Free Software, Free Society!
Thoughts of the FSFE Community (gmq)

Thursday, 28 May 2020

COSS.fi: Yhdistyksen vuosikokous järjestettiin tänä vuonna verkon välityksellä

COSS ry:n jäsenet kokoontuivat tänä vuonna 26.5.2020 poikkeuksellisesti verkon välityksellä järjestettyyn yhdistyksen vuosikokoukseen. Vuosikokouksessa esiteltiin COSSin viime vuoden tilinpäätös, tilintarkastajan lausunto sekä yhdistyksen toimintakertomus vuodesta 2019. Kokouksessa päätettiin vahvistaa yhdistyksen tilinpäätös sekä myöntää hallitukselle ja toiminnanjohtajalle tili- ja vastuuvapaus. Lisäksi kokouksessa vahvistettiin toiminnanjohtajan esittelemät yhdistyksen toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio kuluvalle vuodelle.

Kokouksessa päätettiin hallituksen kokoonpano vuodelle 2020. Uusina jäseninä mukaan hallitukseen valittiin Ville Ilkkala (Valaa Technologies Oy) sekä Mikko Lampi (Metatavu Oy). Lämpimästi tervetuloa mukaan!

Hallitus 2020
Simo Lääveri, Digioiva
Jukka Ehto, Kankaanpään kaupunki
Martin von Willebrand, Asianajotoimisto HH Partners
Mikko Malmgren, Malmcon
Ville Ilkkala, Valaa Technologies
Mikko Lampi, Metatavu

_____________________________________________________________________

COSS ry:n toimintakertomus 2019

 

 

Wednesday, 27 May 2020

COSS.fi: Fuugin säätiö kiihdyttää Linuxin kotikäyttöä Suomessa jakamalla apurahoja

Tukeakseen edelleen Linux-tuntemuksen ja -osaamisen lisääntymistä Fuugin säätiö on nostanut vuoden 2020 teemakseen ”Linux kotona”. Säätiö haluaa nyt erityisesti tukea sellaista toimintaa ja projekteja, jotka tekevät Linuxista tutun suomalaiskodeissa. Fuugin säätiö on järjestö, joka jakaa vuosittain apurahoja avoimen lähdekoodin käytön ja kehittämisen edistämiseksi, erityisesti suomalaisia hyödyttävällä tavalla. Tyypilliset avustukset vaihtelevat 1000–5000€ välillä. Säätiön apurahaa voi hakea kuka tahansa.

Lue lisää Fuugin sivuilta teemasta ja apurahahausta: "Fuugin säätiö kiihdyttää Linuxin kotikäyttöä Suomessa jakamalla apurahoja"

Fuugin blogissa voit myös tutustua tarkemmin aiemmin tuettuihin hankkeisiin.

 

www.fuug.fi

 

 

Friday, 15 May 2020

COSS.fi: Selvitys avoimen lähdekoodin hallintamalleista Euroopan komissiossa ja muissa eurooppalaisissa instituutioissa

Osana EU-FOSSA 2 -projektia on nyt julkaistu selvitys avoimen lähdekoodin ohjelmistojen hallintamalleista Euroopan komissiossa ja muissa valituissa eurooppalaisissa instituutioissa. Selvityksen tavoitteena on auttaa EU-FOSSAa muotoilemaan Euroopan komission uutta avoimen lähdekoodin strategiaa. Selvitys sisältää raportin avoimen lähdekoodin tilanteesta ja sen hyödyntämisestä eri maissa. Raportissa on painotettu erityisesti sen kehitystä vuoden 2014 jälkeen, jolloin avointa lähdekoodia on otettu enemmän käyttöön julkisissa palveluissa ja organisaatioissa. Tuore tutkimustieto auttaa tunnistamaan julkisten organisaatioiden avoimen lähdekoodin hyödyntämisen heikkouksia ja vahvuuksia. Raportti sisältää lisäksi saatuun tutkimustietoon pohjautuvia suosituksia siitä, miten Euroopan komissio voi näiden tietojen pohjalta kehittää uutta avoimen lähdekoodin strategiaansa.

Lataa raportti (Word Doc -muodossa)

 

Lisätietoa:

Joinup. Study on Open Source Software governance at the European Commission and selected other European institutions. Julkaistu 7.5.2020.

 

 

Monday, 27 April 2020

COSS.fi: Hämeenlinnan kaupunki mukaan COSSin Kuntakumppanuus-verkostoon

Hämeenlinnan kaupunki on liittynyt mukaan COSSin Kuntakumppanuus-verkostoon. Verkosto mahdollistaa kaupunkien ja kuntien laaja-alaisen verkostoitumisen eri toimijoiden kanssa ja lisäksi kuntakumppanuus tarjoaa apua ja tukea kaupunkien ja kuntien toiminnan kehittämiseksi avoimia teknologioita hyödyntäen.

“Avoimen teknologian ja siihen ennakkoluulottomasti suhtautuvan toimintakulttuurin tarjoamat mahdollisuudet Hämeenlinnan kaupungille ovat suuret ja Hämeenlinnalle on tärkeää pysyä kehityksessä mukana, kun avoimen datan ja siihen perustuvan teknologian käyttö yleistyy entisestään. Olemme vasta raapaisseet pintaa siitä, mikä on mahdollista. Avoimuus takaa laajemman kehittäjäyhteisön, jolloin tulosta voidaan pitää koetellumpana ja todellisiin tarpeisiin paremmin vastaavana. Kehittäminen on joustavampaa ja edullisempaa. Avoimuus mahdollistaa entistä monipuolisempia työkaluja ja palveluita kaupungin sekä kaupunkilaisten käyttöön, hyvinä esimerkkinä vaikkapa Omaolo. Avoimeen dataan ja teknologiaan panostava kaupunki panostaa samalla tulevaisuuteen: innovatiiviseen liiketoimintaan, tutkimukseen ja verkostotoimintaan, mikä heijastuu positiivisesti myös kaupungista koettuihin mielikuviin ja vahvistaa kaupungin asemaa kilpaillulla Kuntakentällä", toteaa Hämeenlinnan kaupungin strategiapäällikkö Launo Haapamäki.

“Verkostoituminen on erittäin tärkeää pienelle kunnalle, kuten Hämeenlinnan kaupunki on. Resurssit ovat pienet ja ne tulee käyttää mahdollisimman viisaasti ja siksi Hämeenlinna haluaa olla osana verkostoja, joista se saa ja jonne se voi antaa oman panostuksen yhteiseksi hyväksi. COSS:in Kuntakumppanuus –verkoston kautta pyrimme saamaan sitä osaamista kaupungille, jota meillä itsellämme ei ole ja sen myötä pystymme hyödyntämään avointa teknologiaa silloin kun se on järkevää", kertoo Hämeenlinnan kaupungin tietohallintojohtaja Jouni Jäkkö. 

“Suomen kunnissa on samankaltaiset tarpeet ja niissä tehdään samankaltaisia asioita. Koemme että vuorovaikutus COSS:in tarjoaman verkoston kautta edistää yhteistyötä ja sitä ettei kaikkien tarvitse keksiä pyörää uudestaan", toteaa Jäkkö.

Hämeenlinnan seutu pyrkii kouluttamaan avoimen teknologian osaajia ja tarjoamaan paikan avoimen teknologian yrityksille, sen lisäksi että teknologiaa pyritään itse hyödyntämään. Yksi esimerkki avoimen lähdekoodin projektista on esim. se että Hämeenlinnan kaupunki kehittää yhdessä HAMK, Salon kaupungin ja Lounean kanssa Kaupunki taskussa –appia, joka on käyttöönotettavissa helposti mihin tahansa kuntaan 2021 vuoden alusta alkaen.

 

hameenlinna.fi

 

Lisätietoa:

 

Jouni Jäkkö
tietohallintojohtaja, Hämeenlinnan kaupunki
jouni.jakko@hameenlinna.fi
03 621 2244

Launo Haapamäki
vs. strategiapäällikkö, Hämeenlinnan kaupunki
launo.haapamaki@hameenlinna.fi
03 621 2188

 

 

Kuntakumppanuus-verkostossa jo mukana:

Friday, 27 March 2020

COSS.fi: Suomalaisten tekemä koronavirussovellus kerää kansainvälistä huomiota – käännetty jo yli 10 kielelle

(julkaistu 26.3.2020, STTInfo.fi)

Suomalainen tiimi on rakentanut koronavirusinfektioiden toipumispolkua ja levinneisyyttä seuraavan mobiili- ja verkkosovelluksen. Fevermap -niminen sovellus on käännetty jo 11 kielelle ja sen hiomiseen on osallistunut suomalaisen ydintiimin lisäksi vapaaehtoisia 12 eri maasta. Fevermap vastaa THL:n terveysturvallisuusjohtaja Mika Salmisen viime viikolla julkisuudessa peräänkuuluttamaan tarpeeseen mobiilisovelluksesta, johon kansalaiset voisivat tallentaa oireensa ja jossa raportin sijainti näkyisi kartalla.

 

Fevermap mahdollistaa infektioon sairastuneiden päivittäisen kuume- ja hengitystieoireiden seuraamisen reaaliajassa. Data hyödyttää sekä viranomaisia että käyttäjiä. Idea olikin heti syntyessään suosittu ja sähköpostilistalle rekisteröityi parissa päivässä peräti 400 ihmistä odottamaan julkaisua. Kehittämistiimi sai lisäksi massoittain apua ja kehitysehdotuksia tarjoavia yhteydenottoja. Kielenkääntäjien työpanoksen lisäksi kymmeniä koodareita on osallistunut koodin hiomiseen. Innokkaiden avustajien avulla raakaversio Fevermapista kehittyi vain 48 tunnissa.

Fevermap korostaa kuumeen merkitystä oiretiedon keruussa, sillä kuume on selvä indikaattori infektiosta. Joissain maissa käytetäänkin rutiininomaista kuumeseulontaa viitteenä karanteenin tai koronavirustestien tarpeesta. Fevermapilla tavallinen käyttäjä voi seurata alueensa sairastajien määrää ja paranemisvauhtia. Käyttö on yksinkertaista: sairastuneet käyttäjät mittaavat kuumeensa päivittäin ja käyttävät muutaman sekuntin oiretietojen anonyymiin tallennukseen. Näin sovellus kerää viranomaisille tärkeää, tällä hetkellä puuttuvaa statistista tietoa sairastajien todellisesta määrästä kuluttamatta julkisia varoja.

”Asiantuntija-arvioiden mukaan Koronavirustartuntoja on 30-40 kertaa enemmän kuin mitä viralliset testiluvut kertovat,” sanoo projektin käynnistänyt, IT-yrityksen toimitusjohtajana työskentelevä Otto Kekäläinen. ”Oireilevia on ohjeistettu sairastamaan kotona. Fevermapilla pyrimme auttamaan viranomaisia saamaan todellisen tilannekuvan siitä, kuinka suuri osa sairastuneista suomalaisista on tällä hetkellä terveydenhuoltojärjestelmän ulkopuolella.”

Viranomaisten lisäksi käyttäjät hyötyvät, sillä sairastajat voivat pitää oireistaan kirjaa itseään tai lääkäriä varten ja terveille sovellus mahdollistaa riskialueilla liikkumiseen varautumisen. Suunnitteilla on myös toiminto, jonka avulla käyttäjä voi tilata päivittäisen tiedotteen alueensa sairastamistilanteesta. Sovellus ei kuitenkaan ole tarkoitettu turvallisten alueiden määrittelemiseen, sillä pandemian aikana mikään sovellus ei voi arvioida alueen viruksettomuutta. Sovellus voi ainoastaan indikoida erityisiä riskialueita ja kerätä niiltä dataa.

Fevermapia alettiin kehittämään perjantaina Hack the Crisis Finland -kilpailussa. Sovelluksen kehittämisen lisäksi kilpailun aikana kehitettiin brändi ja tuotteen esittelevä markkinointivideo, joka löytyy Youtubesta ja Vimeosta. Fevermap esiteltiin kilpailun ”saving lives”-kategoriassa. Idea sovelluksesta oli syntynyt koodauskonkareiden Otto Kekäläisen sekä Matias Huhdan Twitter-keskustelusta. Oman IT -alan yrityksen johdossa työskentelevällä Huhtalla oli jo Helsingin Sanomien alueelliseen infektiolaskuriin perustuva tiedotusnettisivu.

”Otto kommentoi nettisivuani Twitterissä ja tägäsi minut ehdotukseensa sovelluksesta, josta loppujen lopuksi kehittyisi Fevermap. Työskentely Oton kanssa rinnakkain on ollut mahtavaa,” Huhta kiittelee. ”Olen oppinut häneltä runsaasti.”

Fevermapin ydinporukkaan kuuluu Kekäläisen ja Huhdan lisäksi UX-suunnittelija Olli Savisaari sekä terveydenhuoltosektorin hallinnossa työskentelevä Tuuli Elonen. Tiimijäsenet löysivät toisensa työskentelyalusta Slackista, jota käytettiin Gitlabin ohella projektin toteuttamiseen kokonaan etänä. Työskentelyalustojen etuna oli läpinäkyvyys sekä tiedon tallentuminen helposti tarkistettavaan muotoon, joka mahdollisti avustajien osallistumisen.

Fevermap erottui Hack the Crisis Finlandissakin edukseen. 200 projektin joukosta Fevermapia ja tusinaa muuta päätettiin lähteä voittajien lisäksi viemään eteenpäin. Fevermap käy paraikaa jatkoneuvotteluja suomalaisten julkisten ja yksityisten tahojen kanssa. Julkaisun jälkeen sovellus pyritään skaalaamaan nopealla aikataululla myös ulkomaille. Fevermap ottaa yhä vastaan vapaaehtoisapua.

Yhteyshenkilöt

Tuuli Elonen, tiedottaja/yleiset kysymykset: 0445426818

Otto Kekäläinen, tekninen koordinaattori/tekniset kysymykset:
0445662204, sähköposit: contact@fevermap.net

 

Wednesday, 25 March 2020

COSS.fi: COSS BisnesAamussa keskusteltiin avoimen datan mahdollisuuksista metsäalan digitalisoinnissa

Wunder Oy:n toimistolla Helsingissä maaliskuun alussa järjestetyssä COSS BisnesAamussa keskusteltiin siitä, miten avoin data mahdollistaa tiedon hyödyntämisen entistä tehokkaammin digitaalisissa palveluissa. Avoimen datan avulla voidaan parantaa tuottavuutta, lisätä liiketoimintaa sekä mahdollistaa uusien innovaatioiden syntymistä.

Tilaisuudessa tarkasteltiin teemaa case-esimerkin kautta, mitä avoimen datan hyödyntäminen tarkoittaa erityisesti metsäalan liiketoiminnan digitalisoinnin näkökulmasta. Metsäalan digitaalisuus perustuu avoimeen metsävaratietoon ja sitä hyödyntäviin järjestelmiin ja sovelluksiin, avoimiin kartta-aineistoihin, tekoälyn hyödyntämiseen sekä tiedonsiirtoon yhteisillä metsätietostandardeilla. Kati Kontinen Tapio Oy:stä kertoi, miten avoin data parantaa metsäalan tuottavuutta ja lisää liiketoimintaa. Kontinen totesi, että avoimen datan avulla metsäalalla voidaan saavuttaa jopa 30 % tuottavuuden kasvu, mikä ei olisi muutoin mahdollista.

Henry Schneider Tapio Oy:stä avasi tarkemmin metsänhoidon suosituksia. Tapion koordinoimassa Metsänhoidon suositukset (MHS) -pääteoksen ja 9 työoppaan jatkuvassa kehityksessä on mukana yli 30 organisaatiota. Käytännön metsätaloudessa suositukset toimivat kestävän metsätalouden edistämiskeinona ja oppaista metsänomistajat löytävät tietoa sekä yksityiskohtaisia työn suorittamista kuvaavia ohjeita muun muassa siitä, milloin ja miten voimakkaasti metsää kannattaa harventaa. Metsänhoidon suositusten digitalisointiin päätettiin lähteä siksi, että suositustiedon ylläpito painettuun kirjaan perustuen on työlästä sekä avoin data erityisesti paikkatiedon osalta lisääntyy jatkuvasti. Lisäksi päätöksenteko siirtyy osin kentälle, jossa metsätyö mekanisoituu, automatisoituu sekä robotisoituu.

Mikael Kundert Wunderilta esitteli yhteistyössä Tapio Oy:n kanssa kehitettyä avointa MHSdigi rajapintaa. Rajapinnan kehittämisessä osallistettiin aktiivisesti metsäalan toimijoita sekä kerättiin API-yhteisöiltä palautetta. Rajapinnasta voidaan hakea metsätyöhön liittyviä toimenpiteiden ohjeistuksia metsätietostandardin työlajikoodin perusteella. Avoin rajapinta on tarjottu REST:nä ja GraphQL:llä. Rajapintaa pääsee vapaasti kokeilemaan suoraan dokumentaation yhteydessä ja rajapinnan käyttäjille on perustettu oma Slack muutosten tiedottamista sekä kehittäjien palautteen keräämistä varten.

Digitaaliset metsänhoidon suositukset, jotka ovat nyt saatavilla helposti avoimena aineistona, ovat kytkettävissä metsäalan eri järjestelmiin ja palveluihin, tukevat organisaatioiden palveluiden ja tuotteiden kehittämistä ja avaavat uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

 

 

COSS BisnesAamu

COSS BisnesAamu järjestettiin 10.3.2020 yhteistyössä COSSin jäsenen, Wunder Oy:n kanssa ja tämänkertaisen BisnesAamun teemana oli avoin data. Seuraavat COSS BisnesAamut tullaan järjestämään alustavan aikataulun mukaan syksyllä 2020. Lisätietoja tulossa COSSin kanavissa myöhemmin.

 

 

Tilaisuuden esitysmateriaalit:

“Metsänhoidonsuositusten digitalisointi” – Henry Schneider, Tapio Oy

“MHSdigi avoin rajapinta” – Mikael Kundert, Wunder

“Avoin data parantaa tuottavuutta ja lisää liiketoimintaa” – Kati Kontinen, Tapio Oy

 

 

Thursday, 05 March 2020

COSS.fi: Uusi jäsen esittäytyy: Hypernova Oy

Hypernova Oy on joensuulainen IT-järjestelmien asiantuntijayritys. Kutsumuksemme on edistää vapautta ja läpinäkyvyyttä yhteiskunnassa vapaiden ja avoimien järjestelmien avulla. Sen mukaisesti järjestelmät ovat vapaasti kaikkien käytettävissä, muokattavissa ja jaettavissa.

Kantavana ajatuksenamme on minimoida ylimääräiset kustannukset ja turha paperityö. Pystymme tuottamaan palvelumme hyvin kilpailukykyiseen hintaan käyttäen moderneja ja automatisoituja tukipalveluita. Toimintamme on lähes kokonaan digitalisoitu ja pyrimme toimimaan kokonaan ympäristöystävällisenä paperittomana organisaationa. Sen osoittaaksemme olemme solmineet ilmastokumppanuuden Joensuun kaupungin kanssa.

Avointen järjestelmien käyttämisen ja tukemisen ohella teemme julkista työajanseurantaa. Katso viimeaikaiset kirjauksemme ja seuraa projektejamme dokumentaatiojärjestelmässämme.

Asiakkainamme on kuntia sekä kotimaisia että ulkomaisia yrityksiä. Kaikki palvelimemme sijaitsevat EU-alueella ja suurin osa Suomessa.

 

www.hypernova.fi

Hypernova GitHubissa

 

 

 

 

Monday, 10 February 2020

COSS.fi: COSS mukana perustajajäsenenä yhdessä Ranskan ja Saksan OS-yhteisöjen kanssa uudessa APELL-yhdistyksessä

Kuva: Cédric Thomas.

COSS on yhdistänyt voimansa Ranskan sekä Saksan avoimen lähdekoodin yhdistysten kanssa perustaakseen uuden Professionnelle Européenne du Logiciel Libre – APELL (European Open Source Business Association) -yhdistyksen. Uusi eurooppalainen avoimen lähdekoodin kattojärjestö julkistettiin 31.1.2020 Brysselissä, päivää ennen Euroopan suurimman avoimen lähdekoodin konferenssin, Fosdemin, alkamista.

APELLin tavoitteena saada eurooppalaiset päätöksentekijät tietoisiksi avoimen lähdekoodin kasvavasta taloudellisesta ja strategisesta merkityksestä Euroopassa. Euroopassa OS-ala käsittää lähinnä pieniä ja keskisuuria yrityksiä, APELLin perustajat toteavat. "Komission ja muiden eurooppalaisten instituutioiden on aika tunnistaa, että avoimen lähdekoodin tukemiseen tähtäävissä toimissa ja suunnitelmissa olisi keskityttävä näiden pk-yritysten tukemiseen", toteaa Stéfane Fermigier, joka toimii Ranskan OS-yhdistyksen, CNLL:n, puheenjohtajana ja on yksi uuden APELL-yhdistyksen perustajajäsenistä.

APELL haluaa myös luoda yksityiskohtaisemman kuvan eurooppalaisesta avoimen lähdekoodin liiketoiminnan ekosysteemistä ja toivookin, että kaikki avoimen lähdekoodin yhdistykset Euroopassa liittyisivät pian mukaan uuteen kattojärjestöön.

”Olemme ottaneet tärkeän askeleen kohti yhtenäisen äänen luomista eurooppalaisille avoimen lähdekoodin yrityksille. Haluamme APELLin kautta auttaa eurooppalaisia päätöksentekijöitä ymmärtämään avoimen lähdekoodin liiketoimintamahdollisuudet Euroopan digitalouden kannalta”, toteaa COSSin toiminnanjohtaja Timo Väliharju.

Liittymällä nyt COSSin yhteisöjäseneksi, pääset samalla myös vaikuttamaan avoimen lähdekoodin liiketoiminnan kehitykseen APELLin kautta, hakemaan kumppaneita ja olemaan mukana lisäämässä avoimeen lähdekoodiin pohjautuvaa liiketoimintaa Euroopassa.

Lue lisää yhteisöjäsenyydestä ja liity >>

 

Lue lisää:

4.2.2020 Joinup: “Europe’s open source service providers appeal for political support”

 

 

Friday, 31 January 2020

COSS.fi: Maanmittauslaitos vie Suomea kohti datataloutta

Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus – COSS ry on myöntänyt vuoden 2020 Open World Hero -tunnustuksen Maanmittauslaitokselle. Palkinto luovutettiin Tampereella järjestettävän kansainvälisen teknologia-alaan keskittyvän Smart City Mindtrek -konferenssin yhteydessä 30.1.2020. Paikalla tilaisuudessa palkintoa vastaanottamassa oli Maanmittauslaitoksen ylijohtaja Petri Korpinen.

Maanmittauslaistos (MML) on Suomen infrastruktuurin kivijalka, se on vanhempi kuin posti. MML on kehittynyt historian mukana ja se on datan ja rajapintojen avaajana erinomainen esimerkki Suomen älykkäästä infrastruktuurista, joka osaltaan vie meitä kohti datataloutta.

Maanmittauslaitos on uranuurtaja julkisen datan avaamisessa. Varhaisia merkkipaaluja:

  • 17.9.1996 Maanmittauslaitos avaa internetissä ensimmäisenä karttalaitoksena maailmassa Kansalaisen karttapaikan: koko maan kattavat kartat olivat verkossa kenen tahansa katseltavissa.
  • Kesäkuu 2011 Julkisen tiedon avaaminen kirjataan hallitusohjelman tavoitteeksi.
  • Tammikuu 2012 Datanavausprojekti käynnistyy Maanmittauslaitoksessa.
  • 1.5.2012 Maastotiedot avataan maksutta kaikkien käyttöön.

MML näki avoimen datan yhteiskunnalliset ja kaupalliset mahdollisuudet laajasti eikä pelännyt laitoksen tulojen vähenemistä. ”Syntyy uusia innovaatioita, jotka perustuvat eri aineistojen oivaltavaan hyödyntämiseen”, totesi MML:n johtava asiantuntija Antti Rainio. Avoimen paikkatiedon puolestapuhujana jo 1980-luvulta lähtien toiminut Rainio valittiin vuoden 2011 tietotekniikkavaikuttajaksi Suomessa. Toinen keskeinen MML:n henkilö on Antti Kosonen, joka vastasi maastotiedon avaamisen aikaan MML:n tietopalvelusta ja toimii nyt innovaatiojohtajana.

MML:n karttapalvelu on erinomainen esimerkki avoimen datan voimasta uusien palvelujen kehittämiseksi ja taloudellisen toimeliaisuuden lisäämiseksi. MML on tuotteistanut karttapalvelustaan avoimen lähdekoodin Oskari-alustan kenen tahansa käytettäväksi ja luonut sen ympärille kokonaisen karttapohjaisten palvelujen kehittäjien ekosysteemin. Usea kaupallinen karttapohjainen palvelu perustuu Oskariin. Myös Metsäkeskuksen Metsään.fi -palvelu, joka tarjoaa tilannetiedon Suomen metsistä tukeutuu palvelussaan MML:n avoimeen karttapalveluun.

MML on oiva esimerkki julkisen sektorin ja rekisterinpitäjän roolista matkalla kohti digitaalista datataloutta. Tuore esimerkki on huoneistotietojärjestelmä, jota koskeva lainsäädäntö astui voimaan 1.1.2019. Sen myötä asunto-osakkeiden omistukset ja panttaukset siirtyvät vähitellen sähköisiksi rekisterimerkinnöiksi ja paperisista osakekirjoista luovutaan. Huoneistotietojärjestelmää ylläpitää Maanmittauslaitos. Huoneistotietojärjestelmä on edellytys ja ensimmäinen askel koko asunto-osakekaupan ja vakuushallinnan toimintatapojen digitalisoimiseksi. Osakekirjojen siirtelystä päästään eroon ja osaketta voidaan käyttää lainan vakuutena aiempaa huomattavasti joustavammin. MML on erinomainen esimerkki miten Suomen älykästä infrastruktuuria käyttämällä palvelut paranevat ja toiminta tehostuu.

Kuvassa vasemmalta Mikko Malmgren (COSS ry, hallituksen puheenjohtaja), ylijohtaja Petri Korpinen (Maanmittauslaitos) sekä Linda Lehto (COSS ry).

Open World Hero on COSS ry:n jakama tunnustus, jonka tavoitteena on edistää tietojärjestelmien avoimuutta. Vuosittain jaettava palkinto myönnetään merkittävää työtä tämän tavoitteen eteen Suomessa tehneelle henkilölle tai organisaatiolle. Kiertopalkintona on suomalaisen taiteilijan Virginie Loÿn lasimosaiikkipallo In the Nucleus, Ytimessä. Teoksen aiheena on Linus Torvaldsin työ avoimen lähdekoodin kehittäjänä ja se kuuluu sarjaan Suuria suomalaisia sankareita. Kiertopalkinnon on COSS ry:lle lahjoittanut IBM Finland. Perinne sai alkunsa vuonna 2013, kun COSS ry palkitsi Open World Hero -nimityksellä Unelmakoulu-projektin. Tämän jälkeen voittajina ovat olleet Michael ”Monty” Widenius (2014), Helsingin kaupunki (2015), Timo Sirainen, Dovecot Oy (2016), professori Tommi Mikkonen (2017) sekä kansanedustaja Jyrki Kasvi (2018).

 

 

Lähteet:
hri.fi/2vuotta/12-maanmittauslaitoksen-kartat.html, katsottu 28.10.2019. Teoksen tekstit on lisensoitu HRI-nimeä -lisenssillä. Teoksen uudelleenkäytön yhteydessä pitää mainita sekä tekstin kirjoittaja (Petja Partanen tai Terhi Upola) että rahoittaja (Helsinki Region Infoshare -palvelu).

Thursday, 19 December 2019

COSS.fi: COSS Avoin kunta – palveluja elämään, tehokasta toimintaa ja elinvoimaa

COSS on auttanut kuntia kehittämään palvelujaan ja toimintaansa siitä lähtien kun se perustettiin vuonna 2005. COSS Avoin kunta -verkosto kokoaa yritykset ja kunnat yhteen rakentamaan palvelevia ja elinvoimaisia kuntia yhdessä paikkakunnan toimijoiden kanssa.

COSS Avoin kunta on Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus COSS ry:n jäsenyritysten ja kuntakumppanien yhteinen verkosto. COSS Avoin kunta auttaa kuntia ja kuntayhtymiä kehittämään laatupalveluja ja avoimia, yhteensopivia järjestelmiä ja prosesseja kunnan, kuntalaisten ja paikkakunnan yritysten parhaaksi. COSS Avoin kunta on verkosto, jossa kunnat jakavat omia kokemuksiaan ja yhdistävät voimiaan:

  • miten tuottaa laatupalveluja tehokkaasti avointa teknologiaa hyödyntämällä
  • miten ottaa kuntalaiset mukaan kehittämiseen
  • miten kehittää kunnan elinvoimaa, kunta ekosysteemin ytimessä
  • miten saada muutos aikaan ja tehostaa johtamista tiedolla   
  • miten ottaa digitalisaatiosta kaikki ilo irti?


Case: Akaan kaupunki ja Digipolku

“Akaan kaupunki on ollut mukana Kuntaliiton ”Tulevaisuuden kunnan digitalisointi” (TukuDigi) projektissa. Tällä projektilla on ollut alaprojekti, Kunta.fi yhteistyö, jossa olemme olleet mukana. Kunta.fi yhteistyössä on työstetty VTT:n avoimen tuotteen hallintamallia sopivaksi kuntien avoimelle julkaisujärjestelmälle. Akaa on käynnistämässä avoimella lähdekoodilla toteutettua julkaisujärjestelmän kilpailutusta. Uusi Akaa.fi on tarkoitus julkaista keväällä 2020. Tavoitteena on antaa sivuston koodi myös muiden kuntien käyttöön. Akaa on osallistunut TukuDigi:n järjestämiin työpajoihin joissa on luotu materiaalia kunnille. Tällä materiaalilla kunnat voivat luoda oman digipolun. Työpajoissa luotiin kuvitteelliselle Tyrskylän kunnalle digipolku. Akaa on itse luomassa omaa digipolkuaan sisäisten työpajojen pohjalta. Akaan tuottama materiaali tulee kaikkien kuntien saataville.”
- Asko Mäkinen, tietohallintopäällikkö, Akaan kaupunki

COSS Avoin kunta verkostossa on tällä hetkellä mukana 22 COSSin jäsenyritystä sekä kolme kuntakumppania. Kunta ja kaupunki voi liittyä mukaan COSSin kuntakumppaniksi ja yritys tai organisaatio yhteisöjäseneksi! Yhteisöjäsen pääsee samalla mukaan COSS Avoin kunta -verkostoon täyttämällä oheisen yritysesittelyn, jossa kuvaa tarjoamansa kunnille.

Kansainvälinen teknologia-alan Smart City Mindtrek 2020 -konferenssi ja Business expo järjestetään ensi tammikuussa Tampereella. Kolmepäiväisessä konferenssissa esillä myös avoimet teknologiat. Keskiviikkona 29.1.2020 osana konferenssia järjestetään yhdessä Suomen Kuntaliiton kanssa erityisesti Kuntien digitalisaatioon keskittyvä suomenkielinen teemaohjelma. Tule mukaan kuulemaan ja vaihtamaan ajatuksia sekä kokemuksia.

Lue lisää: COSS Avoin kunta

Lisätietoja:

Timo Väliharju
toiminnanjohtaja, COSS ry
timo.valiharju@coss.fi
050 330 3339

Asko Mäkinen
tietohallintopäällikkö, Akaan kaupunki
asko.makinen@akaa.fi
040 335 3206

Kuntakumppanuus-verkostossa jo mukana:

Wednesday, 18 December 2019

COSS.fi: Kuntien digitalisaatio osana Smart City Mindtrek 2020 -teknologiakonferenssia Tampereella

COSS ry ja Smart Tampere tuottavat yhteistyössä ensi tammikuussa Tampereella järjestettävän kansainvälisen Smart City Mindtrek 2020 -konferenssin ja Business Expon. Konferenssi kokoaa jälleen yhteen monipuolisesti yritysten ja organisaatioiden, julkisen sektorin sekä akateemisen maailman edustajia, opiskelijoita, nousevia alan startupeja sekä laajan kirjon eri teknologia-alojen asiantuntijoita ja päättäjiä. Odotamme paikalle 500 kävijää jokaisena kolmena konferenssipäivänä.

Osana konferenssia järjestetään keskiviikkona 29.1.2020 koko päivän suomenkielinen Kuntien digitalisaatioon keskittyvä teemaohjelma, joka on toteutettu yhteistyössä Suomen Kuntaliiton kanssa. Teemaohjelma on suunnattu kuntien päättäjille, eri alojen ammattilaisille ja yrityksille, jotka tuottavat palveluja kunnille ja kaupungeille. Ohjelma kattaa laajalti kuntien digitalisaatioon ja kuntien kehitykseen liittyviä ajankohtaisia teemoja kuten muun muassa: Kunnat ja digitalisaatio, kuntien digikyvykkyys, avoimuus ja data osana kuntien kehitystä sekä ekosysteemit kuntien kehittämisen alustana.

“Digitalisaatio on kuntien toimintaa parhaillaan merkittävästi muuttava megatrendi, jolla on vaikutusta koko kuntakentän toimintaan. Digitalisaatio vaikuttaa kuntien toimintamalleihin, asiakaspalveluun, johtamiseen, työntekoon ja resursseihin. On tärkeää tuoda esille näitä teemoja ja pohtia yhdessä erilaisten toimijoiden kanssa, kuinka kunnat voivat edistää digitalisoitumista jokaisen kuntalaisen parhaaksi”, toteaa Kuntaliiton kehittämispäällikkö Elisa Kettunen.

 

Kuntien digitalisaatio -ohjelma 29.1.2020


08:30 – 09:00 Ovet aukeavat

09:00 – 09:15  Päivän avauspuheenvuoro: Pekka Sivonen, Business Finland

09:15 – 09:45  Konferenssin keynote -puheenvuoro: Markus Wissmann, Director, Operations & Sales, Smart Cities at Cisco Systems

__________________________________________

10:00 – 10:40  Asiakaslähtöinen kehittäminen ja kuntien digikyvykkyys – paneeli

Puheenjohtaja: Tom Holmroos, Kuntaliitto

Panelistit: Juha-Pekka Vuorinen, Turun kaupunki

Hanna Karojärvi, Tampereen kaupunki

Reetta Kotovaara-Tavasti, Kangasalan kaupunki

10:50 – 11:20  Yhteiset digiratkaisut ja tuki projekti – esittely, Mikko Malmgren, Kuntaliitto

11:20 – 11:50  Kuntien digitalisaation kannustinrahoitus – Anne-Marie Välikangas, Valtiovarainministeriö

11:50 – 13:15  Lounas

13:15 – 13:45  Kuntien teknologinen yhteiskehittäminen ja Avoin Hämeenlinna – Juuso Heinisuo, Hämeenlinnan kaupunki

13:50 – 14:20  Tutkihankintoja.fi -palvelu ja avoin data – Kirsi Koivusaari, Hansel & Elisa Kettunen, Kuntaliitto

14:20 – 14:50  Tekoäly ja taloushallinto – Tuukka Seeslahti, FabricAI

14:50 – 15:20 Kahvitauko

15:20 – 15:40  Tiedonhallintalaki kunnan silmin – Pasi Halme, Lahden kaupunki

15:40 – 16:00  Yhteentoimivuus ja avoin kehittäminen – Teemu Lehtinen, KIRAHub

16:00 – 16:30 Nopeat kokeilupalveluhankinnat uusien digitaalisten ratkaisujen löytämisessä – Markku Niemi, Business Tampere

 

Lisää puhujavahvistuksia tulossa pian. 

Tutustu tarkemmin ohjelmaan >>

 

Tulevaisuuden teknologioihin keskittyvässä konferenssissa teemoina esillä tämän lisäksi myös älykkäät kaupunkiratkaisut ja kestävä kehitys, avoimet teknologiat kuten avoin lähdekoodi ja data osana kehitystä, tulevaisuuden ratkaisut muun muassa mediassa, tekoälyn, opetusteknologioiden kuin myös turvallisuuden saralla.

Varmista paikkasi tapahtumassa ja osta liput nyt – nähdään tammikuussa Tampereella!

 

Liput >>

 

www.mindtrek.org

 

 

Wednesday, 13 November 2019

COSS.fi: DOBit meets AI Monday

AI Monday kokoontui kirjasto Oodissa 11.11.2019. Paikalla oli noin 50 tekoälystä ja sen hyödyntämisestä kiinnostunutta kuulemassa ja keskustelemassa tekoälystä ja sen tilasta Suomessa.

Ensimmäisessä alustuksen piti TEM:n digimuutoksen vetäjä Petri Räsänen, joka maalasi Suomen kunnianhimoisen AI strategian ja kertasi sen toteutuksen ensi vaiheita. AI Finland -strategian tavoite on rakentaa tekoälystä ja robotiikasta Suomen yritysten menestyksen kivijalka. Esimerkkinä rakennustyöstä on Helsingin yliopiston ja Reaktorin yhteinen AI -etäkurssi Elements of AI, johon on osallistunut jo 210.000 henkeä. Osallistujista 30% oli yli 45 vuotiasta, elinikäistä oppimista parhaimmillaan!

Yksi AI strategian tulos oli Finnish AI Accelerator, FAIA, jonka uutisia kertoi Alexander Törnroth Teknologiateollisuudesta. FAIA auttaa yrityksiä AI:n hyödyntämisessä ja nostaa AI alan toimijoita esiin. Tilaisuudessa julkistettiin uusi AI Landscape, joka sisältää Suomen 30 top AI-yrityksistä. AI Landscapessa on ‘AI -yritykselle’ tarkat kriteerit tavoitteena nostaa esiin vakiintuneita yrityksiä, jotka elävät tekoälyllä. Näiden 30 top AI-yrityksen liikevaihto on 47m€ ja ne työllistävät 630 henkeä, lisäystä henkilöstössä on edellisvuoteen verrattuna 30%.

Paavo Beckman kertoi Catapultin palvelusta, joka perustuu tekoälyn käyttöön oikean kumppanin löytämiseksi yrityksille. Onnistumisprosentti on ollut huikea, kuten kuvan 1 tilasto osoittaa. Toinen yritysesimerkki oli kalifornialainen Klarity Intelligence Inc, joka käyttää tekoälyä sopimusten oikolukuun ja korjaamiseen. Klarity Law -palvelu on yksinkertainen: lähetä sopimus tarkistettavaksi sähköpostissa, niin palvelu lähettää sinulle korjausehdotukset paluupostissa. Klarity Intelligencen asiakkaana on mm. Metso Oyj.

Kuva 1. Catapult auttaa yrityksiä löytämään oikean kumppanin

Alustusten jälkeen käytiin vilkas keskustelu AI:n roolista, etiikasta ja arvoista. Hypessä helposti unohtuu, että AI on kuitenkin vain työkalu ja keino. Ihminen  ja aito arvonluonti pitää olla keskiössä, niinkuin kaikki palvelumuotoilijat tietävät :-) Keskustelussa nostettiin esiin vinoutuneet algoritmit, mutta ainakaan valtiovalta ei ollut huolissaan. Vanha tuttuni ja COSS:n ensimmäinen toiminnanjohtaja Räsäsen Petri oli sitä mieltä, että nyt on tärkeintä, että ‘saadaan mallisuorituksia ja läpimurtoja aikaan’. Mutta kyllä kypsyystason nostolle on mielestäni jo selvä tarve. Vinoutuneet algoritmit ovat jo nostaneet esiin ongelmia. Hesari kirjoitti 11.11. kuinka Applen algoritmi antoi vähemmän luottokelpoiselle aviomiehelle luottorajan, joka oli 20 kertaa niin suuri kuin luottokelpoisemmalle puolisolle annettu. Science kirjoittaa, että USA:ssa hoidon suunnittelussa auttava tekoälyohjelma ehdottaa mustille vähemmän hoitoa kuin yhtä sairaille valkoisille. Ohjelmisto pitää mustia terveempinä koska he ovat saaneet vähemmän terveydenhuollon palveluja. Tinderin algoritmi rakentaa pareja, joissa mies on ylemmässä asemassa naiseen nähden. Tinderin patentin mukaan syynä on sukupuolirooleihin liittyvät perinteet, ‘näin vetovoima toimii’. Henkenä näyttää olevan, että tehdään ensin ja korjataan ja paikkaillaan myöhemmin. Mistä kulttuurista Tinder ammentaa arvonsa ja levittää niitä tinderisteille ja sitä kautta osaksi yhteiskuntaa? Mitä arvoja pitäisi levittää ja kenen pitäisi arvoista päättää? Algoritmien oppimiskäyrä ja ainakin muutos parempaan on kovin pitkä, jos uskotaan sokeasti algoritmeja, jotka ammentavat menneen maailman arvoista ja käyttäytymismalleista. Algoritmit ovat yritysten kruununjalokiviä, joita pidetään mielellään kassakaapissa. Avoimuus olisi kuitenkin paras keino torjua algoritmien vinoutuneisuutta ja nopeuttaa niiden kehittämistä tavoitteena parempi maailma. Miten suomalaiset yritykset voisivat oppia edelläkävijöiden mokista? 

Keskustelin tilaisuuden jälkeen AI Mondayn järjestäjän Reko Lehden (Taival) kanssa kahden verkoston AI Mondayn ja DOBit:n yhteistyöstä, perästä kuuluu. AI Monday tarjoaa DOBit-verkoston jäsenille helpon tavan ja valmiin yleisön esitellä omaa toimintaansa, löytää asiakkaita ja yhteistyökumppaneita. Seuraava mahdollisuus tulla mukaan on 16.12.2019.  Silloin on teemana Fake data / fake news.

Ota yhteyttä: reko.lehti@taival.com, lisätietoa ja ilmoittautuminen: AI Monday.

 

Teksti:

Jyrki Koskinen

Kuva 2. DOBit meets AI Monday

Thursday, 31 October 2019

COSS.fi: COSS mukana Brysselissä järjestetyssä EU FOSS Policy -tapaamisessa

OpenForum Europe järjesti yhteistyössä Free Software Foundation Europen kanssa 26.9.2019 EU FOSS Policy -tapaamisen Brysselissä. Tilaisuus kokosi yhteen ympäri Eurooppaa eri sidosryhmien edustajia sekä EU:n päätöksentekijöitä keskustelemaan FOSS-ohjelmistoista (Free and Open Source Software), niiden roolista osana Euroopan digitaalista murrosta sekä siitä, miten EU voi osaltaan edesauttaa kehitystä.

Sekä markkinoiden toimijoiden että EU:n instituutioiden keskuudessa kiinnostus FOSS-ohjelmistoja kohtaan on ollut nopeassa kasvussa. Tästä syystä koetaan, että on aika siirtyä kohti koordinoitua ja aktiivista kampanjointia FOSS-ohjelmistojen käyttöönoton puolesta, jotta voimme yhdessä ratkaista tulevaisuuden haasteita. Siksi COSS yhdessä muiden keskeisten Euroopan FOSS-sidosryhmien kanssa on allekirjoittanut avoimen kirjeen (Open Letter), joka sisältää suosituksia käytännöistä, joita tulisi soveltaa FOSS-ohjelmistoihin.

“On erittäin tärkeää, että tiivistämme yhteistyötä eurooppalaisten avoimen lähdekoodin toimijoiden kanssa ja rakennamme yhdessä uusia malleja edistää avoimen lähdekoodin käyttöä julkisessa hallinnossa sekä liiketoiminnassa”, toteaa COSSin toiminnanjohtaja Timo Väliharju.

OFE kannustaa myös muita FOSS-toimijoita mukaan. Jos edustat kyseisen alan organisaatiota ja olette kiinnostuneita allekirjoittamaan kirjeen, voit olla yhteydessä: astor@openforumeurope.org (englanniksi)

 

Voit lukea lisää aiheesta OFE:n julkaisemasta uutisesta:

“EU FOSS Policy Meeting and Open Letter signing” (Julkaistu 11.10.2019)

 

Thursday, 10 October 2019

COSS.fi: Uusi jäsen esittäytyy: Klaro Technology Oy

Klaro Technology on myynnin digitalisointiin keskittynyt yritys. Klaron kehittämät sovellukset helpottavat ja automatisoivat myyntiprosesseja. Klaron ratkaisuja tarvitaan, kun myyntimahdollisuuksista rakennetaan voittavia tarjouksia. Klaron automatisoiduilla työkaluilla vastaat tarkemmin asiakkaittesi tarpeisiin. Klaron ratkaisuilla yritys tekee myyntiä nopeammin, laadukkaammin ja mikä tärkeintä paremmalla tuotolla.

Meidän päätuote on myyntikonfiguraattori (KlaroCPQ), jonka avulla yritys pystyy mallintamaan monimutkaisia ratkaisukokonaisuuksia asiakkaan määrittämän tarpeen mukaisesti. Klaron ratkaisuja on käytetty jo Suomessa vuodesta 2004. Nyt Klaro tähtää kansainvälisille markkinoille avoimeen lähdekoodiin pohjautuvalla SaaS-ratkaisullaan.

Meille klarolaisille on tärkeää olla ketteriä ja jatkuvasti kehityksen eturintamassa. Klaro Technology on moderni yritys, ja avoin uusille yhteistyökumppaneille niin kotimaassa kuin kansainvälisesti.

Lisää meistä löydät meidän kotisivuilta www.klarocpq.fi tai kuulet CEO Tuomas Koskiniemeltä, tuomas.koskiniemi@klarocpq.fi, 040-1766204, Linkedin: www.linkedin.com/in/tuomas-koskiniemi/

Ole yhteydessä ja jutellaan lisää!

 

Thursday, 03 October 2019

COSS.fi: Kankaanpään kaupunki liittyi COSSin kuntakumppaniksi

Kankaanpään kaupunki liittyi COSS ry:n kuntakumppaniksi osaksi COSSin laajaa verkostoa.  Kuntakumppanuuden tarkoituksena on auttaa kaupunkeja ja kuntia verkostoitumaan eri toimijoiden kanssa sekä saada apua ja tukea toiminnan kehittämiseksi avoimeen suuntaan.

"Olemme Kankaanpään kaupungilla tiedostaneet avoimien tietojärjestelmien edut jo lähes 20:n vuoden ajan. Käytössämme on ollut ja on edelleen mittava joukko avoimeen lähdekoodiin ja avoimiin rajapintoihin perustuvia tietojärjestelmiä ja niiden osia", kuvaa Jukka Ehto (tietohallintopäällikkö, DI) Kankaanpään kaupungin nykytilannetta.

"Monessa toteutuksessa olemme joutuneet taloudellisten tekijöiden vuoksi tutkimaan kaikki mahdolliset ratkaisumallit kokonaistaloudellisen lopputuloksen saavuttamiseksi. Avoimeen koodin perustuvien toteutusmallien löytäminen on useimmiten vaatinut paljon työtä ja aikaa. Etsintätyötä tehdessä olemme monesti todenneet kaipaavamme apuun verkostoa josta tietoa ja käyttökokemuksia olisi vaivattomasti saatavissa."

Ehto kokee, että COSS ry tarjoaa heille apua juuri tähän haasteeseen.

"Uskomme että COSSin kuntakumppanuuden kautta saamme tällaisen verkoston käyttöömme. Annamme tietenkin vastavuoroisesti verkoston käyttöön oman tietämyksemme avoimien tietojärjestelmien käyttöön liittyen. Avoimuus on asia jossa on vain voittajia."

Thursday, 26 September 2019

COSS.fi: Ehdota meille vuoden 2020 Open World Hero -tunnustuksen saajaa!

Vuoden 2020 Open World Hero -haku on käynnistynyt. Mikäli sinulla on mielessäsi joku suomalainen yritys tai henkilö, joka on tehnyt merkittävää työtä avoimuuden edistämiseksi, kerro siitä meille.

Open World Hero on COSS ry:n vuosittain jakama tunnustus, jonka tavoitteena on edistää tietojärjestelmien avoimuutta. Vuosittain jaettava palkinto myönnetään merkittävää työtä tämän tavoitteen eteen Suomessa tehneelle henkilölle tai organisaatiolle.

Lähetä ehdotuksesi meille perusteluineen alla olevan linkin kautta. Voittajan valitsee COSS ry:n hallitus yhdessä ohjausryhmän kanssa. Voittajan julkistus tapahtuu 29.1.2020 Tampereella järjestettävän kansainvälisen teknologia-alan Smart City Mindtrek -konferenssin yhteydessä. Voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

Ehdota meille tunnustuksen saajaa >>

Haku on käynnissä 3.11.2019 asti.

Kiertopalkintona on suomalaisen taiteilijan Virginie Loÿn lasimosaiikkipallo In the Nucleus, Ytimessä. Teoksen aiheena on Linus Torvaldsin työ avoimen lähdekoodin kehittäjänä ja se kuuluu sarjaan Suuria suomalaisia sankareita. Kiertopalkinnon on COSS ry:lle lahjoittanut IBM Finland.  Perinne sai alkunsa vuonna 2013, kun COSS ry palkitsi Open World Hero -nimityksellä Unelmakoulu-projektin. Tämän jälkeen voittajina ovat olleet Michael ”Monty” Widenius (2014), Helsingin kaupunki (2015), Timo Sirainen, Dovecot Oy (2016), professori Tommi Mikkonen (2017) sekä kansanedustaja Jyrki Kasvi (2018).

COSS.fi: Kansainvälinen Smart City Mindtrek -konferenssi 28.-30.1.2020 Tampereella

COSS ry ja Smart Tampere tuottavat yhteistyössä ensi tammikuussa Tampereella järjestettävän kansainvälisen Smart City Mindtrek 2020 -konferenssin ja Business Expon. Tapahtuman tavoitteena on edesauttaa uusien innovaatioiden syntymistä sekä vahvistaa ja tukea älykaupunkikehitystä. Smart City Mindtrek toimii erinomaisena alustana ihmisille ja organisaatioille verkostoitua yli toimialarajojen sekä kuulla, oppia ja inspiroitua alan ajankohtaisista ja nousevista aiheista.

Mindtrekin historiassa vuoden 2020 konferenssi tulee olemaan jo 23. kerta, kun tapahtuma on järjestetty Tampereella. Vuodesta 2015 lähtien COSS ry on ottanut vastuun kansainvälisen konferenssin tuottamisesta yhdessä alan toimijoiden sekä muiden kumppanien kanssa. Älykäs kaupunki (smart city) on ollut tärkeä teema Mindtrek-teknologiakonferenssissa viime vuosien ajan. Samalla älykaupungin teemasta on tullut yhä laajempi käsite, joka koskettaa teknologian eri aloja. Tampereen kaupungin ja Smart Tampere -ohjelman kanssa vuosia jatkuneen yhteistyön jälkeen onkin looginen seuraava askel syventää yhteistyötä ja yhdistää voimat tapahtuman kehittämiseksi edelleen.

Smart City Mindtrek 2020 -konferenssin pääteemoina ovat muun muassa älykäs kaupunkirakentaminen ja kestävä kehitys, avoimet teknologiat kuten avoin lähdekoodi, avoin data ja erityisesti avoimet terveysteknologiaratkaisut (eHealth), tekoäly, kuntien digitalisaatio, media sekä erilaiset oppimisteknologiaratkaisut (EdTech).

“Yhteistyön avulla voimme tarjota vierailijoille laajemman valikoiman teemoja ja monipuolisia verkostoja”, kertoo COSS ry:n toiminnanjohtaja Timo Väliharju.

 

www.smartcitymindtrek.org

Smart City Mindtrek 2020 osana Tampere Smart City Week -tapahtumaviikkoa

Smart City Mindtrek 2020 on osa Tampere Smart City Week -tapahtumaviikkoa, joka järjestetään 25.-31.1.2020. Viikon aikana Tampereella järjestetään useita tapahtumia eri kohderyhmille, jotta mahdollisimman moni pääsee tutustumaan älykaupunkiratkaisuihin ja niiden mukanaan tuomiin mahdollisuuksiin. Tampere Smart City Week järjestetään yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. Ohjelma päivitetään suunnitelmien edetessä Tampere Smart City Week -sivustolle www.tscw.fi.

“Viikon tärkeä tavoite vahvistaa yritysten, yliopistojen, tutkimuslaitosten ja kaupunkien välistä yhteistyötä. Tämä edesauttaa uusien kansainvälisesti skaalattavissa olevien älykkäiden kaupunkiratkaisujen sekä liiketoimintamalleja syntymistä”, kertoo Tampereen kaupungin elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen johtaja Teppo Rantanen.

Lisätietoja:

Timo Väliharju
Toiminnanjohtaja
COSS ry
timo.valiharju@coss.fi
050 330 3339

Teppo Rantanen
Johtaja, elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue
Tampereen kaupunki
teppo.rantanen@tampere.fi
040 023 5442

 

 

 

 

Lisää aiheesta:

Smart Tampere: SMART CITY MINDTREK 2020 is coming on 28.-30.1. (Published 25.9.2019)
Smart Tampere: SMART CITY MINDTREK 2020 tulee 28.-30.1. (Julkaistu 25.9.2019)

 

 

Wednesday, 25 September 2019

COSS.fi: COSS jäsenineen vieraili Ruotsissa tutustumassa heidän OS-verkostoonsa

COSS järjesti jäsenilleen matkan Ruotsiin tapaamaan Open Source Sweden -yhdistyksen väkeä ja heidän jäsenyrityksiään. Suomesta matkalle lähti mukaan yhdeksän henkilöä viidestä eri organisaatiosta.

Matka Ruotsiin - Bisnestä avoimuuden ehdoilla 9.-10.9.2019

Ohjelmassa oli muun muassa osallistujayritysten esittelyjä, avoimuudesta keskustelua sekä vapaamuotoista verkostoitumista. Metatavulta mukaan lähtenyt Jere Lauha kommentoi matkaa kaikin puolin onnistuneeksi. “Lähdettiin avoimin mielin mukaan tutustumaan paikallisiin yrityksiin ja verkostoitumaan. Myös muihin COSSin jäsenyrityksiin oli hyvä päästä tutustumaan”.  

“Matkalla muodostui uusia kontakteja sekä syntyi alustavaa yhteistyötä, jota lähdetään nyt edistämään” kertoi Lauha. “Matka oli kaikin puolin silmiä avartava juttu ja kaikki järjestelyt olivat etukäteen hoidettu, jolloin reissu oli vaivaton matkalle lähtijän kannalta” summaa Lauha.  

Lisäksi matkan aikana lähdettiin pohtimaan pohjoismaisen avoimen lähdekoodin verkoston perustamista, mikä herätti osallistujissa mielenkiintoa. Tulevaisuudessa on mahdollista, että kansallisten avoimen lähdekoodin ja teknologian järjestöjen jäsenet ovat automaattisesti osa pohjoismaista yhteisöä ja sen toimintaa, kertoi matkalla mukana ollut COSSin toiminnanjohtaja Timo Väliharju.

COSSin jäsen: Olisitko kiinnostunut osallistumaan seuraaville verkostoitumismatkoille? Kerro meille, mihin maahan/maihin haluaisit COSSin järjestävän matkan! Ota yhteyttä

Tuesday, 24 September 2019

COSS.fi: Uusi jäsen esittäytyy: Wunder Oy

Wunder Oy

Muotoilemme digitaalista kokemusta. Missionamme on yhdistää ihmiset ja vaikuttaa päivittäiseen tapaan käyttää digitaalisia palveluita. Autamme asiakkaitamme parantamaan digitaalista liiketoimintaansa, kilpailukykyään ja asiakaskokemustaan.

Kansainvälinen, yli 130 digitaalisen strategin, suunnittelijan, datainsinöörin ja ohjelmistokehittäjän muodostama tiimimme auttaa organisaatiota löytämään ratkaisuja, joiden avulla saavutetaan tavoitteet. Meille kaikkein tärkeintä on tiivis yhteistyö, luottamus ja avoimuus. Me välitämme, ja uskallamme haastaa.

Haluamme, että asiakkaamme menestyy digitaalisessa muutoksessa erinomaisen asiakaspalvelun avulla, hyödyntämällä modernia avointa teknologiaa.

Meille wunderilaisille on luonteenomaista uteliaisuus, perustavanlaatuinen tietämys ja ystävällisyys. Meitä löytyy ympäri Eurooppaa tai jostain kuudesta toimistostamme kolmessa maassa: Suomessa, Latviassa ja Virossa.

Lisätietoja: Tuomo Peltonen (CEO), tuomo.peltonen@wunder.io, +358405303478

COSS.fi: Alustatalous 2.0 -päivässä verkostoiduttiin ja rakennettiin huomispäivän menestysekosysteemejä

Business Finlandin Manu Setälä pohjustamassa Alustatalous 2.0 -päivää. Kuva: Marjukka Niinioja

Alustatalous 2.0 -päivä keräsi 18.9. Helsinkiin 200 verkottujaa keskustelemaan ja rakentamaan huomispäivän menestysekosysteemejä. Tilaisuuden järjestäjä Business Finland on COSSn jäsen ja COSS oli tilaisuudessa vahvasti muutenkin mukana. Alustajina olivat Osaango Oy:n Marjukka Niinoja ja Asianajotoimisto HH Partners Oy:n Martin von Willebrand.

Tilaisuuden avasi Business Finlandin uusi pääjohtaja Niina Kopola Suomen mahdollisuuksista alustataloudessa. Professori Kaj Storbacka laajensi muotoilukäsitettä palvelujen ja liiketoiminnan muotoilusta markkinamuotoiluun  mm esittelemällä minimum viable product -hengessä minimum viable system -käsitteen. Professori Tommi Mikkonen esitti omassa esityksessään, että avoimet rajapinnat (Open API) ovat vähentäneet avoimen lähdekoodin merkitystä. Tästä heräsi vilkas keskustelu jossa Marjukka Niinioja ja Martin von Willebrand toivat esille mm. avoimen lähdekoodin merkityksen APIen toteuttavana kerroksena. Tällä on merkitystä sekä suljetuissa ympäristöissä, joissa APIt tarjoavat sovellukset on asennettava omaan verkkoon tai pilveen.

Lisäksi avoimen lähdekoodin käyttö APIen tarjoamisessa vähentää kehityskustannuksia ja valjastaa käyttöön omaa organisaatiota laajemman osaamisverkoston, joka on osa Martin von Willebrandin omassa esityksessään esiin tuomia "uusia" IPR-oikeuksia. Oikeuksiin liittyen Marjukka Niinioja esitti omassa esityksessään API-talous 101 -kirjan "API-tikkataulun" avulla: avoimet APIt eivät tarkoita avointa dataa eivätkä avointa lähdekoodia tai päinvastoin, eli jos rakennat ratkaisusi avoimen lähdekoodin varaan voit silti suojata ainakin APIen kautta tarjottavan datan. Keskustelua herätti kysymys APIen rajapintamääritysten tekijänoikeuksista: tästä puhujat olivat yhtä mieltä että niitä on lähtökohtaisesti hyvin vaikea suojata juridisesti. Marjukka Niinioja ja Tommi Mikkosen esitykset vastaavat tähän haasteeseen. Uudet liiketoimintamallit lähtevätkin liikkeelle siiitä, että omat rajapinnat tuodaan rohkeasti esille osana ekosysteemien asiakaspolkuja ja vaikkapa SaaS-sovellusten markkinapaikkoja.

Aamupäivän alustusten jälkeen kokoonnuttiin iltapäiväksi kolmeen rinnakkaiseen työpajaan: teollisuus, koulu ja sote.  Teollisuuden työpajassa verkotettiin huomista kokoonpanoteollisuutta Sandvik Oy johdolla. Koulutyöpajassa työstettiin Vantaan DigiOne -koulua ja sote-työpaja oli viritetty ODA -verkoston ympärille.

Teksti: Jyrki Koskinen / Avaamo Konsultointi ja Marjukka Niinioja / Osaango

Tuesday, 17 September 2019

COSS.fi: Uusi jäsen esittäytyy: EBSCO Information Services

EBSCO on johtava tutkimustietokantojen, sähköisten lehtien, aikakauslehtitilausten, e-kirjojen ja hakupalvelun tarjoaja kaikenlaisille kirjastoille. Olemme yli 70 vuoden ajan tehneet yhteistyötä kirjastojen kanssa parantaaksemme tutkimustyötä laadukkaiden sisältöjen ja tekniikan kautta.

EBSCO Information Services on osa EBSCO Industries, Inc. -yritystä, joka on yksi Yhdysvaltain suurimmista yksityisistä perheomistuksessa olevista yrityksistä. EBSCO Industries, Inc. on toiminut vuodesta 1944. Pienestä tilaustoimistona aloitettuaan EBSCOsta tuli nopeasti kirjastopalveluiden edelläkävijä.

Näkemyksen, toiminnan ja innovaatioiden avulla EBSCO sijoittaa kirjastoliiketoimintaan varmistaakseen tuotteiden, palvelujen sekä tekniikoiden pitkän aikavälin kasvun asiakkaan hyödyksi.

Missionamme on toimittaa avoimia kestäviä ratkaisuja tutkimuksen tueksi. Julkaisuarkistot, pitkäaikaissäilytys, monihaku ja LSP (library services platform) ovat ydinosaamistamme.

Elena Svahn
Regional Sales Manager
www.ebsco.com

Thursday, 12 September 2019

COSS.fi: Tarfi Oy päätyi avoimen lähdekoodin Odooseen sen avoimuuden, joustavuuden ja kustannustehokkuuden vuoksi

Tarfi Oy:n prosessijohtaja Pekka Ikonen vieraili COSSin ja SprintIT:n järjestämässä BisnesAamussa kertomassa, miksi heidän yrityksensä päätyi vaihtamaan SAPin avoimen lähdekoodin Odooseen. Toiminnanohjausjärjestelmän vaihtaminen tuli kyseeseen yrityskauppojen myötä, jonka yhteydessä alettiin kartoittamaan eri vaihtoehtoja. 

Odooseen päädyttiin muun muassa sen avoimuuden, joustavuuden, kehittämisen nopeuden sekä edullisten lisenssikustannusten vuoksi. Etua oli myös luotettavasta kotimaisesta kumppanista, SprintIt:stä, joka tarjoaa Odoota.

"Haluamme saavuttaa kilpailuetua ottamalla Odoon ensimmäisten joukossa käyttöön meidän alallamme", kertoi Pekka Ikonen Tarfilta.

Odoon käyttöönotto Tarfissa sujui odotetusti mutta myös haasteita oli esimerkiksi erittäin tiukaksi asetetussa  aikatauluissa pysymisessä. Tämänhetkisellä käyttökokemuksella Ikonen arvostaa Odoossa erityisesti sitä, että kaikki tarvittava löytyy samasta paikasta ja mahdollisten puutteiden korjaaminen on nopeaa. Vinkkinä muille Ikonen muistuttaa, että on tärkeää raportoida kaikki löydetyt ongelma, sillä vasta kun ne tulevat tietoon, niille voidaan tehdä jotain ja kehittää.

Mikä on Odoo?

Odoo on avoimen lähdekoodin toiminnanohjausjärjestelmä, joka sai alkunsa Belgiasta erään opiskelijan toimesta vuonna 2015. Tavoitteena oli luoda ohjelmisto, joka auttaa yrityksiä niiden jokapäiväisessä toiminnassa ja automatisoinnissa. 

Odoon kasvu on ollut voimakasta viime vuosina - Odoon liikevaihto vuonna 2018 oli jo 39 miljoonaa euroa ja käyttäjiä Odoolla on noin 4 miljoonaa. 

SprintIT:n hallituksen puheenjohtaja ja perustajajäsen Petri Heino mainitsee Odoon vahvuuksiksi käyttäjäystävällisyyden, skaalautuvuuden ja integroituvuuden. Odoo on muokattavissa asiakkaan tarpeen ja kasvun mukaan.

“Globaalin kehittäjäverkoston vuoksi Odoo kehittyy nyt isoin harppauksin, ja on hyvä vaihtoehto toiminnanohjausjärjestelmäksi kasvunnälkäisille suomalaisyrityksille”, toteaa Petri Heino.

COSS BisnesAamu

COSS BisnesAamu järjestettiin 28.8. yhteistyössä COSSin jäsenen, SprintIT:n kanssa ja tämänkertainen aihe oli Odoo - “Kelpaako Odoo SAPin käyttäjälle?”. Tilaisuudessa oli yhteensä noin 60 osallistujaa, joista 20 paikan päällä ja muut striimin kautta. Seuraava BisnesAamu tullaan järjestämään marraskuussa, tästä lisätietoja COSSin kanavissa myöhemmin.

Lisää aiheesta

COSS BisnesAamu - avaus ja COSSin esittely / Mikko Malmgren

COSS BisnesAamu - Odoo ilmiö / Petri Heino 

Wednesday, 11 September 2019

COSS.fi: DOBit-verkoston tulevia tapahtumia

Data-analytiikka ja palvelumuoilu ovat siirtyneet hype-vaiheesta jokapäiväiseksi, tässä sinulle ajankohtaisia tapahtumia.

DOBit -verkosto ja AI Monday löysivät toisensa
AI Monday on verkosto, joka edistää tekoälyn hyödyntämistä osana palvelujen ja toiminnan kehittämistä. AI Monday järjestää tapaamisia kerran kuukaudessa, paikkana Helsingin keskustakirjasto Oodi. Seuraava tilaisuus on 21.10. klo 17, tässä linkki sivustolle, jossa ilmoittautua. AI Monday on on oiva paikka kuulla ja tulla kuulluksi, verkottua. Kerro jos haluat käyttää tilaisuutta hyväksi ja jakaa kokemuksiasi ja näkemyksiä, yhteyshenkilönä Reko Lehti, reko.lehti@taival.com, puh 040 7725 468. Rekoa ja yleisöä kiinnostaa erityisesti käytännön toteutukset data-analytiikan hyödyntämisestä. Tilaisuudet lähetetään myös suoratoistona.

Ratko haasteesi AI Mondayn hackatonissa ja laajenna reviiriäsi
AI Monday järjestää tekoäly-hackatonin 30.9.-1.10. Malagassa Espanjassa. Espanja on panostanut tekoälyn opetukseen ja tutkimukseen ja nyt yritykselläsi on mahdollisuus hyödyntää tuon panostuksen etelän hedelmiä tuomalla haaste hackatoniin. Samalla voit verkottua tulevaisuuden tekijöiden ja alan toimijoiden kanssa.  Lisätietoa ja ilmoittautuminen.

Kyllä se sote tulee... - nyt on oiva hetki rakentaa  hyvinvointipalveluja
DOBit -verkosto ja Kela järjestivät talvella työpajan, jossa ideoitiin palveluja, jotka perustuvat Kantapalvelun Omatietovarantoon. Syntyi ideoita, joilla rikastaa nykyisiä palveluja ja luoda uusia. Sen jälkeen Sipilän hallitus on hyväksynyt lain sotetiedon toissijaisesta käytöstä ja Rinteen hallitus on jatkanut soten rakentamista siitä mihin Sipilän hallitus pääsi. Mm. aiheeseen liittyvä asiakastietolain muutos jäi vielä pöydälle ja odottaa uutta lausuntokierrosta. Nyt on hyvä aika rakentaa ja pilotoida palveluja, jotta ne ovat valmiit valloittamaan markkinaa kun lait ovat voimassa. 'Tulevaisuudessa lähin terveyskeskus löytyy puhelimesta. Tarve kansalaisen keräämälle terveys- ja hyvinvointitiedolle kasvaa', visioi Kelan Anssi Hämäläinen, joka on Omatietovarannon asiakkuusvastaava Kelassa. Tieto ohjaa kansalaisia omahoidossa ja terveyden edistämisessä sekä tarjoaa terveydenhuollon ammattilaisille diagnosoinnin ja hoidon tueksi tärkeää tietoa kansalaisen terveydestä ja hyvinvoinnista. 'Tule mukaan arvostetun ja tunnetun Kanta-brändin alle osaksi Omatietovarannon ekosysteemiä ja ole luomassa kanssamme parempia tietopalveluita kansalaisille ja sote-ammattilaisille.' Seuraava kehityskokous pidetään Skypessä 18.9. klo 12:30-15. Ilmoittaudu lähettämällä viesti Janne Aaltoselle,janne.aaltonen@csamhealth.com.

XAMK käynnisti seuraavan vaiheen Hyviö-palvelun kehittämiseksi
Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu XAMK on kehittänyt alustaa datakeskeisten hyvinvointipalvelujen rakentamiseksi fokuksessaan todettu vaikuttavuus. HyviöPro-projekti sai rahoitusta mm EU:lta ja käynnistyy kick-off -tilaisuudella palvelujen tuottajille ja asiakkaille Mikkelissä 17.9. Ilmoittautuminen 13.9. mennessä (linkki).

 

Wednesday, 04 September 2019

COSS.fi: Euroopan komissio on julkaissut ilmaisen ja avoimen lähdekoodin kehittäjille suunnatun kyselyn

Euroopan komissio on julkaissut kyselyn, joka on tarkoitettu ilmaisen ja avoimen lähdekoodin (FOSS) ohjelmistojen kehittäjille. Kyselyn tarkoituksena on ymmärtää paremmin kehittäjien tarpeita ja miten EU voi osaltaan auttaa turvallisemman avoimen lähdekoodin ekosysteemin luomisessa. Kysely tarjoaa avoimen lähdekoodin kehittäjille erinomaisen mahdollisuuden vaikuttaa siihen, miten yhteiskehittämisen voimin voidaan parantaa avoimen lähdekoodin ohjelmistojen turvallisuutta.

Kysely koostuu pääasiallisesti FOSS-ohjelmistojen turvallisuudesta ja siitä, miten Euroopan komissio voi osaltaan auttaa kehittäjiä luomaan turvallisempia ohjelmistoja. Kysely on osa EU-FOSSA 2 -projektia, jonka tarkoituksena on kehittää tärkeimpien käytössä olevien avoimen lähdekoodin ohjelmistojen turvallisuutta ja luotettavuutta. Tämän lisäksi osana projektia järjestetään myös bug bounteja, hackathoneja ja edesautetaan kehittäjäyhteisöjen vuorovaikutusta. 

Kysely on avoinna 30.11.2019 asti. Tulokset tullaan julkaisemaan EU-FOSSA-verkkosivuilla pian kyselyn päättymisen jälkeen. 

 

Siirry kyselyyn tästä >>

 

 

 

Tuesday, 13 August 2019

COSS.fi: Miten avointa koodia kontribuoidaan yrityksistä ja miksi? IEEE:n tuore tutkimus antaa monia esimerkkejä käytännön tilanteista

IEEE Transactions on Software Engineering on julkaissut tutkimuksen yritysten tekemästä koodin kontribuoinnista avoimen koodin projekteihin. Tutkimuksen tekijöinä on Skövden yliopiston tutkijoita ja useiden yritysten edustajia.

Tutkimus on ladattavissa open access -julkaisuna.

Taustalla on tutkimuksia siitä, miksi yritykset kontribuoivat avoimen koodin projekteihin ja tämä vaikuttaa vahvasti tutkimuskysymysten käsittelyyn. Tutkimus keskittyy vastaamaan kahteen kysymykseen: 1) miten yrityksistä kontribuoidaan koodia laajoihin avoimen koodin projekteihin ja 2) mitkä tekijät vaikuttavat työtapojen valintaan koodin kontribuoinnissa näissä tilanteissa.

”Tutkimuksesta löytää esimerkkejä siitä, kuinka yritykset käytännössä kontribuoivat koodia. Jos on miettinyt, miten pitäisi lähestyä avoimen koodin projekteja, niin tutkimuksesta löytää toimivia ehdotuksia”, kommentoi asianajaja Martin von Willebrand, joka toimii COSS:in hallituksen jäsenenä. ”Tutkimuksesta käy myös ilmi, että kasvavalle määrälle yrityksiä avoin koodi on strateginen asia ja siihen panostaminen on välttämätöntä yrityksen tulevaisuuden kannalta.”

Tutkimuksesta on kerrottu myös OSI:n sivuilla.

 

Lisätietoja:
https://ieeexplore.ieee.org/document/8737777
https://opensource.org/node/1001

Kuva: "PubCompanyContribsOSSP.png" ©Open Source Initiative, 2018, Creative Commons with Attribution (CC-BY-SA), is a derivative of "BUSINESS_cubestalk.png", ©Opensource.com, 2013, via OpenSource.com, and used with permission under the Creative Commons with Attribution (CC-BY-SA) license.

Monday, 17 June 2019

COSS.fi: Lokalisointi.fi-verkostoon kaivataan lisää tekijöitä

Lokalisoinnin keskittämistä varten on perustettu sivusto lokalisointi.fi, jonka tarkoituksena on toimia yhteenkokoavana lokalisoinnin sivustona lokalisointityön helpottamiseksi. Sivusto jatkaa aiemman lokalisointi.org-sivuston viitoittamalla tiellä; sisältö on vielä alkutekijöissään ja kaipaa laajentamista. Tavoitteena onkin saada asiasta kiinnostuneita henkilöitä kerättyä talkoisiin yhteisen asian puolesta.

Tällä hetkellä suurimpana haasteena on löytää LibreOfficen lokalisoinnin ympärille aktiivinen ryhmä tekijöitä. Lisäksi sivustolla on useampia pienempiä projekteja sekä yhteinen sanakirja, jota pyritään laajentamaan mahdollisuuksien mukaan.

Nykytilanne

Nykytilanteen haasteena lokalisoinnissa on tuotekohtaisuus, jolloin monet aktiiviset lokalisointiryhmät toimivat vain jonkun yksittäisen teknologian ympärillä. Tästä johtuen termistöä on vaikea pitää yhtenäisenä eri ohjelmistojen välillä ja tämä saattaa pahimmillaan aiheuttaa sekaannusta loppukäyttäjien keskuudessa.Tähän haasteeseen lokalisointi.fi-sivusto pyrkii tarjoamaan apua keräämällä yhteen resursseja sekä avoimen ja aktiivisen lokalisointiyhteisön.

Miksi lähteä mukaan?

Lähtemällä mukaan lokalisointityöhön oppii esimerkiksi paljon kielestä, ohjelmistoista sekä  tulevien ohjelmistoversioiden uusista ominaisuuksista. Lisäksi lokalisointi edistää saavutettavuutta, kun käyttöliittymiä voi käyttää esimerkiksi suomeksi. Usein suomenkielinen käyttöliittymä on pakollinen vaatimus vaatimusmäärittelyissä.

Mitä edellyttää?

Lokalisointityössä on hyvä muistaa, ettei tarvitse olla monitaituri vaan työssä voi keskittyä myös pienempiin osa-alueisiin tai yksittäisiin ohjelmistoihin - tärkeintä on uskaltaa lähteä rohkeasti mukaan ja etsiä se oma juttu. Verkoston kasvattamisessa tärkeä tavoite on työtaakan jakaantuminen sekä henkilöriippumattomuus.

Lokalisointiverkostossa voi toimia myös muilla tavoilla kuin osallistumalla itse lokalisointityöhön. Yksi vaihtoehto on esimerkiksi isännöidä tai sponsoroida erilaisia lokalisointitapahtumia.

Mikäli olet kiinnostunut kuulemaan aiheesta lisää tai osallistumaan, olethan meihin yhteydessä!

Haastateltavat: Jiri Grönroos, Pasi Lallinaho, Lasse Liehu

Friday, 07 June 2019

COSS.fi: WordPress on maailman suosituin julkaisualusta

WordPressin avulla pystyt rakentamaan monipuoliset kotisivut omiin tarpeisiisi oli sitten kyseessä blogi, yrityksen sivut, portfolio tai verkkokauppa. Avoimen lähdekoodin WordPress on maailman suosituin julkaisualusta, joka kattaa 32% kaikista nettisivustoista*. WordPressin avulla myös vasta-alkajat pystyvät luomaan kotisivuja sen yksinkertaisuuden ja valmiiden teemojen sekä lisäosien avulla.

WordPressillä on oma aktiivinen yhteisö teknologian taustalla ja WordPressiä päivitetään lähes päivittäin sekä kehitetään muita palveluita. Suurin osa WordPressin käytöstä on ilmaista, mutta halutessaan käyttäjätasoja voi korottaa maksua vastaan. Lisäksi kotisivujen kehityksen ja ylläpidon voi ostaa myös WordPressin parissa työskenteleviltä yrityksiltä, joita löytyy COSSinkin jäsenistöstä useampia.

Jos kiinnostuit ja haluat lisätietoja sekä luotettavaa WordPress-osaamista COSSin jäseniltä, ota yhteyttä:

Konsepto

Olemme verkkosivustojen ja verkkokauppojen rakentamiseen sekä muuhun digitaaliseen viestintään ja markkinointiin erikoistunut asiantuntijayritys. Tarjoamme kattavat palvelut, asiakaskohtaisesti räätälöitävät ratkaisut ja alan suosituimman teknologian. Muita vahvuuksiamme ovat monipuolinen osaaminen, korkea laatu ja hyvä asiakaspalvelu.

Tarjoamme asiakkaillemme vain sellaisia ratkaisuja, jotka itse ammattilaisina valitsisimme omiin tarpeisiimme. Tämän takia kaikki teknologiamme perustuu järkevään uudelleenkäyttöön, avoimeen lähdekoodiin, avoimiin rajapintoihin, avoimeen dataan ja peruskäytössä edullisiin tai ilmaisiin SaaS-palveluihin.

Mikko Paltamaa
Toimitusjohtaja, suunnittelija
+358 50 351 7919

mikko.paltamaa@konsepto.fi
Konsepto

Metatavu

Metatavu - Uutta älyä ohjelmistokehitykseen! Toteutamme avoimeen lähdekoodiin perustuvia ohjelmistoprojekteja sekä älykkäitä digitaalisia ratkaisuja ja palveluita yritysten todelliseen tarpeeseen.

Jere Lauha
Toimitusjohtaja
+358 44 290 9201
jere.lauha@metatavu.fi
Metatavu

WP-palvelu / Seravo

WP-palvelu tarjoaa turvallista ylläpitoa WordPress-sivustoille. WP-palvelun tuottaa suomalainen yritys Seravo Oy, joka on erikoistunut avoimeen lähdekoodiin perustuviin ohjelmistoihin ja palveluihin.

Otto Kekäläinen
Toimitusjohtaja
+358 44 566 2204
otto@seravo.fi
WP-palvelu

WasaLab

Laaja-alainen Open Source -asiantuntija Länsi-Suomen alueella.

Juhani Puska
+358 45 130 4000
juhani.puska@wasalab.com
WasaLab

Tmi Akseli Palén

Olemme datan visualisointia ja verkkopalveluita kehittävä yritys.

Akseli Palén
akseli.palen@gmail.com
Tmi Akseli Palén

Ite wiki

Ite wikin avoin markkinapaikka ja media auttaa hahmottamaan liiketoimintaprosessien kehitysmahdollisuuksia, kartoittamaan koko it- ja ohjelmistoyritysten markkinan ja löytämään osaavat kumppanit ja palvelut liiketoimintaprosessien digitalisointiin.

Johannes Puro
Asiakkuudet & päätoimittaja
+358 45 130 4000
johannes.puro@itewiki.fi
Ite wiki

Juttu on osa COSSin avoimen lähdekoodin teknologioiden esittelysarjaa. Jos olet COSSin jäsen ja haluat tuoda käyttämiänne teknologioita esille, olettehan meihin yhteydessä.

 

Lue lisää:

*wordpress.com/

Tuesday, 04 June 2019

COSS.fi: Hallitus edistämässä avoimen lähdekoodin ensisijaisuutta julkisissa tietojärjestelmissä ja niiden hankinnoissa

Viime viikonloppuna päättyneissä hallitusneuvotteluissa valmistunut hallitusohjelma on julkaistu ja esille on nostettu myös avoin lähdekoodi, avoin data ja avoimet rajapinnat. Hallitusohjelman yksi tavoitteista olikin saada aikaan maailman paras julkinen hallinto (4.5 Maailman paras julkinen hallinto).

Hallitus syventää tietopolitiikan johtamista. Julkisen tiedon avoimuudesta tehdään koko tietopolitiikan kantava periaate. Hallitus edistää avoimen lähdekoodin ensisijaisuutta julkisissa tietojärjestelmissä ja niiden hankinnoissa. Hallitus säätää lailla velvoitteen edellyttää avoimia rajapintoja julkisia tietojärjestelmiä hankittaessa, ellei painavasta syystä muuta johdu. Hallitus jatkaa määrätietoista julkisten tietovarantojen avaamista ja laaditaan niille hyödyntämistä helpottavat sitovat laatukriteerit. Lisäksi julkisuuslain periaatteet ja vaatimus tietovarantojen avaamisesta ulotetaan koskemaan myös julkisomisteisia yhtiöitä

Hallituskauden aikana vahvistetaan myös poikkihallinnollista yhteistyötä ja toimeenpanokykyä kokoamalla julkisen hallinnon kehittämisen kokonaisvastuu selkeästi yhdelle taholle. Hallitus käynnistää toimia, joilla vähennetään valtionhallinnon siiloutumista sekä päällekkäistä työtä

”Hallitusohjelmassa on poliittiset tavoitteet avoimen koodin, avoimien rajapintojen ja datan avaamisen suhteen. Nämä avoimuudet muodostavat yhdessä kokonaisuuden, joka tukee Suomen digitalisointia ja palveluajattelua. Näitä avoimuuksia on valtionhallinnossa edistetty jo pitkään, mutta tämä on ensimmäinen kerta, kun tällainen kokonaisuus päätyy myös hallitusohjelmaan. Alueella tarvitaan poliittista ohjausta tavoittamaan lisää valtionhallinnon ja julkisen sektorin toimijoita. Avaamisesta syntyy positiivisia kerrannaisvaikutuksia ja kerrannaisvaikutukset kasvavat laajemman avoimuuksien hyödyntämisen myötä”, kommentoi COSSin hallituksen jäsen sekä asianajaja, Martin von Willebrand.

”COSS:in jäsenillä on erinomaiset valmiudet auttaa avoimuuksien hyödyntämisessä, esimerkiksi koodia avattaessa tai ekosysteemejä synnytettäessä. Ekosysteemien rakentaminen on voimallinen tapa muuttaa ja parantaa vanhoja bisnesmalleja ja avoimuudet ovat erinomainen työkalu ekosysteemien synnyttämisessä ja rakentamisessa. Tämän hallitusohjelman linjaukset tukevat kaikkia avoimuuksien hyödyntämisessä”, jatkaa von Willebrand.

Lue hallitusohjelma kokonaisuudessaan täältä

Thursday, 02 November 2017

Fri programvara – Rejås Blog: Leverantörsoberoende

Det här är en artikel som jag skrev 2009 som jag hittade på min dator. Jag tror dock aldrig att den blev klar eller publicerades. Tycker den är ok som den är och lika aktuell nu som då så här kommer den.

Allt fler talar om leverantörsoberoende och minskande av inlåsningseffekter. Vi kan läsa om det i fackpress nästan dagligen. Men vad är då egentligen leverantörsoberoende och hur kan vi uppnå det?

Att vara leverantörsoberoende innebär inte att man inte har några leverantörer utan tvärt om att man har många att välja på som kan leverera det man vill ha. Det skall vara enkelt att byta emellan dem och det skall inte märkas i verksamheten.

Många skriver att öppna standarder är viktigt för att uppnå leverantörsoberoende, det är sant, men det är långt ifrån allt. Jag anser att det inte ens är det viktigaste. Öppna standarder är viktiga för att kunna byta ut program och system samt för att kunna kommunicera med andra. Detta är nog så viktigt men bara en del av lösningen på gåtan leverantörsoberoende, det är snarare en lösning som gör att man kan bli teknikoberoende, vilket i sin tur underlättar för leverantörsoberoende men tar dig inte hela vägen. För att bli leverantörsoberoende måste man även kunna byta leverantör utan att byta ut sina system.

Leverantörsoberoende är ett pussel med flera viktiga bitar. De tre viktigaste tycker jag är att man har egen kompetens, använder fri programvara, och att man har flera leverantörer att välja på.

Tre viktiga pusselbitar för att uppnå leverantörsoberoende.

Egen kompetens

Har man ingen egen kompetens i företaget så är det svårt att vara helt leverantörsoberoende. Man behöver inte besitta expertkompetens på alla områden men ju mer intern kompetens man har desto enklare är det att göra sig leverantörsoberoende och att ställa krav på leverantörerna. Även om man inte har intern kompetens kan man anse sig vara oberoende om det finns flera leverantörer som man lätt kan byta mellan.

Att bygga egen intern kompetens kan vara bra även ur andra synvinklar. Till exempel kan det ge mer positiva medarbetare om de får utbilda sig och aktivt lära sig de produkter företaget använder. Har man egen kompetens kan man dessutom välja att vara helt leverantörsoberoende och inte anlita externa resurser alls i det dagliga arbetet.

Fri programvara

Med sluten, icke-fri programvara kan man helt enkelt inte vara leverantörsoberoende. Man kan vara mer eller mindre leverantörsberoende beroende på hur bra programmen följer öppna standarder och beroende på hur lätta de är att byta ut. Eftersom ett icke-fritt program ofta styrs av ett enskilt företag så är man alltid beroende av det företaget och vad de väljer att göra med den produkt som används.

Många företag lever idag på att sälja fri programvara. Det är bra för det gör att användare blir mindre inlåsta. Men vissa företag blandar fri programvara med egna tillägg som inte är fria, detta är inte bra eftersom det ger inlåsningseffekter som vid första anblick kan missas. För att vara på den säkra sidan bör man använda produkterna från originalkällorna.

Som vi sett är fri programvara är en mycket viktig ingrediens i att bli leverantörsoberoende. För att fri programvara skall kunna leva måste den ha två saker: användare och utvecklare. Ju intressantare programvaran är desto fler leverantörer kommer att jobba med den. Användare och utvecklare kan vara företag eller individer och oftast är det en mix av de båda.

Flera leverantörer

Det är svårt att stå ensam. Det är i dessa sammanhäng sällan bra att göra det. Men det är inte heller bra att vara beroende av en leverantör, som ju då i sin tur står ensam. Vad händer om den leverantören helt plötsligt gör ett val eller en prioritering som inte gynnar er verksamhet?

Dela för framtiden

Att använda fri programvara gör att man på sätt och vis blir beroende av den. Denna beroendeställning är inte lika avgörande som att vara beroende av en leverantör men kopplingen finns ändå. Skillnaden är att nu är det du som styr.

Vad gäller de produkter du använder så är det bra för dig ju fler som använder dem och ju fler som använder dem på liknande sätt som du själv. Att vara ensam användare av ett övergivet projekt är ingen trevlig sits, även om den är relativt bra som det rör sig om ett fritt program.

Det ligger nu i ditt eget intresse att fler använder programmet och helst att de använder det på liknande sätt som dig själv. Därför är det viktigt att du delar med dig av dina erfarenheter och eventuella modifieringar av programmet i fråga. Det gagnar både dig själv och andra.

Wednesday, 13 September 2017

Fri programvara – Rejås Blog: Public Money – Public Code

Free Software Foundation Europe startar idag ett initiativ för att sprida information om fri programvara i den publika sektorn. Inget nytt egentligen, vi har pratat om det länge och det finns flera äldre initiativ. Men detta är nytt, fräscht och snyggt.

Tummen up!