT within a core competence of ‘openness’. Its focus is on Brussels, where it maintains a full time office providing policy analysis, advice and input not only to its supporters, but with the European Commission, Council and Parliament. OFE draws its support both from global suppliers from industry, from local SME and community organisations, and through its participation in projects. OFE is also supported by its global network (some 60+ strong) of OpenForum Academy Fellows, each peer-appointed and drawn from both academia and operational practice, who collectively represent the best in innovative thinking within key areas of interest.
Learn more: openforumeurope.org

More information:

Timo Väliharju
Executive Director, COSS
timo.valiharju@coss.fi

Astor Nummelin Carlberg
Executive Director, OpenForum Europe
astor@openforumeurope.org

 

Tuesday, 03 October 2023

COSS.fi: Kansalliskirjasto palkittiin vuoden 2023 Open World Hero -tunnustuksella

Kansalliskirjasto

Kristiina Hormia-Poutanen sekä Kimmo Tuominen Kansalliskirjastolta vastaanottamassa vuoden 2023 Open World Hero -tunnustusta kansainvälisen Mindtrek-konferenssin yhteydessä Tampereella. (Kuva: Konsta Lattu)

Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus COSS ry on myöntänyt vuoden 2023 Open World Hero -tunnustuksen Kansalliskirjastolle. Palkinto luovutettiin 3.10.2023 Tampereella vuosittain järjestettävän kansainvälisen Mindtrek-teknologiakonferenssin yhteydessä. Paikalla tapahtumassa palkintoa vastaanottamassa Kansalliskirjaston puolesta oli ylikirjastonhoitaja ja professori Kimmo Tuominen.

Perusteluissa korostettiin Kansalliskirjaston pitkäjänteistä työtä avoimen lähdekoodin parissa niin avoimen lähdekoodin hyödyntäjänä kuin myös aktiivisena kehittäjänä ja yhteisöjen toimintaan osallistujana. Avoimen lähdekoodin Vufind-ohjelmistoon perustuva kirjastojen, arkistojen ja museoiden Finna-hakupalvelu täytti tänä vuonna 10 vuotta. Kansalliskirjastolla on myös Finto-sanastopalvelu, jonka taustajärjestelmä Skosmos on kehitetty Kansalliskirjastossa ja julkaistu avoimena lähdekoodina. Lisäksi Kansalliskirjasto ylläpitää useiden tieteellisten kirjastojen tarpeisiin kehitettyä avoimen lähdekoodin Koha-kirjastojärjestelmää sekä tarjoaa julkaisuarkistopalveluita, jotka perustuvat DSpace-nimiseen avoimen lähdekoodin ohjelmistoon.

“Olen ilahtunut tästä kunnianosoituksesta, joka kertoo siitä, että Kansalliskirjaston työ sivistyksen ja avoimuuden edistämisen hyväksi on yhteiskunnallisesti vaikuttavaa. Tarkoituksemme on jatkaa avoimen lähdekoodin aktiivista edistämistä kulttuuriperintösektorilla myös vastaisuudessa”, toteaa Kimmo Tuominen.

Kansalliskirjaston esimerkki osoittaa, että avoimen lähdekoodin avulla voidaan toteuttaa suosittuja ja kiitettyjä julkisia palveluja sekä tiivis yhteistyö eri organisaatioiden ja kehittäjien kesken voittaa omassa siilossa puurtamisen.

Lisätietoja:

Timo Väliharju
toiminnanjohtaja, COSS ry
timo.valiharju@coss.fi

Kimmo Tuominen
Ylikirjastonhoitaja, professori
kimmo.k.tuominen@helsinki.fi

Open World Hero on COSS ry:n jakama tunnustus, jonka tavoitteena on edistää tietojärjestelmien avoimuutta. Vuosittain jaettava palkinto myönnetään merkittävää työtä tämän tavoitteen eteen Suomessa tehneelle henkilölle tai organisaatiolle. Kiertopalkintona on suomalaisen taiteilijan Virginie Loÿn lasimosaiikkipallo In the Nucleus, Ytimessä. Teoksen aiheena on Linus Torvaldsin työ avoimen lähdekoodin kehittäjänä ja se kuuluu sarjaan Suuria suomalaisia sankareita. Kiertopalkinnon on COSS ry:lle lahjoittanut IBM Finland. Perinne sai alkunsa vuonna 2013, kun COSS ry palkitsi Open World Hero -nimityksellä Unelmakoulu-projektin. Tämän jälkeen voittajina ovat olleet Michael ”Monty” Widenius (2014), Helsingin kaupunki (2015), Timo Sirainen, Dovecot Oy (2016), professori Tommi Mikkonen (2017), kansanedustaja Jyrki Kasvi (2018), Maanmittauslaitos (2020), Harri Pitkänen (2021) sekä Aiven Oy (2022).

Thursday, 03 August 2023

COSS.fi: SAVE THE DATE: Kansainvälinen teknologiakonferenssi Mindtrek 3.-6.10.2023 Tampereella

Mindtrek 2023

Kansainvälinen teknologiakonferenssi Mindtrek järjestetään tänä vuonna jo 26. kertaa Tampereella!

Lokakuun odotetuin tapahtuma on kohta täällä, kun vuosittainen kansainvälinen teknologia-alan Mindtrek-konferenssi järjestetään jälleen Tampereella. Mindtrek kokoaa yhteen monipuolisesti yritysten ja organisaatioiden, julkisen sektorin sekä akateemisen maailman edustajia, opiskelijoita sekä laajan kirjon eri teknologia-alojen asiantuntijoita ja päättäjiä. Mindtrek toimiikin erinomaisena alustana ihmisille ja organisaatioille verkostoitua yli toimialarajojen sekä kuulla, oppia ja inspiroitua alan ajankohtaisista ja nousevista aiheista.

Vuonna 2023 Mindtrek-konferenssi jakaantuu aiempien vuosien tapaan varsinaiseen pääkonferenssiin kuin myös aina sen yhteydessä järjestettyyn akateemiseen osuuteen, joka toteutetaan yhteistyössä Tampereen yliopiston kanssa. COSS on vastannut konferenssin tuottamisesta yhdessä alan toimijoiden sekä muiden kumppanien kanssa jo vuodesta 2015 lähtien.

Mindtrek Conference
3.10.2023
Finnkino Cine Atlas (Koskikeskus)
Academic Mindtrek
3.-6.10.2023
Paidia (Nokia Arena) | ONLINE

Finnkino Cine Atlaksessa 3.10.2023 järjestettävän Mindtrek Conferencen yhtenä pääteemoista nähdään viime vuoden tapaan avoimen lähdekoodin innovatiivisia ratkaisuja sekä liiketoimintamalleja ja -strategioita esittelevä The Future of Open Source Business -ohjelmakokonaisuus, jossa luvassa mielenkiintoisia case-esimerkkejä niin Suomesta kuin ulkomailtakin.

Uutuutena tämän vuoden konferenssiohjelmaan on tuotu kestävään teknologiaan ja digitalisaatioon keskittyvä Sustainable and Future-proof Tech -ohjelmakokonaisuus, joka on toteutettu yhteistyössä TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry:n kanssa. Ajankohtaista teemaa käsitellään niin Green ICT:n, digiregulaation ja datavastuullisuuden sekä tekoälyn etiikan kautta.

Mindtrek 2023 Speakers

Käy tutustumassa tarkemmin Mindtrekin verkkosivuilla ensimmäisiin puhujiimme. Lisää puhujavahvistuksia sekä koko konferenssiohjelman julkistus tulossa pian.

Vinkkaa tapahtumasta myös kollegallesi – toivottavasti näemme lokakuussa Tampereella!

www.mindtrek.org

Varmista paikkasi tapahtumassa alennettuun Early Bird -hintaan!

Early Bird Campaign

Juhlistaaksemme Mindtrekin lippukaupan avautumista, tarjoamme nyt nopeimmille Mindtrek Conferencen liput edulliseen Early Bird -hintaan (kampanja ei koske Academic Mindtrek -tapahtuman lippuja).

Osta lippusi nyt -25 % alennuksella ja varmista paikkasi teknologia-alan osaajien suosimassa tapahtumassa. Early Bird -tarjous on voimassa vielä maanantaihin 7.8.2023 asti. Konferenssiliput sisältävät 3.10.2023 ohjelman lisäksi myös päivän tarjoilut sekä kutsun konferenssin virallisiin After-Partyihin.

Lippukauppaan >>

 

 

Monday, 12 June 2023

COSS.fi: Yhdistyksen vuosikokouksessa valittiin uusi hallituksen kokoonpano tulevalle kaudelle

Vuosikokous 2023

Mikko Hämäläinen (CEO, Druid Oy) kertomassa osallistujille Drupal-sisällönhallintajärjestelmästä.

COSS ry:n jäsenet kokoontuivat 5.6.2023 järjestettyyn yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen sekä jäsentilaisuuteen, joka järjestettiin tänä vuonna COSSin jäsenen, Druid Oy:n, isännöimänä Pasilassa Helsingissä. Myös osa yhdistyksen jäsenistä seurasi tilaisuutta etänä verkon välityksellä.

COSSin toiminnanjohtaja Timo Väliharju yhdessä talousvastaava Sini Kilpisen kanssa esitteli vuosikokouksessa jäsenille yhdistyksen viime vuoden 2022 toimintakertomuksen, tilinpäätöksen sekä tilintarkastajan lausunnon. Kokouksessa vahvistettiin esitetty yhdistyksen tilinpäätös sekä myönnettiin hallitukselle ja toiminnanjohtajalle tili- ja vastuuvapaus. Lisäksi kokouksessa vahvistettiin toiminnanjohtajan esittelemät yhdistyksen toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio kuluvalle vuodelle 2023. Kokouksessa vahvistettiin myös yhdistyksen jäsenmaksujen suuruudet. Jäsenmaksuihin ei ehdotettu muutoksia ja ne päätettiin pitää samana kuin edellisvuosina.

Kokouksessa valittiin myös uusi COSS ry:n hallituksen kokoonpano tulevalle kaudelle 2023-2024. Hallituksen jäsenistä Ville Ilkkala sekä Jukka Ehto jättäytyvät pois hallituksesta. Hallituksen jäsenistä kolmen vuoden toimintakausi tuli tänä vuonna päätökseen puheenjohtaja Mikko Lammella, Mikko Malmgrenilla sekä Martin von Willebrandilla. Heitä kuitenkin ehdotettiin valittavaksi uudelle kaudelle. Lisäksi Sanna Jokelaa ehdotettiin valittavaksi uudeksi jäseneksi hallitukseen. Kokouksessa päätettiin hyväksyä edellä esitetty ehdotus.

COSS ry:n hallitus 2023-2024

Mikko Lampi, Metatavu Oy
Martin von Willebrand, Asianajotoimisto HH Partners Oy
Mikko Malmgren, DigiFinland Oy
Sanna Jokela, Gispo Oy

Lisäksi varsinaisen vuosikokouksen jälkeen ohjelma jatkui vielä Mikko Hämäläisen (CEO, Druid Oy) pitämällä lyhyellä tietoiskulla Drupal-sisällönhallintajärjestelmästä. Tämän jälkeen jäsenet jatkoivat vielä vapaamuotoista keskustelua ja verkostoitumista yhteisen lounaan merkeissä.

Tutustu yhdistyksen 2022 toimintakertomukseen >>

 

Monday, 29 May 2023

COSS.fi: Avoimen lähdekoodin ratkaisut vapaan tekstin analysointiin

Vapaan tekstin analysointi

Kuva: Pixabay

Artikkeli on toteutettu osana Muutoskyvykkyyttä avoimen lähdekoodin osaamisen avulla (Open MemoryLab) -hanketta. Lue lisää hankkeen sivuilta: www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitys/openmemorylab/

Hankkeen toteutus: 01.10.2022 – 31.12.2023

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Euroopan sosiaalirahasto (ESR) REACT-EU

Tuotamme päivittäin valtavia tekstidatamääriä, joissa voi piillä yrityksille ja organisaatioille korvaamatonta tietoa toimintansa tueksi. Kuitenkin suuri osa tekstidatasta on jäsentelemätöntä ja yrityksillä voi olla vaikeaa määritellä, miten tehokkaasti hyödyntää ja analysoida kerättyä tekstidataa.

Vapaan tekstin analysoinnilla pyritään etsimään relevanttia tietoa nimenomaan tekstidatasta. Luonnollisen kielenkäsittelyn (natural language processing, NLP) tavoitteena on tekoälyn keinoin tehdä ihmiskieli ymmärrettäväksi koneille. NLP:n ja tekstianalytiikan avulla voidaan automatisoida tekstiaineistojen käsittelyä, vähentää manuaalisia työvaiheita ja näin vähentää ihmisten tekemiä virheitä. Tekstianalytiikan avulla on mahdollista helposti analysoida suuriakin tekstimääriä ja löytää jäsentelemättömästä tekstistä erilaisia toistuvuuksia, oivalluksia, trendejä ja muita ilmiöitä. Teksianalytiikan avulla voidaan jakaa ja luokitella valtavia tietomääriä muun muassa aiheittain, yksittäisiksi lauseiksi ja avainsanoiksi sekä muodostaa näistä sanoista esimerkiksi erilaisia sanapilviä. Rakenneanalyysin lisäksi voidaan perehtyä kielen semanttisiin tasoihin eli merkityksiin digitaalisessa tekstiaineistossa. Usein teksteissä on havaittavissa myös tunteita. Näiden tekstianalyysien tuloksia on myös hyvä visualisoida. Käy lukemassa datan visualisoinnista tarkemmin aiemmin julkaisemastamme artikkelista.

Vapaan tekstin analysointiin on saatavilla lukuisia avoimen lähdekoodin ratkaisuja. Alla on listattuna muutamia suosituimpia työkaluja datatieteilijöille tekstidatan analysointiin.

 

NLTK

Natural Language Toolkit (NLTK) on Pythonille kehitetty suosittu ja monipuolinen avoimen lähdekoodin työkalu ja NLP-kirjasto tekstin analysointiin. Muihin kirjastoihin verrattuna se tukee useimpia kieliä ja pitää sisältää erilaisia NLP-tekniikoita (ml. luokittelu, tokenisointi, stemming, tagging, jäsentäminen ja semanttinen päättely). NLTK on erityisen suosittu akateemisissa tutkimusyhteisöissä sekä kieliteknologian ammattilaisten keskuudessa. Aloittelijalle ratkaisu saattaa kuitenkin olla hieman vaikea ymmärtää ja käyttää.

Lisenssi: Apache License 2.0

Koodi: github.com/nltk/nltk

Lisätietoja: www.nltk.org/index.html 

 

TextBlob

Avoimen lähdekoodin Python-pohjainen TextBlob on laajalti käytetty ja yksinkertainen eräänlainen laajennus edellä esiteltyyn NLTK-ratkaisuun. TextBlob on loistava vaihtoehto erityisesti pienempiin projekteihin ja aloittelijoille, jotka haluavat suorittaa NLP-tehtäviä, kuten tunteiden analysointia, tekstin luokittelua ja puheen osan merkitsemistä.

Lisenssi: MIT License

Koodi: github.com/sloria/textblob

Lisätietoja: textblob.readthedocs.io/en/dev/

 

SpaCy

SpaCy on Pythonille kehitetty helppokäyttöinen ratkaisu suuriin tietomääriin ja se sisältää lukuisia jo koulutettuja malleja luonnollisen kielen käsittelyyn, mikä helpottaa oppimista, opettamista ja luonnollisen kielen käsittelyä. Lisäksi SpaCyssä kaikki on esitetty objektina merkkijonon sijaan, mikä yksinkertaistaa sovellusten kehittämisen käyttöliittymää. Myös yhteyden muodostaminen muihin kehyksiin ja datatieteen työkaluihin on helpompaa. SpaCy on suosittu valinta monien kehittäjien ja datatieteilijöiden keskuudessa. Tosin SpaCy ei tue niin montaa eri kieltä kuin esimerkiksi edellä esitelty NLTK.

Lisenssi: MIT license

Koodi: github.com/explosion/spaCy

Lisätietoja: spacy.io

 

Gensim

Gensim on yksi parhaista ilmaisista avoimen lähdekoodin Python-kirjastoista asiakirjojen ilmaisuun semanttisina vektoreina ja niiden analysointiin koneoppimismenetelmien avulla. Gensim pystyy analysoimaan raakaa, jäsentymätöntä tekstiä käyttämällä eri koneoppimisen menetelmiä. Se pystyy käsittelemään suuriakin tietomääriä tehokkaasti ja nopeasti sekä löytämään tekstistä yhtäläisyyksiä, toisiaan muistuttavia tekstejä, indeksoimaan sisältöä ja navigoimaan eri tekstien välillä.

Lisenssi: GNU Lesser General Public License v2.1

Koodi: github.com/RaRe-Technologies/gensim

Lisätietoja: radimrehurek.com/gensim/# 

 

Voyant Tools

Voyant Tools on web-pohjainen ja helppokäyttöinen avoimen lähdekoodin ratkaisu tekstianalyysien suorittamiseen. Se sisältää monia työkaluja, kuten sanapilviä, sanatiheyksiä, frekvenssilistoja ja yhteyskarttoja. Voyant Toolsin avulla käyttäjät voivat tarkastella aineistojen rakenteita, teemoja ja yhteyksiä helposti ja nopeasti. Lisäksi mikäli ei halua aineistonsa päätyvän ulkomaalaiselle palvelimelle, Voyant Tools tarjoaa myös mahdollisuuden ladata sen Java-pohjaisen serverin omalle tietokoneelle.

Lisenssi: GPL 3.0 License

Koodi: github.com/voyanttools/Voyant

Lisätietoja: voyant-tools.org

 

Apache OpenNLP

Apache OpenNLP koneoppimiseen perustuva, kattava avoimen lähdekoodin NLP-työkalu ja kirjasto, jota voidaan käyttää komentoriviltä tai kirjastona sovelluksessa. Se tarjoaa myös laajan kielituen ja mahdollistaa NLP-perustehtävät sekä sitä voidaan käyttää myös monimutkaisempien tekstinkäsittelysovellusten luomiseen.

Lisenssi: Apache License 2.0

Koodi: opennlp.apache.org/source-code.html 

Lisätietoja: opennlp.apache.org

 

AllenNLP

AllenNLP on PyTorch-pohjainen helppokäyttöinen avoimen lähdekoodin alusta, joka on kehitetty helpottamaan NLP-tehtävien ratkaisemista ja tutkimusta. AllenNLP tarjoaa laajan valikoiman esikoulutettuja malleja ja soveltuu erinomaisesti tutkimiseen ja kokeilemiseen.

Lisenssi: Apache License 2.0

Koodi: github.com/allenai/allennlp

Lisätietoja: allenai.org/allennlp

 

Monday, 22 May 2023

COSS.fi: Vuoden 2023 Open World Hero -haku on käynnistynyt

Vuoden 2023 Open World Hero -haku on käynnistynyt. Kenen sinun mielestäsi tulisi saada seuraava Open World Hero -tunnustus?

Onko sinulla mielessäsi jokin yritys, organisaatio tai yksittäinen henkilö, jonka mielestäsi tulisi saada tunnustusta merkittävästä työstään avointen tietojärjestelmien, erityisesti avoimen lähdekoodin, edistämisestä Suomessa? Arvostamme erityisesti ehdokkaiden monimuotoisuutta ja toivomme saavamme monipuolisesti ehdokkaita erilaisista taustoista. Kyseessä voi olla yhteistyökumppanisi, kollegasi tai vaikkapa sosiaalisesta mediasta tai uutispalstoilta bongaamasi organisaatio tai henkilö. Tärkeintä on tehdyn työn tulokset: mitä merkittävää avoimella lähdekoodilla ollaan saatu aikaan, miten sitä on tehokkaalla tai uudella tavalla hyödynnetty tai miten sen asemaa ja käyttöä on onnistuttu edistämään.

Jätä meille ehdotuksesi perusteluineen alla olevan linkin kautta 1.8.2023 mennessä.

Ehdota meille tunnustuksen saajaa >>

Voittajan tulee valitsemaan COSS ry:n hallitus yhdessä ohjausryhmän edustajien kanssa. Voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti ja vuoden 2023 tunnustuksen saaja tullaan julkistamaan syksyllä 3.10.2023 kansainvälisen Mindtrek-teknologiakonferenssin yhteydessä Tampereella.

___________________________

Open World Hero on COSS ry:n vuosittain jakama tunnustus, jonka tavoitteena on edistää tietojärjestelmien avoimuutta. Vuosittain jaettava palkinto myönnetään merkittävää työtä tämän tavoitteen eteen Suomessa tehneelle henkilölle tai organisaatiolle.

Kiertopalkintona on suomalaisen taiteilijan Virginie Loÿn lasimosaiikkipallo In the Nucleus, Ytimessä. Teoksen aiheena on Linus Torvaldsin työ avoimen lähdekoodin kehittäjänä ja se kuuluu sarjaan Suuria suomalaisia sankareita. Kiertopalkinnon on COSS ry:lle lahjoittanut IBM Finland. Perinne sai alkunsa vuonna 2013, kun COSS ry palkitsi Open World Hero -nimityksellä Unelmakoulu-projektin. Tämän jälkeen voittajina ovat olleet Michael ”Monty” Widenius (2014), Helsingin kaupunki (2015), Timo Sirainen, Dovecot Oy (2016), professori Tommi Mikkonen (2017), kansanedustaja Jyrki Kasvi (2018), Maanmittauslaitos (2020), Harri Pitkänen (2021) sekä viimeisimpänä Aiven Oy (2022).

Voit lukea lisää aiempien vuosien voittajista ja heidän perusteluistaan täältä >>

Thursday, 02 November 2017

Fri programvara – Rejås Blog: Leverantörsoberoende

Det här är en artikel som jag skrev 2009 som jag hittade på min dator. Jag tror dock aldrig att den blev klar eller publicerades. Tycker den är ok som den är och lika aktuell nu som då så här kommer den.

Allt fler talar om leverantörsoberoende och minskande av inlåsningseffekter. Vi kan läsa om det i fackpress nästan dagligen. Men vad är då egentligen leverantörsoberoende och hur kan vi uppnå det?

Att vara leverantörsoberoende innebär inte att man inte har några leverantörer utan tvärt om att man har många att välja på som kan leverera det man vill ha. Det skall vara enkelt att byta emellan dem och det skall inte märkas i verksamheten.

Många skriver att öppna standarder är viktigt för att uppnå leverantörsoberoende, det är sant, men det är långt ifrån allt. Jag anser att det inte ens är det viktigaste. Öppna standarder är viktiga för att kunna byta ut program och system samt för att kunna kommunicera med andra. Detta är nog så viktigt men bara en del av lösningen på gåtan leverantörsoberoende, det är snarare en lösning som gör att man kan bli teknikoberoende, vilket i sin tur underlättar för leverantörsoberoende men tar dig inte hela vägen. För att bli leverantörsoberoende måste man även kunna byta leverantör utan att byta ut sina system.

Leverantörsoberoende är ett pussel med flera viktiga bitar. De tre viktigaste tycker jag är att man har egen kompetens, använder fri programvara, och att man har flera leverantörer att välja på.

Tre viktiga pusselbitar för att uppnå leverantörsoberoende.

Egen kompetens

Har man ingen egen kompetens i företaget så är det svårt att vara helt leverantörsoberoende. Man behöver inte besitta expertkompetens på alla områden men ju mer intern kompetens man har desto enklare är det att göra sig leverantörsoberoende och att ställa krav på leverantörerna. Även om man inte har intern kompetens kan man anse sig vara oberoende om det finns flera leverantörer som man lätt kan byta mellan.

Att bygga egen intern kompetens kan vara bra även ur andra synvinklar. Till exempel kan det ge mer positiva medarbetare om de får utbilda sig och aktivt lära sig de produkter företaget använder. Har man egen kompetens kan man dessutom välja att vara helt leverantörsoberoende och inte anlita externa resurser alls i det dagliga arbetet.

Fri programvara

Med sluten, icke-fri programvara kan man helt enkelt inte vara leverantörsoberoende. Man kan vara mer eller mindre leverantörsberoende beroende på hur bra programmen följer öppna standarder och beroende på hur lätta de är att byta ut. Eftersom ett icke-fritt program ofta styrs av ett enskilt företag så är man alltid beroende av det företaget och vad de väljer att göra med den produkt som används.

Många företag lever idag på att sälja fri programvara. Det är bra för det gör att användare blir mindre inlåsta. Men vissa företag blandar fri programvara med egna tillägg som inte är fria, detta är inte bra eftersom det ger inlåsningseffekter som vid första anblick kan missas. För att vara på den säkra sidan bör man använda produkterna från originalkällorna.

Som vi sett är fri programvara är en mycket viktig ingrediens i att bli leverantörsoberoende. För att fri programvara skall kunna leva måste den ha två saker: användare och utvecklare. Ju intressantare programvaran är desto fler leverantörer kommer att jobba med den. Användare och utvecklare kan vara företag eller individer och oftast är det en mix av de båda.

Flera leverantörer

Det är svårt att stå ensam. Det är i dessa sammanhäng sällan bra att göra det. Men det är inte heller bra att vara beroende av en leverantör, som ju då i sin tur står ensam. Vad händer om den leverantören helt plötsligt gör ett val eller en prioritering som inte gynnar er verksamhet?

Dela för framtiden

Att använda fri programvara gör att man på sätt och vis blir beroende av den. Denna beroendeställning är inte lika avgörande som att vara beroende av en leverantör men kopplingen finns ändå. Skillnaden är att nu är det du som styr.

Vad gäller de produkter du använder så är det bra för dig ju fler som använder dem och ju fler som använder dem på liknande sätt som du själv. Att vara ensam användare av ett övergivet projekt är ingen trevlig sits, även om den är relativt bra som det rör sig om ett fritt program.

Det ligger nu i ditt eget intresse att fler använder programmet och helst att de använder det på liknande sätt som dig själv. Därför är det viktigt att du delar med dig av dina erfarenheter och eventuella modifieringar av programmet i fråga. Det gagnar både dig själv och andra.

Wednesday, 13 September 2017

Fri programvara – Rejås Blog: Public Money – Public Code

Free Software Foundation Europe startar idag ett initiativ för att sprida information om fri programvara i den publika sektorn. Inget nytt egentligen, vi har pratat om det länge och det finns flera äldre initiativ. Men detta är nytt, fräscht och snyggt.

Tummen up!

Wednesday, 30 August 2017

Fri programvara – Rejås Blog: 10 år sedan: SIS förklarar omröstningen ogiltig

För 10 år sedan meddelar SIS att omröstningen om OOXML är ogiltig.

Som jag har berättat om tidigare var jag engagerad i skandalen på SIS där Microsoft kuppade igenom ett Ja till sin föreslagna standard OOXML.

SIS befann sig nu i ett underligt läge. Man hade haft en omröstning som alla insåg inte gått rätt till och den hade lett till att man skulle rösta Ja i ISO. Den ursprungliga gruppen skulle med största sannolikhet ha kommit fram till ett Nej. Vad skall man göra?

Det var för lite tid för att göra en ny omröstning. Och om man skulle göra en, hur skulle den gå till?

I en intervju med Lars Flink, dåvarande VD för SIS några dagar innan kan man mellan raderna läsa lösningen när han på frågan om SIS kan riva upp beslutet svarar:

– Det enda som skulle kunna riva upp beslutet är om något formellt fel begåtts. Om något i processen inte varit korrekt. Om det är aktuellt nu är en hypotetisk fråga som jag avstår från att besvara.

Några dagar senare, idag för 10 år sedan, kom beskedet. SIS ogiltigförklarar omröstningen. Anledningen är röstfusk. Så här säger Lars Flink i en intervju i Ny Teknik.

– Vi har fått en hel del information under de här dagarna och den pekar på att någon deltagit i omröstningen med mer än en röst.

Jag har hört ryktesvägen att något sådant fusk inte förekom. Men en läsare på min blogg föreslår att det kan vara Microsoft som avses. Jag vet inte, men det var nog den enda lösningen för SIS att klara sig ur denna situation.

Men hur skulle man göra med omröstningen i ISO? Det slutade med att SIS lade ner Sveriges röst i ISO.

Sunday, 27 August 2017

Fri programvara – Rejås Blog: 10 år sedan: SIS-skandalen kring OOXML

Idag är det exakt 10 år sedan skandalen på SIS och då mina ”15 minutes of fame” startade. Jag var då som nu en anhängare av fri programvara. Det vill säga programvara som tillåter insyn och inte snärjer dig som användare. För 10 år sedan var jag mycket mer engagerad än idag men jag står fortfarande fast vid mina principer. Många, många gånger under åren har vi fått rätt och jag har i efterhand kunnat säga ”Vad var det jag sa?”.

För 10 år redan var dokumentformat och öppna standarder i ropet. Det fanns ett standardformat som heter OpenDocument Format (ODF) som är ISO-standard. Detta användes då främst av OpenOffice.org som är en populär kontorsprogramvara. Microsoft som var ledande i branschen använde ett eget proprietärt format.

Eftersom öppna standarder var väldigt hett efterfrågade myndigheter och företag just det. Det skulle vara öppet och man skulle kunna byta program utan inlåsningseffekter.

Microsoft har då två alternativ. Antingen omfamnar man den befintliga standarden eller så gör man en egen. Tyvärr valde de det sistnämnda.

Microsoft kallade sitt format Office Open XML (OOXML). Förvillande likt ODF. Många trodde nog att debatten handlade om deras äldre format (.DOC) men de var alltså ett relativt nytt format som inte många använde då. Microsoft lyckades dessutom få detta nya format att snabb-behandlas av ISO. Hur det gick till undrar jag fortfarande.

I ISO ingår svenska SIS. Så SIS skall rösta om OOXML i ISO. Hur man skall rösta skall tas fram i en arbetsgrupp som hette Ag17. Här satt personer från olika företag och intressenter. Det var inte så många med i gruppen från början. Men SIS regler gjorde det möjligt att gå med i gruppen ända fram till omröstningen och då ha rösträtt. Denna konstiga regel utnyttjades av både Microsoft och vi som kontrade på samma sätt. Dessvärre förlorade vi.

Hur det gick till och vad som hände sedan skrev jag om i inlägget SIS sålde sin röst rörande OOXML. Det var exakt 10 år sedan idag.

Inlägget ovan har lästs (eller i alla fall visats) hundratusentals gånger. Dagen efter mötet fick jag sätta upp en statisk sida med bara det inlägget för servern belastades så hårt. Det fanns länkar till min lilla blogg från flera stora dagstidningar och väl trafikerade webbplatser som till exempel Slashdot och IDG.

För mig började det med ett telefonsamtal från en person aktiv i AG17 en fredag kväll. Jag skriver inte vem eftersom jag inte frågat personen i fråga. Men det var i alla fall inte jag som upptäckt det, jag bara hängde med. Det hade tillkommit nya företag som vi trodde skulle rösta ja. Vi önskade att SIS skulle rösta nej. Planen var att vi skulle väga upp med lika många. Men på mötet kom många fler än vi trott.

Jag åkte till mötet. Jag var alltså med där på mötet på riktigt. När jag kom hem skrev jag inlägget. Jag var en av de första som skrev om det och eftersom jag hade varit med fick det stor spridning. Tidningarna ringde. Bokstavligen hela natten. Flera som ringde hade bara två frågor:

 • Är du Marcus Rejås?
 • Är det du skriver på din blogg sant?

Jag svarade ”Ja” på båda. Vissa ville veta lite mer. Mötet var på en måndag och telefonen ringde hela veckan. Det gick inte att jobba alls den veckan. Om det var jobbigt? Nej, jag tyckte det var skitkul. Det var journalister, organisationer, företag, myndigheter, till och med Rikspolisstyrelsen (av någon anledning) och privatpersoner hörde av sig. Till en början var alla positiva. Men senare, efter att SIS beslutat att lägga ner sin röst (mer om det senare) blev det mindre positiva brev.

En organisation som inte var så glad var Microsofts intresseförening IAMCP som senare kom att stämma SIS för detta möte. Jag hade kontakt med ordföranden där och vi talades vid i telefon och skickade flera brev till varandra. Han var väldigt trevlig och även om vi stod långt ifrån varandra tror jag vi fann en ömsesidig respekt för varandra.

Det fanns andra som inte var så glada också. Jag fick så klart också arga brev. Inga hot direkt men några rejäla utskällningar.

Dagarna som följde var som sagt kaotiska. Jag hoppas jag får tid att berätta mer. Men kortfattat kan man säga att OOXML först fick avslag i ISO men efter en runda till klubbades det igenom på mycket tveksamma grunder.

Blev världen bättre eller sämre? Nåja världen snurrar på. Vi snackar programvara här… Men inget hade varit sämre om vi vunnit. Tvärt om.

Vad var det jag sa?

Det skrevs så klart mycket om detta. De flesta vinklade det som att Microsoft gjort fel. I själva verket var det ju SIS regler som var fel. Här följer bara några exempel på artiklar som finns kvar från mitt inlägg (tyvärr fungerar inte de flesta länkar efter 10 år men dessa är kvar. Sök på SIS och OOXML så hittar du massor av artiklar):

DN: Microsofts affärspartners köpte Sveriges röst
Computer Sweden: Microsoftkupp mot formatomröstning
Tech World: Microsoft anklagat för att rigga omröstningen i OOXML
Computer Sweden: Microsoft pressade partners att rösta ja
The Local: Microsoft accused of buying Swedish votes
Metro: Microsofts röstkupp värd miljardbelopp
Ny teknik: Microsoft erkänner röstkupp hos SIS

Jag hoppas få tid att inom de närmaste dagarna berätta mer om eftermälet av detta turbulenta möte. Kortfattat kan jag säga att SIS lade ner sin röst i ISO. OOXML röstades först ner i ISO men på ett uppföljande möte accepterades standarden. OOXML är alltså en standard idag. SIS har idag ändrat sina regler.

Monday, 03 July 2017

Technoshamanism in Aarhus - Rethink Ancestrality and Technology

 • MODSPIL
 • 12:56, Monday, 03 July 2017

OPEN CALL


On August 12, 2017 from 14:00 to 22:00 there will be a technoshamanism meeting in Dome of Visions, Aarhus, Denmark.

The purpose of the meeting is to unite people who are interested in the combination of DIY technologies such as free software and permaculture with ancestral, ancestorfuturist and shamanistic practices. We are calling all the cyborgs, witches, heretics, technoshamans, programmers, hackers, artists, alchemists, thinkers and everyone who might be curious to join us and explore the possiblities of combining ancestorfuturism, perspectivism, new and old indigenism in the middle of the climate changes of the anthropocene.

If you feel attracted by the combination of these terms, techno + shamanism and ancestrality + futurism and if you're worried about the destruction of the Earth and the hegemony of capital and neoliberal ontologies, this event is for you. In view of Aarhus' slogan as European Cultural Capital of 2017, the theme of this event could be: Rethink ancestrality and technology!

We welcome all proposals for rituals, musical and artistic performances, talks, discussions and technological workshops. Please send your proposal to xamanismotecnologico@gmail.com.

The proposal needs to be short (250 words) with your web site (if any) and a short bio.

PROGRAM

FREE RADIO

The verbal talks will be structured as roundtable discussions with several participants which are recorded and simultaneously live streamed as Internet radio.

Topics:

 • TECHNOSHAMANISM - What is it?
 • Ancestrality and ancestrofuturism
 • Experiences from the II International Festival and other events
 • Immigration and new ontologies arriving in Europe
 • Self-organizing with free software and DIY technology
 • Your proposal!

PERFORMANCE AND RITUAL

A collaborative DIY ritual to end the event - bring costumes, proposals, visual effects, ideas and musical instruments.

We welcome proposals for all kinds of performance, rituals and narratives along the lines of this open call - all proposals to be sent to xamanismotecnologico@gmail.com.

NOTE

When we have received your proposals, we will organize them and publish a detailed program around August 1, for the discussions and workshops as well as for the rituals.

ACCOMODATION

If you don't live in Aarhus and need accomodation, that can be arranged (for free). Bring your sleeping bag!

WHO ARE WE?

This encounter is organized by Carsten Agger, Beatriz Ricci, Fabiane M. Borges and Ouafa Rian.

TECHNOSHAMANISM - THE NETWORK

Tecnoshamanism is an international network for people interested in living out their ideas in everyday life while focusing on open science, open technology, free and DIY cosmological visions and feel the necessity of maintaining a strong connection to the Earth as a living, ecological organism.

In recent years, we have had meetings in Spain, England, Denmark, Ecuador, Colombia, Brazil, Germany, and Switzerland. In November 2016, we had the II International Festival of Tecnoxamanism in the indigenous Pataxó village of Pará in Bahia, Brazil. The purpoose of this meeting is to discuss technoshamanism as outlined above and to strengthen and grow this network, hopefully reaching out to new partners in Denmark and beyond. The network is based in Brazil but draws inspiration from all over the world.

You can find nmore information on technoshamanism in these articles:


  

ACKNOWLEDGEMENTS

This event is supported by Digital Living Research Commons, Aarhus University and NANO/PPGAV/EBA/UFRJ  (Federal University of Rio de Janeiro).

Wednesday, 14 June 2017

Technoshamanism and Wasted Ontologies

 • MODSPIL
 • 15:09, Wednesday, 14 June 2017

Interview with Fabiane M. Borges published on May 21, 20171

By Bia Martins and Reynaldo Carvalho – translated by Carsten Agger

Fabiane M. Borges, writer and researcher

Also available in PDF format

In a state of permanent warfare and fierce disputes over visions of the future, technoshamanism emerges as a resistance and as an endeavour to influence contemporary thinking, technological production, scientific questions, and everyday practices. This is how the Brazilian Ph.D. in clinical psychology, researcher and essayist Fabiane M. Borges presents this international network of collaboration which unites academics, activists, indigenous people and many more people who are interested in a search for ideas and practices which go beyond the instrumental logic of capital. In this interview with Em Rede, she elaborates her reflections on technoshamanism as platform for producing knowledge and indicates some of the experiences that were made in this context.

At first, technology and shamanism seem like contradictory notions or at least difficult to combine. The first refers to the instrumental rationalism that underlies an unstoppable developmentalist project. The second makes you think of indigenous worldviews, healing rituals and altered states of consciousness. What is the result of this combination?

In a text that I wrote for the magazine Geni2 in 2015, I said this: that techno + shamanism has three quite evident meanings:

 1. The technology of shamanism (shamanism seen as a technology for the production of knowledge);
 2. The shamanism of technology (the pursuit of shamanic powers through the use of technology);
 3. The combination of these two fields of knowledge historically obstructed by the Church and later by science, especially in the transition from the Middle Ages to the Renaissance.

Each of these meanings unfolds into many others, but here is an attempt to discuss each one:

1) When we perceive shamanism not as tribal religions or as the beliefs of archaic people (as is still very common) but as a technology of knowledge production, we radically change the perception of its meaning. The studies of e.g. ayahuasca shows that intensified states of consciousness produces a kind of experience which reshapes the state of the body, broadening the spectrum of sensation, affection, and perception. These “plants of power” are probably that which brings us closest to the “magical thinking” of native communities and consequently to the shamanic consciousness e– that is, to that alternative ontology, as Eduardo Viveiros de Castro alerts us when he refers to the Amerindian ontology in his book Cannibal Metaphysics3, or Davi Kopenawa with his shamanic education with yakoana, as described in The Falling Sky4. It is obviously not only through plants of power that we can access this ontology, but they are a portal which draws us singularly near this way of seeing the world, life itself. Here, we should consider the hypotheses of Jeremy Narby in his The Cosmic Serpent: DNA and origins of knowledge where he explains that the indigenous knowledge of herbs, roots and medicine arises partly from dreams and from the effects of entheogens.

When I say that shamanism is a technology of knowledge production, it is because it has its own methods for constructing narratives, mythologies, medicine and healing as well as for collecting data and creating artifacts and modes of existence, among other things. So this is neither ancient history nor obsolete – it lives on, pervading our technological and mass media controlled societies and becoming gradually more appreciated, especially since the 1960s where ecological movements, contact with traditional communities and ways of life as well as with psychoactive substances all became popular, sometimes because of the struggles of these communities and sometimes because of an increased interest in mainstream society. A question arose: If we were to recuperate these wasted ontologies with the help of these surviving communities and of our own ruins of narratives and experiences, would we not be broadening the spectrum of technology itself to other issues and questions?

2) The shamanism of technology. It is said that such theories as parallel universes, string theory and quantum physics, among others, bring us closer to the shamanic ontology than to the theological/capitalist ontology which guides current technological production. But although this current technology is geared towards war, pervasive control and towards over-exploitation of human, terrestrial and extra-terrestrial resources, we still possess a speculative, curious and procedural technology which seeks to construct hypotheses and open interpretations which are not necessarily committed to the logic of capital (this is the meaning of the free software, DIY and open source movements in the late 20th and early 21st century).

We are very interested in this speculative technology, since in some ways it represents a link to the lost ancestral knowledge. This leads us directly to point 3) which is the conjunction of technology with shamanism. And here I am thinking of an archeology or anarcheology, since in the search for a historical connection between the two, many things may also be freely invented (hyperstition). As I have explained in other texts, such as the Seminal Thoughts for a Possible Technoshamanism or Ancestrofuturism – Free Cosmogony – Rituals DIY, there was a Catholic theological effort against these ancestral knowledges, a historical inhibition that became more evident during the transition from the Middle Ages to the Renaissance with its inquisitions, bonfires, prisons, torture and demands for retraction. The technology which was originally a part of popular tradition and needs passed through a purification, a monotheist Christian refinement, and adhered to these precepts in order to survive.

In his book La comunidad de los espectros5, Fabián Ludueña Romandini discusses this link between science and Catholicism, culminating in a science that was structurally oriented towards becoming God, hence its tendency to omnipresence, omnipotence and omniscience. Its link to capital is widely discussed by Silvia Federici in her book Caliban and the Witch6, who states that the massacre against witches, healers, sorcerers, heretics and all who did not conform to the precepts of the church was performed in order to clear the way for the introduction of industrial society and capitalism. So two things must be taken into account here: first, that there has been a violent decimation of ancestral knowledge throughout Europe and its colonial extensions and secondly, that the relationship between science/technology and the wasted ontologies was sundered in favor of a Christian theological metaphysics.

Faced with this, techno + shamanism is an articulation which tries to consider this historical trauma, these lost yet not annihilated leftovers, and to recover (and reinvent) points of connection between technology and wasted ontologies, which in our case we call shamanism since it represents something preceding the construction of the monotheisms and because it is more connected to the processes of planet Earth, at least according to the readings that interest us. But there are several other networks and groups that use similar terms and allow other readings such as techno + magic, cyber + spirituality, techno + animism and gnoise (gnosis + noise), among others, all talking about more or less the same issues.

The result of this mixture is improbable. It functions as a resistance, an awakening, an attempt to influence contemporary thinking, technological practices, scientific questions as well as everyday practices. These are tension vectors that drive a change in the modes of existence and of relation to the Earth and the Cosmos, applied to the point where people are currently, causing them to associate with other communities with similar aspirations or desiring to expand their knowledge. These changes are gradually taking shape, whether with clay or silicium technology. But the thing is crazy, the process is slow and the enemy is enormous. Given the current level of political contention that we are currently experiencing in Brazil, associations and partnerships with traditional communities, be they indigenous, afro-Brazilian, Roma, aboriginal or activist settlements (the MST7 and its mystique), seems to make perfect sense. It is a political renewal mixed with ancestorfuturist worldviews.

You've pointed out that conceptually technoshamanism functions as a utopian, dystopian and entropic network of collaboration. What does this mean in practice?

Fundamentally, we find ourselves in a state of constant war, a fierce dispute between different visions of the future, between social and political ontologies and between nature and technology. In this sense, technoshamanism manifests itself as yet another contemporary network which tries to analyze, position itself with respect to and intervene in this context. It is configured as a utopian network because it harbors visionary germs of liberty, autonomy, equality of gender, ethnicity, class and people and of balance between the environment and society that have hitherto characterized revolutionary movements. It is dystopian because at the same time it includes a nihilistic and depressive vision which sees no way out of capitalism, is disillusioned by neoliberalism and feels itself trapped by the project of total, global control launched by the world's owners. It sees a nebulous future without freedom, with all of nature destroyed, more competition and poverty, privation and social oppression. And it is entropic because it inhabits this paradoxical set of forces and maintains an improbable noise – its perpetual noisecracy, its state of disorganization and insecurity is continuous and is constantly recombining itself. Its improbability is its dynamism. It is within this regime of utopia, dystopia and entropy that it promotes its ideas and practices, which are sometimes convergent and sometimes divergent.

In practice, this manifests itself in individual and collective projects, be they virtual or face-to-face and in the tendencies that are generated from these. Nobody is a network, people are in it from time to time according to necessities, desires, possibilities, etc.

This network's meetings take place in different countries, mainly in South America and Europe. Can you give some examples of experiences and knowledge which were transferred between these territories?

Some examples: Tech people who come from the European countries to the tecnoshamanism festivals and return doing permaculture and uniting with groups in their own countries in order to create collective rituals very close to the indigenous ones or collective mobilization for construction, inspired by the indigenous mutirão. Installation of agroforestry in a basically extractivist indigenous territory organized by foreigners or non-indigenous Brazilians working together with indigenous people. The implementation of an intranet system (peer-to-peer network) within indigenous territory (Baobáxia). Confluence of various types of healing practices in healing tents created during encounters and festivals, ranging from indigenous to oriental practices, from afro-Brazilian to electronic rituals, from Buddhist meditation to the herb bath of Brazilian healers, all of this creating generative spontaneous states where knowledge is exhanged and is subsequently transferred to different places or countries. Indigenous and non-indigenous bioconstructor's knowledge of adobe, converging in collective construction work in MST's squatted lands (this project is for the next steps). Artistic media practices, performance, live cinema, projection, music, and so on, that are passed on to groups that know nothing about this. In the end, technoshamanism is an immersive and experiential platform for exchanging knowledge. All of this is very much derived from the experiences of other networks and movements such as tactical media, digital liberty, homeless movements, submediology, metareciclagem, LGBTQ, Bricolabs, and many others. In the technoshamanism book, published in 2016, there are several practices that can serve as a reference.

Technoshamanism arose from networks linked to collaborative movements such as Free Software and Do It Yourself with the same demands for freedom and autonomy in relation to science and technology. To what extent has it proposed new interventions or new kinds of production in these fields? Can you give an example?

First is important to say that these movements of free software and DIY have changed. They have been mixed up with the neoliberal program, whether we're talking about corporate software or about the makers, even though both movements remain active and are still spaces of invention. In the encounters and festivals, we are going as far is possible, considers our precarious nature, lack of dedicated funding or support from economically stronger institutions, we rely mainly on the knowledge of the participants of the network, which come into action in the places. I also know of cases where the festivals inspired the formation of groups of people who returned to their cities and continued to do work related to technological issues, whether in the countryside, in computer technology, and in art as well. Technoshamanism serves to inspire and perhaps empower projects that already function, but which technoshamanism endorses and excites.

I think that a fairly representative example is the agroforest, the Baobáxia system and the web radio Aratu that we implemented with the Pataxó in the Pará village. It is an exhange and simultanously a resistance that points to the question of collaboration and autonomy, remembering that all the processes of this planet are interdependent and that autonomy is really a path, an ideal which only works pragmatically and to the extent that it's possible to practice it. So we're crawling in that direction. There are networks and processes much more advanced.

What we'd like to see is the Pataxó village Pará (home of the II International Festival of Technoshamanism), to take one example, with food autonomy and exuberant agroforests and wellsprings, with media and technological autonomy and very soon with autonomous energy. We'd like to see that not just for the Pataxó, but for all the groups in the network (at least). But that depends a lot on time, investment and financing, because these things may seem cheap, but they aren't. We should remember that corporations, entrepeneurs and land-owners are concentrating their forces on these indigenous villages and encouraging projects that go totally against all of this, that is, applying pressure in order to take their land, incorporate them in the corporate productive system and turn them into low-paid workers, etc.

In May 2017 we met with the Terra Vista Settlement in Arataca (Bahia, Brazil). They invited the leaders of the Pataxó village to become part of the Web of Peoples8 which has this exact project of technological and alimentary autonomy and I see this as a kind of continuation of the proposals which were generated in community meetings in the Pará village during the preparations for the II International Festival of Technoshamanism. Everything depends on an insistent and frequent change in the more structural strata of desire. And when we understand that TV channels like the Globo network reach all these territories, we see the necessity of opening other channels of information and education.

Do you believe that insurgent knowledge and anti-hegemonic epistemologies should gradually take up more space in the universities or is it better for them to remain in the margin?

Fabiane M. Borges

In a conversation with Joelson, leader of the MST in the Terra Vista settlement he gave the following hint, which was decisive for me: “Technoshamanism is neither the beginning nor the end, it is a medium.” His suggestion is that as a medium, technoshamanism possesses a space of articulation, which rather than answering questions of genesis and purpose functions as a space of interlocution, for making connections, uniting focal points, leveraging movements, expanding concepts and practices concerning itself and other movements – that is, it plays in the middle of the field and facilitates processes.

As yet another network in the “middle”, it negotiates sometimes within institutions and sometimes outside them, sometimes inside academia and sometimes outside it. Since it consists of people from the most diverse areas, it manifests itself in the day to day life of its members. Some work in academia, some in healing, others in a pizzaria. That is, the network is everywhere where its participants are. I particularly like it when we do the festivals autonomously, deciding what to do and how to do it with the people who invite us and we don't have to do favours or do anything in return for the institutions. But this is not to say that it will always be like that. In fact, the expenses of those who organize the meetings are large and unsustainable. Sometimes the network will be more independent, sometimes more dependent. What it can't do is stagnate because of the lack of possibilities. Crowdfunding has been an interesting way out, but it's not enough. It's necessary sometimes to form partnerships with organizations such as universities so the thing can continue moving in a more consistent and prolonged form, because it's difficult to rely on people's good will alone – projects stagnate because they lack the ressources.

Notes

1 Source: Em Rede - http://www.em-rede.com/site/entrevista/fabiane-m-borges-tecnoxamanismo-como-meio-de-recuperar-e-reinventar-pontos-de-conex%C3%A3o (last saw 12/06/2017)
2 http://revistageni.org/10/tecnoxamanismos-etc/
3 Eduardo Viveiros de Castro, Cannibal Metaphysics, Univocal (2014), available here: https://hamtramckfreeschool.files.wordpress.com/2014/11/eduardo-viveiros-de-castro-cannibal-metaphysics-for-a-poststructural-anthropology.pdf
4 Davi Kopenawa and Bruce Albert, The Falling Sky, Belknap Press (2013).
5 Fabián Ludueña, La comunidad de los espectros: Antropotecnia, Mino y Davila (2010).
6 Silvia Federici, Caliban and the Witch: Women, the Body and Primitive Accumulation. Brooklyn, NY: Autonomedia (2004). Available here: https://libcom.org/files/Caliban%20and%20the%20Witch.pdf
7 MST, the “landless worker's movement” is a social movement in Brazil that fights for workers' access to land through demands for land reform and direct actions such as establishing settlements on occupied land.
8 Teia dos Povos, http://teiadospovos.redelivre.org.br/

Thursday, 04 May 2017

Beretning om II Internationale Festival for Teknoshamanisme

 • MODSPIL
 • 08:36, Thursday, 04 May 2017

Festivalen foregik i Bahia i november 2016.

Her er min beretning om den, sakset fra min engelskprogede FSFE-blog:


A scene from a short film created as part of the festival's video workshop.

On November 9 2016, I and my son Johannes left Denmark for Brazil in order to co-organize and attend the II International Festival of Technoshamanism. You can read more about the background for this festival at the technoshamanism site as well as in previous posts on this blog.

Each participant in the festival was expected to propose an activity, and as one of the organizers I was no exception. The II International Festival of Technoshamanism took place in the Pataxó village Pará in the extreme south of the Brazilian state of Bahia, and my proposal was to install a working node (mucúa) of the Baobáxia system in the village. The purpose of this node is to act as an archive of the indigenous cultural production, a way yo protect and salvage the indigenous culture in electronic form for decades to come, and a way for the Pataxó to do so with complete ownership over the infrastructure as well as the content – independently of corporate and proprietary content-sharing sites such as Facebook and YouTube.

Who are the Pataxó?

Well, I’ve written about them before, after I participated in the first technoshamanism festival in 2014. The Pataxó are an indigenous people (what we sometimes call “Indians”, indeed they sometimes call themselves that) who live near the sea in the extreme south of the Brazilian state of Bahia. The Aldeia Pará (Pará Village) is located in what the Pataxó call their origin or Aldeia Mãe, the area from which they were all expelled in the massacre of 1951. It is situated far from everything in the middle of an indigenous reserve comprising some 8500 hectares and is home to some 69 families. The neighboring village of Barra Velha is located 5 km from Pará and has a population of about 400 families.

The Pataxó are an intelligent and open-minded people, and though they have not had much exposure to computers, they are very conscious of the potential of modern technology in the struggle for their culture and their land, which has been a constant factor in Pataxó life for several decades – not least given that many of their villages are threatened by expulsion. In October 2016, the village of Aratikum some 100 kilometers north of Pará was actually razed to the ground by the police in the service of local land owners.

Opening ritual in Akurinã Pataxó's healing space.

The Pataxó’s motivation for hosting the event was to be able to exchange knowledge – to learn something from all us urban hackers and activists with our experience in free software and art and social movements, and to teach us something in the bargain. Each participant would propose an activity – a workshop, an art installation, a ritual, a performance, a talk – and would be free to participate in the other proposed activities. Among the activities proposed by the Pataxó were the festival’s opening and closing rituals, a healing tent, traditional Pataxó cooking, traditional body paint, fishing and hunting methods, the cultivation of manioc and manufacturing of manioc flour, musical sessions and the jogos indigenas, the indigenous sports games which took the form of a competition between Indians and non-Indians.

As I said, my proposal was to install a node of Baobáxia and – just as, or even more, important – give workshops in how to use and maintain the system (running on a dedicated Debian GNU/Linux server) themselves so it could be useful also after we left.

Technoshamanism, ancestrality and the Destructor

But if the Pataxó’s motivation for hosting the event was to make friends and allies and gain new knowledge, then what was our motivation for organizing it? And by “we” I mean a large group of people in the technoshamanism network, mainly but (obviously enough) not exclusively Brazilian: Fabi Borges, Jonatan Sola, Sue Nhamandu, Rafael Frazão, Fernando Gregório, Luiza Só, Rodrigo Krul and too many more to mention, apart from the many participants who arrived at the festival with similar motives and gave many outstanding contributions?

One thing is the connection of technoshamanism with reconnection - reconnecting with the Earth, reconnecting with the ancestral worldviews of the thousands of generations of people who lived close to the Earth in a mainly oral culture. The Pataxó live in a reserve where they can live well off the earth, they have a strong connection to their ancestral way of life as well as, quite literally, to their ancestors and other ancestral spirits, who often show up at their rituals. As such, the Pataxó have 500 years of experience in dealing with European colonizers and the usurping civilization, and they have developed an immense skill in navigating this kind of pressure without losing neither their independence nor their traditional culture.

As opposed to that, the norm in our cities is that of disintegration, not least of community spirit and ancestral culture. Traditional songs and tales which might have been handed down in subtly changing ways for hundreds or thousands of years are replaced with comic books and cinema, which are replaced with endless children’s TV shows, which as we grow up are replaced with “breaking news”, X Factor and a host of even more diluted and inane TV shows. Culture ceases to be something we do ourselves and do together, neighborhoods cease to be communities and the cultural divide even splits up the families, so that we end up as disjoint individuals in a sea of strangers who can only struggle to recreate something vaguely resembling a genuine community. Sometimes, of course, as in the case of many successful free software projects, genuinely succeeding.

In his recent novel “Jerusalem“, the writer and comic book author Alan Moore metaphorically describes this phenomenon, which he has experienced first hand in his home town of Northampton, as “the Destructor”. The Destructor was a garbage incinerator which for decades was actually and physically located in the poorest neighborhood in Northampton, reducing people’s life expectancy with at least ten years, its location a daily reminder to the inhabitants of the Boroughs of how little the rest of the city cared about them.

And yet the Boroughs was actually the oldest neighborhood in Northampton and home to a bafflingly rich, orally transmitted ancestral working class culture which was, after World War I and under the impression of the Russian revolution, deliberately crushed by city planning. According to Alan Moore, the policies which have disempowered modern Europeans by stripping us of our communities were deliberately inflicted. Moore describes the destructive effect on the communities with these words:

He saw a hundred old men and old women moved from the condemned homes where they’d raised their families, dumped in distant districts with nobody that they knew and failing to survive the transplant. By the dozen they keeled over on the well-lit stairs of their new houses; in the unfamiliar indoor toilets; onto their unprecedented fitted carpets; on the pillows of magnolia-painted bedrooms that they failed to wake to. Countless funerals fell into the Mayorhold’s fires, and furtive teenage love-affairs, and friendships between relocated children sent to different schools. Infants began to understand that they would probably now never marry the classmate they had been expecting to. All the connecting tissue, the affectations and associations, became cinders. (p. 731)

The Northampton neighborhood known as the Boroughs descended into complete misery and insecurity, containing the points of trade that “supplied the customers who drew the girls, who brought the pimps, who dealt the drugs, which bred the guns that shot the kids who lived in the house that crack built” (p. 691). But there’s a point in that – that kind of misery is very common in urbanized Brazil as well as in Europe, and a contact with people who still retain an orally transmitted culture and whose communities were never fragmented by the Destructor could teach us something about reconnecting, with the Earth and its spirits, with our natural spirituality and with true community.

The Festival area

As we arrived in Pará about November 14, our first job was to establish a good contact with the Pataxó, organize food for the event and start rigging the computers and other technical equipment.

As everybody else, we were camping in what was at first quite precarious conditions due to the heavy rainfall before the festival started.

Luckily, the Pataxó were very helpful and we managed to secure everything against the rain before the start of the festival on November 22.

Installing Baobáxia

Community Radio sending from the Pataxó Kijeme Cultural, home of the GNU/Linux computers

Before our arrival, the Pataxó had built a completely new house for cultural production, in which they had placed four stationary computers they had received from the reservation’s Fisherman’s Association which originally got them from a government program. These four computers were quite old and had Windows installed. Our first task was to replace that with GNU/Linux.

At first, our attempts at setting up the computers were haunted by technical difficulties. First of all, we were unable to get them to boot from USB drives, which meant we had to buy burnable CDs or DVDs. When we got them, we realized they could not really boot from the DVDs either due to our images being 64 bit, and these trusty old computers were actually 32 bit. We couldn’t use the Internet for troubleshooting since there was no Internet yet – it was supposed to arrive during the week before the festival, but the roads were closed because of the rain.

In the end, Pablo Vieira from the Assentamento Terravista near Ilhéus (with the microphone in the picture above) arrived, and as it turned out, he knows these computers very well; they can boot from USB if a rather obscure BIOS setting is enabled. In his pocket was a bootable USB with the most recent 32 bit Linux Mint, and everyone was happy and the computers were well prepared for the arrival of the Internet later that week.

The Internet arriving at Aldeia Pará. Pataxó warrior Txayhuã is painting festival organizer Fabi Borges while the operator's car has stopped at the new culture house. Half an hour later, there was Internet.

I was not alone in the task of installing Baobáxia and giving workshops about it – Vincenzo Tozzi from the Mocambos network, Sicilian and founder of the Baobáxia project, joined the festival as well. Vince is a programmer and computer scientist and wrote a major part of the Baobáxia system himself, but he is really a philosopher of networks with important insights in the potential of free software and offline digital communications, and his presence was an invaluable contribution to the festival.

Vincenzo Tozzi from the Mocambos networks explains Baobáxia to village chief Ubiratã. Also listening are Pablo Vieira and Arapaty Pataxó.


Our two workshops in Baobáxia were a huge success, and especially the younger generation of the Pataxó showed a great interest in working with this technology. The Baobáxia node we installed is still active in the village and is still not connected to the Internet, but you can see the contents in its present degree of synchronization here.

What else was in the festival?

A lot of things.

Some very beautiful rituals:
DSC07216-460

And video workshops, radio workshops, capoeira, samba in the church in honor of Saint Benedito, seed exchange, agroforestry, construction of dry composting toilets, radio production, discussions about the pros and cons of ecoturism, and much, much more. I might do a followup post on that, in the meantime let it be said that the festival was a unique experience and I’m very happy to be one of the people who made it happen.Artiklen er også at finde på teknoshamanisme-bloggen.

Sunday, 26 March 2017

Fri programvara – Rejås Blog: 10 år sedan: Ian Murdock

För exakt 10 år sedan skrev jag på bloggen om hur Sun anställt  Ian Murdock. Jag ställde mig positivt till detta.

Ian Murdock var skaparen av Debian GNU/Linux. Den distribution jag då som nu använder dagligen. Namnet Debian tog Murdock från sitt namn och sin fru Debras namn. Debra och Ian blev lite förkortat Debian. Ian och Debra fick tre barn.

Det var 1993 som han skapade Debian och skrev Debian Manifesto. Efter det har han också hunnit med att  vara teknisk chef på Free Standards Group och styrelseledamot i Linux Standars Base. Han har också varit CTO för Linux Foundation. Linux Foundation lämnade han 2007 för att börja jobbba på Sun som jag skrev om tidigare.

Sedan gick det tyvärr utför för Murdock. Året efter han anställdes på Sun skildes han och Debra. Han slutade på Sun 2010 och började jobba på Salesforce Marketing Cloud fram till 2015. I november 2015 började han jobba på det spännande teknikföretaget Docker. Men allt stod inte rätt till.

Murdock hade sedan länge psykologiska problem och hade åtminstone mot slutet problem med alkohol. Den 28 december 2015 tog Ian till slut sitt liv genom att hänga sig själv efter att ha postat massor av uppenbart förvirrade tweets på twitter.

Ian har betytt mycket för fri programvara och kommer att minnas framförallt för Debian så klart men även mycket annat. Vila i frid.

Sorgligt …

Thursday, 09 March 2017

Fri programvara – Rejås Blog: Chattkriget – Microsoft eller Slack – Jabber!

Chattkriget, skriver IDG, står mellan Microsoft och Slack. Låt mig bjuda in ännu en kombattant, Jabber. Eller XMPP Instant messaging som det kanske borde heta. Det har massor av fördelar. Till exepmel att du kan ha din egen server (om du vill). Du kan skapa chattrum med interna kontakter på företaget och även bjuda in konkurrenter om du vill. Ingen central server behövs. Du behöver inte lämna någon information till externa företag utan hålla allt internt om du vill.

Vidare finns massor av olika klienter till Jabber för alla operativsystem. Ser faktiskt ingen anledning att använda något annat system.

Thursday, 03 November 2016

Fri programvara – Rejås Blog: Keep it simple, stupid

Vi har alla hört den förr KISS-principen. Krångla inte till det. Logiskt och smart.

När det gäller it-drift har jag alltid haft en viss skepsis mot avancerade, dyra system som inte kan gå sönder. Det kan vara till exempel serverkluster eller SAN-lösningar. När de är så komplexa att jag inte förstår blir jag skeptisk.

Dessa system har dock en väldigt stor acceptans bland företag och organisationer där ute. Man skall helt enkelt ha dem om man skall vara någon att räkna med. Men jag brukar säga att när något som är så stort, redundant och avancerat att det inte kan gå sönder, i alla fall går sönder så är det bara stort och avancerat. Inte sällan måste man vänta på leverantören av systemet för att kunna lösa problemet. Nertiden blir lång.

Jag kan så klart inte nämna några exempel, men jag har flera. Både på SAN-lösningar, serverkluster och HA-system.

Thursday, 25 February 2016

Technoshamanist ritual in Berlin

 • MODSPIL
 • 05:20, Thursday, 25 February 2016

DIY ritual, DIY cosmogonies for the anthropocene. The inspiration for the ritual are the pollution disaster in the Rio Doce in Mariana (Brazil) and the nuclear disaster in Fukushima. The ritual's theme is disaster, devastation, destruction.

Thursday, 11 February 2016

Technoshamanism meeting in Berlin

 • MODSPIL
 • 08:28, Thursday, 11 February 2016


During the days 19 and 20 of February/2016 there will be a technoshamanism meeting in Berlin! This meeting intends to gather people that are interested in the intersection between DIY technologies and ancestor futuristic knowledge.

@ Schillerpalais, Schillerpromenade 4.

By „ancestor futuristic knowledge“ we understand the approximation of ancestral knowledge, cosmovisions, alquimy, shamanisms, magic, free cosmogonies with foresight technologies and possible futurologies.

If rationalism and individualism somehow exhaust a way to produce an ecologically and socially balanced existence, and if the Earth presents emergencies that the anthropocentrism can’t take care of, what can we do to reach other relations of states between human / nature / cosmos?

All this discussion about interspecifcs, subjectivity of matter, anthropocene, and theoretical speculative discussions is something that moves us / touches, or is it just the latest intellectual agenda in international meetings, which soon will sound as obsolete concepts?

You can approach if you feel called by the junction of these terms (techno + shamanism, ancestrality + futurism). You can come to the workshops, discussions and rituals that will be made during the whole weekend in free radio format, with free expression and listening space for many different backgrounds.

Programme and more info: https://openport-b.titanpad.com/3

Baobáxia, the Galaxy of Baobab Trees - til FOSDEM

 • MODSPIL
 • 08:00, Thursday, 11 February 2016Dette er det foredrag, jeg fik holdt i Bruxelles sammen med Vincenzo Tozzi fra Mocambos-netværket i Brasilien.

Foredraget var søndag. Lørdag lykkedes det os også at organisere en stand, som vi bemandede i nogle timer, mens vi snakkede med en del interesserede folk og samtidig lagde sidste hånd på vores præsentation.

Baobáxia på FOSDEM